A-C.docx¢  Web view Memantau dan menyediakan laporan Kad Perakam Waktu Menyediakan Rekod...

A-C.docx¢  Web view Memantau dan menyediakan laporan Kad Perakam Waktu Menyediakan Rekod Cuti pegawai
A-C.docx¢  Web view Memantau dan menyediakan laporan Kad Perakam Waktu Menyediakan Rekod Cuti pegawai
A-C.docx¢  Web view Memantau dan menyediakan laporan Kad Perakam Waktu Menyediakan Rekod Cuti pegawai
download A-C.docx¢  Web view Memantau dan menyediakan laporan Kad Perakam Waktu Menyediakan Rekod Cuti pegawai

of 3

 • date post

  01-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  8
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of A-C.docx¢  Web view Memantau dan menyediakan laporan Kad Perakam Waktu Menyediakan Rekod...

LAMPIRAN C

CONTOH SENARAI TUGAS

JAWATAN: KETUA PEMBANTU TADBIR

BORANG PENGESAHAN KEHADIRAN

PROGRAM PEMBANGUNAN KADER:

BENGKEL ANALISIS KEPERLUAN PEMBELAJARAN (TNA) PERJAWATAN KADER

(PEMBANTU KEMAHIRAN DI BAWAH KETUA PERKHIDMATAN KETUA SETIAUSAHA KKR)

KEMENTERIAN KERJA RAYA

SIRI 1/2015

Setiausaha Bahagian

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Tingkat 12, Blok B, Kompleks Kerja Raya

Jalan Sultan Salahuddin

50580 KUALA LUMPUR

(u.p.: Encik Nicklos Louis bin Kaderi)

No. Faks: 03 – 2711 8346

Tuan,

PENGESAHAN KEHADIRAN

PROGRAM PEMBANGUNAN KADER: BENGKEL ANALISIS KEPERLUAN PEMBELAJARAN (TNA) PERJAWATAN KADER (PEMBANTU KEMAHIRAN DI BAWAH KETUA PERKHIDMATAN KETUA SETIAUSAHA KKR) KEMENTERIAN KERJA SIRI 1/2015

Bersama-sama ini dikemukakan nama Pegawai Perhubungan dan Pegawai Perhubungan Ganti yang akan menghadiri bengkel seperti tersebut di atas untuk makluman dan tindakan lanjut pihak tuan.

Nama Pegawai

:

Jawatan & Gred

:

No. Tel (P)

:

E-Mel

:

Nama Pegawai

:

Jawatan & Gred

:

No. Tel (P)

:

E-Mel

:

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

( Cop Rasmi Jabatan )

...................................................................

( SUB/ Pengarah )

Tarikh:

LAMPIRAN A

Nota: Sila e-mel maklum balas ini ke Bahagian Pengurusan Sumber Manusia menerusi e-mel nicklos@kkr.gov.my atau faks ke 03-2711 8346 sebelum atau pada 18 Februari 2015 (Rabu).

Kementerian/Jabatan

:

Nama Pegawai Perhubungan

:

1)

Gred

:

Jawatan

:

Emel

:

No. Telefon

:

Nama Pegawai Perhubungan

2)

Gred

:

Jawatan

Emel

:

No. Telefon

:

Bil.

Skim Perkhidmatan

Kompetensi Asal

Nama

Gred

Deskripsi Tugas

Kompetensi Tugas

LAMPIRAN B

MAKLUMAT PERJAWATAN KADER

KEMENTERIAN KERJA RAYA

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1) Membantu menguruskan pentadbiran pejabat

i. Memantau dan menyediakan laporan Kad Perakam Waktu

ii. Menyediakan Rekod Cuti pegawai dan kakitangan

iii. Pengurusan keseluruhan fail-fail pejabat

iv. Membantu melaksanakan penyeliaan kepada kakitangan sokongan

v. Membantu menguruskan hal-hal pentadbiran pejabat seperti keperluan mesyuarat seperti tempahan bilik mesyuarat, sajian mesyuarat, pelaksanaan 5 S dan lain-lain urusan yang berkaitan dengan pentadbiran pejabat

2) Membantu pengurusan kewangan

i. Membantu menyediakan keperluan belanjawan pejabat

ii. Membantu mengemaskini dan menyediakan rekod perbelanjaan dan prestasi kewangan peruntukan latihan

iii. Membantu penyelarasan dan penyediaan keperluan dokumen bagi tujuan penyediaan pesanan tempatan untuk semua program latihan yang menggunakan peruntukan Latihan

iv. Membantu memantau perbelanjaan latihan termasuk menguruskan dokumen pembayaran kepada penceramah, pembayaran kepada pembekal dan penyedia perkhidmatan latihan

3) Membantu menguruskan aset pejabat

i. Menguruskan Keperluan peralatan dan aset pejabat

ii. Menguruskan rekod dan keperluan pelupusan aset pejabat

4) Membantu dalam pengurusan latihan

i. Menjadi urusetia kursus yang ditetapkan

ii. Menjadi fasilitator PTM

iii. Menguruskan penyediaan sijil kursus