JADUAL KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) jadual key performance indicator (kpi) institut pendidikan...

download JADUAL KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) jadual key performance indicator (kpi) institut pendidikan guru

of 37

 • date post

  16-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  7
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of JADUAL KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) jadual key performance indicator (kpi) institut pendidikan...

 • JADUAL KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)

  INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU LINTANG

  UNTUK

  2012 HINGGA 2016

 • KANDUNGAN

  Bil. Jabatan/Unit Mukasurat

  1 IPG Kampus Batu Lintang 1

  2 Jabatan Matematik 4

  3 Jabatan Sains 6

  4 Jabatan Pendidikan Islam Dan Moral 8

  5 Jabatan Bahasa 11

  6 Jabatan Pengajian Melayu 14

  7 Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan 17

  8 Jabatan Ilmu Pendidikan 20

  9 Jabatan Sains Sosial 23

  10 Jabatan Teknologi Pendidikan 26

  11 Jabatan Hal Ehwal Pelajar 28

  12 Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan 30

  13 Unit Praktikum 31

  14 Unit Peperiksaan 32

  15 Unit Latihan Dalam Perkhidmatan 33

  16 Unit Kokurikulum 34

 • 1

  JADUAL KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) IPG KAMPUS BATU LINTANG

  KPI Unit Ukuran 2012 2013 2014 2015 2016

  A. Akademik

  1. Pelajar sepenuh masa/KDC mencapai minimum PMGT 2.7

   PPISMP

   PISMP

   DPLI

   PGSR

   PPG

   KDPM-KDC

   KPLI j-QAF

  Peratus

  85 85 90 70 60 80 85

  86 86 91 71 61 81 86

  87 87 92 -

  62 82 87

  88 88 93 -

  63 83 88

  88 88 93 -

  63 83 88

  2. Peratus kelulusan pelajar yang menduduki peperiksaan

   PPISMP

   PISMP

   DPLI

   PGSR

   PPG

   KDPM-KDC

   KPLI j-QAF

  Peratus

  99 99 99 95 65 95 95

  99 99 99 95 70 96 96

  99 99 99 -

  75 97 97

  99 99 99 -

  75 97 97

  99 99 99 -

  75 97 97

  B. Kokurikulum

  1. Peratusan kelulusan pelajar dalam kokurikulum

  Peratus 99 99

  99 99 99

  2. Pelajar PISMP memperoleh sekurang-kurangnya satu sijil kepegawaian / kejurulatihan / kemahiran / kepimpinan.

  Peratus 100

  3. Pensyarah penasihat kokurikulum memperoleh sekurang-kurangnya satu sijil

  Peratus 20 40 60 70 80

 • 2

  KPI Unit Ukuran 2012 2013 2014 2015 2016

  bertauliah kepegawaian / kejurulatihan / kemahiran / kepimpinan

  4. Penglibatan pelajar di peringkat IPGM / Luar

  Peratus 10 10 10 10 10

  C. Praktikum

  1. Peratusan kelulusan pelajar dalam praktikum

  Peratus 99

  2. Kepuasan pelanggan operasi terhadap bimbingan pelaksanaan praktikum dengan pencapaian minimum min 3.5

  Peratus 100

  D. Penyelidikan / Penulisan Ilmiah dan Inovasi

  1. Menghasilkan penyelidikan/ penulisan ilmiah / inovasi di peringkat institut

  Bilangan 10 11 13 14 15

  2. Membentangkan hasil penyelidikan / penulisan ilmiah / inovasi di peringkat negeri / kebangsaan / antarabangsa

  Bilangan 5 7 9 11 13

  3. Penataran hasil penyelidikan / penulisan ilmiah / inovasi / kreatif

  Bilangan 7 8 9 10 11

  E. Kepuasan Pelanggan Operasi (Pelajar)

  1. Kepuasan terhadap pelaksanaan pengajaran & pembelajaran dengan minimum min 3.8

  Peratus 99 99 99 99 99

  2. Kepuasan terhadap pelaksanaan kokurikulum dengan minimum min 3.8

  Peratus 99 99 99 99 99

  3. Kepuasan terhadap mentoring kumpulan dengan

  Peratus 99 99 99 99 99

 • 3

  KPI Unit Ukuran 2012 2013 2014 2015 2016

  minimum min 3.8

  4. Kepuasan terhadap pelaksanaan kerja kursus dengan minimum min 3.8

  Peratus 99 99 99 99 99

  5. Kepuasan terhadap perkhidmatan perpustakaan

  Peratus 90 91 91 92 93

  F. Kepuasan Pelanggan Organisasi (Sekolah)

  1. Pelanggan berpuas hati dengan kualiti diri guru permulaan selepas 6 bulan

  Peratus 80 82 84 86 88

  2. Pelanggan berpuas hati dengan proses pengajaran dan pembelajaran guru permulaan selepas 6 bulan

  Peratus 80 82 84 86 88

  3. Pelanggan berpuas hati terhadap pengurusan kokurikulum oleh guru permulaan selepas 6 bulan

  Peratus 80 82 84 86 88

  4. Pelanggan berpuas hati terhadap pengurusan tugas di sekolah oleh guru

  Peratus 80 82 84 86 88

 • 4

  JADUAL PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATOR : KPI) JABATAN MATEMATIK

  IPG KAMPUS BATU LINTANG

  KPI Unit Ukuran 2012 2013 2014 2015 2016

  A. Akademik

  1. Pelajar sepenuh masa/KDC mencapai minimum PMGT 2.9

   PPISMP

   PISMP

   DPLI

   PGSR

   KDC-KDPM

   PPG

  Peratus

  85 85 90 70 80 60

  86 86 91 71 81 61

  87 87 92 -

  82 62

  88 88 93 -

  83 63

  88 88 93 -

  83 63

  2. Peratus kelulusan pelajar yang menduduki peperiksaan

   PPISMP

   PISMP

   DPLI

   PGSR

   KDC-KDPM

   PPG

  Peratus

  99 99 99 95 95 65

  99 99 99 95 96 70

  99 99 99 -

  97 75

  99 99 99 -

  97 75

  99 99 99 -

  97 75

  D. Penyelidikan / Penulisan Ilmiah dan Inovasi

  4. Menghasilkan penyelidikan/ penulisan ilmiah / inovasi di peringkat institut

  Bilangan 1 1 2 2 3

  5. Membentangkan hasil penyelidikan / penulisan ilmiah / inovasi di peringkat negeri / kebangsaan / antarabangsa

  Bilangan 1 1 1 1 1

  6. Penataran hasil penyelidikan Bilangan 1 1 1 1 1

 • 5

  KPI Unit Ukuran 2012 2013 2014 2015 2016

  / penulisan ilmiah / inovasi / kreatif

  E. Kepuasan Pelanggan Operasi (Pelajar)

  6. Kepuasan terhadap pelaksanaan pengajaran & pembelajaran dengan minimum min 4.0

  Peratus 99 99 99 99 99

  7. Kepuasan terhadap pelaksanaan kokurikulum dengan minimum min 4.0

  Peratus 99 99 99 99 99

  8. Kepuasan terhadap mentoring kumpulan dengan minimum min 4.0

  Peratus 99 99 99 99 99

  9. Kepuasan terhadap pelaksanaan kerja kursus dengan minimum min 3.6

  Peratus 99 99 99 99 99

  F. Kepuasan Pelanggan Organisasi (Sekolah)

  5. Pelanggan berpuas hati dengan kualiti diri guru permulaan selepas 6 bulan

  Peratus 80 82 84 86 88

  6. Pelanggan berpuas hati dengan proses pengajaran dan pembelajaran guru permulaan selepas 6 bulan

  Peratus 80 82 84 86 88

  7. Pelanggan berpuas hati terhadap pengurusan kokurikulum oleh guru permulaan selepas 6 bulan

  Peratus 80 82 84 86 88

  8. Pelanggan berpuas hati terhadap pengurusan tugas di sekolah oleh guru

  Peratus 80 82 84 86 88

 • 6

  JADUAL KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) JABATAN SAINS

  IPG KAMPUS BATU LINTANG

  KPI Unit Ukuran 2012 2013 2014 2015 2016

  A. Akademik

  1. Pelajar sepenuh masa/KDC mencapai minimum PMGT 2.7

   PISMP

   PGSR

   PPG

  Peratus

  88 70 65

  90 -

  67

  92 -

  69

  94 -

  71

  96 -

  73

  2. Peratus kelulusan pelajar yang menduduki peperiksaan

   PISMP

   PGSR

   PPG

  Peratus

  99 95 65

  99 95 70

  99 -

  75

  99 -

  75

  99 -

  75

  B. Penyelidikan / Penulisan Ilmiah dan Inovasi

  7. Menghasilkan penyelidikan/ penulisan ilmiah / inovasi di peringkat institut

  Bilangan 1 1 1 1 1

  8. Membentangkan hasil penyelidikan / penulisan ilmiah / inovasi di peringkat negeri / kebangsaan / antarabangsa

  Bilangan 1 1 1 1 1

  9. Penataran hasil penyelidikan / penulisan ilmiah / inovasi / kreatif

  Bilangan 1 1 1 1 1

  C. Kepuasan Pelanggan Operasi (Pelajar)

  10. Kepuasan terhadap pelaksanaan pengajaran & pembelajaran dengan minimum min 4.0

  Peratus 99 99 99 99 99

 • 7

  KPI Unit Ukuran 2012 2013 2014 2015 2016

  11. Kepuasan terhadap pelaksanaan kokurikulum dengan minimum min 4.0

  Peratus 99 99 99 99 99

  12. Kepuasan terhadap mentoring kumpulan dengan minimum min 4.0

  Peratus 99 99 99 99 99

  13. Kepuasan terhadap pelaksanaan kerja kursus dengan minimum min 4.0

  Peratus 99 99 99 99 99

  F. Kepuasan Pelanggan Organisasi (Sekolah)

  9. Pelanggan berpuas hati dengan kualiti diri guru permulaan selepas 6 bulan

  Peratus 80 82 84 86 88

  10. Pelanggan berpuas hati dengan proses pengajaran dan pembelajaran guru permulaan selepas 6 bulan

  Peratus 80 82 84 86 88

  11. Pelanggan berpuas hati terhadap pengurusan kokurikulum oleh guru permulaan selepas 6 bulan

  Peratus 80 82 84 86 88

  12. Pelanggan berpuas hati terhadap pengurusan tugas di sekolah oleh guru

  Peratus 80 82 84 86 88

 • 8

  JADUAL KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL

  IPG KAMPUS BATU LINTANG

  KPI Unit Ukuran 2012 2013 2014 2015 2016

  A. Akademik

  1. Pelajar sepenuh masa/KDC mencapai minimum PMGT 2.7

   PPISMP

   PISMP

   PGSR

   PPG

   KDPM-KDC

   KPLI j-QAF

  Peratus

  85 88 70 65 80 88

  86 90 71 67 81 90

  87 92 -

  69 82