Addmath Coursework

download Addmath Coursework

of 29

 • date post

  02-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  293
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Addmath Coursework

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  1/29

  7

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN

  PADANG SAUJANA

  KERJA KURSUS MATEMATIK

  TAMBAHAN 2013

  NAMA :

  KELAS : 5 AMINUDDIN BAKI

  GURU : PN.FARAHWAHIDA

  K/PENGENALAN :

  NOMBOR INDEKS DALAMKEHIDUPAN SEHARIAN

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  2/29

  OBJEKTIFKami pelajar yang mengambil subjek Matematik Tambahan dikehendaki untukmenjalankan satu kerja kursus ketika kami dalam Tingkatan 5. Tahun ini Bahagian

  Pembangunan Kurikulum,Kementerian Pelajarantelah menyediakanempat tugas

  untukkami.Kami akanmemilihdan menyiapkanhanya SATU berasaskan tugas di bidang

  minat kami.Projek ini boleh dilakukan dalam kumpulan atau secara individu, tetapi

  setiap daripada kita dijangka akan menyerahkan satu laporan bertulis secara individu .

  Atas penyiapan Kerja kursus Matematik Tambahan, kami akan mendapat

  pengalaman berharga dan dapat :

  menyesuaikanpelbagai jenisstrategi-strategi penyelesaian

  masalah menyelesaikan rutin dan masalah-masalah bukan rutin mengalami persekitaran bilik darjah yang mana mencabar, menarik, bermakna dan oleh

  itu meningkatkan kemahiran pemikiran kami.

  mengalami persekitaran bilik darjah di mana pengetahuan dan kemahiran digunakan dalam

  cara-cara yang bermakna dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang nyata.

  mengalami persekitaran bilik darjah di mana menyatakan

  pemikiran matematik yang, taakulan dan komunikasi amat digalakkan.

  mengalami persekitaran bilik darjah yang merangsang dan menambah pembelajaran

  berkesan.

  dapat komunikasi matematik berkesan melalui mulut dan menulis , dan untuk

  menggunakan bahasa matematik melahirkan idea-idea matematik dengan betul dan dengan

  tepat.

  meningkatkan perolehan ilmu matematik dan kemahiran melalui menyelesaikan

  masalah dalam cara yang meningkatkan keinginan dan keyakinan.

  bersedia untuk permintaan projek-projek akan datang dan di tempat kerja.

  sedar bahawa matematik itu ialah satu alat berpengaruh dan pentingdalam

  menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang nyata dan membangunkan sikap

  positif ke arah matematik.

  melatih diri kami bukan hanya untuk menjadikan para pelajar berdikari tetapi

  juga bersepakat, bekerjasama , dan berkongsi pengetahuan di satu suasana

  segar dan kondusif.

  menggunakan teknologi terutama ICT selayaknya dan dengan berkesan.

  melatih diri kami menghargai nilai intrinsik matematik dan menjadi

  lebih kreatif dan inovatif.

  sedari pentingnya dan kecantikan matematik.

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  3/29

  KATA ALUAN

  Terlebih dahulu, syukur ke hadrat Ilahi kerana telah diberi kekuatan dan

  kesihatan untuk menyiapkan tugasan projekini. Terima kasih kepada EncikAzman Bin Uzir kerana memberi peluang kepada saya untuk menjalankan

  tugasan projek ini.Tak dilupakanibu bapasaya, Affenday Bin Abdul Jalir dan

  Norliza Binti Said yang menyediakansemuanya, sepertiwang untuk

  membeliapa-apa sahaja yang berkaitan

  denganprojekini,komputer,internet,bukudan juganasihatmereka.Mereka juga

  menyokong saya dan menggalakkansayamenyelesaikan tugasiniyang sudah

  tentutidak sempurna tanpa bantuan mereka. Yang terakhir tetapi tidak kurangpentingnya,saya mahuberterima kasih guru saya, cikgu Farahwahida kerana

  membimbing saya keseluruhan projek ini.Terima kasih.

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  4/29

  ISI KANDUNGAN

  KANDUNGAN MUKA SURAT

  OBJEKTIF 2

  PENGHARGAAN 3

  PENGENALAN 5

  BAHAGIAN 1 6 13

  BAHAGIAN 2 14 17

  BAHAGIAN 3 18 19

  TINJAUAN LANJUT 20 27

  REFLEKSI 28

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  5/29

  BAHAGIAN 1Makanan:

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  6/29

  Detergen:

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  7/29

  Alat tulis:

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  8/29

  (b) Mencatatkanbutirdanhargamerekasecara sistematikseperti di

  Jadual1(a),1(b)dan1(c). Sejakbutirbolehsecara berbezadibungkus, jadi, pastiuntuk

  menggunakanukuran-ukurankonsistenuntuk setiapperkara

  memilihsupayaperbandinganboleh dibuat denganmudahdandengan tepat.

  Kategori Item Harga (RM)

  Tunas Manja Mydin Giant

  Makanan Gula (1 kg) 2.30 2.50 2.80Tepung (1 kg) 1.30 1.50 1.70Majerin (250 g) 4.20 4.40 4.70

  Jumlah harga 7.80 8.40 9.20

  Jadual 1(a)

  Kategori Item Harga (RM)

  Tunas Manja Mydin Giant

  Detergen Sabun (3 bars) 3.20 3.40 3.60Detergen cecair(5 kg)

  28.90 29.10 29.50

  Detergen serbuk (2.5kg)

  14.70 14.50 15.00

  Jumlah harga 46.80 47.00 48.10Jadual 1(b)

  Kategori Item Harga (RM)

  Tunas Manja Mydin Giant

  Alat tulis Pensil (1 dozen) 8.50 8.90 9.40Pen berwarna (1 set) 14.50 15.20 16.00Pemadam 0.40 0.50 0.80

  Jumlah harga 23.40 24.60 26.20Jadual 1(c)

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  9/29

  CARTA BAR

  1) Makanan

  0

  0.5

  1

  1.5

  2

  2.5

  3

  3.5

  4

  4.5

  5

  Tunas Manja Mydin Giant

  Gula

  Tepung

  Majerin

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  10/29

  2) Detergen

  3) Alat tulis

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  11/29

  CARTA PAI

  Makanan

  Tunas manja

  Mydin

  Giant

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  12/29

  Detergen

  Tunas Manja

  Mydin

  Giant

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  13/29

  d) Berdasarkan perwakilan bergraf yang anda telah bina di

  Bahagian 1, mentafsirkan, membincangkan dan membuat kesimpulan. Ulaskan

  mengenai penemuan anda.

  Berdasarkan perwakilan bergraf yang saya telah bina di Bahagian 1,

  ia menunjukkan bahawa terdapat perbezaan kecil dan besar antara harga item

  setiap kategori antara kedai. Carta-carta menunjukkan bahawa produk dari Tunas

  Manja jauh lebih murah daripada produk dari Mydin and Giant. Dari carta pai, saya

  boleh menyimpulkan kedai yang menjual produk dengan harga lebih tinggi ialah

  Giant. Tetapi saya boleh mengatakan bahawa semua produk mahal di Giant

  kerana produk tertentu dari Giant munasabah daripada kedai-kedai lain. Sebagai satu

  keputusan, kedai yang menjual produk mereka dengan harga

  rendah antara kedai ialah Tunas Manja, diikuti oleh Mydin , dan yang menjual produkmereka dengan harga lebih tinggi antara tiga kedai ialah Giant.

  d) Mengenal pasti satu barangan yang mempunyai perbezaan harga

  besar antara kedai. Cadangkan dan membincangkan sebab mungkin untuk perbezaan

  harga.

  Pen berwarna (1 set) :

  Tunas Manja RM14.50

  Mydin RM15.20

  Giant RM16.00

  Min = 14.50 + 15.20 + 16.00

  3

  = 15.23

  Sisihan piawai :

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  14/29

  =

  = 0.61283

  Perbezaan besar harga penberwarnaantarakedaimungkin disebabkan olehtaraf kedai.Satu

  kedaibertaraf tinggi,barangan dijualdengan lebih mahaldaripada satukedai

  tetap.Perbezaan hargabarangan mungkinjuga disebabkankualitibarangan tersebut.

  BAHAGIAN 2Setiap tahun,SMK PADANG SAUJANA mengadakansatu karnival mengutip derma untuk

  projek-projekperbaikan sekolah.Tahun ini,sekolah itu merancang untuk memasang CCTV

  bagi meningkatkan keselamatan. Tahun lepas, semasa karnival itu, kelas saya

  membuat dan menjual nasi lemak. Disebabkan populariti makanan tempatan ini, kelas sayatelah memutuskan untuk menjalankan projek yang sama untuk karnival tahun ini.

  a) Jadual 2 dengan harga item yang diberi untuk tahun 2013

  Item

  (untuk 10 bungkus Nasi Lemak) KuantitiHarga pada

  tahun 2012

  (RM)

  Harga pada

  tahun 2013

  (RM)

  I

  Nasi lemak :

  Beras 1 kg 2.70 2.80Santan 150 g 1.40 1.50Bawang 10 g 0.15 0.15Halia 10 g 0.15 0.15Garam 2 g 0.05 0.06

  II

  Sambal :

  Bawang merah 10 g 0.05 0.05Bawang putih 5 g 0.04 0.04Cili kering 100 g 1.00 1.10Ikan bilis 200 g 2.00 2.10

  Minyak masak 100 g 0.25 0.27Lain-lain :

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  15/29

  III

  Kacang 200 g 0.50 0.60Ikan bilis 150 g 1.50 1.60Timun 200 g 0.20 0.205 biji Telur 300 g 1.50 1.60Daun pisang (seikat) 300 g 1.00 1.00

  Jadual 2

  (a) Indeks harga bagi setiap item dalan jadual 2 bagi tahun 2013 berasaskan tahun

  2012.

  Item

  (untuk 10 bungkus Nasi

  Lemak)

  KuantitiHarga

  pada

  tahun

  2012(RM)

  Harga

  pada

  tahun

  2013(RM)

  Indeks harga

  tahun 2013

  berasaskan

  tahun 2012 (I)

  I

  Nasi lemak :

  Beras 1 kg 2.70 2.80 103.70Santan 150 g 1.40 1.50 107.14Bawang 10 g 0.15 0.15 100Halia 10 g 0.15 0.15 100Garam 2 g 0.05 0.06 120

  II

  Sambal :

  Bawang merah 10 g 0.05 0.05 100

  Bawang putih 5 g 0.04 0.04 100Cili kering 100 g 1.00 1.10 110

  Indeks harga, I =

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  16/29

  Ikan bilis 200 g 2.00 2.10 105Minyak masak 100 g 0.25 0.27 108

  III

  Lain-lain :

  Kacang 200 g 0.50 0.60 120Ikan bilis 150 g 1.50 1.60 106.67

  Timun 200 g 0.20 0.20 1005 biji Telur 300 g 1.50 1.60 106.67Daun pisang (seikat) 300 g 1.00 1.00 100

  (b) Indeks gubahan bagi kos sebungkus nasi lemak pada tahun 2013 berasaskan tahun

  2012.

  Item

  (untuk 10 bungkus Nasi

  Lemak)

  KuantitiIndeks harga

  bagi tahun

  2013

  berasaskan

  tahun 2012 (I)

  Pemberat

  (W)IiWi

  I

  Nasi lemak :

  Beras 1 kg 103.70 1.0 103.70Santan 150 g 107.14 0.15 16.071Bawang 10 g 100 0.01 1Halia 10 g 10