4.1 Perakaunan Tunai Ct

download 4.1 Perakaunan Tunai Ct

of 50

 • date post

  08-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  8.679
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of 4.1 Perakaunan Tunai Ct

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANKPENYATA PENYESUAIAN BANK

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANKPENYATA PENYESUAIAN BANK

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

Objektif 1.Menerangkan maksud tunai 2.Menerangkan bentuk kawalan dalaman untuk tunai 3.Menerangkan kegunaan Penyata Penyesuaian Bank 4.Menjelaskan tatacara penyediaan Penyata Penyesuaian Bank 5.Menyediakan Buku Tunai Runcit.ENDPERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANKPENYATA PENYESUAIAN BANK

Wang Tunai DEFINISI TUNAIlain yang boleh ditukar kepada tunai dengan segera

Simpanan di bank

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

Cek , wang pos dllEND

PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANKPENYATA PENYESUAIAN BANK

Kawalan Dalaman untuk TunaiPenerimaan Tunai Penerimaan Melalui Kaunter Pembayaran Tunai Penerimaan Melalui Surat

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

PERAKAUNAN ASET SEMASA

END

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANKPENYATA PENYESUAIAN BANK

Penerimaan Tunai Melalui KaunterJuruwang : Rekod Jualan tunai Penyelia : Semak jumlah tunai dengan pita daftar tunai Penyelia akan hantar kepada KETUA JURUWANG Ketua Juruwang : Ringkasan Tunai Harian Slip Deposit BankPERAKAUNAN ASET SEMASA

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANKPENYATA PENYESUAIAN BANK

Bank : Terima tunai & Slip Deposit Jabatan Kewangan : Terima ringkasan tunai harian & salinan Slip Deposit PENGESAHAN Jabatan Perakaunan : Terima ringkasan tunai, harian untuk merekod PENERIMAAN Semua aktiviti dilakukan oleh orang yang berbeza Tujuan : elak kehilangan tunai pastikan ketepatan rekodPERAKAUNAN ASET SEMASA

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANKPENYATA PENYESUAIAN BANK

PenerimaanTunai Melalui Surat Pelanggan menjelaskan hutang menggunakan cek. Membuka Surat 2 Orang Ketua Juruwang # Terima Cek & Senarai Cek Jabatan Perakaunan SimpananPERAKAUNAN ASET SEMASA

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

terima 1 salinan senarai cek

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANKPENYATA PENYESUAIAN BANK

Kawalan Bagi Pembayaran TunaiTujuan : mengelakkan berlakunya pembayaran yang tidak disahkan. Kaedah PembayaranJumlah Besar Jumlah Kecil

Penggunaan Cek

Dana/Tunai Runcit

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

Prosedur Kawalan Dalaman Prosedur Penggunaan DokumenEND PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANKPENYATA PENYESUAIAN BANK

Buku TunaiKegunaan : 2. Rekod penerimaan & pembayaran tunai/cek 3. Dapat mengesan ketepatan Aliran Keluar Masuk Tunai 4. Menunjukkan baki tunai di tangan dan di bankPERAKAUNAN ASET SEMASA

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANKPENYATA PENYESUAIAN BANK

Buku Tunai

2 lajur

3 lajur

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANKPENYATA PENYESUAIAN BANK

Buku Tunai 2 lajur Buku TunaiTarikh Butir Tunai Bank Tarikh Butir Tunai Bank

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT PERAKAUNAN ASET SEMASA

Lihat Contoh

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANKPENYATA PENYESUAIAN BANK

BUKU TUNAITrkh1999 Jul 1 6 7 15

ButirBaki b/b Jualan Jualan Tunai(K)

Tunai6 000

Bank12 200 700

Trkh1999 Jul 12 13 15

ButirBel Am Bel Tel Bank (K) Baki h/b

Tunai450

Bank

3 000 250 5 850 6 550 10 150 13 150

550 250 6 550 13 150 10 150

31

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

Ogos 1

Baki b/b

5 850

KembaliPERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANKPENYATA PENYESUAIAN BANK

Buku Tunai 3 lajurBUKU TUNAITrkh Btr Dis. Jualan Tunai Bank Trkh Bti Dis. Belian Tunai Bank

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

Lihat Contoh13PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANKPENYATA PENYESUAIAN BANK

Penyelesaian:Trkh Butir Dis. Jual An Tunai

BUKU TUNAIBank Trkh Butir Dis. Belian Tunai Bank

2000 Nov. 1 3 9 15

Baki b/b Faris Y usof B ank (K) 20 25

2 500 200

15 000

2000 Nov. 6 10

ET Ent. Bel Am Belian Zimba Tunai(K) Baki h/b

50 70 400 150

550

420 300

11 12 15 30

1 500 300 2 530 13 070 15 420

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

45 Dis 1 Baki b/b

3 000 2 530

15 420 13 070

200

3 000

PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANKPENYATA PENYESUAIAN BANK

Penyata Bank

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

Disediakan oleh pihak Bank Rekod wang masuk & wang keluar oleh pemegang Akaun Semasa Akan diimbangkan pada akhir setiap bulan & hantar kepada pemegang akaun pada awal bulan berikutnya ContohPERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN

Perkara/Description

No. Cek/ Ruj

Pengeluaran

BUKU Tarikh TUNAI & PENYATA BANKPENYATA PENYESUAIAN BANK

Simpanan Baki

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANKPENYATA PENYESUAIAN BANK

Penyata BankKegunaan Penyata Bank 1. Dapat melihat jumlah yang diterima oleh bank 2. Dapat melihat jumlah yang dibayar oleh bank bagi pihaknya serta caj caj bank 3. membuat perbandingan antara butiran Penyata Bank dengan catatan catatan yang terdapat dalam Akaun Bank buku tunai.PERAKAUNAN ASET SEMASA

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANKPENYATA PENYESUAIAN BANK

Penyata BankKegunaan Penyata Bank 4. Boleh mengesan sebarang kesilapan pihak bank atau perniagaan 5. Boleh mengesan penyelewengan 6. Boleh mengesan kenapa baki dalam penyata bank tidak sama dgn buku tunaiENDPERAKAUNAN ASET SEMASA

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANKPENYATA PENYESUAIAN BANK

Penyata Penyesuaian BankSelalunya baki akhir Penyata Bank baki akhir Buku Tunai (ruangan bank) Perlu buat Penyesuaian Baki

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

Menganalisis perbezaan antara baki tunai dalam Penyata Bank dengan baki tunai dalam Buku Tunai

PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANKPENYATA PENYESUAIAN BANK

Penyata Penyesuaian BankKepentingan Penyata Penyesuaian Bank 1. Bukti bahawa perbezaan yang wujud bukan disebabkan oleh ralat 3. Ketepatan catatan dalam Buku Tunai dapat disahkan tanpa sebarang kesilapan yang disengajakan atau tidak

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANKPENYATA PENYESUAIAN BANK

Sebab sebab berlaku perbezaanItem item yang telah direkodkan dalam Buku Tunai tapi belum direkodkan dalam Penyata Bank Item item yang telah direkodkan dalam Penyata Bank tapi belum direkodkan dalam Buku Tunai Kesilapan

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANKPENYATA PENYESUAIAN BANK

Item item yang telah direkodkan dalam Buku Tunai tapi belum direkodkan dalam Penyata Bank Deposit Dalam Perjalanan (DDP) Cek Tak Layan (CTL)

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

Cek Belum Dikemukakan (CBD)22PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANKPENYATA PENYESUAIAN BANK

Item item yang telah direkodkan dalam Penyata Bank (PB) tapi belum direkodkan dalam Buku Tunai (BT)Caj Perkhidmatan Bank & Buku Cek (terima MEMO debit daripada bank) Arahan Tetap (terima MEMO debit daripada bank)

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

Kutipan oleh Bank (terima MEMO kredit daripada pihak bank)

MEMO debit : mengurangkan tunai dalam PB & BT MEMO kredit : menambahkan tunai dalam PB & BTPERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANKPENYATA PENYESUAIAN BANK

Kesilapan

BANKKesan

PERNIAGAANKesan

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

baki PB terlebih @ terkurang nyata

baki BT terlebih @ terkurang nyata

PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANKPENYATA PENYESUAIAN BANK

Penyediaan Penyata Penyesuaian BankOutline Baki PB diselaraskan dengan item item Belum direkodkan oleh bank Kesilapan merekod oleh bank Baki BT diselaraskan dengan item item Belum direkodkan oleh BT Kesilapan merekod dalam BT25PERAKAUNAN ASET SEMASA

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANKPENYATA PENYESUAIAN BANK

FormatSyarikat Wafiy Firdaus Penyata Penyesuaian Bank 31 Disember 2000 RM RM Baki Penyata Bank xxxxx Tambah : Deposit Dalam Perjalanan (DDP) xxxx Kesilapan (bank) - Penerimaan Terkurang catat xxxx - Pembayaran Terlebih catat xxxx xxxxx XXXX Tolak : Cek Belum Dikemukakan (CBD) xxxx Kesilap