Cetakan Pertama Disember 2012 - Protasco Manual Menampal Pothole Cetakan Pertama Disember 2012 Tidak

download Cetakan Pertama Disember 2012 - Protasco Manual Menampal Pothole Cetakan Pertama Disember 2012 Tidak

of 28

 • date post

  18-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Cetakan Pertama Disember 2012 - Protasco Manual Menampal Pothole Cetakan Pertama Disember 2012 Tidak

 • Manual Menampal Pothole

  Cetakan Pertama Disember 2012

  Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau lain-lain cara sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada :

  Pihak Pengurusan HCM Group of Companies 87, Jalan Kampung Pandan 55100 Kuala Lumpur Tel : +603-9086 4050 Fax : +603- 9284 8118

  Group of Companies (a member of Protasco Group)

 • Manual Menampal Pothole

  Cetakan Pertama Disember 2012

  Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau lain-lain cara sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada :

  Pihak Pengurusan HCM Group of Companies 87, Jalan Kampung Pandan 55100 Kuala Lumpur Tel : +603-9086 4050 Fax : +603- 9284 8118

  Group of Companies (a member of Protasco Group)

  Syarikat Kumpulan HCM

  Manual Menampal Pothole

  Engineering Infrastructure Solutions for a

  Better Quality of LifeBetter Quality of Life

 • PENGENALAN

  OBJEKTIF

  DEFINISI POTHOLE Punca-punca Tahap-tahap Kerosakan PERALATAN, KELENGKAPAN DAN BAHAN Peralatan a) Pembersihan b) Pemadatan

  Kelengkapan Bahan-bahan

  PENGANGKUTAN

  ETIKA PEMAKAIAN PEKERJA

  KESELAMATAN DI TAPAK KERJA

  LANGKAH-LANGKAH MENAMPAL POTHOLE i) Sebelum ii) Semasa iii) Selepas

  PENUTUP

  ISI KANDUNGAN

  1.0

  2.0

  3.0 3.1 3.2

  4.0 4.1

  4.2

  4.3

  5.0

  6.0

  7.0

  8.0

  9.0

  1

  1

  2

  4

  10

  11

  12

  13

  19

  Manual Menampal Pothole

  Group of Companies (a member of Protasco Group)

 • PENGENALAN

  OBJEKTIF

  DEFINISI POTHOLE Punca-punca Tahap-tahap Kerosakan PERALATAN, KELENGKAPAN DAN BAHAN Peralatan a) Pembersihan b) Pemadatan

  Kelengkapan Bahan-bahan

  PENGANGKUTAN

  ETIKA PEMAKAIAN PEKERJA

  KESELAMATAN DI TAPAK KERJA

  LANGKAH-LANGKAH MENAMPAL POTHOLE i) Sebelum ii) Semasa iii) Selepas

  PENUTUP

  ISI KANDUNGAN

  1.0

  2.0

  3.0 3.1 3.2

  4.0 4.1

  4.2

  4.3

  5.0

  6.0

  7.0

  8.0

  9.0

  1

  1

  2

  4

  10

  11

  12

  13

  19

  Manual Menampal Pothole

  Group of Companies (a member of Protasco Group)

  1.0 PENGENALAN

  Kerja menampal pothole di jalan merupakan salah satu program yang terdapat dalam kerja-kerja penyenggaraan jalan. Kerja menampal pothole melibatkan aktiviti membersihkan pothole, menyembur (tack coat), menampal dan memadatkan tampalan pada pothole tersebut.

  Manual ini dihasilkan oleh Kumpulan HCM sebagai satu Prosedur Operasi Piawai (Standard Operating Procedure) untuk dijadikan panduan oleh mereka yang terlibat dalam kerja-kerja menampal pothole di jalan raya.

  Manual ini menerangkan secara ringkas semua aspek yang perlu diambil kira dalam proses menampal pothole bagi menjaga kualitinya. Faktor- faktor keselamatan turut dititikberatkan bagi menjalankan kerja-kerja tersebut. Manual ini turut mengandungi maklumat-maklumat tambahan yang berguna kepada para pekerja.

  2.0 OBJEKTIF Manual ini diterbitkan bagi:

  Manual Menampal Pothole 01

  Memberikan panduan tentang kaedah yang bersesuaian untuk menampal pelbagai jenis pothole yang terdapat di jalan raya; Menyeragamkan cara kerja supaya lebih sistematik dan berkesan; Memberikan lebih kefahaman kepada semua individu yang terlibat dengan kerja-kerja menampal pothole di jalan raya; Memberikan keutamaan kepada faktor-faktor keselamatan.

  a)

  b) c)

  d)

  Group of Companies (a member of Protasco Group)

 • 3.0 DEFINISI POTHOLE

  Pothole adalah salah satu kerosakan yang terjadi apabila sebahagian bahan turapan pecah atau tertanggal dan membentuk lubang di permukaan jalan.

  3.1 Punca-punca

  Manual Menampal Pothole 02

  Campuran premix yang tidak sempurna: • Kadar peratus bitumen yang digunakan rendah; • Aggregate yang digunakan kotor menyebabkan ikatan di antara aggregate dan asphalt menjadi lemah dan mudah tertanggal.

  Kualiti semasa proses turapan dijalankan • Proses pemadatan (compaction) yang tidak sempurna dan tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan; • Suhu semasa proses pemadatan juga tidak mengikut spesifikasi.

  Perubahan cuaca terutamanya ketika musim hujan mampu melemahkan struktur pavemen.

  Sistem saliran longkang yang teruk boleh menyebabkan air bertakung dan meresap ke dalam turapan pavemen. Ia akan menyebabkan terhasilnya lubang-lubang kecil seterusnya membentuk pothole yang besar sekiranya dibiarkan dan tidak dirawat dengan segera.

  a)

  b)

  c)

  d)

  Group of Companies (a member of Protasco Group)

 • 3.2 Tahap-tahap kerosakan Jenis-jenis pothole perlu dikenal pasti supaya kerosakan tersebut dapat dirawat dengan kaedah yang betul dan sesuai.

  Manual Menampal Pothole 03

  Tahap rendah : kawasan kurang daripada 0.3 m2 dengan kedalaman kurang 25 mm

  Tahap sederhana : kawasan kurang 0.3 m2 dengan kedalaman diantara 25 mm – 50 mm

  a)

  b)

  c) Tahap serius : kawasan melebihi 0.1 m2 dengan kedalaman 50 mm

  Group of Companies (a member of Protasco Group)

  3.0 DEFINISI POTHOLE

  Pothole adalah salah satu kerosakan yang terjadi apabila sebahagian bahan turapan pecah atau tertanggal dan membentuk lubang di permukaan jalan.

  3.1 Punca-punca

  Manual Menampal Pothole 02

  Campuran premix yang tidak sempurna: • Kadar peratus bitumen yang digunakan rendah; • Aggregate yang digunakan kotor menyebabkan ikatan di antara aggregate dan asphalt menjadi lemah dan mudah tertanggal.

  Kualiti semasa proses turapan dijalankan • Proses pemadatan (compaction) yang tidak sempurna dan tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan; • Suhu semasa proses pemadatan juga tidak mengikut spesifikasi.

  Perubahan cuaca terutamanya ketika musim hujan mampu melemahkan struktur pavemen.

  Sistem saliran longkang yang teruk boleh menyebabkan air bertakung dan meresap ke dalam turapan pavemen. Ia akan menyebabkan terhasilnya lubang-lubang kecil seterusnya membentuk pothole yang besar sekiranya dibiarkan dan tidak dirawat dengan segera.

  a)

  b)

  c)

  d)

  Group of Companies (a member of Protasco Group)

 • 4.0 PERALATAN, KELENGKAPAN DAN BAHAN

  Pekerja perlu membawa tiga keperluan utama ke tapak iaitu peralatan, kelengkapan dan bahan-bahan mengikut kesesuaian semasa.

  4.1 Peralatan

  Manual Menampal Pothole 04

  a) Pemotongan

  i. Hand cutter Pemotong jenis ini dikendalikan dengan menggunakan tangan. Ianya lebih ringan dan lebih mudah untuk dibawa ke tapak.

  ii. Pavement cutter Pemotong jenis ini dikendalikan dengan menolak mesin ini di atas permukaan pavemen. Ianya lebih berat dan memerlukan lebih daripada seorang tenaga kerja.

  Peralatan yang selalu dibawa bagi kerja-kerja menampal pothole di jalan terbahagi kepada tiga komponen utama iaitu pemotongan, pembersihan dan pemadatan.

  Group of Companies (a member of Protasco Group)

 • b) Pembersihan

  Manual Menampal Pothole 05

  i. Penyapu Membersihkan permukaan pavemen sebelum dan selepas kerja - kerja menampal pothole dijalankan.

  ii. Kereta Sorong Mengangkut peralatan kerja dan digunakan untuk mengisi dan membuang sisa-sisa pavement yang tidak digunakan di tempat yang sesuai.

  iii. Pencakar Meratakan agregate dan bitumen.

  iv. Blower Membersihkan sisa di permukaan pothole.

  Group of Companies (a member of Protasco Group)

  4.0 PERALATAN, KELENGKAPAN DAN BAHAN

  Pekerja perlu membawa tiga keperluan utama ke tapak iaitu peralatan, kelengkapan dan bahan-bahan mengikut kesesuaian semasa.

  4.1 Peralatan

  Manual Menampal Pothole 04

  a) Pemotongan

  i. Hand cutter Pemotong jenis ini dikendalikan dengan menggunakan tangan. Ianya lebih ringan dan lebih mudah untuk dibawa ke tapak.

  ii. Pavement cutter Pemotong jenis ini dikendalikan dengan menolak mesin ini di atas permukaan pavemen. Ianya lebih berat dan memerlukan lebih daripada seorang tenaga kerja.

  Peralatan yang selalu dibawa bagi kerja-kerja menampal pothole di jalan terbahagi kepada tiga komponen utama iaitu pemotongan, pembersihan dan pemadatan.

  Group of Companies (a member of Protasco Group)

 • c) Pemadatan

  Manual Menampal Pothole 07

  i. Pemadat plat (Plate Compactor) Memadatkan dan meratakan lapisan premix. Ia mudah dibawa dan tidak memerlukan tenaga yang ramai untuk mengendalikannya.

  ii. Hand Compactor Machine Memadatkan premix yang telah diturap ke lubang kawah dengan menggunakan tenaga elektrik.

  iii. Hand tamper Memadatkan premix yang telah diturap secara manual dengan menggunakan tenaga manusia.

  Group of Companies (a member of Protasco Group)

 • Manual Menampal Pothole 08

  4.2 Kelengkapan

  i. Pita Pengukur Mengukur lebar kawasan lubang kawah serta kedalamannya.

  ii. Bekas Penyiram Bekas ini digunakan ketika proses menyiram tack coat.

  iii. Penyembur Cat Digunak