Buku Nikah

download Buku Nikah

of 59

description

Buku saku untuk acara Rasulan Pernikahan pada saat acara Walimatul Urusy

Transcript of Buku Nikah

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti

Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

(Qs. Ibrahim 07)

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

(Qs. An Nisa 01)

Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami,

anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan

keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.

(Q.S. Al-Furqan 74)

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik)

kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya

dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya

dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan

kepada dua orang ibu bapakmu, hanya

kepada-Kulah kembalimu.

(Q.S. Al-Lukman 14)

SEKAPUR SIRIHAssalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Dengan mengucap Bismillahirrohmannirrohiim dan mengharap Ridho Allah SWT, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat-Nya atassegala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian,khususnya kepada keluarga kami, yang bermaksud mengadakan Doabersama dan Tasyakuran acara pernikahan putra-putri kami !

{Calon Pengantin Wanita}

dengan

{Calon Pengantin Pria}

Yang Insya Allah akan kami selenggarakan akad nikahnyapada

{hari, tanggal pernikahan}

Semoga Doa bersama ini diterima Allah SWT dan dilimpahkan kepada kita semua, khususnya untuk kedua calon mempelai, semoga diberi keberkahan dan kebahagiaan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah,Amin Yaa Rabbal Alamin.

DAFTAR ISIAsmaul Husna

Surat Ibrahim ayat 7

Surat An-Nisa ayat 1

Surat Ar-Rhum ayat 21

Surat Al-Furqan ayat 74

Surat Luqman ayat 14

Doa untuk Rasul dan Arwah

Surat Al-Fatihah

Surat Ar-Rahman

Surat Al-Ikhlas

Surat An-Naas

Surat Al-Baqarah 255

Istigfar

Doa untuk Calon Mempelai

Doa untuk orang tua

Syahadat dan Shalawat

Doa Penutup

Surat Al-Fatihah

(Turun di Mekkah : 7 ayat)

Surat Ar-Rahman

(Turun di Mekkah : 78 ayat)

(Tuhan) Yang Maha Pemurah,

Yang telah mengajarkan Al-Quran.

Dia menciptakan manusia.

Mengajarnya pandai berbicara.

Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.

Dan bintang bintang dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada-Nya.

Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).

Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.

Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya).

Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.

Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar,

dan Dia menciptakan jin dari nyala api.

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu,

antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing.

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan kepunyaan-Nya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung.

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di bumi itu akan binasa.

Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepada-Nya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan.

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu hai manusia dan jin.

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (dari padanya).

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti (kilapan) minyak.

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandannya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka.

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa.

Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air mendidih yang memuncak panasnya.

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga.

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan.

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan.

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutera. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat (dipetik) dari dekat.

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin.

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan.

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Kedua surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya.

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam keduanya (ada macam-macam) buah-buahan dan kurma serta delima.

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik.

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

(Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih, dipingit dalam rumah.

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin.

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Maha Agung nama Tuhanmu Yang Mempunyai Kebesaran dan Karunia.

Surat Al-Ikhlas

(Turun di Mekkah : 4 ayat)

Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa.

Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,

dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia".

Surat An-Naas

(Turun di Mekkah : 6 ayat)

Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.

Raja manusia.

Sembahan manusia.

Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi

yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,

dari (golongan) jin dan manusia.

Surat Al-BaqarahAyat 255

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

ISTIGHFAR

Doa UntukCalon MempelaiDoa Mohon Ampun Bagi Kedua Orang Tua

Rabbighfirlii Waliwaa Lidayya War Hamhumaa Kama Rabbayaanii Shagiiraa

Yaa Allah, ampunilah dosaku dan dosa

kedua orang tuaku (Ibu dan Bapakku), dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi diriku sewaktu kecil

Dua Kalimat Syahadat

Shalawat Nabi Yaa Nabiy salaam alaikaYaa rosuul salaam alaikaWahai Nabi, salam sejahtera bagimu, wahai Rasul salam sejahtera bagimu

Yaa habiib salaam alaikaSholawaatullaah alaikaWahai kekasih salam sejahtera bagimu, Sholawat Allah bagi~mu.

Abrozallaahul musyaffaShoohibul qodril muroffaTelah tiba dengan kehendak Allah Sang Pemberi Syafaat, Pemilik derajat yang dimuliakan

Famalaan~nuurun~nawaahiiAmma kullal kauni ajmaMaka limpahan cahaya memenuhi segala penjuru, meliputi seluruh alam semesta

Nukkisat ashnaamu syirkinWa binaas-syirki tashoddaMaka berjatuhanlah patung patung berhala di kabah, dan bangunan kemusyrikan pun roboh

Wa danaa waqtul hidaayahWa himaal kufri tazazaDan telah dekatlah waktu hidayah maka benteng kekufuran berguncang, saat saat petunjuk,

Marhaban ahlan wa sahlanBika y dzal qodril arfaSalam sjahteralah dan selamat datang padamu, wahaiSang pemilik derajat yg mulia.

Ya imaamahlir risaalahMan bihil aafaatu tudfaWahai imam para rosul, yang dengannya (saw) bencana bencana tertolakkan,

MARHABAN YA MARHABAN YA NUURO AINIYMARHABAN JADDAL HUSAINIMARHABAN MARHABAN Anta fiil hasyri malaadzunLaka kullul kholqi tafzaEngkaulah satu satunya tmpat brlindung dihari Qiyamat,padamulah sluruh ciptaan ketakutan (sangat merisaukan tak mencepatkan Syafaat dari beliau saw)

Wa yunaaduuna taroo maaQod dahaa min hawlin afdhoKemudian mereka datang memanggil manggilmu, ketika menyaksikan dahsyatnya kesulitan dan rintangan,

THOLAAL BADRU ALAINAAMIN TSANIYYATIL WADAAWAJABASY SYUKRU ALAINAAMAA DAAA LILLAAHI DAA Falahaa anta FatasjudWa tunaadasyfa tusyaffaMaka mereka itulah engkau (saw) bersujud,(kehadirat Tuhanmu), maka diserukan padamu (oleh tuhanmu) berilah Syafaat, engkau telah diizinkan memberi Syafaat

Faalaikalloohu shollaaMaa badaannuuru wa syasyaMaka pada~mu limpahan sholawat dari Alloh, selama keabadian Yang Maha Bercahaya dan masih bersinar terang benderang

Wa bika~rrohmaanu nas-alWa ilaahul arsyi yasmaDan denganmu (menjadikanmu sebagai perantara) kami memohon pada Alloh Arrohman, maka pencipta Arsy mendengar doa kami,

Ya adhiimal manni yaa RobbSyamlanaa bil musthofaa~jmaWahai Maha Pemberi Anugerah wahai Robb,kumpulkanlah kepribadian kami dgn AlMusthofa (saw)

SHOLLALLAAHU ALAA MUHAMMAD (MARHABAN)SHOLLALLAAHU ALAIHI WASALLAM (MARHABAN) Wa bihi Fandhur ilainaaWathinaa bih kulla mathmaDan dengan nya (saw) maka pandangilah kami dgn kasih sayang Mu, dan berilah kami dengannya (kami menjadikan perantara saw) segala yg kami inginkan,

wakfinaa kullal balaayaaWadfail aafaati warfaDan hindarkanlah kami dari segala bencana, dan musnahkanlah segala kesulitan, dan angkatlah sejauh jauhnya

Wasqinaa yaa Robb aghitsnaa (ya Alloh)Bihayaan hatthooli yahma (ya Alloh)dan siramilah kami (dengan Rahmat~Mu) wahai ROBBtolonglah kami dgn kehidupan yg dicurahi Lebatnya Hujan Rahmat Mu

ROBBI FAGHFIRLIY DZUNUUBIY (Ya Alloh)BI BARKATIL HAADIY MUSYAFFA (Ya Alloh) Wakhtimil umro bihusnaa (Ya Alloh)Wahsiniluqbaa wa marja (Ya Alloh)dan akhirilah usia kami dgn Husnul Khotimah, dan. perbaikilah keadaan yang akan datang dan saat kami kembali kepada Mu..

SHOLLALLAH ALA MUHAMMADSHOLLALLAH ALAIHI WASALLAM Wa shollatullohi TaghsyaaMan lahul husnu tajammadan terlimpah sholawat Alloh bagi yg terkumpul Padanya (saw) segala kebaikan,

Ahmadat thohro wa AalihWash shohaabah massanaasyaAhmad (saw) yg suci dan keluarganya, serta Para shohabatnya dengan Sholawat yang selalu bercahaya terang benderang.

Doa PenutupPAGE