faktor-faktor pertambahan penduduk

Click here to load reader

download faktor-faktor pertambahan penduduk

of 32

 • date post

  05-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  2.295
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of faktor-faktor pertambahan penduduk

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BILANGAN PENDUDUK

KADAR KELAHIRAN FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI KADAR KELAHIRAN Tekanan ekonomi-kos bagi melahirkan anak di bandar besar berjumlah Rm 1000. Selain itu, kos bagi ibu bapa yang berkerjaya untuk menghantar anak-anak ke pusat asuhan menelan belanja sehingga Rm200-Rm500 seorang. Selain itu, kos perubatan yang tinggi membuatkan ibu bapa berfikir banyak kali untuk menambahkan jumlah anak. Pengaruh agama - semua agama misalnya agama Islam menggalakkan keluarga mempunyai anak yang banyak .Namun begitu, pengajaran agama Katolik tidak membenarkan kaedah perancangan keluarga yang moden.

Kerjaya dan suasana kehidupan seharian- suasana kehidupan di bandar menyebabkan kadar kelahiran menurun. Ibu bapa letih menghadapi tugasan seharian dan berkejar ke sana ke mari untuk menjalankan tugasan seharian dalam keadaan jalan yang sesak sekaligus mewujudkan hypertension dalam molekul kehidupan seharian. Faktor ini juga menganggu keselesaan perhubungan antara pasangan yang sering kita lihat banyak menyumbang kepada perpecahan rumah tangga. Perkhidmatan kesihatan- penggunaan alat kesihatan yang moden seperti vakum dan forsep meningkatkan peratusan bayi yang selamat untuk di lahirkan. Di samping itu, jangka hayat yang lebih panjang kerana adanya perkhidmatan kesihatan yang lebih baik seperti rawatan diagnosis untuk mengesan penyakit.

Ibu yang mendapat per kapita tinggi lebih menjaga kesihatan dan melahirkan bayi yang sihat. Ini sekaligus menambahkan kadar kelahiran . Pencapaian dalam bidang pendidikan antara kaum perempuan- lewat berkahwin. Tahap kesuburan wanita lebih tua adalah rendah dan kesannya mengurangkan kadar kelahiran serta wanita ini tidak mempunyai keluarga yang besar.

Tahap pendidikan yang tinggi -meningkatkan amalan perancangan keluarga bagi mengurangkan saiz keluarga kerana lebih menggemari saiz keluarga yang lebih kecil agar dapat memberikan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya. Dasar Kerajaan-melalui kempen 70 juta penduduk menjelang tahun 2100 turut menjajdi pemangkin mempercepatkan lagi pertumbuhan rakyat. Dasar ini secara langsung menggalakkan kelahiran di sebabkan rebat cukai pendapatan, cuti bersalin serta kemudahan rawatan percuma untuk diberikan oleh ibu-ibu mengandung yang di berikan oleh kerajaan.

Demografi- kawasan yang kebanyakannya penduduknya terdiri daripada golongan dewasa, iaitu berumur antara 15 tahun-64 tahun. Golongan ini lebih produktif untuk melahirkan anak berbanding dengan golongan yuang tua. Kadar kelahiran juga tinggi di kawasan yang mempunyai penduduk yang seimbang dari segi jantina. Sebagai contoh, semasa perang dunia yang ke 2, Rusia mempunyai kadar kelahiran yang rendah kerana ramai kaum lelakinya terlibat dalam perang. Peranan kerajaan- sesetengah negara mengambil langkah untuk mengawal pertumbuhan rakyatnya supaya tidak menjejaskan proses pembangunan negara mereka.

-merujuk

kepada bilangan kematian yang di rekodkan daripada sejumlah penduduk dalam suatu tempoh tertentu. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KADAR KEMATIAN Kemudahan perubatan- kemudahan perubatan yang lengkap dan moden dapat menyelamatkan dan memanjangkan usia penduduk. Taraf pendidikan- penduduk yang mempunyai taraf pendidikan yang tinggi sedar akan pentingnya menjaga kesihatan.

Peranan kerajaan- program yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan untuk meningkatkan taraf kesihatan rakyat seperti program kesedaran tentang penyakit dan cara mencegah, serta kempen seperti Tak Nak Merokok, dan Sayangi Nyawa Anda. Bencana alam dan peperangan- bencana alam seperti gempa bumi, dan gunung berapi akan meragut nyawa secara besar-besaran seperti yeng berlaku di Jambi dan Indonesia pada tahun 1996. Amalan Pemakanan yang seimbang- meningkatkan jangka hayat penduduk.

MIGRASI

DALAMAN -perpindahan penduduk yang melintasi sempadan di dalam sebuah negara sahaja. Terdapat 5 jenisatau pola aliran migrasi dalaman iaitu transmigrasi, antara bandar ke bandar, luar bandar ke bandar, bandar ke bandar dan luar bandar ke luar bandar. MIGRASI ANTARABANGSA -Perpindahan penduduk yang melintasi sempadan politik antarabangsa misalnya sempadan antara dan sempadan antara benua. Di bahagikan kepada 2 jenis iaitu migrasi antara benua dan antara negara.

Migrasi

luar bandar ke bandar

-di negara sedang membangun seperti Malaysia migrasi ini merupakanaliran migrasi yang paling utama kerana mencari peluang pekerjaan. -tujuan utama penghijrahan ialahuntuk mencari peluang pekerjaan khususnya dalam sektor perindustrian dan perkhidmatan yang berkembang pesat di bandar-bandar besar. -pola aliran migrasi ini melibatkan banyak golongan muda atau belia. -contohnya Kelantan,Terengganu, Pahang, Kedah dan Perak yang menuju ke bandar-bandar besar seperti Shah Alam dan Kuala Lumpur.

-terbahagi kepada 2 iaitu bandar ke luar bandar

dan bandar

ke pinggir bandar. oBandar ke luar bandar -dipengaruhi oleh faktor ingin menikmati kehidupan yang lebih nyaman dan tenteram serta jauh daripada kesibukan kota. Migrasi ini banyak dilakukan oleh golongan pesarayang ingin menghabiskan usia tua mereka di kampung halaman masing-masing yang terletak di luar bandar. -selain itu, kos hidup yang rendah di luar bandar juga mendorong golongan ini untuk menetap di luar bandar setelah pendapatan mereka berkurangan.

oBandar ke pinggir bandar-Arah aliran ini amat ketara selepas tahun 1990-an. Berikutan daripada pembangunan pusat bandar utama seperti Kuala Lumpur yang begitu pesat dan tepu bina telah menyebabkan nilai hartanah dan kos kediaman begitu tinggi san tidak mampu dimiliki oleh sebahagian besar pekerja berpendapatan rendah dan sederhana. -antara contoh kawasan pilihan ialah seperti Selayang, Gombak, Ampang, Cheras dan sebagainya. -Selain itu, penduduk ini juga di dorong oleh keadaan sub urban yang telah di majukan dengan kemudahan perbandaran moden.

-berlaku ke atas penduduk kampung tradisional atau desa

yang berhijrah masuk ke kawasan luar bandar yang lebih terancang dan tersusun di bawah program pembangunan tanah dan pembangunan wilayah. -di Malaysia, aliran ini berlaku pada tahun 1970-an. Sebahagian besar penduduk luar bandar dari Kedah, Perlis, Terengganu, Pahang, Perak, Johor, Melaka, Pulau Pinang dan Negeri sembilan berhijrah ke kawasan pembangunan wilayah atau kawasan tanah rancangan penempatan peneroka seperti di Jengka, Dara, Ketengah, Kejora, Kesedar dan lain-lain. -Dasar dan polisi kerajaan ini dilaksanakan oleh agensi seperti Felda dan Felcra.

Migrasi bandar ke bandar-melibatkan

beberapa aliran seperti dari bandar kecil ke bandar sederhana, bandar kecil ke bandar besar, bandar sederhana kebandar besar atau sebaliknya bergantung kapada motif migran tersebut. -adakalanya migrasi jenis ini berlaku secara berperingkat-peringkat iaitu dari bandar kecil ke bandar sederhana ke bandar besar dan ke bandar raya atau metropolis. Sebahagian motif migran ini ialah bersifat ekonomi dan pendidikan. -contohnya, mengembangkan perniagaan, pertukaran tempat kerja, pembukaan cawangan dan melanjutkan pelajaran.

-Satu

bentuk program migrasi terancang yang di laksanakan oleh kerajaan untuk memindahkan penduduk kawasan yang padat dan sesak ke kawasan yang jarang penduduk. Langkah ini telah dilakukan oleh kerajaan Indonesia semenjak tahun 1930-an iaitu memindahkan penduduk dari Pulau Jawa yang amat banyak penduduk ke pulau-pulau lain yang masih jarang penduduk seperti Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi.

-Objektif utama transmigrasi ialah untuk mengurangkan masalah kependudukan di Pulau Jawa di samping untuk membangunkan sumber alam khususnya tanah yang masih luas di kepulauan lain di Indonesia. Polisi ini juga bertujuan untuk mengimbangi taburan penduduk di Indonesia. - selain Indonesia, kerajaan Filipina juga turut melaksanakan transmigrasi iaitu dengan menyelerakkan penduduk dari Pulau Luzon yang padat ke Pulau Mindanao yang jarang penduduk.

-Faktor-faktor

yang mempengaruhi proses migrasi dalaman boleh di telitikan secara makro dan mikro. Secara makro migrasi dalaman berlaku disebabkan tolakan dan tarikan secara keseluruhan manakala secara mikro pula lebih melibatkan keputusan-keputusan individu samada untuk melakukan migrasi atau tidak. -Prespektif makro ini boleh memberikan gambaran tentang perubahan dan pembangunan ekonomi sesebuah negara secara menyeluruh manakala mikro pula lebih terarah kepada rangsangan untuk memahami keputusan dan penentu-penentu dalam proses migrasi. - dalam konteks makro, antara faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya migrasi ialah :

a)Institusi dan polisi governan (dasar kerajaan) -Dasar atau program pembangunan tanah dan program pembagunan wilayah yang dilaksanakan pada awal tahun 1970-an. Sebahagian besar penduduk luar bandar di Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, Johor dan Melaka telah di tempatkan ke kawasan tanah rancangan penempatan peneroka seperti di JENGKA, DARA, KETENGAH, KEJORA, KESEDAR, dan lain-lain. Dasar dan polisi kerajaan ini telah di laksanakan oleh agensi kerajaan seperti FELDA dan FELCRA. - polisi pembandaran. Membandarkan kawasan pinggir bandar yang banyak di lakukan pada tahun 1980-an dan 1990an. Berikutan pembangunan pesat dan tepu bina bandaraya Kuala Lumpur telah menyebabkan nilai hartanah dan kos kediaman lebih tinggi.

-peluang pekerjaan

yang luas dengan pendapatan yang lumayan dan stabil. -contohnya Selangor dan Kuala Lumpur. Kedua-dua negeri ini pesat membangun dalam sektor perindustrian dan perkhidmatan. Pembangunan yang berlaku menawarkan peluang pekerjaan yang banyak.

-penawaran

gaji yang tetap dan lumayan di samping kemudahan yang selesa seperti perumahan dan pengangkutan, perkhidmatan selesa serta suasana kerja yang menyeronokkan menjadi daya tarikan utama untuk penduduk desa berubah sikap meninggalkan sektor pertanian yang tidak begitu terjamin dan tidak