DSK B Cina SK Thn 1-4

download DSK B Cina SK Thn 1-4

of 32

 • date post

  10-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of DSK B Cina SK Thn 1-4

 • 7/22/2019 DSK B Cina SK Thn 1-4

  1/32

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

  BAHASA CINASEKOLAH KEBANGSAAN

  TAHUN 1 HINGGA TAHUN 4

 • 7/22/2019 DSK B Cina SK Thn 1-4

  2/32

 • 7/22/2019 DSK B Cina SK Thn 1-4

  3/32

  DOKUMEN STANDARD

  KURIKULUM SEKOLAH RENDAH

  MODUL ELEKTIF

  BAHASA CINA

  SEKOLAH KEBANGSAAN

  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

 • 7/22/2019 DSK B Cina SK Thn 1-4

  4/32

  Cetakan Pertama 2011

  Kementerian Pelajaran Malaysia

  Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan

  buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman

  atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum,

  Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604

  Putrajaya.

 • 7/22/2019 DSK B Cina SK Thn 1-4

  5/32

 • 7/22/2019 DSK B Cina SK Thn 1-4

  6/32

 • 7/22/2019 DSK B Cina SK Thn 1-4

  7/32

  i

 • 7/22/2019 DSK B Cina SK Thn 1-4

  8/32

 • 7/22/2019 DSK B Cina SK Thn 1-4

  9/32

  1

 • 7/22/2019 DSK B Cina SK Thn 1-4

  10/32

  2

 • 7/22/2019 DSK B Cina SK Thn 1-4

  11/32

  3

 • 7/22/2019 DSK B Cina SK Thn 1-4

  12/32

  4

 • 7/22/2019 DSK B Cina SK Thn 1-4

  13/32

  5

 • 7/22/2019 DSK B Cina SK Thn 1-4

  14/32

  6

 • 7/22/2019 DSK B Cina SK Thn 1-4

  15/32

  7

 • 7/22/2019 DSK B Cina SK Thn 1-4

  16/32

  8

 • 7/22/2019 DSK B Cina SK Thn 1-4

  17/32

  9

 • 7/22/2019 DSK B Cina SK Thn 1-4

  18/32

  10

 • 7/22/2019 DSK B Cina SK Thn 1-4

  19/32

  11

 • 7/22/2019 DSK B Cina SK Thn 1-4

  20/32

  12

 • 7/22/2019 DSK B Cina SK Thn 1-4

  21/32

  13

 • 7/22/2019 DSK B Cina SK Thn 1-4

  22/32

  14

 • 7/22/2019 DSK B Cina SK Thn 1-4

  23/32

  15

 • 7/22/2019 DSK B Cina SK Thn 1-4

  24/32

  16

 • 7/22/2019 DSK B Cina SK Thn 1-4

  25/32

  17

 • 7/22/2019 DSK B Cina SK Thn 1-4

  26/32

  18

 • 7/22/2019 DSK B Cina SK Thn 1-4

  27/32

  19

 • 7/22/2019 DSK B Cina SK Thn 1-4

  28/32

  20

 • 7/22/2019 DSK B Cina SK Thn 1-4

  29/32

  21

 • 7/22/2019 DSK B Cina SK Thn 1-4

  30/32

 • 7/22/2019 DSK B Cina SK Thn 1-4

  31/32

 • 7/22/2019 DSK B Cina SK Thn 1-4

  32/32

  Terbitan:

  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUMKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  Aras 4-8, Blok E9Kompleks Kerajaan Parcel E

  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62604 PUTRAJAYA

  Tel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917http://www.moe.gov.my/bpk