DINAMIK PENDUDUK

download DINAMIK PENDUDUK

of 17

 • date post

  06-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  4.608
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Sesapa yang rase perlu,download lar...

Transcript of DINAMIK PENDUDUK

DINAMIK PENDUDUKFaktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran kasar di Malaysia. keadaan ekonomi yang lebih baik - menambahkan peluang pekerjaan [1m]; meningkatkan taraf hidup penduduk [1m]; menambahkan saiz keluarga [1m]. keluarga yang mempunyai taraf hidup dan sosio ekonomi yang rendah mengalami kadar kelahiran yang lebih tinggi kerana kurang sedar akan amalan perancangan keluarga [1m]. pengaruh agama - semua agama misalnya agama Islam menggalakkan keluarga mempunyai anak yang banyak [1m]; pengajaran agama Katolik tidak membenarkan kaedah perancangan keluarga yang moden [1m]. keluarga taraf hidup tinggi - lebih mengamalkan perancangan keluarga mengurangkan saiz keluarga [1m]. Malaysia mempunyai pertumbuhan ekonomi yang baik - menyediakan perkhidmatan kesihatan dan perubatan - mengurangkan kadar kematian terutamanya kalangan bayi dan orang tua [1m]. ibu yang pendapatan per kapita tinggi - menjaga kesihatan dan melahirkan bayi yang sihat - menambahkan kadar kelahiran [1m]. pencapaian dalam bidang pendidikan antara kaum perempuan - lewat berkahwin - tahap kesuburan wanita lebih tua adalah rendah [1m] mengurangkan kadar kelahiran; perempuan berpendidikan tinggi kini bekerja = tidak mempunyai keluarg yang besar [1m]. tahap pendidikan yang tinggi meningkatkan amalan perancangan keluarga mengurangkan saiz keluarga [1m]; menggemari saiz keluarga yang kecil memberikan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya [1m]. amalan perancangan keluarga telah merendahkan kadar kelahiran - 900 000 orang wanita di Malaysia mengamalkan perancangan keluarga pada tahun 1979 [1m]. faktor sosiobudaya - keluarga besar menambahkan rezeki hidup keluarga menambahkan kadar kelahiran [1m]. kerajaan Malaysia menggatakkan pertumbuhan penduduk untuk memenuhi keperluan tenaga , pekerja dengan memberikan pengecualian cukai tanggungan cuti bersalin [1m]. dan bayaran rawatan yang rendah di klinik atau di hospital kerajaan [1m].

Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kadar kematian di Malaysia

kadar kematian di Malaysa menurun daripada 19.5% pada tahun l947 kepad; 4.6% pada tahun 1990 [1m]. faktor-faktor yang menyebabkan kadar kematian menurun: peningkatan dalam taraf kesihatan - kerajaan Malaysia menyediakan kemudahan perubatan di klinik dan di hospital kerajaan - mengenakan bayaran rawatan yang rendah [1m], bayi diberikan suntikan cacar dan suntikan tiga antigen dengan percuma di klinik dan di hospital kerajaan [1m)]; susu percuma diberikan kepada ibu dan penduduk yang miskin [1m]; pelajar miskin diberikan makanan dan susu percuma di sekolah [1m] peningkatan dalam taraf hidup dan sosioekonomi - menikmati makanan berzat [1m]- menambahkan taraf kesihatan [1m]; kawasan petempatan dengan kemudahan asas yang baik [1m] bekalan air melalui paip dan kemudahan pembuangan najis serta sampah yang baik ; bekalan air yang bersih menghalang penyakit seperti kelera dan tafiod [1m]. pertumbuhan ekonomi negara sosioekonomi rakyat Malaysia - pendapatan per kapita setahun rakyat Malaysia RM3734 (1980) [1m]. peningkatan taraf pendidikan rakyat Malaysia - memahami bahayanya penyakit seperti malaria, deman denggi, dan AIDS [2m]; belajar cara-cara menghindarkan atau mengurangkan kemungkinan menghidap penyakitpenyakit tersebut [1m]. kerajaan melancarkan program-program kesedaran tentang penyakit-penyakit tersebut dan bagaimana mencegahnya melalui media massa seperti televisyen [1m]; pelajar diberi pendidikan kesihatan supaya menjaga kesihatan dan menjauhi penyakit [1m]; Kementerian Kesihatan mengadakan kempen anti merokok, keburukan penyalahgunaan dadah , kencing manis, dan penyakit jantung [2m].

Ciri-ciri tahap-tahap model peralihan demografi tahap pertama: kadar kelahiran dan kadar kematian adalah tinggi [1m]; kadar pertumbuhan semula jadi rendah [1m]; kadar kelahiran tinggi kerana kurang perancangan keluarga [1m]; kehendak ahli keluarga yang banyak [lm]; keluarga besar - keluarga petani besar supaya anak-anak dapat membantu mereka apabila anak-anak dewasa [1m]; kadar kematian tinggi kerana kekurangan makanan yang seimbang dan berzat [lm]; taraf kesihatan rendah [1m]. tahap kedua: peringkat awal perkembangan penduduk [1m]; kadar kelahiran tinggi - kurang amalan perancangan keluarga [1m]; kadar kematian menurun - maju dalam bidang perubatan, pemakanan, dan lebih perkhidmatan kesihatan [2m]; kadar kelahiran tinggi dan kadar kematian menurun [1m]; kadar pertumbuhan semulajadi meningkat [m]; negara-negara yang mengalami; tahap kedua - Myanmar, Argentina, dan Kemboja [2m]. tahap ketiga: kadar kelahiran mula menurun, kadar kematian menurun,

menjadi mantap [1m], kadar kelahiran menurun - penduduk mula mengamalkan perancangan keluarga; kadar kematian menjadi mantap peningkatan dalam taraf kesihatan perubatan dan makanan [2m], negaranegara yang mengalami tahap ini - negara membangun yang sedang memajukan bidang perindustriannya [1m] kadar pertumbuhan semulajadi menurun dengan pesatnya - Malaysia, Thailand, dan Filipina [2m]. tahap keempat: kadar kelahiran dan kadar kematian adalah rendah [1m]; ekonomi negara stabil dan maju [1m], taraf hidup dan sosioekonomi tinggi [1m]- merendahkan kadar kelahiran , meningkatkan taraf kesihatan perubatan, dan pemakanan mengurangkan kadar kematian [2m], negaranegara yang mengalami tahap ini - Jepun, Amerika Syarikat dan Sweden [2m].

Ciri-dri peralihan demografi di Malaysia tahap pertama, dari tahun 1947 - 1956: kadar kematian kasar menurun daripada 2% kepada 1% [1m] kerana terdapat kemajuan dalam bidang kesihatan awam, perubatan, dan pemakanan yang baik [2m], terdapat pusat kesihatan dan hospital di hampir seluruh negara [1m], penyakit dikawal malaria taun, dan tetanus [2m]; kadar kelahiran meningkat - kurang mengamalkan perancangan keluarga [1m], mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat [1m] - menambahkan peluang pekerjaan dan saiz keluarga [1m]. tahap kedua, dari tahun 1957 - 1964; kadar kelahiran kasar dan kadar kematian kasar telah menurun secara perlahan-lahan [2m] - menyebabkan kadar pertumbuhan meningkat 3% [lm], kadar kelahiran kasar menurun terdapat lebih pengamalan perancangan keluarga [1m], umur kahwin lebih lewat kerana banyak perempuan yang melanjutkan pelajaran ke universiti [1m],saiz keluarga menjadi kecil - lebih banyak perempuan mula bekerja[1m], jumlah penduduk Malaysia bertambah -kemasukan Sabah dan Sarawak pada 1963 [1m], kadar kematian menurun - terdapat kemajuan dalam bidang perubatan, bekalan makanan yang mencukupi dan berzat [2m], penyakit dapat dikawal - batuk kering, taun, dan disentri , imunisasi diperkenalkan untuk mencegah penyakit batuk kering, campak, dan taun [2m], kerajaan berusaha menjaga kebersihan alam sekitar memperkenalkan pelbagai peraturan dan undang-undang [1m]. tahap ketiga dari tahun 1965 - 1990: jumlah penduduk meningkat daripada 9.3 juta orang pada tahun 1965 kepada 18.4 juta orang pada tahun 1990 [1m], kadar kelahiran kasar dan kadar kematian kasar menurun dan menjadi mantap [1m], kadar kelahiran kasar (2.8%) menurun, terdapat peningkatan dalam taraf pendidikan negara [1m], kaum wanita kahwin lebih lewat kadar kesuburan merosot - bilangan anak menurun [1m]; perancangan keluarga dilaksanakan secara berkesan di seluruh negara [1m], kadar kematian (0.5%1 menurun - kemajuan dalam bidang perubatan dan program kesihatan awam ; program moden mengawal penyakjt taun, batuk kering dan demam denggi [2m], rakyat Malaysia - cukup makanan yang berzat [1m]

Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar pertumbuhan penduduk di Malaysia dari tahun 1947 - 1955

tahun 1947 hingga 1955 merupakan tahap pertama dalam peralihan demografi Malaysia [lm]. pada tahap ini kadar kematian kasar menurun dan kadar kelahiran kasar meningkat menyebabkan kadar pertumbuhan penduduk meningkat [1m]. kemajuan dalam perubatan dan kesihatan yang semakin meningkat menyebabkan kadar kematian jatuh [lm]. kemudahan kesihatan dan infrastrukur seperti klinik dan hospital semakin bertambah dan membolehkan penduduk mudah mendapat rawatan [lm]. kemajuan dalam bidan pemakanan juga semakin meningkat [lm]. dapat mengawal penyakit yang merebak seperti malaria, taun dan tetanus [2m]. kadar kelahiran kasar meningkat dengan kemudahan perubatan yang semakin meluas [1m]. umur kahwin masih di peringkat muda mempengaruhi kadar kelahiran kasar yang tinggi [lm]. rakyat Malaysia pada tahap ini masih tidak mengamalkan perancangan keluarga [lm]. perkembangan ekonomi bermula dan menghasilkan peluang pekerjaan yang banyak - menggalakan pertambahan saiz keluarga [1m].

Sebab-sebab kadar kelahiran kasar dan kadar kematian kasar di Malaysia menurun dari tahun 1965 - 1990 pada tahap ketiga dari tahun 1945 hingga 1990 kadar kelahiran kasar negara ialah 2.8% [1m]. sebab-sebab kadar kelahiran kasar menurun: dasar pendidikan negara untuk menghapuskan buta huruf dapat meningkatkan taraf pendidikan [1m]. golongan wanita mendapat peluang menerima pendidikan taraf tinggi menyebabkan sebahagian besar penduduk berkahwin lewat (kesuburan rendah dan bilangan anak kurang) [lm]. kemajuan dalam bidang ekonomi dengan taraf pendidikan tinggi memberikan peluang kepada golongan wanita bekerja dan giat dalam bidang ekonomi [lm]. dasar kerajaan yang menggalakkan perancangan keluarga dengan menubuhkan Lembaga Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Negara pada tahun 1967 [lm].

matlamat dasar Kependudukan Malaysia untuk mengurangkan kadar pertumbuhan penduduk dari 3% 1960 kepada 2% pada 1985 [lm] sebab-sebab kadar kematian menurun: kemajuan dalam bidang perubatan dan program kesihatan awam [1m]. wabak penyakit seperti cacar,demam denggi dan batuk kering dapat dikawal hasil daripada perubatan moden [1m]. suntikan cacar dan batuk kering diberikan percuma kepada pelajar dan rakyat [lm]. sejak awal tahun 1970an penyakit cacar dapat dihapuskan dengan bantuan Pertubuhan Kesihatan Sedunia [1m]. jangkaan hayat dipanjangkan dengan kesedaran pentingnya pemakanan berzat[1m]. pendidikan tentang pentingnya pemakanan berzat dan seimbang disalu