Jerayawara sip+ dan_sisc+_jpn_perlis[1]

Click here to load reader

 • date post

  31-Oct-2014
 • Category

  Education

 • view

  575
 • download

  4

Embed Size (px)

description

penerangan tentang skop tugas sip+ dan sisc+

Transcript of Jerayawara sip+ dan_sisc+_jpn_perlis[1]

 • 1. SISC+ (School Improvement Specialist Coach atau Rakan Pembimbing Pakar Peningkatan Sekolah) SIPARTNER+ (School Improvement Partner atau Rakan Peningkatan Sekolah) (RUJUK BAB 4 PPPM)

2. RAKAN PENINGKATAN SEKOLAH (SIP+) URUSETIA SIP+ IALAH IAB/FELLOW KANAN SIP+ BERFOKUS KEPADA KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH IAITU PGB SIP+ SEBAGAI RAKAN PEMBIMBING PGB MEMBANTU SEKOLAH MENINGKAT PRESTASI DAN BERADA DI BAND YANG LEBIH BAIK 3. COACHING DAN MENTORING IAB TERLIBAT DALAM MELATIH SIP+ BPSH SEBAGAI URUSETIA PUSAT/KPM PRA-PERSEDIAAN PERJUMPAAN DENGAN PEMIMPIN (PGB) LAWATAN PELAPORAN 4. SIP+ DIPERKENALKAN KEPADA SEKOLAH BAND 5,6 DAN 7 SISC+ UNTUK GURU BI, BM , MATEMATIK DAN SAINS KE ARAH PECUTAN PENINGKATAN SEKOLAH INTERVENSI BERDASARKAN ISU YANG DIKENALPASTI DI SEKOLAH 5. SISC+ DAN SIP+ SEPENUH MASA PEMBIMBING GURU DAN PGB SEPENUH MASA MEMBINA HUBUNGAN KUKUH DENGAN GURU DAN PGB JENIS SOKONGAN DIBERIKAN MENGIKUT TAHAP PRESTASI SEKOLAH BERKENAAN 6. HAMPIR 2500 SISC+ DAN SIP+ DIJANGKA AKAN DITEMPATKAN DI SEMUA DAERAH SELURUH NEGARA 7. BUKU PANDUAN TRANSFORMASI DAERAH (DTP) KPM SKKSM SKPM FELLOW KANAN PERIBADI (IAB) 8. REKOD SESI BIMBINGAN LOG SIPARTNER+ PELAN TINDAKAN SEKOLAH AKUJANJI KPI PGB 2014 2016 MANUAL PROSEDUR KERJA SIP+ SKT SIP+ 2014 9. Mengadakan lawatan bimbingan pengetua. Melaksanakan program yang diluluskan oleh pusat. Melapor , memantau dan memastikan pembangunan pengetua. Melaporkan isu-isu kepada pihak atasan dan mengenal pasti intervensi yang diperlukan dalam Pelan Penambahbaikan sekolah. 10. Prestasi sekolah Band dan Skor Komposit Prestasi sekolah Band dan Skor Komposit 11. SISC+ SEBAGAI JAWATAN SEPENUH MASA SISC+ SEBAGAI PEMBIMBING DALAM KURIKULUM,PENTAKSIRAN DAN PEDAGOGI BIMBINGAN BERASASKAN SEKOLAH UNTUK GURU TERUTAMA DI SEKOLAH BAND RENDAH 2013 SISC+ DI SABAH DAN KEDAH (BM, BI & MT) 2014 SELURUH NEGARA (BM, BI & MT) PENGHUJUNG 2014 SISC+ SAINS AKAN DILANTIK 12. Bimbingan guru dalam dimensi kurikulum, pentaksiran dan pedagogi Pementoran Merekabentuk intervensi untuk penambahbaikan PdP guru Pegawai penghubung antara KPM dan guru (Program KPM) Memantau keberkesanan pelaksanaan PdP guru 13. 3. Lesson observation 1. Review previous lesson 2. Briefing 4. Feedback 5. Coaching INSTRUCTIONAINSTRUCTIONA LL COACHINGCOACHING - CollaborativeCollaborative planningplanning - TeamTeam teachingteaching - LessonLesson 14. PPPM 2013 -2025 GTP 1.0 & 2.0 SURAT PEKELILING IKHTIASAS NKRA PENDIDIKAN BUKU PANDUAN TRANSFORMASI DAERAH (DTP) KPM MASTER TRAINER 15. BUKU LOG PERGERAKAN PEGAWAI SISC+ FAIL MEJA PEGAWAI SISC+ MATRIKS BIMBINGAN GURU (Teacher Coaching Tool) PELAN PEMBANGUNAN GURU (Teacher Development Plan) TEMPLAT INTERVENSI SEKOLAH MANUAL PROSEDUR KERJA SISC+ 16. PERANCANGAN Tahap 2 Tahap 3Tahap 1 Pemerhatian 0 Guru mengenal pasti dan membincangkan objektif pengajaran dengan jelas dan spesifik (cth: hari ini kita akan belajar tentang perbezaan antara mamalia dengan reptilia) Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dan objektif pengajaran dibincangkan bersama-sama murid serta dirujuki di sepanjang pengajaran dilaksanakan. Guru menyatakan satu topik umum bagi pengajaran atau menulis satu topik umum di atas papan hitam tanpa membincangkannya (cth: Klasifikasi binatang) Objektif Pembelajara n 16 Pengajaran guru mencapai Tahap 1 dengan mematuhi struktur dan isi penting RPH secara keseluruhannya. Rancangan Pengajaran Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dengan mematuhi semua isi penting RPH secara tekal . Pelajaran diasaskan sebahagiannya pada Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang dikaitkan dengan Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) Pengajaran guru mencapai Tahap 1 dengan aktiviti yang melibatkan kreativiti, perbincangan dua hala, aplikasi praktikal atau penggunaan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) yang lain Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dengan sekurang- kurangnya 2 aktiviti yang berbeza dan melibatkan kreativiti, perbincangan dua hala, aplikasi praktikal , atau penggunaan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) yang lain Pelajaran mengandungi aktiviti bersifat arahan yang dilakukan oleh murid serta dikaitkan dengan pembelajaran murid Pangajaran Berasaskan Aktiviti Matrik Bimbingan Guru (1/4) 17. Tumpuan & Perhatian Murid Pengurusan Bilik Darjah Komunikasi PENYAMPAIAN 0 17 Pengajaran guru mencapai Tahap 1 dan tidak hanya membaca secara terus daripada buku teks Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dan menggunakan pelbagai variasi tekanan, nada dan ketinggian suara yang berkesan untuk menarik tumpuan murid. Guru bercakap dengan jelas dan dapat didengari serta menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh murid Semua murid memberi perhatian dan maklum balas kepada soalan apabila ditanya Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dan murid secara proaktif bertanyakan soalan serta berbincang lanjut dengan guru dan sesama mereka. Murid kebanyakannya memberikan perhatian walaupun pasif. Kebanyakan murid berkelakuan baik dan guru berupaya menangani murid yang berkelakuan buruk dengan hanya sedikit gangguan (cth: menyuruh murid keluar kelas) Kebanyakan murid berkelakuan baik dan guru menangani murid yang berkelakuan buruk tanpa gangguan (cth: dengan mengangkat tangan untuk senyap) Guru menangani murid yang berkelakuan buruk tetapi pada masa yang sama terpaksa menggangu pelajaran. Tahap 2 Tahap 3Tahap 1 Pemerhatian 18. Pengetahua n Kandungan Bahan Bantu Mengajar PENYAMPAIAN Tahap 2 Tahap 3Tahap 1 Pemerhatian 0 18 Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dan sekurang- kurangnya satu BBM melibatkan interaksi murid (cth: menulis di atas kertas, membuat eksperimen) Guru menggunakan papan putih dan /atau projektor untuk menjelaskan konsep atau idea yang relevan dan perkataan /lukisan yang digunakan adalah jelas. Guru menepati topik secara umumnya, tetapi membuat kesilapan isi kandungan atau memperlihatkan keraguan yang jelas dalam isi kandungan. Guru menepati topik pengajaran; tidak membuat kesilapan kandungan; dan mempunyai semua pengetahuan kandungan yang diperlukan oleh sukatan pelajaran untuk mengajar dengan berkesan Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dan menggunakan pengetahuan kandungannya melangkaui sukatan pelajaran yang membantu murid mencapai objektif pengajaran. PENILAIAN Penilaian Secara Lisan Guru menyoal murid dengan soalan yang relevan selari dengan keperluan objektif pembelajaran serta berupaya mengenal pasti jawapan yang betul dan salah. Pengajaran guru mencapai Tahap 1 dan guru menggunakan soalan terbuka; berupaya memberi penjelasan kepada jawapan salah; dan memberi pengukuhan positif untuk jawapan yang betul Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dan guru menyeimbangkan soalan dengan tahap keupayaan murid yang pelbagai Pengajaran guru mencapai Tahap 1 dan menggunakan bahan bantu mengajar tambahan yang relevan, jelas serta menarik perhatian Matrik Bimbingan Guru (3/4) 19. Tahap 2 Tahap 3Tahap 1 Pemerhatian 0 19 PENILAIAN Penilaian Secara Bertulis Pengajaran guru mencapai Tahap 1 dan guru berupaya memberi penyelesaian kepada jawapan salah; dan memberi pengukuhan positif kepada jawapan betul dalam kebanyakan tugasan murid. Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dan mengkhususkan tugasan dengan keupayaan murid yang pelbagai Guru menetapkan kerja kelas atau kerja rumah secara bertulis untuk menguji pencapaian objektif pembelajaran dan berjaya mengenal pasti jawapan yang betul dan salah oleh kebanyakan murid Refleksi Pelajaran Guru mengenal pasti sekurang-kurangnya satu kekuatan dan satu keperluan penambahbaikan. Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dan guru berupaya untuk mencadangkan tindakan penambahbaikan. Guru dapat membuat pemerhatian secara umum mengenai pengajaran tetapi tidak mencapai Tahap 2 REFLEKSI Kesimpulan Pelajaran Pengajaran guru mencapai Tahap 1 dan berupaya memberikan kesimpulan termasuk hasil pembelajaran dan menjelaskan 3-5 isi utama yang telah dipelajari. Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dan guru menerangkan sebab pelajaran yang berkenaan penting serta hubung kaitnya dengan pelajaran yang lain Guru mengakhiri pengajaran tetapi tidak mencapai Tahap 2 SEMAKANMatrik Bimbingan Guru (4/4) 20. 20 : : : : : 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 Segi pembangunan 1Segi pembangunan 1 Segi pembangunan 2Segi pembangunan 2 Segi pembangunan 3Segi pembangunan 3 Nama SISC+ Nama sekolah Nama PPDNama pengetua Nama guru Tahap sekarang Untuk mencapainya, saya akanMatlamat saya adalah Tercapai? Tindakan (Jangka Masa) Tindakan (Jangka Masa) Tindakan (Jangka Masa_ Tindakan (Jangka Masa) Tindakan (Jangka Masa) Tindakan (Jangka Masa_ Tindakan (Jangka Masa) Tindakan (Jangka Masa) Tindakan (Jangka Masa_ 21. BUKU LOG PERGERAKAN PEGAWAI SISC+ 2013 PENYELIAAN DAN BIMBINGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN NAMA PEGAWAI SISC+ MATA PELAJARAN PEJABAT NEGERI MEREALISASIKAN ASPIRASI PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM) 22. Penyeliaan dan bimbingan pengajaran dan pembelajaran 1. Sila rekodkan pergerakan ke sekolah di bawah kawalan untuk melaksanakan penyeliaan dan bimbingan. 2. Dapatkan pengesahan kehadiran oleh Pengetua/Guru Besar dan guru yang dihubungi dari sekolah yang dilawati. 3. Rekod ini perlu disahkan oleh Pegawai Pelajaran Daerah masing-masing pada setiap 2 minggu. 4. Sila sediakan bilangan helaian yang mencukupi. Bil Tarikh Masa Nama Sekolah Nama Guru Yang Dibimbing/Lain-lain Tanda tangan Guru Yang Dibimbing Cop dan Tanda tangan Pengetua/ Guru Besar Catatan 1 2 3 4 5 6 7 8 TOOLS AND TEMPLATES TO BE USED 23. FAIL MEJA PEGAWAI SISC+ 2013 NAMA PEGAWAI SISC+ MATA PELAJARAN PEJABAT NEGERI MEREALISASIKAN ASPIRASI PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM) Catatan 1. Pegawai SISC+ perlu merekodkan tugas yang dilaksanakan pada setiap hari. 2. Rekod ini perlu disahkan oleh Pegawai Pelajaran Daerah masing-masing pada setiap minggu. 3. PPD boleh membuat pengubahsuaian format laporan tugas harian mengikut keperluan masing-masing. 4. Dokumen ini boleh disediakan dalam bentuk buku atau helaian dalam fail. 24. TOOLS AND TE