Fokus Matematik UPSR

download Fokus Matematik UPSR

of 96

 • date post

  03-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  240
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Fokus Matematik UPSR

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  1/96

  MATEMATIKUPSR

  2011

  PENDEKATAN BERFOKUS PEPERIKSAAN

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  2/96

  KENYATAAN LPMDIPETIK DARIPADA LAPORAN LPM

  Pencapaian murid pada tahap tertentu

  dalam kertas 2 dijadikan asas pemberian

  gred A, B atau C bagi mata pelajaran ini.

  Bagi murid yang tidak mencapai tahap itu,

  mereka hanya layak diberi gred D dan E,

  walau bagaimana baik pun markah yang

  mereka perolehi dalam kertas 1.

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  3/96

  Untuk memperolehi gred yang baik

  dalam mata pelajaran ini, murid perlumenunjukkan pencapaian cemerlang

  dalam kedua-dua kertas.

  Jika mereka memperoleh markah yang

  tinggi dalam kertas 2 sahaja,

  sedangkan kertas 1 rendah, mereka

  mungkin mendapat gred C sahaja.

  Begitu juga sebaliknya.

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  4/96

  Gred Matematik UPSR

  Kertas 1 - Markah TinggiKertas 2 - Markah Tinggi

  ( Mungkin dapat A atau B )

  Kertas 1 - Markah Rendah

  Kertas 2 - Markah Tinggi

  ( Mungkin dapat C )

  Kertas 1 - Markah Tinggi

  Kertas 2 - Markah Rendah

  ( Mungkin dapat C atau D )

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  5/96

  Ciri-Ciri Soalan Kertas 2

  Menguji kemahiran asas Matematik padatahap yang paling minima.

  Aras kesukaran soalan tidak terlalu tinggi.

  Nombor-nombor yang terlibat mudahdikendalikan ( sehingga 5 digit )

  Tidak melibatkan lebih daripada 2 operasi.

  Tidak melebihi 2 kali mengumpul semula.Ayat yang digunakan adalah ringkas dan

  mudah difahami.

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  6/96

  PENDEKATAN BERFOKUS PEPERIKSAAN

  APA YANG DIUJI ?

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  7/96

  Pengetahuan Asas

  ( Kertas 2 )

  Pengiraan( Kertas 1 & 2 )

  Aplikasi

  ( Kertas 1 & 2 )

  Analisis

  MATEMATIK UPSR

  Kertas 1

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  8/96

  PENDEKATAN BERFOKUS PEPERIKSAAN

  Laporan Prestasi Calon

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  9/96

  MATEMATIK Kertas 1)

  Kelemahan Calon

  1. Masa menjawab tidak cukup. ( 1 jam )

  2. Boleh membuat pengiraan tetapi gagal

  pada tahap menentukan jawapan.

  ( jawapan salah ada dalam pilihanjawapan )

  3. Penyelesaian soalan hanya bertumpu

  dengan cara pengiraan tidakmenggunakan kaedah lain dalam

  menyelesaikan masalah matematik.

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  10/96

  MATEMATIK Kertas 1)

  Kelemahan Calon

  4. Tidak memahami jadual dan bil.

  5. Tidak dapat mengaitkan gambarajah

  dengan soalan yang diberi atau

  mendapatkan maklumat daripada

  gambar.

  6. Tidak pandai mengurus masa bagisoalan mekanikal dn soalan

  penyelesaian masalah. ( 1 soalan

  =1.5 minit )

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  11/96

  MATEMATIK Kertas 2)

  Kelemahan Calon

  1. Cuai dan tidak teliti dalam

  pengiraan.

  ( Soalan Pengiraan Asas)

  2. Keliru antara konsep luas

  dan perimeter. ( majoriti murid )

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  12/96

  MATEMATIK Kertas 2)

  Kelemahan Calon

  3. Lemah dalam proses menukar unit.

  ( Ukuran, sukatan, timbangan,

  wang dan masa )

  4. Tidak menyatakan jawapan dalam

  unit yang dikehendaki. Contoh tidak

  menulis simbol peratus %( kehilangan 1 markah)

  Bantulah mereka, selangkah lagi emas ?

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  13/96

  MATEMATIK Kertas 2)

  Kelemahan Calon

  5. Jawapan bahagi perpuluhan yang

  tidak diselesaikan pengiraannya.

  ( masih ada baki)Hilang 1 markah.

  6. Tidak menghabiskan tugasan.

  Contoh operasi bergabung.

  ( mixed operation )

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  14/96

  MATEMATIK Kertas 2)

  Kelemahan Calon

  7. Jawapan pecahan tidak dalambentuk terendah / nombor

  bercampur.( not in simplest form )

  8. Tertinggal / tidak menulis titik

  perpuluhan dengan jelas.

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  15/96

  MATEMATIK Kertas 2)

  Kelemahan Calon

  9. Calon prestasi rendah tidakmemahami jadual. Menyebabkan

  ramai yang melengkapkan jadual

  sahaja.

  10. Penulisan nilai wang dalam bentuk

  RM9 bukannya RM9.00 banyak

  mengganggu prestasi calon.

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  16/96

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  17/96

  Pengetahuan Asas

  MATEMATIK UPSR

  Menguji kefahaman tentang konsep

  nombor ( whole numbers )

  ruang ( Shape & Space )

  ukuran ( measurement )

  P t h A N b

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  18/96

  Pengetahuan Asas : Nombor

  4

  3100

  75

  0.7575 %

  8

  6

  P t h A N b

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  19/96

  Pengetahuan Asas : Nombor

  431

  100175

  1.75175 %

  4

  7

  Pengetah an Asas Nombor

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  20/96

  6344.9 dibundarkan kepada

  puluh yang terdekat ialah

  6344.9 is rounding off to the

  nearest tens is

  A 6300 C 6345

  B 6340 D 6350

  Pengetahuan Asas : Nombor

  Konsep Nombor

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  21/96

  5 704 019 dibundarkan

  kepada juta terdekat ialah

  5 704 019 is rounding off tothe nearest million is.

  A 5 juta C 5.8 jutaB 5.7 juta D 6 juta

  Konsep Nombor

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  22/96

  Rajah menunjukkan dua keping kad nombor.

  Beza antara nilai digit 3 dan digit 8 dalam

  kad-kad itu ialah

  Find the difference between the value ofdigit 3 and 8.

  A 0.05 C 0.38

  B 0.22 D 0.77

  6.78 2.34

  Konsep Nombor

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  23/96

  Yang manakah 25 % ?

  Which diagram shows 25 %

  Konsep Nombor

  Pengetahuan Asas : Nombor

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  24/96

  Rajah di atas adalah garis nombor. NilaiQ ialah

  The diagram above shows a number line.The value of Q is

  8

  11

  4

  11

  8

  31

  Q

  Pengetahuan Asas : Nombor

  Pengetahuan Asas : Nombor

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  25/96

  Dalam rajah di atas, kawasan berlorekdilukis pada petak-petak segiempat samayang sama besar. Pecahan luas kawasanberlorek daripada luas seluruh rajah ituialah..( State the fraction of the shadedregion from the whole diagram.)

  Pengetahuan Asas : Nombor

  ( 2 markah)

  Pengetahuan Asas : Nombor

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  26/96

  Rajah di sebelah terdiri daripadapetak-petak segi empat samayang sama besar. Pecahankawasan berlorek daripadaseluruh rajah dalam nomborperpuluhan, ialah

  State the fraction of the shadedarea in decimal.

  A 0.24B 0.25C 0.3D 0.6

  Pengetahuan Asas : Nombor

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  27/96

  Puzzle1

  I am one and ahalf and a

  quarter. How

  many quarters

  are there in me?

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  28/96

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  29/96

  Berapakah beza panjang , dalam cm,

  antara dua batang pensel itu?

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  30/96

  BESAR( B )

  KECIL( K )

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  31/96

  2.5 cm = mm 0.5 = m

  3.8 m = cm 45 g = kg

  1.7 km = m 2.25 kg = g

  2 mm = cm 123 m = km

  53 cm = m 999 m

  =

  Menukar Unit Metrik

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  32/96

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  33/96

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  34/96

  Antara berikut yang manakah

  ukuran tinggi seorang murid tahun

  enam ?

  The suitable height for year 6

  pupil is.

  A 1.3 cm

  B 13 cm

  C 130 cm

  D 1300 cm

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  35/96

  Pengiraan 1

  MATEMATIK UPSR

  Menguji pengetahuan mengenai

  prosedur pengiraan operasi asasdalam :

  Nombor Bulat ( Whole Numbers )

  Pecahan ( Pecahan )

  Perpuluhan ( Decimal )

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  36/96

  Berapakah beza 395 dengan4 987

  Find the difference between

  395and 4 987

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  37/96

  3 026 41 =

  1

  2

  0

  0

  0

  8

  2

  4

  0

  3

  0

  0

  0

  2

  0

  6

  3 0 2 6

  4

  1

  Kepelbagaian Algoritma pengiraan.

  Nombor dan Operasi

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  38/96

  p

  471.28 100 =

  Hasil jawapan yangdibundarkan kepada tiga

  tempat perpuluhan ialah

  A 4.700B 4.710

  C 4.712

  D 4.713

  Operasi Bergabung

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  39/96

  p g g

  3

  3 3 = 2

  BODMAS !!!

  3 -

  3 3 = 2

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  40/96

  Nombor dan Operasi

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  41/96

  p

  4

  313

  2

  1

  18

  5

  4

  1

  6

  Contoh 1 : Kerap berlaku kesilapan pengiraan

  Contoh 2 : Soalan mengikut kurikulum semakan

  P k lk d k h

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  42/96

  234

  1

  435 5.75 5 baki 3

  Perkenalkan dua konsep pecahan.

 • 8/11/2019 Fokus Matematik UPSR

  43/96

  53 287 =