Assigment KAA 3033 Pengurusan Pusat Pendidikan Awal Kanak-kanak

Click here to load reader

 • date post

  16-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  444
 • download

  23

Embed Size (px)

description

tugasan

Transcript of Assigment KAA 3033 Pengurusan Pusat Pendidikan Awal Kanak-kanak

 • 1

  RIS

  SEMESTER 1 SESI 2010/2011

  KOD & NAMA KURSUS

  PPGPJJ SEMESTER 2 SESI 2014/2015

  KAA3033 PENGURUSAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

  TUGASAN 1

  DISEDIAKAN OLEH

  NAMA NO. MATRIK

  MUHAMMAD KHUSAIRI BIN MOHD YUSOF D20121061563

  PUSAT PEMBELAJARAN: EL- UPSI 01 (A142 PJJ)

  NO UNTUK DIHUBUNGI: 01132390544

  NAMA TUTOR E-LEARNING: DR.NORDIN BIN MAMAT

  TARIKH SERAH: 08 MEI 2015

  Rancang dan buat Kertas Kerja Penubuhan Pusat Pendidikan Awal Kanak-

  kanak. Anda boleh memilih sama ada untuk membuat kertas kerja penubuhan

  taska atau tadika.

  PEMARKAHAN

 • 2

  ISI KANDUNGAN HALAMAN 1.0 Soalan Tugasan 4 2.0 Pengenalan 5 2.1 Latar belakang Tadika 5 3.0 NAMA TADIKA 5 3.1 Nama Tadika 5 3.2 Motto Tadiaka Cerdik Cergas 5 4.0 RASIONAL PENUBUHAN 5 4.1 Rasional Peubuhan Tadika Cerdik Cergas 5-6 5.0 MATLAMAT / VISI / MISI 6 5.1 Matlamat 6 5.2 Visi 6 5.3 Misi 6 6.0 LOKASI TADIKA 6 6.1 Lokasi Tadika Cerdik Cergas 6 6.2 Alamat Lokasi Tadika Cerdik Cergas 6 7.0 CARTA ORGANISASI 7 7.1 Carta Organisasi Tadika Cerdik Cergas 7 8.0 BIDANG TUGAS 8 8.1 Pengurus 8 8.2 Penyelia 8 8.3 Guru 9 8.4 Pembantu Guru 9 8.5 Tukang Masak 9 8.6 Tukang Kebun 10 9.0 POLISI TADIKA 10 9.1 Polisi dan Prosedur Pelajar dan Ibu Bapa 10

 • 3

  9.2 Polisi dan Prosedur Bayaran Yuran 10-11 9.3 Polisi dan Prosedur Cuti dan Tatatertib 11 10.0 STRATEGI PEMASARAN 11 10.1 Strategi Pemasaran Tadika Cerdik Cergas 11-12 11.0 BUDGET PERMULAAN 12 11.1 Budget Permulaan Tadika Cerdik Cergas 12-13 11.2 Kos Perabot dan Peralatan Tadika Cerdik Cergas 13-15 11.3 Anggaran Kos Operasi Sebulan Tadika Cerdik Cergas 16 11.4 Penyata Untung Rugi Tadika Cerdik Cergas 17 12.0 KURIKULUM / JADUAL HARIAN 18 12.1 Kurikulum Tadika Cerdik Cergas 18 12.2 Jadual Harian Tadika Cerdik Cergas 19 13.0 MENU HARIAN 20 13.1 Menu Harian Tadika Cerdik Cergas 20-21 14. 0 PENUTUP / RASIONAL PENUBUHAN TADIKA / KEUNIKAN TADIKA 21 14. 1 Keunikan Tadika Cerdik Cergas 22-23 15.0 Rujukan 24

 • 4

  1.0 SOALAN TUGASAN

  Rancang dan buat Kertas Kerja Penubuhan Pusat Pendidikan Awal Kanak-kanak.

  Anda boleh memilih sama ada untuk membuat kertas kerja penubuhan taska atau

  tadika. Dalam kertas kerja yang anda bina, anda harus memasukkan maklumat-

  maklumat seperti di bawah;

  Nama tadika

  Rasional penubuhan mengapa perlu ditubuhkan?

  matlamat/visi/misi

  Lokasi tadika/taska harus disertakan gambar sebenar lokasi berserta alamat-mengapa memilih lokasi tersebut

  carta organisasi

  bidang tugas

  polisi taska/tadika

  strategi pemasaran

  budget permulaan

  Kurikulum/jadual harian

  Menu harian

  Penutup/ rasional penubuhan taska/tadika-nyatakan keunikan taska/tadika anda daripada taska/tadika yang sedia ada

 • 5

  2.0 PENGENALAN

  2.1 Latar Belakang Tadika

  Tadika Cerdik Cergas yang dibangunkan berkonsepkan pendekatan belajar melalui

  bermain, pendekatn bertema dan bersepadu. Tadika ini boleh menampung kanak-kanak

  berusia 6 tahun seramai 30 orang dan 10 orang kanak-kanak 5 tahun. Bangunan Tadika

  Cerdik Cergas merupakan Lot Banglo satu tingkat yang disewa.

  3.0 NAMA TADIKA

  3.1 Nama Tadika

  3.2 Motto Tadika Cerdik Cergas

  4.0 RASIONAL PENUBUHAN

  4.1 Rasional Penubuhan Tadika Cerdik Cergas

  Memberi peluang kepada kanak-kanak untuk memperkembangkan bakat yang sedia ada di

  dalam diri setiap kanak-kanak. Ibu bapa dan orang dewasa kadang kala tidak menyedari

  bahawa setiap orang kanak-kanak mengikut perkembangan mereka. Rasional penubuhan

  Tadika Cerdik Cergas adalah untuk menghasilkan kanak-kanak yang mempunyai sikap

  mesra masyarakat melalui penglibatan usaha sama ibu bapa dalam pembelajaran kanak-

  TADIKA CERDIK CERGAS

 • 6

  kanak. Bahasa pengantar utama yang digunakan ialah Bahasa Melayu dan bahasa kedua

  ialah Bahasa Inggeris.

  5.0 MATLAMAT / VISI / MISI

  5.1 Matlamat

  Matlamat Tadika Cerdik Cergas adalah selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara

  yang menjadi payung pendidikan serta menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua

  aspek pertumbuhan dan perkembangan diri secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu.

  5.2 Visi

  Melahirkan generasi yang bijaksana dan mempunyai ilmu pengetahuan.

  5.3 Misi

  Ke arah kecemerlangan pendidikan menyeluruh dalam membina modal insan.

  6.0 LOKASI TADIKA

  6.1 Lokasi Tadika Cerdik Cergas

  no.4 jln sc3 ,jln seri changgang 42700 banting selangor

 • 7

  6.2 Alamat Lokasi Tadika Cerdik Cergas

  Tadika Cerdik Cergas beroperasi di alamat No. 4, Jalan SC3 1/4 , Taman Seri Changgang 3,

  Bukit Changgang 42700 Banting, Selangor. Tadika ini merupakan tadika rumah lot banglo

  satu tingkat yang disewa. Tadika ini berada di tepi laluan utama jalan keluar masuk Taman

  Seri Changgang. Pusat kesihatan tidak jauh dari lokasi tadika lebih kurang dalam lingkungan

  3 kilometer. Lokasi ini juga strategik berada ditengah-tengah laluan utama iaitu Putrajaya,

  Cyberjaya, Dengkil, KLIA dan Banting.

  7.0 CARTA ORGANISASI

  7.1 Carta Organisasi Tadika Cerdik Cergas

  Carta organisasi adalah untuk mengenal pasti peranan dan fungsi setiap individu di dalam

  seseuah organisasi.

  PENGURUS

  PN. NUR AMMALIN BINTI MOHD NOOR

  GURU

  PN. NORZAINI BINTI HASSIM

  5 TAHUN

  GURU

  PN. CAROLINE HENEVIA ANAK NIWIN

  6 TAHUN

  PEMBANTU GURU

  PN. AMIRAH BINTI AMIR

  TUKANG MASAK

  PN. SAIDATUL BINTI SAAD

  TUKANG KEBUN

  ENCIK SALMAN BIN ABDULLAH

  GURU

  PN. FAZILAH BINTI ISMAIL

  6 TAHUN

  PEMBANTU GURU

  PN. HAMIDAH BINTI SHA'ARI

  PENYELIA

  CIK HAZLINA BINTI KHIRUDDIN

  CARTA ORGANISASI

 • 8

  8.0 BIDANG TUGAS

  8.1 Pengurus

  1. Mempunyai kemampuan untuk mengarah, merancang, mengkoordinasi dan

  mengawal aktiviti pelaksanaan organisasi.

  2. Mempunyai bakat dan cirri kepimpinan.

  3. Berkemahiran dalam membuat keputusan.

  4. Mengurus kewangan, kemudahan dan sumber

  Mengenalpasti keperluan-keperluan taska

  Memastikan stok sentiasa terkini

  Mengoptimumkan penggunaan segala kemudahan yang ada

  Memastikan kemudahan dan kelelngkapan diselenggara dengan baik

  5. Mengurus perhubungan dalaman dan luaran

  Mewujudkan hubungan harmonis di antara pihak tadika dengan masyarakat

  umum

  Menubuh dan mempergiatkan aktiviti-aktiviti dengan ibu bapa

  Menjalinkan perhubunga yang bermakna di antara taska dengan pelbagai

  institusi dan agensi luar

  8.2 Penyelia

  1. Memastikan setiap kakitangan amanah dalam melaksanakan tugas harian.

  2. Memantau segala pergerakan kakitangan bagi mengelak sebarang kesulitan.

  3. Membuat laporan harian dan memaklumkan segala permasalahan kepada

  pengusaha atau pengurus.

  4. Merekod perkara berkaitan dan memastikan segala rekod dalam keadaan baik.

  5. Memastikan segala keperluan mencukupi.

  6. Menyelesaikan masalah-masalah kakitangan yang berkaitan dengan efektif.

  7. Sentiasa meningkatkan produktiviti dan kekal cemerlang dalam melaksanakan

  tugasan.

  8. Membuat pengiraan gaji semua kakitangan pada waktu yang ditetapkan.

  9. Mampu mengawal tadika semasa ketiadaan pengusaha atau pengurus.

  10. Memastikan segala yang dirancang berjalan lancar.

  11. Dan lain-lain tugas yang berkaitan sert bergantung dengan keperluan pihak tadika.

 • 9

  8.3 Guru

  1. Membuat Rancangan Pengajaran setiap hari.

  2. Merekod perkembangan murid setiap hari.

  3. Menyediakan alat bantu mengajar yang bersesuaian.

  4. Memastikan keperluan pengajaran mencukupi.

  5. Memastikan kehadiran dan segala rekod berkaitan kanak-kanak disemak setiap hari.

  6. Memastikan kelas berada dalam keadaan bersih dan ceria.

  7. Memaklumkan kepaa yang berkenaan jika berlaku sebarang permasalahan.

  8. Memastikan objektif serta matlamat tadika dicapai.

  9. Sentiasa peka terhadap perubahan kanak-kanak.

  10. Mengikuti sebarang latihan yang dirancang oleh pihak tadika dan lain-lain tugas yang

  berkaitan serta bergantung dengan keperluan pihak tadika.

  8.4 Pembantu Guru

  1. Membantu guru semasa proses pengajaran berjalan.

  2. Membantu guru mengawal keadaan murid.

  3. Membantu guru menyiapkan keperluan murid.

  4. Membantu guru menyediakan alat bantu mengajar.

  5. Dan lain-lain tugas berkaitan serta bergantung dengan keperluan pihak tadika.

  8.5 Tukang Masak

  1. Memasak dan menyediakan sajian mengikut menu yang telah ditetapkan.

  2. Memastikan kebersihan masakan dan makanan baik.

  3. Memastikan kawasan dapur dan tempat makan murid-murid dalam keadaan baik

  dan bersih.

  4. Memaklumkan kepada penyelia sekiranya keperluan barang kering dan basah tidak

  mencukupi.

  5. Sentiasa membuat persiapan awal untuk sajian.

  6. Dan lain-lain tugas yang berkaitan serta bergantung dengan keperluan pihak tadika.

 • 10

  8.6 Tukang Kebun

  1. Memastikan kawasan tadika berada dalam keadaan bersih dan ceria.

  2. Memastikan tempat-tempat pembiakan nyamuk tiada.

  3. Memaklumkan sebarang kekurangan keperluan dan juga pe