isional -...

of 1 /1
[ •• leks dan gambar Wan Nur Ameera Meor Rozman [email protected] com.my eskipun dibanjiri pelbagai kuih mo- den seperti donut, isional wafel dan tat, ada di antara kita masih mencari atau menggemari kuih tradis- ional seperti kuih kemboja. R asa lebih sedap berbanding gU1).a ketuhar Kuih kemboja atau le- bih dikenali sebagai kuih bakar mempunyai keis- timewaan tersendiri jika + si pembuatnya menge- kalkan kaedah tradisional sewaktu melakukan pro- ses pembakaran. Pengusaha kuih bakar, Siti Hasnah Rawi, ' 71 , berkata, kuih tradisional itu memang sukar 'dicari, apatah lagi pada zaman te- knologi moden ini. "Kini, ramai membakar menggunakan }{etukar gelombang mikro berban- ding arang yang dikatakan mengambil masa lama se- lain agak renyah. "Malah, kuih ba}<ar di pasaran terutama di seki- tar ibu kota mempunyai rasa seperti kuih bingka apatah lagi mereka mele- tak bijan di atasnya," ka - tanya. ( . . meletak adunannya," ka- Bagi mengekalkan rasa tanya. dan bau pandan asli, Has- Sewaktu proses pem- - nah atau mesra dengan bakaran, arang perlu diki- panggilan Zainab menggu- paskan agar memberikan nakan daun pandan tanpa api berterusan. meletakkan setitik pun Menurutnya, jika adu- ekstrak tumbuhan itu. nan dimasukkan sebelum Katanya, kuih bakar minyak mencapai tahap ke- daripada tepung, gula, te- . panasan diinginkan, kuih lur, santan dan air daun . terhasil tidak akan secantik pandan antara juadah seperti kebiasaan. tradisional yang mudah Bagi menghasilkan kuih diadun dan dimasak jika bakar yang enak dan ra- mengetafmi rahsia serta ngup, ia memerlukan jagaan . teknik yang betul. rapi selama tujuh hingga la- "Untuk membakar, ia pan minit. memerlukan beberapa ba- "Anda boleh tahu kuih han bakar seperti api, pasir bakar itu masak atau tidak dan arang. Pasir akan di- dengan melihat ia merekah letak di atas kuali leper, dan hijau kekuningan. kemudian arang di atas pe- "Walaupun mem- nutup penibakar. bakar menggunakan arang "Setelah meletak mi - memerlukan fokus dan nyak di dalam pembakar masa, ia ' berbaloi malah daripada tembaga berben- memberi kepuasan," kata- tuk bunga itu, baru saya nya. Tidak seperti kuih bakar lain, kuih tradisional yang dihasilkan Zainab keliha- . tan bersarang di permu- kaan atas dan di dalam. . Dia yang menjalankan perniagaan kuih bakar se- jak 1980- an menggunakan resipi yang diberikan rakannya dari Selayang sehingga menjadi sebutan' penggemar kuih tradisional itu. Dia yang bo- leh dihubungi di talian 0l7- 3448836 men - gakui kuih bakar itu bo- leh selama tiga minggu. JUMAAl 70GOS2015

Embed Size (px)

Transcript of isional -...

 • [

  ~~Nilan~ ••

  leks dan gambar Wan Nur Ameera Meor Rozman [email protected]

  eskipun dibanjiri pelbagai kuih mo-den seperti donut,

  isional wafel dan tat, ada di antara kita masih mencari atau menggemari kuih tradis-ional seperti kuih kemboja.

  Rasa lebih sedap berbanding gU1).a ketuhar

  Kuih kemboja atau le-bih dikenali sebagai kuih bakar mempunyai keis-timewaan tersendiri jika

  + si pembuatnya menge-kalkan kaedah tradisional sewaktu melakukan pro-ses pembakaran.

  Pengusaha kuih bakar, Siti Hasnah Rawi, ' 71, berkata, kuih tradisional itu memang sukar 'dicari, apatah lagi pada zaman te -knologi moden ini.

  "Kini, ramai membakar menggunakan }{etukar gelombang mikro berban-ding arang yang dikatakan mengambil masa lama se-lain agak renyah.

  "Malah, kuih ba}