Corak personaliti

download Corak personaliti

of 11

 • date post

  21-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  305
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Corak personaliti

 • 1. KenaliPersonalitiAnda...

2. Pilih corak anda 3. Introspektif, Sensitif, Reflektif Anda dapat memahami diri danpersekitaran anda dengan lebih kerapdan mendalam jika dibandingkandengan kebanyakan orang lain. Anda bencikan kedangkalan; anda lebihsanggup bersendirian berbandingdengan bercakap perkara remeh. Perhubungan anda dengan rakan-rakanadalah amat intensif; ini memberikanharmoni dan ketenangan dalaman yangmengakibatkan perasaan baik. Anda tidak keberatan bersendirian 4. Berdikari, Tak Konvensional,Tak Tersangkut Anda menghendaki kehidupanbebas dan tak tersangkut untukmembenarkan anda menentukanarah tuju sendiri. Anda mempunyai kecenderunganseni dalam pekerjaan atauaktiviti riadah. Kadangkala,desakan anda untuk kebebasanmenyebabkan anda melakukanperkara yang bertentangan 5. Dinamik, Aktif, Ekstrovert Anda rela menerima risiko-risikotertentu untuk mendapatkankerja yang menarik dan pelbagai.Sebaliknya, rutinberkecenderungan untukmeninggalkan kesan lumpuh padadiri anda. Anda suka sekali berupayamemainkan peranan aktif dalamperistiwa dalam hidup anda. 6. Terus Terang, Seimbang, Harmoni Anda menghargai gaya natural dan sukaperkara yang tak rumit. Orang lainmengagumi anda kerana anda praktikaldan mereka boleh bergantung kepadaanda. Anda memberi orang yang rapat dengananda rasa selamat dan kelapangan. Anda dipersepsikan sebagai orang yangmesra dan insani. Anda menolak segala yang menyilaukandan lapuk. Anda berkecenderungan untuk berasaskeptik terhadap 7. Profesional, Pragmatik, Yakin Diri Anda menguasai hidup anda dengan lebihmempercayai usaha sendiri daripada nasib. Anda menyelesaikan masalah dengan ragamyang praktikal dan tak rumit. Andamemandang secara realistik unsur-unsurdalam hidup dan menanganinya tanpa ragu-ragu. Anda diberi banyak tanggungjawab di tempatkerja kerana orang lain boleh bergantungkepada anda. Kekuatan azam anda yang menonjolmenunjukkan sifat keyakinan diri kepadaorang lain. 8. Tenang, Berhati-hati, Tak Agresif Anda mudah berbicara tetapi bersifatberhati-hati. Walaupun anda berkawandengan mudah anda menikmatipersendirian dan kebebasan. Anda suka memencilkan diri dari masake masa untuk merenung tentang ertihidup serta menikmati sendirian diri. Anda memerlukan kelapangan, jadianda berlepas ke tempat bersembunyiyang permai. Namun, anda bukanpenyendiri. Anda berdamai dengan diri sendiri dan 9. Tanpa Bimbang, Berkelakar,Riang Anda suka hidup yang bebas danspontan. Anda cuba menikmatihidup anda dengan sepunuhnyamengikut motto: "Anda cumahidup sekali." Anda bersifat ingin tahu danterbuka kepada segala yang baru;anda memajukan diri atasperubahan. Tiada yang lebih buruk 10. Romantis, Pelamun, Beremosi Anda seorang yang sensitif. Anda enggan memandang dari segirasional dan waras sahaja. Perasaananda membawa erti yang sama penting. Anda berpendapat bahawa harapanadalah penting dalam hidup. Anda menolak orang yang mencaciromantisme dan hanya dipandukanoleh rasionaliti. Anda tidak membenarkan sebarangkongkongan 11. Analitik, Amanah, Keyakinan Kendiri Perasaan halus anda bermutu tinggi dantahan lama. Akibatnya, anda sukamengelilingi diri dengan "permata-permata"yang anda temui sendiri apabila orang lainterlepas perhatian. Justeru itu, kebudayaan memainkan peranankhas dalam hidup anda. Anda telahmenjumpai gaya peribadi sendiri, yangtampan dan ekskusif - serta bebas daripadaolahan fesyen. Kehidupan anda adalah berlandaskan idealdiri iaitu kesukaan yang beradab. Anda menghargai sesuatu tahap kebudayaandaripada