ISI KANDUNGAN .Web viewSIRI 300 – LAPORAN MINGGUAN BILANGAN PENYAKIT BERJANGKIT MENGIKUT TEMPAT55

download ISI KANDUNGAN .Web viewSIRI 300 – LAPORAN MINGGUAN BILANGAN PENYAKIT BERJANGKIT MENGIKUT TEMPAT55

of 86

 • date post

  09-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  234
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ISI KANDUNGAN .Web viewSIRI 300 – LAPORAN MINGGUAN BILANGAN PENYAKIT BERJANGKIT MENGIKUT TEMPAT55

PANDUAN NOTIFIKASI PENYAKIT BERJANGKIT

CDCIS (eNotifikasi)

SEKTOR INFORMASI & DOKUMENTASI

CAWANGAN SURVELAN

BAHAGIAN KAWALAN PENYAKIT

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Edisi Kedua 2018

ISI KANDUNGAN

ISI KANDUNGANI

PRAKATA1

SINGKATAN2

PENGENALAN3

PENGENALAN SISTEM SURVELAN PENYAKIT BERJANGKIT3

PENGENALAN SISTEM NOTIFIKASI PENYAKIT BERJANGKIT CDCIS ENOTIFIKASI4

MODUL 1 : AM9

LOG MASUK9

MODUL AM9

FUNGSI PENGUMUMAN10

FUNGSI KES NOTIFIKASI11

FUNGSI BILANGAN KES11

FUNGSI TUGASAN11

FUNGSI PRESTASI PENCAPAIAN NEGARA / NEGERI / DAERAH19

FUNGSI WABAK MENGIKUT DIAGNOSIS19

FUNGSI KES MENGIKUT [TEMPAT]21

FUNGSI KES MENGIKUT EPID WEEK22

FUNGSI KES MENGIKUT FASILITI PEMBERITAHU22

DOKUMENTASI23

MODUL 2 : PENDAFTARAN24

INPUT NOTIFIKASI26

FUNGSI CARIAN/INPUT NOTIFIKASI26

FUNGSI ISTIHAR WABAK34

MODUL 3 : PERTANYAAN36

CARIAN REKOD MELALUI JENIS TINDAKAN37

CARIAN REKOD MELALUI MAKLUMAT PENYAKIT37

CARIAN REKOD MELALUI CIRI-CIRI CARIAN39

CARIAN REKOD MELALUI PILIHAN MINGGU EPID / JULAT TARIKH39

PAPARAN SENARAI REKOD40

MODUL 4 : PENYELENGGARAAN44

FUNGSI TUKAR KATA LALUAN44

FUNGSI FASILITI45

FUNGSI PENGGUNA46

MODUL 5 : MUAT TURUN49

PROSES MUAT TURUN49

MODUL 6 : LAPORAN54

SIRI 100 DAFTAR NOTIFIKASI DAN DAFTAR KES54

SIRI 200 LAPORAN MINGGUAN BILANGAN KES PENYAKIT BERJANGKIT (SEMUA PENYAKIT)54

SIRI 300 LAPORAN MINGGUAN BILANGAN PENYAKIT BERJANGKIT MENGIKUT TEMPAT55

SIRI 400 LAPORAN KEJADIAN PENYAKIT MENGIKUT MINGGU EPID55

SIRI 500 LAPORAN KEJADIAN PENYAKIT MENGIKUT MINGGU EPID DAN TEMPAT56

MODUL TAMBAHAN : PROSES PENGURUSAN ADUAN57

MAKLUMAT TAMBAHAN58

FREQUENTLY ASK QUESTION (F.A.Q.)58

SIDANG PENGARANG59

LAMPIRAN60

2

PRAKATA

Gambar Dato PKP

Kejadian Penyakit Berjangkit merupakan satu ancaman kepada kesihatan. Di era ini berbagai penyakit baru yang muncul (emerging diseases) dan penyakit muncul kembali (reemerging diseases) yang boleh mengancam nyawa serta mengakibatkan kerugian harta benda. Secara tidak langsung memberi kesan negatif kepada ekonomi negara.

Pengalaman lalu mengajar kita supaya lebih bersedia menghadapi ancaman wabak penyakit berjangkit. Adalah mustahak satu sistem pemberitahuan penyakit berjangkit diwujudkan secara sistematik bagi mengesan awal kemungkinan wabak berlaku.

Sistem Maklumat Kawalan Penyakit Berjangkit (CDCIS) ini adalah bertujuan untuk memperkasakan sistem notifikasi penyakit berjangkit sesuai dengan teknologi masa kini. Sistem ini yang dijalankan secara elektronik dapat menjimatkan masa yang diambil dalam memproses notifikasi hingga maklumat diterima di Pejabat Kesihatan Daerah.

Notifikasi awal dan cepat yang diterima di Pejabat Kesihatan Daerah dapat menggerakkan anggota kesihatan mengambil langkah- langkah pencegahan dan kawalan segera dan ini dapat membataskan penularan wabak.

Adalah diharapkan CDCIS dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat dan membantu dalam perancangan program kesihatan awam selaras dengan misi dan visi Kementerian Kesihatan Malaysia.

Saya juga berharap agar sistem ini dapat dimanfaatkan oleh anggota kesihatan. Kerjasama di semua peringkat amatlah diharapkan bagi menjayakan pelaksanaan CDCIS.

Dato Dr. Chong Chee Kheong

Pengarah Bahagian Kawalan Penyakit,

Kementerian Kesihatan Malaysia

SINGKATAN

CDCISCommunicable Disease Control Information System

JKNJabatan Kesihatan Negeri

KKMKementerian Kesihatan Malaysia

PKDPejabat Kesihatan Daerah

PENGENALAN

PENGENALAN SISTEM SURVELAN PENYAKIT BERJANGKIT

PENGENALAN SISTEM NOTIFIKASI PENYAKIT BERJANGKIT CDCIS ENOTIFIKASI

Objektif

Berdasarkan Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988 (Akta 342), semua penyakit berjangkit seperti di Jadual 1 Akta 342 perlu dimaklumkan kepada pegawai kesihatan dalam kadar segera. Bagi memudahkan proses notifikasi, satu sistem notifikasi secara atas talian telah dibentuk. Sistem notifikasi atas talian yang pertama dijalankan di Malaysia bermula pada tahun 2006 dimana aplikasi tersebut dipanggil sebagai Sistem Notifikasi CDCIS. Sistem ini kemudian telah dikemaskini pada tahun 2010 dan dipanggil sebagai CDCIS eNotifikasi.

Modul

Dalam aplikasi CDCIS eNotifikasi, terdapat beberapa modul. Fungsi setiap modul berbeza mengikut aras pengguna. Senarai modul tersebut adalah seperti di Jadual 1 manakala tahap capaian mengikut aras pengguna adalah seperti di Jadual 2. Pilihan fasiliti yang boleh dipilih oleh pengguna juga terhad kepada tahap capaian pengguna tersebut. Pilihan tersebut adalah seperti di Jadual 3.

Paparan Senarai Modul

Rajah 1 : Paparan Senarai Modul

Jadual 1 : Senarai Modul

Modul

Penerangan Ringkas

Modul Am

Bertindak sebagai Muka Depan selepas pengguna daftar masuk ke aplikasi.

Mempunyai maklumat berkenaan pengumuman, ringkasan bilangan kes, prestasi pencapaian, bilangan wabak mengikut diagnosis, bilangan kes mengikut negeri, bilangan kes mengikut Epid Week, bilangan kes mengikut fasiliti pemberitahu dan senarai dokumen yang berkenaan

Modul Pendaftaran

Pendaftaran Notifikasi (Input Notifikasi), dan Pendaftaran Kes

Modul Pertanyaan

Pencarian Senarai Kes (Query)

Modul Penyelenggaraan

Penyelenggaraan seperti kata laluan dan kemaskini fasiliti

Modul Muat Turun

Muat turun linelisting

Modul Laporan

Penjanaan laporan berdasarkan database eNotifikasi

Modul Tambahan : Pengurusan Aduan

Pengurusan Aduan berkenaan sistem eNotifikasi

Jadual 2 : Tahap Capaian Pengguna Mengikut Tahap Fasiliti

Tahap Fasiliti

Tahap Capaian Pengguna

Hospital / Klinik Kerajaan & Swasta

Paparan status tindakan ke atas notifikasi yang diterima di setiap hospital dan kilinik kerajaan & swasta masing-masing sahaja.

Pejabat Kesihatan Daerah / Bahagian

Paparan status tindakan ke atas notifikasi yang diterima di setiap hospital dan kilinik kerajaan & swasta di daerah sendiri sahaja.

Pengguna boleh membuat verifikasi dan semua tindakan ke atas notifikasi yang diterima.

Jabatan Kesihatan Negeri

Paparan status tindakan ke atas notifikasi yang diterima di setiap PKD dan hospital di negeri sendiri sahaja mengikut pilihan tarikh.

Hanya Pegawai Kesihatan JKN dibenarkan untuk membuat tindakan Lulus Batal Daftar.

Kementerian Kesihatan Malaysia / Nasional

Paparan status tindakan ke atas notifikasi yang diterima di setiap negeri, PKD dan hospital mengikut pilihan tarikh.

Pengguna hanya boleh melihat paparan dan mencetak borang notis sahaja. Semua aktiviti tindakan input / kemaskini / batal daftar tidak dibenarkan.

Jadual 3 : Pilihan Fasiliti Mengikut Peringkat Pengguna

Peringkat Pengguna

Pilihan Negeri

Pilihan Bahagian

Pilihan Daerah

Pilihan Fasiliti

Pilihan Sub Fasiliti

Nasional

Malaysia

Semua

Semua

Semua PKD & Hospital

Semua

Negeri

Negeri berkenaan

Semua

Semua

Semua PKD & Hospital

Semua

Bahagian

Sabah / Sarawak

Bahagian yang berkenaan

Semua

Semua PKD & Hospital

Semua

Daerah

Negeri berkenaan

Semua

Daerah yang berkenaan

Semua PKD & Hospital

Semua

Fasiliti

Negeri berkenaan

Semua

Daerah yang berkenaan

Fasiliti yang berkenaan

Semua

Definisi

Dalam menggunakan Sistem eNotifikasi, terdapat beberapa istilah-istilah yang perlu difahami bagi mengelakkan kekeliruan. Istilah-istilah tersebut adalah seperti di jadual

Istilah

Definisi

Input Notifikasi

Notifikasi yang di-input kedalam sistem eNotifikasi.

Daftar Notifikasi

Pendaftaran input notifikasi terhadap input notifikasi yang telah diverifikasi.

Daftar Kes

Pendaftaran kes terhadap notifikasi yang memenuhi kriteria kes.

Pengguna

Sila rujuk Jadual 4 untuk senarai pengguna eNotifikasi. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, setiap pengguna mempunyai tahap capaian yang berbeza, seperti di Jadual 2. Setiap pengguna mempunyai tugasan berbeza mengikut aras pengguna seperti di Rajah 2.

Jadual 4 : Senarai Pengguna eNotifikasi

Fasiliti

Pengguna

Skop Kerja / Tugasan

Tindakan / Tanggungjawab

Hospital / Klinik / Makmal

Pengamal Perubatan / Jururawat / Penolong Pegawai Perubatan / Pegawai Rekod dll.

Input notifikasi

Buat input ke atas kes penyakit berjangkit yang hendak dinotifikasi.

Pejabat Kesihatan Daerah Unit Survelan / CDC

PPKP U29

Input notifikasi

Buat input ke atas notifikasi penyakit berjangkit yang diterima secara manual. Dua skop kerja ini dilakukan dengan menggunakan ID yang berbeza.

Verifikasi notifikasi

Daftar notifikasi

Pindah notifikasi

Abai notifikasi

Membuat verikasi ke atas

semua notifikasi yang diterima dari segi nama, no. k / p, alamat dan diagnosis dan buat daftar

Pejabat Kesihatan Daerah Unit CDC / Vektor / Tibi / Kusta / HIV / AIDS

PPKP U29

Mohon abai

Mohon pindah

Mohon daftar kes

Mohon kemaskini daftar kes (selepas 4 minggu)

Mohon batal daftar

Menjalankan penyiasatan kes