BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA CUTI... · PDF filehaji, cuti tibi, kusta dan barah...

Click here to load reader

 • date post

  30-Jan-2018
 • Category

  Documents

 • view

  287
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA CUTI... · PDF filehaji, cuti tibi, kusta dan barah...

 • BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

  PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN JOHOR

 • PENGENALAN

  RUJUKAN PERATURAN KEMUDAHAN CUTI

  JENIS-JENIS KEMUDAHAN CUTI

  RUMUSAN

  SKOP PERSEMBAHAN

 • Sebarang tempoh seseorang pegawai itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan

  peninggalan tugas itu tidak kira sebagai putus perkhidmatan atau sebagai berhenti kerja

  Tafsiran Cuti

  Perintah Am 1 (i) Bab C

  PENGENALAN

 • Disediakan sebagai satu keistimewaan :-

  Boleh ditarik balik jika perlu.

  Hanya dinikmati apabila digunakan, luput jika tidak digunakan.

  Diberi atas tujuan tertentu dengan syarat dan kelayakan yang berbeza, tidak boleh ditukar ganti.

  Diberi dengan saksama kepada yang layak.

  PENGENALAN

 • JENIS-JENIS CUTI DALAM PERKHIDMATAN AWAM

  Cuti Yang Diberi Kerana Perkhidmatan

  Cuti Atas Sebab Perubatan

  Cuti Tidak Berekod

  Cuti-Cuti Lain

 • CUTI YANG DIBERI KERANA PERKHIDMATAN

  GURU

  CUTI REHAT CUTI

  SEPARUH GAJI CUTI TANPA

  GAJI

  CUTI PENGGAL

  CUTI REHAT KHAS

 • CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN

  CUTI SAKIT

  CUTI SAKIT LANJUTAN

  CUTI KERANTINA

  CUTI BERSALIN

  CUTI KECEDERAAN

  CUTI TIBI, KUSTA DAN BARAH

 • CUTI TIDAK BEREKOD

  1 CUTI GANTIAN

  2 CUTI LATIHAN PASUKAN RELA

  3 CUTI MENGHADIRI LATIHAN ATAU KHEMAH TAHUNAN PERTUBUHAN/PERSATUAN

  4 CUTI LAIN-LAIN KURSUS

  5 CUTI MENGHADIRI LATIHAN SYARIKAT KERJASAMA

  6 CUTI UNTUK MENGAMBIL PEPERIKSAAN

 • CUTI TIDAK BEREKOD

  7 CUTI MENGHADIRI MESYUARAT PERSATUAN IKHTISAS

  8 CUTI MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM OLAHRAGA/SUKAN

  9 CUTI TUGAS KHAS PERUBAHAN

  10 CUTI BAGI PEGAWAI YANG DIPILIH UNTUK MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM LAWATAN KEBUDAYAAN DAN PERTANDINGAN BULAN BAHASA KEBANGSAAN

  11 CUTI MENGHADIRI MESYUARAT MAJLIS BERSAMA KEBANGSAAN DAN MAJLIS BERSAMA JABATAN

 • CUTI TIDAK BEREKOD

  12 CUTI MENGIKUT KURSUS INSENTIF DI BAWAH PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ)

  13 CUTI URUSAN KEMATIAN AHLI KELUARGA TERDEKAT

  14 CUTI ISTERI BERSALIN

  15 CUTI UNTUK PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM YANG DILANTIK SEBAGAI JURULATIH PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA (PLKN)

  16 CUTI MENGHADIRI MAHKAMAH DI LUAR STESEN

 • CUTICUTI LAIN

  CUTI MENJAGA ANAK

  CUTI HAJI

  CUTI REHAT SELEPAS BERKURSUS LEBIH 12 BULAN

  KEBENARAN TIDAK HADIR BERTUGAS SEBAB KECEMASAN AM

  CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN MEREKA BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI

  DALAM ATAU LUAR NEGARA

  CUTI BERKURSUS

 • CUTI YANG DIBERI KERANA PERKHIDMATAN

  TAFSIRAN PERKHIDMATAN

  YANG MELAYAKKAN

  Perkhidmatan yang diambil kira bagi mengira kelayakan mendapat cuti seseorang pegawai dan terdiri daripada masa-

  masa bertugas, cuti rehat dan cuti sakit tetapi tidak

  termasuk cuti separuh gaji, cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

  PERINTAH AM 1 (ix) BAB C

 • CUTI YANG DIBERI KERANA PERKHIDMATAN

  PERKHIDMATAN YANG MELAYAKKAN

  Masa-masa Bertugas

  Cuti Rehat

  Cuti Sakit

  PERKHIDMATAN YANG TIDAK MELAYAKKAN

  Cuti Separuh Gaji

  Cuti Tanpa Gaji

  Cuti Haji

  Cuti Sakit Tibi, Kusta dan Barah

  Cuti Belajar

 • CUTI YANG DIBERI KERANA PERKHIDMATAN

  TAFSIRAN CUTI REHAT

  Cuti bergaji penuh yang diberi kerana

  perkhidmatan yang melayakkan dalam sesuatu

  tahun dari bulan Januari hingga Disember

  PERINTAH AM 1 (ii) BAB C

 • Tempoh Perkhidmatan Yang Melayakkan

  ___________________________________________________________________________________________________

  365 hari

  X

  Kelayakan CR Tahunan

  Tujuan CR

  i. Kecekapan

  ii. Kepentingan

  (Perintah Am 2 Bab C)

  P.A.2, 7-11 Bab C

  Formula Pengiraan Kelayakan CR

  CUTI REHAT

 • Contoh Pengiraan Kelayakan CR

  Jan Mei Sept Dis

  CSG selama 153 hari

  Kelayakan CR bagi tahun ini = 212

  365 x 30

  = 17 hari

  P.A.2, 7-11 Bab C

  CUTI REHAT

 • SYARAT CR

  i. Berdasarkan perkhidmatan yang melayakkan.

  ii. Diluluskan oleh Ketua Jabatan

  iii. Baki CR tahun pertama boleh dibawa sehingga ke tahun ketiga (PP 9/1991)

  * Tahun Pertama = 2004

  * Tahun Kedua = 2005

  * Tahun Ketiga = 2006

  * Baki CR 2004 boleh dibawa sehingga 2006, luput jika tidak digunakan pada akhir 2006

  P.A.2, 7-11 Bab C

  CUTI REHAT

 • SYARAT CR

  iv. CR yang tidak dapat dihabiskan - GCR

  * Maksimum 150 hari (PP 18/2008)

  * CR tahun semasa sahaja

  * Setengah daripada kelayakan CR tahun semasa atau maksimum 15 hari

  v. 2 keadaan yang mengubah kelayakan CR

  * Genap 10 tahun perkhidmatan

  * Dinaikkan pangkat

  (Perintah Am 8 Bab C)

 • KADAR CUTI REHAT sebelum lantikan 1 september 2005

  GRED/

  KATEGORI

  BAWAH

  10 TAHUN

  LEBIH

  10 TAHUN

  PENGURUSAN TERTINGGI

  DAN

  (GRED 31 - 54)

  30 HARI 35 HARI

  (GRED 21 - 30) 25 HARI 30 HARI

  (GRED 1 - 20) 20 HARI 25 HARI

 • KUMPULAN /GRED KURANG 10 TAHUN GENAP 10 TAHUN

  Pengurusan Tertinggi

  30 hari 30 hari

  31 54 30 hari 30 hari

  21 30 25 hari 30 hari

  1 20 20 hari 25 hari

  CUTI REHAT

  KELAYAKAN CR

  i. Lantikan mulai 1 September 2005 (PP 20/2005)

 • KUMPULAN /GRED KURANG 10 TAHUN GENAP 10 TAHUN

  Pengurusan Tertinggi

  25 hari 25 hari

  31 54 25 hari 25 hari

  21 30 25 hari 25 hari

  1 20 20 hari 25 hari

  CUTI REHAT

  KELAYAKAN CR

  ii. Lantikan selepas 1 Januari 2009 (PP 14/2008)

 • Tujuh (7) hari dalam satu tahun kalendar

  Tidak boleh dibawa kehadapan

  Dibenarkan untuk dikumpul untuk Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR)

  CUTI REHAT KHAS PP 3/2005

 • TUJUAN CSG

  i. Pegawai Perkhidmatan Awam :

  * Atas sebab-sebab kesihatan sanak saudara yang rapat.

  ii. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Guru) :

  * Atas sebab-sebab kesihatan sanak saudara yang rapat.

  * Lawatan sambil belajar di seberang laut yang

  diluluskan oleh KSU Kementerian.

  P.A. 13 Bab C

 • Adik-beradik, ibu bapa dan lain-lain

  saudara mara yang rapat

  kepada pegawai

  Tafsiran Sanak Saudara

  Perintah Am 1 (x) Bab C

  Lain-lain saudara masa yang rapat :

  Ibu bapa mertua

  Datuk dan nenek

  P.A. 13 Bab C

 • SYARAT CSG

  i. Berdasarkan perkhidmatan yang melayakkan.

  ii. Diluluskan oleh Ketua Jabatan bagi tempoh tidak melebihi

  14 hari dalam satu tahun.

  iii. Diluluskan oleh KSU Kementerian bagi

  tempoh selebihnya.

  KADAR CSG

  i. 30 hari bagi setiap genap satu tahun perkhidmatan.

  ii. Tidak melebihi 180 hari.

  P.A. 13 Bab C

 • TUJUAN CTG

  i. Urusan persendirian yang mustahak di dalam atau di luar negeri.

  Tidak menjejaskan kedudukan sebagai Perkhidmatan Awam.

  Tidak menyalahi undang-undang negara.

  P.A. 14 Bab C

 • SYARAT CTG

  i. Berdasarkan perkhidmatan yang melayakkan.

  ii. Telah menghabiskan semua CR yang berkelayakkan sebelum mengambil CTG

  iii. Syarat minimum CTG 6 bulan perkhidmatan yang melayakkan (PP 9/1991)

  iv. Dicatit dalam Buku Rekod Perkhidmatan

  P.A. 14 Bab C

 • KADAR CTG

  i. 30 hari bagi setiap satu tahun perkhidmatan yang

  melayakkan.

  ii. Tidak melebihi 360 hari.

  P.A. 14 Bab C

 • cuti-cuti atas sebab perubatan adalah diberi oleh Ketua Jabatan atau Kuasa Tertentu bila

  seseorang pegawai itu disahkan oleh seseorang pegawai perubatan atau oleh sebuah Lembaga Perubatan atau oleh seorang ahli Panel Doktor sebagai tidak sihat untuk menjalankan tugas-

  tugas jawatannya

  Perintah Am 15 Bab C

  CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN

 • TUJUAN CS

  I. Membolehkan pegawai yang sakit untuk berehat bagi

  memulihkan kesihatannya.

  SYARAT CS

  I. Pegawai disahkan tidak sihat untuk bertugas oleh pegawai perubatan/lp/panel doktor.

  II. Pengesahan hendaklah di atas sijil sakit.

  III. Mengemukakan sijil sakit kepada ketua jabatan/ksu kementerian untuk kelulusan

  P.A. 17 Bab C CUTI SAKIT

 • KADAR CS

  I. 180 hari dalam setahun

  90 hari kelulusan Ketua Jabatan

  90 hari kelulusan KSU Kementerian

  ii. Sijil sakit swasta (PP 2/2006)

  Pesakit luar 15 hari

  Pesakit dalam 180 hari

  iii. Panel Doktor 180 hari sijil sakit

  CUTI SAKIT P.A. 17 Bab C

 • 33

  TUJUAN CSL

  i. Pegawai yang diperakukan oleh LP memerlukan masa berehat yang panjang kerana tidak sihat untuk bertugas tetapi ada harapan untuk sihat semula bagi perkhidmatan selanjutnya.

  P.A. 22 Bab C

 • SYARAT CSL

  i. Telah habis CS bergaji penuh selama 180 hari.

  ii. Telah habis CR yang berkelayakkan.

  iii. Laporan dan perakuan LP.

  KADAR CSL

  i. 90 hari CSG

  ii. 90 hari CTG + Elaun Bantuan

  iii. Belum sembuh, boleh dibersarakan dengan perakuan LP (PP 10/1995)

  P.A. 22 Bab C

 • KATEGORI TEMPOH KUASA MELULUS

  CS (gaji penuh) 90 hari Ketua Jabatan