(2) Latih tubi PMR

Click here to load reader

 • date post

  30-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  367
 • download

  10

Embed Size (px)

Transcript of (2) Latih tubi PMR

1 SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN LATIH TUBI BAB 1: SEJARAH DAN KITA

1. Nyatakan istilah Sejarah mengikut perkataan Arab (B.Teks m/s:3) Syajaratun bermaksud pohon/pokok, salasilah, riwayat, keturunan dan asal-usul

2. Nyatakan tokoh berdasarkan pengertian Sejarah yang diberikan. (B.Teks m/s: 4)

Sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia, atau peradaban manusia atau perubahan manusia, tentang perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu. Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya Sejarah merupakan catatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu.

Ibn Khaldun

Herodotus Muhd. Yusof Ibrahim

3. Nyatakan karya penulis Sejarah awal Negara (B.Teks m/s: 4) i. ii. iii. Tun Sri Lanang Raja Ali Haji Abdul Hadi Hassan Sejarah Melayu_________ Tuhfat Al-Nafis_________ Sejarah Alam Melayu____

4. Berikan 3 ciri Sejarah (B.Teks m/s: 4-8)

i. ii. iii.

Fakta yang tepat dan benar_________ Penting dan bermakna_____________ Sebab dan akibat__________________

2 5. Lengkapkan jadual di bawah Sumber Sejarah Sumber pertama/primer (B.Teks m/s 9) i. Ciri Belum diolah dan dicetak ii. iii. Bersifat asli Belum ditafsir ii. iii. iv. i. Contoh fail rasmi dan jabatan Surat peribadi Diari Manuskrip belum dicetak v. vi. vii. Sumber Kedua/Sekunder i. Bahan yang telah diolah dan dicetak. ii. Disebar kepada umum i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Batu bersurat Fosil Artifak Buku Majalah Jurnal Ensiklopedia Akhbar Risalah Laporan Tahunan Jabatan

6. Berikan tiga kaedah pengkajian Sejarah (B.Teks m/s: 10-12) i. ii. iii. Kaedah Lisan__________ Kaedah bertulis________ Kaedah Arkeologi______

7. Apakah kelemahan kaedah lisan (B.Teks m/s: 10) Wujud unsur tokok tambah bercampur unsur dongeng/ mitos dan lagenda

3 BAB 2: ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA

A. Tandakan setiap pernyatan di bawah sama ada betul () atau salah (X) serta berikan alasan anda untuk pernyataan yang salah Pernyataan Masyarakat Paleolitik tinggal menetap (B.Teks m/s: 21) Masyarakat Neolitik mula bercucuk tanam dan menternak binatang (B.Teks m/s: 24) Gua Cha Kelantan adalah petempatan zaman logam (B.Teks m/s:24) Tulang mawas dicipta manusia Zaman Paleolitik (B.Teks m/s 27) Pengebumian kepingan batu telah dilakukan masyarakat zaman logam (B.Teks m/s: 26) Perdagangan tukar barang telah dilakukan masyarakat zaman Neolitik dan logam (B.Teks m/s: 24 dan 26) Pisau pada zaman logam telah ditemui di Sungai Tembeling (B.Teks m/s: 27) Zaman Neolitik Malaysia bermula kira-kira 200000-300000 tahun dahulu (B.Teks m/s: 21) Zaman Paleolitik di Kota Tampan telah meletakkan Malaysia antara negara terawal melalui zaman PraSejarah Dunia (B.Teks m/s:22) Brang-barang kemas seperti kalung, anting-anting dan gelang telah dicipta manusia zaman logam (B.Teks m/s:24) Betul/Salah X Alasan Berpindah randah

Zaman Neolitik X Zaman Logam X

Klang, Selangor X Paleolitik X

Neolitik X

4 B. Nyatakan alatan yang digunakan masyarakat prasejarah berdasarkan kegunaan yang diberi

Kegunaan Untuk meraut dan memotong (B.Teks m/s: 23)

Alatan

Alat Repihan

Menggali tanah dan mengetam kayu (B.Teks m/s: 25) Diguna untuk menetak pokok dan memotong daging (B.Teks m/s: 23) Meleperkan dan menghaluskan kulit kayu (B.Teks m/s: 25)

Beliung

Alat penetak

Pemukul Kulit kayu

5 BAB 3: KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA 1. Lengkapkan jadual di bawah.

Kerajaan Awal Asia Tenggara

Maksud kerajaan Agraria (B.Teks m/s: 33) Ekonomi berasaskan pertanian

Maksud kerajaan Maritim (B.Teks m/s: 34) Ekonomi berasaskan laut (perdagangan, membuat kapal dan perikanan)

Contoh Kerajaan (B.Teks m/s: 32) i. ii. Angkor Funan i. ii. iii. iv. v.

Contoh Kerajaan (B.Teks m/s: 36-41) Champa Chih Tu Srivijaya Kedah Tua Majapahit

2. Nyatakan kerajaan berdasarkan ciri-ciri yang disediakan. Funan

a. Kerajaan terawal di Asia Tenggara (B.Teks m/s: 33) b. Membina baray untuk kemudahan pertaniannya (B.Teks m/s: 33) c. Pelabuhan terkenal Inderapura (B.Teks m/s: 36) d. Turut dikenali sebagai Tanah Merah (B.Teks m/s: 37) e. Mempunyai tiga bahagian pentadbiran iaitu pentadbiran diraja, ketenteraan dan daerah.

Angkor

Champa Chih Tu

Srivijaya

6 (B.Teks m/s:38) f. Turut dikenali sebagai Kataha atau Che-Cha. (B.Teks m/s: 39) g. Pentadbiran berasaskan undang-undang Manu. (B.Teks m/s: 41) C. Padankan ruangan A dan B Kedah Tua

Majapahit

A Raja pertama Kaundinya (B.Teks m/s: 33) Kegemilangan semasa Suryavarman II (B.Teks m/s:33) Diterajui oleh Bhadravarnom (B.Teks m/s: 36) Pengasasnya Raja Guatama (B.Teks m/s:37) Kegemilangan dibuktikan oleh penemuan wang perak semasa Sultan alMutawakil. (B.Teks m/s: 39) Diasaskan oleh Raden Wijaya (B.Teks m/s: 41) Rajanya dianggap sebagai Raja di Gunung dan Maharaja di Pulau. (B.Teks m/s: 38) D. Nyatakan istilah bagi ciri-ciri yang dihuraikan. a. Bermaksud Raja-Raja Gunung. (B.Teks m/s:34) b. Kolam air besar untuk sistem Perairan. (B.Teks m/s: 34) Champa Majapahit

B

Kedah Tua

Srivijaya

Funan

Chih Tu

Angkor

Kurung Bnam

Baray

7 c. Menggambarkan kebesaran seorang Raja iaitu mempunyai kuasa sakti, Berkuasa mutlak dan bersifat ketuhanan (B.Teks m/s:38) d. Wakil dewa untuk memimpin manusia (B.Teks m/s: 41) Raja di Gunung Maharaja di Pulau Devaraja

8 BAB 4: KESULTANAN MELAYU MELAKA A. Isikan jadual dengan jawapan yang diberikan.

Laksamana Yin Ching

Orang Asli

Orang Melayu Temagi

Orang Laut

Parameswara

1. Pengasas Melaka (B.teks m/s: 47)

Parameswara

2. Pemerintah Temasik (B.Teks m/s: 47)

Temagi

3. Ketua-ketua Masyarakat (B.Teks m/s: 52)

Orang Melayu

4. Bekalkan hasil hutan (B.Teks m/s: 52)

Orang Asli

5. Mahir selok-belok laut (B.Teks m/s: 52)

Orang Laut

6. Laksamana pertama yang melawat Melaka (B.Teks m/s: 51)

Laksamana Yin Ching

9 B. Susunkan perjalanan Parameswara sebelum sampai ke Melaka.

Sening Ujung

Temasik

Muar Palembang

Palembang

Bertam

Temasik

Muar

Sening Ujung

Bertam

Melaka

C. Lengkap jadual di bawah. Asal-usul nama Melaka Peristiwa anjing perburuan ditendang pelanduk (B.Teks m/s 49) Mulaqah- pertemuan Malakat-perhimpunan segala dagang (B.Teks m/s 50) Pohon Amalaka (B.Teks m/s:50) Sumber Sejarah Melayu

Istilah Arab

Mitos Hindu

10 BAB 5: KEGEMILANGAN MELAKA

A. Cari perkataan yang berkaitan dengan kegemilangan Melaka B S G N U G G N E S E P Q L R K C B M P A N S O R S H A H L T R D N T I Z J A Q G N K G A H V O K P U O J N E L S T U R A T D A T Q I B A H A S A

M Z R E A S N I A L A C Y R

M A S F H K S P I U D N A P Q S

M V Z R A T R N A O Q N

W M S X V D E L A Y U

M K E T L N

M T A S

W S A I

M P

M L

1. Ketua hakim (B.Teks m/s 59) 2. Protokol Istana (B.Teks m/s 59) 3. Kawasan pegangan adalah Temasik (B.Teks m/s 59) 4. Sultan yang memperkenalkan jawatan laksamana (B.Teks m/s:60) 5. Syahbandar I menguruskan pedagang dari. (B.Teks m/s: 64) 6. Merupakan penyewa ruang perahu (B.Teks m/s: 64) 7. Menjadi Lingua Franca (B.Teks m/s: 68) 8. Perlu dibayar oleh pedagang sebelum berjual beli ( B.Teks m/s: 66) 9. Mata wang logam yang diperbuat daripada timah (B.Teks m/s: 67) 10. Bekalan lada hitam, emas dan beras diperolehi dari kerajaan ini (B.Teks m/s: 70)

11 B. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. 1. Kedudukan Melaka dan Pasai_____ dianggap setaraf apabila menggunakan istilah salam. (B. teks m/s: 69) 2. Sultan Mansor Shah menghantar surat kepada Raja Ryukyu /Jepun_______ untuk memberitahu pedagangnya melanggar undang-undang Melaka. (B.teks m/s: 70) 3. Apabila berhubung dengan Melaka kerajaan Siak dan Kampar mengunakan istilah sembah____. (B.Teks m/s: 70) 4. Keputusan Melaka untuk berbaik-baik dengan Siam bermula apabila Tun Telanai___ dan Menteri Jana Putera__ dihantar sebagai utusan diplomatik. (B.Teks m/s 70) 5. Kedah______merupakan kerajaan terawal menerima Agama Islam. (B.teks m/s: 72) 6. Agama Islam disebarkan ke Melaka oleh Syeikh Abdul Aziz_________. (B.Teks m/s: 73) 7. Sultan Mansor Shah telah menghantar Tun Bija Wangsa_______ ke Pasai untuk bertanyakan hal-hal agama. (B.Teks m/s 74) 8. Abdul Karim al-Jili_____ merupakan pengarang Kitab Insan al-Kamil. (B.Teks m/s 74) 9. Sultan Melaka telah menerapkan nilai musyawarah_______ dalam pentadbiran. (B.Teks m/s 74) 10. Hukum Kanun Melaka mula digubal semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah____________ .(B.Teks m/s: 79)

12 C. Padankan ruangan A dan B di bawah

A Mengarang surat rasmi raja (B.Teks m/s: 79) Hikayat Amir Hamzah (B.Teks m/s: 79) Ufti yang diterima oleh Melaka dan Lingga serta Rokan (B.Teks m/s: 85 Kitab utama berkaitan aspek ketuhanan (B.Teks m/s:80) Mencatat diari istana (B.Teks m/s: 79) Hikayat Nabi Wafat (B.Teks m/s: 79) Menjadi tempat menyimpan buku-buku penulis tempatan (B.Teks m/s:80) Buku yang menggambarkan kegagahan Sultan Alaudin (B.Teks m/s:83) Menterjemah kitab Agama Islam (B.Teks m/s: 79) Jawatan Tun Perak semasa serangan Siam kali pertama (B.Teks 83) Pengarang

B

Karya Sastera Saduran Sejarah Melayu

Ulama Istana Penghulu Karya Sastera Terjemahan

Jurutulis

Perahu dan hulubalang

Darul Manzum

13 BAB 6: KEMEROSOTAN MELAKA

1. Nyatakan faktor-faktor kemerosotan dan kejatuhan Melaka ( B.Teks m/s: 91) i. ii. iii. iv. Kelemahan kepimpinan____ Masalah perpaduan_______ Kelemahan askar Melaka__ Kedatangan Portugis______

2. Apakah sikap Tun Mutahir yang menimbulkan perasaan iri hati pembesar lain. (B.Teks m/s:91) P