Inventori harga diri

of 21 /21
Harga Diri Harga Diri Harga diri merupakan penilaian Harga diri merupakan penilaian menyeluruh tentang diri kita samada menyeluruh tentang diri kita samada secara positif negatif. secara positif negatif. Orang yang mempunyai Harga diri yang Orang yang mempunyai Harga diri yang negatif tidak selesa dengan keadaan negatif tidak selesa dengan keadaan dirinya dan kurang yakin dengan diri dirinya dan kurang yakin dengan diri sendiri, sebaliknya orang yang mempunyai sendiri, sebaliknya orang yang mempunyai hargai diri yang tinggi, bangga dengan hargai diri yang tinggi, bangga dengan diri sendiri dengan pencapaian diri sendiri dengan pencapaian

description

 

Transcript of Inventori harga diri

Page 1: Inventori harga diri

Harga DiriHarga Diri        Harga diri merupakan penilaian menyeluruh Harga diri merupakan penilaian menyeluruh tentang diri kita samada secara positif negatif.tentang diri kita samada secara positif negatif.

Orang yang mempunyai Harga diri yang negatif Orang yang mempunyai Harga diri yang negatif tidak selesa dengan keadaan dirinya dan kurang tidak selesa dengan keadaan dirinya dan kurang yakin dengan diri sendiri, sebaliknya orang yang yakin dengan diri sendiri, sebaliknya orang yang

mempunyai hargai diri yang tinggi, bangga dengan mempunyai hargai diri yang tinggi, bangga dengan diri sendiri dengan pencapaian diri sendiri dengan pencapaian

yang telah diperolehi.yang telah diperolehi.

Page 2: Inventori harga diri

Setiap pagi kita melihat diri kita di dalam cermin.Adakah kita suka melihat apa yang kita lihat? Yang kita lihat di dalam cermin itu ialah diri kita sendiri.Dia adalah diri kita. Perasaan suka kepada diri sendiri bermakna kita mengetahui ciri-ciri yang ada pada diri kita dan tidak malu mengakuinya.Ingatlah, di sekeliling kita terdapat ramai yang mahu kita menjadi seperti itu dan ini, bukan seperti yang kita mahu. Terpulanglah kepada kita untuk menerima atau menolak saranan-saranan itu.Estim-diri kita terpancar pada cara kita berperilaku dan berkata-kata. Ia juga terpancar pada sikap yang kita miliki, pada keyakinan kita terhadap diri sendiri dan pada apa yang kita rasa berkenaan diri kita.

Estem Diri

Page 3: Inventori harga diri

Arahan: Tuliskan (B) bagi BENAR jika pernyataan di bawah

mengambarkan diri anda.

Tulis (T) jika pernyataan itu TIDAK BERKAITAN dengan anda.

Anda hendaklah jujur dengan respon anda.

Kuiz Harga Diri : Kuiz Harga Diri : Mengukur Harga DiriMengukur Harga Diri

Page 4: Inventori harga diri

BILBIL ITEMITEM BB TT

11 Saya sayangkan diri sayaSaya sayangkan diri saya

22 Saya seorang optimistikSaya seorang optimistik

33 Saya boleh mengambarkan diri Saya boleh mengambarkan diri saya berjaya dalam hidupsaya berjaya dalam hidup

44 Saya bertanggungjawab atas Saya bertanggungjawab atas kerja buat sayakerja buat saya

55 Saya menganggap masalah Saya menganggap masalah sebagai cabaransebagai cabaran

Kuiz Harga Diri : Kuiz Harga Diri : Mengukur Mengukur Harga DiriHarga Diri

Page 5: Inventori harga diri

BILBIL ITEMITEM BB TT

66 Saya berasa sentiasa tenteramSaya berasa sentiasa tenteram

77 Saya boleh mengakui kesilapan Saya boleh mengakui kesilapan sayasaya

88 Saya boleh bergaul mesraSaya boleh bergaul mesra

99 Saya boleh mengatur kehidupan Saya boleh mengatur kehidupan harian sayaharian saya

1010 Saya mempunyai matlamat yang Saya mempunyai matlamat yang jelasjelas

Kuiz Harga Diri : Kuiz Harga Diri : Mengukur Mengukur Harga DiriHarga Diri

Page 6: Inventori harga diri

BILBIL ITEMITEM BB TT

1111 Saya sentiasa bangga dengan Saya sentiasa bangga dengan kehidupan sayakehidupan saya

1212 Saya boleh membuat keputusan Saya boleh membuat keputusan dan berpegang teguh padanyadan berpegang teguh padanya

1313 Saya suka mengemukakan Saya suka mengemukakan pendapatpendapat

1414 Saya mengalu-alukan kritikan Saya mengalu-alukan kritikan membinamembina

1515 Saya bersedia menerima tugas Saya bersedia menerima tugas yang mencabaryang mencabar

Kuiz Harga Diri : Kuiz Harga Diri : Mengukur Mengukur Harga DiriHarga Diri

Page 7: Inventori harga diri

BILBIL ITEMITEM BB TT

1616 Saya boleh berbual dengan orang Saya boleh berbual dengan orang saya tidak kenalisaya tidak kenali

1717 Saya lakukan apa yang saya Saya lakukan apa yang saya fikirkan terbaik, walaupun orang fikirkan terbaik, walaupun orang lain tidak bersetujulain tidak bersetuju

1818 Saya dapat memberitahu tentang Saya dapat memberitahu tentang kebolehan saya kepada orang lainkebolehan saya kepada orang lain

1919 Saya dapat mengemukakan Saya dapat mengemukakan perasaan hati saya yang sebenarperasaan hati saya yang sebenar

2020 Umumnya saya berpuas hati Umumnya saya berpuas hati dengan diri sendiridengan diri sendiri

Kuiz Harga Diri : Kuiz Harga Diri : Mengukur Mengukur Harga DiriHarga Diri

Page 8: Inventori harga diri

Kuiz Harga Diri : Kuiz Harga Diri : Mengukur Harga Mengukur Harga DiriDiri

0 - 40 - 4 Konsep Kendiri anda amat rendahKonsep Kendiri anda amat rendah

5 - 95 - 9 kendiri anda rendahkendiri anda rendah

10 - 1410 - 14 Konsep Kendiri anda tinggiKonsep Kendiri anda tinggi

15 - 2015 - 20 Konsep Kendiri anda amat tinggiKonsep Kendiri anda amat tinggi

Page 9: Inventori harga diri

Yakin diri Yakin diri Menghomati diriMenghomati diriSentiasa memajukan diriSentiasa memajukan diriTenang dan damaiTenang dan damaiHubungan Interpersonal yang baik Hubungan Interpersonal yang baik Menerima tanggungjawabMenerima tanggungjawabSabar menghadapi kekecewaanSabar menghadapi kekecewaanAsertif/ Tegas DiriAsertif/ Tegas DiriRamahRamahSanggup mengambil risikoSanggup mengambil risikoPenyayang dan mudah disayangiPenyayang dan mudah disayangiBermatlamatBermatlamat

CIRI HARGA DIRI YANG TINGGICIRI HARGA DIRI YANG TINGGI

Page 10: Inventori harga diri

Takut menerima risikoTakut menerima risikoTakut persainganTakut persainganSuka mengkritik orang lainSuka mengkritik orang lainTidak tegasTidak tegasKurang InisiatifKurang InisiatifPesimistikPesimistikPemaluPemaluRagu-ragu membuat keputusanRagu-ragu membuat keputusanKurang menyengi diri sendiriKurang menyengi diri sendiriRasa tidak disayangiRasa tidak disayangiSentisasa memikirkan kelemahan diriSentisasa memikirkan kelemahan diriAspirasi rendahAspirasi rendah

CIRI HARGA DIRI YANG RENDAHCIRI HARGA DIRI YANG RENDAH

Page 11: Inventori harga diri
Page 12: Inventori harga diri

Kelebihan konsep kendiri positifKelebihan konsep kendiri positif1.1.    Dapat menilai diri mereka dengan Dapat menilai diri mereka dengan positif dan percaya bahawa mereka positif dan percaya bahawa mereka lebih berkebolehan.lebih berkebolehan.2. Mengawal diri pengaruh luar2. Mengawal diri pengaruh luar  3. Memikul tanggungjawab.3. Memikul tanggungjawab.4.  Daya ketahanan perasaan kecewa 4.  Daya ketahanan perasaan kecewa 5.  Bercakap, berfikir dan bertindak 5.  Bercakap, berfikir dan bertindak

dengan positif.dengan positif.

Kelebihan konsep kendiri positifKelebihan konsep kendiri positif1.1.    Dapat menilai diri mereka dengan Dapat menilai diri mereka dengan positif dan percaya bahawa mereka positif dan percaya bahawa mereka lebih berkebolehan.lebih berkebolehan.2. Mengawal diri pengaruh luar2. Mengawal diri pengaruh luar  3. Memikul tanggungjawab.3. Memikul tanggungjawab.4.  Daya ketahanan perasaan kecewa 4.  Daya ketahanan perasaan kecewa 5.  Bercakap, berfikir dan bertindak 5.  Bercakap, berfikir dan bertindak

dengan positif.dengan positif.

Page 13: Inventori harga diri

MEMBENTUK PERSONALITIMEMBENTUK PERSONALITIPercakapan negatif kepada positif

Usah berkataTak bolehlah ..

Tengoklah dulu.. Dah terpaksalah.. Sekejap lagilah..

Susahlah..Tak yakinlah..Tak apalah.. Seganlah..

Benci !Benci!Dah nasib badan…

-Rangsangan negatif--Personaliti negatif-

KatakanAku bolehlah !

Aku pasti berjaya Ini satu cabaran ! Sekarang juga !

Cuba lagi !Pasti berjaya!

Jangan tangguh ! Buktikan !

Kasih ..Aku pasti berjaya!

-Rangsangan positif-Personaliti positif-

Page 14: Inventori harga diri

KELEBIHAN KONSEP KENDIRI POSITIFKELEBIHAN KONSEP KENDIRI POSITIF6. Berasa bangga dengan diri.6. Berasa bangga dengan diri.7. Berupaya mencapai gred yang tinggi.7. Berupaya mencapai gred yang tinggi.8. Lebih bersedia menerima risiko.8. Lebih bersedia menerima risiko.9. Menerima diri dengan lebih positif.9. Menerima diri dengan lebih positif.10.Menghargai diri sendiri serta 10.Menghargai diri sendiri serta menyedari kekuatan & kelemahan diri.menyedari kekuatan & kelemahan diri.

Page 15: Inventori harga diri

Tabiat dan sikap

yang negatif.

Tabiat dan sikap yang negatif.

Pemikiran yang negatif Pemikiran yang negatif

Tiada tindakan atau

hasil yang negatif

Tiada tindakan atau

hasil yang negatif

Percakapan yang negatif

Percakapan yang negatif

NegatifNegatif

Konsep Konsep Kendiri Kendiri NegatifNegatif

Konsep Konsep Kendiri Kendiri NegatifNegatif

Page 16: Inventori harga diri

Peribadi FizikalPeribadi Fizikal

Peribadi Rohani Peribadi Rohani

Peribadi Sosial

Peribadi Sosial

Peribadi Emosi

Peribadi Emosi

PribadiPribadi

DiriDiri

Konsep Konsep Kendiri PositifKendiri Positif

Konsep Konsep Kendiri PositifKendiri Positif

Penghargaan KendiriPenghargaan Kendiri

Keyakinan Diri, Keyakinan Diri, Bermotivasi Bermotivasi

Daya tahan,Daya tahan,

ProaktifProaktif

Page 17: Inventori harga diri

Estem diri• Jadi, sekiranya kita mempunyai estim-diri yang tinggi, antara tanda-tandanya

ialah:• 1. Kita menghormati dan menghargai diri sendiri, oleh itu kita tidak

melakukan perbuatan yang memalukan dan membahayakan diri sendiri. Kita juga tidak menerima sahaja apabila orang lain menyebabkan kita mendapat malu atau membahayakan diri sendiri. Sebagai contoh, kita tidak akan menipu kerana perbuatan seperti itu akan menyebabkan kita boleh mendapat malu. Kita tidak akan menunggang motorsikal dengan laju kerana takut kemalangan.

• Jadi, orang yang sanggup melakukan perbuatan yang menyebabkan orang lain tidak hormat kepada mereka adalah orang yang estim-diri mereka rendah.

• 2. Kita dapat memisahkan antara diri kita dengan perbuatan kita. Jadi, kita dapat mengatakan kita yang bodoh. Sebaliknya, kita akan mengatakan perbuatan kita yang silap. Umpamanya, kita akan berkata pada diri sendiri bahawa kita pandai, cuma pada hari itu cara kita menjawab soalan peperiksaan itu yang silap.

• 3. Kita dapat menerima diri kita sendiri sebagaimana adanya. Kita tahu kelebihan yang kita miliki dan kita juga tahu kekurangan diri.

• 4. Kita berupaya menentukan apa yang kita mahu dan apa yang kita tidak mahu untuk diri kita sendiri. jadi, kita tidak akan membuat sesuatu semata-mata hendak menjaga apa orang lain kata.

• 5. Kita boleh menerima kenyataan bahawa orang lain mungkin lebih berjaya,lebih kaya dan lebih berbakat daripada diri sendiri. Kita tidak dengki, dan tidak berasa diri kita malang.

• Estim-diri yang rendah tergambar pada perbuatan-perbuatan kita dan terpancar pada bahasa yang kita gunakan apabila kita bercakap.

Page 18: Inventori harga diri

Estem diriTerdapat beberapa cara untuk meningkatkan estim-diri. Berikut adalah

beberapa cara:1. Kita mesti yakin kita berkuasa menentukan imej diri kita sendiri. Setiap

orang boleh menentukan cara bagaimana dia mahu melihat dirinya sendiri. Oleh itu kita berkuasa mengubah imej diri kita. Kalau sekarang kita melihat diri sebagai seorang yang tidak memiliki apa-apa keistimewaan, kita mesti mengubah tanggapan anggapan itu. Imej diri kita ada dalam minda kita. Oleh itu kita ada pilihan sama ada mahu mengubahnya atau tidak.

2. Jangan biarkan orang lain menentukan matlamat hidup kita. Ramai orang terperangkap dalam keadaan mereka menilai diri sendiri dengan berpandukan apa orang lain kata.

3. Kenal pasti matlamat hidup kita yang tidak realistik. Salah satu punca kegagalan kita ialah ialah kita membuat matlamat yang di luar keupayaan diri kita untuk mencapainya.

4. Buang stail bual-diri yang negatif. Kita semua berbual dengan diri sendiri. Perbualkan berlaku dalam otak

dan hati. Kebanyakan perbualan kita dengan diri sendiri adalah berkenaan analisis diri, iaitu apa kita kata tentang diri sendiri. Untuk menaikkan estim-diri, kita perlu mengiktiraf keupayaan dan bakat yang ada pada kita.

Page 19: Inventori harga diri

Estem diriTerdapat beberapa cara untuk meningkatkan estim-diri. Berikut

adalah beberapa cara:5. Kukuhkan kekuatan dan keistimewaan diri. Setengah-setengah kelemahan memang tidak dapat kita ubah,

sebagai contoh warna kulit dan tinggi tubuh kita. Hakikat ini mesti kita terima, tapi janganlah kita membesar-besarkannya.

6. Lipat gandakan usaha memperbaiki diri. Antara perkara-perkara yang dapat kita lakukan ialah dengan

membuat matlamat hidup yang realistik, menambah ilmu pengetahuan, belajar kemahiran baru dan menukar perbualan diri daripada perbualan negatif kepada perbualan positif.

7. Belajar menjalin hubungan positif dengan orang-orang lain. Kajian pakar-pakar psikologi mendapati orang-orang yang mempunyai estim-diri yang rendah cenderung melakukan perbuatan atau berkata-kata dengan niat merendah-rendahkan orang lain. - Abdullah Hassan dan Ainon Mohd., Daya Pengaruh dan Perubahan Sikap (Siri Komunikasi Utusan).

Page 20: Inventori harga diri

Berasal dari dasar laut Berasal dari dasar laut yang sangat dalamyang sangat dalam

Penyelam menyabung nyawa Penyelam menyabung nyawa untuk mendapatkannyauntuk mendapatkannya

Di bawa keluar dari dasar lautDi bawa keluar dari dasar lautMesti di buka kulit tiramnya Mesti di buka kulit tiramnya untuk mengeluarkan mutiarauntuk mengeluarkan mutiara

Di bawa ke pakar untuk dijadikan Di bawa ke pakar untuk dijadikan barang hiasan menarik / bermutubarang hiasan menarik / bermutuMenjadi paling berharga apabila Menjadi paling berharga apabila

wanita telah memakainyawanita telah memakainya

-Haji Ali Sheikh Yacob--Haji Ali Sheikh Yacob-

Page 21: Inventori harga diri