BAB I PENDAHULUAN - 1.1 PENGENALAN MASALAH Masalah pencemaran sisa makanan sudah lama wujud di...

download BAB I PENDAHULUAN - 1.1 PENGENALAN MASALAH Masalah pencemaran sisa makanan sudah lama wujud di negara

of 36

 • date post

  06-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of BAB I PENDAHULUAN - 1.1 PENGENALAN MASALAH Masalah pencemaran sisa makanan sudah lama wujud di...

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENGENALAN MASALAH

Masalah pencemaran sisa makanan sudah lama wujud di negara ini, banyak pendekatan yang digunakan untuk mengatasi masalah ini. Namun usaha ini masih

belum cukup berkesan andai tidak mendapat sokongan daripada pelbagai pihak.

Sokongan dari pelbagai pihak ini termasuk kerajaan, badan badan NGO, dan juga

masyarakat.

Menurut kajian yang dijalankan oleh jabatan pengurusan sisa pepejal negara

(JPSPN) pada tahun 2012, sisa makanan merupakan sisa yang paling banyak dijana di

malaysia, iaitu sebanyak lebih kurang 31% hingga 45% daripada jumlah keseluruhan

sisa yang dijanakan setiap hari. Daripada jumlah ini, sector isi rumah menjana

sebanyak 44.5% dalam sektor ICI (Industry Commercial Institution) menjana

sebanyak 31.4%.

Dengan membuat kompos sendiri ternyata ia dapat mengurangkan masalah

pembuangan sampah selain dapat menjimatkan kos membeli baja kimia. Di samping

itu, pereputan sisa makanan dipupuskan di tapak perlupusan sisa adalah merupakan

punca utama penghasilan Greenhouse Gas (GHG) dari sektor pengurusan sisa di

Malaysia. Tapak perlupusan sisa merupakan punca terbesar perlepasan gas metana

(47%) yang merupakan gas perosak lapisan ozon yang pertama, iaitu 21 kali ganda

lebih daripada kerosakan yang diakibatkan oleh gas karbon dioksida. Melihat kepada

permasalahan itu kami ingin mengambil kesempatan untuk melakukan sebuah projek

yang mampu mengatasi sedikit sebanyak masalah ini.

2

1.2 PERNYATAAN MASALAH

Dengan adanya Food Waste Recycle ianya boleh memudahkan pengguna

mengitar semula sisa makanan menjadi baja organik yang sesuai untuk tanaman di

rumah. Di samping itu, permasalahan yang selalu menjadi isu yang sukar ditangani

ialah kekangan masa untuk membuang sampah mengikut jadual Pihak Majlis

Pembandaran(PMP). Pihak Majlis Pembandaran memasuki taman perumahan

sebanyak seminggu dua kali sahaja, yang menyebabkan tong sampah utama penuh

dengan sisa makanan dan menyebabkan pencemaran bau. Secara purata rakyat

Malaysia membuang 0.8kg sehari.

Disebabkan masalah pembuangan sisa makanan yang meningkat saban tahun

kami telah menginovasikan sebuah tong sampah yang sedia ada kepada food waste

recycle supaya membolehkan pengguna mengitar semula sisa makanan di rumah

mereka untuk dijadikan baja ataupun boleh dibuang sisa makanan untuk menyahkan

bau.

Selain itu, percemaran bau juga menjadi isu di dalam kalangan masyarakat di

Malaysia, sisa makanan yang dibuang begitu sahaja akan mengeluarkan bau dan air.

Di sebabkan demikian, kami telah membuat dryer di bahagian penutup yang berfungsi

untuk menghidrasi sisa makanan supaya sisa makanan menjadi kering dan ianya juga

menyerap bau kerana terdapat bahagian yang menyimpan bahan (arang) dibahagian

bawah dalam Food Waste recycle.

3

1.3 OBJEKTIF KAJIAN

Di dalam membina dan menyiapkan projek ini terdapat beberapa objektif yang

ditetapkan untuk dicapai. Antara objektif bagi kajian ini ialah:

i. Merekabentuk satu inovasi untuk menghancurkan sisa makanan dan dan

menyah bau sisa makanan

ii. Mewujudkan persekitaran yang bersih disamping membolehkan sisa makanan

dikitar semula menjadi baja organik

iii. Menggalakkan masyarakat Malaysia untuk mengamalkan kitar semula dengan

mudah dan teratur.

4

1.4 SKOP KAJIAN

Terdapat cara dan had yang perlu dituruti semasa menggunakan Food Waste

Recycle ini. Antara skop dalam menggunakan Food Waste Recycle ini seperti yang

disenaraikan dibawah.

i. Jenis sisa makanan yang boleh dikitar semula adalah nasi, tulang ikan dan

ayam, kulit pisang dan sisa makanan yang lembut.

ii. Memerlukan sedikit daya iaitu dengan memijak pedal untuk membuka

penutup. Menggunakan kuasa elektrik dan sensor.

iii. Food waste recycle ini mempunyai ciri fizikal iaitu ketinggian (35cm) x

panjang (23cm) xlebar (23cm).

iv. Berar Food waste recycle yang dihasilkan ini mencapai anggaran di antara 3-

4kg.

v. Food waste recycle yang dihasilkan ini menggunakan bahan steel sebagai

bahan utama untuk kerangka kerana lebih ringan malahan kuat serta mudah

untuk dibentuk.

vi. Menggunakan bahan yang mampu menyerap bau (arang) bagi menyerap bau

yang terhasil dari sisa makanan

vii. Food Waste Recyclehanya sesuai digunakan bagi individu yang berumur tiga

belas tahun dan ke atas. Hal ini kerana, Food Waste Recycle mempunyai

bilah mata pisau yang tajam yang boleh mengundang kecederaan.

viii. Food Waste Recycle memudahkan masyarakat untuk mengitar semula sisa

makanan ataupun membuang sisa makanan yang telah diproses untuk

menghidrasi bau. Bagi memanjangkan tempoh penggunaan Food Waste

Recycle, pihak pengguna digalakkan untuk membersihkan tong yang

meletakan sisa makanan selepas digunakan

5

BAB II

KAJIAN LITERATUR

2.1 PENGENALAN BAB

Dalam bab ini akan diterangkan dengan lebih lanjut mengenai sumber-sumber

rujukan yang telah diambil dan dilakukan kajian dalam usaha untuk mencapai objektif

yang telah ditetapkan. Usaha mencari dan meneliti setiap sumber adalah satu faktor

yang penting bagi mendapatkan idea untuk merekabentuk mesin penghancur sisa

makanan ini.

6

2.2 KAJIAN TERDAHULU

2.2.1 DEFINISI KOMPOS

Terdapat pelbagai kaedah pelupusan sisa pepejal yang diamalkan di Malaysia

pada masa kini, antaranya kaedah pelupusan secara kambus tanah, pembakaran serta

kaedah pengkomposan. Proses pengkomposan mempunyai definasi yang luas

antaranya ialah:

i) Pengkomposan adalah proses penguraian bahan-bahan organik secara

biologi disebabkan tindak balas bakteria mesofilik dan ternofilik untuk

menghasilkan produk akhir yang stabil serta boleh disimpan dan memberi

manfaat kepada tanah tanpa merosakkan alam sekitar (Iyenger, 2005).

ii) Pengkomposan adalah satu proses penguraian dan pengstabilan substrat

organik secara biologi yang menyebabkan peningkatan suhu ternofilik akibat

daripada aktiviti atau tindak balas biologi yang menghasilkan haba serta

penghasilan produk akhir yang stabil dan memberi manfaat kepada tanah

selain bebas dari patogen (Bertran, 2004).

iii) Pengkomposan adalah proses penguraian serta penstabilan bahan bahan

organik secara biologi dalam keadaan yang terkawal untuk menghasilkan

produk akhir yang dapat memberi manfaat kepada tanah (Madajon, 2002).

7

2.2.2 BAJA KOMPOS

Baja kompos adalah satu alternatif yang dilakukan untuk menjadikan

sampah yang mesra alam di rumah sebagai satu bahan yang berguna untuk

tanaman. Menurut Shahruddin Rashid (2011) , dalam konteks pertanian baja

kompos adalah satu teknik penyediaan media tanaman untuk meningkatkan

kualiti serta kesuburan tanaman dan tanah tetapi masih mengekalkan kelestarian

alam semulajadi.

Semua bahan-bahan organik boleh dijadikan baja kompos. Bahan-bahan

yang biasa digunakan untuk menghasilkan baja kompos adalah terdiri daripada

sisa-sisa bahan makanan seperti nasi, sayur, roti, tulang ayam dan hamper setiap

sisa makanan boleh dikitar semula menjadi baja kompos. Baja kompos adalah

murah, selamat dan mudah dilakukan di rumah serta dapat meningkatkan fungsi

biologi tanah.

2.2.3 KITAR SEMULA DI MALAYSIA

Masalah sampah menjadi satu masalah yang besar dan serius apabila masyarakat

dunia mula menjalankan proses pembangunan dan kemajuan dalam pelbagai bidang.

Pelbagai jenis sisa makanan dihasilkan di samping jumlah penduduk dunia yang

semakin bertambah juga menyumbang kepada jumlah sisa makanan yang

bertambah. Situasi ini juga dikaitkan dengan kuasa membeli rakyat Malaysia yang

semakin bertambah dan seterusnya menyumbang kepada pertambahan dalam jumlah

sampah yang dihasilkan. Bagi mengatasi masalah ini, salah satu langkah yang diambil

adalah program kitar semula yang sering dipromosikan.

Kadar kitar semula di Malaysia masih lagi rendah iaitu berada pada tahap lima

peratus. Tahap ini agak rendah dan jauh ketinggalan berbanding negara jiran seperti

8

Singapura yang kadar kitar semulanya sebanyak 56 peratus, Filipina pada kadar 12

peratus dan Thailand sekurang-kurangnya 50 peratus pada tahun 2008.

Walaubagaimanapun, terdapat juga negara yang mempunyai kadar ekonomi

yang rendah seperti India yang tahap kitar semulanya adalah sebanyak 15 peratus.

Kebanyakan negara membangun mengitar sekurang-kurangnya 50 peratus daripada

hasil bahan buangan pejalnya. Menurut Zaini Ujang (2009), program kitar semula di

Malaysia tidak menunjukkan hasil yang diharapkan. Beliau berpendapat kegagalan

ini berpunca daripada tiga faktor iaitu dasar yang tidak proaktif untuk menjadikan kitar

semula sebagai alternatif, kemudahan yang tidak mencukupi dan kesedaran orang awam

yang rendah.

Sehingga kini, proses kitar semula hanya banyak dijalankan oleh pihak swasta

dengan harga yang amat murah.