BORANG PENILAIAN KEBERKESANAN LATIHAN KAKITANGAN · PDF file PERANCANGAN DAN PENGURUSAN...

Click here to load reader

 • date post

  29-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  57
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of BORANG PENILAIAN KEBERKESANAN LATIHAN KAKITANGAN · PDF file PERANCANGAN DAN PENGURUSAN...

 • PERANCANGAN DAN PENGURUSAN LATIHAN KAKITANGAN PK-CIAST-S05

  BK-S05-02

  BORANG PENILAIAN KEBERKESANAN LATIHAN KAKITANGAN

  NAMA PEGAWAI : ......................................................................................................

  PROGRAM/BAHAGIAN : ......................................................................................................

  NAMA LATIHAN : ...................................................................................................... .......................................................................................................

  PENGANJUR : .......................................................................................................

  TARIKH

  TEMPAT : .......................................................................................................

  OBJEKTIF KURSUS : .......................................................................................................

  .......................................................................................................

  ARAHAN :Sila tandakan ( ü ) di ruang yang berkenaan

  1. Pencapaian Objektif Program

  Sila nyatakan sejauh mana pencapaian objektif latihan berkaitan setelah menghadir latihan ini.

  Tidak tercapai Kurang tercapai Sederhana tercapai Tercapai Sangat tercapai

  2. Penambahan Ilmu Pengetahuan

  Sila berikan penilaian anda mengenai tahap pengetahuan berkaitan latihan yang telah dihadiri.

  Tiada peningkatan

  Kurang meningkat

  Sederhana meningkat Meningkat

  Sangat meningkat

  3. Penambahan Kemahiran

  Sila berikan penilaian anda mengenai tahap kemahiran berkaitan latihan yang telah dihadiri.

  Tiada peningkatan

  Kurang meningkat

  Sederhana meningkat Meningkat

  Sangat meningkat

  NO. KELUARAN: 3 NO. PINDAAN : 0 TARIKH KUATKUASA : 25/09/2017 HELAIAN : 1/2

  1 2 3 5

  1 2 3 5

  1 2 3 5

  4

  4

  : .......................................................................................................

  4

 • PERANCANGAN DAN PENGURUSAN LATIHAN KAKITANGAN PK-CIAST-S05

  PENILAIAN KEBERKESANAN KE ATAS KAKITANGAN (DIISI OLEH KETUA PROGRAM/BAHAGIAN/UNIT STAF BERKENAAN)

  Kajiselidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklumbalas daripada Ketua Program/Unit berhubung dengan kakitangan yang telah mengikuti latihan seperti yang dinyatakan di atas.

  Bagi setiap pernyataan yang berkaitan di bawah, sila berikan penilaian dengan membulatkan angka di dalam ruang skor mengikut skala seperti di bawah:

  5 - Sangat berkesan 2 - Tidak berkesan dan perlu kursus/latihan tambahan 4 - Berkesan 1 - Sangat tidak berkesan dan perlu tindakan segera 3 - Berkesan tetapi perlu penambahbaikan 0 - Pernyataan tidak berkaitan

  Bil. Kriteria Penilaian Berdasarkan Bidang Latihan Yang Dihadiri Skor

  1. Tujuan kakitangan menjalani latihan ini tercapai. 0 1 2 3 4 5

  2. Kakitangan menunjukkan bahawa objektif latihan tercapai. 0 1 2 3 4 5

  3. Keyakinan diri berkaitan bidang latihan yang dihadiri meningkat. 0 1 2 3 4 5

  4. Kakitangan menunjukkan perubahan sikap dan penampilan yang positif. 0 1 2 3 4 5

  JUMLAH

  PERATUS ____ / 20 = _____ %

  Komen/Ulasan

  ........................................... (T.Tangan Ketua

  Program/Unit, Cop, Tarikh)

  NO. KELUARAN: 3 NO. PINDAAN : 0 TARIKH KUATKUASA : 25/09/2017 HELAIAN : 2/2

  Check Box2: Off Check Box3: Off Check Box1: Off Check Box4: Off Check Box5: Off Check Box6: Off Check Box7: Off Check Box8: Off Check Box9: Off Check Box10: Off Check Box11: Off Check Box12: Off Check Box13: Off Check Box14: Off Check Box15: Off Text20: Text21: Text22: Text24: Text23: Text16: Text17: Text18: Text19: