Iman kepada rasul

download Iman kepada rasul

of 24

 • date post

  10-Aug-2015
 • Category

  Education

 • view

  731
 • download

  8

Embed Size (px)

Transcript of Iman kepada rasul

 1. 1. KETAATANKEPADA RASULRASUL YANG WAJIB DIKETAHUISIFAT-SIFAT RASUL KESIMPULAN
 2. 2. oRukun iman keempatoSetiap muslim wajib beriman kepada 25 orang rasul yang disebut dalam al-Quran. oMereka yang mengingkari salah seorang Rasul tersebutterbatal imannya. oSetiap rasul adalah nabi tetapi bukan semua nabi iturasulKetaatan kepadaRasul:oSetiap orang yang beriman wajib mentaati segala perintahRasul kerana ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan kepada Allah swt. Sebaliknya orang yang ingkari perintah Rasulberarti mengingkari perintah Allah swt oKetaatan yang mutlak wajib diberi kepada Rasul karena bagindapembawa ajaran islam yang lengkap & sempurna oUmat islam wajib merujuk semua urusan kehidupan kepada Al-Quran & al-Sunnah oWajib mencintai Rasul oWajib menghayati sirah Rasulullah saw dan rasul sebelumnya dengan menjadikan mereka sebagai contoh teladan
 3. 3. Perbedaan Antara Nabi Dengan Rasul Perkara Nabi RasulPengertian berasal dari katayang berarti berasal dari kata irsal yang bermakna dari(mengabarkan) membimbing atau memberi arahan.segi bahasa seorang laki-laki yang diberi khabar Lelaki yang dipilih oleh Allah, dikurniakanPengertian (wahyu) oleh Allah berupa syariat yang wahyu kepadanya untuk amalan diirnya sendiri, daridahulu (sebelumnya), ia mengajarkandan diperintahkan menyampaikan risalahsegi istilahkepada orang-orang di sekitarnya dan kepada umatnya (penganut syariat ini).orang lain BilanganBanyak tetapi tidak dapat dipastikan Yang wajib diketahui 25 orangKitab/suhuf Sebagian menerima suhufSebagian menerima suhuf dan kitab-Tidak ditugaskan menyampaikan-Ditugaskan menyampaikan wahyu Allah wahyu Allah-Ditentukan umat yang dipimpin tugas -Tidak ditentukan umat yang dipimpin
 4. 4. Menegakkan kalimat tauhid(QS. Al-anbiya:25) Menyeru umat manusia untul menyembahhanya kepada Allah (QS. An-nahl :36) Mmembawa rahmat (QS.al-anbiya:107)Memberikan petunjuk yang benar (QS.fatir:24)Memberi peringatan kepada manusia (QS.al-anam:48) Memberi suri tauladan yang baik(QS.al-ahzab:21)
 5. 5. Rasulsebagai pemimpinDalam sebuah negaraDalam MasyarakatMemimpin negara Madinah dengan adil Dalam rumah tangga dan saksamaMemimpin dan Mengadakanmenyatukan kabilah-hubungan kabilah yang diplomatik denganSuami yangbertelagahnegara luar bertanggungjawab Menjalinkan Mewujudkan Bapa yang pengasihhubungan baikkestabilan politikAnak yang mengenang dengan jiran danjasa ibubapa menjaga hak-hak merekaMenjadi contohterbaik dalamBersama parapendidikan anak- anaksahabat membinamasjid Nabawi
 6. 6. i.Setiap muslim wajib mempercayai kesemua 25 Kepentingan beriman kepadaorang rasul. Umat Islam tidak boleh beriman Rasul kepada sebahagian rasul, ii. Karena semua rasul membawa risalah tauhid yang satu dan saling melengkapi sejak nabi Adam a.s hinga Nabi Muhammad saw berdasarkan ; Surah al-Baqarah ayat 285;Maksudnya;Rasulullah telah beriman kepadaapa yang diturunkan kepadanyadari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman; semuanyaberimankepada Allah, danMalaikat-malaikatNya, dan Kitab-kitabNya, danRasul-rasulNya.(Mereka berkata): "Kami tidakmembezakan antaraseorangdengan yang lain Rasul-rasulnya".Mereka berkata lagi: Kami dengardan kami taat (kami pohonkan)keampunanMu wahaiTuhankami, dan kepadaMu jualah tempatkembali".
 7. 7. Fungsi Beriman Kepada Rasul1. Meningkatkan kepercayaan bahwa ajaran dan janji Allah adalah benar.2. Memantapkan keyakinan bahwa hal-hal yang dilakukan dari ajaran rasul adalah benar.3. Meningkatkan beramal saleh dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya serta masyarakat untuk kehidupan di dunia dan akhirat.4. Memperkuat kepercayaan bahwa para rasul adalah teladan hidup yang wajib diikuti dalam meraih kebahagiaan.
 8. 8. Nama rasul yang wajibdiketahui Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh,Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, NabiAyub, Nabi Syuaib, NabiMusa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli ,Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, NabiYahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad saw
 9. 9. Maksud Bahasa:Mereka yang cekal Maksud Istilah: RASUL ULUL AZMIhati, kuat keazaman Mereka yang cekalhati (tabah), kuatkeazaman danamat sabar ketikamenempuhDalil al-Quranberbagai rintanganserta kesusahandalam menempuhagama Islam. Maksudnya:(Jika demikian akibat orang-orang kafir yang menentangmu wahaiMuhammad) maka bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya Rasul-rasul"Ulil-Azmi" (yang mempunyai keazaman dan ketabahan hati) dari kalangan Rasul-rasul (yang terdahulu daripadamu); dan janganlah engkau meminta disegerakan azab untuk mereka (yang menentangmu itu).
 10. 10. Contoh kecekalan Rasul-rasul Ulul Azmi -Sabar menyeru kaumnya supaya beriman selama 950 tahun Nuh - Hanya beberapa orang saja yang beriman dan selebihnya menolak - Tabah menghadapi ancaman dibunuh oleh kaumnyaIsa - Dikhinati oleh sahabat qaribnya Yahuza al-Asghar Yuti - Bertemu Firaun dan pembesarnya dengan tabah Musa - Menyeru mereka beriman walaupun menyadari resiko dibunuh -Diuji dengan perintah menyembelih puteranya IsmailIbrahim -Tabah menghadapi kaumnya sehingga dicampak kedalam api - Sabar menghadapi tantangan & ancaman dibunuh oleh kaumnya Muhammad - Tabah menghadapi ujian ketika berhijrah ke Madinah
 11. 11. Memiliki sifat yang cekal dan tabahCekal dalamperjuangan Paling banyakmenegakkan menaggung berbagaiCIRI RASUL ULUL AZMIujian dalam perjuanganagamaIslamSabar dan mempunyai keazaman yang kuatketika berhadapandengan musuh
 12. 12. SIDDIQ [BENAR]Rasul mempunyai sifat benar dalam perkataan dan perbuatan karena merekadiutuskan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah swt.Firman Allah swt: Ali Imran ayat 161;Maksudnya; Dan tiadalah patut bagi seseorang Nabi itu (disangkakan) berkhianat(menggelapkan harta rampasan perang), dan sesiapa yang berkhianat (menggelapkan sesuatu), ia akan bawa bersama pada hari kiamat kelak apa yangdikhianatinya itu; kemudian tiap-tiap seorang akan disempurnakan (balasan bagi) apa yang telah diusahakannya, sedang mereka tidak akan dikurangkan sedikitpun (balasannya).
 13. 13. AMANAH [JUJUR]Rasul mempunyai sifat jujur dan bertanggungjawab dalam menjalalankan tugas dakwah agar manusia memperhambakan diri kepada Allah.Firman Allah swt; As-Syuara ayat 143;Maksudnya;"Sesungguhnya aku ini Rasul yang amanah, (yang diutus oleh Allah) kepada kamu.
 14. 14. TABLIGH [MENYAMPAIKAN]Rasul bertugas menyampaikan segala perintah Allah swt dan risalah Islam kepada semua lapisan amsyarakat. Mereka tetap melaksankan tugas ini walaupun berhadapan dgn tentangan hebat dari musuhFirman Allah swt; al-Maidah ayat 99;Maksudnya; Tidak ada kewajipan yang ditugaskan kepada Rasulullah selain daripadamenyampaikan (perintah-perintah Allah) sahaja; dan Allah sentiasa mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan.
 15. 15. FATANAH [BIJAKSANA] Sifat bijaksana yang dimiliki oleh Rasul membolehkan mereka menyusun strategi dakwah dengan berkesan disamping dapat mematahkan hujjah orang musyrikin.Firman Allah swt; An-Nahl ayat 125;Maksudnya;Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmatkebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah denganmereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik..
 16. 16. SIFATMUSTAHILBAGI RASUL KAZZAB [DUSTA] - Rasul tidak berdusta - Semua perkara yang disampaikan adalah benar - Allah tidak akan melantiknya sebagai rasul jika ia pendusta.- Umat Islam tidak akan mengetahui kebenaran ajaran Islam KHIANAT [PECAH AMANAH]-Rasul tidak khianat terhadap amanah dantanggungjawab yang diberikan -Islam dapat berkembang pesat keseluruh dunia- Allah tidak akan melantiknya sebagai rasul jika ia khianat. - Allah tidak menyuruh hambanya mempercayai mereka
 17. 17. SIFATMUSTAHILBAGI RASULKITMANUN [MENYEMBUNYIKAN]-Rasul tidak menyembunyikan perkara yang diperintahkan kepadanya -Semua disampaikan dengan penuh ikhlas-Kita dapat mengetahui isi kandungan al-Quran dansyariat IslamiahBALADAH [BODOH]-Rasul tidak bodoh-Sekiranya mereka bodoh sudah tentu mereka tidakdapat melaksanakan amanah yang berat dengan cemerlang
 18. 18. SIFAT HARUSBAGI RASUL BASYARIYATUN [SIFAT YANG ADA PADA MANUSIA BIASA] oRasul manusia biasaoMereka mempunyai sifat yang dimiliki oleh manusia seperti makan, minum, tidur, berjalan beristeri,, penat, sakit yang tidak menjejaskanmartabat nubuwatun [kenabian] oMereka menanggung kesusahan oTiada sifat yang boleh menjatuhkan martabat mereka sebagai seorang rasul seperti gila dansebagainya
 19. 19. KESIMPULANKesan beriman kepada Rasul 1. Mendapat hidayah untuk kembali ke jalan Allah swt 2. Mencintai Rasul lebih dari mencintai diri & keluarga 3. Meningkatkan ketaatan kepada Allah swt 4. Memiliki akhlak mulia yang boleh dicontohi 5. Mendapat kebahagian dunia dan akhirat