Cth Temu Bual

download Cth Temu Bual

of 68

 • date post

  13-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  73
 • download

  1

Embed Size (px)

description

interview

Transcript of Cth Temu Bual

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  1

  TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA

  PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN

  DAN PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  NURUL AIN BT MARSAN 2006128587

  ROHANA BT MOHAMAD RASHID 2006128589

  PROJEK DIMAJUKAN KEPADA

  FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA, SHAH ALAM

  BAGI MEMENUHI KEPERLUAN

  KURSUS IMR603 DOKUMENTASI SEJARAH LISAN

  JULAI-DISEMBER 2009

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  2

  ISI KANDUNGAN

  Penghargaan.......iii

  Singkatan...iv

  Abstrak...v

  Ralat..vi

  1.0 Pendahuluan......1

  1.1 Sejarah Pendidikan di Malaysia......2

  1.2 Dasar Pendidikan di Malaysia.3

  1.3 Falsafah Pendidikan Negara5

  1.4 Disiplin di Sekolah..6

  2.0 Biodata..7

  3.0 Transkrip9

  4.0 Senarai Soalan.47

  5.0 Log Temubual..55

  6.0 Indeks..58

  7.0 Bibliografi....61

  Lampiran....62

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  3

  PENGHARGAAN

  Terlebih dahulu kami ingin memanjatkan kesyukuran ke hadrat Illahi kerana dengan izin-Nya

  kami dapat menyiapkan tugasan yang diberikan ini tepat pada masanya. Dalam menyiapkan tugasan

  ini, kami telah mendapat sokongan dan bantuan daripada pelbagai pihak.

  Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada dua orang pensyarah bagi subjek ini, IMR 603-

  Pendokumentasian Sejarah Lisan iaitu Cik Hanis Diyana Bt Kamarudin dan Encik Mohd Nazir B.

  Ahmad di atas kesudian mereka membimbing kami dalam menyiapkan tugasan ini. Segala

  bimbingan yang diberikan sangat berguna kepada kami dalam menyiapkan tugasan ini dengan baik.

  Ribuan penghargaan juga kami ucapkan kepada Puan Samilah Binti Jusoh di atas kesudian

  beliau meluangkan masa bercerita mengenai pengalaman beliau dalam bidang pendidikan bermula

  sebagai guru biasa dan sekarang sebagai Guru Besar. Segala komitmen yang beliau berikan amat

  bermakna kepada kami dalam menyiapkan tugasan ini. Diharap beliau tidak jemu mencurahkan

  bakti dalam membantu kejayaan anak bangsa kita.

  Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang banyak

  membantu memberi pendapat yang amat berguna kepada kami dalam menyiapkan tugasan ini.

  Segala pendapat dan maklumat yang dikongsi bersama semasa menyiapkan tugasan ini amat kami

  hargai.

  Akhir sekali, ribuan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam

  membantu kami sama ada secara langsung atau tidak langsung. Segala maklumat dan bantuan yang

  diberikan telah memberi makna yang cukup besar kepada kami. Diharap projek ini dapat memberi

  manfaat kepada semua dalam apa jua tujuan.

  Sekian, terima kasih..

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  4

  SINGKATAN

  AADK Agensi Anti Dadah Kebangsaan

  AJK Ahli Jawatankuasa

  BI Bahasa Inggeris

  BM Bahasa Melayu

  DCL Declassic Life

  H1N1 Influenza A

  IAB Institut Aminuddin Baki

  ICT Information Communication Technology

  IT Information Technology

  J-QAF Jawi, Quran dan Fardhu Ain

  KGSK Kumpulan Guru Simpanan Kerajaan

  KPM Kementerian Pelajaran Malaysia

  KTM Keretapi Tanah Melayu

  LADAP Latihan Dalam Perkhidmatan

  P&P Pengajaran dan Pembelajaran

  PIBG Persatuan Ibu Bapa Guru

  PJJ Pengajian Jarak Jauh

  PPD Pejabat Pendidikan Daerah

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  5

  PTK Penilaian Tahap Kerja

  SK Sekolah Kebangsaan

  SM Sekolah Menengah

  SMK Sekolah Menengah Kebangsaan

  SPM Sijil Pelajaran Malaysia

  STAR Sekolah Tuanku Ampuan Rahimah

  SU Setiausaha

  UiTM Universiti Teknologi Mara

  UMP Universiti Malaysia Pahang

  UPM Universiti Putra Malaysia

  UPSR Ujian Penilaian Sekolah Rendah

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  6

  Abstrak: Wawancara bersama Puan Samilah Binti Jusoh ini telah dikendalikan oleh saudari Nurul Ain

  Binti Marsan dan saudari Rohana Binti Mohamad Rashid, pelajar semester akhir di Fakulti

  Pengurusan Maklumat, Universiti Teknologi Mara, kampus Puncak Perdana, Shah Alam pada 7

  September 2009. Lokasi temubual ini diadakan di pejabat beliau, Sekolah Kebangsaan Sungai Merab

  Luar. Transkrip ini disediakan mengikut temubual yang dijalankan bersama Puan Samilah Binti Jusoh

  berkenaan pengalaman dan penglibatan beliau dalam bidang pendidikan. Beliau menceritakan

  tentang latar belakang, sejarah pendidikan, pengalaman sebagai guru dan seterusnya pengalaman

  sebagai Guru Besar bermula dari tahun 1977 hingga 2009. Selain itu, beliau juga memberi

  pandangan dan pendapat tentang isu-isu semasa di dalam dunia pendidikan serta nasihat kepada

  bakal-bakal pendidik. Beliau juga memberi amanat kepada guru-guru dan murid-murid sebelum

  beliau bersara.

  Kata kunci: Puan Samilah Binti Jusoh, Sekolah Kebangsaan Sungai Merab Luar, Pendidikan, Guru

  Besar.

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  7

  RALAT

  Di dalam transkrip ini, terdapat beberapa ralat atau gangguan yang tidak dapat dielakkan sepanjang

  temubual ini berlangsung. Antara ralat dan gangguan ketara adalah seperti berikut:

  1. Bunyi telefon

  Bunyi telefon tidak dapat dielakkan kerana temubual ini dijalankan di pejabat tokoh.

  2. Bunyi hon kenderaan

  Bunyi hon kenderaan juga terdengar semasa temubual dijalankan. Ini kerana, pejabat

  tokoh berada di tepi jalan.

  3. Bunyi gangguan getaran (frekuensi) telefon bimbit

  Bunyi gangguan getaran (frekuensi) telefon bimbit juga menggangu kami semasa

  kami ingin transkrip temubual ini. Ini adalah kerana semasa sesi temubual, anak

  tokoh berada berhampiran dengan kawasan temubual ini dan dia telah menggunakan

  telefon bimbitnya.

  4. Suara tokoh yang dirakam tanpa sengaja

  Terdapat juga suara tokoh yang dirakam tanpa sengaja.

  5. Suara orang lain yang dirakam tanpa sengaja.

  Semasa sesi temubual berlaku, terdapat ganguan dari orang luar yang berbual dengan

  tokoh dan dirakam tanpa sahaja.

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  8

  1.0 PENDAHULUAN

  Sistem pendidikan di Malaysia adalah berdasarkan sistem pendidikan Inggeris.

  Pendidikan di Malaysia boleh didapatkan dari sekolah tanggungan kerajaan, sekolah swasta,

  atau secara sendiri. Sistem pendidikan dipusatkan terutamanya bagi sekolah rendah dan

  sekolah menengah. Kerajaan negeri tidak berkuasa dalam kurikulum dan aspek lain

  pendidikan sekolah rendah dan sekolah menengah, sebaliknya ditentukan oleh Kementerian

  Pelajaran Malaysia. Terdapat peperiksaan piawai yang merupakan ciri yang biasa bagi

  negara-negara Asia seperti di Singapura dan China.

  Pendidikan di Malaysia terdiri daripada beberapa peringkat iaitu prasekolah,

  pendidikan rendah, pendidikan menengah dan pengajian tinggi. Pendidikan prasekolah

  merupakan program pendidikan bagi murid yang berumur dari empat hingga enam tahun.

  Pendidikan rendah pula merupakan kursus pengajian pada peringkat rendah yang

  direncanakan bagi tempoh enam tahun tetapi yang boleh tamat diikuti dalam tempoh antara

  lima hingga tujuh tahun. Ia terdiri daripada Sekolah Kebangsaan atau Sekolah Jenis

  Kebangsaan. Pendidikan Menengah merupakan pendidikan yang terdiri daripada pendidikan

  Menengah Rendah dan Menengah Atas. Ianya terdiri daripada Sekolah Akademik, Sekolah

  Teknik dan Vokasional dan Sekolah Kebangsaan Agama. Manakala pengajian tinggi pula

  ialah pengajian di universiti-universiti awam kepada mereka yang berkelayakan menerusi

  STPM (Sijil Tinggi Pengajian Malaysia) atau matrikulasi. Kriteria pemilihan tidak jelas

  kerana tiada peraturan yang dikuatkuasakan dengan tegas diwujudkan. Selain itu, para pelajar

  juga dapat membuat pilihan untuk pergi ke institusi swasta bagi pendidikan peringkat tinggi.

  Banyak institusi memberi kursus dengan bekerjasama dengan institut atau universiti di luar

  negera. Sesetengah universiti di luar negara pula membuka cawangan di Malaysia.

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  9

  1.1 SEJARAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA

  Penyata Razak 1956 dan Ordinan Pelajaran 1957 - Zaman Pengukuhan

  Pembentukan satu sistem pendidikan kebangsaan

  Pengakuan matlamat akhir Bahasa Malaysia menjadi bahasa pengantar utama

  Permulaan kurikulum yang berorientasikan alam sekeliling Malaysia

  Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua

  Laporan Rahman Talib dan Akta Pelajaran 1961 - Zaman Kemaskini

  Penegasan kepada pendidikan asas 3M membaca, menulis dan mengira

  Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin

  yang diingini

  Penegasan kepada kurikulum ala Malaysia

  Pendidikan menengah atas melalui dua jurusan, akademik dan vokasional

  Peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun

  Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran

  keseluruhan

  Ciri-ciri Laporan Kabinet 1979

  Penegasan kepada pendidikan asas 3M membaca, menulis dan mengira

  Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin

  yang diingini

  Penegasan kepada kurikulum ala Malaysia

  Pendidikan menengah atas melalui dua jurusan, akademik dan vokasional

  Peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun

  Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran

  keseluruhan

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  10

  Rang Undang Undang Pendidikan 1995

  Sistem pendidikan kebangsaan dicorakkan untuk menghasilkan pendidikan bertaraf

  dunia dari segi kualiti untuk mencapai aspirasi negara.

  Falsafah Pendidikan Negara dijadikan landasan kepada dasar pendidikan

  kebangsaan

  Tempoh pendidikan rendah adalah antara 5-7 tahun

  Pendidikan prasekolah sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan

  kebangsaan

  Pendidikan teknik & politeknik dipertingkatkan

  Peruntukan diadakan bagi mengawal selia pendidikan swasta

  1.2 DASAR PENDIDIKAN DI MALAYSIA

  Bagi setiap negara yang sudah mencapai kemerdekaan, salah satu aspek

  penting yang amat dititikberatkan dalam usaha untuk menuju kearah negara yang

  maju dan membangun dari aspek politik, ekonomi dan sosial ialah penekanan

  terhadap pelaksanaan sistem pendidikan negara. Sistem pendidikan yang

  dilaksanakan di dalam sesebuah negara penting bukan sahaja kerana fungsi kebajikan

  dan sosialisasinya iaitu di mana kanak-kanak di didik untuk menjadi insan yang

  berjaya dan mengenali budaya serta alam sekeliling, tetapi juga boleh digunakan

  sebagai wadah untuk menyampaikan ideologi kebangsaan kepada masyarakat iaitu

  melalui penerapan tentang kefahaman serta nilai-nilai positif untuk perpaduan kaum

  di kalangan para pelajar.

  Dasar Pendidikan Kebangsaan mula dilaksanakan di negara ini dalam tahun

  1957. Ummnya terdapat tiga tujuan utama yang terkandung dalam dasar ini. Pertama,

  tujuan dasar pendidikan ini diadakan adalah untuk mewujudkan satu sistem pelajaran

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  11

  yang dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan

  kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik. Kedua, untuk menghasilkan pelajar yang

  berdisiplin serta mematuhi dan menghormati ibu bapa mereka di mana prinsip ini

  sejajar dengan dasar dan polisi untuk mengadakan proses pengajaran dan

  pembelajaran yang cekap dan efisien dengan keperluan untuk mengelakkan

  perbelanjaan awam yang tidak tersusun. Tujuan yang ketiga ialah untuk memastikan

  agar dasar ini dapat dilaksanakan dengan berkesan khususnya dalam menentukan

  perkembangan sistem pendidikan yang progresif dan bahasa kebangsaan dijadikan

  sebagai bahasa pengantar yang utama.

  Integrasi antara kaum pula merupakan isu yang amat diberi perhatian oleh

  pihak kerajaan ketika menggubal dasar pendidikan selepas negara mencapai

  kemerdekaan. Laporan Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960 telah

  menggariskan dengan jelas dasar yang berkaitan dengan nilai-nilai integrasi antara

  kaum ini. Antaranya langkah yang telah diambil dalam usaha untuk mengukuhkan

  dasar pendidikan negara ini ialah dengan mewujudkan bahasa melayu sebagai bahasa

  kebangsaan dan bahasa pengantar utama di semua sekolah, menggunakan sukatan

  pelajaran dan sistem peperiksaan yang sama di setiap sekolah dan guru-guru yang

  mengajar di sekolah haruslah dilatih di bawah satu sistem latihan perguruan yang

  sama. Ketiga-tiga faktor ini merupakan kunci kepada pembentukan arah dan orientasi

  nilai sistem pendidikan kebangsaan negara ini. Menerusi peranan yang sistematik,

  kurikulum latihan pengurusan yang seragam dan amalan-amalan pedagogi di bilik-

  bilik darjah yang bersesuaian, maka sistem pendidikan kebangsaan ini dijayakan

  dapat membentuk ciri-ciri tingkah laku dan sikap pelajar yang bersesuaian dengan

  tatasusila masyarakat Malaysia.

  Antara perkara yang paling penting perlu wujud bagi mana-mana sistem

  pendidikan kebangsaan ialah dasar pendidikan itu sendiri. Ia bukan sahaja menjadi

  asas pembentukan sistem pendidikan bahkan menjadi panduan yang amat penting

  dalam melaksanakan sistem tadi. Tanpa dasar yang jelas, sudah tentulah sistem dan

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  12

  pelaksanaannya tidak akan tersusun rapi, terumbang ambing dan tidak tentu arah.

  Kemungkinan juga pelaksanaan sistem akan mengikut suatu arah pada satu ketika dan

  kemudiannya mungkin juga bertukar haluan pada lain masa. Kadangkala perubahan

  haluan atau arah ini boleh berlaku kerana faktor kepimpinan, kewangan, pengaruh

  politik dan lain-lain.

  Dasar bagi sesuatu sistem pendidikan haruslah berpaksikan kepada falsafah

  yang jelas. Biasanya falsafah inilah menjadi teras pendidikan kita. Ia mengandungi

  matlamat, corak dan kaedah pendidikan secara kasar, ciri-ciri yang hendak dibentuk

  dalam diri individu yang hendak menerima pendidikan tadi serta skop yang

  dirangkumi oleh proses pendidikan itu sendiri. Sebagai perbandingan, negara

  Amerika Syarikat misalnya tidak memiliki satu falsafah pendidikan yang digubal di

  peringkat negara walau pun sistem pendidikannya adalah antara yang terbaik di

  dunia. Howard D. Mehlinger (1995) dalam bukunya School Reform in the

  Information Age mengenalpasti masalah ketiadaan falsafah dan dasar memberi dua

  bentuk kesukaran. Pertama, pendidikan guru dan kedua, pembaharuan pendidikan.

  Kesukaran yang kedua iaitu pembaharuan pendidikan adalah antara isu yang amat

  menyeluruh kerana ianya meliputi isu-isu kurikulum, sistem pendidikan dan

  kemajuannya daripada satu tahap kepada tahap yang lain.

  1.3 FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

  Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kearah

  memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk

  melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan

  jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah

  bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,

  berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai

  kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran

  keluarga, masyarakat dan negara.

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  13

  1.4 DISIPLIN DI SEKOLAH

  Secara umumnya disiplin boleh didefinisikan sebagai suatu sistem hidup yang

  ditetapkan oleh sesuatu kumpulan atau badan yang mewujudkan suasana yang teratur dan

  tenteramkan supaya perkhidmatan yang memuaskan diperolehi daripada anggota kumpulan.

  Disiplin di sekolah merupakan satu kawalan sosial bagi mewujudkan suasana

  tenteram dan keadaan teratur agar proses pembelajaran dan pengajaran dapat berjalan dengan

  lancar. Disiplin di sekolah juga adalah untuk membentuk dan mengawal diri pelajar daripada

  melanggar undang-undang norma, kebudayaan dan akhlak masyarakat, di samping menanam

  nilai-nilai murni bagi membolehkan mereka membentuk sikap, kepercayaan keimanan,

  keteguhan prinsip dan lain-lain asas moral dan etika hidup.

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  14

  2.0 BIODATA

  Nama Penuh : Samilah Binti Jusoh

  Tarikh Lahir : 19 April 1954

  Tempat Lahir : Kelantan

  Umur : 55 tahun

  Jantina : Perempuan

  Agama : Islam

  Bangsa : Melayu

  Nama Penuh Bapa : Jusoh Bin Awang

  Nama Penuh Ibu : Halimah Binti Adam

  Bilangan adik-beradik : 6 orang

  Status : Bekahwin

  Nama Suami : Zulhemay Bin Mohd Jidin

  Bilangan Anak : 6 orang

  Pendidikan : Sekolah Kebangsaan Pengkalan Kubor, Kelantan

  : Sekolah Menengah Jalan Kelang Lama, Klang

  : Sekolah Tuanku Ampuan Rahimah, Klang

  : Maktab Perguruan Bahasa, Lembah Pantai

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  15

  Pengalaman Kerja : Guru

  - Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Datuk,

  Banting

  - Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Kurau,

  Pahang

  - Sekolah Menengah Kebangsaan Cemomoi, Pahang

  - Sekolah Menengah Kebangsaan Serdang, Serdang

  - Sekolah Kebangsaan Jalan Empat, Bangi

  : Guru Besar

  - Sekolah Kebangsaan Puchong Jaya, Puchong

  Petaling

  - Sekolah Kebangsaan Sungai Merab Luar

  Jawatan Sekarang : Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sungai Merab Luar

  Anugerah : Anugerah Khidmat Cemerlang (2002)

  Alamat Rumah : No 16 Jalan 4/4b, 43600 Bandar Baru Bangi, Selangor.

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  16

  3.0 TRANSKRIP

  KASET 1 BAHAGIAN A

  Salam sejahtera berikut merupakan temubual sejarah lisan yang telah dijalankan oleh

  saudari Nurul Ain Binti Marsan dan Rohana Binti Mohamad Rashid bersama dengan

  Puan Samilah Binti Jusoh mengenai pengalaman dan penglibatan beliau sebagai Guru

  Besar. Temubual ini dijalankan di pejabat beliau, Sekolah Kebangsaan Sungai Merab

  pada tarikh tujuh haribulan sembilan dua ribu sembilan (7.9.2009) pada pukul dua

  belas tengah hari.

  RMR: Bilakah dan di manakah Puan dilahirkan?

  SJ: Saya dilahirkan pada sembilan belas April sembilan belas lima puluh empat (19

  April 1954) di Kelantan.

  RMR: Siapakah nama ibu bapa Puan?

  SJ: Ibu, Halimah Binti Adam bapa, Jusoh Bin Awang.

  RMR: Pekerjaan ibu bapa Puan?

  SJ: Ibu hanya suri rumah tangga, bapa pula bekerja dengan KTM sebagai mandur.

  RMR: Ibu bapa Puan berasal daripada mana? (bunyi getaran telefon bimbit)

  SJ: Mereka berasal dari Kelantan.

  RMR: Berapah bilangan adik-beradik Puan?

  SJ: Bilangan adik-beradik seramai enam orang, tiga lelaki dan tiga perempuan.

  RMR: Puan adalah anak ke berapa di dalam keluarga?

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  17

  SJ: Saya anak ke lima dari enam beradik.

  RMR: Siapakah nama suami Puan dan apakah pekerjaannya?

  SJ: Suami saya bernama Zulhemay Bin Mohamad Jidin dan beliau bekerja sebagai

  Penyelia petang [sesi petang] di sebuah sekolah di Kajang.

  RMR: Boleh saya tahu sekolah apa? Nama sekolah?

  SJ: Sekolah Menengah Jalan Reko, Kajang.

  RMR: Bilakah Puan mendirikan rumah tangga?

  SJ: Pada tahun sembilan belas lapan puluh (1980).

  RMR: Puan mempunyai berapa orang anak?

  SJ: Enam orang, dua perempuan empat lelaki.

  RMR: Boleh Puan ceritakan sedikit latar belakang pendidikan dan kerjaya anak-anak

  Puan?

  SJ: Kerjaya anak? Latar belakang pendidikan ini saya sendiri?

  RMR: Tidak, anak-anak.

  SJ: Oh anak-anak. Latar belakang satu persatu ke setiap orang ke macam mana?

  RMR: Setiap orang, daripada yang sulung.

  SJ: Yang sulung sehingga Master [Sarjana], yang ke dua masih di UiTM, yang ketiga

  di UMP Pahang, ke empat di UPM, ke lima belum lagi bekerja belum lagi

  melanjutkan pelajaran ke mana-mana setelah habis SPM dan yang ke enam masih

  dalam tingkatan lima.

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  18

  NAM: Bolehkah Puan ceritakan kepada kami sejarah pendidikan Puan dari sekolah

  rendah hingga menengah?

  SJ: Dari sekolah rendah hingga ke sekolah menengah? Saya bersekolah rendah di

  Kelantan, Sekolah Kebangsaan Pengkalan Kubor Kelantan, sekolah menengah dari

  tingkatan satu hingga tingkatan lima di Sekolah Menengah Jalan Klang Lama Batu

  Enam Jalan Klang Lama, tingkatan enam, enam rendah dan enam atas di STAR

  Klang Sekolah Tuanku Ampuan Rahimah Klang.

  NAM: Adakah Puan aktif dalam persatuan semasa Puan masih bersekolah?

  SJ: Ya, aktif dalam Persatuan Bahasa dan Persatuan Seni. Persatuan saja [sahaja],

  permainan?

  NAM: Boleh Puan ceritakan dengan lebih lanjut?

  SJ: Selain persatuan akademik, saya juga kira aktif dalam permainan terutama bola

  tampar dan badminton sabagai wakil sekolah.

  NAM: Adakah semasa berpersatuan Puan telah mula memegang jawatan-jawatan

  yang penting?

  SJ: Ya, saya memegang jawatan sebagai antaranya sebagai Pengerusi, Setiausaha dan

  Bendahari bagi Persatuan Badan Pengawas.

  NAM: Pada pendapat Puan, apakah perbezaan pembelajaran sekarang dengan

  dahulu?

  SJ: Dari segi apa? Pembelajaran dari segi keseluruhan ya? Memanglah banyak

  perbezaan. Zaman dahulu ini dahulu dari mana? Masa saya lah? Ok dari segi

  kurikulum pun berbeza saya kira sebab dahulu dia tidak begitu banyak

  matapelajaran, subjeknya tidak banyak, kemudian kokurikulum pun tidak begitu

  banyak dia main letak sahaja apa bendanya tidak banyak sangat ini la kan

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  19

  persatuan yang ada jadi berbezalah dengan sekarang ini macam-macam dan

  diwajibkan pula.

  NAM: Dimanakah Puan menyambung pengajian selepas tamat sekolah menengah?

  SJ: Saya terus ke maktab, Maktab Perguruan Bahasa masa itu [semasa itu] di Lembah

  Pantai untuk ---

  NAM: Bidang apakah yang telah Puan pilih? (bunyi getaran telefon bimbit)

  SJ: Semasa di maktab saya diberi untuk Pendidikan Awal Remaja.Itu bermaksud bila

  keluar nanti saya akan mengajar di sekolah menengah awal remaja.

  NAM: Adakah Puan meminati bidang yang Puan pilih?

  SJ: Hendak kata minat sangat masa itu pun tidak tapi minat itu sebahagian sahaja

  tetapi masa itu pun tidak ada pilihan rasanya macam ada sekarang, ambil sahaja

  apa peluang yang ada.

  NAM: Adakah Puan menerima mana-mana biasiswa atau semuanya atas tangungan

  sendiri?

  SJ: Memang diberi biasiswa bukan biasiswa dipanggil lebih kurang biasiswa apa

  istilahnya ya? Semua ditanggung KPM, Kementerian Pelajaran [KPM]. (bunyi

  getaran telefon bimbit)

  NAM: Selepas tamat di maktab, adakah Puan menyambung pelajaran ke tahap yang

  lebih tinggi? (bunyi getaran telefon bimbit).

  SJ: Tidak sebab selepas itu terus berkahwin. (Sambil tersenyum)

  NAM: Berapa lamakah Puan mengambil masa untuk tamat pengajian?

  SJ: Dua tahun sahaja. Dua tahun di maktab.

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  20

  NAM: Boleh Puan ceritakan kenangan manis dan pahit sepanjang Puan menjadi

  seorang pelajar?

  SJ: Seorang pelajar? Patah balik ke pelajar?

  NAM: Maksudnya semasa di maktab.

  SJ: Oh, tidak ada banyak sangatlah biasa sahaja seperti normal sahaja. Tidak ada yang

  manis sangat tidak ada yang pahit sangat. Biasalah asam garam hidup. Itu sahaja.

  NAM: Tidak ada peristiwa yang betul-betul Puan ingat?

  SJ: Tidak ada. Biasa sahaja.

  NAM: Adakah Puan pernah menerima anugerah semasa Puan bergelar pelajar?

  SJ: Anugerah? Anugerah yang macam mana? Ini rasa bukankah --- (sambil bercakap

  dengan seseorang)

  NAM: Apakah pegangan dan prinsip Puan sebagai pelajar?

  SJ: Sebagai seorang pelajar?

  NAM: Semasa di maktab.

  SJ: Prinsip? (Sambil ketawa). Buat yang terbaik, itu sahaja.

  NAM: Pada tahun berapa Puan menamatkan pelajaran dan memulakan alam

  pekerjaan?

  SJ: Tamat berkursus perguruan tahun sembilan belas tujuh puluh enam (1976) dan

  mula bekerja pada tahun sembilan belas tujuh puluh tujuh (1977).

  RMR: Boleh Puan ceritakan serba sedikit latar belakang sekolah ini, Sekolah Sungai

  Merab?

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  21

  SJ: Sekolah Kebangsaan Sungai Merab mula dibuka pada tahun sembilan belas tiga

  puluh enam (1936). Ini antara sekolah yang tertua. Bilangan pelajar masa itu

  [semasa itu] hanya lebih kurang dua puluh lebih sahaja.

  RMR: Maksudnya di awal pembukaan sekolah ini?

  SJ: Di awal pembukaan.

  RMR: Berapakah bilangan pelajar di sekolah ini pada masa sekarang?

  SJ: Pada masa sekarang bilangan pelajarnya berjumlah dua ratus lima puluh dua

  termasuk pra sekolah, dua puluh lima orang.

  RMR: Adakah bilangannya meningkat dari tahun ke tahun?

  SJ: Ya, bilangannya meningkat sebab peningkatan perumahan, taman-taman

  perumahan dan orang pun semakin ramai duduk di Sungai Merab, banyak rumah-

  rumah baru dibina perumahan pun ada beberapa fasa telah dibuat jadi secara tidak

  langsung bilangan pelajar pun bertambah.

  RMR: Adakah pelajarnya terdiri daripada satu kaum atau pelbagai kaum?

  SJ: Pelajar hanya satu kaum sahaja, kaum Melayu Bumiputera.

  RMR: Pernahkah sebelum ini Puan berkhidmat di sekolah yang mempunyai pelajar

  yang berbilang kaum?

  SJ: Ya, semasa di sekolah menengah atau pun sebelum datang ke sekolah ini saya

  berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Puchong Jaya di mana bilangan muridnya

  Cina, Melayu dan India hampir sama banyak.

  RMR: Pada pandangan Puan, adakah isu perkauman menjadi satu masalah kepada

  pihak sekolah?

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  22

  SJ: Isu perkaumanan kalau di sekolah rendah tidak begitu jelas sebab mereka ini

  masih anak-anak lagi jadi benda-benda macam itu [seperti itu] tak ini sangat lah

  (Isu perkauman tidak serius sangat di sekolah rendah) berbanding dengan sekolah

  menengah mungkin ada masalah disiplin.

  RMR: Dari segi masalah disiplin sahaja?

  SJ: Ya, yang lain tidak ada.

  RMR: Bagaimana pula dengan bilangan guru di sekolah ini pada masa sekarang?

  SJ: Bilangan guru seramai lima puluh orang, tiga orang guru India yang lain semua

  Melayu.

  RMR: Adakah bilangan guru perempuan mendominasi bilangan guru di sekolah ini?

  SJ: Ya, bilangan guru perempuan memang lebih ramai berbanding dengan guru

  lelaki, dari lima puluh orang itu cuma sembilan orang guru lelaki yang selebihnya

  semua guru perempuan.

  RMR: Apakah pandangan Puan mengenai isu guru lelaki yang semakin berkurangan

  pada masa sekarang?

  SJ: Apa nak kata mereka ini kurang minat (sambil ketawa kecil) ke arah kerjaya

  sebagai guru dan kalau di sekolah rendah pun nampaknya memang guru

  perempuan yang lebih ramai dan mungkin bersesuaian dengan mereka sebagai

  pendidik bagi murid-murid di peringkat awal.

  RMR: Adakah Puan berpuas hati dengan persekitaran sekolah ini?

  SJ: Puas hati persekitaran ya, sebab bersekolah di kawasan kampung ini agak lebih

  tenang tidak terlalu sibuk sama ada komunitinya atau pun persekitarannya agak

  lebih tenang.

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  23

  RMR: Adakah sekolah ini pernah memenangi sebarang anugerah?

  SJ: Oh banyak, walaupun sekolah kampung tetapi antara yang mendapat pencapaian

  tertinggi kalau di daerah Sepang. Kami pernah mendapat pada tahun dua ribu

  tujuh (2007) kami mendapat tempat yang pertama dalam peperiksaan UPSR

  peratus yang tertinggi. Anugerah itu anugerah kurikulum dan sekolah ini juga

  banyak meraih anugerah dari segi ko-akademik dan juga kokurikulum contohnya

  walaupun kami tidak ada padang tetapi sekolah ini pernah memenangi johan bola

  sepak. Kami tidak ada padang, kemudian johan daerah untuk permainan kabadi,

  johan tilawah, johan bercerita di peringkat Selangor malah murid kami ada yang

  mendapat tempat yang ke tiga bagi deklamasi sajak peringkat kebangsaan.

  RMR: Sekolah itu tidak ada padang, pelajar-pelajar practice [berlatih] di mana?

  SJ: Di padang awam sahaja.

  RMR: Boleh saya tahu di mana tempat perlawanan padang yang dikatakan sekolah

  Puan memenangi?

  SJ: Tempat mereka berlatih kah?

  RMR: Tidak, tempat mereka menang.

  SJ: Menang? Dia bermain di sekolah lain biasanya di Sungai Pelit, kalau bola sepak

  pertandingan diadakan di Sekolah Sungai Pelit atau pun Methodist di mana

  mereka mempunyai kelengkapan atau padang yang luas.

  RMR: Boleh Puan ceritakan pengalaman kerja Puan?

  SJ: Pengalaman kerja kalau hendak diikutkan saya ini dah dikira penghujung kerjaya

  di mana saya akan mengisi borang pencen, dah ambil pun borang pencen itu.

  Kalau hendak ikut pengalaman itu memang banyak sebagai guru biasa, guru

  penolong dan sebagai seorang pentadbir memang banyak kalau nak cerita tidak

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  24

  cukup masa (sambil ketawa). Agaknya pengalaman yang macam mana yang

  hendak itu? Pengalaman sebagai Pengurus Sekolah sebab sekarang istilah Guru

  Besar atau pun Pengetua dipanggil Pengurus Sekolah sebab kalau Guru Besar ini

  dia cari orang yang besar-besar sahaja (sambil ketawa). Penagalaman contohnya

  kami pernah menganjurkan sebagai tuan rumah program MKQ maksudnya Majlis

  Khatam Quran bagi peringkat daerah baru-baru ini. Kami sebagai tuan rumah,

  semua sekolah di daerah Sepang datang ke sekolah kami untuk acara tersebut dan

  memandangkan kami kekurangan tempat kami telah melaksanakannya di masjid

  di Sungai Merab. Sebab benda itu tidak boleh dibuat di sekolah tidak cukup

  tempat, tidak cukup tempat letak kereta, tidak ada padang, tidak ada dewan, tidak

  ada bilik-bilik khas jadi kami telah mendapat kerjasama dari penduduk Sungai

  Merab untuk melaksanakannya di masjid di Sungai Merab.

  RMR: Apakah jawatan pertama yang Puan sandang dan di mana?

  SJ: Jawatan pertama itu sebagai guru biasa dan mula-mula bertugas di Sekolah

  Menengah Kebangsaan Teluk Datuk, Banting di mana saya bertugas selama lapan

  tahun di sana. (Bunyi getaran telefon bimbit).

  RMR: Berapakah umur Puan semasa Puan mula-mula berkhidmat di bidang

  pendidikan?

  SJ: Umur saya lebih kurang dua puluh tiga tahun masa itu. (Bunyi getaran telefon

  bimbit).

  RMR: Apakah pekerjaan sebagai pendidik merupakan cita-cita Puan?

  SJ: Cita-cita ibu saya (sambil ketawa kecil). Terpaksa ambil juga kemudian barulah

  saya jatuh cinta dengan kerjaya ini. (Bunyi getaran telefon bimbit).

  RMR: Siapakah yang memberikan galakan dan dorongan untuk Puan menceburi

  bidang ini?

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  25

  SJ: Seperti yang saya katakan tadi,ibu saya ibu yang membela.

  RMR: Boleh Puan ceritakan di sekolah mana Puan pernah berkhidmat satu-persatu

  hingga sekarang?

  SJ: Sekolah yang pertama saya sudah sebutkan tadi Sekolah Menengah Kebangsaan

  Teluk Datuk, Banting, sekolah yang kedua Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala

  Kurau, Pahang, sekolah ketiga Sekolah Menengah Kebangsaan Cemomoi, Pahang

  juga sekolah keempat Sekolah Menengah Kebangsaan Serdang, sekolah kelima

  Sekolah Kebangsaan Jalan Empat, Bangi, keenam Sekolah Kebangsaan Puchong

  Jaya, Puchong Petaling dan sekarang Sekolah Kebangsaan Sungai Merab Luar.

  RMR: Pada tahun berapakah Puan dilantik menjadi Guru Besar dan di mana?

  SJ: Pada tahun dua ribu empat (2004) di Sekolah Kebangaan Puchong Jaya.

  RMR: Adakah Puan bermula dengan jawatan sebagai seorang guru atau terus sebagai

  Guru Besar?

  SJ: Sudah ada tadi kan? (Sambil tersenyum) Mestilah dari guru biasa tidak ada yang

  terus-terus tidak pernah ada orang terus-terus dilantik sebagai Guru Besar

  sebabnya ada tengok [dilihat] pengalaman kita, pengalaman kerja, kelulusan dan

  sebagainya untuk naik satu peringkat ke satu peringkat.

  RMR: Sudah berapa lamakah Puan memegang jawatan sebagai Guru Besar?

  SJ: Sudah masuk tahun ke empat dari tahun dua ribu empat (2004).

  RMR: Puan berpindah dari satu sekolah ke satu sekolah lain atas sebab kenaikan

  pangkat atau atas permintaan sendiri?

  SJ: Dua-dua pun sama. Kenaikan pangkat pun ya, permintaan sendiri pun ya juga.

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  26

  RMR: Sehingga sekarang sudah berapa sekolah Puan berkhidmat sebagai Guru

  Besar?

  SJ: Dua sekolah sahaja, Sekolah Puchong Jaya dan Sekolah Sungai Merab.

  RMR: Adakah di antara keluarga Puan yang berkhidmat sebagai pendidik seperti

  Puan?

  SJ: Tidak ada. Ipar-ipar itu adalah.

  RMR: Seperti sedia maklum, isu masalah disiplin pelajar semakin menjadi-jadi pada

  masa sekarang. Apakah pendapat Puan tentang isu ini?

  SJ: Memang tidak dinafikan tetapi rasanya tidak semua sekolah hanya sekolah-

  sekolah tertentu di kawasan-kawasan tertentu sahaja yang ada masalah disiplin

  yang teruk. Kalau ada sekolah itu biasa sahaja di mana lautnya tidak bergelora.

  (Bunyi getaran telefon bimbit)

  RMR: Siapakah yang patut dipersalahkan, pelajar, sekolah, ibu bapa atau masyarakat

  dalam isu ini?

  SJ: Kalau nak [hendak] ikut salah, semua salah. Pelajar pun ada, pihak sekolah pun

  ada, ibu bapa lagi banyak rasanya, masyarakat pun terlibat sama menyumbang ke

  arah disiplin pelajar.

  RMR: Adakah masalah-masalah ini terjadi di sekolah Puan?

  SJ: Sebab saya di sekolah rendah, tidak banyak sangat. Kalau ada biasa sahaja gaduh

  kecil-kecil sahaja antara budak-budak sekolah yang mana mereka ini masih kecil-

  kecil lagi jadi kalau bergaduh itu tidak ada teruk sampai menggunakan senjata,

  tidak lah biasa sahaja.

  RMR: Bagaimana Puan menangani masalah ini?

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  27

  SJ: Menanganinya sama ada kita bagi [beri] nasihat, kalau yang lebih sikit kita denda,

  hantar ke kaunselor, pergi ke guru disiplin dan sebagainya sebab bagi saya

  sekolah rendah ini tidak teruk sangat. Sekolah rendah ditempat saya bertugas ini

  tidak teruk sangat.

  RMR: Kalau macam kesalahan bergaduh selalu denda yang macam mana yang

  dikenakan?

  SJ: Tidak semestinya denda tengoklah cara dia bergaduh itu. Kalau boleh kita nasihat,

  nasihatlah. Selalunya kita nasihat, selepas itu suruh dia berbaik, bagitahu

  [memberitahu], tanya dahulu salah siapa yang mulakan, selesai macam itu sahaja.

  RMR: Adakah campur tangan ibu bapa memberi impak kepada pengurusan sekolah?

  SJ: Tengok keadaan juga, biasanya kalau dia teruk sangat atau pun benda itu berulang

  nampak dia serius sikit memang kita panggil ibu bapa berbincang supaya dia tahu

  apa masalah anak dia sebab kadang-kadang murid-murid ini, mereka ini ada lebih

  dari satu watak mungkin di rumah watak dia lain, di sekolah watak dia lain

  dengan ibu bapa lain wataknya dengan guru lain wataknya jadi ada masa kita

  panggil juga ibu bapa dia tengok keadaan, tengok apa kesalahan dia buat, apa

  masalah yang dia hadapi.

  RMR: Isu saman oleh ibu bapa pelajar terhadap pihak sekolah selalu kita dengar dan

  sering tersiar di dada akhbar. Apakah pandangan Puan tentang perkara ini?

  SJ: Saman? Saman ini macam mana ya? Banyak sangatkah saman? Rasa tidak juga

  kan. Tengoklah, itu terpulang kepada dia tengok kesalahan dia kalau perlu dia

  saman, dia saman. Kalau perlu masuk mahkamah dan sebagainya kena [perlu]

  siasat dahulu sebenarnya kalau nak saman semua.

  RMR: Tetapi setakat ini adakah kes saman di sekolah Puan?

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  28

  SJ: Oh, tidak ada langsung yang penting kita kerjasama dengan komuiniti,

  masyarakat situ dan seperti yang saya cakap selalu sekolah rendah dia tidak ada

  masalah banyak.

  RMR: Sebagaimana yang kita tahu PIBG adalah satu persatuan yang penting bagi

  sesebuah sekolah. Jadi apakah peranan yang perlu dimainkan oleh PIBG

  dalam memajukan sekolah?

  SJ: Ya, PIBG. Memang sekolah rata-ratanya ada PIBG di mana mereka ini memang

  memainkan peranan sebagai tangan kanan juga bagi sesebuah sekolah di mana

  banyak peranan yang boleh dimainkan oleh PIBG ini terutamanya dalam

  mengumpul dana untuk menjalankan sesuatu aktiviti sebab apa sahaja aktiviti

  yang kita nak buat, kecil atau pun besar semuanya memerlukan duit. Jadi

  peruntukan yang kerajaan bagi [beri] biasanya tidak mencukupi. Kalau kita nak

  banyak aktiviti untuk murid kita kena [perlu] banyak duit. Selain daripada

  mengumpul dana atau mencari dana, menyumbang dana untuk sekolah PIBG juga

  menyumbang aktiviti-aktiviti lain contohnya kita nak adakan peperiksaan,

  kemudian kita nak buat solat hajat memang kita minta kerjasama PIBG untuk

  sukan, untuk hari anugerah dan sebagainya. Ini memang PIBG memainkan

  peranan sebab yang terlibat pun anak-anak mereka juga.

  RMR: Adakah masalah-masalah ini mempengaruhi kehidupan Puan bersama

  keluarga? (Kesalahan soalan, ke soalan seterusnya)

  RMR: Sebagaimana yang umum tahu tugas sebagai Guru Besar atau pun Pengurus

  Sekolah sangat berat dan sibuk, jadi bagaimanakah Puan membahagikan masa

  Puan antara kerjaya dan keluarga?

  SJ: Membahagikan masa, masa kerja kita kerja yang selebihnya untuk keluarga. Ada

  masanya kena [perlu] ambil cuti sebab sebagai Pengurus Sekolah cuti bukan

  macam guru biasa, dia cuti tahun. Kalau guru biasa cuti sekolah mereka bercuti

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  29

  tetapi kalau sebagai Pengurus Sekolah kerja sebagai biasa waktu pejabat dan

  kalau nak guna masa sepenuhnya kena [perlu] ambil cuti.

  RMR: Adakah sekarang Puan masih mengajar subjek atau hanya terlibat dalam

  bidang pentadbiran?

  SJ: Pengurus Sekolah wajib mengajar, jadi sama ada Guru Besar atau Pengetua,

  mereka ada waktu yang dikhaskan lebih kurang lima atau pun enam waktu

  seminggu mesti masuk kelas,mengajar.

  RMR: Boleh saya tahu Puan mengajar subjek apa di sekolah ini?

  SJ: Saya mengajar Kajian Tempatan.

  RMR: Pada pendapat Puan adakah patut seseorang Pengurus Sekolah itu terlibat

  dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah?

  SJ: Memang patut sebab kalau kita tidak masuk kelas kita tidak rapat, tidak mesra

  dengan murid. Kita kena [perlu] tahu juga murid walaupun sekejap kita masuk

  kita harus mendekati diri dengan murid.

  RMR: Sejajar dengan Wawasan Dua Puluh Dua Puluh (2020), _____ _____ _____

  _____ _____?

  TAMAT KASET 1 BAHAGIAN A: KASET 1 BAHAGIAN B

  SJ: Pendedahan dalam bidang teknologi maklumat bukan saya bukan sahaja saya,

  sebenarnya saya menjalankan dasar yang telah ditetapkan oleh Kementerian

  Pelajaran. Dimana memang pendedahan ini wajib diberi di semua sekolah,

  semua murid di Malaysia ini memang ada jadual khas, ada alat-alat khas dan

  sebagainya memang lengkap.

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  30

  RMR: Apakah usaha dan langkah-langkah pihak sekolah Puan dalam hal tersebut?

  SJ: Hal macam mana? Untuk teknologi maklumat ini? Seperti yang saya kata kita

  sudah dibekalkan dengan segala peralatan dan sudah dibekalkan dengan jadual.

  Jadi kita laksanakan sahaja.

  RMR: Sebagai Pengurus Sekolah adakah Puan menganggap aktiviti kokurikulum

  penting kepada pelajar?

  SJ: Ya. Penting. Maknanya saya bersetuju dengan dasar kerajaan aktiviti kokurikulum

  ini memang penting untuk pelajar. Dimana di situlah mereka akan bergaul, belajar

  bekerjasama, belajar menghormati dengan orang lain dalam aktiviti kokurikulum

  dan banyak lagi yang boleh mereka garapkan dalam kokurikulum ini.

  RMR: Bagaimanakah Puan menangani pelajar yang bermasalah dalam bidang

  akademik?

  SJ: Dalam bidang akademik. Macam-macam. Pertamanya kita adakan kelas

  tambahan, tuisyen khas bukan sahaja pihak sekolah malah pihak kerajaan pun ada

  sediakan dipanggil SBT, Sistem Bantuan Tuisyen eh Skim Bantuan Tuisyen.

  Memang kerajaan sediakan bayaran dan sebagainya murid-murid yang lemah dan

  tidak berkemampuan memang dibagi [diberi] tuisyen percuma. Guru itu dibayar

  oleh kerajaan kemudian bincang juga dengan ibu bapa dia masalah keciciran

  kalau dikira keciciran murid-murid ini dari segi akademik. Bukan keciciran

  sekolah, keciciran akademik dia lemah.

  RMR: Apakah falsafah pendidikan yang Puan pegang selaku Pengurus Sekolah?

  SJ: Falsafah Pendidikan Negara itu adalah. Falsafah saya kerja dengan ikhlas.

  RMR: Adakah Puan boleh berkomunikasi menggunakan bahasa ketiga?

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  31

  SJ: Bahasa ketiga? Selain BM dan BI? Maksudnya Tamil, Cina? Tidak boleh.

  Sepatah dua boleh. (Sambil tersenyum).

  RMR: Adakah Puan rasakan bahasa ketiga amat penting di alam pekerjaan?

  SJ: Di alam pekerjaan? Tengoklah apa pekerjaan yang diceburi tapi pada pendapat

  saya, makin banyak bahasa yang kita kuasai, makin cerahlah masa depan.

  Potensi dia lebih banyak.

  RMR: Apakah nasihat Puan pada anak-anak muda sekarang yang ingin menceburi

  alam pekerjaan?

  SJ: Pertamanya, kalau hendak sebut alam pekerjaan itu, biarlah bersesuaian, kena

  bersesuaian dengan kelulusan dia dan kena bersedia, kena ikhlas, komited,

  dedikasi.

  RMR: Adakah Puan akan bersara pada umur 56 tahun?

  SJ: InsyaAllah.

  RMR: Setelah bersara, Puan ingin terlibat dalam bidang apa?

  SJ: Mungkin belajar berniaga sebab sembilan peratus dari rezeki adalah dalam

  perniagaan. Mungkin saya antara yang terlibat dengan sembilan peratus itu.

  RMR: Boleh saya tahu, perniagaan dalam bidang, perniagaan yang macam mana yang

  Puan hendak meniaga itu?

  SJ: Setakat ini saya mula berkecimpung, mula berminat dalam jualan langsung.

  NAM: Adakah Puan pernah mendapat anugerah selama berkhidmat dalam bidang

  perguruan ini?

  SJ: Ada. Anugerah Khidmat Cemerlang pada tahun dua ribu dua (2002). Pingat jasa

  tidak ada.

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  32

  NAM: Apakah dan bilakah anugerah pertama yang Puan terima?

  SJ: Itulah. Pada tahun dua ribu dua (2002). Itu sahaja. Untuk peribadi bukan untuk

  sekolah.

  NAM: Secara peribadi, apakah definisi perguruan pada pendapat Puan?

  SJ: Definisi perguruan? Kalau saya senang sahaja. Kerjaya sebagai seorang pendidik.

  Sebab pendidik ini dia luas (bunyi getaran telefon bimbit). Dia bukan setakat

  mengajar dalam kelas sahaja. Dia melibatkan luar kelas sekali.

  NAM: Sebelum berkhidmat sebagai Guru Besar adakah Puan dihantar untuk

  menjalani apa-apa kursus kelayakan? (Bunyi getaran telefon bimbit)

  SJ: Ya. Bila dilantik biasanya seseorang Guru Besar atau Pengetua pun sama juga

  dimana akan dihantar berkursus selalunya di IAB selama sebulan. Di situ diberi

  yang asas untuk kita menjalankan tugas sebagai Pengurus Sekolah. Ada lapan

  bidang yang penting untuk organisasi sekolah yang terpaksa kita buat lapan

  bidang.

  NAM: Boleh Puan terangkan apa lapan bidang itu?

  SJ: (Bunyi getaran telefon bimbit) Mana tadi? Pendedahan tentang lapan perkara

  yang harus diuruskan. Antaranya pengurusan kewangan, pengurusan pejabat,

  pengurusan akademik, pengurusan kokurikulum, komuniti, hal ehwal murid dan

  seterusnya.

  NAM: Boleh Puan terangkan apakah tugas-tugas seorang Guru Besar?

  SJ: Tugasnya macam saya sebut tadi. Banyak. Dia tidak terhad kepada menjaga guru,

  menjaga murid sahaja. Banyak benda lain lagi. Kewangan pun itu tugas Guru

  Besar juga. Menguruskan pejabat dan sebagainya.

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  33

  NAM: Adakah pemilihan untuk menjadi Guru Besar ini tertumpu kepada kelayakan-

  kelayakan tertentu sahaja?

  SJ: Ya. Sebab tidak semua orang boleh jadi Guru Besar atau pun dilantik, bukan

  boleh jadi. Mungkin ada yang boleh jadi tapi kelayakannya bergantung kepada

  kelayakan ikhtisas atau pun akademik berapa lama dia pernah bertugas, apakah

  kekananan dia, seniority [pangkat yang lebih tinggi].

  NAM: Berapa lama dia bertugas untuk melayakkan dia menjadi Guru Besar seperti

  yang Puan kata tadi?

  SJ: Itu terpulang pada kelayakan dia. Ada orang dia cepat naik. Hendak-hendak

  [tambah-tambah] sekarang dia ada peperiksaan dan sebagainya, PTK. Tidak

  lulus PTK pun tidak boleh jadi Guru Besar.

  NAM: Apa pendapat Puan apabila ramai graduan sekarang yang tidak mendapat

  pekerjaan menjadikan profesion perguruan sebagai pilihan mereka?

  SJ: Kadang yang ini, nak [hendak] kata tidak boleh pun tidak tentu juga. Sebab ada

  orang ini pada awalnya dia tidak minat, tapi bila dia sudah menceburi, sudah

  mendalami, mungkin dia akan suka walaupun dia tidak minat. Tengoklah. Itu

  atas individu itu sendiri. Sebab saya pernah jumpa juga semasa dahulu. Saya

  sendiri pun kalau ikutkan memang tidak berapa suka tapi bila kita sudah

  mendalami, kita dah faham, kita dah tahu apa tugas kita, dah tahu bekerja, kita

  rasa suka sebab kita tidak tahu yang lain, kita tahu yang ini sahaja.

  NAM: Apakah persediaan yang perlu ada untuk memegang jawatan sebagai Guru

  Besar ini?

  SJ: Pertamanya kelulusan. Itulah yang penting, kelulusan.

  NAM: Adakah bidang ini mencabar bagi pendapat Puan?

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  34

  SJ: Boleh dikatakan mencabar juga sebab kita bekerja ada masanya, ada ketikanya,

  ada tempatnya mungkin ada masalah lebih, jadi kira mencabar jugalah untuk

  menyelesai masalah (bunyi motosikal).

  NAM: Apakah cabaran dan dugaan yang Puan hadapi sebagai seorang Guru Besar?

  SJ: Cabaran yang utama untuk mengekalkan prestasi. Kalau kita dapat sesuatu

  anugerah ataupun pengiktirafan --- Cabaran dan dugaan dia pertamanya untuk

  mengekalkan prestasi sekiranya kita mendapat sesuatu pengiktirafan. Misalnya

  seperti yang saya kata kami pernah mendapat kedudukan yang tertinggi sebagai

  sekolah yang mendapat peratus tertinggi dalam UPSR. Jadi nak [hendak]

  mengekalkan itu sebab semua orang pandang, semua orang pandang dan disebut-

  sebut jadi nak [hendak] mengekalkan itu satu cabaran juga. Kena [hendaklah]

  bekerja keras dan kami juga pernah selepas itu keputusannya jatuh jadi itulah

  dengar desas-desus masyarakat dan sebagainya.

  NAM: Pada pendapat Puan apakah ciri-ciri yang perlu ada untuk menjadi seorang

  pendidik yang berjaya?

  SJ: Mesti komited. Komited, mesti utamanya kena [hendaklah] sayang, kena

  [hendaklah] suka pada pelajar, cinta kepada kerjaya tersebut. Sebab kalau

  pelajaran itu ataupun kelulusan itu kita boleh cari. Sekarang pun guru-guru yang

  guru maktab ini mereka ramai yang memajukan diri dengan terlibat dengan PJJ

  ini. Jadi pendidikan tidak menjadi masalah. Jadi untuk ini kena [hendaklah]

  mencintai profesion ini barulah boleh berjaya sebagai seorang pendidik.

  NAM: Bagaimana Puan memimpin pengurusan bawahan Puan supaya mereka dapat

  melakukan tugas dengan (bunyi hon kenderaan) baik?

  SJ: Kalau saya berbaik sangka, kerja dengan ikhlas maknanya kita jadikan dia kawan.

  Tidak adalah arahan yang ataupun tugas yang kita suruh dia buat itu kita buat

  secara kasar ke kita nak [hendak] bagitahu [memberitahu] dia atau nak [hendak]

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  35

  suruh dia jalankan. Sentiasa ingatkan bahawa rezeki itu yang kita nak [hendak]

  bagi [beri] anak-anak itu kita kena [hendaklah] inilah bekerja dengan ikhlas.

  Sentiasa tekankan yang itu.

  NAM: Adakah terdapat sebarang masalah komunikasi dengan pengurusan bawahan?

  SJ: Tidak ada masalah.

  NAM: Bagaimana Puan menguruskan arahan-arahan yang diberikan daripada pihak

  atasan?

  SJ: Arahan yang diberi dari pihak atasan? Menguruskan macam mana itu? Kena

  [hendaklah] mengikut arahan dialah. Biasanya kalau sesuatu arahan yang di bagi

  [beri] itu, dia akan bagi [beri] date [tarikh] tertentu. Jadi kita kena [hendaklah]

  buat mengikut inilah. Misal yang dikata ok dia nak [hendak] benda-benda ini

  dalam masa seminggu. Jadi kita kena [hendaklah] selesaikanlah dalam masa

  sebelum seminggu itu mengikut peraturan.

  NAM: Bagaimana yang dimaksudkan dengan kelancaran sesebuah pentadbiran?

  SJ: Kelancaran itu apabila tidak berlaku sebarang masalah. Tidak ada masalah

  lancarlah (tersenyum).

  NAM: Pada pandangan Puan adakah kelancaran sesebuah pentadbiran bergantung

  kepada struktur pentadbirannya?

  SJ: Sebenarnya kelancaran bergantung pada banyak benda. Bukan setakat pentadbiran

  itu sahaja. Kadang kalau pentadbiran itu ok benda lain pula tidak ok kan?

  NAM: Apakah perbezaan yang paling besar antara sistem pembelajaran pada zaman

  dahulu dan sekarang?

  SJ: Sama kan? (terbatuk)

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  36

  NAM: Adakah sistem pendidikan di Malaysia relevan untuk masa sekarang jika

  dibandingkan dengan negara maju yang lain?

  SJ: Ya. Kira relevan jugalah kalau banding dengan negara-negara maju yang lain.

  Kitalah kena [hendaklah] ikut rentaklah.

  NAM: Adakah Puan berpuas hati dengan sistem pendidikan di Malaysia?

  SJ: Ya. Pada dasarnya ya.

  NAM: Jika diberi peluang, apakah yang akan Puan ubah untuk memperbaiki sistem

  pendidikan di Malaysia?

  SJ: (Ketawa) Jika diberi peluang? Memang tidak akan ada peluang lah itu ya? Bagi

  saya tidak adalah. Tidak ada apa perlu nak [hendak] diubah sebab yang membuat

  dasar yang menggubal semua itu memang orang-orang dah cerdik pandai dah.

  Mereka tahu apa yang perlu untuk sistem pendidikan di Malaysia.

  NAM: Apakah harapan Puan kepada Sekolah Rendah Kebangsaan Sungai Merab

  pada masa akan datang?

  SJ: Harapan saya memang tingi. Agar semua murid dapat apa yang ingin kami

  berikan dari segi akademik dan dari segi sahsiah mereka. Bila dia keluar, bila dia

  masuk dengan kosong, bila dia pulang penuh dengan ilmu di dada sama ada untuk

  diri dia sendiri dan juga untuk bangsa dan agamanya.

  RMR: Boleh Puan terangkan apakah Falsafah Pendidikan Negara?

  SJ: Falsafah Pendidikan Negara atau Falsafah Pendidikan Kebangsaan berbunyi,

  pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah

  memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu

  untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani,

  emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  37

  Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,

  berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan

  mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian

  dan kemakmuran masyarakat dan negara. Itu falsafah.

  RMR: Boleh Puan terangkan visi dan misi sekolah ini?

  SJ: Visi sekolah, berpadu tenaga untuk merealisasikan murid cemerlang, gemilang

  dan terbilang. Misinya pula ingin melahirkan insan berilmu dan berkeperibadian

  mulia.

  RMR: Boleh Puan terangkan dengan lebih lanjut tentang visi dan misi sekolah ini?

  SJ: Ulang balik kah?

  RMR: Tidak, macam terangkan apa disebalik itu.

  SJ: Berpadu tenaga itu maksudnya semua kakitangan di sekolah ini berpadu tenaga

  sebab kita menginginkan bila murid itu keluar dari sekolah ini dia menjadi murid

  yang cemerlang dari semua aspek. Sama ada dari segi akademik dia dan dari segi

  sahsiah dia. Maksud cemerlang di situ itu merangkumi semua. Sebab itu kami

  ambil yang ringkas sahaja.

  RMR: Apakah piagam sekolah ini?

  SJ: Piagam sekolah. Piagam sekolah SKSML Sekolah Kebangsaan Sungai Merab

  Luar. Pertama guru sentiasa prihatin untuk mengatasi masalah yang dihadapi

  oleh murid, guru dan masyarakat. Kedua kemesraan, kasih sayang antara murid,

  guru dan masyarakat adalah landasan ke arah masyarakat penyayang. Ketiga

  sentiasa berusaha untuk mencapai sasaran kecemerlangan pelajar ke tahap

  maksima selaras dengan slogan sekolah Ilmu Suluh Hidup. Keempat

  mendorong murid, guru dan kakitangan sekolah agar sentiasa berkeyakinan Kita

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  38

  Boleh. Laluan getir dan mencabar sanggup ditempuh, InsyaAllah kita akan

  berjaya.

  RMR: Tentang prasarana di sekolah ini, saya difahamkan rupanya sekolah ini sudah

  lama. Adakah Puan berpuas hati dengan prasarana di sekolah ini?

  SJ: Nak [hendak] kata puas hati itu memanglah kurang berpuas hati tetapi kita kena

  [hendaklah] faham bahawa sekolah yang lama ini banyak kalau nak [hendak]

  ikutkan kami banyak kekurangan. Ada sekolah lain yang lebih teruk lagi. Kalau

  kita lihat bahawa saya ada menyebutkan bahawa kita tidak ada padang ini

  disebabkan bila pertambahan penduduk, ada bangunan yang di bangunkan

  memakan ruang padang tersebut. Bila ada peruntukan ataupun ada juga

  bangunan yang dibuat secara gotong-royong, ada yang disumbangkan oleh

  kerajaan. Jadi mereka naikkan sahaja bangunan itu tanpa mengambil kira apa?

  Maknanya terpaksa mengorbankan kawasan lapang yang saya sebut padang. Jadi

  mana ada tempat dikira boleh naik bangunan, dinaikkan sahaja. Itu menyebabkan

  ruang untuk murid bermain, berkumpul, sudah tidak ada.

  RMR: Jika diberi peluang apakah penambahbaikan yang ingin Puan lakukan terhadap

  prasarana sekolah ini?

  SJ: Oh, kalau diberi peluang? Memanglah kami inginkan sebuah bangunan yang baru

  yang lengkap dengan bilik-bilik khas, kantin, surau, bilik sakit dan sebagainya.

  Sebab kalau di lihat sekarang kantin tidak begitu dapat menampung murid-murid

  yang ramai sebab pada asalnya kantin yang dibuat hanyalah sekitar murid - yang

  boleh menampung murid lebih kurang seratus lebih sahaja sebab dahulu tapi

  memandangkan beberapa kali ganda sudah murid ini bertambah dan kantin tidak

  bertambah keluasannya menyebabkan kami terpaksa mengadakan rehat dua kali

  dan murid terpaksa bersesak-sesak. Ada juga yang makan di kaki lima bilik guru.

  Maknanya tidak cukup tempat.

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  39

  RMR: Boleh saya tahu sekolah ini ada berapa sesi?

  SJ: Sekolah ini hanya satu sesi sahaja. Satu sesi hanya cukup-cukup untuk kelas

  pembelajaran sahaja. Jadi kami tidak ada bilik-bilik khas. Dewan pun hanya

  kelas yang dibuka sahaja, dua kelas. Kemudian perpustakaan pun hanyalah dua

  kelas sahaja. Jadi bilik-bilik khas lain tidak ada. Kecuali kalau dikira bilik khas,

  makmal sains, pusat sumber dan bilik J-QAF sahaja. Yang lain tidak ada.

  RMR: Bagaimana pula dengan makmal komputer?

  SJ: Makmal komputer ada. Satu kelas sahaja.

  RMR: Berapakah bilangan bangunan di sekolah ini?

  SJ: Bangunan. Bangunan bertingkat satu tingkat ada tiga, bangunan dua tingkat dua,

  tiga tingkat satu.

  RMR: Adakah Guru Besar ini mempunyai persatuan yang tersendiri?

  SJ: Boleh saya sambung tentang tadi satu sesi kami cuma ada dua puluh tiga kelas

  termasuk pra. Mengenai persatuan Guru Besar, ada. Ada di peringkat daerah ada,

  di peringkat negeri ada dan di peringkat kebangsaan pun ada dinamakan Majlis

  Guru Besar. Kalau daerah, daerah. Kalau negeri, negeri. Begitu juga kalau di

  peringkat kebangsaan.

  RMR: Boleh Puan ceritakan serba sedikit tentang persatuan Guru Besar ini?

  SJ: Persatuan ataupun Majlis Guru Besar ini tujuannya adalah untuk macam

  persatuan-persatuan lain juga kebanyakannya adalah untuk mengeratkan lagi

  silaturrahim sesama ahli. Bertukar-tukar pendapat dan juga menjaga kebajikan

  ahlinya.

  RMR: Adakah Puan memegang sebarang jawatan dalam persatuan ini?

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  40

  SJ: Saya hanya AJK biasa di peringkat daerah sahaja.

  RMR: Boleh saya tahu siapakah yang menjadi Pengerusi dalam persatuan ini?

  SJ: Pengerusi kalau untuk negeri seorang Guru Besar dari daerah Sabak Bernam,

  Encik Halim Yazid dan di peringkat daerah Guru Besar dari Sekolah Kebangsaan

  Bandar Baru Salak Tinggi.

  RMR: Siapakah rakan sekerja yang paling rapat dengan Puan sepanjang Puan

  bergelar Guru Besar ini?

  SJ: Rakan sekerja ini di sekolah ini ataupun di luar sekolah maksudnya?

  RMR: Di sekolah ini.

  SJ: Di sekolah ini sudah tentulah dengan pembantu Guru Penolong Kanan. Ketiga-

  tiga Guru Penolong Kanan. Saya ada Guru Penolong Kanan Akademik atau

  Kurikulum, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dan Guru Penolong Kanan

  Kokurikulum. Terrmasuk juga dengan Pembantu Tadbir. Kami sering berhubung

  rapat, berbincang bersama, mencapai keputusan bersama ataupun menyelesaikan

  masalah bersama. Kalau rakan Guru Besar, ada juga selain daripada Majlis Guru

  Besar itu kami selalu berbincang yang selalu, yang paling rapat yang kami sering

  bertukar pendapat, bertukar apa-apa sahaja dengan Guru Besar Sekolah

  Kebangsaan Datuk Abu Bakar Baginda. Memang selalu bersama.

  RMR: Boleh Puan sebut salah seorang nama Guru Besar yang Puan rapat?

  SJ: Oh, salah seorang itulah Cikgu Norizan Abu Bakar dari Datuk Abu Bakar

  Baginda. Sekolah Datuk Abu Bakar Baginda.

  RMR: Bagaimana pula dengan pelajar? Adakah pelajar yang paling rapat dengan

  Puan?

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  41

  SJ: Paling rapat itu susah nak [hendak] kata sebab sebagai Guru Besar biasanya kalau

  murid-murid ini dia tidak berapa berani. Cuma yang murid yang menonjol yang

  apa-apa sahaja penglibatan memang dialah sama ada akademik, ko-akademik.

  Ada seorang murid memang kalau keputusannya memang tidak pernah jatuh dan

  dia aktif seperti yang saya kata tadi, apa sahaja pertandingan yang dia masuk dia

  mesti mencipta nama sampai ke peringkat kebangsaan iaitu Abul Munzer bin

  Muhammad Isa. A-B-U-L (sambil mengeja) Mun Z-E-R (sambil mengeja)

  Muhammad Isa dan beliau merupakan - dia merupakan murid harapan kami untuk

  mencipta nama di sekolah ini.

  RMR: Sekarang dia berada di?

  SJ: Tahun Enam.

  TAMAT KASET 1 BAHAGIAN A: KASET 2 BAHAGIAN A

  RMR: Sebagai Guru Besar apakah pengalaman paling manis yang pernah Puan lalui?

  SJ: Paling manis itu banyak juga. Apabila murid ataupun sekolah ini mendapat

  kejayaan dalam apa jua yang diiktiraf.

  RMR: Apakah pengiktirafan tersebut yang Puan telah katakan tadi?

  SJ: Ok. Pengiktirafannya antaranya ialah kami dianugerahkan Sekolah Harapan

  Gemilang pada tahun dua ribu lapan (2008). Kami juga memenangi pertandingan

  choral speaking [pengucapan koir] bagi peringkat negeri pun ada, peringkat

  daerah tentulah johan. Sebagai johan dihantar ke peringkat negeri. Kemudian

  UPSR _____ cemerlang pada tahun dua ribu tujuh (2007), kemudian sepak takraw

  lagi satu. Kalau dalam kokurikulum selain bola sepak, kami sering mendapat

  johan dalam sepak takraw dan juga mini olimpik, Tunas Mini Olimpik. Kemudian

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  42

  adalah lagi timang-timang takraw. Takraw dan timang-timang takraw lain. Adalah

  lagi. Saya pun sudah tidak berapa ingat.

  NAM: Pengurusan sesebuah pentadbiran di sekolah berdasarkan apa?

  SJ: Kita berdasarkan pekeliling-pekeliling ataupun arahan-arahan yang diturunkan

  atau dikeluarkan oleh KPM. Kemudian dia ada bagi [beri] garis panduan untuk

  kita menjalankan tugas. Dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh Kementerian.

  Maknanya kita tidak boleh nak [hendak] buat sesuka hati. Kena [hendaklah] sama

  dan kena [hendaklah] ikut. Kalau kita tidak ikut kita dianggap sudah melanggar

  dasar dan ini menjadi satu kesalahan kalau kita melanggar dasar. Apa yang telah

  ditetapkan kita kena [hendaklah] ikut. Biasanya arahan-arahan ini dia keluarkan

  sama ada yang lama, masih diguna pakai ataupun kalau ada pembaharuan dia

  akan turun melalui surat-surat pekeliling dan kita kena [hendaklah] patuh surat-

  surat tersebut dan sebagai Pengurus Sekolah memang telah pun di buat satu garis

  panduan untuk Guru Besar atau Pengurus Sekolah menjalankan tugas. Ia

  dipanggil sebagai fail meja dan manual prosedur kerja.

  NAM: Adakah sekolah ini pernah menghadapi masalah alam sekitar?

  SJ: Masalah alam sekitar. Kalau awal, awal pembinaan dahulu kalau mengikut

  sejarahnya, cerita orang-orang lama kawasan sekolah ini - sekolah ini di bina

  dalam kawasan berpaya. Bermakna kalau musim hujan dia akan banjir. Tapi

  perubahan yang berlaku apabila perumahan semakin banyak dibuat, saliran-

  saliran telah diperbaiki, masalah itu sudah tiada. Cuma ada satu lagi iaitu sekolah

  ini merupakan laluan angin. Bila angin itu kuat memang bumbung tercabut,

  lubang dan untuk tahun ini sahaja sudah dua kali sudah peristiwa berlaku dimana

  bumbung - bumbung sekolah dan rumah-rumah di sekitar telah diterbangkan

  oleh angin dan sudah tentulah bila bumbung tidak ada angin disertai dengan

  hujan sudah tentulah bocor.

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  43

  NAM: Bagaimana pula dengan masalah fizikal?

  SJ: Lebih kurang itu juga. Tadi sudah cerita, sekolah ini lama, maknanya ada benda-

  benda yang sudah reput, sudah usang, lantai pun sudah berlubang. Tapi bila

  benda ini berlaku kita akan laporkan ke pihak atasan dan kalau yang serius itu

  mereka akan bertindak serta-merta. Macam bumbung yang tercabut tadi, kita call

  [telefon] sahaja, bagitahu [beritahu] sahaja tanpa menunggu surat pun mereka

  akan datang untuk baiki. Sebab itu kalau perhatikan komputer kami, alat-alat

  yang menggunakan elektrik kami tutup dengan plastik. Bukan kata apa, tidak.

  Bimbang kalau benda-benda itu berlaku macam hari itu, habis. Bila bumbung

  tercabut air akan menitik ataupun mencurah terus ke peralatan elektrik. Semua

  rosak. Jadi terpaksa kami tutup dengan plastik.

  NAM: Sepanjang tahun ini, boleh Puan nyatakan aktiviti-aktiviti yang dijalankan di

  sekolah ini?

  SJ: Oh, banyak. Aktiviti itu banyak sebab kalau aktiviti kita bahagikan kepada tiga.

  Pertamanya kurikulum sendiri, akademik yang kedua kokurikulum dan ketiga ko-

  akademik dan bahagian hal ehwal murid dan aktiviti ini kita rancang dari awal.

  Biasanya sebelum cuti sekolah kita akan minta guru-guru penyelaras, guru

  panitia, ketua-ketua persatuan akan memberi perancangan untuk tahun hadapan.

  Jadi, mereka akan bagi [beri], mereka berbincang sesama ahli, mereka akan bagi

  [beri] perancangan itu, kita akan susun dan kita bukukan. Kita susun dan atur

  program itu supaya tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar dan

  biasanya kita bukukan kita panggil takwim atau perancangan pengurusan untuk --

  -. Setiap tahun memang kita buat.

  NAM: Boleh Puan nyatakan antara aktiviti tersebut?

  SJ: Antaranya. Antara - Ada aktiviti yang memang wajib dilasanakan contohnya

  peperiksaan, peperiksaan mesyuarat-mesyuarat panitia, permainan, pertandingan-

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  44

  pertandingan. Macam program J-QAF --- Program motivasi untuk pengawas,

  untuk murid-murid tahun enam, untuk murid-murid lain juga program maju diri,

  untuk guru-guru, program perkembangan staf, mesyuarat agung PIBG, sukan -

  sukan peringkat sekolah, peringkat daerah kemudian sambutan-sambutan

  keagamaan dan macam-macam. Program AADK dadah, perkhemahan unit-unit

  beruniform, macam program J-QAF kem bestari solat, kita kena [hendaklah]

  buat empat kali setahun. Itu peruntukan semua diturunkan oleh kerajaan.

  Kemudian hari akademik - hari untuk ibu bapa datang hari terbuka untuk

  mengambil keputusan peperiksaan anak mereka kemudian program LADAP.

  LADAP ini Latihan Dalam Perkhidmatan maknanya kursus untuk guru-guru pun

  kami buat. Sambutan hari guru, sambutan bulan kemerdekaan, kemudian teknik-

  teknik menjawab soalan, kelas-kelasa tambahan, solat hajat dan macam-macam

  lagi. Sebenarnya kalau nak [hendak] kira banyak.

  NAM: Bagaimanakah sambutan hari merdeka di sekolah ini pada tahun ini?

  SJ: Ok. Memandangkan kita dalam bulan kemerdekaan lagi. Jadi tahun ini sambutan

  sederhana sahaja memandangkan sambutannya pada bulan puasa dan juga negara

  di landa dengan wabak H1N1 jadi kami kumpulkan murid-murid itu tidak lama,

  sekejap sahaja. Cuma buat acara-acara yang penting sepertimana ucapan Guru

  Besar membaca perutusan dari menteri kemudian menyanyikan lagu-lagu

  patriotik sambil mengibarkan bendera. Itu sahaja. Kemudian, itu semasa

  pelancaran. Kemudian pengisiannya kami juga buat dalam kelas pada masa-masa

  tertentu seperti peraduan mewarna, kuiz, peraduan mengarang, kemudian

  melukis tadi sudah sebut? Belum? Pertandingan mewarna bukan melukis,

  mewarna bagi budak-budak kecil maknanya tahap satu. Mewarna, mencipta

  sajak, eh bukan mencipta. Mendeklamasikan sajak. Itu sahaja dan kita bahagi-

  bahagi bukan semua murid ambil itu. Tahap satu lain, tahap dua lain dan untuk

  penutupnya kita akan buat pada selepas UPSR nanti pun masih dalam bulan

  puasa juga. Jadi kita tidak buat acara-acara yang banyak menggunakan tenaga.

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  45

  NAM: Bagaimana dengan sambutan setiap aktiviti tersebut?

  SJ: Aktiviti yang ketiga-tiga bahagian tadi itu?

  NAM: Ya

  SJ: Sambutan itu memanglah kena [hendaklah] --- Sebab kita kena [hendaklah] buat

  betul-betul. Sambutan itu pun memang kena [hendaklah] positif sebab setiap

  aktiviti kita kena [hendaklah] buat laporan, buatkan dokumentasi dan hantar ke

  PPD. Jadi kita tidak boleh buat sambil lewa. Kita kena [hendaklah] buat betul-

  betul dan buat laporan hantar ke PPD. Jadi PPD nak [hendak] memastikan yang

  setiap program yang kita rancang itu berjalan dengan baik.

  NAM: Sekarang, seperti yang sedia maklum negara kita dilanda wabak H1N1. Apakah

  tindakan sekolah ini tentang isu ini?

  SJ: Untuk mencegah. Pertamanya kita memang pesan pada murid-murid sekiranya

  mereka ada tanda-tanda itu sama ada demam dan sebagainya. Tanda-tanda

  wabak tersebut memang kita minta mereka supaya tidak hadir ke sekolah.

  Terutamanya tidak hadir ke sekolah dan itu urusan ibu bapa mereka untuk

  membawa mereka untuk dapatkan rawatan. Kalau yang --- Ada juga antara

  mereka yang demam datang ke sekolah. Memang pihak sekolah dengan

  kerjasama PIBG memberikan mereka topeng mulut hidung itu secara percuma

  untuk pertama kali. Sebab kita juga tidak mampu untuk tiap-tiap hari nak

  [hendak] bagi [beri]. Murid ramai dan benda itu pun harga pun boleh tahan juga.

  Kalau tujuh ratus orang tujuh ratus ringgit sehari. Mana nak [hendak] cari duit?

  Dan pihak PPD juga ada membekalkan topeng-topeng dan juga jangka suhu.

  Jangka suhu kan? Dan itu pun kita akan guna seandainya murid itu kita nampak

  dia sakit. Kalau murid sihat kita tidak bagi [beri] dan penerangan memang diberi

  dalam perhimpunan (telefon berbunyi) melalui risalah dari semasa ke semasa

  (telefon berbunyi).

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  46

  NAM: Adakah kes ini terdapat di sekolah ini?

  SJ: Oh, tidak ada (telefon berbunyi). Tidak ada. Cuma demam-demam biasa sahaja.

  NAM: Adakah sekolah ini menerima guru-guru pelatih untuk menjalankan praktikal

  mereka?

  SJ: Ya. Sering. Setahun berapa kali kumpulan-kumpulan yang berlainan datang dan

  disebabkan sekolah ini sangat hampir dengan IPGM, Institut Perguruan apa yang

  dekat sekali ini? Islam dan yang jauh pula Institut Perguruan _____ Bahasa

  IPGM, Bahasa _____ pun ada datang dan datang ialah sekali datang sampai

  sepuluh orang dan kita sentiasa menerima dengan tangan terbuka sebab bakal-

  bakal guru ini kalau tidak kita terima, besok tidak ada pengalaman dia. Kalau

  tidak ada pengalaman, bila dia keluar mengajar maknanya ke alam nyata

  memang susahlah bagi mereka. Jadi kita memang menerima dan bila mereka

  datang pada awalnya memang kita akan bagi [beri] suai kenal. Memang kita bagi

  [beri] suai kenal tentang budaya sekolah ini, tentang staf-staf di sini dan

  sebagainya.

  NAM: Berapa lama suai kenal itu dijalankan?

  SJ: Oh, suai kenal itu sekejap aje [sahaja] jumpa sekejap je [sahaja] dalam setengah

  ke satu jam saje [sahaja]. Kita cuma terangkan budaya sekolah sahaja dengan

  berkenalan dengan kakitangan di sini supaya mereka itu tidak kekok, mesra dan

  tidak ada rasa malu-malu nak [hendak] bertugas dan sebagainya.

  NAM: Bagaimana penerimaan sekolah ini terhadap mereka?

  SJ: Bagus, kami suka juga sebab disamping dia menerima ilmu kadang mereka

  datang dengan ilmu-ilmu yang baru atau teknik-teknik yang baru sebab mereka

  belajar, dari semasa ke semasa itu memang ada peningkatan teknik- teknik

  pengajaran yang baru, idea-idea yang baru inovasi dan sebagainya dan mereka

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  47

  juga selalunya balik akan meninggalkan buah tangan biasanya mereka akan buat

  sesuatu projek untuk sekolah yang biasanya mural dan sebagainya.

  NAM: Setakat ini adakah Puan berpuas hati dengan guru-guru pelatih tersebut?

  SJ: Ya, saya berpuas hati. Setakat ini memang mereka itu bagus. Mana-mana yang

  datang pun kesemuanya bagus.

  NAM: Apakah pandangan Puan tentang guru-guru pelatih tersebut?

  SJ: Guru pelatih ke guru baru? Guru pelatih? Ok, semua ok.

  NAM: Sekolah ini sudah semestinya sentiasa menerima guru baru untuk berkhidmat di

  sekolah ini. Bagaimana tanggapan Puan terhadap mereka?

  SJ: Tidak ada guru baru setiap tahun sebab boleh dikatakan sekolah ini cukup guru-

  gurunya dan mereka pun tinggal tidak jauh dari sekolah jadi tidak ada mereka itu

  sering nak berpindah. Jadi apabila staf sudah cukup tidak adalah orang baru

  datang Cuma setakat saya belajar di sini eh eh belajar pulak (salah sebutan)

  bekerja di sini hanya beberapa orang dan mereka itu sebab sama ada guru pelatih

  atau guru tetap pada awalnya memang kami akan bagi suai kenal dahulu. Jadi

  tiada apa sangat semua bagus.

  NAM: Puan berpuas hati dengan mereka?

  SJ: Ya, puas hati yang penting dia kerja bagus.

  RMR: Apakah pandangan Puan tentang pelajar dahulu dan sekarang?

  SJ: Pelajar dahulu dan sekarang ini kena [perlu] tengok dua kategori sama ada murid

  sekolah rendah ataupun pelajar di sekolah menengah. Saya rasa benda itu berbeza

  kalau di sekolah rendah lain, sekolah menengah lain. Saya rasa perbezaannya

  kalau dahulu murid ini tidak begitu hiperaktif, dia lebih jujur bukan kata sekarang

  tidak jujur tetapi sekarang sudah macam-macam pengaruh. Dahulu tidah banyak

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  48

  yang ditengok, tidak banyak yang dapat ditiru maknanya mereka ini lebih baik

  dari segi ini. Mereka tidak pandai ponteng ada setengah itu tidak tahu pun istilah

  ponteng pergi sekolah, kemudian balik rumah mengaji itu sahaja tidak ada macam

  berbanding dengan sekarang mereka ini banyak ruang banyak benda-benda yang

  lain lagi yang boleh mempengaruhi peribadi mereka itu selain daripada datang

  sekolah ada di antara mereka itu mendapat pengaruh kawan untuk membuat

  aktiviti-aktiviti lain. Itu sahaja.

  RMR: Puan lebih gemar mengajar di sekolah rendah ataupun menengah?

  SJ: Di sekolah menengah saya sebagai guru biasa dan saya terlibat sepenuh masa

  dengan P&P, di sekolah rendah saya sebagai pentadbir. Kedua-duanya berbeza.

  Kalau mengajar di sekolah rendah ini tengok tahap mana kita masuk, kalau saya

  memang saya ditugaskan atau mendapat jadual untuk Tahun Enam jadi mereka ini

  sudah tahu. Pernah juga saya mendapat atau ditugaskan mengajar Darjah Dua

  sedangkan saya baru sahaja turun dari sekolah menengah memang kejutan budaya

  sikit sebab di sekolah menengah kita tidak perlu ajar budak itu pegang pensel,

  mengeja dan sebagainya. Kita terus bagi [beri] isi pelajaran. Jadi kalau di sekolah

  rendah ini kita nak [hendak] kena [perlu] mula dari awal terutama bagi mereka

  yang tidak tahu membaca dan menulis lagi belum pandai lagi. Jadi nak [hendak]

  kata suka tidak suka itu kedua-duanya ada suka dan dukanya.

  RMR: Selain matapelajaran Kajian Tempatan yang Puan ajar sekarang apakah

  matapelajaran yang Puan pernah ajar?

  SJ: Pernah ajar? Seni. Biasanya sebagai Guru Besar jarang sangat yang dibagi [diberi]

  matapelajaran teras sebab kami ini boleh dikatakan sibuk ada masanya terpaksa

  keluar, keluar mesyuarat sana sini dan sebagainya ataupun kursus dan sebagainya

  jadi kalau ambil matapelajaran teras itu rasa kesianlah pada murid. Kalau kursus

  setakat pergi pagi balik petang tidak apa lagi kalau kena [perlu] dua tiga hari

  ataupun seminggu memang menjejaskan prestasi murid juga. Jadi kebanyakan

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  49

  Guru Besar memang dibagi [diberi] subjek-subjek yang ringan dan yang biasanya

  yang tidak melibatkan peperiksaan.

  RMR: Bagaimanakah hubungan sekolah dengan masyarakat sekeliling?

  SJ: Hubungannya bagus, biasanya kalau sekolah ada buat aktiviti atau program

  kerjasama dengan PIBG insyaAllah setakat ini ada hubungan yang baik. Kalau

  contohnya kita buat gotong-royong insyaAllah mereka akan datang sekarang pun

  PIBG membantu untuk membuat pelbagai projek untuk sekolah.

  RMR: Bagaimana pula dengan hubungan Puan dengan jiran di tempat tinggal Puan?

  SJ: Oh jiran, baik alhamdulillah.

  RMR: Antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan di tempat tinggal Puan?

  SJ: Biasanya, sebab kawasan tempat tinggal saya itu ramai yang bekerja jadi kami

  memang ada persatuan, Persatuan Penduduk dan kebanyakan aktiviti itu

  melibatkan keagamaan dan juga perayaan. Misalnya aktiviti solat hajat yang baru

  lepas kami adakan untuk anak-anak yang akan menduduki peperiksaan, semua

  peperiksaan. Biasanya jamuan, mesyuarat, aktiviti yang macam itulah. Kalau

  jamuan raya itu memang tidak miss [lepas].

  RMR: Di manakah perjumpaan tersebut selalu diadakan?

  SJ: Kalau mesyuarat-mesyuarat itu kami bergilir-gilir adakan di rumah-rumah AJK,

  bergilir-gilir. Kalau kali ini di rumah pengerusi, mesyuarat sekali lagi di rumah

  SU ataupun ahli-ahli yang lain siapa yang volunteer [sukarela] yang nak

  [hendak] menggunakan rumah mereka. Tetapi kalau acara-acara itu jamuan, solat

  hajat dan sebagainya memang kita akan buat di kawasan lapang di padang

  ataupun ada gelanggang serbaguna di situ kami sewa khemah, kerusi, meja dan

  sebagainya.

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  50

  RMR: Bagaimana hubungan sekolah ini dengan bekas-bekas pelajar?

  SJ: Bekas pelajar? Ada juga bekas-bekas pelajar datang membantu kalau kita adakan

  aktiviti-aktiviti yang besar contohnya sukan. Ramai murid-murid, bekas-bekas

  pelajar yang sudah pun ke sekolah menengah, apabila ada aktiviti yang macam

  itu mereka akan tolong membantu sebagai AJK.

  RMR: Ada atau tidak bekas pelajar ini kembali berkhidmat disekolah ini?

  SJ: Ada, kita ada setakat ini Cuma seorang sahaja, seorang lagi sudah berpindah, dia

  bekas pelajar sini apabila dia tamat kursus merantau juga selama setahun dua

  ataupun beberapa tahun kemudian kembali bertugas di sini iaitu cikgu Mohamad

  Nor Jailani bertugas sebagai guru Bahasa Inggeris dan guru IT, penyelaras ICT.

  RMR: Secara peribadi bagaimanakah Puan memberi galakan kepada murid-murid?

  SJ: Selalunya galakan memberi hadiah sahaja. Murid-murid yang akan mengambil

  peperiksaan UPSR memang saya iklankan dari awal siapa yang dapat lima A

  dalam setiap ujian mereka saya suruh datang ke pejabat dan tuntut hadiah.

  Memang saya sediakan hadiah secara peribadi.

  RMR: Selalunya hadiah apa yang diberikan?

  SJ: Hadiah itu tidak adalah barang yang mahal sam ada pensel ataupun buku nota

  yang fancy [beraneka warna] sikit, budak-budak suka macam itu. Tetapi bagi

  saya nilai hadiah dan rupa hadiah itu tidak penting, yang penting dari siapa dia

  dapat hadiah itu. Dia akan bangga, dia akan tunjuk dekat [kepada] kawan-kawan

  dia Guru Besar bagi [beri] hadiah. Dia akan --- kalau orang yang sama macam

  Abul tadi dia kumpul hadiah itu. Saya pun memang selalu beritahu murid-murid

  itu awak kumpul seberapa banyak hadiah dari saya tengok siapa yang paling

  banyak dan mereka memang berlumba nak [handak] dapatkan hadiah itu.

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  51

  Memang hadiah itu tidak mahal, saya pun tidak mampu nak mahal-mahal sebab

  ada kalanya mereka ramai juga.

  NAM: Untuk menjaga kesihatan apakah yang Puan amalkan?

  SJ: Diet seimbang pun ya tetapi ada masanya tergelincir juga. Kemudian saya

  mengamalkan makanan kesihatan yang berasaskan herba yang dirumus mengikut

  piawaian yang diluluskan oleh kementerian kesihatan.

  NAM: Boleh kami tahu apakah produk yang Puan amalkan?

  SJ: Oh produk. Nak tahu produk kena [perlu] jadi ahli (sambil ketawa kecil). Saya

  mengamalkan produk DCL di mana dia menggunakan seratus peratus bahan

  herba tidak ada bahan-bahan kimia dan produk ini pun saya baru amalkan.

  InsyaAllah rasanya dia bersesuaian dengan badan saya.

  NAM: Sudah lamakah Puan menggunakan produk ini?

  SJ: Baru juga dalam beberapa bulan ini dan nampaknya seperti yang saya kata

  bersesuaian dengan badan. Masalah kesihatan pun semakin berkurangan dan

  saya akan terus amalkan produk ini.

  NAM: Seperti yang Puan telah katakan tadi, Puan akan bersara pada umur 56 tahun,

  bilakah agaknya?

  SJ: Oh bilakah agaknya, lebih kurang tahun hadapan saya akan mencapai umur lima

  puluh enam pada bulan April. Biasanya orang bersara mengikut tarikh lahir.

  TAMAT KASET 2 BAHAGIAN A: KASET 2 BAHAGIAN B

  NAM: Puan akan bersara pada umur 56 tahun, agaknya bila Puan akan bersara?

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  52

  SJ: Umur lima puluh enam saya mencapai pada tahun hadapan bulan April, jadi

  insyaAllah saya akan bersara pada tahun hadapan itu seandainya diluluskan

  permohonan saya itu.

  NAM: Setelah Puan bersara adakah Puan masih berminat untuk meneruskan kerjaya

  ini?

  SJ: (Sambil ketawa) Rasanya tidak tetapi seandainya setelah bersara, seandainya saya

  rasa teringin untuk berkecimpung dalam pengajaran ini lagi mengajar, saya boleh

  memohon melalui KGSK iaitu Kumpulan Guru Simpanan Kerajaan di mana

  kumpulan ini merupakan kumpulan guru-guru pencen. Apabila kita menjadi ahli

  KGSK kita layak untuk menjadi sebagai guru ganti kalau nak mengajar. Guru

  ganti contohnya kalau ada guru yang pergi kursus kita dibenarkan mengajar dan

  diberi gaji. Sambilan maksudnya.

  NAM: Apakah amanat yang ingin Puan sampaikan sebelum Puan bersara?

  SJ: Amanat kepada siapa?

  NAM: Sekolah.

  SJ: Sekolah, oh. Amanat kepada guru-guru ataupun murid. Kepada guru menjalankan

  tugas dengan dedikasi dan ikhlas, kepada murid belajar bersungguh-sungguh dan

  ikut kata guru sebab setiap guru dia akan mengajar benda yang baik, guru yang

  baik akan mengajar benda yang baik. Jadi ikutlah cakap guru dan hormati orang

  yang lebih tua. Itu sahaja kalau kepada murid.

  NAM: Baiklah, apakah kata-kata akhir Puan sebelum kami mengakhiri temubual ini?

  SJ: Kepada anda berdua, saya ucapkan semoga berjaya dalam tugasan ini dan

  mendapat markah yang terbaik.

  NAM: Terima kasih Puan.

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  53

  SJ: Sama-sama

  Terima Kasih diucapkan kepada Puan Samilah Binti Jusoh dengan sesi temubual itu

  tadi. Demikian tadi mengenai pengalaman Puan Samilah Binti Jusoh sebagai Guru

  Besar. Kami ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas kesudian

  beliau memberi maklumat mengenai peristiwa yang berlaku. Semoga hasil rakaman

  ini akan memberi manfaat kepada pendengar, penyelidik dan juga generasi akan

  datang. Sekian terima kasih.

  TAMAT KASET 2 BAHAGIAN B

 • TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PUAN SAMILAH BT JUSOH MENGENAI PENGALAMAN DAN

  PENGLIBATAN BELIAU SEBAGAI GURU BESAR

  2009

  54

  4.0 SENARAI SOALAN

  Latar Belakang

  1. Bilakah dan di manakah Puan dilahirkan?

  2. Siapakah nama ibu bapa Puan?

  3. Pekerjaan ibu bapa Puan?

  4. Ibu bapa Puan berasal dari mana?

  5. Berapakah bilangan adik beradik Puan?

  6. Puan adalah anak ke berapa di dalam keluarga?

  7. Siapakah nama suami Puan dan apakan pekerjaannya?

  8. Boleh saya tahu sekolah apa? Nama sekolah?

  9. Bilakah Puan mendirikan rumah tangga?

  10. Puan mempunyai berapa orang anak?

  11. Boleh Puan ceritakan sedikit latar belakang pendidikan dan kerjaya anak-anak Puan?

  Pendidikan Awal

  12. Bolehkah Puan ceritakan kepada kami sejarah pendidikan Puan dari sekolah rendah

  hingga menengah?

  13. Adakah Puan aktif dalam persatuan semasa Puan masih bersekolah?

  14. Boleh Puan ceritakan denga