bahasamelayudepartment.weebly.com · Web viewMenulis karangan mengikut format syarahan/ pidato....

of 51/51
BULAN / MINGGU TAJUK / ISI PELAJARAN KECEKAPAN/ KEMAHIRAN HURAIAN PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI RUJUKAN CATATAN 1 a) Lisan: - Perbualan/ Dialog Cabaran Alaf Baharu Mendengar dan bertutur Mengetahui cabaran- cabaran alaf baharu. Membina ayat tanya untuk mengetahui pendapat rakan-rakan. Menulis pelbagai cabaran alaf baharu. Aktiviti bersoal jawab tentang cabaran- cabaran yang dihadapi pada alaf baharu dengan bahasa yang mudah dan ringkas. Main peranan menyatakan kepada rakan-rakan tentang bentuk cabaran yang mendatang. Menyenaraikan isi-isi penting untuk dilaporkan kepada kelas. - BM MA 5 NBD Hal. 1 - 4 - Rakaman (jika ada). Menyusun maklumat dan menyampaika n taklimat. 1
 • date post

  27-Jun-2019
 • Category

  Documents

 • view

  310
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of bahasamelayudepartment.weebly.com · Web viewMenulis karangan mengikut format syarahan/ pidato....

BULAN /

MINGGU

TAJUK /

ISI PELAJARAN

KECEKAPAN/

KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

1

a) Lisan: - Perbualan/ Dialog

Cabaran Alaf Baharu

Mendengar dan bertuturMengetahui cabaran-cabaran alaf baharu.

Membina ayat tanya untuk mengetahui pendapat rakan-rakan.

Menulis pelbagai cabaran alaf baharu.

Aktiviti bersoal jawab tentang cabaran-cabaran yang dihadapi pada alaf baharu dengan bahasa yang mudah dan ringkas.

Main peranan menyatakan kepada rakan-rakan tentang bentuk cabaran yang mendatang.

Menyenaraikan isi-isi penting untuk dilaporkan kepada kelas.

- BM MA 5 NBD Hal. 1 - 4

- Rakaman

(jika ada).

Menyusun maklumat dan

menyampaikan taklimat.

b) Pemahaman: - Petikan Rencana Cabaran Alaf BaharuMembaca dan memaham

Memahami isi-isi atau maklumat dalam teks.

Menyusun isi-isi mengikut urutan.

Menaakul isi tersurat dan tersirat yang terkandung dalam teks.

Membaca kuat bahan / petikan.

Membaca senyap untuk memahami isi, idea yang terdapat dalam petikan.

Menggariskan kata yang sukar dengan merujuk kamus.

Menjawab soalan pemahaman, kosa kata dan membina ayat.

- BM MA 5 NBD

Hal. 5 - 8

- Rakaman

(jika ada).

BULAN /

MINGGU

TAJUK /

ISI PELAJARAN

KECEKAPAN/

KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

2

a) Tatabahasa - Imbuhan (1) awalan (2) akhiran (3) apitan (4) sisipan

Pengetahuan bahasa

Mengenal pasti pelbagai jenis imbuhan.Mengetahui proses imbuhan pada kata dasar.Menggunakan perkataan ber- imbuhan dalam ayat.Mencerakin perkataan untuk memisahkan imbuhan dan kata dasar.

Menyenaraikan perkataan yang berimbuhan.

Membina ayat

Contoh:

main, bermain, permainan, dimainkan

Menyatakan golongan kata dan imbuhan yang digunakan.

Membuat carta imbuhan secara individu dan men-jawab latihan.

- BM MA 5 NBD

Hal. 52 55

b) Penulisan: Karangan - Jenis Perbincangan Dadah Musuh Negara

Menulis

Memahami soalan/ tajuk dengan mengenali kata kunciMencari dan menambah isi-isi penting.Menulis karangan. Menganalisis soalan/ tajuk bagi menentukan format penulisan. Berbincang untuk mendapatkan isi-isi penting. Melengkapkan isi-isi perenggan demi perenggan. Membuat latihan menulis karangan.

- BM MA 5 NBD

Hal. 58 60

BULAN /

MINGGU

TAJUK /

ISI PELAJARAN

KECEKAPAN/

KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

3

a) Peribahasa Simpulan Bahasa1. Angkat bahu2. Bangkai bernyawa3. Bapa pergerakan4. Gelombang hidup5. Hisap darah6. Jinak-jinak merpati7. Makan tidur8. Modal asing9. Potong jalan10. Tahan hati 11. Termakan budi

Pengetahuan bahasa

Mengetahui erti atau makna simpulan bahasa dengan merujuk kamus.Mengetahui makna simpulan bahasa yang disediakan.Membuat ayat yang sesuai dengannya. Memberi makna perkataan dengan merujuk kamus. Menjelaskan ertisimpulan bahasa yang tersenarai. Latihan membuat ayat dengan simpulan bahasa berkenaan. Melukis gambar simpulan bahasa yang dipelajari secara berkumpulan.

- BM MA 5 NBD

Hal. 28

- Peribahasa

SM NBD

b) Pemahaman: Puisi - Petikan Pantun Pantun Mengenang NasibMembaca dan memaham Menyampaikan pantun dengan sebutan dan intonasi yang tepat.Mengentahui/ mengenali tema, maksud dan ciri-ciri pantun.Menjawab soalan. Mendengar guru berpantun atau daripada rakaman.

Berpantun secara berkumpulan/ individu dan bergilir-gilir.

Berbincang dalam kumpulan untuk menyatakan maksud keseluruhan pantun.

Menjawab latihan secara bertulis.

- Rakaman

BULAN /

MINGGU

TAJUK /

ISI PELAJARAN

KECEKAPAN/

KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

4

a) Tatabahasa - Cakap Ajuk dan Cakap Pindah

Pengetahuan bahasa

Mengenali penanda cakap ajuk dan cakap pindah dalam bentuk ayat.

Mengetahui teknik penukaran ayat cakap ajuk kepada ayat cakap pindah.

Menukarkan ayat cakap ajuk kepada ayat cakap pindah atau sebaliknya.

Berbincang dengan guru untuk menentu-kan perbezaan ayat cakap ajuk dan ayat cakap pindah.

Menanda perkataan yang perlu diubah untuk menukarkan ayat cakap ajuk kepada ayat cakap pindah.

Aktiviti berkumpulan menukarkan ayat cakap ajuk kepada ayat cakap pindah atau sebaliknya.

Latihan bertulis.

- BM MA 5 NBD Hal. 284 - 285

b) Penulisan: Meringkaskan - Petikan Fakta Siap Siaga Ke Alaf Baharu: Tema Hari Kebangsaan Ke-15

Memaham dan menulis

Menyatakan idea secara keseluruhan.

Menyatakan isi-isi penting yang terdapat dalam teks.

Membina ayat berdasarkan isi-isi penting.

Meringkaskan karangan.

Berbincang untuk mengutip idea ke-seluruhan dan isi-isi penting.

Mencatat isi-isi penting dalam kertas.

Membentangkan hasil perbincangan.

Aktiviti menulis ringkasan dengan menyusun isi dalam bentuk ayat.

- BM MA 5 NBD

Hal. 25 - 27

BULAN /

MINGGU

TAJUK /

ISI PELAJARAN

KECEKAPAN/

KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

5

a) Pemahaman:- Memodenkan Hikayat Amir Hamzah

Membaca dan memaham

Mengetahui idea utama dalam petikan.

Menganalisis struktur ayat klasik.

Menyatakan maksud perkataan/ frasa.

Memindahkan petikan ke dalam bahasa Melayu moden.

Membaca petikan klasik dengan sebutan, intonasi dan gaya yang tepat.

Berbincang dalam kumpulan untuk mendapatkan idea- idea dalam petikan klasik.

Menyampaikan hasil perbincangan kepada kelas.

Menjawab latihan bertulis.

- BM MA 5 NBD

Hal. 103 - 104

b) Penulisan: Dialog - Petikan Skrip Drama TV Anak Tani

Menulis

Mengetahui laras bahasa skrip drama.

Menyatakan isi-isi penting yang terdapat dalam petikan dialog.

Menukarkan petikan dialog menjadi bentuk karangan biasa.

Berbincang untuk mengutip isi-isi penting.

Mencatat isi-isi penting

dalam kertas.

Membentangkan hasil perbincangan.

Aktiviti menulis dengan menyusun isi dalam bentuk ayat.

- BM MA 5 NBD

Hal. 202

6

a) Tatabahasa - Penanda Wacana

Pengetahuan bahasa

Mengenali atau mengetahui perkataan, rangkai kata atau frasa yang menjadi penanda wacana.

Mengetahui kedudukan setiap kata/ frasa penanda wacana.

Menyebutkan per-kataan atau frasa penanda wacana yang terdapat dalam ayat.

Mencatatkan semua kata penanda wacana yang adadalam petikan atau teks karangan.

- BM MA 5 NBD Hal. 140 - 141, 252 253 & 295

BULAN /

MINGGU

TAJUK /

ISI PELAJARAN

KECEKAPAN/

KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

6

Menggunakan penanda wacana untuk menghubung-kan ayat-ayat dengan lebih sempurna dan gramatis di dalam perenggan petikan atau karangan.

Menggunakan kata penanda wacana dalam membuat ayat.

Aktiviti bertulis melengkapkan ayat-ayat dengan penanda wacana.

b) Penulisan: Karangan - Jenis Berita Kemalangan Jalan RayaMenulis

Mengetahui format karangan jenis berita.

Menganalisis soalan/ tajuk karangan.

Menyusun isi-isi penting mengikut urutan.

Menulis berita dengan lengkap dan betul.

Aktiviti kumpulan: berbincang tentang format penulisan berita dengan merujuk surat khabar.

Menyatakan hasil perbincangan kepada kelas.

Menyusun maklumat/ isi mengikut urutan.

Aktiviti bertulis.

- Kepingan/

Keratan akhbar

- Majalah

7

a) Lisan: Ceramah Kepentingan Pendidikan

Mendengar dan bertutur

Mendengar dan memahami ceramah.Merujuk petikan ceramah TV untuk disampaikan bergilir-gilir.Mengetahui/ mengenal pasti isi-isi yang terdapa dalam ceramah. Aktiviti kumpulan: Menyampaikan ceramah secara individu dan bergilir- gilir. Berbincang untuk mendapatkan isi-isi penting. Menyampaikan hasil perbincangan. Aktiviti kumpulan mencari petikan ceramah yang terdapat dalam akhbar untuk dipamerkan di kelas.- BM MA 5 NBD Hal. 86 89- Keratan akhbar

BULAN /

MINGGU

TAJUK /

ISI PELAJARAN

KECEKAPAN/

KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

7

b) Peribahasa - Perumpamaan1. Bagai cembul dapat tutupnya2. Bagai dihiris dengan sembilu3. Bagai kelip-kelip terbang malam4. Bagai tikus membaiki labu5. Seperti anak ayam Kehilangan ibu6. Seperti kuda lepas dari pingitan7. Seperti si kudung mendapat cincin

Pengetahuan bahasa

Mengetahui makna perkataan dengan merujuk kamus.Mengetahui erti atau makna perumpamaan.Membuat ayat dengan menggunakan beberapa contoh perumpamaan. Aktiviti perbincangan: Merujuk kamus untuk mencari makna perkataan dan perumpamaan. Menggambarkan perumpamaan dalam pelbagai bentuk (lukisan). Latihan membuat ayat dengan beberapa perumpamaan.- BM MA 5 NBD Hal. 93 94- Peribahasa SM NBD

8

a) Pemahaman: Puisi - Petikan Sajak Warga Tua

Membaca dan memaham

Mendeklamasi sajak setelah mendengar rakaman.Memahami sajak dari segi tema, maksud, persoalan, gaya bahasa dan bentuk.Menyusun unsur-unsur pengajaran dalam sajak. Mendengar pembacaan sajak daripada rakaman. Mendeklamasi sajak dengan betul secara berkumpulan dan individu. Membuat latihan menganalisis makna perkataan, perutusan dan maksud prosa.- BM MA 5 NBD Hal. 328 329

BULAN /

MINGGU

TAJUK /

ISI PELAJARAN

KECEKAPAN/

KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

8

Membuat projek koleksi sajak bersama rakan-rakan.

b) Tatabahasa - Susunan Ayat 1. Susunan Biasa 2. Susunan Songsang

Pengetahuan bahasa

Membezakan bentuk susunan ayat, biasa dan songsang.Mengetahui asas binaan ayat.Menentukan kesalahan binaan ayat. Menjelaskan binaan ayat dan susunan. Menganlisis binaan ayat yang terdapat dalam teks. Membentangkan hasil analisis setiap kumpulan. Menukarkan kedua-dua susunan ayat secara timbal balik. Membuat latihan.- MB MA 5 NBD Hal. 35 36

9

a) Penulisan: Karangan - Jenis LaporanMenyambut Ulang Tahun Hari Kebangsaan

Menulis

Memahami soalan untuk mendapatkan kata kunci.

Mengetahui format khas menulis laporan dengan tepat.

Menyusun maklumat laporan mengikut urutan.

Menulis laporan dengan lengkap dan betul.

Memurnikan/ mengedit hasil penulisan.

Menganalisisi soalan/ tajuk.

Menyediakan rangka isi penting berdasarkan tajuk.

Melengkapkan peta minda dengan perkataan yang sesuai untuk dijadi-kan pendahuluan, isi dan penutup.

Aktiviti kumpulan: Membentangkan hasil perbincangan.

Aktiviti bertulis.

- BM MA 5 ND Hal. 37 & 101 102

BULAN /

MINGGU

TAJUK /

ISI PELAJARAN

KECEKAPAN/

KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

9

b) Penulisan: - Memodenkan Hikayat Raja Pasai

Menulis

Memahami inti pati cerita dalam petikan.

Mengetahui maksud perkataan/ frasa.

Memindahkan petikan ke dalam bahasa Melayu moden.

Membaca petikan secara individu atau bergilir-gilir.

Mencatat idea keseluruhan.

Berbincang bersama-sama untuk menge- tahui maksud petikan klasik berkenaan.

Menyampaikan hasil perbincangan kepada kelas.

Menjawab latihan bertulis.

- BM MA 5 NBD

Hal. 354 - 355

10

a) Tatabahasa - Ragam Ayat (1) Ayat Aktif (2) Ayat Pasif

Pengetahuan bahasa

Mengetahui ciri-ciri ayat aktif dan ayat pasif.Memahami teknik penukaran ayat aktif ke pasif atau sebaliknya bagi subjek gantinama diri pertama, kedua dan ketiga.Menukarkan ayat aktif dan ayat pasif. Menganalisis ayat-ayat untuk perbeza-an antara ayat aktif dan ayat pasif. Mengutip ayat aktif atau ayat pasif dalam teks atau sebagainya. Membentangkan hasil penganalisisan. Membuat latihan.- BM MA 5 NBD Hal. 55 58- Keratan akhbar

b) Penulisan: Meringkaskan - Petikan Rencana Pendidikan Asas Pembentukan Insan

Menulis

Mengetahui gambaran keseluruhan idea.

Mengenal pasti idea utama yang terdapat dalam teks.

Membina ayat berdasarkan isi-isi penting.

Meringkaskan karangan.

Membaca teks untuk mendapat gambaran keseluruhan idea.

Mengutip isi-isi penting untuk dibincangkan.

Mencatat isi-isi penting dalam kertas.

- BM MA 5 NBD

Hal. 90 - 93

BULAN /

MINGGU

TAJUK /

ISI PELAJARAN

KECEKAPAN/

KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

10

Membentangkan hasil perbincangan.

Aktiviti menulis dengan menyusun isi dalam bentuk ayat.

Memurnikan/ mengedit hasil ringkasan.

11

a) Pemahaman: Puisi - Petikan Pantun Pantun Kiasan (Cadangan)

Membaca dan memaham

Menyatakan cirri-ciri pantun.

Memahami isi-isi atau maklumat dalam teks.

Menyusun isi-isi mengikut urutan.

Menyatakan unsur-unsur pengajaran yang terkandung dalam pantun.

Kerja Projek:

Membina buku skrap dan

Mencipta/ mengumpul pantun.

Membaca pantun dengan sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang baik.

Membaca senyap untuk memahami isi dan idea yang terdapat dalam pantun.

Menganalisis pantun untuk mengetahui ciri-ciri.

Menjawab soalan pemahaman menggunakan bahasa yang gramatis.

- Rakaman

b) Penulisan: Dialog - Petikan Drama Radio Pucuk-Pucuk Rebung

Menulis

Mengetahui laras bahasa skrip drama radio.

Menyatakan isi-isi penting yang terdapat dalam petikan dialog.

Menukarkan petikan dialog menjadi bentuk karangan biasa.

Membaca dialog dengan intonasi yang tepat.

Melakonkan dialog.

Berbincang untuk mengutip isi-isi penting.

Menjelaskan isi-isi penting dialog.

- BM MA 5 NBD

Hal. 348

BULAN /

MINGGU

TAJUK /

ISI PELAJARAN

KECEKAPAN/

KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

11

Aktiviti menulis menukar dialog kepada karangan biasa.

12

a) Peribahasa - Perambahan Brunei 1. Barangin 2. Basar awa 3. Caradiknya macam buratak nasi 4. Inda majalis 5. Kambang asang 6. lada padi 7. Masak puji 8. Puah (h)ati 9. Pulang paku 10. Ular lundung

Pengetahuan bahasa

Mengetahui makna bahasa Melayu Brunei dengan padanannya dalam bahasa Melayu standard.Mengetahui erti atau makna Perambahan BruneiMembuat beberapa ayat dengannya. Merujuk kamus mengetahui makna bahasa Melayu Brunei Mencari erti atau makna Perambahan Brunei berkenaan. Membuat beberapa contoh aya menggunakan Perambahan Brunei tersebut. Membuat lakaran contoh Perambaan Brunei berkumpulan. Menjawab latihan bertulis.- BM MA 5 NBD Hal. 8 9 - Peribahasa SM NBD

b) Tatabahasa - Kata Banyak Makna

Pengetahuan bahasa

Menyatakan maksud perkataan yang dipilih dan disenaraikan.

Menulis ayat berdasarkan perkataan banyak makna yang diberikan.

Menyenaraikan beberapa perkataan yang mempunyai banyak makna.

Mencari makna perkataan dengan menggunakan kamus.

Membina ayat untuk membezakan maksud.

Aktiviti bertulis.

- Surat Khabar.

BULAN /

MINGGU

TAJUK /

ISI PELAJARAN

KECEKAPAN/

KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

13

a) Lisan: Ulasan Kata-Kata Hikmat Mengenai Bahasa

Mendengar dan bertutur

Menyampaikan ulasan di hadapan khalayak.Membuat ulasan secara berkumpulan.Membuat aktiviti susulan mengumpulkan kata-kata hikmat. Menyampaikan ulasan secara individu atau bergilir-gilir di hadapan kelas. (rujuk teks) Membuat dan menyampaikan ulasan tentang kata-kata hikmat bagi mewakili kumpulan masing-masing. Membincangkan tentang perbezaan ulasan yang diberikan. Mengumpulkan kata-kata hikmat untuk dipamerkan di dalam kelas- BM MA 5 NBD Hal. 138 140

b) Penulisan: Surat Kiriman - Surat Rasmi (Lawatan Sambil Belajar)Lawatan Ke Pejabat Syarikat Shell, Seria

Menulis

Memahami format penulisan surat rasmi.

Menyusun pelbagai maklumat dan tujuan surat ditulis.

Menulis surat permohonan kepada institusi berkenaan.

Berbincang dengan kawan untuk melengkapkan peta minda format surat.

Aktiviti berpasangan untuk membincang-kan isi-isi penting surat.

Menyusun isi-isi mengikut keutamaan.

Menulis isi-isi menggunakan ayat yang gramatis.

- BM MA 5 NBD Hal. 81

BULAN /

MINGGU

TAJUK /

ISI PELAJARAN

KECEKAPAN/

KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

14

a) Pemahaman: Puisi - Petikan Syair

Membaca dan memaham

Mengetahui irama syair.Menganalisisi syair untuk mengetahui ciri-ciri.Memahami isi/ maksud dalam syair.Mengetahui unsur-unsur pengajaran yang terdapat dalam syair. Mendengar syair daripada rakaman. Menyampaikan syair dengan irama dan intonasi yang betul. Mencerakin syair untuk mengetahui ciri-ciri. Berbincang tentang tema, maksud, persoalan, gaya bahasa, bentuk dan pengajaran syair. Membuat latihan bertulis.- BKBMLDP M5, Chong Ah Fok Hal. 75 76

b) Penulisan: - Memodenkan Petikan: Hikayat Merong Mahawangsa

Menulis

Memahami inti pati cerita dalam petikan.

Memahami isi-isi penting.

Menyatakan maksud perkataan/ frasa.

Memindahkan petikan ke dalam bahasa Melayu moden.

Membaca petikan secara individu/ bergilir-gilir.

Mencatat idea keseluruhan.

Berbincang dalam kumpulan untuk mengetahui maksud perkataan, frasa dan isi-isi serta aspek lain petikan klasik.

Bersoal jawab secara lisan berkaitan isi-isi penting petikan.

Latihan bertulis.

- BKBMLDP M5, Chong Ah Fok

Hal. 7 - 10

BULAN /

MINGGU

TAJUK /

ISI PELAJARAN

KECEKAPAN/

KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

15

a) Penulisan: Karangan - Jenis Dialog/ Wawancara/ Temu Ramah (Tajuk/ Soalan Bebas)

Menulis

Mengenal pasti format karangan jenis berkenaan.Memahami tajuk/ soalan.Menyusun isi-isi penting melalui soal jawab dan perbincangan.Menulis karangan mengikut format dialog/ wawancara/ temu ramah. Berbincang perbezaan format penulisan jenis dialog, wawancara dan temu ramah. Menganalisis soalan/ tajuk Perbincangan tentang isi-isi penting secara kumpulan kecil. Melakonkan dialog secara spontan menggunakan isi-isi yang dicatatkan. Latihan bertulis. - MB MA 5 NBD Hal. 286

b) Penulisan: Meringkaskan- Petikan ArtikelKedudukan Bahasa Melayu Di Negara Brunei Darussalam

Menulis

Mengetahui gambaran keseluruhan idea.

Mengenal pasti idea utama yang terdapat dalam teks.

Membina ayat berdasarkan isi-isi penting.

Meringkaskan karangan.

Membaca teks untuk mendapat gambaran keseluruhan idea.

Mengutip isi-isi penting untuk dibincangkan dan mencatatkannya dalam kertas.

Membentangkan hasil perbincangan.

Aktiviti menulis dengan menyusun isi dalam bentuk ayat.

Memurnikan/ mengedit hasil ringkasan.

- BM MA 5 NBD

Hal. 141 - 142

BULAN /

MINGGU

TAJUK /

ISI PELAJARAN

KECEKAPAN/

KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

16

a) Penulisan: Dialog - Petikan Cerpen Om Jono dan Mas Robiyanto

Menulis

Mengetahui laras bahasa cerpen.

Menyatakan isi-isi penting yang terdapat dalam petikan dialog.

Menukarkan petikan dialog menjadi bentuk karangan biasa.

Membaca dialog dengan intonasi yang tepat.

Melakonkan dialog.

Berbincang untuk mengutip isi-isi penting.

Menjelaskan isi-isi penting.

Aktiviti menulis menukar dialog kepada karangan biasa.

- BM MA 5 NBD Hal. 285 - 286

b) Pemahaman: - Petikan ArtikelPantun Dalam Masyarakat Melayu

Membaca dan memaham

Memahami isi-isi atau maklumat dalam teks.

Menyusun isi-isi penting mengikut urutan.

Menyatakanl isi tersurat dan tersirat dalam pantun berkenaan.

Membacakan dengan sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang baik.

Membaca senyap untuk memahami isi dan idea yang terdapat dalam petikan.

Menjawab soalan pemahaman menggunakan bahasa yang gramatis.

Menulis latihan dengan ayat yang lengkap.

- BM MA 5 NBD

Hal. 272 - 275

17

a) Tatabahasa - Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk

Pengetahuan bahasa

Mengenali kedua-dua bentuk ayat.

Membezakan ayat tunggal dan ayat majmuk.

Mengkategorikan ayat-ayat mengikut bentuk/ jenis.

Menyambung ayat tunggal menjadi ayat majmuk berkumpulan.

- BM MA 5 NBD

Hal. 218 - 223

- TATABAHASA

(CD Multimedia)

BULAN /

MINGGU

TAJUK /

ISI PELAJARAN

KECEKAPAN/

KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

17

Menyambung dua ayat tunggal menjadi ayat majmuk dengan kata hubung.

Memisahkan ayat majmuk menjadi dua ayat tunggal atau lebih.

Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk sebagai latihan.

b) Peribahasa - Pepatah1. Ada air adalah ikan2. Ada kerak ada nasi3. Berpatah arang, berkerat rotan4. Di padang orang berlari-lari, di padang sendiri berjengket-jengket5. Gajah berak besar, kancil pun hendak berak besar6. Gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah7. Gunung yang tinggi akan runtuh, jika setiap hari digali

Pengetahuan bahasa

Mengetahui makna perkataan dengan merujuk kamus.Mengetahui erti atau makna pepatah.Membuat ayat dengan menggunakan beberapa contoh pepatah. Aktiviti perbincangan: Merujuk kamus untuk mencari makna perkataan dan makna pepatah. Menggambarkan pepatah dengan membuat lakaran. Latihan membuat ayat dengan beberapa pepatah.- BM MA 5 NBD Hal. 119 - 120- Peribahasa SM NBD

BULAN /

MINGGU

TAJUK /

ISI PELAJARAN

KECEKAPAN/

KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

18

a) Penulisan: Karangan - Jenis PeribahasaBagai Di Hiris Dengan Sembilu

Menulis

Menyatakan isi-isi penting merujuk tajuk yang diberikan.

Menyusun isi-isi mengikut keutamaan.

Menulis karangan mengikut urutan secara gramatis.

Mengedit hasil penulisan

untuk menghasilkan sebuah karangan yang

berkualiti.

Bersoal jawab untuk mendapatkan isi-isi penting berdasarkan tajuk.

Melengkapkan peta minda dengan perkataaan yang sesuai untuk dijadikan pendahulu-an, isi dan penutup.

Aktiviti berkumpulan menyusun isi-isi mengikut keutamaan dan membentangkan hasil perbincangan.

Aktiviti bertulis.

- BM MA 5 NBD Hal. 131 - 132

b) Penulisan: Memodenkan - Petikan Misa Melayu

Menulis

Memahami inti pati cerita dalam petikan.

Mengetahui maksud perkataan/ frasa.

Memindahkan petikan ke dalam bahasa Melayu moden.

Membaca petikan secara individu atau bergilir-gilir.

Mencatat idea keseluruhan.

Berbincang bersama-sama untuk menge- tahui maksud petikan klasik berkenaan.

Menyampaikan hasil perbincangan kepada kelas.

Menjawab latihan bertulis.

- BKBMLDP M5, Chong Ah Fok Hal. 11 14

BULAN /

MINGGU

TAJUK /

ISI PELAJARAN

KECEKAPAN/

KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

19

a) Lisan: Ucapan Ucapan Di Majlis Pelancaran Gerakan Penyayang

Mendengar dan bertutur

Mengetahui format penyediaan teks ucapan.Menghasilkan teks ucapan secara berkumpulan.Aktiviti susulan: Membina ucapan dan menyampaikan. Menyampaikan ucapan secara individu dan bergilir-gilir di hadapan kelas. Menyenarikan maklumat yang terdapat dalam teks. Menyenarikan perbuatan kasih sayang (dalam manila kad). Kerja Projek: Membina pameran berfokus kasih sayang (petikan gambar yang menunjukkan kasih sayang).- BM MA 5 NBD Hal. 162 165

b) Tatabahasa - Ayat Majmuk Komplemen Keterangan Relatif

Pengetahuan bahasa

Mengenal pasti kedua-dua bentuk ayat majmuk.

Menerangkan perbezaan kedua-dua bentuk ayat majmuk.

Menyambung dua ayat tunggal menjadi ayat aajmuk yang berlainan.

Menganalisis kedua-dua bentuk ayat majmuk menjadi ayat tunggal.

Menyenaraikan beberapa contoh ayat majmuk.

Mengkategorikan ayat mengikut bentuk.

Menyambung ayat tunggal menjadi ayat majmuk berkumpulan.

Menjawab latihan bertulis.

- BM MA 5 NBD Hal. 241-245, 263 265 &

281 - 284

20

a) Penulisan: Meringkaskan

Menulis

Mengetahui gambaran keseluruhan idea.

Mengenal pasti idea utama ang terdapat dalam teks.

Membaca teks untuk mendapat gambaran keseluruhan idea.

Mengutip isi-isi penting untuk dibincangkan.

- BM MA 5 NBD

Hal. 188 - 189

BULAN /

MINGGU

TAJUK /

ISI PELAJARAN

KECEKAPAN/

KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

20

Petikan Pelita Brunei

Wanita Kita Di Pelbagai Bidang

Membina ayat berdasarkan isi-isi penting.

Meringkaskan karangan.

Mencatat isi-isi penting dalam kertas.

Membentangkan hasil perbincangan.

Aktiviti menulis dengan menyusun isi dalam bentuk ayat.

Memurnikan/ mengedit hasil ringkasan.

b) Pemahaman: Puisi - Petikan SajakKeadilan Tidak Mati (Adi Rumi)

Membaca dan memaham

Mendeklamasi sajak setelah mendengar rakaman.Memahami sajak dari segi tema, maksud, persoalan, gaya bahasa dan bentuk.Menyusun unsur-unsur pengajaran dalam sajak. Mendengar pembacaan sajak daripada rakaman. Mendeklamasi sajak dengan betul secara berkumpulan dan individu. Membuat latihan menganalisis makna perkataan, perutusan dan maksud prosa. Membuat projek koleksi sajak bersama rakan-rakan.- BKBMLDP M5, Chong Ah Fok Hal. 104 105- Rakaman (Jika ada)

21

a) Penulisan: Dialog- Petikan Perbualan Telefon

Menulis

Mengetahui laras bahasa perbualan.

Menyatakan isi-isi penting yang terdapat dalam perbualan.

Menukarkan petikan dialog menjadi bentuk karangan biasa.

Membaca dialog dengan intonasi yang tepat.

Melakonkan dialog.

Berbincang untuk mengutip isi-isi penting.

Menjelaskan isi-isi penting.

- BM MA 5 NBD Hal. 109 - 110

BULAN /

MINGGU

TAJUK /

ISI PELAJARAN

KECEKAPAN/

KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

21

Perbualan Tentang Pemasyhuran Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah

Menjadi Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota

Aktiviti menulis menukar dialog kepada karangan biasa.

b) Penulisan: Memodenkan - PetikanHikayat Anggun Cik Tunggal

Menulis

Memahami inti pati cerita dalam petikan.

Mengetahui maksud perkataan/ frasa.

Memindahkan petikan ke dalam bahasa Melayu moden.

Membaca petikan secara individu atau bergilir-gilir.

Mencatat idea keseluruhan.

Berbincang bersama-sama untuk menge- tahui maksud petikan klasik berkenaan.

Menyampaikan hasil perbincangan kepada kelas.

Menjawab latihan bertulis.

- BKBMLDP M5, Chong Ah Fok Hal. 15 18

22

a) Pemahaman: - Petikan wawancara

Membaca dan memaham

Memahami isi-isi atau maklumat dalam teks.

Menyusun isi-isi penting mengikut urutan.

Membaca bersuara dengan sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang baik.

- BM MA 5 NBD Hal. 316 - 318

BULAN /

MINGGU

TAJUK /

ISI PELAJARAN

KECEKAPAN/

KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

22

Seminar Kesejahteraan

Usia Emas

Menyatakanl isi tersurat dan tersirat dalam wawncara berkenaan.

Membaca senyap untuk memahami isi dan idea yang terdapat dalam petikan.

Menjawab soalan:

pemahaman

kosa kata

membina ayat kata ganda

b) Penulisan karangan - Jenis PerbahasanSuasana Sekolah Paling Sesuai Bagi Memupuk Masyarakat Penyayang. Bahaskan.(Cadangan boleh gunakan tajuk lain tapi tema kasih sayang)

Menulis

Mengetahui format menulis karangan perbahasan.

Mengenal pasti isi-isi yang hendak dimasukkan dalam karangan tersebut.

Menyusun maklumat perbahasan mengikut urutan.

Menulis karangan perbahasan dengan lengkap dan betul.

Bersoal jawab untuk mendapatkan isi-isi penting berdasarkan tajuk.

Melengkapkan peta minda dengan perkataaan yang sesuai untuk dijadikan pendahulu-an, isi dan penutup.

Aktiviti berkumpulan menyusun isi-isi mengikut keutamaan

Aktiviti bertulis.

- BM MA 5 NBD

Hal. 179

23

a) Tatabahasa - Kata Sama Makna/ Kata Seerti/ Sinonim

Pengetahuan

bahasa

Mengenali kata sama makna/ kata seerti/ sinonim yang terdapat dalam teks.

Mengetahui perkataan seerti bagi perkataan yang dicatatkan di papan tulis dan melalui tayangan OHP.

Menyemak dan meneliti nota yang ditayangkan tentang kata seerti atau sinonim.

Menyenaraikan per-kataan seerti secara berpasangan.

- BM MA 5 NBD Hal. 298 299 & 231 - 232

BULAN /

MINGGU

TAJUK /

ISI PELAJARAN

KECEKAPAN/

KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

23

Menggunakan kata seerti yang tepat dalam ayat.

Aktiviti membina ayat dengan perkataan seerti dalam bentuk carta.

Menjawab latihan bertulis.

b) Peribahasa - Bidalan 1. Biar putih tulang, jangan putih Mata 2. Naik tangga dari bawah 3. Nak kaya berdikit-dikit, nak ramai bertabururai 4. Sesal dahulu pendapatan, Sesal kemudian tidak berguna - Kata-Kata Hikmat 1. Pandu laju mara dituju

Pengetahuan bahasa

Mengetahui makna perkataan dengan merujuk kamus.mengetahui erti atau makna bidalan dan kata-kata hikmat.Membuat ayat dengan menggunakan beberapa contoh bidalan dan kata-kata hikmat. Aktiviti perbincangan: merujuk kamus untuk mencari makna perkataan dan makna bidalan dan kata-kata hikmat. Menggambarkan bidalan dan kata-kata hikmat. Latihan membuat ayat dengan beberapa pepatah.- Peribahasa S SM NBD

24

a) Penulisan: Memodenkan - Petikan Sejarah Melayu

Menulis

Memahami inti pati cerita dalam petikan.

Mengetahui maksud perkataan/ frasa.

Membaca petikan secara individu atau bergilir-gilir.

Mencatat idea keseluuhan.

.

- BKBMLDP M5, Chong Ah Fok Hal. 19 22

BULAN /

MINGGU

TAJUK /

ISI PELAJARAN

KECEKAPAN/

KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

24

Memindahkan petikan ke dalam bahasa Melayu moden

Berbincang bersama-sama untuk menge- tahui maksud petikan klasik berkenaan.

Menyampaikan hasil perbincangan kepada kelas.

Menjawab latihan bertulis

b) Penulisan: Surat Kiriman - Surat Rasmi (Surat Aduan)Aduan Gangguan Bekalan Air/ ElektrikMenulis

Memahami format penulisan surat rasmi.

Menyusun pelbagai maklumat dan tujuan surat ditulis.

Menulis surat permohonan kepada institusi berkenaan.

Berbincang dengan kawan untuk melengkapkan peta minda format surat.

Aktiviti berpasangan untuk membincang-kan isi-isi penting surat.

Menyusun isi-isi mengikut keutamaan.

Menulis isi-isi menggunakan ayat yang gramatis.

- Rujuk pelbagai buku karangan/ surat kiriman dan sumber lain yang relevan.

25

a) Pemahaman: Puisi - Petikan Gurindam Gurindam Dua Belas

Membaca dan memaham

Mengetahui irama gurindamMenganalisis gurindam untuk mengetahui ciri-ciri.Memahami isi/ maksud dalam gurindam.Mengetahui unsur-unsur pengajaran yang terdapat dalam gurindam. Mendengar gurindam daripada rakaman. Menyampaikan gurindam dengan irama dan intonasi yang betul. Mencerakin gurindam untuk mengetahui ciri-ciri. Berbincang tentang tema, maksud, persoalan, gaya bahasa, bentuk dan pengajaran syair.- BM MA 5 NBD Hal. 132 - 134

BULAN /

MINGGU

TAJUK /

ISI PELAJARAN

KECEKAPAN/

KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

25

Membuat latihan bertulis.

b) Penulisan: Karangan - Jenis Syarahan / PidatoPenglibatan Belia Wanita Dalam Persatuan- Persatuan Sukarela Amat Menggalakkan.

Menulis

Mengenal pasti format karangan jenis berkenaan.Memahami tajuk/ soalan.Menyusun isi-isi penting melalui soal jawab dan perbincangan.Menulis karangan mengikut format syarahan/ pidato. Berbincang perbezaan format penulisan jenis syarahan/ pidato. Menganalisis soalan/ tajuk dan berbincang tentang isi-isi penting secara berkumpulan. Melakonkan dialog secara spontan menggunakan isi-isi yang dicatatkan. Latihan bertulis. - BM MA 5 NBD Hal. 201

26

a) Penulisan: Meringkaskan - Petikan KhutbahHikmah Dan Rahsia Zakat

Menulis

Mengetahui gambaran keseluruhan idea.

Mengenal pasti idea utama yang terdapat dalam teks.

Membina ayat berdasarkan isi-isi penting.

Meringkaskan karangan.

Membaca teks untuk mendapat gambaran keseluruhan idea.

Mengutip isi-isi penting untuk dibincangkan dan mencatatkannya dalam kertas.

Membentangkan hasil perbincangan.

Aktiviti menulis dengan menyusun isi dalam bentuk ayat.

Memurnikan/ mengedit hasil ringkasan.

- BM MA 5 NBD Hal. 211 - 212

BULAN /

MINGGU

TAJUK /

ISI PELAJARAN

KECEKAPAN/

KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

26

b) Penulisan: Dialog - Petikan Karangan Biasa

Menulis

Mengetahui bentuk teks karangan biasa dan dialog.

Menyatakan isi-isi penting yang terdapat dalam petikan teks.

Menukarkan petikan teks menjadi bentuk dialog.

Membaca petikan teks dengan intonasi yang tepat.

Berbincang isi-isi penting untuk ditukarkan kepada bentuk petikan dialog.

Menjelaskan isi-isi penting.

Aktiviti menulis teks karangan biasa kepada bentuk dialog.

- Petikan Surat Khabar

27

a) Lisan: Perbincangan - Jadual Acara Sukan Asia Tenggara Ke-20

Mendengar dan Bertutur

Memahami penyusunan jadual acara sukan.

Menyusun maklumat yang terdapat dalam jadual.

Membuat jadual berdasarkan aktivitinya sepanjang hari.

Mempersembahkan jadual lain yang dihasilkan dan mempamerkannya di dalam kelas.

Berbincang secara berkumpulan tentang maklumat dalam jadual.

Menyampaikan laporan kepada rakan-rakan di hadapan kelas.

Aktivii kumpulan: Menyediakan jadual aktiviti dalam sehari.

Mempamerkan jadual itu di kelas.

- BM MA 5 NBD

Hal. 230 - 232

Menyediakan jadual dan

melaporkannya.

b) Tatabahasa - Ayat Majmuk Campuran

Pengetahuan bahasa

Mengenal pasti pelbagai bentuk ayat majmuk.

Menerangkan perbezaan pelbagai bentuk ayat majmuk.

Menyambung ayat-ayat tunggal menjadi ayat majmuk yang berlainan.

Menyenaraikan beberapa contoh ayat majmuk.

Mengkategorikan ayat mengikut bentuk.

- BM MA 5 NBD Hal. 307 - 309

BULAN /

MINGGU

TAJUK /

ISI PELAJARAN

KECEKAPAN/

KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

27

Menganalisis pelbagai bentuk ayat majmuk menjadi ayat tunggal.

Menyambung ayat tunggal menjadi pelagai ayat majmuk secara berkumpulan.

Menjawab latihan bertulis.

28

a) Karangan - Jenis Keperihalan/ Gambaran/ DeskriptifIndustri Pengangkutan Di Negara Brunei Darussalam

Menulis

Menyatakan isi-isi penting tajuk yang diberikan.

Menyusun isi-isi mengikut keutamaan.

Menulis karangan keperihalan/ gambaran/ deskriptif dengan tepat.

Menyemak contoh karangan yang di tayangkan melalui OHP sambil berbincang. Sumbang saran menyatakan isi-isi penting.

Aktiviti kumpulan menyusun isi-isi mengikut keutamaan dan membentang hasil perbincangan.

Aktiviti bertulis.

- BM MA 5 NBD Hal. 81

b) Pemahaman: - Petikan Buku Cenderamata Rasmi Sukan Asia Tenggara Ke-20, 1999 Sukan Asia Tenggara

Membaca dan memaham

Memahami isi-isi atau maklumat dalam teks.

Menyusun isi-isi mengikut urutan.

Meneliti dan menganalisis isi tersurat dan tersirat yang terkandung dalam petikan.

Membaca senyap dan menyemak petik- an untuk memahami isi, idea yang ter-dapat dalam petikan.

Membaca kuat petik-an dengan sebutan, intonasi dan gaya bacaan yang baik.

Menjawab soalan pemahaman menggunakan bahasa yang gramatis.

- BM MA 5 NBD

Hal. 233 - 235

- Rakaman

(jika ada).

BULAN /

MINGGU

TAJUK /

ISI PELAJARAN

KECEKAPAN/

KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

29

a) Peribahasa - Pepatah1. Hendak menegak benang yang basah2. Ikut resmi padi, makin Bersisi semakin tunduk3. Kalau baik buat teladan, kalau tak baik buat sempadan4. Memancung tinggi-tinggi, menebang rendah-rendah5. Muka berpandangan, budi kedapatan6. Mulut disuap pisang, buntut dikait onak7. Orang yang menunggu perigi itu

Pengetahuan bahasa

Mengetahui makna perkataan dengan merujuk kamus.mengetahui erti atau makna pepatah.Membuat ayat dengan menggunakan beberapa contoh pepatah. Aktiviti perbincangan: merujuk kamus untuk mencari makna perkataan dan makna pepatah. Menggambarkan pepatah dalam bentuk lakaran. Latihan membuat ayat dengan beberapa pepatah.- BM MA 5 NBD Hal. 119 - 120 - Peribahasa SM NBD

b) Tatabahasa - Kata Hampir Sama Bunyi / Sebutan

Pengetahuan Bahasa

Mengenal pasti perkataan-perkataan yang hampir sama bunyi/ sebutan.

Menyenaraikan bebe-beberapa contoh kata hampir sama bunyi/ sebutan .

- Rakaman

- Petikan Majalah

BULAN /

MINGGU

TAJUK /

ISI PELAJARAN

KECEKAPAN/

KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

29

Mengetahui makna atau maksud beberapa perkataan yang hampir sama bunyi/ sebutannya.

Menggunakan kata hampir sama bunyi/ sebutan untuk membina ayat dengan tepat dan gramatis.

Menjelaskan makna beberapa perkataan yang hampir sama bunyi/ sebutan.

Melengkapkan ayat menggunakan kata hampir sama bunyi/ sebutan.

Membina ayat meng-gunakan kata hampir sama bunyi/ sebutan.

30

a) Penulisan: Memodenkan - Petikan Hikayat Bayan Budiman

Menulis

Membacakan petikan klasik dengan sebutan, intonasi dan gaya pengucapan yang betul.

Menyatakan maksud perkataan/ frasa.

Memindahkan petikan ke dalam bahasa Melayu moden.

Menyemak dan mem-baca kuat petikan klasik yang ditayangkan menerusi OHP.

Berbincang dalam kumpulan untuk mengetahui maksud perkataan, frasa dan isi petikan klasik keseluruhannya.

Bersoal jawab secara lisan berkaitan isi-isi penting petikan.

Menjawab latihan bertulis.

- BKBMLDP M5, Chong Ah Fok Hal. 41 42

b) Penulisan: Surat Kiriman (Tidak Rasmi) - Surat Kepada Ibu Saudara/ Keluarga Surat Tahniah

Menulis

Mengetahui format penulisan surat tidak rasmi.

Menyusun pelbagai aspek, maklumat dan tujuan surat ditulis.

Berbincang dengan kawan untuk melengkapkan peta minda format surat.

Aktiviti berkumpulan untuk membincang-kan isi-isi penting surat.

- BM MA 5 NBD Hal. 203

BULAN /

MINGGU

TAJUK /

ISI PELAJARAN

KECEKAPAN/

KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

30

Menulis surat mengucapkan tahniah kepada ibu saudara.

Menyusun isi-isi mengikut keutamaan.

Menulis isi-isi menggunakan ayat- ayat yang gramatis.

31

a) Penulisan: Meringkaskan Petikan Pendapat Pembaca- Masyarakat Penyayang

Menulis

Mengetahui gambaran keseluruhan idea.

Mengenal pasti idea utama yang terdapat dalam teks.

Membina ayat berdasarkan isi-isi penting.

Meringkaskan karangan.

Membaca teks untuk mendapat gambaran keseluruhan idea.

Mengutip isi-isi penting untuk dibincangkan dan mencatatkannya dalam kertas.

Membentangkan hasil perbincangan.

Aktiviti menulis dengan menyusun isi dalam bentuk ayat.

Memurnikan/ mengedit hasil ringkasan.

- BM MA 5 NBD

Hal. 166 - 167

b) Membaca dan Memahami Menanam Budaya Menyimpan

Membaca dan memaham

Memahami isi-isi atau maklumat dalam teks.

Menyusun isi-isi penting mengikut urutan.

Mengulas lebih lanjut tentang isi-isi petikan untuk pengetahuan tambahan.

Membaca petikan dengan sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang baik.

Membaca senyap untuk memahami isi- penting petikan.

Menjawab soalan pemahaman menggunakan bahasa yang gramatis.

- BM MA 5 NBD Hal. 254 - 256

BULAN /

MINGGU

TAJUK /

ISI PELAJARAN

KECEKAPAN/

KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

31

Menulis latihan dengan ayat yang lengkap.

32

a) Penulisan: Dialog - Petikan Memberi ArahanSains Rumah Tangga:Memasak Tom Yam

Menulis

Menyemak dan meneliti petikan dialog.Menyatakan isi-isi penting yang terkandung dalam petikan dialog.Melakonkan dialog di depan kelas dengan penghayatan.

Membaca dan me-lakonkan dialog di depan kelas dalam kumpulan.

Berbincang tentang isi-isi penting petikan dailog.

Merangka isi-isi petikan dialog untuk diubah menjadi karangan biasa/ cakap pindah.

Latihan bertulis

- BM MA 5 NBD Hal. 336 - 337

b) Penulisan: Karangan - Jenis Minit Mesyuarat Minit Mesyuarat Jawatan- Kuasa Cerama Kelab Agama Sekolah Menengah Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Tutong Ke-1

Menulis

Menyatakan isi-isi penting merujuk tajuk yang diberikan.

Menyusun isi-isi mengikut keutamaan.

Menulis karangan mengikut urutan secara gramatis.

Mengedit hasil penulisan untuk menghasilkan sebuah karangan yang berkualiti.

Bersoal jawab untuk memperoleh isi-isi penting dengan merujuk contoh karangan.

Melengkapkan peta minda rangka pendahuluan, isi dan penutup.

Aktiviti berkumpulan menyusun isi-isi mengikut keutamaan dan membentang-kan hasil perbincangan.

Aktiviti bertulis.

- BM MA 5 NBD Hal. 223 - 224

BULAN /

MINGGU

TAJUK /

ISI PELAJARAN

KECEKAPAN/

KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

33

a) Tatabahasa - Membaiki Kesalahan Perkataan / Ayat

Pengetahuan bahasa

Mengenal pasti kesalahan yang terdapat dalam ayat/ petikan.

Menerangkan tentang kesalahan ayat berkenaan satu persatu.

Menganalisis kesalahan yang terdapat dalam ayat/ petikan untuk diperbaiki/ diperbetulkan.

Menggaris atau menandakan perkata-an/ bahagian yang salah dalam ayat.

Menyebutkan per- kataan yang betul untuk menggantikan kesalahan tersebut.

Menganalisis ayat/ petikan untuk mem-baiki kesalahannya secara berpasangan.

Menjawab latihan bertulis.

- Petikan ayat/ Rencana- Keratan akhbar

b) Pemahaman: Puisi - Petikan SelokaPandai Pak Pandir

Membaca dan memaham

Membaca seloka dengan sebutan yang betul dan berintonasi secara indivdu.Berbincang tentang tema, maksud, persoalan, gaya bahasa, bentuk dan pengajaran seloka tersebut. Mendengar guru membaca seloka sambil menyemak petikannya melalui bahan edaran. Menjawab soalan lisan selepas ber- bincang. Membaca seloka secara individu dan bergilir-gilir. Membuat latihan bertulis.- BKBMLDP M5, Chong Ah Fok Hal. 86 87

PAGE

31