BAHAGIAN PENGURUSAN LATIHAN KEMENTERIAN [T] 07-Merekabentuk Kurukulum... · PDF file2....

Click here to load reader

 • date post

  06-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  237
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of BAHAGIAN PENGURUSAN LATIHAN KEMENTERIAN [T] 07-Merekabentuk Kurukulum... · PDF file2....

BAHAGIAN PENGURUSAN LATIHAN

KEMENTERIAN KESIHATAN

MALAYSIA

BPL.KKM.PK (T) 07:

MEREKABENTUK KURIKULUM BARU

Disediakan Oleh:

Diluluskan Oleh:

Tandatangan:

Tandatangan:

Nama : EN. ADNAN BIN

YAAKOB

Nama : EN. SAUDAGAR SINGH

A/L KERNAIL SINGH

Jawatan : KETUA PENOLONG

SETIAUSAHA (3PL)

Jawatan : TIMBALAN SETIAUSAHA

BAHAGIAN (DL)

Tarikh : 7 SEPTEMBER 2011

Tarikh : 26 SEPTEMBER 2011

NO. SALINAN TERKAWAL:

NO. KELUARAN NO. PINDAAN TARIKH MUKA SURAT

01 02 26 SEPTEMBER 2011 1 DARIPADA 11

BAHAGIAN PENGURUSAN LATIHAN

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

BPL.KKM.PK (T) 07 : MEREKABENTUK KURIKULUM BARU

KANDUNGANKANDUNGANKANDUNGANKANDUNGAN

BIL PERKARA MUKA SURAT

1. Kandungan 1

2. Keterangan Pindaan 2

3. Objektif 3

4. Skop 3

5. Rujukan 3

6. Definisi 3

7. Singkatan 5

8. Tanggungjawab dan Proses Kerja 7

9. Rekod Kualiti 9

10. Carta Aliran 10

NO. KELUARAN NO. PINDAAN TARIKH MUKA SURAT

01 02 26 SEPTEMBER 2011 2 DARIPADA 11

BAHAGIAN PENGURUSAN LATIHAN

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

BPL.KKM.PK (T) 07 : MEREKABENTUK KURIKULUM BARU

KETERANGAN KETERANGAN KETERANGAN KETERANGAN PINDAANPINDAANPINDAANPINDAAN

Pindaan Muka surat/

Klausa /

Perenggan

Butir-Butir Pindaan Yang

Dibuat

Pindaan Diluluskan

Oleh No Tarikh

1.

7 September

2011

Muka surat 4/

para 4.6

Pindaan nama dan tambahan ahli pada Jawatankuasa Pengurusan Kursus Pra Perkhidmatan & Kursus Lanjutan/ Pengkhususan

Wakil Pengurusan

2.

7 September

2011

Muka surat 5/

para 4.8

Panduan Pelajar dikeluarkan

Wakil Pengurusan

3.

4.

5.

6.

PERINGATANPERINGATANPERINGATANPERINGATAN

PINDAAN HANYA DIBENARKAN SEHINGGA 6 (ENAM) PINDAAN SAHAJA

DOKUMEN MESTI DIKELUARKAN DENGAN SEPENUHNYA SELEPAS ITU

NO. KELUARAN NO. PINDAAN TARIKH MUKA SURAT

01 02 26 SEPTEMBER 2011 3 DARIPADA 11

BAHAGIAN PENGURUSAN LATIHAN

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

BPL.KKM.PK (T) 07 : MEREKABENTUK KURIKULUM BARU

1.0 OBJEKTIF

Prosedur ini menjelaskan proses merekabentuk kurikulum kursus baru di Institusi Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (ILKKM).

2.0 SKOP

2.1 Prosedur ini digunapakai :-

i. Oleh Bahagian Pengurusan Latihan (BPL) KKM; ii. Untuk merekabentuk kurikulum kursus baru program latihan yang

dilaksanakan di ILKKM; dan iii. Bermula dari terima arahan merekabentuk kurikulum sehingga

kurikulum diluluskan.

3.0 RUJUKAN

3.1 Manual Kualiti Bahagian Pengurusan Latihan.

3.2 Akta Jururawat 1950 dan Peraturan-Peraturan 1985. 3.3 Akta Pembantu Hospital (Pendaftran) (Pindaan) 1985. 3.4 Akta Bidan 1966 dan Peraturan-Peraturan Bidan 1990. 3.5 Garis Panduan Penilaian Sistem Kredit Kursus Sains Kesihatan Bersekutu KKM.

4.0 DEFINISI

4.1 Kursus Baru

Kursus yang belum dilaksanakan oleh ILKKM.

4.2 Kursus Sedia Ada Kursus-kursus yang sedia ada dan sedang dilaksanakan di ILKKM dan ILS

yang diiktiraf.

4.3 Jawatankuasa Kecil Pembangunan Kurikulum

Jawatankuasa yang berfungsi untuk merekabentuk kurikulum dan dipengerusikan oleh KPSU (3PL). Ahli-ahlinya terdiri daripada:- i. Pakar-pakar dalam bidang berkaitan ii. Pensyarah/ Pengajar disiplin berkaitan iii. Penolong Setiausaha (3PL) iv. Penolong Setiausaha (PP)

NO. KELUARAN NO. PINDAAN TARIKH MUKA SURAT

01 02 26 SEPTEMBER 2011 4 DARIPADA 11

BAHAGIAN PENGURUSAN LATIHAN

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

BPL.KKM.PK (T) 07 : MEREKABENTUK KURIKULUM BARU

4.4 Ketua Pakar Pakar yang dilantik bagi mengetuai satu-satu bidang kepakaran.

4.5 Ketua Jabatan Seseorang yang dilantik untuk mengetuai satu-satu unit/ bahagian.

4.6 Jawatankuasa Pengurusan Kursus Pra Perkhidmatan & Kursus

Lanjutan/ Pengkhususan

Jawatankuasa ini berfungsi untuk meluluskan rekabentuk kurikulum sebelum dibentangkan kepada Mesyuarat Lembaga Pendidikan. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Setiausaha Bahagian (PL) dan dianggotai oleh:-

i. Timbalan Setiausaha Bahagian (OL) ii. Timbalan Setiausaha Bahagian (DL) iii. Timbalan Setiausaha Bahagian (IL) iv. Ketua Penolong Setiausaha (Nazir) v. Ketua Penolong Setiausaha (PP) vi. Ketua Penolong Setiausaha (3PL) vii. Ketua Penolong Setiausaha (2PL) viii. Ketua Penolong Setiausaha (LPP) ix. Ketua Penolong Setiausaha (K & P) x. Ketua Penolong Setiausaha (LDP 1) xi. Ketua Penolong Setiausaha (P) xii. Ketua Penolong Setiausaha (UP) xiii. Ketua Penolong Setiausaha (UG) xiv. Ketua Penolong Setiausaha (PTM) xv. Ketua Penolong Setiausaha (PM) xvi. Ketua Penolong Setiausaha (PDK) - Setiausaha

4.7 Lembaga Pendidikan, KKM

Jawatankuasa tertinggi yang meluluskan reka bentuk kurikulum Institusi Latihan KKM yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan dan ahli-ahlinya terdiri daripada:- i. Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) ii. Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan (Perubatan) iii. Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan (Kesihatan Awam) iv. Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan (Penyelidikan & Sokongan

Teknikal) v. Pengarah Perkhidmatan Farmasi vi. Pengarah Kesihatan Pergigian vii. Pengarah Bahagian Perkembangan Perubatan viii. Pengarah Bahagian Amalan Perubatan ix. Pengarah Bahagian Kesihatan Keluarga x. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah xi. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak xii. Setiausaha Bahagian Sumber Manusia xiii. Pakar-pakar dalam bidang berkaitan xiv. Pendaftar Lembaga Jururawat Malaysia

NO. KELUARAN NO. PINDAAN TARIKH MUKA SURAT

01 02 26 SEPTEMBER 2011 5 DARIPADA 11

BAHAGIAN PENGURUSAN LATIHAN

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

BPL.KKM.PK (T) 07 : MEREKABENTUK KURIKULUM BARU

xv. Setiausaha Lembaga Pembantu Perubatan xvi. Setiausaha Bahagian Pengurusan Latihan - Setiausaha

4.8 Trainers Kit

Mengandungi kurikulum, panduan pengajar, buku rekod praktis klinikal, senarai semak, Garis Panduan Penilaian Sistem Kredit dan Garis Panduan Kokurikulum. (Kandungan Trainers Kit adalah mengikut kursus)

5.0 SINGKATAN

KKM : Kementerian Kesihatan Malaysia

ILKKM : Institusi Latihan KKM

KSU : Ketua Setiausaha

KPK : Ketua Pengarah Kesihatan

SUB (PL) : Setiausaha Bahagian (PL)

TSUB (DL) : Timbalan Setiausaha Bahagian (Dasar Latihan)

TSUB (OL) : Timbalan Setiausaha Bahagian (Operasi Latihan)

TSUB (IL) : Timbalan Setiausaha Bahagian (Institusi Latihan)

KPSU : Ketua Penolong Setiausaha

KP : Ketua Pakar

KJ : Ketua Jabatan

LPKKM : Lembaga Pendidikan KKM

JKKPP & KL/P : Jawatankuasa Pengurusan Kursus Pra Perkhidmatan & Kursus Lanjutan/ Pengkhususan

JKKPK : Jawatankuasa Kecil Pembangunan Kurikulum

3PL : Unit Pembangunan & Perkembangan Program Latihan

PP : Unit Peperiksaan dan Persijilan

LPP : Unit Latihan Pra Perkhidmatan

K & P : Unit Kewangan dan Pembangunan

NO. KELUARAN NO. PINDAAN TARIKH MUKA SURAT

01 02 26 SEPTEMBER 2011 6 DARIPADA 11

BAHAGIAN PENGURUSAN LATIHAN

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

BPL.KKM.PK (T) 07 : MEREKABENTUK KURIKULUM BARU

LDP 1 : Unit Latihan Dalam Perkhidmatan 1

P : Unit Khidmat Pengurusan

UP : Unit Pembangunan & Hal Ehwal Pelatih

UG : Unit Pembangunan Pengajar

PTM : Unit Perancangan Tenaga Manusia

2PL : Unit Penilaian dan Pengiktirafan

PM : Unit Pengurusan Maklumat

PDK : Unit Perancangan Dasar Korporat

PP : Unit Peperiksaan dan Persijilan

NO. KELUARAN NO. PINDAAN TARIKH MUKA SURAT

01 02 26 SEPTEMBER 2011 7 DARIPADA 11

BAHAGIAN PENGURUSAN LATIHAN

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

BPL.KKM.PK (T) 07 : MEREKABENTUK KURIKULUM BARU

6.0 TANGGUNGJAWAB DAN PROSES KERJA.

TANGGUNGJAWAB PROSES KERJA

PERANCANGAN AKTIVITI MEREKABENTUK

KURIKULUM

SUB (PL)

1. Terima permintaan/ cadangan untuk mengadakan

kursus baru daripada pengurusan atasan seperti KSU, KPK dan Ketua Program.

KPSU (3PL)

2. Terima arahan dari SUB (PL) untuk merekabentuk

kurikulum baru. 3. Tubuhkan JKKPK.

JKKPK

4. Kaji keperluan pelaksanaan kursus yang dicadangkan

seperti tenaga pengajar, kemudahan prasarana dan latihan teori dan klinikal.

5. Sediakan pelan tindakan.

Contoh BPL.KKM.PK (T) 07A/09

6. Sediakan draf kurikulum yang mengandungi: i. Nama kursus ii. Tempoh kursus iii. Falsafah kursus iv. Objektif Umum/Khusus v. Struktur kursus vi. Komponen Teori vii. Komponen Amali viii. Penilaian Kursus ix. Pensijilan kursus

Contoh BPL.KKM.PK (T) 07B/09

7. Edarkan draf kurikulum kepada KP/ KJ.

KP/ KJ

8. Teliti draf kurikulum sama ada kurikulum boleh

d