Ceramah menjawab kertas 022 upsr

download Ceramah menjawab kertas 022 upsr

of 24

 • date post

  04-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.783
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Ceramah menjawab kertas 022 upsr

1. BENGKEL P&PDANTEKNIK MENJAWABKERTAS 2 UPSR 022 2. 1 jam 15 1 jam 15 minitminit10 Bhg. A Bhg. A(15 minit) (15 minit)30 Bhg. B Bhg. B(40 minit) (40 minit)20Bhg. ccBhg.(20 minit) (20 minit) 3. KERTAS 2BAHAGIAN A 4. SKEMA PEMArKAHANBAHAGIAN Ai . Menggunakan ayat yang gramatis danCemerlang menepati bahan grafik. 8-10ii . Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang meluas serta sesuai dengan bahan grafik.iii. Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul. 5. i . Menggunakan ayat yang jelasBaik dan menepati bahan grafik.6-7 ii . Penggunaan pelbagai kata dankosa kata yang sederhana sertasesuai dengan bahan grafik. iii. Terdapat beberapa kesalahandalam tanda baca dan ejaantetapi tidak menjejaskan ayat. 6. i . Menggunakan ayat yang mudahdan ringkas sesuai dengan bahanMemuaskangrafik. 4-5ii . Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang terhad dan sesuai.iii. Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca dan ejaan. 7. i . Ayat tidak sesuai denganPencapaian bahan grafik.tahap minimumii . Penggunaan perkataan yang0-3terhad dan tidak sesuaidengan bahan grafik. iii .Tidak menguasai kemahirantanda baca dan ejaan. 8. BAHAGIAN A masa yang diperuntukan 15 minit memindahkan maklumat berdasarkanbahan rangsangan 5 ayat Bilangan perkataan tidak ditetapkan 9. CARA MENJAWAB memahami kehendak soalan melihat dan memahami bahan rangsangan bulatkan aktiviti-aktiviti dalam gambar gunakan kata kerja yang betul dan tepat letakkan watak membina ayat menyemak ejaan dan tanda baca 10. BAHAGIAN C 11. i. Ulasan jelas dan tepat menggunakan ayat gramatis berdasarkan bahanCemerlangransangan.ii. Penggunaan pelbagai kata dan kosa 16-20 kata yang meluas serta sesuai dengan bahan ransangan.iii. Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul. 12. i. Ulasan tepat dan jelas menggunakan ayat yang gramatis berdasarkanBAik bahan ransangan.ii. Penggunaan pelbagai kata dan kosa10-15kata yang sederhana serta sesuai dengan bahan ransangan.iii. Terdapat beberapa kesalahan dalam tanda baca dan ejaan tetapi tidak menjejaskan ayat. 13. i. Ulasan tepat menggunakan ayat yang mudah dan ringkas.memuaskanii. Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang terhad dan sesuai. 5-9iii. Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca dan ejaan 14. i.Ulasan tidak menepati dengan bahan rangsangan.pencapaian ii. Penggunaan perkataan yang terhad dan tidak sesuai dengan bahan tahap rangsangan. minimum iii. Tidak menguasai kemahiran tanda baca dan ejaan. 0-4 15. BAHAGIAN C masa yang diperuntukan 20 minit memahami dan mengulas bilangan perkataan tidak kurangdaripada 40 patah perkataan 16. BAHAGIAN1 SOALAN C (WAJIB DIJAWAB) ARAHAN: TULISKAN BEBERAPA AMALAN BAIK YANG KAMU BOLEH DAPATI DARIPADA PETIKAN DI BAWAH. PANJANG JAWAPAN ANDA MESTILAH TIDAK MELEBIHI 40 PATAH PERKATAAN. TULISKAN JAWAPAN ANDA DALAM SATU PERENGGAN. 17. BAHAGIAN C KAEDAH MENJAWAB1.Baca dan fahami kehendak soalan. Lihat sama ada amalanbaik, pengajaran atau nilai murni.2.Baca dan fahami petikan yang diberi ayat demi ayat.3.Garisi ayat dan perkataan yang penting terutamanyamematuhi kriteria kehendak soalan. Cari sikap, nilai,pengajaran yang ada.4.Tulis dan ulas dengan menggunakan gaya dan tatabahasayang mudah difahami dan tidak terlalu panjang. Tuliskanjuga penanda wacana yang sesuai.5.Jika nilai yang diberi negatif, ulas dengan menggunakan nilaiyang positif. 18. BAHAGIAN1 SOALAN C (WAJIB DIJAWAB)ARAHAN:TULISKAN BEBERAPA AMALAN BAIK YANG KAMU BOLEHDAPATI DARIPADA PETIKAN DI BAWAH. PANJANG JAWAPANKAMU MESTILAH TIDAK MELEBIHI 40 PATAHPERKATAAN.TULISKAN JAWAPAN KAMU DALAM SATUPERENGGAN.1. Amalan baik2. Nilai murni3. Pengajaran 19. Hamdan bangun lewat pada pagi itu kerana dia menonton televisyenhingga larut malam.Dia tidak sempat bersarapan. Dia terus mencapaibasikalnya untuk pergi ke sekolah tanpa bersalam dengan ibu danbapanya. Tiba di persimpangan jalan, dia tidak menghiraukan lampumerah lalu terus memecut ke sekolah. Mujurlah tiada kenderaanketika itu. Sesampainya di hadapan sekolah, murid-murid telah berada ditapak perhimpunan. Dia terus berlari ke tapak perhimpunan tanpamengunci basikalnya. Sedang semua murid menyanyi lagu Negaraku,dia masih berlari untuk masuk ke dalam barisan. Ketika hendak pulang kerumah, dia mendapati bahawa basikalnya telah hilang. Dia telah diberitumpang oleh rakan untuk pulang ke rumah. 20. membaca dan memahami kehendaksoalan (1M) membaca petikan (3M)mencari maklumat yangdikehendaki(5M) membuat rumusan (9M)menyemak ejaan dan t anda baca(2M) 21. THE END 22. Disediakan oleh :CIK PHAN CHIEWYET 23. SEKIAN ,TERIMA KASIH