Bab 7(merekabentuk penilaian)

download Bab 7(merekabentuk penilaian)

If you can't read please download the document

 • date post

  10-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  890
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of Bab 7(merekabentuk penilaian)

 • 1. Nama Ahli Kumpulan :- MarliniBt. Mohd Asdin D 20061027066 Nur Hanani Bt. Hamzah D 20061027068 Siti Soleha Bt. Ramli D 20061027069 Mustafa Omar B. Ahmad D 20072031050

2. PENDAHULUAN

 • Clarke (1999) menyatakan kegunaan kajian biasanya adalah untuk meneroka pengetahuan baru yang digunakan untuk memberi panduan kepada pembaca.
 • Penilaian pula merupakan satu proses yang melibatkan pengumpulan data secara terancang atau teratur.
 • Kebanyakkan kajian penilaian berunsurkan tentang latihan atau program perkembangan professional.
 • Penilaian boleh berlaku dalam sesuatu program, produk, polisi atau perkhidmatan.
 • Campbell (1997), yang menyatakan proses penilaian dihasilkan daripada kekurangan ketelitian dan maklumat yang tepat, maklumat yang tidak betul.

3. FOKUS DALAM PENILAIAN

 • Penilaian program latihan harus difokuskan kepada 4 peringkat:
  • Peringkat Pertama Resaksi :Penilaian resaksi pelatih sesuatu program (selalunya dengan menggunakan set soalan)
  • Peringkat Kedua Ilmu Pengatahuan :Mengukur ilmupengetahuan, kebolehan dan disiplin keputusan daripada program dan yang mana telah dikhaskan sebagai objektif latihan.
  • Peringkat Ketiga Tingkahlaku :Mengukur aspek peningkatan prestasi kerja yang mana berkaitan dengan objektif latihan.
  • Peringkat Keempat Keputusan :Berdasarkan keputusan latihan kepada objektif organisasi dan lain lain aspek keberkesanan.

4.

 • Rowe (1995) pula terkenal dengan tiga peringkat hasil kerja:
  • 1) Pengetahuan ( memahami subjek atau kebolehan)
  • 2) Kemahiran ( praktis sendiri kebolehan)
  • 3)Berkebolehan ( berupaya melaksanakan kebolehan)
 • Kebolehan selalunya bermaksud keperluan standard minimum, dimana dalam situasi kerja yang banyak, apa yang diperlukan adalah kecemerlangan dalam perlaksanaan.
 • Smith (1994), menegaskan bahawa adalah mustahil untuk memahami sesuatu kajian tanpa menilai konteks di mana ia di ambil.
 • Penilaian akan menjadi sukar sekiranya terdapat kehilangan maklumat yang diperlukan untuk merekabentuk penilaian dalam sesuatu kajian.

5.

 • Maklumat yang diberi selalunya akan memberi gambaran yang jelas kepada proses proses kajian.
 • Proses penilaian tidak hanya menghuraikan peristiwa-peristiwa, tetapi mencari untuk menafsirkan apakah menarik dalam kajian yang telah dipilih.
 • Penilaian dibahagikan kepada dua iaitu:
   • Penilaian formatif
    • -Penilaian formatif digunakan sebagai maklumbalas untuk memperbaiki sesuatu.
   • Penilaian penjumlahan (sumatif)
    • -Penilaian penjumlahan pulabertujuan untuk menentukan keberkesanan keseluruhan.
 • Screven (1967) menggunakan syarat-syarat ini untuk menghuraikan kurikulum pendidikan, telah digunakan dengan meluas dalam pendidikan.

6. KUMPULAN PENILAIAN

 • Pendekatan untuk penilaian :
 • Eksperimental
 • Sistem
 • Illuminatif
 • Kebebasan objektif
 • Membuat keputusan
 • Asas cita-cita
 • Ulasan profesional

7. PENILAIAN EKSPERIMENTAL

 • Membuktikan tentang sebarang perubahan dalam tingkah laku atau hasil.
 • Menekankan kepada rekabentuk penyelidikan dan pengiraan kuantitatif dan kadang kala digunakan untuk mengawal kumpulan dan rawatan kumpulan seperti yang diharapkan untuk melihat sebarang pendekatan khas dan ekperimental.
 • Penilaian ekperimental boleh mempunyai aplikasi yang terhad. Contohnya jika statistik teknikal bermanfaat untuk diterapkan, saiz sampel perlu cukup besar.
 • Penyelidikan mungkin sebenarnya untuk mencipta ketidaksamaan antara dua kumpulan. Satu daripada kumpulan menerima rawatan dan kumpulan satu lagi tidak menerima rawatan.

8. PENILAIAN SISTEM

 • Penilaian sistem - terdapat tekanan utkmengspesifikasikan objektif dgn mengidentifikasikan hasil & menyediakan maklum balas terhadap hasil kepada latihan yg telah disediakan.
 • Contoh khas bagi penilaian sistem - membawa penilai dalam penyiasatan berkaitan dgn sistem akaun kewangan.
 • Struktur jadual penilaian dibina dgn mengandungi soalan-soalan yang sepadan dengan reka bentuk spesifikasi.
 • Satu daripada kritikan bagi pendekatan sistem ini ialah menggambarkan sedikit pandangan mekanik tentang kegagalanutk mengenali objektif.
 • Objektif cenderung untuk dipilih oleh satu kumpulan sosial khas (sebagai pengurus kanan) dan menunjukkan kepentingan hak dalam kumpulan.

9.

 • PENILAIAN - BERTERASKAN OBJEKTIF
 • Penilaian berteraskan objektif memfokuskan kepada hasil yang pragmatik.
 • Tekanannya tidak terlalu banyak untuk merekabentuk sistem bagi mengira hasil tetapi perlu mengenalpasti sebarang kelainan antara perancangan dan cita-cita sebenar.
 • Soalan pengenalan tentang pemerhatian mengenai tingkah laku manusia tentang apa sebenarnya mereka fikirkan.
 • Ia juga mengandaikan, cita-cita bagihasil program yang mana akan dinilai dan yang mana boleh diterima.

10. PENILAIAN PEMBUATAN KEPUTUSAN

 • Pendekatan pembuatan keputusan mencadangkan penilaian mesti distruktur oleh keputusan yang perlu dibuat.
 • Keputusan ini adalah satu daripada dilema penilai yang selalu tidak mengetahui kepada siapa penilaian patut ditujukan (House, 1980).
 • Kelemahan ini sering tidak diendahkan kepentingan potensi parti yang lain dan pemegang saham.
 • Ia boleh di atasi dgn beberapa tingkat kumpulan data penilaian daripada luar kumpulan asal yang menaja.

11. PANDANGAN PROFESIONAL :PENGESAHAN DAN AKRIDITASI

 • Ramai golongan profesional, bersatu telah menetapkan standard profesional & menilai serta akriditasi setiap ahli dalam profesyen berkenaan menggunakan standard tersebut.
 • Memerlukan kelayakan utk memasuki bidang ini.
 • Latihan profesional dan pengkajian diluaskan kepada persatuan, kemudian persatuan ini harus menetapkan proses gerakan penilaian untuk memastikan kualiti latihan dan program pembangunan profesional.
 • Dalam banyak negara, pengesahan dilihat sebagai proses jaminan kualiti yang penting untuk memastikan sesuatu standard.

12. PENILAIAN ILLUMINATIF

 • Penilaian illuminatif - lebih fleksibal & pendekatan yang lebih terbuka.
 • Dalam metadologi ia sering berkait dengan pendekatan pelajaran yang dipelajari dalam bab 6 dan akan cenderung menggunakan kaedah kualitatifseperti temubual, pemerhatian langsung dalam aktiviti program.
 • Sebahagian daripada masa dan kos yang terlibat ditaja oleh pelanggan tetapi keputusannya menjadi pedoman kepada tindakan.
 • Pendekatan seperti kajian kes, keputusanya mungkin dipengaruhi oleh pandangan subjektif daripada penilai.
 • Penilaian illuminatif berhadapan dengan kesulitan untuk membuktikan keaslian dan keyakinan pelanggan.

13. PENILAIAN- BEBAS OBJEKTIF

 • Penilaian ini tidak perlu untuk menghiraukan objektif formal di dalam program.
 • Ia sepatutnya menuju untuk hasil dan proses-proses. Ia bermaksud pemerhatian perancangan pra kursus mesyuarat, bercampur dengan penyertaan sosial dan membincangkan acara latihan dengan mereka.
 • Boleh mengambil contoh pendekatan konstruktivisme, mengkaji menglibatkan pengalaman perasaan mereka.
 • Perlu mengambil sedikit sahaja pengiraan kewangan, dan pandangan subjektif yang mana ia adalah penilaian individu dan menjadi eksplisit.

14. CAMPUR TANGAN PENILAIAN DAN PENYELIDIKAN TINDAKAN

 • Memfokuskan kepada dua pendekatan yang luas digunakan.
 • Membandingkan kpd penilaian ekperimental yg digunakan untuk menentukan objektif dan mengukur peralatan, tumpuan tanggapan penilaian kepada aktiviti program berbanding dengan tujuan yang telah dirancang dan menerokai perbezaan perspektif yang terlibat.
 • Ia mungkin sesuai seperti keperluan dan keadaan sekeliling dalam perubahan program.
 • Penting bagi mengenal pasti motif sebagai kunci pembuatan keputusan sebelum memutuskan maklumat yang bagaimana yang perlu dikumpul.

15. SUMBER PENGUMPULAN DATA

 • Pelbagai saluran sedia ada untuk mengumpul data dan jenis medium yang digunakan akan sering bergantung kepada objektif penilaian tersebut.
 • Easterby-smith (1994) membahagikan penyampai maklumat kepada empat kategori :
 • i) Penyampai maklumat langsung
 • ii)Pemerhati
 • iii)Kawal
 • iv)Pemegang saham

16.

 • Penyampai maklumat langsung-program wakil dan tutor atau fasilitator. Bergantung kepada keluasan penglibatan mereka.
 • Pemerhatian termasuklah peserta - jika meraka boleh menjadi terpisah daripada emosi supaya boleh memberi ulasan tentang hasil dan proses matlamat.
 • Kawal - identiti ke