18221124 Teori Dan Praktis Kaunseling IndividuChapter 1

download 18221124 Teori Dan Praktis Kaunseling IndividuChapter 1

of 31

 • date post

  29-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  65
 • download

  0

Embed Size (px)

description

kaunseling

Transcript of 18221124 Teori Dan Praktis Kaunseling IndividuChapter 1

 • SSKC 2213Teori dan Praktis Kaunseling

  Individu

 • .

  What is Counselling?

 • Apakah definisi kaunseling? Terdapat berbagai definisi mengenai kaunseling. (Pepinsky, H. Pepinsky 1954) suatu interaksi yang berlaku antara dua orang

  individu yang dipanggil kaunselor dan klien, berlaku dalam setting profesional dan dimula serta dikekalkan sebagai satu cara untuk menolong perubahan tingkah laku klien.

 • . Cormier & Hackney (1987) Satu perhubungan menolong di antara seorang yang terlatih

  dan mahir dalam teknik menolong secara pertuturan dan mempunyai pengetahuan mengenai perlakuan manusia, dengan seorang yang meminta bantuan sama ada secara sukarela ataupun paksa.

  Nordin Kardi (1996) Usaha membantu individu mengatasi halangan dalam

  pertumbuhan kendiri dan membangunkan sumber kendiri ke peringkat optima.

 • Bagaimanakah bermulanya sejarah

  perkhidmatan kaunseling di Malaysia?

  .

 • Sejarah perkhidmatan kaunseling di Malaysia 1938-Pembentangan laporan keperluan bimbingan di sekolah oleh

  Pentadbiran kolonial Britain H.R Cheeseman 1939-Penerbitan buku panduan A Guide to Careers in Malaya for

  Parents, Teachers and Pupils 1946-Penubuhan Jabatan Kebajikan Masyaraka utk menjaga

  kebajikan komuniti 1959-Penubuhan Perkhidmatan Pekerjaan Belia oleh jabatan buruh

  1962-perkhidmatan bimbingan & kaunseling diperkenalkan di

  sekolah 1964-Pekelilingan Pendidikan dikeluarkan supaya setiap sekolah

  melantik seorang guru bimbingan-fokus kepada khidmat panduan pelajaran, kerjaya dan peribadi

  1973-Universiti Kebangsaan Malaysia menawarkan perkhidmatan kaunseling di Unit Runding Cara

 • Sejarah perkhidmatan kaunseling di Malaysia. 1978-Penjara Seremban memulakan perkhidmatan kaunseling

  dadah di penjaranya dan seramai 168 pegawai penjara dilatih oleh Bereau of International Nacortic Matters, USA dalam bidang kaunseling pemulihan

  1980-Maktab Perguruan Ilmu Khas mula memperkenalkan kursus persijilan kaunseli1982-Persatuan Kaunselor Malaysia didaftarkan oleh Pendaftar Pertubuhan

  1989-Persatuan Kaunselor Malaysia ditukar kepada Persatuan Kaunseling Malaysia (PERKAMA) bertujuan utk mewujudkan satu asas profesional untuk kaunselor.

  1992-Jawatan Ketua Pegawai Psikologi dan Kaunseling ditubuhkan di Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dengan usaha PERKAMA

  1998-AKTA KAUNSELOR 1998 diluluskan oleh kerajaan pada 1 Disember 1998.

 • Sejarah perkembangan kaunseling di Barat. 1900-1909 Muncul tiga tokoh utama iaitu Frank Parson, Jesse B.Daris dan

  Clifford Beers. Frank Parson lebih menumpukan kepada kaunseling vokasional. Jesse B.Daris telah menjalankan khidmat kaunseling yang berbentuk

  program bimbingan yang bersistematik untuk sekolah awam. Clifford Beers telah menulis sebuah buku yang bertajuk A mind that he

  found himself. Buku tersebut menjadi platform kepada pembaik pulih rawatan kepada pesakit mental

  1920- pendidikan kaunseling telah diperkenalkan dengan menekankan kaunseling vokasional.

  1929-Pusat kaunseling keluarga dan perkahwinan di New York telah ditubuhkan.

  1940-1950 Penubuhan teori Carl Rogers dengan penerbitan bukunya Counseling and Psychotherapy.

 • Sejarah perkembangan kaunseling di Barat. Selepas tamat perang dunia kedua, dana dikeluarkan untuk

  latih kaunselor dan psikologi menjadi satu profession baru iaitu psikologi kaunseling.

  1960-1970 Kaunseling behavioural muncul sebagai teori kaunseling yang kuat, dipelopori oleh John Krumboltz.

  Pusat pusat mental mula menawarkan pekerjaan kepada kaunselor.

  Perkembangan program kemahiran membantu yang menumpukan kepada kemahiran menjalinkan perhubungan dan komunikasi.

  1992 Pengukuhan Lembaga Kaunselor Kebangsaan.

 • APAKAH MATLAMAT

  KAUNSELING?.

 • 3 Matlamat utama kaunseling a)Pemulihan tingkahlaku negatif/anti sosial b) Pencegahan perlakuan atau keadaan

  negatif dari berlaku/berulang. c) Pembangunan/perkembangan potensi

  sedia ada.

 • .Apakah jenis-jenis kaunseling yang anda ketahui?

 • Jenis-jenis kaunseling Kaunseling individu Kaunseling komuniti Kaunseling kerjaya Kaunseling perkahwinan Kaunseling keluarga Kaunseling kelompok Kaunseling sekolah Kaunseling Pemulihan

  Kaunseling di Institusi Pengajian Tinggi

  Kaunseling pekerja dan Industri.

  Kaunseling Gerantologi Kaunseling Era

  teknologi

 • Kaunseling Individu One to one interaction. Klien Kaunselor Topik bergantung kepada permasalahan

  klien Berbentuk personal. (eg.putus cinta)

 • Kaunseling perkahwinan Melibatkan pasangan

  berkahwin/berumahtangga. Apa sahaja topik yang berkaitan

  rumahtangga. Ada suami Ada isteri Ada kaunselor

 • Kaunseling keluarga.

  Ahli keluarga (ibu bapa, adik, abg, kakak etc)

  Kaunselor Topik bergantung kepada permasalahan

  klien contohnya masalah hubungan antara ibu dan anak/anak-ibu dan sebagainya.

 • Kaunseling kelompok. Melibatkan 8-10 orang. Kaunseling kelompok dicirikan oleh

  interaksi bagi mewujudkan hubungan. Kaunselor sebagai fasilitator. Mempunyai matlamat dan tujuan yang

  sama. Kelompok yang tidak berinteraksi bukanlah

  kumpulan yang berfungsi.

 • Kaunseling kelompok Mempunyai pelbagai jenis.Contohnya group

  counseling,group therapy dan lain-lain lagi. Group Counseling-GCmerujuk kepada

  penyesuaian rutin atau pengalaman perkembangan yang diberikan dalam setting kumpulan. Fokus untuk membantu klien menangani kehidupan.

  Ia mungkin berkaitan modifikasi tingkahlaku, membangunkan kemahiran hubungan personal, seksualiti, nilai atau sikap atau keputusan memilih kerjaya.

 • Kaunseling Kelompok Group therapy-GT memberikan pengalaman

  mendalam kpd individu yg mempunyai masalah penyesuaian yang serius, emosi atau keperluan perkembangan.Ia dibezakan dari GC dari tempoh masa dan kedalaman explorasi pengalaman yang terlibat.

  Ia biasanya untuk individu yang mempunyai mental yang kronik atau kecelaruan emosi yang memerlukan pembentukan semula bebahagian besar struktur personaliti.

 • Kaunseling Sekolah Memainkan tiga matlamat kaunseling. Fokus kepada tahap perkembangan golongan

  sasarannya: Sek rendah, menengah, malah tadika.

  Isu yang biasa diketengahkan: motivasi,pengurusan waktu, pengurusan tekanan pembelajaran, kemahiran belajar dan juga masalah personal pelajar dengan org lain

 • Correctional counseling. Kaunselor memberikan khidmat correctional

  counseling biasanya berada di dalam setting di mana perlaksanaan undang-undang adalah utama

  Dari juvana-ke institusi penjara. Kaunselor yang berkhidmat di penjara biasanya

  mempunyai latarbelakang kaunseling, psikologi, sosiologi, atau forensik.

  Antara tanggungjawab mereka adalah memberikan kaunseling, menemuduga, ujian penilaian, penasihat kpd autoriti (contohnya polis).

 • Kaunseling era teknologi Kaunseling konvensional-bersemuka. Kaunseling moden-menggunakan medium

  teknologi sebagai perantara dalam menyampaikan perkhidmatan.

  Contohnya-laman web. Tele kaunseling. Video conference.

 • TEORI-TEORI KAUNSELING. Kenapa kaunselor perlu mahir dalam teori-

  teori kaunseling? Apakah kepentingan teori kaunseling

  kepada kaunselor?

 • Good Theory Precision and clarity. Comprehensiveness. Testability. Usefulness.

 • Precision and clarity Teori harus jelas dan spesifik. Jika boleh mempunyai operational

  definition (yg mempunyai prosedur atau operasi spesifik yang boleh diukur angkubahnya.

 • Comprehensiveness. Semakin menyeluruh sifat teori, semakin

  besar ruang untuk diaplikasikan.

 • Testability Supaya boleh digunakan. Teori harus diuji

  dan disahkan (tested and confirmed) Ujian dilakukan utk menentukan teori itu

  sah/berkesan dan juga boleh membawa perubahan dalam tinkah laku.

 • Overview Kursus Sepanjang Sem Mempelajari teori-teori psikologi yang

  digunakan dalam proses kaunseling Mengenali tokoh2 yang mencipta teori-teori

  tersebut Mengenal pasti kelebihan dan kelemahan

  setiap teori Menggunakan teori2 psikologi didalam kes

  kaunseling

 • KENAPA PERLU BELAJAR TEORI?

  .

 • PROSES KAUNSELINGPermulaan

  Penamatan

  Kemahiran Teor

  iKemahiran:

  Prasesi

  Membina hubungan

  Membalas

  Refleksi

  Parafrasa

  Menyoal

  Merumus

  Membuat penjelasan

  Teori Untuk:

  meneroka manusia

  Utk memahami manusia

  Meneka tingkah laku

  Mengubah tingakah laku

  Menyediakan teknik & alternatif metod

  Kemahiran

  Kemahiran

  Teori

  Teori

 • Apa FAEDAH belajar teori2 dalam SKC2213 ni ????

  Siapa itu manusia? Siapa manusia unggul? Bagaimana kita boleh jadi manusia unggul Siapa manusia bermasalah? Apa faktor2 penyebab masalah? Apa cara2/teknik2 penyelesaian masalah?