English 1 Word Per Day

download English 1 Word Per Day

of 30

 • date post

  12-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  36
 • download

  2

Embed Size (px)

description

-

Transcript of English 1 Word Per Day

SEKOLAH KEBANGSAAN RAKYAT TUPONG (YCA 1301)

PERANCANGAN TAHUNAN PANITIA BAHASA INGGERIS2013

KETUA PANITIA:PN. MONICA ANTHONY

SETIAUSAHA: PN. KASMAH BT. BUANG

VISIPanitia Bahasa Inggeris SK Rakyat Tupong akan menjadi satu badan ikhtisas pendidikan bahasa kedua yang cemerlang.

MISIMemberi pendidikan Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua yang cemerlang dan melahirkan individu yang berdaya saing dalam bidang bahasa dan teknologi dan berupaya mencapai kecemerlangan diri.

MATLAMATSejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Panitia Bahasa Inggeris berusaha untuk meningkatkan profesionalisme semua guru serta meningkatkan sahsiah dan pencapaian akademik pelajar.

ORGANISASIPENASIHATEN. AWANG KASIM BIN AWANG HOSAIN (GURU BESAR)

PENGERUSIPN.HAYATI BT. JULAIHI (PK1)

KETUA PANITIAPN. MONICA ANTHONY BANGUM

SETIAUSAHA / BENDAHARIPN. KASMAH BT. BUANG

AJKEN. SAHRAN B. BOHARIEN. WAN ABDULLAH B. WAN AHMAD PN. ABBYNA MAZWA RAIHAN BT. AMIR ABDULLAHPN. JUDITH SAIKEH

KANDUNGAN

1.1 Program Pemantapan Pengurusan Pemimpin1.2 Program Peningkatan Profesionalisme Guru1.3 Program Kecemerlangan Prestasi Murid Dalam UPSR1.4 Program Memupuk Minat dan Meningkat Kesedaran Terhadap Kepentingan Bahasa Inggeris.

PELAN STRATEGIK

PELAN TAKTIKAL

PELAN OPERASI

1.1 PROGRAM PEMANTAPAN PENGURUSANPEMIMPINPerancangan StrategikPSPerancangan TaktikalPTPerancangan OperasiPO

Teras: Memperkasakan sekolah kebangsaan

Matlamat: Semua sekolah kebangsaan menjadi sekolah pilihan.

Fokus: Peningkatan prestasi akademik SK.

Isu Utama: Prestasi pencapaian akademik masih kurang cemerlang.

Strategi: Mencemerlangkan prestasi pencapaian akademik.

1. Program Peningkatan Prestasi Bahasa Inggeris UPSR 2012

Pelaksana: Guru Besar, semua guru PK, Ketua Panitia & semua guru Bahasa Inggeris.

Indikator Pencapaian:1. Semua murid tahun 6 boleh lulus 85% dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam UPSR 2013.2. 20% mendapat Gred A.3. GPMP Bahasa Inggeris 2.40Nama Projek:1.1 Program Pemantapan Pengurusan Pemimpin.

Objektif:1. Meningkatkan prestasi Bahasa Inggeris UPSR.2. Pelajar minat mempelajari mata pelajaran Bahasa Inggeris 3. Memastikan Panitia Bahasa Inggeris aktif dan efektif.

Aktiviti:1. Bengkel Pemantapan Ketua Panitia Bahasa Inggeris.2. Mesyuarat kurikulum.

Pemantauan:Guru Besar, semua PK, Ketua Panitia dan semua guru Bahasa Inggeris.1.1.1 Bengkel Pemantapan Ketua Panitia Bahasa Inggeris.

1.1.2 Mesyuarat kurikulum.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:

1.1.1 Bengkel Pemantapan Ketua Panitia Bahasa Inggeris

Tarikh Pelaksanaan : Januari/Februari 2013

Pelaksana : Pegawai PPG/Guru Besar

Pelaksanaan:

1. Mengadakan kursus dalaman kepada Ketua Panitia Bahasa Inggeris. 2. Membincangkan tentang Base-line data TOV & ETR.

Kumpulan Sasaran: Ketua Panitia & Guru-guru Bahasa Inggeris. Indikator Kejayaan: Ketua Panitia dapat menjalankan tugas dengan lebih berfokus, efisen dan berkesan.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:

1.1.2 Mesyuarat Kurikulum

Tarikh Pelaksanaan : Januari 2013

Pelaksana : Guru Besar

Pelaksanaan:

1. Mengadakan post-mortem UPSR 20122. Menetapkan sasaran UPSR 20133. Mengadakan perbincangan tentang aktiviti-aktiviti Panitia.

Kumpulan Sasaran: Ketua Panitia & guru-guru Bahasa Inggeris. Indikator Kejayaan: Ketua Panitia & guru-guru Bahasa Inggeris dapat menjalankan tugas dengan lebih berfokus, efisen dan berkesan.

1.2 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISMEGURUPerancangan Strategik( PS )Perancangan Taktikal( PT )Perancangan Operasi( PO )

Teras:Memperkasakan sekolah kebangsaan.

Matlamat: Semua sekolah kebangsaan menjadi sekolah pilihan.

Fokus:Peningkatan prestasi akademik SK.

Isu Utama: Prestasi pencapaian akademik masih kurang cemerlang.

Strategi:Mencemerlangkan prestasi pencapaian akademik.

1. Program Peningkatan Prestasi Bahasa Inggeris UPSR 2012

Pelaksana: Guru Besar, semua guru PK, Ketua Panitia & semua guru Bahasa Inggeris.

Indikator Pencapaian:1. Semua murid tahun 6 boleh lulus 85% dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam UPSR 2013.

2. 20% mendapat Gred A.

3. GPMP Bahasa Inggeris 2.40Nama Projek:1.2 Program Peningkatan Profesionalisme Guru

Objektif:1.Meningkatkan kemahiran guru dalam penggunaan Bahasa Inggeris.2.Memastikan Panitia Bahasa Inggeris aktif dan efektif.

Penetapan Dasar:Guru Besar, semua PK, Ketua Panitia, Semua guru Bahasa Inggeris.

Aktiviti:1. Mesyuarat Panitia Bahasa Inggeris.2. Program Penyeliaan.3. Program Semakan Buku.Aktiviti:1.2.1 Mesyuarat Panitia.1.2.2 Program Penyeliaan.1.2.3 Program Semakan Buku.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:

1.2.1 Mesyuarat Panitia Bahasa Inggeris

Tarikh Pelaksanaan : Januari, Mei dan Oktober 2013

Pelaksana : Ketua Panitia

Pelaksanaan:

1. Mengadakan mesyuarat bersama guru-guru Bahasa Inggeris. 2. Membincangkan rancangan/aktiviti Panitia 2013. 3. Menetapkan sasaran (gred) untuk UPSR 2013.

4. Membincangkan masalah-masalah pengajaran dan pembelajaran yang dihadapi & cara-cara penyelesaian. Kumpulan sasaran: Ketua Panitia & guru-guru Bahasa Inggeris. Indikator Kejayaan: Mesyuarat dijalankan seperti yang dijadualkan dalam takwim sekolah.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:

1.2.2 Program Penyeliaan

Tarikh Pelaksanaan : Januari hingga Oktober 2013

Pelaksanaan : Guru Besar atau PK

Kumpulan Sasaran : Guru-guru Bahasa Inggeris

Indikator Kejayaan : Guru-guru Bahasa Inggeris lebih berkeyakinan mengajar dan dapat berkongsi pengalaman.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:

1.2.3 Program Semakan Buku

Tarikh Pelaksanaan : Februari hingga Oktober 2013

Pelaksanaan : Guru Besar/PK memilih sekurang-kurangnya 10 buah buku latihan/buku kerja dari sesebuah kelas untuk diperiksa. Indikator Kejayaan : Guru-guru Bahasa Inggeris menyemak buku latihan murid dengan kerap dan buku kerja murid kemas, teratur dan ada membuat pembetulan.

1.3 PROGRAM KECEMERLANGAN PRESTASI MURIDDALAM UPSRPerancangan Strategik (PS)

Perancangan Taktikal (PT)Perancangan Operasi(PO)

Teras: Memperkasakan sekolah kebangsaan.

Matlamat: Semua sekolah kebangsaan menjadi sekolah pilihan.

Fokus: Peningkatan prestasi akademik SK

Isu Utama: Prestasi pencapaian akademik masih kurang cemerlang.

Strategi: Mencemerlangkan prestasi pencapaian akademik.

1. Program Peningkatan Prestasi Bahasa Inggeris UPSR 2012

Pelaksana: Guru Besar, Semua guru PK, Ketua Panitia dan semua guru Bahasa Inggeris.

Indikator Pencapaian:1. Semua murid tahun 6 boleh lulus 85% dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam UPSR 2013.2. 20% mendapat Gred A.3. GPMP Bahasa Inggeris 2.40Nama Projek:1.3 Program Kecemerlangan Prestasi Murid Dalam Bahasa Inggeris UPSR.

Objektif:1.Meningkatkan prestasi Bahasa Inggeris UPSR.2. Pelajar minat mempelajari mata pelajaran Bahasa Inggeris .3. Memastikan Panitia Bahasa Inggeris aktif dan efektif.

Penetapan Dasar:Guru Besar, semua PK, Ketua Panitia, semua Guru Bahasa Inggeris.

Aktiviti:1. Sudut Pembelajaran Bahasa Inggeris dalam Kelas.2. Sudut Bahasa Inggeris Sekolah/ English Corner.3. Kelas Kecemerlangan UPSR Bahasa Inggeris semasa cuti.4. Bengkel Bahasa Inggeris 5. Ujian Pertengahan Penggal & Peperiksaan.6. Ujian Pra-UPSR & Peperiksaan.7. Ceramah Motivasi Bahasa Inggeris Tahun 6.8. Learn a phrase a day.

Aktiviti:1.3.1 Sudut Pembelajaran Bahasa Inggeris Kelas.1.3.2 Sudut Bahasa Inggeris Sekolah.1.3.3 Kelas Kecemerlangan UPSR Bahasa Inggeris semasa cuti.1.3.4 Bengkel Bahasa Inggeris: Teknik menjawab soalan Kertas 2 BI.1.3.5 Ujian Pertengahan Penggal & Peperiksaan.1.3.6 Ujian Pra-UPSR & Peperiksaan.1.3.7 Ceramah Motivasi Bahasa Inggeris Tahun 6.1.3.8 Learn a phrase a day.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:

1.3.1 Sudut Pembelajaran Bahasa Inggeris Dalam Kelas

Tarikh Pelaksanaan :