Contoh Kerja Kursus Sejarah-Majlis Daerah Hulu Selangor

of 76/76
Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS)
 • date post

  04-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.509
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Contoh Kerja Kursus Sejarah-Majlis Daerah Hulu Selangor

Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS)

Senarai KandunganBil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Perkara Tajuk Senarai Kandungan Penghargaan Objektif Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian Rumusan Lampiran Rujukan Halaman

Penghargaan

Syukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurnia-Nya saya dapat menyiapkan Kerja Kursus Sejarah yang bertajuk Pihak Berkuasa Tempatan(PBT) Majlis Daerah Hulu Selangor(MDHS). Saya ingin mengambil kesempatan ini dengan mengucapkan terima kasih kepada guru matapelajaran Sejarah,iaitu Puan Suria Harun dan Puan Naslah Ismail kerana telah memberi tunjuk ajar serta bimbingan dalam saya menyiapkan Kerja Kursus ini. Selain itu,tidak lupa jugaucapan terima kasih kepada ibu saya,Hamidah Hashim dan bapa saya,Yahya Hashim kerana memberi bantuan serta sokongan ketika saya menyiapkan Kerja Kursus Sejarah.

Saya juga ingin mengucapkan juga terima kasih kepada rakan-rakan saya kerana sudi membantu saya serta menolong saya dalam menyiapkan Kerja Kursus Sejarah ini.Akhir sekali,ucapan terima kasih juga kepada semua pihak yang sudi membantu saya.

Terima kasih banyak-banyak.

Yang Benar, ..

Objektif Kajian(i) (ii) (iii) (iv) (v) Mencari dan mengumpul fakta sejarah daripada sumber yang sahih Mengulas,menganalisis dan merumus fakta sejarah Merekod fakta sejarah mengikut format kajian yang betul Mengenai pihak berkuasa tempatan,iaituMajlis Daerah Hulu Selangor(MDHS). Mengamal nilai murni dan patriotisme.

Kaedah Kajian: *Saya menggunakan kaedah di bawah bagi memenuhi objektif kajian (i) Rujukan Saya telah membuat rujukan dari internet,rakan serta bahan lain yang berkaitan dengan Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS). Pemerhatian Saya dan rakan membuat pemerhatian di kawasan pentadbiran Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS). Temu Bual Saya dan rakan menemu bual 3 orang atau lebih bagi mendapatkan maklumat yang berkaitan. Lawatan Saya dan rakan melawat ke kawasan kajian iaitu Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS) bagi mendapatkan maklumat.

(ii) -

(iii) -

(iv) -

Hasil Kajian

M jli l M

l

M jli Daerah Hulu Selangor(MDHS)Jalan Bukit Kerajaan,44000 Kuala Kubu Bharu,Selangor Darul Ehsan.

Misi Memberi perkhi matan perbandaran yang cekap dan berkualii bagi mewujudkan t persekitaran yang harmoni, selesa dan makmur.

Visi Menyediakan satu kawasan dan perbandaran yang maju, berteknologi tinggi dan mesra alam.

Objektif Memberi serta menyediakan perkhidmatan perbandaran kepada semua penduduk dalam kawasan Majlis Daerah Hulu Selangor

Loka i Pentadbiran Daerah bersempadan iaitu: -Utara: Daerah Batang Padang (Perak) -Timur: Daerah Bentong Padang (Pahang) -Barat: Daerah Sabak Bernam dan Kuala Selangor (Selangor) -Selatan: Daerah Gombak (Selangor)

Da ar Kualiti Majlis Daerah Hulu Selangor berazam menyediakan perkhidmatan perbandaran yang cekap dan berkualiti demi kepuasan pelanggan.

Objekti Kualiti (i) (ii) Mewujudkan suasana serta kualiti hidup yang tinggi didalam kawasan Majlis. Menyediakan infrastruktur yang lengkap dan sempurna bagi menjamin pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang pesat. Menjadikan kawasan majlis kesihatan bersih ,indah ,tersusun ,makmur dan menjadi yang terbaik dalam semua aspek. Meningkatkan kesejahteraan serta keharmonian didalam kawasan Majlis.

(iii)

(iv)

Senarai PentadbirYang DiPertua MDHS

En. Tukiman b. Nail Jawatan : Yang Di ertua Setiausaha

En. Azman Bin Dahlan Jawatan : Setiausaha Majlis Unit Aduan, Perhubungan Awam & Korporat

Ketua Jabatan: Pn. Junainah bt. Abdullah Jawatan : Pen. Pegawai Penerangan

Unit Audit Dalaman

Ketua Jabatan: En. Samsul Kamal b. Abd. Aziz Jawatan : Penolong Juruaudit

Unit Perundangan

Ketua Jabatan: Pn. Ruzianah bt. Mohamad Jawatan : Pembantu Undang-Undang Jabatan Khidmat Pengurusan Bahagian Pentadbiran Am, Perolehan & Pengurusan Sumber ManusiaKetua Jabatan: En. Kamaruzzaman b. Abdul Rahman Jawatan : Pegawai Tadbir

Bahagian Teknologi MaklumatKetua Jabatan: Pn. Azlida bt. Mohd Ali Jawatan : Pen. Pegawai Sistem Maklumat

Bahagian Penguatkuasaan & KeselamatanKetua Jabatan : En. Khairul Nizam b. Mohamed Khanafi Jawatan: Pen. Pegawai Penguatkuasa

Jabatan Belia dan KemasyarakatanKetua Jabatan : Pn. Nurulhuda Ahmad bt. Khairuddin Jawatan: Pen. Peg. Belia & Sukan

Jabatan PerbendaharaanKetua Jabatan : En. Shaiful Rizza b. Hj. Piamin Jawatan: Akauntan

Jabatan PenilaianKetua Jabatan : En. Che Azmi b. Hassan Jawatan: Pegawai Penilaian

Jabatan Pembangunan Dan Pen elenggaraanKetua Jabatan : En. Ahmad Jamzuri b. Mujaini Jawatan: Jurutera

Jabatan Kawalan BangunanKetua Jabatan : En. Abdul Wahab b. Abd. Hamid Jawatan: Arkitek

Jabatan Perancangan PembangunanKetua Jabatan : Pn. Azlina bt. Mokhtar Jawatan: Pegawai Perancang Bandar

Jabatan Land kapKetua Jabatan : En. Mohd Fadhil b. Mohd Lani Jawatan: Arkitek Landskap

Jabatan Perkhidmatan Bandar Dan Per ekitaranKetua Jabatan : En. Mohd Shahril b. Ramli Jawatan: Pegawai Kesihatan Persekitaran

Bahagian Perle enanKetua Jabatan : Pn Roshaliza Bt. Ariffin Jawatan: Pen. Pegawai Tadbir

Unit OSC (One Stop Centre)Ketua Jabatan:Cik Norhazlida Bt. Roslan Jawatan : Pegawai Perancang Bandar & Desa

Unit COBKetua Jabatan:Encik Ahmad Fairos b. Mohamad Zamani Jawatan : Pegawai Penilaian

Latar Belakang MDHS

Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS) ditubuhkan pada 1 Januari 1977 mengikut Seksyen 4 Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171). MDHS adalah hasil gabungan : 1. Lembaga Bandaran Rawang 2. Majlis Tempatan Kuala Kubu Bharu 3. Majlis Tempatan Kalumpang Luas keseluruhan kawasan yang ditadbir oleh Majlis pada tahun 2002 adalah 270.38 km persegi yang meliputi 13 mukim . Kawasan yang ditadbir oleh MDHS merangkumi 13 kawasan utama berikut:1. Hulu Bernam 2. Kalumpang 3. Kerling 4. Kuala Kubu Bharu 5. Rasa 6. Batang kali 7. Hulu Yam 8. Serendah 9. Sg. Choh 10. Bandar Baru Bukit Beruntung 11. Bandar Baru Bukit Sentosa 12. Bandar Baru Sg. Buaya 13. Bandar Lembah Beringin Lua Kawa an Pentadbiran: Kawa an pentadbiran MDHS ang a al Pertambahan kawa an baru Jumlah kelua an MDHS Kelua an Daerah Hulu Selangor 5,501.42 hektar 21,536.29 hektar 27,037.71 hektar 174,047 hektar

Undang-Undang Kecil 1. U.U.K. Bangunan Seragam (MDHS) 2. U.U.K. Gunting Rambut & Pendandan Rambut (MDHS) 3. U.U.K. Penjaja (MDHS) 4. U.U.K. Kesalahan-kesalahan Kerajaan Tempatan 1976 (MDHS) 5. U.U.K. Kesalahan-kesalahan Jalan, Parit & Bangunan (MDHS) 6. U.U.K. Pelesenan & Kawalan Anjing (MDHS) 7. U.U.K. Pemungutan Pembuangan & Pelupusan Sampah (MDHS) 8. U.U.K. Iklan (MDHS) 9. U.U.K. Pengendalian Makanan (MDHS) 10. U.U.K. Tred, Perniagaan & Perindustrian (MDHS) 11. U.U.K. Iklan PilihanRaya (MDHS) 12. U.U.K. Iklan (Pindaan)1990 (MDHS) 13. U.U.K. Iklan 1991 (MDHS) 14. U.U.K. Kerja Tanah (MDHS) 15. U.U.K. Peruntukan Mengenai Lesen Bersesama (MDHS) 16. U.U.K. Tandas Awam (MDHS) 17. U.U.K. Bangunan Seragam Selangor (MDHS) Pindaan 2000 18. U.U.K. Taman (MDHS)U.U.K. Establisymen Makanan (MDHS) 19. U.U.K. Kerja Di Jalan (MDHS) 20. U.U.K. Hotel (MDHS) 21. U.U.K. Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan Kerajaan Tempatan (Pindaan) (MDHS)

Piagam Pelanggany

Memberikan perkhidmatan perbandaran yang cekap terhadap pengurusanperkhidmatan dan keperluan awam mengikut keperluan masyarakat

y y

Memastikan pembangunan di daerah terkawal, indah dan makmur. Menguatkuasakan pelbagai akta, enakmen & undang- undang kecil yang berkaitan bagi memastikan pengurusan dapat dijalankan dengan teratur & cekap

y y y

Mewujudkan belanjawan seimbang dan mengelakkan pembaziran Mewujudkan penilaian harta secara saksama dan menguruskan harta Majlis dengan cekap. Berusaha meningkatkan kualiti golongan peniaga dan penjaja dengan menyediakan kemudahan berniaga yang berkualiti.

y y

Bil cukai tafsiran dikeluarkan 2 kali setahun Menyelesaikan aduan- aduan awam dalam tempoh 2 minggu

Kelulu an permohonan le en- le en perniagaan dan iklan adalah eperti berikut: 1. 2. 3. 4. 5. Le Le Le Le Le en perniagaan en iklan / Billboard en kain rentang en hiburan ementara en perniagaan ementara 2 bulan 2 bulan 1 hari 2 minggu 2 minggu

Sijil la ak menduduki bangunan akan dikeluarkan dalam tempoh: Bangunan e ebuah Bangunan komer ial Projek perumahan 14 hari (setelah penerimaan borang E) 14 hari (setelah penerimaan borang E) 14 hari (setelah penerimaan borang E)

*dengan syarat memenuhi kehendak- kehendak yang telah ditetapkan dan pihak pemohon menetapkan lawatan pemeriksaan bersama jabatan teknikal. Kelulu an permohonan pelan- pelan pembangunan dalam tempoh berikut : Pelan lan kap dan rekrea i Cadangan nama taman, jalan & no. rumah projek perumahan Pelan ubah uai / pindaan Pelan bangunan rumah e ebuah Pelan bangunan komer ial / projek perumahan 1 bulan atau selewat-lewatnya 3 bulan daripada permohonan lengkap diterima 1 bulan atau selewat-lewatnya 3 bulan daripada permohonan lengkap diterima 1 bulan 3 bulan 3 bulan

*dengan syarat pemilik / pemaju / arkitek mengemukakan dokumen- dokumen yang lengkap serta senantiasa berhubung dengan jabatan- jabatan teknikal yang terlibat agar sentiasa mendapat penjelasan / komen dengan segera

Fung i Jabatan-Jabatan Jabatan Khidmat Penguru any

y y

Bahagian Pentadbiran Mewujudkan sistem pentadbiran yang cekap dan pengursan tenaga manusia yang berdaya saing serta berdaya maju selaras dengan kehendak organisasi. Bahagian Teknologi Maklumat Menyelaraskan dan mengawal pembangunan ICT di Majlis Daerah Hulu Selangor Bahagian Penguatkua aan Melaksanakan penguatkuasaan undang-undang dan peraturan yang digunapakai di Majlis Daerah Hulu Selangor demi kepentingan dan keselesaan umum.

Jabatan Perbendaharaan Membentuk imej akauntabiliti Majlis melalui pengurusan bajet, kewangan dan perakaunan yang cekap dan berkesan. Jabatan Penilaian Memastikan setiap pegangan berkadar di dalam kawasan pentadbiran Majlis Daerah Hulu Selangor dinilai mengikut peruntukan perundangan bagi tujuan mengenakan cukai taksiran. Jabatan Pembangunan & Pen elenggaran Memastikan pembangunan projek Majlis dan kemudahan awam di kawasan Majlis dibina dengan aspek kejuruteraan dan diselenggara sebaik mungkin demi kesejahteraan penduduk. Jabatan Kawalan Bangunan Memastikan pembangunan yang dibina selaras dengan perancangan dan spesifikasi agar bangunan berkualiti. Jabatan Perkhidmatan Bandar & Per ekitaran Memberikan perkhidmatan perbandaran yang cekap, bermutu dan memuaskan supaya kawasan Majlis sentiasa bersih, kesihatan awam terjamin serta kawasan Majlis menjadi tempat yang selesa, harmoni dan sejahtera. Bahagian Pele enan Merancang serta mengawal semua aktiviti pelesenan bagi mencapai tahap pengurusan yang cekap dan berkualiti.

Jabatan Perancang Mewujudkan perancangan pembangunan dan kawasan rekreasi yang terancang serta indah untuk memberikan keselesaan dan kemudahan berkualiti kepada penduduk Majlis Daerah Hulu Selangor.

Jabatan Belia Dan Kema arakatan Memastikan pelaksanaan pengurusan dan pentadbiran Jabatan Belia & Kemasyarakatan Majlis Daerah Hulu Selangor ke tahap kecekapan maksima.Membina masyarakat belia yang berakhlak, berdisiplin, melahirkan pemimpin dan usahawan belia serta mewujudkan tenaga kerja yang berkemahiran.Mewujudkan masyarakat yang sihat, aktif dan cergas melalui program-program Belia, Kemasyarakatan dan sukan.Menggalakkan masyarakat menyertai program-program penganjuran Jabatan Belia & Kemasyarakatan Majlis Daerah Hulu Selangor. Unit Aduan, Perhubungan Awam Dan Korporat Menyediakan maklumat, memberi penerangan serta promosi berkaitan aktiviti-aktiviti dan program Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS) serta Melayani aduan dari orang awam dan memberi laporan dan memastikan tindakan telah diambil terhadap setiap aduan. Unit Perundangan Melakukan pindaan undang-undang mengikut peredaran masa perlu dilaksanakan agar Undang-undang Kecil sedia ada tidak lapuk atau ketinggalan zaman. Penyelidikan mengenai undang-undang kerajaan tempatan juga dipertingkatkan agar nasihat dan pandangan undangundang dapat diberikan dengan tepat dan teratur. Ini adalah kerana masyarakat hari ini lebih peka kepada hak dan tanggungjawab mereka.

Peranan

Pihak berkuasa tempatan adalah kerajaan diperingkat tempatan yang bertanggungjawab untuk memberi perkhidmatan dan melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial, fizikal dan persekitaran bandar mengikut sempadan pentadbiran yang telah diwartakan.

Disamping bertanggungjawab kepada Kerajaan Negeri, Kerajaan Tempatan juga berperanan memberi perkhidmatan seperti berikut: 1. Pembekal Perkhidmatan 2. Pihak Berkuasa Perancang Tempatan 3. Pemangkin Pembangunan Sosial & Ekonomi 4. Pelindung Alam Sekitar

Pelancongan

Promo i Pelancongan Ma um 2010 -Bertempat di SACC Convec Shah Alam, Selangor, Pada 15-17 Januari 2010, Majlis Daerah Hulu Selangor telah menyertai Promosi Pelancongan MASUM 2010 yang dianjurkan oleh Tourism Selangor Berhad yang bertujuan mempromosikan kawasan-kawasan produk-produk pelancongan dan menawarkan pakej-pakej pelancongan yang terdapat di Hulu Selangor. Umum masih ramai yang belum mengetahui bahawa Hulu Selangor adalah antara Daerah yang kaya dengan keindahan dan kehijauan alam sekitar yang masih lagi terpelihara. Disamping itu terdapat tinggalan sejarah dan kisah disebalik kewujudan daerah ini. Antara aktiviti yang turut dijalankan adalah pameran kawasan pelancongan, jualan produk makanan dan buahan tempatan.

Mendaki Gunung Brinchang, Cameron Highland , Pahang -Pada 16-17 Januari 2010 seramai lebih kurang 33 orang peserta telah mengikuti program Pendakian Gunung Brinchang yang mempunyai ketinggian 6,666 kaki dari aras laut. Program ini dianjurkan oleh Kelab Sukan dan Kebajikan Majlis Daerah Hulu Selangor dengan kerjasama Majlis Daerah Cameron Highlands. Cabaran utama dalam pendakian ini adalah apabila peserta terpaksa mendaki dalam cuaca yang agak sejuk sehingga 16c.

Majli Pera mian Op Loco - Pada 7 Mei 2010, Tourism Malaysia dengan kerjasama Majlis Daerah Hulu Selangor telah mengadakan majlis perasmian Ops Loco yang telah dirasmikan oleh Y. Bhg. Datuk Mirza Mohammad Taiyab, Ketua Pengarah Pelancongan. Penganjuran program ini di Kuala Kubu Bharu secara tidak langsung dapat mempromosikan Kuala Kubu Bharu amnya sebagai destinasi bersejarah dan Daerah Hulu Selangor khasnya sebagai lokasi pelancongan pilihan kepada pelanco ng dala m dan luar Negara.

KeagamaanPerarakan Sempena Maulidur Ra ul -Sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat Negeri Selangor pada 26 Februari 2010, Majlis Daerah Hulu Selangor turut serta dalam perarakan yang dianjurkan oleh kerajaan Negeri selangor. Dengan tema sambutan pada tahun ini Memantap Ukhuwwah Memperkasa Ummah seramai lebih kurang 40 peserta telah mengambil bahagian. Perarakan ini juga disertai oleh jabatan-jabatan kerajaan dan agensi di negeri Selangor. Jika diimbas kembali sejarah Rasullah SAW, banyak pengorbanan dan perjuangan yang telah baginda lakukan. Sehinggalah agama Islam telah mencapai kegemilangan dan kejayaannya.

Majli Pen erahan Sumbangan Lembu Korban Sempena Aidiladha 1431H -Daerah Hulu Selangor dipilih menjadi tuan rumah bagi Penyerahan Lembu Korban kepada semua nazir-nazir masjid di Negeri Selangor. Majlis ini telah diadakan pada 13 November, beberapa hari menjelang Aidiladha 1431H bertempat di Mini Stadium Kuala Kubu Bharu. Majlis telah disempurnakan oleh Y.A.B. Dato Menteri Besar Selangor, Tan Sri Dato Abdul Khalid Ibrahim yang turut dihadiri Pegawai Eksekutif dari PKNS,PNSB, Worldwide Holding dan Kumpulan SEMESTA yang merupakan penderma sumbangan lembu korban tersebut. Lebih 500 ekor lembu diagih-agihkan kepada semua masjid di Selangor untuk tujuan ibadah korban.

Program Korban Kakitangan MDHS -Bertempat di perkarangan pejabat MDHS, pada 18 November 2010 telah diadakan Program Korban Kakitangan MDHS yang dianjurkan oleh Kelab Sukan dan Kebajikan MDHS. Sebanyak 4 ekor lembu telah dokorbankan. Daging sembelihan turut disedekahkan kepada golongan fakir miskin di kawasan sekitar.

Kema arakatanProgram Pelak anaan Zon Ber ih PBT - Pada 8 Mei 2010, bersempena dengan pelaksanaan zon bersih di Pihak Berkuasa Tempatan bagi Majlis Daerah Hulu Selangor, satu majlis pelaksanaan program-program zon bersih telah di adakan di tapak zon bersih iaitu Bandar Baru Batang Kali. Antara program-program yang telah dilaksanakan adalah seperti berikut: a) Program Pengindahan Landskap bersama PeBT b) Kempen Tanam Pokok c) Kempen Kesihatan d) Kempen Kitar Semula e) Hari Bertemu Pelanggan f) Program Gotong-royong bersama Penduduk Setempat Dianggarkan seramai 1000 orang telah hadir ke majlis ini terdiri daripada ahli-ahli Majlis MDHS, JKKK, pelajar-pelajar sekolah dan taska kawasan Batang Kali, dan masyarakat awam. Program-program yang dilaksanakan seperti Program Pengindahan Landskap, Program Gotong-royong, kempen-kempen dan Hari Bertemu Pelanggan adalah sejajar dengan objektif dalam pelaksanaan Zon Bersih di PBT Negeri Selangor untuk melibatkan penyertaan komuniti disamping dapat memenuhi kriteria-kriteria dalam pemarkahan Zon Bersih yang telah diputuskan untuk dipertandingkan antara PBT di Negeri Selangor.

Karnival Penggerak Hulu Selangor -Bertempat di Dewan JKKK Cina kampong Chuang, Rasa, satu Karnival Penggerak Belia Daerah Hulu Selangor telah dijalankan pada 9-11 April 2010 oleh ahli-ahli dan jawatankuasa PeBT dengan kerjasama JKKKC kampong Chuang. Antara aktiviti yang dijalankan adalah, gotong royong baikpulih dewan, pertandingan mewarna, Basketball 3 on 3, Street Soccer. Program ini mendapat sambutan daripada golongan belia kawasan sekitar terutama pelajarpelajar sekolah.

Program Kempen Pang apuri Kita Ber ih, Ceria Dan Harmoni Bukit Beruntung, Hulu Selangor, Selangor Darul Eh an.

- Pada 24 April 2010, Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS) dan EXCOPerumahan, Penguru an Bangunan dan Setinggan Negeri Selangor telah mengadakan program Kempen Pangsapuri Kita Bersih, Ceria Dan Harmoni. Kakitangan dari Unit Pe uruhja a Bangunan MDHS telah memainkan peranan yang penting dalam menjadi urusetia dalam menja akan program tersebut. Majlis yang telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Tuan Iskandar Bin Abdul Samad ini adalah bertujuan untuk memberi kesedaran dan galakkan kepada penduduk di kawasan pangsapuri tersebut. Dengan bertemakan Bersih, Ceria Dan Harmoni amatlah bersesuaian dengan amalan membersihkan kawasan pangsapuri supaya dapat mencetuskan suasana yang ceria dan seterusnya menerapkan nilai nilai yang harmoni bagi mewujudkan satu perpaduan.

KebajikanMajli Pemberian Dana Spirulina - Universiti Industri Selangor. Replika cek disampaikan oleh Y.A.B. Tan Sri Dato Abdul Khalid Ibrahim, Dato Menteri Besar Selangor kepada Proffesor Dr. Lokman Shamsudin iaitu wakil dari Universiti Industri Selangor. Acara dimulakan dengan bacaan doa oleh Ketua Kampung Ulu Rening, Hulu Selangor dan diikuti pula kata-kala aluan oleh Y.B. Pn. Rodziah Ismail Pengerusi Jawatankuasa Tetap Hal Ehwal Wanita, Kebajikan,Sains, Teknologi & Inovasi dan Kebudayaan Negeri Selangor dan disusuli pula kata-kata aluan oleh Y.A.B. Tan Sri Dato Abdul Khalid Ibrahim, Dato Menteri Besar Selangor. Setelah itu, para hadirin mendengar taklimat Spirulina oleh Proffesor Dr. Lokman Shamsudin. Beliau menyatakan bahawa industry spirulina kini mendapat permintaan yang sangat tinggi dari pasaran dunia masakini bagi tujuan perubatan. Penawaran produk ini pula adalah rendah dan atas dasar ini, kerajaan mengambil inisiatif yang cukup bijak bagi menjana pendapatan kepada penduduk setempat hasil daripada pembesaran tapak semaian spirulina di Ulu Rening amnya dan Hulu Selangor khasnya.

Ekonomi

Me uarat Pegawai-Pegawai Penguatkua a Negeri Selangor-Majlis Daerah Hulu Selangor telah dipilih sebagai tuan rumah bagi mengadakan Mesyuarat Pegawai-Pegawai Penguatkuasa Negeri Selangor yang diadakan pada 29 April 2010. Mesyuarat ini diadakan bagi membincang dan menyelaras bentuk tindakan penguatkuasaan yang dilakukan supaya ianya seragam dalam menguatkuasakan undang undang yang digunapakai di semua PBT Negeri Selangor. Mesyuarat kali kedua itu dihadiri oleh lebih kurang 23 orang pegawai-pegawai penguatkuasa PBT dan wakil dari pihak UPEN , Negeri Selangor.

Kunjungan Pelabur dari China -Sekumpulan 8 orang bakal pelabur dari China telah mengadakan lawatan kunjung hormat ke pejabat MDHS pada 6 Disember 2010. Mereka ini berminat untuk melabur di kawasan Kemboja Bukit Beruntung. Kunjungan mereka telah menjurus kepada perbincangan tentang perancangan pembangunan kawasan Kemboja itu sendiri dan mendapatkan pandangan dan penjelasan tentang perkhidmatan MDHS.

Pera aanMajli Rumah Terbuka Gong Xi Fa Cai-Sempena sambutan Tahun Baru Cina, Majlis Daerah Hulu Selangor dengan kerjasama PeBT dan JKKK Kampung Asam Kumbang, Kuala Kubu Bharu telah mengadakan Majlis Rumah Terbuka Gong Xi Fa Cai pada 18 Februari 2010. Majlis turut dihadiri oleh YB Tuan Ronnie Liu Tian Khiew, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor, Pegawai Daerah Hulu Selangor, Tuan NorHisham Dahlan, Yang DiPertua MDHS, Tuan Tukiman Nail, Ahli-Ahli Majlis, serta penduduk penduduk sekitar. Selain dari gerai-gerai makanan, majlis turut dimeriahkan dengan persembahan tarian naga, Pemberian Ang Pau kepada warga emas, dan persembahan kebudayaan daripada Jawatankuasa Penduduk sekitar.

Perkembangan

Sumber KewanganPrestasi Kewangan Pada tahun 2009 jumlah pendapatan yang diterima oleh MDHS sebanyak RM ,940,025.Jumlah ini telah meningkat sebanyak RM2,780,722 berbanding pendapatan tahun 2008. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa factor : (I) Penyaluran semula Geran Jalan dari kerajaan negeri. (II) Peningkatan hasil sewaan dengan kemasukan gerai gerai PLB untuk ditadbir urus oleh Majlis. Namun berlaku penyusutan dalam pungutan hasil cukai sebanyak RM2,292,972 pada Tahun 2009 berbanding tahun 2008. Bil Jenis Pendapatan 1 Hasil Cukai (Jan-Dis) 2 Hasil Bukan Cukai 3 Terimaan Bukan Hasil 4 Pelbagai Hasil Jumlah Pendapatan Keseluruhan Jadual 1:Pendapatan 2009 Jumlah RM) 24,213,341 4,424,637 9,109,070 192,070 37,940,025

Pendapatan 20091%

24%Hasil Cukai 12%

Hasil Bukan Cukai 63% Terima Bukan Hasil Pelbagai Hasil

*Cukai adalah penyumbang utama bagi hasil Majlis. Ianya menyumbang sebanyak 63% dari keseluruhan hasil Majlis. Namun bagi membolehkan majlis berfungsi denganbaik, sumbangan dari Kerajaan Negeri Pusat sebanyak 24% memainkan peranan yang penting. Hasil bukan cukai pula menyumbang sebanyak 12%.

Jadual 2:Prestasi Kutipan Pendapatan 2005-2009 Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 Jumlah RM) 32,001,533 29,035,626 35,839,573 35,159,722 37,940,025

40,000,000 35,000,00030,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 32,001,533 29,035,626

35,839,573

37,940,025 35,159,722

02005 2006

2007

2008

2009

Pre ta i Kutipan Pendapatan 2005-2009

Jadual 3: Perbelanjaan 2009 Bil Jenis Perbelanjaan 1 Emolumen 2 Perkhidmatan dan Bekalan 3 Pemilikan Harta Modal 4 Pemberian dan Bayaran Tetap 5 Perbelanjaan Pembangunan 6 Pelbagai Perbelanjaan Jumlah Pendapatan Keseluruhan Jumlah RM) 8,219,637 24,946,688 430,566 422,284 1,193,227 149,925 35,362,327

Pera us Perbela jaa3% 1% 1% 1% 23% Emolum n

P rkhidmatan dan B kalan P milikan Harta Modal P mb rian dan Bayaran T tap71% P rb lanjaan P mbangunan P lbagai P rb lanjaan

Jadual 4: Prestasi Pembayaran Belanja 2005-2009

Tahun Jumlah RM)

2005 31,377,232

2006 28,519,901

2007 34,880,843

2008 2009 34,387,497 35,362,327

Pre ta i Pem ayaran Belan a 2005 -200940,000,000 35,000,00030,000,000 25,000,000

20,000,00015,000,000 10,000,000

5,000,000 02005

2006

2007

2008

2009

Pr stasi P mbayaran B lanja 2005-2009

Jadual 5: Prestasi Kewangan MDHS Sehingga 31 Disember 2009

Butir-Butir Hasil Cukai Pelesenan Perkhidmatan Jualan Sewaan Faedah & Keuntungan Denda Terimaan Lain-lain Jumlah Ha il Perbelanjaan Mengurus Emolumen Perbelanjaan Saraan Perhubungan & Utiliti Sewaan Bekalan & Bahan Penyelenggaraan & Pembaikan Perkhidmatan Aset Pemberian & Kenaan Bayaran Pelbagai Perbelanjaan Jumlah Perbelanjaan Mengurus Perbelanjaan Pembangunan Jumlah Perbelanjaan Ke eluruhan Lebihan/(Kekurangan)

2009 Sa aran(RM) 26,618,000 1,100,000 1,700,000 100,000 800,000 7,000 1,500,000 8,210,833 40,035,833

2009 Sebenar (Kutipan (RM) 24,213,341 1,015,982 1,116,760 154,483 744,464 16,307 1,291,007 9,109,997 277,704 37,940,025

Peratu (%)

91 92 66 154 93 233 86 111 95

8,123,056 47,000 281,000 116,000 1,696,000 14,692,526 10,711,300 552,313 792,040 37,011,235 2,778,000 39,789,235

8,216,637 36,204 267,880 86,801 1,065,346 13,824,662 8,929,792 430,566 422,566 149,925 35,362,326 1,929,229 35,362,326

101 76 95 75 63 94 83 78 53 90 69 89

246,598

2,577,699

-

Perancangan Ma a HadapanDialog BLUE PRINT-Hala Tuju Selangor 2011-2013 -Bertempat di Rumah Rehat Kerajaan Majlis Daerah Hulu Selangor telah mengadakan sesi Dialog Blueprint Hala Tuju Selangor 2011-2013 bagi Daerah Hulu Selangor pada 24 Ogos 2010. Dialaog ini disertai seramai lebih kurang 150 wakil dari penduduk, NGO dan agensi kerajaan dan lain-lain. Dalam sesi ini juga peserta dibahagikan dalam beberapa kumpulan bagi membincangkan isu-isu yang diberikan berkaitan dengan hala tuju Selangor dalam tempoh 3 tahun ini.

Saranan dan HarapanPembangunan Mampan dan Bandar Selamat - Pembangunan mampan adalah pembangunan yang memenuhi keperluan masa kini tanpa menjejaskan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi keperluan sendiri. - Jawatankuasa Pembangunan Mampan dan Bandar Selamat: * Ahli Jawatankuasa Pembangunan Mampan dan Bandar Selamat MDHS ter daripada 3 diri sektor utama iaitu sector kerajaan, swasta/NGO dan Wakil Penduduk. Jawatankuasa ini akan bersidang sekali dalam sebulan dan membincangkan isu-isu semasa yang melibatkan hal-hal berkaitan masalah social, ekonomi, keindahan/keceriaan bandar,keselamatan dan kesihatan persekitaran. - Jawatankuasa Induk Local Agenda 21 (LA21) MDHS:

Yang Dip r tua

Jawatankuasa cil P rancangan P mbangunan ampan dan Bandar S lamat

y

Konsep LA21 Hulu Selangor Bottom Up Berpandukan konsep asal Agenda Tempatan 21, Majlis Daerah Hulu Selangor juga menggunapakai konsep Bottom Up dalammerealisasikan LA21 di Hulu Selangor. Konsep ini adalah merujuk kepada tanggungjawab atau kuasa di tangan penduduk Hulu Selangor sendiri dalam perlaksanaan Pembangunan Mampan di Hulu Selangor.

-

Misi LA21 Hulu Selangor y Pemeliharaan dan Pemuliharaaan Alam Sekitar y Pembangunan ekonomi berteraskan teknologi moden y Pembangunan modal insan dan pembentukan masyarakat prihatin dan harmoni.

Ag nda

rajaan

S ktor Swasta

asyarakat (NGO,CBO)

Kemajuan Yang DicapaiSambutan 80 Tahun Kuala Kubu Bharu Bandar Kuala Kubu Bharu secara rasminya telah menyambut 80 tahun pada tahun 2010. Majlis Pelancaran sambutan 80 Tahun Bandar Kuala Kubu Bharu telah diadakan pada 7 Mac 2010 serentak dengan Pelepasan LTDL 2010 peringkat ke -7 yang juga diadakan di Bandar Kuala Kubu Bharu. Pada majlis ini pelbagai acara lain turut diadakan seperti pertanding melukis dan mewarna kategori kanak-kanak dan dewasa, pertandingan fotografi, persembahan tarian, persembahan kebudayaan,senamtari,persembahan kugiran, gerai-gerai jualan dan juga penyerahan permohonan bagi Bandar Kuala Kubu Bharu disenaraikan sebagai Bandar Warisan Negara.Dari sudut sejarah Bandar ini memainkan peranan penting sebagai kawasan pertahanan Raja Mahdi dan Syed Mashor ketika perang saudara Selangor pada tahun 1870-1873. Bandar Kuala kubu juga merupakan Bandar Dalam Taman Pertama di Negara. Banyak lagi sejarah dan pengkisahan tentang Kuala Kubu Bharu ini belum terungkai dan terjawap dan melalui sambutan 80 tahun ini pelbagai acara lain akan diadakan bagi mendapatkan banyak lagi maklumat dan mengenai keunikan Bandar ini seterusnya mengetengahkan Bandar ini sebagai Bandar Warisan Negara.

Program Zon Bersih Batang Kali Pada 8 Mei 2010, bersempena dengan pelaksanaan zon bersih di Pihak Berkuasa Tempatan bagi Majlis Daerah Hulu Selangor, satu majlis pelaksanaan programprogram zon bersih telah di adakan di tapak zon bersih iaitu Bandar Baru Batang Kali. Antara program-program yang telah dilaksanakan adalah seperti berikut: a) Program Pengindahan Landskap bersama PeBT b) Kempen Tanam Pokok c) Kempen Kesihatan d) Kempen Kitar Semula e) Hari Bertemu Pelanggan f) Program Gotong-royong bersama Penduduk Setempat Dianggarkan seramai 1000 orang telah hadir ke majlis ini terdiri daripada ahli ahli Majlis MDHS, JKKK, pelajarpelajar sekolah dan taska kawasan Batang Kali, dan masyarakat awam. Program-program yang dilaksanakan seperti Program Pengindahan Landskap, Program Gotong-royong, kempen-kempen dan Hari Bertemu Pelanggan adalah sejajar dengan objektif dalam pelaksanaan Zon Bersih di PBT Negeri Selangor untuk melibatkan penyertaan komuniti disamping dapat memenuhi kriteria-kriteria dalam pemarkahan Zon Bersih yang telah diputuskan untuk dipertandingkan antara PBT di Negeri Selangor.

Program-Program Gotong-ro ong Gotong-royong Bersama Penduduk y Gotong-royong bersama penduduk dijalankan di kawasan-kawasan perumahan dan kediaman bertingkat atas inisiatif penduduk sendiri adalah dilihat sebagai saatu usaha yang bijak yang mana banyak perkara aduan dapat diselesaikan sebagai contoh isu sampah, longkang dan rumput. Selain memupuk sikap kerjasama program ini juga dilihat dapat mengeratkan lagi hubungan MDHS dan penduduk selain dari dapat kenal mengenali dengan lebih mesra.

Antara kemajuan lain ang dicapai: Program Menanam Pokok di Taman Millennium. Hari Kitar Semula Kebangsaan Program Bandar Selamat. Jamuan Rumah Terbuka MDHS Program Anak Angkat Kolam Air Panas Hulu Tamu. Program Zon Bersih Hulu Bernam Bengkel LA21 dan Pembangunan Mampan MDHS. Program Sisa Sifar Hulu Selangor.

Rumusan

Akhirnya, saya dapat menjalankan tugas saya dalam menyiapkan kerja kursus ini dengan baik dan sempurna dengan menggunakan pelbagai sumber yang diperolehi seperti internet, buku dan bahan-bahan lain yang berkaitan. Saya bersyukur kerana saya dapat menyiapkan kerja kursus ini dengan cepat. Saya menggunakan sumber yang berkaitan untuk menyiapkan tugasan ini. Seterusnya, saya mungkin tidak dapat siap tanpa kerjasama rakan kerana telah berkongsi maklumat, idea dan pendapat dalam meyiapkan kerja kursus ini. Saya rasa dapat telah laksanakan tugasan ini dengan baik dan yang telah ditentukan oleh guru walaupun ada beberapa perkara yang tidak diperoleh daripada sumber yang berkaitan ketika menjalankan tugas. Walaubagaimanapun, saya bangga menjadi rakyat Malaysia kerana mempunyai pihak kerajaan yang prihatin dan sentiasa mengambil berat mengenai rakyatnya serta berusaha untuk membangunkan lagi pembangunan dan ekonomi. Selain itu, saya dapat lihat sikap kemasyarakatan dalam membangunkan negara dalam kalangan penduduk di daerah Hulu Selangor. Saya juga dapat lihat semangat serta kesungguhan penduduk agar daerah Hulu Selangor dapat hidup dalam keadaan yang harmoni. Majlis Daerah Hulu Selangor atau dikenali sebagai MDHS telah menyediakan pelbagai kemudahan dan infrastruktur yang lengkap. Selain itu, saya dapat mengenal pasti serta memahami komposisi dan sejarah awal MDHS dengan lebih jelas. Seterusnya, saya dapat mengetahui tujuan Majlis sebagai PBT Hulu Selangor. Kesimpulannya, saya dapat lihat semangat patriotisme Majlis dalam memajukan Hulu Selangor supaya penduduk Hulu Selangor mendapat kemudahan dalam apa jua aspek.Oleh itu, saya bersyukur kerana MDHS telah menyediakan kemudahan di daerah Hulu Selangor ini.

Lampiran

Peta 1:Selangor

Peta 2: Hulu Selangor

Logo MDHS

Pokok Mahagoni-Pokok Rasmi MDHS

Bunga Matahari-Bunga Rasmi MDHS

Rujukan

Buku Tek Sejarah Tingkatan 3 -Nama pengarang: i) Ramlah Binti Adam ii) Abdul Hakim Bin Samuri iii) Muslimin Bin Fadzil

Internet http://www.mdhs.gov.my/

Rakan - Nur Hakimah Binti Abu Hassan. - Nurshida Nabila Binti Nor Azlan. Buletin - Buletin MDHS Edisi 1/2009 - Buletin MDHS Edisi 2/2010

Dokumen Penyata Kewangan MDHS

Bahan-bahan lain Buku Laporan Tahunan MDHS 2009 Local Agenda 21 MDHS.

Tuga an 2 Soalan: Bagaimanakah institut pentadbiran tempatan dapat memperkukuh integerasi nasional di negara kita?

Pihak Berkuasa Tempatan(PBT) adalah kerajaan di peringkat tempatan yang bertanggungjawab untuk memberi perkhidmatan dan melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial, fizikal dan persekitaran bandar mengikut sempadan pentadbiran yang telah diwartakan. Oleh itu, institut pentadbiran tempatan dapat memperkukuhkan integerasi nasional di negara kita dengan cara kita berbangga sebagai rakyat Malaysia. Sebagai warganegara, kita mestilah menjaga dan mempertahankan maruah bang a dan negara serta menghormati raja dan pemimpin kerana mereka tidak pernah jemu membangunkan negara serta berusaha agar dapat menaikkan nama negara. Selain itu, sikap kesungguhan berusaha dan produktif perlu diterapkan dalam diri kita. Kita sebagai rakyat Malaysia perlulah men okong dan melibatkan diri dalam u aha pembangunan serta berganding bahu membangunkan negara agar negara semakin maju, teguh dan kuat dalam menyediakan kemudahan serta meningkatkan lagi ekonomi dalam negara. Seterusnya, bagi mengukuhkan lagi nasional negara,kita haruslah mempunyai semangat kekitaan iaitu dengan menerapkan nilai ber atu padu dan berharmoni serta bekerja ama dan tolong-menolong antara satu dengan lain supaya perpaduan kaum dapat ditingkatkan dan juga pihak kerajaan dapat menjalankan tanggungjawab untuk membangunkan negara dengan adil dan bijaksana. Akhir sekali,kita sebagai rakyat Malaysia mestilah mempunyai semangat setia negara iaitu dengan cara kita mesti peka kepada ma alah dan i u tentang bang a dan negara supaya IPT integerasi nasional dapat diperkukuhkan lagi serta dapat hadapi masalah bersama-sama rakyat. Kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia mestilah mempunyai semangat patriotisme supaya negara dapat dibangunkan dengan lebih maju serta supaya dapat memenuhi nilai 1Malaysia.