Folio Fungsi Kuadratik

download Folio Fungsi Kuadratik

of 20

 • date post

  27-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  309
 • download

  47

Embed Size (px)

Transcript of Folio Fungsi Kuadratik

 • 1

  NAMA: MUHAMMAD IZHAR BIN ISHAK

  KELAS : 5 AL KINDI

  NO I/C: 971101-02-5015

  NAMA GURU: cik siti nurazlini binti md yusoff

 • 2

  BIL PERKARA MUKA SURAT

  1 ISI KANDUNGAN 2

  2 PENGHARGAAN 3

  3 PENGENALAN FUNGSI KUADRATIK 4

  4 BAHAGIAN 1 5

  5 BAHAGIAN 2 6

  6 PENEROKAAN LANJUTAN 11

  7 REFLEKSI 14

  8 BAHAGIAN 3 16

  9 RUJUKAN 19

 • 3

  Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurniaNya dapat saya

  menyiapkan kerja kursus dengan jayanya. Pertama sekali saya mengucapkan

  ribuan terima kasih kepada Pihak Pengurusan SMK Agama Baling kerana memberi

  peluang kepada saya menghasilkan kerja kursus ini dengan menyediakan

  kemudahan seperti perpustakaan dan makmal multimedia bagi memudahkan saya

  mendapatkan bahan rujukan yang berkaitan dengan tajuk tugasan saya.

  saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cik Siti Nurazlinie yang

  telah banyak memberi tunjuk ajar serta penerangan yang sempurna kepada saya

  dari awal lagi sejak tugasan ini diedarkan sehinggalah dalam proses menyiapkan

  tugasan ini .

  Tidak lupa juga kepada kedua ibu bapa saya yang banyak memberi

  sokongan serta dorongan dan juga wang ringgit dalam menghasilkan kerja kursus

  ini. Tanpa sokongan dan dorongan kalian mungkin tidak dapat saya hasilkan tugasan

  ini dengan sempurna seperti rakan-rakan yang lain. Malah, jutaan terima kasih juga

  kepada rakan - rakan seperjuangan yang bertungkus-lumus membantu

  menghasilkan tugasan ini dan juga bertukar-tukar idea dalam membantu menyiapkan

  kerja kursus ini.

  Akhir sekali, harapan saya agar segala tugasan yang saya hasilkan dapat

  menambahkan ilmu pengetahuan saya disamping dapat menambah kefahaman

  dalam tajuk yang berkaitan dengan kerja projek ini. Selain itu, harapan saya agar

  dapat memberi manfaat kepada diri saya sendiri terutamanya serta kepada pembaca

  agar dapat digunakan bagi membantu proses pengajaran dan pembelajaran di

  sekolah

 • 4

  Bentuk am fungsi kuadratik ialah ( ) , di mana a, b dan c adalah pemalar

  dan a tidak sama dengan sifar.

  Graf fungsi kuadratik adalah suatu lengkng bersimetri yang licin dikenali sebagai parabola.

  Parabola boleh membuka sama ada ke atas atau ke bawahdan berbeza dari segi kelebaran

  atau kecuraman, tetapi semua lengkung mempunyai bentuk asas U yang sama. Berikut

  adalah tiga graf berbentuk parabola

  Semua parabola adalah simetri pada satu garis yang

  dikenali sebagai paksi simetri

  Parabola yang menyilang pada paksi simetri pada titik

  yang dinamakan sebagai titk minimum atau titik

  maksimum

  SEJARAH

  Sejarah kuadratik berlaku pada zaman 2000 SM

  apabila orang-orang Babylon menyelesaikan kuadratik dalam radikal. Idea kuadratik telah

  banyak dibangunkan sejak itu. Ahli matematik Cina dan Babylon menyelesaikan persamaan-

  persamaan kuadratik dengan melengkapkan kuasa dua. Apabila mereka menyelesaikan

  kuadratik mereka akan menumpukan kepada mencari panjang, dan panjang yang didapati

  adalah punca persamaan kuadratik. Langkah-langkah pertama ke arah mencari satu formula

  am untuk menyelesaikan persamaan kuadratik dapat dikesan kira-kira 300 SM, ahli

  matematik Pythagoras dan Euclid menemui satu kaedah untuk menyelesaikan persamaan

  kuadratik dengan memberi tumpuan dengan tegas mengenai geometri. Pythagoras

  menyatakan bahawa nisbah didapati dari prosedur am untuk menyelesaikan persamaan

  kuadratik. Pada masa Euclid, tidak wujud notasi yang sama untuk nombor dan formula yang

  wujud pada hari ini, dan kerana itu, ia adalah mustahil untuk mengira punca kuasa dua

  sebarang nombor dengan tangan. Pada 800 AD, al-Khawarizmi, seorang ahli matematik Parsi,

  telah mencipta enam persamaan baru yang melibatkan akar, kuasa dua akar, dan nombor yang

  digunakan untuk menyelesaikan persamaan kuadratik, dan diperoleh dari persamaan

  kuadratik. Algebra yang digunakan olehnya adalah sepenuhnya retorik, dan beliau menolak

  penyelesaian negatif. Penemuan ini menyebabkan bar Abraham Hiyya Ha-Nasi untuk

  menerbitkan buku dengan penyelesaian lengkap formula kuadratik. Pada tahun 1545,

  Gerolamo Cardano, ahli matematik dari Itali dan juga salah satu daripada ahli algebra yang

  terbaik di zamannya, yang dikutip semua kerja-kerja yang berkaitan dengan persamaan.

  Kemudian pada tahun 1594, formula kuadratik telah lengkap diperolehi oleh Simon Stevin,

  yang dilahirkan di Bruges (kini dikenali sebagai Belgium). Segala sesuatu yang kita tahu hari

  ini berpunca dari penemuan-penemuan ini lebih awal. Formula kuadratik seperti yang kita

  tahu hari ini adalah:

  x1,2 = (- b / 2a) (1 / 2a) (b2-4ac) 1/2,

  dan ini memberi penyelesaian untuk persamaan kuadratik generik dalam bentuk:

  ax ^ 2 + bx + c = 0.

 • 5

  Rajah 1 (Penerima Radar) Rajah 2 (Menara Eiffel)

  Rajah(1) dan rajah (2) di atas menunjukkan contoh objek yang menggunakan bentuk parabola

  iaitu Penerima Radar dan Menara Eiffel. Dengan bantuan gambar atau memotong kertas

  nyatakan 5 contoh lain bagi fenomena dalam kehidupan seharian yang menunjukkan bentuk

  graf parabola.

  Jawapan

  Lampu kereta Struktur bola di atas angin Cermin pada selekoh tajam

  Jambatan

  Bahagian hadapan(hidung)

  kapal terbang Bentuk terowong

 • 6

  Semua persamaan kuadratik boleh ditukar kepada bentuk ( ) , dengan

  menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa dua

  1. Dengan mengungkapkan fungsi kuadratik berikut ke dalam bentuk

  ( )

  a) (b) (c) ( )( )

  Nyatakan:

  i. Paksi simetri

  ii. Titik maksimum atau minimum, dan seterusnya

  iii. Lakarkan graf

  Jawapan

  a. paksi simetri = 1

  = (

  ) titik maksimim = 1

  = ( ) ( )

  = ( )

  = ( )

  ( ) ( ) ( )

  y = 3

 • 7

  b. paksi simetri = -1

  = ( ) titik minimum = 6

  = ( ) ( )

  = ( )

  = ( )

  ( ) ( ) ( )

  y = 3

 • 8

  c. ( )( ) paksi simetri = -1

  = titik minimum = -4

  = ( )

  =

  =

  = ( ) ( )

  = ( )

  ( ) ( ) ( )

  y = - 3

 • 9

  2. Tuliskan persamaan bagi graf fungsi kuadratik berikut:

  a)

  =

  ( )

  = ( )

  =

  =

  = ( ) ( ) ( )

  =

  Y =

  =

  = ( )

  = ( ) ( )

  a = 1

 • 10

  b)

  1.

  2.

  3. ( )

  = ( )

  =

  =

  =6

  = 8

  = 2

  Y =

 • 11

  Bentuk am fungsi kuadratik dengan kaedah penyempurnaan kuasa dua adalah

  ( ) , di mana a, h dan k adalah pemalar dan a 0

  Bincangkan perubahan bentuk dan kedudukan graf jika

  a) A berubah dari -2 kepada 2 ( a 0) apabila h = 3 dan k = 4

  1. Y = ( )

  = ( )

  =

  =

  =

  =

  2. Y = ( )

  = ( )

  =

  =

  =

 • 12

  3. Y = ( )

  = ( )

  =

  =

  =

  =

  Apabila a 0 graf akan terbentuk seperti (2) dan tiada punca terbentuk.

  b) H berubah dari -2 kepada 2 apabila a = 2 dan k = 4

  1. Y = ( )

  = ( )

  =

  =

  =

  =

  2. Y = ( )

 • 13

  = ( )

  =

  =

  =

  =

  Apabila nilai h adalah positif maka kedudukan graf teletaki pada kanan graf (nilai x = positif)

  dan apabila nilai h adalah negatif maka kedudukan graf terletak pada kiri graf (nilai x = negatif)

  c) K berubah dari -2 kepada 2 apabila a = 2 dan h = 3

  1. Y = ( )

  = ( )

  =

  =

  =

  =

 • 14

  2. Y = ( )

  = ( )

  =

  =

  =

  =

  Nilai k menentukan nilai paksi y. Apabila nilai k >0 maka nilai y adalah positif dan tiada punca

  punca terbentuk tetapi apabila nilai k

 • 15

  Parabola yang menyilang pada paksi simetri pada titik yang dinamakan sebagai titk

  minimum atau titik maksimum

  Selain itu saya juga dapat:

  Lebih memahami tentang konsep fungsi kuadratik dan parabola

  Aplikasi kuadratik dan parabola dalam kehidupan seharian

  Menjadi lebih kreatif dalam membuat kerja projek

  Menggunakan aplikasi aplikasi yang berkaitan untuk

  menyediakan graf fungsi kuadratik

  Menjadi lebih berminat untuk mempelajari matapelajaran

  matematik tambahan

  Antara nilai nilai yang dapat dipupuk semasa menjalankan projek ialah:

  Bersungguh sungguh dalam menyia