Bm handouts

Click here to load reader

 • date post

  05-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  253
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Bm handouts

 • 1. BAHASA MELAYUNovember/Disember 2006

2. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu 3A 3. PENGENALAN Apakah dikir? Irama yang berulang-ulang Perulangan suku kata Sangat membantu dalam pembelajaran bahasa Boleh melibatkan kanak-kanak daripada pelbagai peringkatumur Boleh sentiasa diulang, banyak memberikan peluang untukkanak-kanak berlatih bertutur dengan tepat (Sonja Dunn, 1999) 4. PENGENALAN Kurangnya kawalan terhadap irama (rhythm)merupakan halangan yang amat ketaraterhadap kepetahan dan kefahaman padasetiap tahap pembelajaran Penguasaan irama dianggap sebagai kekuncikepada penguasaan bahasa.(Adams C., 1979) 5. OBJEKTIF Mendengar dan menyatakan apa yangdidengar Bertutur dengan sebutan yang betul danbahasa yang bertatasusila Membaca dan menceritakan isi bacaansesuai dengan peringkat perkembanganmurid Menulis perkataan dan ayat mudah denganbetul 6. SUKATAN PELAJARANE-THEMES BAHASA MELAYU1A 1BHuruf-hurufAZ Perbendaharaan kataPerkataan dengan bertemapermulaan huruf A-Z Gabungan huruf KVDikirNombor 1-10Dikir 7. SUKATAN PELAJARANE-THEMES BAHASA MELAYU 2A 2BHuruf-huruf AZPerbendaharaan kataPerkataan dengan bertemapermulaan huruf A-Z Puisi bertemaGabungan huruf KVPertuturan bertatasusilaPertuturan bertatasusila Gabungan huruf KVKNombor 1-10Nombor 11-20Tatabahasa 8. SUKATAN PELAJARANE-THEMES BAHASA MELAYU3A3B Perbendaharaan kataPerbendaharaan katabertemabertemaPuisi/lagu bertemaPuisi/lagu bertemaPertuturan bertatasusilaPertuturan bertatasusilaSuku kata terbuka ng ny Suku kata tertutup ngGabungan huruf KVKGabungan huruf KVKTatabahasaBunyi diftong Bunyi bertindih Tatabahasa 9. BAHASA MELAYU 1A Membaca Menyatakan nama huruf Membunyikan huruf Mengenal perkataan Menulis Mengenal bentuk huruf Koordinasi mata dan tangan yang betul Bertutur Dikir 10. BUNYI HURUF a g b h c i d j e k lfm 11. BUNYI HURUFnuovpwqxryszt 12. 1A: BENTUK HURUF Aktiviti (1) Tunjukkan gambar objek (software) yangmenyerupai bentuk huruf yang hendakdiperkenalkan. (A) Kanak-kanak membina bentuk huruf daripadaanggota badan, surat khabar, dll. 13. 1A: BENTUK HURUF Aktiviti (2) Ulang pelajaran lepas dengan ringkas. Tunjukkan patung huruf. Kanak-kanak menyentuh. Kanak-kanak mencari huruf dengan matatertutup. 14. 1A: NAMA HURUF Aktiviti (1) Sediakan beberapa kad huruf yang berlainan. Imbas kad. Kanak-kanak hanya memberi respon kepadahuruf tertentu. 15. 1A: NAMA HURUF Aktiviti (2) Kanak-kanak berpasangan. Guru tunjuk kad huruf (tanpa bercakap). Kanak-kanak memberitahu pasangannya hurufyang ditunjukkan. Pasangannya mencari huruf daripada kad. 16. 1A: BUNYI HURUF Aktiviti (1) Kanak-kanak bernyanyi (lagu fonik) Tunjukkan pergerakan Aktiviti (2) Sertakan kad huruf semasa nyanyian Hentikan nyanyian daripada sistem bermultimediasemasa bunyi fonik. 17. 1A: BUNYI HURUF Aktiviti (3) Tunjukkan beberapa kad huruf kecil. Guru membimbing kanak-kanak menyatakanbunyi huruf. Guru sediakan beberapa set kad huruf kecil disekitar bilik darjah. Kanak-kanak mendapatkan huruf. 18. 1A: BUNYI HURUF Aktiviti (4) Kanak-kanak menyatakan bunyi huruf apabiladitunjukkan kad huruf. 19. 1A: MENGENAL PERKATAAN Aktiviti (1) Tunjukkan gambar/objek, nyatakan perkataanApakah ini?Apakah ini?Ini bola. 20. 1A: MENGENAL PERKATAAN Aktiviti (2) Tunjukkan gambar kemudian perkataan.Apakah ini?Apakah ini?Ini bola. 21. 1A: MENGENAL PERKATAAN Aktiviti (3) Tunjukkan kad perkataan. Siapa ada bola? Siapa ada bola? Saya ada bola. Kanak-kanak bermain passing the parcelmenggunakan ayat-ayat tersebut. 22. 1A: MENGENAL PERKATAAN Tambahan Di mana? Di mana? Bola di mana? Di sini. Di sini. Bola di sini. 23. 1A: DIKIR Tuliskan serangkap dikir beraksi di bawahtema Kelas saya atau Barang saya. 24. BAHASA MELAYU 2A Membaca Mengenal perkataan Membunyikan suku kata Menulis Menulis huruf dengan tepat Bertutur Dikir Pertuturan bertatasusila Mengira Mengira dan mengenal perkataan 25. 2A: MENGENAL PERKATAAN Passing the parcel Soal dan jawab 26. 2A: SUKU KATA Aktiviti 1 Tunjukkan kad suku kata 3 suku kata bagi satu waktu pelajaran Kaitkan setiap suku kata dengan aksi yangsesuai. 27. 2A: SUKU KATA Aktiviti 2 Permainan angin bertiup Angin angin bertiup Tiup siapa? Tiup siapa? Tiup . 28. 2A: SUKU KATA Aktiviti 3Dadu siapa?Dadu siapa?Dadu saya.Da da daDu du duDadu saya. 29. 2A: MENULIS Menulis huruf dengan tepat Kanak-kanak bergerak mengikut pergerakan guru. Paparkan penulisan huruf melalui sistembermultimedia. *Kanak-kanak berlatih menulis di udara. Uji ketepatan penulisan di papan hitam. 30. 2A: MENULIS 3 kategori bentuk huruf 31. 2A: BERTUTUR Berdikir Restoran oh restoran, Makan di restoran. Ada nasi, ada bihun, Mm, sedap sekali! Restoran oh restoran, Makan di restoran, Ada ikan ada udang, Mm, sedap sekali! 32. 2A: MENGIRA Bahan: cip bergambar. Apakah ini? Apakah ini? Ini nombor 5. 5 meja, 5 meja, saya ada 5 meja. *Tukar meja kepada perkataan mengikut gambar 33. 2A: MENGIRA Permainan nombor Permainan Salim kata Contoh: Salim kata tepuk tangan 2 kali. Salim kata tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 3 kali, dan seterusnya 34. BAHASA MELAYU 3A Membaca Mengenal perkataan Membunyikan suku kata Bertutur Dikir Pertuturan bertatasusila Lagu Tatabahasa 35. 3A: MENGENAL PERKATAAN Penerokaan dalam bilik darjah. Bahan: 2 set kad imbasan Kad imbasan bergambar- papan hitam Kad imbasan perkataan- objek-objek 36. 3A: SUKU KATA Aktiviti 1 Tunjukkan 3 suku kata dengan pergerakan. 37. 3A: SUKU KATA Aktiviti 2 Bahan: beberapa set suku kata yang diajar Lekatkan di belakang kanak-kanak. Cari ahli kumpulan dengan suku kata yang sama. Bacakan suku kata. 38. 3A: SUKU KATA Aktiviti 3 Kanak-kanak diberikan kertas suku kata yangberlainan. Guru menyebut satu perkataan. Kanak-kanak membentuk perkataan tersebutdengan mencari pasangan yang betul. 39. 3A: DIKIRDua tanganTepuk tepukDua jariPetik petikDua kakiLompat lompatDua mataKelip kelip 40. 3A: PERTUTURAN Pertuturan bertatasusila Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, Yani. 41. 3A: TATABAHASA Kata arah Bahan: meja dan buku. Guru meletakkan buku di atasmeja, berkata,T: Di atas di atas Guru meletakkan buku di bawah meja, berkata,T: Bukan di atas bukan di atas(menggeleng kepala) Guru meletakkan buku di atas meja semula, berkata,T: Di atas di atas (mengangguk kepala) Ulang aktiviti bagi di bawah dan di tepi. 42. ELEMEN TAMBAHAN Lagu 1 Angkat tangan kanan Angkat tangan kiri Hentak kaki cepat Geleng-geleng kepala Gerakkan jari Rapatkan lutut Naikkan siku Mari kita menari Mari kita bergembira *3 Setiap masa 43. ELEMEN TAMBAHAN 1A: Pantun dua kerat Dikir Lagu 2A: Pantun empat kerat Dikir Lagu 3A Dikir Lagu