Bengkel Sains Teknik Menjawab

download Bengkel Sains Teknik Menjawab

of 84

 • date post

  09-Sep-2015
 • Category

  Documents

 • view

  42
 • download

  4

Embed Size (px)

description

BENGKEL SAINS

Transcript of Bengkel Sains Teknik Menjawab

 • adonieBENGKEL STRATEGIK UPSRTEKNIK MENJAWAB SAINS UPSR

  adonie

 • OBJEKTIF CERAMAHMemahami format kertas dan bentuk soalan Sains UPSRMeningkatkan pemahaman dan penguasaan Kemahiran Proses Sains bagi menyelesaikan masalah sains dengan mudah dan tepat.Mengetahui dan menggunakan strategi menjawab soalan Sains UPSR secara berkesan.Mencapai matlamat iaitu peringkat A dengan markah maksimum bagi mata pelajaran Sains.

  ADONIE

 • adonieBahagian A- 30 soalan objektif Aneka pilihan Aneka gabungan 30 markahSoalan berdasarkan pengetahuan dan kefahaman Sains Tahun 4, 5 dan 6 dari semua tema.

  adonie

 • adonieHSP Sains mengandungi :-

  Pengetahuan Bahagian A 30%Kemahiran Kemahiran Proses Sains 20% Kemahiran Manipulatif Sikap Saintifik Nilai dan Nilai Murni PEKA

  adonie

 • adonie5 KPS dalam UPSRMembuat inferensMeramalMengawal pembolehubahMembuat hipotesisMentafsir data

  adonie

 • adonie5 KEMAHIRAN MANIPULATIF & 7 KPS DIUJI DALAM PEKAMemerhatiMengelas Mengukur menggunakan nomborPerhubungan ruang dan masaBerkomunikasiMendifinasi secara operasiMengeksperimen

  adonie

 • adonieSoalan berbentuk struktur / isi tempat kosong

  Bilangan soalan: 3 ke 5 ransangan Setiap satu ransangan ada beberapa soalan kecil (a) hingga (f)

  Markah: 20 markah

  Bahagian B ( 30 minit )

  adonie

 • adonieKriteria Penyoalan Bahagian BSains UPSR

  adonie

 • adonieBENTUKSOALANAYATGAMBARAJAHJADUALGRAF

  adonie

 • adonieSekumpulan murid menjalankan eksperimen dengan menggunakan empat keping roti yang sama jenis dan saiz, dititiskan dengan bilangan air yang berbeza. Selepas seminggu kulat tumbuh pada roti.

  JENISBAHANKEADAAN MENTOLAMenyalaBTidak menyalaCMenyalaDTidak menyala

  Tinggi bola di lepaskan /cm1520253035Ketinggian lantunan bola /cm1014182226

  adonie

 • adonieLampu suluhLampu suluhObjek SkrinBayang-bayangObjekSkrinBayang-bayangIsi padu air yang terkumpul (ml) Bilangan ketulan aisPBPM

  adonie

 • adoniePEMERHATIAN DAN INFERENSTIGA PEMBOLEHUBAHMANIPULASIBERGERAKBALASDIMALARKANHIPOTESISMENTAFSIR DATA:DUA PEMBOLEHUBAHHUBUNGANCORAK PERUBAHANRAMALANTUJUAN EKSPERIMENKESIMPULAN / RUMUSANAPLIKASI

  adonie

 • adonieINFERENS Proses buat kesimpulan awal untuk menerangkan sesuatu peristiwa / kejadian / objek berdasarkan pemerhatian.

  KESIMPULAN AWAL INI MUNGKIN BETUL ATAU TIDAK

  adonie

 • adonieTEKNIK MENJAWAB SOALAN KEMAHIRAN PROSES SAINSInferens

  Nyatakan pemerhatian diikuti dengan sebab mengapa terjadi sesuatu perkara atau fenomena yang diperhatikan.( Pemerhatian + Sebab )

  adonie

 • adonieLangkah-langkah semasa ingin menjawab soalan InferensLangkah 1Cari dua perkara yang tidak sama / berbeza.Contoh :A -HidupB -MatiA -liang terbukaB -liang tertutup

  adonie

 • adonieLangkah 2Tentukan PM dan PBContoh :Antara dua yang tak sama, yang mana merupakan hasil atau keputusan eksperimen. Ia adalah PB iaituA -hidup B -mati

  adonie

 • adonieBila dah tahu PB maka yang tak sama satu lagi adalah PM iaitu:-A liang terbuka B liang tertutup

  Tuliskan di hujung dua yang tak sama PM dan PB. Contoh:[ A hidup B mati ] PB[ A liang terbukaB liang tertutup ] PM

  adonie

 • adonieLangkah 3Bacalah soalan selepas tentukan PM dan PB. Contoh :A Berikan inferens tentang biji benih Bjawapan inferens mesti mula dengan pemerhatian.______(PB)___ kerana ___________ pemerhatian

  adonie

 • adonieUntuk menjawab soalan inferens PM hendaklah dijadikan soalan.Kenapa bila PM, PB?Contoh:Kenapa bila liang biji benih tertutup(PM), biji benih mati(PB)?Jawapan:Biji benih B mati kerana tidak mendapat udara/tidak boleh bernafas

  adonie

 • adonie Inferens: Pokok dalam pasu A mendapat baja yang cukup manakala pokok dalam pasu B tidak mendapat baja yang cukup.Nyatakan satu pemerhatian lain untuk menyokong inferens di atas.Contoh: Menjitukan InferensB

  adonie

 • adonie

  1.

  Apakah pemerhatian di atas ?Berikan inferens tentang magnet P.c) Berikan hipotesis yang ingin diuji.

  adonie

 • adonie1. Apakah pemerhatian yang boleh dibuat?2. Nyatakan inferens yang dapat menyokong pemerhatian di atas.

  adonie

 • adonieBila jawab soalan KPSPerhatikan yang tak samaMesti cari dua yang tak samaBaru mudah untuk menjawab

  Dari dua yang tak samaCari mana hasil eksperimenItu pembolehubah gerakbalasYang tak sama diakhir eksperimen

  Satu lagi yang masih tinggalYang tak sama diawal eksperimenItu pembolehubah manipulasiAwal lagi ditetapkan tak sama

  Bila kita nak buat inferensYang dilihat adalah gerakbalasPM pula jadikan soalanKenapa bila PM,PB demikian

  Bila tanya perbezaan inferensKena nyata dua pemerhatianMesti lihat beza A dengan BJuga beza inferens A dengan B Hati senang nak jawab inferensSunguh gembira saya dah fahamMoga saya akan berjayaDapat 5A dalam UPSR

  adonie

 • adonie2. Meramal

  Menjangkakan apa yang akan berlaku pada masa akan datang berdasarkanpengalaman/pengetahuan atau data-data/maklumat yang terbukti kesahihannya.

  Teknik :

  Kenal pasti pola perubahan kedua-dua pembolehubah dalam data.Menjangkakan apa yang akan berlaku sekiranya eksperimen yang sama diulang semula pada situasi yang sama atau situasi lain.Menggunakan kemahiran matematik untuk membuat pengiraan sama ada untuk ramalan sisipan data atau ekstrapotasi data.

  adonie

 • adonieRamalkan panjang lilin yang tinggal selepas 1 jam ianya dinyalakan

  jam (15 min): 6 cmI jam (60 min / 5 x 15 min): 4 x 6cm =24cm baki lilin 28cm - 24 cm = 4 cm. Contoh:Ekstrapolasi DataMasa / minPanjang Lilin / cm202015221024526028

  adonie

 • adonieAPA ITU PEMBOLEHUBAH

  Pembolehubah ialah perkara-perkara yang perlu ada dalam sesuatu eksperimen dan dapat mempengaruhi hasil atau keputrusan eksperimen.

  JENIS PEMBOLEHUBAH

  Pembolehubah ManipulasiPembolehubah BergerakbalasYang Dimalarkan

  Bagaimana mengenal pembolehubah

  Pembolehubah - perkara berbeza / berlainan / tidak sama sebelum Manipulasieksperimen dijalankan

  Pembolehubah - perkara yang berbeza / berlainan / tidak sama selepas Bergerakbalas eksperimen dijalankan - merupakan hasil / keputusan eksperimen

  Pembolehubah - Perakar yang sama / tidak berubah / tetap sepanjang Malareksperimen dijalankan

  adonie

 • adonieDimanipulasi - Perkara yang diubah / berbeza / tidak samaBergerakbalas - Hasil eksperimen yang dicatatDimalarkan - Perkara yang ditetapkan / tidak berubah / sama

  DIMALARKANDIMANIPULASIBERGERAKBALASIsi padu awal air (ml)Bilangan ketulan ais yang dimasukkanIsi padu akhir air (ml)100112510021301003140

  adonie

 • adonie1.2.3.

  adonie

 • adonieABCDimanipulasi ?Bergerakbalas ?Dimalarkan ?Apakah pembolehubah yang :

  adonie

 • adonieHipotesis biasa : Semakin(lihat corak PM), semakin (lihat corak PB).2) Hipotesis prinsip : Jika ........(PM)........maka......(PB)............Satu pernyataan umum yang perlu diuji untuk membuktikan kesahihannyaMengait / menghubungkan antara PM dengan PBTerdapat dua cara menjawab soalan hipotesis

  adonie

 • adoniePANDUAN MEMBUAT HIPOTESIS

  Kenal pasti pembolehubah yang dimanipulasikanKenal pasti pembolehubah yang bergerakbalasKenal pasti corak bagi setiap pembolehubahPastikan setiap corak bagi setiap pembolehubahKaitkan hubungan di antara dua pembolehubah yang telah di kenal pastiBuatkan ayat yang menggambarkan perkataan di antara dua pembolehubah yang telah dikenal pasyi dengan menggunakan perkataan semakinJangan lupa nyatakan corak bagi setiap pembolehubah

  CONTOH TEKS HIPOTESIS

  adonie

 • adonie30 minit35 minit40 minit

  adonie

 • adonieLampu suluhLampu suluhObjek SkrinBayang-bayangObjekSkrinBayang-bayang1) Apakah pembolehubah yang:a) Dimanipulasi ? : ........................................Bergerakbalas ? : ........................................

  2) Apakah hipotesis yang ingin diuji ? ..........................................................................

  adonie

 • adonieA B C DBerdasarkan eksperimen di atas, apakah hipotesis yang ingin diuji?Jika (lihat PM), maka (lihat PB)..KAITKAN DENGAN PRINSIP SAINS

  BAHANKEADAAN MENTOLAMenyalaBTidak menyalaCMenyalaDTidak menyala

  adonie

 • adonie3. Mentafsir data.

  Memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Biasanya kita mentafsir data berdasarkan kepada hasil keputusan eksperimen yang telahpun dicatatkan.Soalan-soalan yang menguji KPS mentafsir data ialah :

  adonie

 • adonieMembuat pernyataan tentang maksud / tujuan / tajuk penyiasatan.

  Teknik : Mulakan menjawab dengan ayat: (Umha)

  Mengkaji kesan/menyiasat hubungan antara (PM) ke atas/terhadap (PB)

  adonie

 • adonieii. Pola atau corak yang terdapat dalam data yang dikumpul sama ada corak perubahan atau corak pertambahan / pengurangan sesuatu pembolehubah dalam penyiasatan.

  Teknik : Sekiranya soalan meminta corak perubahan sesuatu pembolehubah, calon perlu melihat susunan angka dalam data. Turutan angka bertambah, gunakan perkataan menaik / meningkat / semakin bertambah Turutan angka menurun, gunakan perkataan berkurang / semakin rendah /menurun. Beberapa angka dalam data sama, gunakan perkataan tetap / mendatar

  adonie

 • adonieiii. Membuat kesimpul