Acf422 fasa1 induksi slaid js

download Acf422 fasa1 induksi slaid js

of 22

 • date post

  30-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  137
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Acf422 fasa1 induksi slaid js

1. JALAN SEMPITKARYA AMELIA HASHIM INDUKSI 2. OBJEKTIF PELAJARAN1. Memperkenalkan teks kepada para pelajar.2. Menilai dan mengukuhkan pemahaman pelajar tentang teks yang baru dibaca.3. Mengenal pasti komponen sastera iaitu plot dan pemikiran 3. PERMAINAN JALAN SESAK1. 2 kumpulan, 6 orang setiap kumpulan.2. Setiap orang harus berdiri di atas tanda pangkah di lantai. Antara kedua-dua kumpulan, mesti dilatkan satu tanda pangkah.Tujuan permainan: kedua-dua kumpulan harusmenukar tempat berdiri sehingga Kumpulan A berada di tempatKumpulan B dan Kumpulan B berada di tempat Kumpulan B. 4. PERMAINAN JALAN SESAKTujuan permainan: kedua-dua kumpulan harus menukar tempatberdiri sehingga Kumpulan A berada di tempat Kumpulan B danKumpulan B berada di tempat Kumpulan B. Ini dilakukan denganhanya memijak tanda pangkah yang tidak berpenghuni.Di akhir permainan, setiap kumpulan perlu merasionalkan sebab-sebab mereka mengambil keputusan ketika permainan untukmenyelesaikan masalah. 5. PERMAINAN JALAN SESAKBagaimana anda mencapaitujuan permainan? 6. PERMAINAN JALAN SESAKBagaimana anda menyelesaikanmasalah perbezaan pendapatrakan-rakan sekumpulan? 7. PERMAINAN JALAN SESAKBagaimana anda menyelesaikanmasalah perbezaan pendapat &keputusan dengan kumpulan lain? 8. PERMAINAN JALAN SESAKApakah yang telah andapelajari melalui permainanini? 9. JALAN SEMPIT Karya Amelia Hashim 10. TEKS DRAMAJALAN SEMPITMengisahkan tentang masyarakat yangberdepan dengan masalah jalan sempituntuk masuk ke kampung mereka. 11. WATAK-WATAK JALAN SEMPITDolah Lebai DahamanTuk Penghulu & Isteri, SabihahJoyah Azman & KamalMuraliPak Leman Ah Chong Munirah 12. APA YANG TERJADIDALAM DRAMA Jalan Sempit? 13. Tuk Penghulu & Isteri, Sabihah 1 Azman dan Kamal berjumpa dengan Tuk Penghulu untuk Azman & Kamal mengadu bahawa mereka telah hilang gelanggang permainan. 14. Tuk Penghulu & Isteri, Sabihah Joyah dan Dolah pula berselisih faham apabilaAzman & Kamal Joyah mengadu bahawa Dolah bersikap kurang ajar terhadapnya. Dolah2dikatakan menghambat Joyah yang ketika itu sedangJoyahDolah menggunakan jalan sempit. 15. Azman & KamalTuk Penghulu & Isteri, SabihahDolahJoyahMurali, penjual roti di kampung, bertengkardengan Ah Chong, peniaga ayam dan itikketika menggunakan jalan sempit. Muralimenuduh Ah Chong menolak kotak rotinya.Ah Chong menuduh Murali menolaknyajatuh. Akhirnya, badan Murali penuh selut3 apabila jatuh ke dalam sawah. Ah Chong Murali pula mengalami kerugian apabila ayam danitiknya bertempiaran lari ketika jatuh ke Ah Chongdalam sawah. 16. Azman & KamalTuk Penghulu & Isteri, Sabihah DolahJoyahMurali Ah Chong4 Pak Leman risau kerana Munirah menangis. Munirah menuduh Husin berkelakuan tidak senonoh kerana memegang kakinya semasa jatuh di jalan sempit itu.Munirah Pak Leman 17. Azman & Kamal Tuk Penghulu & Isteri, SabihahDolah Joyah5 Tuan punya sawah ditepi jalan sempit.Tidak mengizinkankerja-kerjaMunirahPak Lemanmelebarkan jalan Murali Ah Chong sempit itu masuk kekawasan tanahLebai Dahaman miliknya. 18. KLIP VIDEO 1Klik!http://www.youtube.com/watch?v=PPCdykxra-k 19. KLIP VIDEO 2Klik!http://www.youtube.com/watch?v=ZCQ-qySiN1s&feature=related 20. KLIP VIDEO 3Klik!http://www.youtube.com/watch?v=n3z69U4Njik 21. APA YANG ANDA PELAJARI MELALUI SEDUTAN VIDEO?Sebagai manusia, kita haruslah sentiasa saling bermaaf-maafan setelah melakukan kesalahan sama ada disedari atautidak disedari demi memelihara kerukunan persahabatan.Kita haruslah berprihatin terhadap hati & perasaan orang lainKepentingan unsur bantu-membantu dalam masyarakat. 22. APA YANG ANDA PELAJARI HARI INI?Nilai hormat-menghormatiSikap mementingkandiri sendiri membawapadah.