20150209043108_BBGO4103 Topic 10

download 20150209043108_BBGO4103 Topic 10

of 30

 • date post

  05-Sep-2015
 • Category

  Documents

 • view

  245
 • download

  19

Embed Size (px)

description

TOPIK 10 OB

Transcript of 20150209043108_BBGO4103 Topic 10

 • PENGENALAN

  Seperti yang kita sedia tahu, kumpulan adalah terdiri daripada dua atau lebih individu yang berinteraksi antara satu sama lain dalam skop tertentu, sama ada formal atau tidak formal. Sememangnya, apabila kumpulan berinteraksi antara satu sama lain, terdapat pelbagai fenomena sosial yang melibatkan kuasa dan politik. Kuasa wujud dalam pelbagai keadaan yang berbeza. Kuasa juga boleh wujud dalam individu yang berbeza dalam keadaan sedar atau tidak. Fikirkan diri anda untuk seketika. Apakah kedudukan anda dalam keluarga anda? Jika anda suami, anda boleh mengawal isteri anda dan jika anda mempunyai anak, anda boleh mengawal keseluruhan keluarga anda. Sebaliknya, jika anda seorang isteri, anda akan menjadi lebih kuat daripada ahli keluarga anda yang lain dalam mengawal perkara-perkara isi rumah setiap hari.

  TTooppiikk

  1100 Kuasa, Politik

  dan Konflik

  HASIL PEMBELAJARAN

  Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

  1. Mentakrifkan kuasa, pergantungan dan taktik kuasa;

  2. Membincangkan faktor-faktor yang menyumbang kepada gelagatpolitik;

  3. Membezakan konflik dari perspektif tradisional, hubungan manusiadan perspektif interaksionis; dan

  4. Menilai dua teknik yang boleh meminimumkan konflik dalamorganisasi.

 • TOPIK 10 KUASA, POLITIK DAN KONFLIK 253

  Jika anda merupakan saudara lelaki atau perempuan yang lebih tua dalam keluarga, anda akan mempunyai status lebih daripada mereka. Situasi yang digambarkan di atas menunjukkan bahawa anda mempunyai kuasa ke atas individu lain. Sebenarnya, kedudukan dan apa yang anda miliki membolehkan anda mempengaruhi orang lain untuk mengikut kehendak anda. Dalam organisasi formal, kuasa bukan sahaja diperlukan tetapi juga merupakan unsur penting yang memastikan ahli organisasi memenuhi tanggungjawab yang diperlukan dalam mencapai objektif organisasi. Kewujudan kuasa dalam organisasi, sama ada sengaja atau tidak, bergantung kepada kedudukan dan ciri-ciri individu yang mendapat kuasa. Topik ini menerangkan dengan lebih terperinci definisi kuasa serta pergantungan dan taktik kuasa. Selain itu, kita juga akan membincangkan erti gelagat politik dan bagaimana ia wujud dalam sesebuah organisasi.

  DEFINISI KUASA

  Sebelum kita pergi lebih lanjut, mari kita lihat definisi kuasa.

  Terdapat dua prinsip yang boleh dikemukakan dari definisi di atas:

  (a) IIndividu berpengaruh atau mengenakan pengaruh; dan

  (b) IIndividu yang dipengaruhi atau orang yang dipengaruhi. Dalam hal ini, individu yang mempengaruhi (yang dikenal pasti sebagai A) pastinya mempunyai kuasa. Manakala individu yang dipengaruhi (B, C, D) adalah mereka yang kurang atau tanpa kuasa, berbeza dengan A yang mempunyai kuasa. Jika B, C dan D adalah terpengaruh dan mengikut arahan yang diberikan oleh A, ini bermakna A mempunyai kuasa ke atas mereka.

  Kuasa merujuk kepada satu fenomena yang membolehkan seseorang individu mempengaruhi atau memaksa orang lain untuk mengikut kehendak atau permintaan beliau.

  10.1

 • TOPIK 10 KUASA, POLITIK DAN KONFLIK 254

  Mengapakah kuasa penting dalam sesebuah organisasi? Seperti yang kita sudah tahu, organisasi dicipta untuk mencapai objektif tertentu. Untuk itu, sumber manusia perlu digabungkan secara sinergi. Ini hanya akan berlaku jika ada kuasa yang boleh memastikan sumber manusia digunakan secara optimum. Kuasa yang dicipta akan membolehkan individu (pemegang kuasa) untuk melaksanakan tugas-tugas untuk kebaikan organisasi, seperti mengambil tindakan disiplin, memberi ganjaran, melaksanakan perubahan, membuat keputusan dan menyelesaikan konflik. Berdasarkan penjelasan ini, kita boleh mengatakan bahawa kuasa membawa kebaikan untuk organisasi. Walau bagaimanapun, sesetengah orang melihat kuasa dari perspektif negatif. Dalam konteks ini, kuasa dilihat sebagai kuasa negatif kerana ia boleh disalahgunakan. Dalam sesebuah organisasi, kuasa boleh disalahgunakan oleh individu untuk kepentingan diri mereka. Ini terbukti dalam keadaan seperti salah urus kewangan, menjatuhkan individu yang tidak disukai, nepotisme, atau mengembangkan pengaruh dan kuasa domain. Dalam aspek ini, ia dapat disimpulkan bahawa kuasa bukan sahaja membawa kebaikan, tetapi pada masa yang sama juga boleh membawa keburukan kepada organisasi. Walau bagaimanapun, kuasa masih diperlukan. Oleh itu, pihak pengurusan atasan hendaklah memastikan kuasa negatif tidak menjadi kuasa dominan dalam sesebuah organisasi sekiranya mereka tidak boleh membasminya.

  KEBERGANTUNGAN

  Kuasa yang dipegang oleh seseorang individu mempengaruhi individu lain untuk mengikut kehendaknya? Sebenarnya, terdapat satu faktor dikenali sebagai kebergantungan yang menentukan tahap kuasa yang dimiliki seseorang individu dalam mempengaruhi orang lain. Untuk menjelaskan lagi konsep kebergantungan, kita akan melihat semula individu A, B, C dan D yang dinyatakan sebelum ini. Mengapa B, C dan D mengikut arahan A? Ketaatan mereka adalah kerana A mempunyai sesuatu yang istimewa (sama ada fizikal atau rohani) yang tidak mereka miliki. Disebabkan perasaan takut atau memihak, individu B, C dan D akan mengikut arahan A untuk mendapat manfaat daripada keistimewaan yang dimiliki oleh A.

  10.2

 • TOPIK 10 KUASA, POLITIK DAN KONFLIK 255

  Sehubungan dengan ini, marilah kita lihat semula perbincangan yang lepas. Misalnya, dalam keadaan kedudukan anda sebagai ketua keluarga; isteri dan anak-anak taat kepada hasrat dan arahan anda disebabkan sesuatu yang ada pada anda. Kemungkinan anda merupakan sumber pendapatan keluarga anda, atau anda lebih matang dan lebih berpengetahuan. Contoh lain adalah jika anda mempunyai wang dan anda bertanya kepada seseorang untuk membuat kerja-kerja untuk anda; orang dengan mudah akan mengikut kehendak anda. Ini kerana dia berharap untuk mendapat ganjaran kewangan yang penting untuknya. Oleh itu, orang lain akan bergantung kepada anda dan anda lebih kuat berbanding dengannya. Satu perkara yang sangat penting yang anda mesti tahu tentang kebergantungan ialah, lebih kebergantungan seseorang kepada anda, lebih lagi kuasa yang anda miliki ke atas individu tersebut. Perkara sebaliknya juga benar; jika seseorang kurang bergantung atau tidak bergantung kepada anda, kerana dia tidak mendapat manfaat daripada apa yang ada miliki, maka tahap kuasa anda ke atas individu tersebut adalah rendah atau tiada langsung. Dalam situasi yang lain, jika pekerja daripada jabatan pemasaran di Syarikat A benar-benar berharap untuk mendapat kenaikan pangkat, maka dia akan mematuhi hasrat pengurus yang mempunyai kuasa untuk menaikkan pangkatnya. Apabila pekerja sudah mendapat apa yang dia mahu, kebergantungannya kepada pengurus kakitangan akan berkurangan. Pekerja yang sama akan memindahkan kebergantungannya kepada pengurus lain, misalannya, pengurus kewangan, jika dia ingin mendapat kelulusan bagi pinjaman keretanya, dia sebagai pengurus kewangan mempunyai kuasa untuk meluluskan pinjaman keretanya. Walau bagaimanapun, pematuhan kepada pengurus pemasaran yang merupakan penyelia langsung beliau akan berterusan. Dalam hubungan ini, kebergantungan beliau kepada pengurus pemasaran adalah konsisten kerana dia mempunyai kepentingan yang konsisten selagi pengurus pemasaran bertanggungjawab untuk jabatan itu.

  Selain penerangan di atas, adakah terdapat lagi faktor-faktor yang boleh mewujudkan situasi di mana individu atau kumpulan bergantungan kepada individu lain atau kumpulan lain?

  AKTIVITI 10.1

 • TOPIK 10 KUASA, POLITIK DAN KONFLIK 256

  Anda mungkin masih ingat sumber asas kuasa yang dibincangkan dalam Topik 7, di mana kuasa adalah bergantung kepada sumber-sumber seperti ciri-ciri peribadi individu, kepakaran individu, kedudukan formal (jawatan/peranan), ganjaran dan paksaan. Sumber-sumber yang dinyatakan di atas boleh membuat atau meningkatkan kuasa untuk individu atau pemimpin. Penerangan adalah seperti di Jadual 10.1.

  Jadual 10.1: Kebergantungan dan Sumber Kuasa

  Sumber Kuasa

  Contoh Situasi yang Mewujudkan atau

  Meningkatkan Kebergantungan Individu

  atau Kumpulan

  Contoh Situasi yang Tiada atau Kurang Kebergantungan

  Individu atau Kumpulan

  Ciri-ciri Peribadi Seseorang Individu (Kuasa Referent)

  Seorang ahli politik yang diperlukan untuk memberi nasihat mengenai projek komuniti.

  Ahli politik yang tidak diperlukan oleh ahli yang berbeza kumpulan ideologi atau politik.

  Kepakaran Individu (Kuasa Pakar)

  Kepakaran atau pengetahuan ahli kimia adalah penting dalam Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) sebuah syarikat pembuatan bahan kimia.

  Kehadiran ahli kimia dalam perarakan aman atau piket tidak diperlukan kerana ia tidak akan menyelesaikan permintaan untuk kenaikan gaji.

  (Nota: sumber kuasa berdasarkan kedudukan jawatan, ganjaran dan hukuman tidak termasuk dalam jadual di atas kerana ketiga-tiganya adalah berkaitan dan telah

  dijelaskan dalam perenggan sebelumnya).

  TAKTIK KUASA

  Kita telah membincangkan bagaimana wujudnya pergantungan individu kepada individu lain yang mempunyai kuasa tertentu. Walaupun seseorang mempunyai kuasa, tetapi tidak mudah baginya untuk mempengaruhi orang lain. Ini kerana kadang-kadang, usahanya ditentang oleh orang yang ingin dipengaruhi. Dalam hal ini, taktik digunakan oleh individu untuk mempengaruhi orang lain supaya dia boleh mempengaruhi mereka bagi mengukuhkan kuasa beliau dari semasa ke semasa. Dalam sesebuah organisasi, ini dipanggil ttaktik kuasa. Menurut Kipnis et al. seperti yang dipetik oleh Robbins (2008), berdasarkan penyelidikan ke atas 165 orang pengurus, terdapat tujuh dimensi atau strategi taktik yang digunakan oleh mereka untuk mempengaruhi orang lain (orang atasan, pekerja bersama, orang bawahan).

  10.3

 • TOPIK 10