AKADEMI KASTAM DIRAJA MALAYSIA - akmal.gov.my Tanah Tumpahnya Darahku, ... Kitalah Benteng Malaysia...

download AKADEMI KASTAM DIRAJA MALAYSIA - akmal.gov.my Tanah Tumpahnya Darahku, ... Kitalah Benteng Malaysia BERDIRI, ... 2315 Latihan Nyanyian Lagu Patriotik DTTSS MZD 48

of 32

 • date post

  18-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  463
 • download

  49

Embed Size (px)

Transcript of AKADEMI KASTAM DIRAJA MALAYSIA - akmal.gov.my Tanah Tumpahnya Darahku, ... Kitalah Benteng Malaysia...

 • AKADEMI KASTAM DIRAJA MALAYSIA

  Peti Surat 160, Bukit Baru,

  Hang Tuah Jaya,

  75730 Melaka.

  No. Tel : 06-233 1100 Faks: 06-232 2217

  AKADEMI KASTAM DIRAJA MALAYSIA

  (CAWANGAN LANGKAWI)

  Bukit Malut, 07000 Langkawi, Kedah.

  No. Tel : 04-969 9017 Fax : 04-969 9018

  AKADEMI KASTAM DIRAJA MALAYSIA

  (CAWANGAN SABAH)

  Peti Pos Mini No.23, Menggatal,

  88450 Kota Kinabalu, Sabah.

  No. Tel : 088-849 3433 Fax : 088-495 220

  AKADEMI KASTAM DIRAJA MALAYSIA

  (CAWANGAN SARAWAK)

  Lot. 6473, KM 6, Jalan Matang,

  93050 Kuching, Sarawak.

  No. Tel : 082-645 804 Fax : 082-645 998

  AKADEMI KASTAM DIRAJA MALAYSIA

  (CAWANGAN WILAYAH TIMUR)

  D/A Taman Kastam, Gual Nering Rantau Panjang

  17200 Kelantan.

  No. Tel : 09-795 3832 Fax : 09-795 3801

  AKADEMI KASTAM DIRAJA MALAYSIA

  (CAWANGAN SELATAN)

  Kompleks Tunku Mahkota Ibrahim Ismail

  Kastam Marin & Kem Jati Diri, Tg. Surat, Johor.

  No. Tel : 06-233 1100 Fax: 06-232 2217

 • PERKARA MUKA SURAT

  VISI DAN MISI JKDM & VISI DAN MISI AKMAL 01

  PIAGAM PELANGGAN AKMAL 02

  MATLAMAT, OBJEKTIF DAN PENILAIAN KURSUS ASAS 03

  IKRAR PERKHIDMATAN AWAM 04

  PROGRAM KURSUS ASAS 05 - 20

  MATLAMAT DAN OBJEKTIF KURSUS PTM 21

  PROGRAM KURSUS PTM 22 - 25

  IKRAR TAMAT KURSUS 26

  SENARAI PESERTA 27 - 35

  SIDANG AKADEMIK 36 - 38

  JADUAL WAKTU MAKAN & JADUAL WAKTU ROKAL 39

  JADUAL TAZKIRAH 40

  WAKTU SOLAT NEGERI MELAKA 40 - 41

  PENGURUSAN TERTINGGI JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA

  42

  PENGURUSAN TERTINGGI AKADEMI KASTAM DIRAJA MALAYSIA

  43

  URUSETIA PENYELARASAN KURSUS 44 - 46

  SENARAI PENSYARAH 47

  SINGKATAN NAMA DAN TEMPAT 48

  PENILAIAN PTM 49 - 52

  ISI KANDUNGAN

  AKADEMI KASTAM DIRAJA MALAYSIA

  Negaraku Tanah Tumpahnya Darahku,

  Rakyat Hidup Bersatu dan Maju

  Rahmat Bahagia Tuhan Kurniakan,

  Raja Kita Selamat Bertakhta,

  LAGU

  Rahmat Bahagia Tuhan Kurniakan,

  Raja Kita Selamat Bertakhta

  KASTAM DIRAJA MALAYSIA

  Kastam Diraja Malaysia Tetap Berjaya Pungut Hasil Negara

  Penyeludupan Kita Basmikan

  Agar Terkawal Hasil Berjuta-Juta Kakitangan Bertugas

  Penuh Minat Serta Penuh Ketabahan

  Marilah Kita Bersama-Sama Memelihara Setiap Masa

  Nama Jabatan Kita Megahkan Amanah Suci Kita Amali

  Jabatan Kastam Diraja Malaysia Berjasa Pada Nusa

  Bergiatlah Kita Teguhlah Negara

  A.B.I.D

  Sebagai Pemungut Hasil Yang Utama Kakitangan Kastam Diraja Malaysia

  Menjunjung Amanah Rakyat Dan Negara Berikrar Mengamal Etika Mulia

  Amanah Berkhidmat Ikhlas Dedikasi Memimpin Ke Arah Cita Cita Murni

  Agar Terlaksana dan Tercapai Segera Matlamat Bersih Cekap Amanah

  A. B. I. D. , A. B. I. D. Menjadi Pegangan Kita Semua

  A. B. I. D. , A. B. I. D. Amanah Berkhidmat Ikhlas Dedikasi

  Etika Perkhidmatan Kita

  Marilah Bersama Bangunkan Negara Melalui Jabatan Yang Kita Cinta

  Hidupkan Semangat A B I D Mulia Jabatan Kastam Diraja Malaysia

  AKMAL

  Bersyukur Kerana Rahmat Ilahi Kurnianya Tidak Terhingga

  Akademi Kastam Diraja Malaysia Itulah AKMAL Kebanggaan Kita

  Bersama Menjayakan Wawasan Kita Pemimpin Kecemerlangan Timur Barat Utara Selatan Hulurkan Bakti Persahabatan

  Kita Diamanahkan Berbakti Dan Berjasa

  Demi Negara dan Dunia Bersama Kita Berjaya

  Berkhidmatlah Dengan Penuh Setia Nilai Murni Etika Kerja Kita

  Jadilah Warga Yang Berbudaya Majulah AKMAL Terus Berjasa

  PERKHIDMATAN AWAM

  Kita Memegang Amanah Bangsa Kita Juga Telah Berikrar Taat Setia Korban Tenaga Bela Bangsa Dan Negara

  Etika Kerja Kita Amalkan Tekun Jujur Dan Berbudaya

  Gandakan Hasil Dan Pembangunan Berkhidmat Bakti Berjasa

  Agama Asas Pegangan Perlembagaan Negara Dijulang Rukun Negara Jadi Pedoman Kitalah Benteng Malaysia

  SATU MALAYSIA

  BERDIRI, Teguh Di Bumi Nyata Pupuk Semangat Satu Malaysia SEPAKAT, Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan PERPADUAN, Mendapat Rahmat Toleransi Kaum Amalan Bersama KEJAYAAN, Kita Bangunkan Satu Malaysia Dalam Capai Satu Tujuan Tanggungjawab Kita Semua Jadi Teras Bangsa Mulia Kita Bina Satu Malaysia Satu Malaysia Jadi Pegangan Rukun Negara Teras Panduan Satu Malaysia Benteng Negara Rakyat Malaysia Taat Setia Satu Malaysia Untuk Semua

 • AKADEMI KASTAM DIRAJA MALAYSIA

  52

  3.1.3 Penilaian Kefahaman (20 markah)

  a. Keupayaan untuk menjawab soalan dengan tepat dan betul.

  b. Keupayaan untuk memahami modul yang telah di-pelajari.

  c. Keupayaan untuk menguasai pengetahuan asas segmen-segmen yang telah dipelajari.

  d. Soalan berbentuk objektif sebanyak 20 soalan dan peserta wajib menduduki penilaian.

  Pemarkahan untuk penilaian kefahaman dibuat mengikut pen-capaian markah seperti berikut:

  Pencapaian Markah

  A 11 20

  B 0 10

  4. Pegawai yang gagal PTM disebabkan masalah disiplin dan komitmen tidak dibenarkan mengulang semula PTM dan boleh ditamatkan perkhidmatannya.

  AKADEMI KASTAM DIRAJA MALAYSIA

  01

  VISI JKDM

  Perkhidmatan Kastam Bertaraf Dunia

  MISI JKDM

  Memungut hasil dan memberi fasilitasi perdagangan melalui

  penguatkuasaan dan pematuhan undang-undang bagi memacu

  pertumbuhan ekonomi, memelihara keselamatan negara dan

  kesejahteraan rakyat.

  VISI AKMAL

  Akademi Kastam Bertaraf Dunia

  MISI AKMAL

  Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif,

  efektif dan berinovatif.

  Membangunkan modal insan yang profesional dan diiktiraf

  melalui latihan terancang serta berkualiti.

  Meneraju kecemerlangan latihan melalui kerjasama dengan

  pelbagai agensi di peringkat nasional dan antarabangsa.

  Memperluaskan peranan AKMAL sebagai pusat konsultasi

  perkastaman dalam dan luar negara.

 • AKADEMI KASTAM DIRAJA MALAYSIA

  KAMI MENGIKTIRAF HAK-HAK PELANGGAN KAMI SEPERTI BERIKUT : Mendapat latihan yang mencapai objektif kursus pada tahap minimum 85%; Mendapat kemudahan latihan dan peralatan yang mencukupi serta penginapan yang selesa pada skor purata minimum 3 dari skala 1 hingga 4; Mendapat bekalan makanan dan minuman yang bersih, berkhasiat dan bermutu pada skor purata minimum 3 dari skala 1 hingga 4; Mendapat perkhidmatan pensyarah/jurulatih yang kompeten iaitu mencapai skor purata sekurang-kurangnya 2.75 dari skala 1 hingga 4.

  PIAGAM PELANGGAN AKMAL

  02

  AKADEMI KASTAM DIRAJA MALAYSIA

  51

  3.1.2 Komitmen (30 markah)

  a. Penglibatan dan penyertaan yang aktif semasa program dilaksanakan.

  b. Semangat kerjasama yang tinggi sesama rakan, fasilitator dan individu lain.

  c. Sentiasa memberikan keutamaan terhadap aktiviti program.

  d. Kebolehan mengemukakan idea atau cadangan da-lam membantu menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi bersama.

  e. Penghasilan kerja yang berkualiti dan menepati ma-sa yang ditentukan.

  Pemarkahan untuk komitmen dibuat mengikut pencapaian markah seperti berikut:

  Pencapaian Markah

  A 16 30

  B 0 15

 • AKADEMI KASTAM DIRAJA MALAYSIA

  50

  3. Perincian Kriteria Penilaian Utama

  3.1 Kriteria penilaian yang diambil kira oleh fasilitator me-rangkumi ciri-ciri berikut:

  3.1.1 Disiplin dan Personaliti (50 markah)

  a. Mematuhi peraturan yang telah ditetapkan

  sepanjang program. b. Menghormati rakan, fasilitator dan individu lain

  serta sentiasa mengamalkan sifat-sifat positif. c. Menghadiri sepenuhnya dalam semua aktiviti

  yang dirancang sepanjang program. d. Menepati masa permulaan setiap aktiviti

  sepanjang program. e. Kesanggupan menerima dan melaksanakan

  arahan serta bertanggungjawab dalam melaksanakan kerja.

  f. Personaliti iaitu dari segi sikap, gaya berbicara dan kesopanan.

  g. Keupayaan menyesuaikan diri dan reaksi terhadap persekitaran yang sentiasa berubah.

  h. Mengamalkan etika berpakaian yang sopan dan kemas.

  i. Kebolehan berkomunikasi iaitu kebolehan menyampaikan maksud dan pendapat dengan jelas dan teratur.

  Pemarkahan untuk disiplin dan personaliti dibuat mengikut pen-capaian markah seperti berikut:

  Pencapaian Markah

  A 45 50

  B 0 44

  AKADEMI KASTAM DIRAJA MALAYSIA

  03

  Melahirkan Penguasa Kastam yang berintegriti, berdisiplin, berpengetahuan, berkebolehan, dan berketerampilan serta komited ke arah merealisasikan visi dan misi Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM).

  Setelah mengikuti kursus ini, pegawai akan dapat: Meningkatkan keupayaan dan keyakinan diri dari segi

  mental, fizikal dan spiritual sebagai anggota JKDM; dan Pengetahuan asas mengenai tugas-tugas perkastaman.

  Hadir Wajib*

  Peperiksaan 30 % Tugasan Kumpulan / Individu 20 % Kokurikulum 20 % Penilaian Fasilitator 30 %

  *Kehadiran kurang daripada 85% bagi aktiviti yang diprogramkan tidak layak diberi sijil.

  MATLAMAT KURSUS

  OBJEKTIF KURSUS

  PENILAIAN KURSUS

 • AKADEMI KASTAM DIRAJA MALAYSIA

  IKRAR PERKHIDMATAN AWAM

  Kami/ yang telah dilantik / berkhidmat dengan kerajaan

  Malaysia/ membuat ikrar di sini/ bahawa semasa/ dan

  selagi kami/ berkhidmat dengan kerajaan/ kami akan

  patuh/ dengan mengamalkan/ teras-teras perkhidmatan/

  semasa menjalankan tugas/ ke arah ini/ kami:

  Berazam meningkatkan / mutu perkhidmatan;

  Bekerja dengan penuh tanggungjawab;

  Berusaha mengikis sikap / mementingkan diri

  sendiri;