KAJIAN TINDAKAN

Click here to load reader

 • date post

  24-Aug-2014
 • Category

  Documents

 • view

  199
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of KAJIAN TINDAKAN

KAJIAN TINDAKAN ISI KANDUNGAN/MUKA SURAT TAJUK PENGESAHAN PENYELIA/PENGAKUAN PELAJAR PENGHARGAAN ABSTRAK

BAB 1 :PENDAHULUAN/LATAR BELAKANG 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 PENGENALAN PERNYATAAN MASALAH KEPENTINGAN KAJIAN OBJEKTIF DEFINISI OPERASIONAL

BAB 2 :SOROTAN KAJIAN 2.1 PENGENALAN 2.2 KAJIAN MENGENAI FAKTOR-FAKTOR MASALAH/KAJIAN BAB 3 :METODOLOGI 3.1 PENGENALAN 3.2 SAMPEL KAJIAN/SKOP KAJIAN/BATASAN KAJIAN 3.3 INSRUMEN KAJIAN BAB 4 :HASIL KAJAIN DAN PERBINCANGAN 4.1 PENGENALAN 4.2 ANALISIS DATA BAB 5 :RUMUSAN/CADANGAN/KESIMPULAN KESIMPULAN

BIBLIOGRAFI LAMPIRAN