Kaunselor & klien .

download Kaunselor & klien .

of 35

Transcript of Kaunselor & klien .

 • 7/28/2019 Kaunselor & klien .

  1/35

 • 7/28/2019 Kaunselor & klien .

  2/35

  Selain dari tutur kata, gerak geri klien semasa bercakap juga patut

  dilihat dan didengar sama. Dikatakan bahawa segala tingkah laku klien itu

  turut memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan makna sesuatu

  pengucapannya itu.

  Gerak geri bukan lisan seseorang dikatakan dapat menggambarkan

  perasaannya yang sebenar. Ini termasuklah perasaan hatinya, pemikiran

  mental dan fizikalnya. Ia dapat menunjukkan sama ada klien berada dalam

  keadaan yang selesa ataupun sebaliknya.

  Mendengar merupakan kemahiran yang paling penting dalam proses

  kaunseling. Pemahaman yang tepat hanya akan diperolehi dengan adanya

  pendengaran yang baik. Di dalam konteks kaunseling, terdapat beberapa

  perkara yang perlu di dengar iaitu isi kandungan yang diperkatakan, perasaanyang dilahirkan melalui tingkah laku tanpa lisan dan juga mendengar perasaan

  yang dinyatakan.

  Oleh itu dikatakan proses mendengar melibatkan seluruh deria yang

  terdapat pada diri kaunselor. Telinga digunakan untuk mendengar apa yang

  diperkatakan, mata untuk melihat bagaimana gerak laku semasa perkataan atau

  ayat dituturkan, hidung juga turut menghidu bau-bau yang ada di sekeliling

  dan kadang kala deria sentuhan sebagaibersalaman dan sebagainya.

  Apabila kita memberikan tumpuan sepenuh pada klien tanpa berbelah

  bahagi, ini bererti kita menyediakan diri untuk mendengar. Di sini terdapat

  beberapa panduan dalam meningkatkan kemahiran seperti dinyatakan di

  bawah;

  Kaunselor mesti memahami tujuan klien berada di situ

  Untuk mendapatkan maklumat yang terperinci, kaunselor perlu memberi

  fokus bukan sahaja kepada perkataan tetapi juga kepada nada dan cara

  yang diperkatakan.

  Kaunselor perlu mengelak daripada membuat penilaian kepada klien terlebih

  awal.

  Kaunselor perlu lebih tahan berhadapan dengan gangguan-gangguan sama

  ada yang datang dari luar seperti bunyi bising atau gangguan dari dalam

  diri seperti bisik-bisikan hati sendiri.

  Oleh yang demikian, amat penting bagi kaunselor mendengar dan

  memahami dengan lebih peka, sama ada dari segi suara mahupun tingkah laku

  bukan lisan klien. Dengan berbuat demikian, barulah kaunselor dapat benar- benar memahami mesej klien dengan lebih sempurna. Secara tidak langsung,

 • 7/28/2019 Kaunselor & klien .

  3/35

  tindakan ini dapat menunjukkan kesediaan kaunselor untuk berhadapan dengan

  klien. Kaunselor boleh menunjukkan kemahiran mendengarnya dengan

  beberapa cara seperti berikut ;

  1. Menyatakan semula

  Kaunselor menyebut semula apa yang telah dikatakan oleh kliennya

  dengan tepat

  2. Menggambarkan semula

  Kaunselor akan memfokus pada isi kandungan serta perasaan klien.

  Akan tetapi, kaunselor perlulah menggunakan perkataannya sendiri supaya

  menunjukkan kaunselor benar-benar faham dan mendengar percakapan klientadi.

  3. Memberikan respons

  Jones (2004) menjelaskan terdapat 10 kemahiran mendengar dengan aktif iaitu seperti di

  bawah;

  Kemahiran 1: Memiliki sifat menghormati dan menerima

  Kemahiran 2 : Memahami sudut pandangan klien

  Kemahiran 3 : Menghantar mesej suara yang baik

  Kemahiran 4 : Menghantar mesej badan yang baik

  Kemahiran 5: Gunakan kata-kata pembuka, ganjaran dan soalan terbuka.

  Kemahiran 6: Parafrasa

  Kemahiran 7: Membuat refleksi perasaan

  Kemahiran 8: Menunjukkan kefahaman konteks perbualan

  Kemahiran 9: Mengurus resistan di peringkat awal

  Kemahiran 10 : Elakkan perkataan jangan

  Kemahir an M embina Perhubungan

  Kemahiran membina perhubungan merupakan langkah yang paling

  awal dalam sesi kaunseling. Tujuannya adalah untuk membinaperhubungan

  yang mesra, saling mempercayai dan rasa selamat antara kaunselor dan klien

  supaya klien sedia berbincang. Tahap ini termasuklah memberi perangsang

  kepada klien agar sentiasa tenang dengan memberikan tanggapan pertama

  yang positif.

  Kaunselor mesti membina suasana sekeliling dan tingkah laku yang

  meyakinkan dan menunjukkan kemesraan. Dalam kemahiran ini terdapat beberapa sub kemahiran asas seperti membina suasana alam sekeliling,

 • 7/28/2019 Kaunselor & klien .

  4/35

  suasana terapeutik, ruang untuk berkomunikasi, penampilan diri, ekspresi

  muka, kontak mata, pergerakan tangan dan kaki, nada suara, senyuman dan

  akhir sekali cara cara duduk dalam kaunseling.

  Kemahiran ini digunakan oleh kaunselor untuk membawa klien

  menghadapi realiti dengan cara menyelaraskan mental, emosi, tingkah laku,

  komunikasi lisan dan bukan lisannya. Dalam erti kata lain, ia bertujuan untuk

  memperbetulkan dalih ataupun ketidakseimbangan kenyataan yang diberikan

  oleh klien.

  Namun, kaunselor perlu berhati-hati semasa menggunakan kemahiran

  ini kerana sekiranya klien tersebut belum lagi bersedia menghadapi

  konfrontasi, klien itu akan merasakan bahawa dirinya terancam. Ini adalah

  kerana klien itu tidak faham bahawa konfrontasi yang dibuat sebenarnya bukan bersifat agresif dan menentang, tetapi bertujuan untuk menyedarkan

  klien tentang ketidakseimbangan kenyataan yang diberikannya.

  Dalam membina kemahiran perhubungan, beberapa perkara perlu

  diambilkira iaitu; membina suasana alam sekeliling suasana terapeutik ruang untuk berkomunikasi

  penampilan diri ekspresi muka kontak mata cara duduk dalam sesi kaunseling pergerakan tangan dan kaki senyuman nada suara menggalakkan klien bercakap

  M embina suasana alam sekeli li ng

  Oleh sebab sesi perbincangan kaunseling selalunya mengambil masa

  kira-kira 30 minit atau lebih sedikit serta tajuk perbincangan adalah serius,

  maka tempat yang sesuai amat diperlukan. Kerusi meja yang sesuai perlu

  digunakan seperti kerusi yang tidak menyakitkan pinggang atau bergoyang-

  goyang sehingga mengganggu tumpuan atau pemikiran. Keadaan bilik

  haruslah tidak terlalu panas, tidak terlalu sempit dan tidak terlalu bising. Tidak

  ada bau yang tidak menyenangkan seperti bau tandas yang berdekatan dengan

 • 7/28/2019 Kaunselor & klien .

  5/35

 • 7/28/2019 Kaunselor & klien .

  6/35

  kaunselor mempamerkan ekspresi muka atau wajah yang dapat menyakinkan

  klien. Wajah atau mimik muka adalah hasil kombinasi daripada sinaran atau

  pandangan mata, kedutan dahi, muka dan hidung dan riak yang lahir daripada

  muka semasa berinteraksi.

  Misalnya muka menjadi merah ketika marah atau malu. Ekspresi muka

  yang tidak sama dengan kata-kata menimbulkan reaksi kurang senang klien.

  Misalnya mulut tersenyum tetapi nada suara mengejek. Senyuman begini tidak

  akan ditafsirkan sebagai petanda persahabatan yang baik.

  Kontak Mata

  Fungsi kontak mata adalah untuk membolehkan kaunselor memberi

  tumpuan, menunjukkan minat, menunjukkan tanda hormat, menggalakkan

  perundingan, menimbulkan rasa penerimaan, menimbulkan rasa percayamempercayai, menimbulkan rasa keselesaan dan menimbulkan rasa

  kesungguhan. Kontak mata bukan bererti kaunselor memandang tepat pada

  biji mata klien, tetapi menumpukan pandangan ke arah muka klien. Ini juga

  tidak bermakna kaunselor memandang tidak berhenti-henti atau tidak

  bergerak-gerak kepada klien.

  Cara duduk dalam sesi kaunseli ng

  Seorang kaunselor itu harus peka serta dapat membaca dan melihat

  bahasa badan yang dilahirkan oleh kliennya. Kedudukan dan pergerakan

  badan ini juga memberi nada dan makna dalam hubungan kaunseling. Cara

  duduk boleh menggambarkan penerimaan kita terhadap orang lain. Seseorang

  yang bersikap terbuka dan mesra akan duduk condong sedikit ke arah orang

  yangbercakap dengannya. Manakala orang yang bersifat tidak menerima, lebih

  cenderung duduk menyandar ke belakang menjauhi kliennya.

  Kaunselor yang baik akan duduk condong sedikit ke hadapan

  menghadapi kliennya yang menandakan beliau menerima dan bersedia untuk

  membantu. Beberapa ciri penting perlu diamalkan oleh kaunselor iaitu jangan

  duduk menyandar di kerusi sambil menggoyang-goyangkan badannya secara

  tidak berhenti, jangan menyilang kaki dengan kaki sebelah di atas lutut, atau

  sambil tangan diletak di belakang tengkuk dan menyadar. Kaunselor juga

  jangan menjadi terlalu rigid dan tidak bergerak langsung.

  Pergerakan tangan dan kaki

 • 7/28/2019 Kaunselor & klien .

  7/35

  Pergerakan tangan dan kaki yang sesuai dapat memudahkan komunikasi

  tetapi pergerakan yang terlalu banyak kadangkala akan menjadi halangan

  dalam komunikasi antara kaunselor dengan klien. Contohnya klien yang

  nervous kadangkala melahirkan rasa cemasnya dengan menggoyangkan

  kakinya dengan tidak berhenti-henti. Pergerakan tubuh badan biasanya

  dipelajari berasaskan budaya masing-masing. Berikut ialah beberapa contoh

  pergerakan tangan;

  Berpelu k tubuh

  -Pergerakan tubuh ini membawa erti seorang yang tertutup, kurang

  selamat atau kurang bersedia untuk berbincang, merasa negatif terhadap diri

  dan bersifat defensif.

  Tangan di dalam kocek Tangan di dalam kocek seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Kedua-

  dua belah tangan memegang kuat pada tangan kerusi- merasa takut atau risau

  Tergaru-garu

  Pergerakan tangan yang tergaru-garu seolah-olah menunjukkan rasa ragu-

  ragu dan tidak pasti

  M enggigit jari

  Klien yang menggigit jari boleh menunjukkan rasa tertekan, cemas dan

  risau

  Senyuman

  Senyuman kaunselor boleh meredakan ketegangan emosi di pihak

  klien. Klien akan berasa lebih selesa dan mudah untuk memulakan

  perbincangan. Senyuman juga harus diberikan mengikut kesesuaian dalam sesi

  kaunseling. Sekiranya senyuman tidak sesuai, klien akan silap memberi

  interpretasi.

  Senyuman klien juga harus difahami oleh kaunselor. Klien mungkin

  akan tersenyum untuk menutup rasa takut, risau keliru atau serba salah, malu

  dan sebagainya. Kepekaan kaunselor melihat senyuman ini sangat penting

  untuk memastikan sesi kaunseling yang dijalankan itu sesuai menepati

  matlamatnya.

  Nada suara

  Nada suara membantu dalam memahami kontak dan situasi perkara

  yang dirundingkan. Dengan mendengar nada suara, kaunselor dapat

  memahami klien dengan lebih tepat. Nada suara selalunya membawa emosiyang terkandung di dalam sesuatu perkataan atau ayat.

 • 7/28/2019 Kaunselor & klien .

  8/35

  Contohnya perkataan sayang jika disebut dengan nada yang lembut

  bererti sayang yang sebenar. Tetapi jika sayang yang disebut dengan nada

  yang keras, mungkin bererti marah. Adalah penting bagi kaunselor mendengar

  nada suara kerana ia akan memberi peluang kepadanya untuk memahami

  emosi klien seperti nada tegang, geram atau marah dan sebagainya.

  Kemahir an menggalakkan kl ien bercakap

  Kaunselor menggalakkan klien bercakap dengan menggunakan soalan-

  soalan jenis terbuka. Semasa klien bercakap, kaunselor perlu mendengar

  dengan penuh teliti dan penuh empati. Sementara itu, semasa klien bercakap,

  kaunselor harus mendengar dan memberi perhatian, memberi respons yang

  minima seperti mengganggukkan kepala dan sebagainya untuk menggalakkan

  terus bercakap.Kemahir an membalas (responding)

  Membalas kata-kata merupakan suatu kelebihan kepada manusia.

  Dengan membalas kata-kata, manusia dapat mewujudkan hubungan yang baik

  antara satu dengan lain. Tujuan utama seseorang bertindak balas ke atas kata-

  kata orang lain adalah untuk menggalakkan penglibatan masing-masing di

  dalam perbualan itu. Secara umumnya kemahiran membalas terdiri daripada

  sub kemahiran iaitu kemahiran penstrukturan, dorongan minima dan

  kemahiran mendengar.

  Contoh satu

  Klien : Macam- macam yang saya rasaadakah saya akan

  difahami, diterima, dianggap kawan Macam -macamlah

  Kaunselor : Macam-macam difikirkan sebelum datang ini.

  Contoh dua

  Klien : Saya nak bincang masalah keluarga saya

  Kaunselor : Hmmm silakan

  Klien :Saya tidak tahu apa yang berlaku dalam

  hidup saya.

  Kaunselor : (angguk).

  Kemahir an penstruktu ran

  Penstrukturan merupakan satu kemahiran yang sangat penting di dalam

  sesuatu sesi kaunseling. Ini adalah kerana sekiranya penstrukturan dilakukan

  dengan baik dalam sesuatu sesi kaunseling itu, ia akan dapat membina

  hubungan yang mesra dengan klien. Proses penstrukturan boleh dilakukansama ada dalam bentuk formal atau tidak formal.

 • 7/28/2019 Kaunselor & klien .

  9/35

  Terdapat dua persoalan yang penting dalam penstrukturan, iaitu

  perlukah penstrukturan itu dilakukan secara formal dan bilakah masa yang

  sesuai untuk melakukannya. Oleh yang demikian, kaunselor perlu pandai

  dalam melakukan penstrukturan.

  Penstrukturan formal adalah perlu sekiranya klien merupakan klien

  rujukan atau klien itu baru datang untuk sesi kaunseling buat pertama kali.

  Penstrukturan formal tidak perlu sekiranya klien itu pernah berjumpa dengan

  kaunselor sebelum ini ataupun sekiranya klien itu ingin terus menceritakan

  masalahnya.

  Dalam penstrukturan, kaunselor harus menerangkan

  peranan/tanggungjawab kaunselor dan klien sebelum memulakan sesi

  kaunseling. Biasanya, sesi kaunseling akan mengambil jangka masa selama 30minit hingga 45 minit. Segala perbincangan antara kaunselor dengan klien

  adalah dirahsiakan.

  Penstrukturan yang mudah dan ringkas ini dapat membantu klien

  memahami apa yang akan dilaksanakan dan apa yang diharapkan daripadanya.

  Segala perkara yang dibincangkan nanti akan dirahsiakan oleh kaunselor. Ini

  akan menimbulkan rasa selamat dan percaya kepada kaunselor dan klien akan

  menceritakan apa sahaja yang mengganggu atau timbul dalam fikirannya.

  Contoh penstrukturan 1

  Dalam sesi ini, saya sebagai seorang kaunselor dan anda pula

  sebagai klien. Sesi ini akan mengambil masa lebih kurang 45 minit.

  Peranan saya secara ringkasnya untuk mendengar, memahami

  dan cuba untuk membantu anda. Peranan anda adalah untuk

  menceritakan apa yang mengganggu hidup anda. Sesi ini akan

  dirahsiakan dan kerahsiaan ini terbatas sekiranya isu yang

  dibincangkan melibatkan keselamatan nyawa anda.

  Contoh penstrukturan 2

  Ks : Mungkin ia akan membantu jika saya memberitahu tentang

  perkara asas dalam kaunseling

  Kl : Baiklah

  Ks : Tujuan kaunseling adalah untuk membantu

  dan membimbing anda dalam membincangkan bersama

  persoalananda. Tugas saya sebagai seorang kaunselor adalah untuk

  mendengar dan memahami apa yang anda rasa dan fikirkan.

 • 7/28/2019 Kaunselor & klien .

  10/35

 • 7/28/2019 Kaunselor & klien .

  11/35

  mudah untuk mendapatkan sesuatu maklumat. Biasanya, soalan akan ditanya

  oleh kaunselor dan dijawab oleh klien.

  Soalan-soalan yang dikemukakan haruslah berkaitan dengan usaha

  menggalakkan klien menjelajah dan memahami perasaannya. Di samping itu,

  soalan yang ditanya perlu mempunyai tujuan yang tertentu dan berupaya untuk

  menarik perhatian klien untuk meluahkan perasaan dan masalahnya tanpa

  merasa dirinya terggugat.

  Namun, kaunselor perlu pastikan bahawa soalan yang hendak ditanya

  itu sesuai, mudah difahami dan memudahkan klien untuk menjawabnya

  dengan penuh rela. Selain itu, soalan boleh juga digunakan untuk

  menggalakkan atau mengurangkan percakapan klien. Dalam usaha kaunselor

  memahami lebih lanjut perkara yang ingin dirundingkan oleh klien, menyoaladalah satu cara yang perlu dilaksanakan.

  Matlamat menyoal adalah untuk mendapatkan maklumat dengan cepat,

  mendapatkan maklumat lanjut dan akhir sekali untuk mendapatkan kepastian.

  Di dalam sesi kaunseling terdapat dua bentuk soalan yang dapat digunakan

  iaitu soalan tertutup dan soalan terbuka.

  Kemahiran menyoal juga boleh menambahkan keupayaan kaunselor

  untuk mengumpul maklumat dengan lebih spesifik. Ia membantu kaunselor

  memahami butir-butir klien dengan lebih mendalam bagi membolehkannya

  membuat keputusan yang tepat berdasarkan maklumat yang tepat itu. Terdapat

  dua jenis soalan yang boleh digunakan oleh kaunselor iaitu soalan jenis

  terbuka dan tertutup.

  Jenis-jeni s soalan

  Terdapat beberapa jenis soalan. Antaranya ialah soalan yang

  menggunakan perkataan boleh, apa, bagaimana dan kenapa. Soalan -

  soalan ini mempunyai tujuan masing-masing. Contohnyasoalan yang

  menggunakan boleh cenderung lebih terbuka dan kurang kawalan ke atas

  klien. Soalan apa membawa klien bercakap tentang fakta dan spesifik

  tentang situasi.

  Soalan bagaimana pula membawa klien bercakap tentang proses dan

  urutan atau emosi.Soalan kenapa memulakan temubual, membuka era baru

  dalam perbincangan. Soalan ini juga membantu klien dalam penerokaan diri

  dan membantu klien mencari sebab yang mempengaruhi tingkah laku,

  pemikiran dan emosinya.

 • 7/28/2019 Kaunselor & klien .

  12/35

  Soalan boleh : Boleh saya tahu apa yang menyebabkan Dila marah pada

  kawan baik Dila itu?

  Soalan apa : Apa yang menyebabkan Dila mengambil tindakan tak balik

  rumah.

  Soalan bagaimana: Bagaimana agaknya perkara ini boleh berlaku?

  Soalan kenapa: Kenapa semua orang tak percayakan saya

  S O A L A N T E R T U T U P

  Soalan tertutup ini ialah soalan yang menghadkan kepada satu atau

  beberapa perkataan sahaja dan jawapan ini dapat memberikan maklumat yang

  khusus. Contohnya adakah anda datangbekerja semalam?. Dan siapakah

  yang pergi bersama awak ke Langkawi?

  Tujuan mengadakan soalan tertutup kepada klien adalah untuk

  mendapatkan kepastian bagi sesuatu fakta dan mendapatkan maklumat yang

  khusus. Selain itu, soalan tertutup juga dapat memberhentikan orang daripada

  terlalu banyak bercakap serta memberi arah tertentu di dalam perbincangan.

  Soalan tertutup adalah soalan yang khas yang cukup sekadar dijawab

  dengan gerak balas yang ringkas, tepat dan padat. Ia lebih spesifik dan

  memerlukan jawapan yang mempunyai satu atau dua perkataan sahaja, seperti

  ya atau tidak . Contoh soalan tertutup ialah Kamu akan datang esok? Soalan ini berguna kerana mengambil masa yang singkat sekali untuk

  mendapatkan jawapan yang tepat dan padat.

  Soalan tertutup digunakan untuk tujuan seperti menggalakkan sesi

  kaunseling daripada terkeluar dari topik perbincangan, memenuhi jurang

  maklumat yang spesifik dan mengurangkan percakapan klien yang

  banyak. Contoh soalan tertutup adalah seperti di bawah;

  Contoh Satu

  Bila perkara ini telah berlaku?. Contoh kedua

  Berapa lama hubungan ini telah terjalin?.

  Soalan tertutup digunakan untuk tujuan seperti

  - menggalakkan sesi kaunseling daripada terkeluar dari tajuk perbincangan

  - memenuhi jurang maklumat yang spesifik

  - mengurangkan percakapan klien yang banyak

 • 7/28/2019 Kaunselor & klien .

  13/35

  S O A L A N T E R B U K A

  Soalan jenis ini bertujuan menjemput perbincangan, penjelasan dan

  huraian yang panjang lebar. Ia tidak memerlukan jawapan yang khusus.

  Soalan terbuka ini dapat menimbulkan rasa selesa pada diri klien dan rasaditerima. Matlamat bertanyakan soalan terbuka adalah untuk menggalakkan

  penerokaan dan pengembangan kepada perkara yang sedang dirundingkan.

  Selain itu, soalan terbuka dapat memberi ruang kepada klien

  meluahkan perasaannya mengikut arah yang dipilihnya sendiri dan

  dikhususkan oleh kaunselor. Oleh itu klien lebih dapat mengawal

  perundingan. Soalan terbuka juga membolehkan klien memberi maklumat

  tanpa menimbulkan rasa defensif dan membolehkan klien mengeluarkan

  pendapat sendiri.Soalan terbuka seterusnya memberi peluang kepada klien memberikan

  penjelasan tentang sesuatu perkara mengikut pandangannya sendiri tanpa

  dinilai terlebih dahulu. Contoh-contoh soalan terbuka adalah seperti

  bagaimanakah kejadian itu boleh berlaku? Atau sejauh manakah kejadian

  itu mengganggu hidup anda?

  Soalan terbuka akan memberi peluang kepada klien untuk menerokai

  dan membincangkan segala yang dialami dan dirasainya. Ia turut

  menggalakkan klien untuk bercakap dengan lebih banyak ataupun

  memberikan penjelasan yang lebih jelas. Lazimnya, soalan terbuka

  menggunakan kata s oal seperti siapa, apa, di mana dan bagaimana.

  Contoh soalan terbuka ialah seperti Apa pendapat kamu tentang adik kamu?

  Soalan jenis ini membolehkan klien untuk bebas bercerita atau

  menerangkannya. Terlalu banyak mengaju soalan terbuka akan mengganggu

  pendengaran kaunselor. Soalan terbuka boleh diselang-seli dengan respons

  lain yang dapat menggalakkan klien berbincang.

  Oleh itu, adalah penting untuk kaunselor mengetahui bila dan

  bagaimana untuk menggunakan kedua-dua soalan terbuka dan tertutup dalam

  sesi kaunselingnya. Kaunselor perlu menyedari, kesan dan implikasi daripada

  soalannya terhadap kliennya. Gabungan dua jenis soalan ini dapat digunakan

  mengikut kesukaan dan keperluan kaunselor bergantung kepada jenis

  maklumat yang diperlukan.

  Soalan terbuka digunakan untuk tujuan di permulaan sesi kaunseling,

  untuk mendapatkan maklumat lebih jelas dan menggalakkan klien yang pendiam untuk bercakap

 • 7/28/2019 Kaunselor & klien .

  14/35

  Walau bagaimanapun kaunselor perlu memastikan bahawa tidak terlalu

  banyak soalan ditanya pada satu masa. Ini adalah kerana klien akan keliru dan

  tidak tahu soalan mana yang hendak dijawab terlebih dahulu. Soalan yang

  bermula dengan mengapa yang memerlukan klien membuat penjelasan perlu

  dielak kerana mungkin akan menakutkan klien. Soalan-soalan sensitif juga

  harus dielakkan.

  -Contoh soalan terbuka

  Kalau tidak keberatan, boleh anda kongsikan penderitaan anda tersebut

  dengan saya.

  Agaknya bagaimana hal ini boleh berlaku.

  Boleh tolong jelaskan lagi maksud renggang itu.

  -Perbandingan contoh soalan terbuka dan tertutupUntuk mendapatkan gambaran dengan lebih jelas mengenai makna

  jenis soalan terbuka dan tertutup, beberapa contoh perbandingan dilakukan.

  Soalan tertutup : Adakah saudari merasa jemu?.

  Soalan terbuka : Boleh saudari jelaskan mengapa saudari merasa jemu?.

  Soalan tertutup : Adakah saudara selalu bermasam muka dengan rakan

  saudara?.

  Soalan terbuka : Boleh beritahu saya sebab-sebab yang anda

  selalu bermasam muka dengan rakan saudara?.

  Soalan tertutup : Bila saudara merasa marah dengan ibu

  saudara?.

  Soalan terbuka : Apakah sebab saudara marah pada ibu

  saudara?.

  Jones (2004) menjelaskan kaunselor perlu membuat perkara yang perlu

  diambilkira dalam membuat soalan seperti berikut;

  Tujuan soalan

  Kaunselor yang efektif bertanya soalan yang mengundang

  kepada perkembangan pemahaman masalah klien dan dirinya.

  Jumlah soalan

  Kaunselor boleh bertanya soalan yang hanya bertumpu kepada masalah

  semasa atau soalan yang lebih umum.

  Tahap intimasi

  Kaunselor perlu bersifat sensitif kepada soalan yang boleh memberi kesan

  kepada intimasi perhubungan.Seterusnya Jones (2004) menjelaskan jenis-jenis soalan adalah seperti berikut;

 • 7/28/2019 Kaunselor & klien .

  15/35

  Soalan terbuka dengan soalan tertutup

  Soalan berbentuk klarifikasi

  Soalan yang memberi peluang untuk mengembangkan apa

  yang telah diperkatakan. Soalan yang memerlukan maklumat spesifik

  Soalan jenis ini bertujuan mengumpul maklumat konkrit mengenai

  masalah klien dan maklumat spesifik berfokus kepada bagaimana, apa,

  bila dan di mana. Soalan bagaimana termasuk bagaimana anda rasa

  atau bertingkah laku Soalan bagaimana adalah amat berguna untuk

  mendapatkan data untuk menunjukkan bagaimana klien bertingkah

  laku.

  Soalan apa termasuk apa yang berlaku, berikan saya contoh apa yangtelah berlaku, apa yang anda lihat sebagai masalah, apakah

  agaknya kesan apabila melakukan perkara di atas.

  Salah guna soalan

  Kadang-kadang soalan digunakan secara salah dan berlebihan oleh

  kaunselor. Apabila ini berlaku, ianya memberi kesan kepada

  keberkesanan kaunseling dan juga perhubungan kaunselor dan klien. Penulis-

  penulis seperti Gazda et al (1977) dan Patterson (1974) memberi komen

  mengenai kesan negatif penggunaan solaan yang salah. Dua perkara yang

  sering disalahgunakan ialah yang berkaitan dengan kuantiti dan kualiti soalan.

  Penggunaan kuantiti soalan yang tidak bersesuaian akan membentuk

  kebergantungan, meletakkan tanggungjawab ke atas kaunselor, mengurangkan

  penerokaan kendiri, menghasilkanmaklumat yang tidak tepat, menghasilkan

  perasaan defensif, ke atas klien dan membentuk kemahiran membantu yang

  rendah.

  Contoh soalan yang berfokus kepada perasaan dan reaksi fisikal

  -Bila anda mula rasai perasaan ini?

  -Ceritakan dengan lebih lanjut lagi mengenai perasaan anda

  -Apa perasaan anda sekarang?

  Contoh soalan yang berfokus kepada pemikiran

  -Apakah fikiran anda sebelum/semasa/selepas situasi ini?

  -Apakah yang anda rasakan sebelum apa yang anda rasakan sekarang?.

  -Berapa kerapkah anda berfikir begini?

  -Apakah kekuatan dan potensi anda dalam perkara ini?.Contoh-contoh soalan yang berfokus kepada komunikasi/aksi

 • 7/28/2019 Kaunselor & klien .

  16/35

  - Bagaimana anda bertingkah laku?

  - Apa yang anda katakana?

  - Apa yang berlaku sebelum ini?

  - Apakah kesan-kesan di atas tindakan anda itu?

  Kemahir an Parafr asa

  Kemahiran memparafrasa ini ialah respons kaunselor setelah

  mendengar isi dan memerhati tingkah laku klien. Pemahaman kaunselor ini

  dinyatakan dalam bentuk ayat yang agak pendek tetapi tepat dan padat

  maksudnya. Parafrasa ialah respons kaunselor setelah mendengar isi dan

  memerhatikan tingkah laku klien. Matlamat utama ialah memudahkan

  penerokaan ke atas klien.

  Membuat parafrasa adalah penting untuk menunjukkan kaunselor mendengar dan memahami apa yang dikatakan oleh klien. Parafrasa sangat

  sesuai digunakan di peringkat awal hubungan kaunseling kerana parafrasa

  merupakan pernyataan semula kenyataan dan mesej yang dibawa oleh klien

  untuk mendapatkan kepastian.

  Selain itu parasfrasa juga digunakan untuk membuat refleksi kepada

  apa yang dikatakan oleh klien. Tujuan utama parafrasa digunakan oleh

  kaunselor adalah untuk menunjukkan kepada klien bahawa mesej yang

  diberikan mula difahami oleh kaunselor. Ia juga bagi memastikan yang

  kaunselor mendapat mesej yang betul dari klien serta memberi peluang kepada

  klien mendengar kembali apa yang dirasa dan dikatakannya.

  Namun begitu, kaunselor perlu mahir dalam membuat parafrasa.

  Kaunselor perlu memastikan bahawa maksud asal mesej klien itu tidak

  berubah. Parafrasa juga boleh dilakukan oleh kaunselor untuk membantu klien

  yang tiba-tiba sahaja terputus atau hilang mesej asasnya. Ini adalah kerana

  klien mungkin akan terkeluar dari tajuk perbincangan sekiranya parafrasa

  tidak dibuat. Tujuannya adalah untuk mengingatkan klien bahawa beliau

  sepatutnya menyambung semula topik perbincangan tadi.

  Contoh Satu

  Klien : Saya tahu dia seorang yang baik. tapisay a

  belum bersedia untukmenerimanyatetapi saya juga susah

  hendak menolaknya.

  Kaunselor : Nampaknya, anda dalam dilema, belum bersedia

  menerima dia tapi juga susah hendak menolaknya. Contoh dua

 • 7/28/2019 Kaunselor & klien .

  17/35

  Klien : Dah lama saya menunggu keputusan darinya selama tiga belas

  tahun, satu respons pun tidak ada.

  Kaunselor : Selama 13 tahun, anda menunggu respons darinya

  tapi satu respons pun tidak ada.

  Ishammudin Hj. Ismail (1999) menjelaskan bahawa tujuan kemahiran

  parafrasa adalah

  Mengulangi semula kepada klien kata-kata yang baru disebutkan.

  Menjelas dan memberikan tumpuan kepada apa yang klien baru sebutkan.

  Memberitahu klien bahawa kaunselor mendengar apa yang diperkatakan.

  Mendorong klien untuk meneruskan penerokaan

  Menggelak kekeliruan dan ketidaksefahaman

  Membantu klien untuk berfikir dan menumpukan perhatian terhadapsituasi,orang, objek atau ideadengan lebih jelas.

  Kemahir an memimpin

  Kemahiran memimpin boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian

  iaitu

  M emimpin secara tidak langsung

  Tujuan memimpin secara tidak langsungmembolehkan klien

  memulakan dan mengambil tanggungjawab terhadap sesi yang sedang

  berjalan. Selain daripada itu, tujuan memimpin secara tidak langsung ialah

  untuk menjemput klien untuk menceritakan atau memperincikan ceritanya.

  Contoh soalan yang menunjukkan memimpin secara tidak langsung ialah; apa yang anda nak bincangkan hari ini?

  Barangkali, kita boleh mulakan sesi dengan anda beritahu saya di mana

  anda sekarang?

  Bolehkah anda beritahu saya lebih lanjut tentang perkara itu?

  Kemahir an memimpin secara langsung

  Kemahiran memimpin secara langsung menggalakkan klien

  memperincikan, menjelaskan atau menggambarkan apa yang diperkatakan.

  Antara tujuan kemahiran memimpin secara langsung ialah untuk menentukan

  tujuan untuk memimpin, meluahkan dengan perkataan yang dapat

  memperincikan secara khusus, menggunakan soalan terbuka dan

  membolehkan klien bebas mengikut pimpinan anda. Dalam kemahiran

  memimpin, adakalanya terdapat elemen cadangan seperti;

  - beritahu saya tentang ibu anda? - Bole h anda gambarkan apa yang berlaku baru- baru ini?

 • 7/28/2019 Kaunselor & klien .

  18/35

  Kemahir an B erk omunikasi

  Kemahiran berkomunikasi merupakan satu kemahiran yang sangat

  penting bagi seorang kaunselor. Kaunselor perlu mengelakkan daripada

  menggunakan perkataan-perkataan yang sukar difahami oleh klien. Kaunselor

  patut menggunakanayat-ayat yang biasa dan bukannya dari buku-buku

  akademik. Ini adalah kerana bukan semua klien adalah berpelajaran tinggi atau

  mempunyai pengetahuan yang begitu luas.

  Dengan itu, kaunselor perlu cuba untuk menggunakan perkataan yang

  mudah supaya klien tidak berasa rendah diri bila berdepan dengan kaunselor.

  Di samping itu, elakkan juga penggunaan ayat-ayat yang panjang dan berbelit-

  belit. Ini bertujuan untuk mengelakkan klien daripada menjadi keliru dan tidak

  faham apa yang telah dikatakan oleh kaunselor.Komunikasi bukan lisan pula melibatkan gerak badan, kontak mata dan

  postur badan kaunselor. Kaunselor boleh menggangguk kepalanya,

  membesarkan matanya bagi menunjukkan minat, memberikan postur duduk

  yang mencodong ke hadapan sedikit dan lain-lain lagi gerak balas.

  Lima cara utama dalam menghantar komunikasi

  -Mesej lisan: Mesej yang dihantar melalui perkataan

  -Mesej vokal: Mesej yang dihantar melalui suara. Contohnya melalui

  volum, artikulasi dan nada.

  -Mesej badan: Mesej yang dihantar melalui bahasa badan. Contohnya

  melalui renungan, kontak mata, ekspresi muka, postur badan, pakaian.

  -Mesej sentuhan

  -Mesej yang berbentuk aksi.

  Kemahir an melakukan dorongan mi nima

  Dorongan minima diperlukan untuk memberikan sokongan dan

  dorongan kepada klien untuk meneruskan perbincangan. Dorongan minima

  merupakan respons atau ungkapan ringkas ataupun pergerakan positif yang

  menggalakkan klien terus bercakap dan memberikan penjelasan. Di antara

  contoh dorongan minima adalah seperti hmm,teruskan, lepas itu,

  kemudian, jadi, terangkan lagi, oh ., sentuhan, angguk kepala,

  kerutan di dahi, senyuman, ya dan lain-lain lagi.

  Tujuan kaunselor mengadakan dorongan minima adalah untuk

  memberangsangkan klien untuk terus bercerita. Selain itu, ia menunjukkan

  kaunselor sedang mendengar dan faham apa yang sedang diperkatakan olehklien.

 • 7/28/2019 Kaunselor & klien .

  19/35

  Ishammuddin Hj. Ismail (1999) menjelaskan tujuan melakukan

  mendorong minima;

  a. kaunselor memberi perhatian

  b. menolong penerokaan kendiri klien

  c. supaya klien terus bercakap

  d. mempengaruhi arus perbualan

  Kemahir an M embuat Refleksi Perasaan

  Jones (2004) mendapati kemahiran membuat refleksi perasaan

  melibatkan keupayaan kaunselor berkomunikasi dan mengalami perasaan

  klien

  Seterusnya Jones (2004) menjelaskan refleksi perasaan melibatkan

  kemahiran pihak yang menghantar dan menerimaKemahiran pihak penerima

  Memahami mesej muka dan badan klien Memahami mesej suara klien Memahami mesej lisan klien Memahami reaksi emosi diri Mengambilkira konteks mesej yang disampaikan oleh klien

  Kemahiran pihak yang menghantar

  Bertindak balas dalam cara yang menunjukkan kaunselor

  memahami perasaan klien melalui perkataan dan frasa Memeriksa ketepatan pemahaman kaunselor

  Refleksi perasaan merupakan pengulangan atau menyebut semula

  percakapan klien dalam satu rangkai kata yang pendek tetapi

  padat. Pengulangan yang dibuat oleh kaunselor lazimnya, hanyalah sebagai

  pembayang yang mencerminkan perasaan atau keseluruhan isi yang

  disampaikan oleh klien tadi. Membuat refleksi perasaan bukanlah sekadar

  mengulang semula perkataan yang diluahkan oleh klien, tetapi merupakan satu

  cara untuk membuat kesimpulan tingkah laku tingkah laku klien yang dapat

  membayangkan isi, pemikiran, perasaan dan tindakannya sendiri.

  Kaunselor akan cuba untuk memahami apa yang di alami atau dirasai

  oleh klien secara emosi. Dengan itu, klien akan tahu bahawa perasaan dan

  tanggapan yang akan diluahkan oleh klien, tetapi merupakan satu cara untuk

  membuat kesimpulan tingkah laku klien yang dapat membayangkan isi,

  pemikiran, perasaan dan tindakannya sekali.

 • 7/28/2019 Kaunselor & klien .

  20/35

  Kaunselor akan cuba untuk memahami apa yang dialami atau dirasai

  oleh klien secara emosi. Jadi, klien akan lebih terdorong untuk menyatakan

  segala perasaannya dengan lebih mendalam lagi kepada kaunselor tersebut

  tanpa was-was lagi.

  Walau bagaimanapun, kaunselor bukan sahaja perlu cuba untuk

  memahami perasaan klien yang telah dinyatakan atau disebutkan dalam

  mesejnya, tetapi perlu cuba untuk memerhatikan perasaan yang tidak

  dinyatakan atau disebut oleh klien. Sebagai contohnya, mungkin klien itu

  kelihatan muram dan tidak bermaya tetapi klien tersebut tidak menyatakan

  perasaannya dalam bentuk lisan, Jadi, kaunselor perlu bijak dan merefleksikan

  perasaan klien itu, tidak kira sama ada perasaan itu dinyatakan atau tidak.

  Tujuan utama kaunselor membuat refleksi perasaan ini ialah untuk memberikan pemusatan kepada perasaan klien sebenar dan bukannya perasaan

  helah semata-mata. Selain itu, ia juga membolehkan klien untuk melihat

  kembali perkara-perkara yang telah dikatakan olehnya tadi dengan lebih jelas

  dan terang daripada yang asal. Walau bagaimanapun, kemahiran membuat

  refleksi perasaan ini bergantung rapat kepada kebolehan klien untuk

  menentukan perasaan dan tanda bagi perasaannya (Amir Awang, 1987).

  Kemahiran refleksi merupakan satu usaha memahami klien dari sudut

  pandangan klien itu sendiri. Dalam kemahiran ini pula dibahagikan kepada

  tiga bahagian penting iaitu refleksi isi, refleksi perasaan dan refleksi

  pengalaman.

  Ref leksi isi

  Refleksi isi ialah pernyataan semula oleh kaunselor mengenai idea

  yang disampaikan oleh klien. Idea ini dinyatakan semula oleh kaunselor

  dengan menggunakan perkataan yang ringkas, padat dan tepat. Refleksi isi

  yang tepat membolehkan klien berasa bahawa beliau didengari dengan betul

  dan difahami. Akan tetapi terdapat perhatian yang harus diketahui oleh

  kaunselor tersebut. Contohnya jangan membuat refleksi isi yang terlalu

  panjang dan jangan menggunakan perkataan yang sama berulang-ulang kali.

  Refleksi perasaan

  Kemahiran merefleksi perasaan ialahpenyataan semula oleh kaunselor

  tentang perasaan dan sikap yang dinyatakan oleh klien. Tujuan kaunselor

  melakukan refleksi perasaan adalah untuk memberi tumpuan kepada klien

  mengenai perasaanatau sikap yang sedang dialami oleh klien. Selain itu, ia juga meningkatkan segala tanda-tanda perasaan yang ada pada diri klien dan

 • 7/28/2019 Kaunselor & klien .

  21/35

  akhir sekali memberiruang untuk klien mengeluarkan perasaan dengan cara

  yang baik dan memberi kelegaan kepadanya.

  Ref leksi pengalaman .

  Refleksi pengalaman dibuat setelah kaunselor memerhatikan gerak-

  geri tubuh badan semasa sesuatu pengalaman diperkatakan oleh klien. Oleh itu

  kemahiran refleksi bukan sahaja diperlukan bagi perkara-perkara yang

  didengar dengan mulut tetapi apa yang dilihat seperti cara duduk, gerak geri,

  nada suara, pernafasan, wajah dan sebagainya yang ditunjukkan oleh klien

  semasa sesi kaunseling dijalankan.

  -Contoh satu

  Klien : Baru -baru ini, saya ada pesan Astro kat rumah ramailah jiran -

  jiran yang datang tengok. Tetapi masalahnya, mereka kata saya nak tunjuk la gak. .Berlagaklah tu sombonglah tu.

  Kaunselor: Anda dituduh berlagak dan sombong dengan Astro baru oleh

  jiran- jiran.

  -Contoh dua

  Klien :Sejak peristiwa tersebut, saya rasa disisihkan oleh adik saya. Dia

  buat saya macam orang luar. Langsung dia tidak peduli kat

  sayategur pun tidak. Saya rasa sedih sangat.

  Kaunselor : Anda merasa sedih sangat bila adik anda menyisihkan anda dan

  tidak mempedulikan anda.

  -Contoh ketiga

  Klien : Saya ni lain sikit, saya tak boleh dicabar. Saya tak

  suka orang mengutuk peri badi saya..

  Kaunselor: Tuan benar -benar marah bila ada orang campur tangan dalam

  hal peribadi tuan.

  Ishamuddin Hj Ismail (1999) mendapati tujuan refleksi perasaan ialah;

  a. Menggalakkan klien meluahkan perasaan sama ada yang positif atau negatif

  mengenai sesuatu perkara.

  b. Kaunselor memperkatakan mengenai perasaan klien yang samar-samar dan

  menyatakan segala tanda-tanda perasaan yang ada pada diri klien

  (perasaan yang tersirat).

  c. Refleksi boleh membantu klien mengalami perasaannya secara mendalam

  supaya ia boleh menyedari tentang situasi yang tidak selesai.

  d.

  Membantu klien supaya menyedari tentang perasaan yang sedangmenguasainya ketika itu.

 • 7/28/2019 Kaunselor & klien .

  22/35

  e. Memberi ruang dan peluang kepada klien meluahkan perasaannya dengan

  cara yang baik dan akan memberi kelegaan kepadanya

  Aktiviti

  - Buat latihan ini secara berpasangan.

  - Ambil giliran untuk bercakap dan mendengar. Individu yang bercakap akan

  memilih satu tajuk yang dirasakan selesa. Sementara mendengar, bantu

  pasangan anda untuk bercakap dengan membuat refleksi.

  - Semasa mendengar dan memberi respons, beri perhatian kepada mesej vokal,

  badan serta bukan lisan.

  Kemahir an Membuat Interpretasi

  Kemahiran membuat interpretasi merupakan satu proses yang

  digunakan oleh kaunselor untuk memberikan maklum balas ata u feedback kepada klien supaya klien berupaya untuk melihat masalahnya dari satu sudut

  berbeza. Selain itu, interpretasi digunakan untuk merujuk dan membuat

  tafsiran untuk maksud tersirat dalam mesej klien.

  Oleh yang demikian, kaunselor perlu betul-betul menguasai kemahiran

  ini terlebih dahulu sebelum digunakan supaya ianya dapat dilakukan dengan

  lebih tepat dan betul. Ini adalah kerana sekiranya kaunselor membuat

  interpretasi yang salah, ia boleh menyebabkan gangguan dalam proses

  kaunseling yang sedang berjalan itu. Interpretasi akan dikatakan berjaya

  sekiranya ia boleh meransang pemahaman dan memberi fokus ke atas masalah

  klien.

  Kemahiran ini merupakan satu proses yang aktif di mana kaunselor

  menjelaskan perkara atau isu yang di bawa oleh klien mengikut fahaman

  kaunselor dan dari perspektif yang baru. Kemahiran ini bererti memberi

  penghuraian kepada klien supaya klien dapat melihat peristiwa yang berlaku

  dari perspektif yang berlainan.

  Dalam kemahiran membuat interpretasi ini, kaunselor akan menambah

  kenyataan yang dibuat oleh klien, terutamanya setelah kaunselor dapat

  memahami perkara yang tersembunyi atau perasaan yang tersembunyi yang

  mana klien sendiri mungkin tidak menyedarinya secara sengaja atau tidak

  sengaja.

  Apabila klien memberikan maklumat kepada kaunselor mengenai

  masalah klien, tafsiran daripada kaunselor boleh menimbulkan celik akal klien.

  Semasa kaunselor membuat interpretasi, kaunselor haruslah menggunakan bahasa yang mudah difahami.

 • 7/28/2019 Kaunselor & klien .

  23/35

  Tujuan kaunselor membuat interpretasi adalah untuk membantu klien

  mentafsir peristiwa hidup mereka. Selain itu, ia membantu klien melihat

  perkara yang tidak dapat dilihatnya dengan mudah, tersorok atau tidak

  disedarinya.

  Ishamuddin Hj. Ismail (1999) menjelaskan tujuan interpretasi ialah;

  a. Kaunselor menawarkan satu bentuk ruang rujukan (perspektif) yang baru.

  Masalah adalah sama, yang diubah adalah persepsi iaitu dengan memberi

  alternatif atau wawasan kepada perkara yang diperkatakan.

  b. Mengenal pasti perhubungan-perhubungan antara mesej-mesej dan tingkah

  laku klien yang berterus-terang dan yang berbentuk kiasan.

  c. Membantu klien untuk lebih memahami terhadap perkara-perkara yang tidak

  dapat dilihat (yang tersirat ) dengan mudah.d. Menokok tambah pemahaman diri klien atau memberi wawasan (celik akal)

  supaya kliendapat mencapai perubahan yang diingini.

  -Interpretasi dalam bentuk metafora dan fantasi

  Salah satu cara membuat interpretasi adalah melalui berfantasi (daydream )

  yang menggunakan gambaran bahasa metafora. Contohnya adalah seperti di

  bawah;

  Saya berfantasi tentang apa yang Rizal katakan tadi. Saya

  gambarkan Rizal menelusuri jalan kayu yang rapuh, menuju ke

  simpang jalan, dan tidak dapat memutuskan mana satu jalan yang

  ingin ditujui. Rizal tidak pasti, lantas melambung syiling dan

  berlari girang ke arah jalan yang telah diputuskan berdasarkan

  syiling tersebut. Adakah ia sesuai?.

  Metafora juga digunakan untuk memberikan reaksi kepada seseorang.

  Dalam banyak keadaan saya melihat anda sebagai teddy

  bear yang lembut dan besar yang berada di satu tempat dengan

  pelbagai posisi.

  Metafora juga digunakan untuk meninjau perkataan tentang tindakan

  yang khusus yang digunakan klien untuk menerangkan pengalamannya.

  Diantaranya;

  imej visual: saya melihat cahaya

  bunyi: bunyi itu kelihatan

  kinestestik: Idea itu mencengkam saya .

  Tujuan penggunaan metafora adalah untuk memberi pengalamankepada klien untuk memahami dirinya dan kaunselor meletakkan dirinya

 • 7/28/2019 Kaunselor & klien .

  24/35

  untuk mempengaruhi kliennya. Selain daripada itu, penggunaan klien adalah

  juga untuk memperluaskanbahasa deria klien melalui pertanyaan seperti

  bagaimana kehidupan klien diteruskan, bagaimana klien melihat kisah

  silamnya dan bagaimana masa hadapannya.

  Kemahir an Membuat Klari fi kasi

  Kemahiran ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat atau penjelasan

  yang lebih lanjut daripada klien apabila klien menggunakan perkataan atau

  ayat yang tidak jelas, tidak spesifik, umum ataupun kabur ketika menyatakan

  permasalahannya itu .Membuat klarifikasi juga adalah satu penjelasan terhadap

  perkara yang samar kepada satu fokus yang lebih tepat.

  Jadi, dengan menggunakan kemahiran klarifikasi ini, klien perlu

  menerangkan tajuk yang diceritakannya itu dengan lebih lanjut atau denganlebih mendalam. Ini bukan sahaja membolehkan kaunselor memahami mesej

  klien dengan lebih mendalam, malah ia membolehkan klien itu sendiri lebih

  memahami kekeliruan yang timbul.

  Antara tujuan membuat klarifikasi ialah;

  a. Membantu klien memberikan penjelasan yang lebih baik.

  b. Mengelak kaunselor daripada membuat sebarang andaian.

  c. Memberi peluang dan ruang klien untuk lebih meneroka diri sendiri.

  d. Menyemak ketepatan kata-kata klien.

  -Contoh;

  Saya agak keliru di sini, jadi saya akan cubanyatakan semula

  apa yang saya fikir tentang apa yang telah diperkatakan tadi

  -Contoh;

  Saya kurang jelas bagaimana perasaan anda tentang

  perkara itu, boleh anda ringkaskan dan gambarkannya?

  Kemahir an membuat kontrak

  Kaunselor mendapatkan persetujuan dan perjanjian daripada klien

  supaya ada tanggungjawab dan kesungguhan untuk melaksanakan apa yang

  dipersetujui. Kontrak biasanya dibuat pada kes-kesyang

  memerlukan perubahan tingkah laku klien seperti ponteng, merokok, mencuri,

  menipu, meniru dan lain-lain. Kontrak boleh dibuat secara lisan atau bertulis.

  Kemahir an M eneroka

  Dalam sesi kaunseling, kemahiran meneroka merupakan salah satu lagi

  kemahiran yang penting bagi menjayakan sesi kaunseling. Ini adalah keranatanpa penerokaan, sesi kaunseling tidak akan berjalan dengan lancar.

 • 7/28/2019 Kaunselor & klien .

  25/35

  Kaunselor tidak akan dapat memahami masalah yang dihadapi oleh klien

  dengan lebih lanjut lagi ataupun dengan lebih mendalam.

  Oleh yang demikian, seorang kaunselor perlu memastikan bahawa

  dirinya telah menguasai kemahiran ini bagi menjayakan sesuatu sesi

  kaunseling itu. Kaunselor boleh meneroka dengan lebih lanjut dengan

  menggunakan soalan-soalan tertentu, di mana klien perlu menjelaskan dengan

  lebih teliti masalah yang dihadapinya itu.

  Kemahir an Pemfokusan

  Dengan adanya kemahiran memfokus, kaunselor boleh mengarahkan

  aliran perbualan klien kepada bidang yang diingininya. Selain itu, kemahiran

  ini sangat berguna sekiranya kaunselor mempunyai klien yang

  menceritakan masalah dengan tidak jelas atau klien yang tidak berfokus dalam penceritaannya. Tujuan kemahiran ini digunakan ialah untuk

  memastikan klien tidak akan bercerita sehingga terkeluar daripada topik

  perbualan.

  Oleh yang demikian, kaunselor perlu pandai memilih tajuk apa yang

  perlu difokuskan. Selain itu, kaunselor juga perlu membantu klien memberi

  fokus kepada perasaan tersembunyi semasa dalam sesi kaunseling itu.

  Sekiranya kaunselor tidak mempunyai kemahiran memfokus ini, maka kedua-

  dua klien dan kaunselor akan keliru dan tidak jelas mengenai persoalan klien.

  Biasanya kemahiran ini dilakukan apabila kaunselor memilih satu

  perkataan atau ayat pendek daripada percakapan klien dan memberi

  penekanan kepada perkataan tersebut.

  Kaedah pemfokusan dengan satu perkataan adalah efektif untuk

  membantu klien bercakap. Kemahiran ini boleh juga dalam bentuk dorongan

  minima. Tujuan utama membuat pemfokusan adalah untuk mengurangkan

  kekeliruan klien atau sesuatu yang klien kurang jelas.

  Kemahir an mencabar

  Kemahiran mencabar adalah untuk memperakui dengan jujur, secara

  langsung dan menarik perhatian klien apa yang sedang berlaku dan apa yang

  sedang dirumuskan. Konstruk kemahiran mencabar melibatkan seperti

  mengenal pasti perasaan diri sendiri sebagai kaunselor, menjelaskan dan

  berkongsi pengalaman dan memberi maklumbalas dan pandangan.

  Jones (2004) menjelaskan kemahiran mencabar perlu mempunyai ciri

  seperti di bawah; Mulakan dengan membuat refleksi

 • 7/28/2019 Kaunselor & klien .

  26/35

  Kaunselor perlu memulakan respons dengan menunjukkan bahawa

  dirinya telah mendengar dan memahami mesej klien. Klien mencabar diri

  Di mana perlu, bantu klien untuk mencabar diri mereka. Dengan membuat refleksi mesej

  yang bercampur, klien boleh memilih untuk membuat rumusan. Jangan Melampau Batas

  Kaunselor perlu menyedari bahawa dirinya tidak mencabar klien sehingga membawa kesan

  yangburuk kepada klien. Klien Yang Mengambil Tanggungjawab

  Kemahiran Berempati

  Empati adalah proses untuk memahami emosi dan perasaan seseorang.

  Dengan adanya kemahiran berempati ini, kaunselor dikatakan berkeupayaanuntuk memahami emosi dan dapat merasai apa jua yang dirasai oleh klien

  tersebut. Dengan ini, klien akan merasakan bahawa kaunselor itu memang

  seorang pendengar yang baik, memahami keadaannya serta mengambil berat

  tentang dirinya kerana kaunselor berupaya untuk memahami situasi sebenar

  yang dialaminya.

  Emosi seseorang tidak mudah difahami oleh pihak kedua. Jadi, untuk

  menguasai kemahiran initerlebih dahulu, kaunselor perlu berupaya untuk

  membezakan antara emosi dan sikap. Emosi adalah perasaan yang dialami

  seseorang, manakala sikap adalah kepercayaaan tentang kejadian semasa,

  lepas dan masa depan.

  Selain itu, kaunselor perlu juga memerhatikan perkara-perkara lain.

  Pertama sekali, kaunselor perlu perhatikan tanda-tanda yang ada pada klien

  seperti nada suara dan mimik muka. Secara ringkasnya, memahami diri klien

  memerlukan satu penilitian yang mendalam. Selain itu, kaunselor juga perlu

  peka terhadap semua tingkah laku bukan lisan klien serta percakapannya bagi

  memahami perasaan yang dialami klien dengan lebih mendalam. Kaunselor

  juga boleh membawa pengalaman perasaan kliennya kepada pengalaman

  perasaannya sendiri bagi memahami kliennya.

  Kemahi ran M enghadapi Kesenyapan

  Kaunselor perlu bijak dalam mengendalikan kesenyapan semasa sesi

  kaunseling berjalan. Kaunselor perlu tahu masa yang sesuai untuk sama ada

  menggalakkan klien terus bercakap atau terus mengekalkan kesenyapan

  itu. Kesenyapan ini merupakan satu petanda yang baik kerana ia memberikan

 • 7/28/2019 Kaunselor & klien .

  27/35

 • 7/28/2019 Kaunselor & klien .

  28/35

  -Ketidakselarasan antara kata-kata dengan aksi

  Anda kata anda sayangkan dia, tapi anda langsung tidak ada masa untuk

  dia dan sentiasa sibuk.

  -Ketidakselarasan antara memberi dan mengotakan kata-kata

  Pada waktu yang sama, anda katakan anda hendak

  menghubungi dia tetapi anda sentiasa mencari alasan untuk

  tidak melakukannya.

  -Ketidakselarasan antara kenyataan sekarang dan sebelumnya

  Dulu anda katakana anda sukakan kawan anda tu, tapi sekarang lain

  pula.

  Kemahir an M engetahui T eori dan T eknik-Teknik Kaunseli ng

  Dengan adanya kemahiran mengetahui teori dan teknik kaunseling, kaunselor akan menjadi lebih yakin dan bersedia untuk

  berhadapan dengan klien. Dengan adanya kemahiran ini, kaunselor akan lebih

  berupaya untuk menolong klien menghadapi masalah yang dihadapi itu.

  Namun begitu, kaunselor perlu tahu bagaimana dan bila masanya

  untuk menggunakan kemahiran teori dan teknik-teknik kaunseling yang ada

  padanya. Kaunselor juga perlu bijak dalam memilih teknik apa yang patut atau

  sesuai digunakan apabila berhadapan dengan klien-klien yang berlainan.

  Kemahir an member i maklumat

  Kemahiran memberi maklumat memerlukan sedikit ketelitian di mana

  kaunselor berkongsi fakta dan maklumat dengan klien. Antara jenis maklumat

  adalah kategori kepakaran seperti instrumen ujian, kemahiran merancang dan

  membuat keputusan, merancang kerjaya, perancangan keluarga dan membuat

  keputusan bersara.

  Kemahiran M erumus

  Merumus adalah pernyataan atau pengikatan semula bahagian isi dan

  perasaan penting yang telah dikatakan oleh klien dalam sesi kaunseling

  tersebut. Rumusan adalah lebih meluas jika dibandingkan dengan parafrasa.

  Kemahiran merumus ini bertujuan untuk menyedarkan klien dan mengimbas

  kembali apa yang telah dibincangkan semasa sesi kaunseling itu.

  Kaunselor boleh membuat rumusan sama ada di permulaan, di tengah

  atau pun di akhir sesi kaunseling. Namun kebiasannya, rumusan dibuat padahujung sesi kaunseling, iaitu membuat rumusan keseluruhan. Di samping itu,

 • 7/28/2019 Kaunselor & klien .

  29/35

  kaunselor juga boleh membuat rumusan di tengah-tengah sesi kaunseling itu

  sekiranya klien itu sudah hendak masuk ke topik pebincangan yang baru. Ini

  adalah supaya klien dan kaunselor tidak keliru dan mencampur adukkan

  semua topik yang telah diperbincangkan.

  Ishamuddin Hj. Ismail (1999) menjelaskan tujuan merumus ialah;

  a. Menghubungjalinkan beberapa elemen daripada mesej klien

  b. Mengenal pasti satu paten atau tema yang konsisten atau yang selalu timbul

  berhubung kait dengan mesej tersebut.

  c. Supaya klien mendengar semula kata-katanya.

  d. Supaya tidak ada berlaku distorsi ( distortion)

  e. Sesuai digunakan apabila sesi terhenti atau terbantut

  f. Dalam kesenyapan yang berpanjangan, rumusan boleh mempercepatkan proses kaunseling.

  g. Sintesis aspek-aspek emosi, tingkah laku dan pemikiran klien.

  -Rumusan untuk memul akan sesi

  Contoh;

  Pada sesi yang lalu, kita telah bincangkan tentang perasaan

  Azura terhadap ibu mertua serta perselisihan faham dengannya

  ketika melahirkan anak. Azura merasakan diri Azura bersalah dan

  bimbang.Sejak itu, hubungan Azura dengan mertua tidak baik. Kita

  juga bincangkan pelan tindakan pada minggu itu. Bagaimana?.

  Adakah berjalan dengan baik?.

  -Rumusan pertengahan sesi

  Contoh;

  Setakat ini, saya lihat perancangan Kamal tidak berjalan dengan

  lancar. Sekali lagi, Kamal rasa bersalah apabila melihat idea itu

  dimanipulasi. Namun, satu idea boleh dilakukan. Kamal telah

  dapat berbincang dengan Lina tentang bidang tugasnya, dan inilah

  kali pertama anda boleh bercakap tanpa bertengkar. Kamal

  nampaknya mungkin dapat membuat perancangan susulan pada

  minggu hadapan. Adapan ini benar?.

  -Rumusan di akhi r sesi

  Contoh;

  Di dalam sesi ini, kita telah berbincang mengenai perasaan Anita

  terhadap ibu mertua dengan lebih terperinci. Beberapa perkara yang perlu diberi perhatian. Pertama, pelan yang kita bincangkan

 • 7/28/2019 Kaunselor & klien .

  30/35

  tidak berjalan dengan baik, tapi Anita dapat bercakap dengan

  mentua tentang satu perkara tanpa menjerit. Seperti dibincangkan,

  kita telah kenal pasti beberapa tingkah laku Anita yang perlu

  diubah seperti lebih relaks dan mengubah topik bila Anita rasakan

  diri Anita mula nak marah. Saya juga gembira dengan idea Anita

  di akhir sesi ini mengenai cara bercakap dengan ibu tentang

  sesuatu isu. Adakah ini mencukupi untuk sesi ini?.

  Kemahir an menin jau kl ien.

  Kemahiran meninjau klien membolehkan kaunselor meninjau

  klien melalui tingkah laku lisan dan bukan lisan. Kemahiran ini juga dapat

  membina hubungan. Selain daripada itu, kemahiran meninjau klien juga dapat

  memberi responss yang tepat. Antara perkara yang perlu diberi perhatian ialahtingkah laku lisan dan bukan lisan, percanggahan dan konflik serta gaya yang

  disesuaikan dengan individu yang datang dari pelbagai budaya.

  Kemahir an Konfr ontasi

  Kemahiran ini hanya dilaksanakan setelah terbentuk hubungan yang

  baik antara klien dengan kaunselor. Semasa kemahiran konfrontasi dijalankan,

  kaunselor harus menggunakan nada yang lembut yang mengandungi unsur-

  unsur ambil berat agar mesej yang disampaikan tidak tersalah tafsir oleh klien.

  Biasanya kemahiran konfrontasi akan digunakan oleh kaunselor kepada klien

  dalam situasi-situasi tertentu seperti dinyatakan di bawah;

  a. Terdapat percanggahan antara apa yang dikatakan oleh klien tentang dirinya

  dengan apa yang dilakukannya.

  b. Apabila terdapat percanggahan di antara apa yang dikatakan pada satu masa

  dengan apa yang dikatakan pada masa yang lain.

  c. Tingkah laku bertentangan dengan apa yang dikatakan

  d. Pengalaman kaunselor dengan klien bertentangan dengan apa yang

  dikatakan oleh klien mengenai dirinya

  e. Menyatakan tentang tingkah laku klien yang didapati tidak sesuai, sebagai

  maklumat tambahan mengenai diri klien.

  Tujuan kaunselor mengadakan kemahiran konfrantasi adalah untuk

  memberikan klien satu pandangan lain dalam usaha meneliti diri dan

  membantu mengurangkan blind sport dalam membantu klien melihat dirinya

  dengan lebih tepat.

  Contoh satu

 • 7/28/2019 Kaunselor & klien .

  31/35

  Tadi anda kata anda ingin berjaya, tetapi nampaknya anda langsung

  tiada persediaan untuk berjaya.

  Contoh dua

  Tadi saya dengar anda rasa kecewa dengan pensyarah itu, tapi dalam masa

  yang sama , anda rasa takut berhadapan dengan pensyarah itu untuk

  mengetahui isu yang sebenar.

  Contoh tiga

  Saya nampak wajah anda gembira walaupun menceritakan perkara

  yang agak sedih. Agaknya ada perkara yang tak kena ke?

  Tujuan konfrontasi mengikut Ishamuddin Hj. Ismail (1999) adalah seperti

  berikut;

  a. Membenarkan klien menerokai mekanisme bela diri yang menghindari pemahaman dan tindakannya.

  b. Membantu klien mengenal pasti satu kontradisi, rasionalisasi, helah atau

  salah interpretasi

  c. Membantu klien menerokai bahagian-bahagian perasaan, pengalaman dan

  tingkah laku yang klien sendiri merasa berat untuk menghadapinya.

  d. Menunjukkan kepada klien apa yang sedang berlaku pada diri klien.

  e. Supaya tingkah laku klien menjadi lebih bersepadu.

  Contoh Satu;

  Pada sesi lepas Effa dah bincangkandengan saya mengenai

  kekecewaan Effa terhadap rakan sejawat yang selalu menaruh

  perasaan dengki dengan apa yang Effa

  buat. Dalam masa yang samaEffa juga merasa sedih

  kerana walaupunsudah lima bulan Effa berkhidmat, Effabelum lagi

  mendapat gaji. Jadi kali ini adakah Effa mahu mendapat gaji.

  Contoh dua;

  Pad a sesi yang lepas Qayyam dah bincangkan dengan saya tentang

  halangan yang Qayyum hadapi untukmencapai cita-cita Qayyum

  sebagai seorang pensyarah. Jadi, pada hari ini apa kata kalau kita

  menyemak kembali apa agaknya langkah-langkah yang boleh diambil

  oleh Qayyum untuk mencapai cita- cita tersebut.

  Kemahi ran menyemak persepsi

  Kemahiran menyemak persepsi ini ialah mengesahkan persepsi

  kaunselor tentang apa yang klien katakan. Apabila kemahiran ini dilakukan,klien akan merasa beliau lebih difahami. Garis panduan untuk membuat

 • 7/28/2019 Kaunselor & klien .

  32/35

  penyemakan persepsi ialah membuat parafrasa apa yang kaunselor fikir

  kaunselor telah dengar. Selain daripada itu, kaunselor juga meminta

  pengesahan klien secara terus terang tentang ketepatan persepsi kaunselor

  terhadap apa yang telah diperkatakan oleh klien.Dalam menyemak persepsi,

  kaunselor juga akan membenarkan klien membetulkan persepsinya jika

  andaian kaunselor adalah tidak tepat.

  Kemahir an M engur us kesenyapan

  Biasanya kesenyapan berlaku semasa sesi kaunseling apabila klien

  berfikir tentang beberapa idea yang dibincangkan. Dalam sesetengah situasi,

  klien akan menjadi senyap semasa sesi kaunseling untuk mengorganisasikan

  semula pemikirannya. Walau bagaimanapun, kesenyapan yang sedemikian

  dikatakan amat bermanfaat apabila klien meneruskannya untuk satu atau beberapa jangka masa untuk memikirkan isi kandungan yang dibincangkan

  melalui cara seperti di bawah;

  i. mengulangi semula satu atau beberapa perkataan terakhir yang telah

  diungkapkan.

  ii. menyatakan semula isi kandungan daripada beberapa kenyataan terakhir

  yang di buat.

  iii.menanyakan semula soalan tentang isu-isu yang telah di bawa dalam

  perbincangan.

  Kesenyapan boleh berlaku untuk tiga sebab yang berbeza iaitu;

  i.Pada permulaan sesi temuduga, klien mungkin berasa malu dan risau

  terhadap proses kaunseling. Dalam keadaan yang sedemikian, kaunselor boleh

  mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengurangkan ketegangan supaya

  klien dapat mengurangkan perasaan negatifnya dan membincangkan persoalan

  yang dibawa bersama dengan bebas.

  ii.Klien tidak tahu apa yang sepatutnya dibincangkan seterusnya.

  iii.Klien berkemungkinan sedang berfikir tentang apa yang telah

  diperkatakannya. Dalam keadaan yang sedemikian, kaunselor haruslah

  bersabar sehinggalah klien bersedia untuk memberikan tindakbalas kepada

  kaunselor.

  Kesenyapan juga membawa erti bahawa klien sedang mengalami kesulitan

  dalam meluahkan perasaannya mahupun menceritakan ideanya. Dalam

  keadaan yang sedemikian, kaunselor seharusnya membantu klien secara lisan

  dengan menyatakan kenyataan seperti :

 • 7/28/2019 Kaunselor & klien .

  33/35

 • 7/28/2019 Kaunselor & klien .

  34/35

  difikirkan . Selepas itu, kaunselor boleh cuba sekali lagi untuk mendapatkan

  respons klien. Sekiranya klien masih memberikan responss yang sama,

  kaunselor haruslah menamatkan sesi dengan memberikan jaminan

  kesediaannya pada masa akan datang untuk memberikan perkhidmatannya

  kepada klien.

  RUMUSAN

  Secara umumnya, untuk menjadi seorang kaunselor yang berjaya

  adalah tidak mudah kerana ia memerlukan kemahiran-kemahiran yang

  tertentu. Kaunselor harus memahami segala kemahiran yang dipelajari dan

  tahu mengaplikasikan ke atas klien pada tempat, masa dan keadaan yang

  sesuai.

  Sekiranya kemahiran yang diaplikasikan tidak sesuai digunakan makaia mempengaruhi seluruh proses kaunseling sepeti menyukarkan klien

  menyelesaikan masalah mereka akibat kehilangan keyakinan dan kepercayaan

  terhadap kaunselor.

  Selain mempunyai kemahiran-kemahiran yang baik, seorang kaunselor

  yang berjaya juga harus mempunyai personaliti yang baik. Ini kerana

  perhubungan kaunseling tidak dapat dipisahkan daripada ciri-ciri personaliti

  kaunselor.

  Contoh-contoh personaliti kaunselor yang baik ialah seperti mesra,

  jujur, menerima tanpa syarat dan berempati. Sifat mesra dan jujur kaunselor

  akan dirasakan oleh klien apabila berinteraksi dengan klien.

  Kaunselor juga harus berpandangan terbuka atau mengelakkan diri

  daripada pandangan yang negatif atau serong terhadap klien. Kaunselor juga

  harus berkebolehan memasuki ruang rujuk atau dunia klien dan membenarkan

  dirinya mengalami proses mental dan emosi yang dialami oleh klien sambil

  memahami dan menghayati permasalahan klien.

  RUJUKAN

  Amir Awang (1987). Teori-teori kaunseling dan psikoterapi . Pulau Pinang: Universiti

  Sains Malaysia.

  Gazda,G.M., Asbury,F.R., Balzer, F.J., Childers, W.C., & Walters, R.P (1977). Human

  relations development: A manual for educators (2 nd ed) . Boston: Allyn & Bacon.

  Ishammuddin Hj. Ismail (1999). Panduan Asas Kaunselor Muslim . Kuala

  Lumpur. Aras Mega (M). Sdn. Bhd.

  Jones, R.N (2004). Practical Counselling and helping skills . Sage Publications. London

 • 7/28/2019 Kaunselor & klien .

  35/35

  Patterson, C.H. (1973). Theories of counseling and Psychotherapy (2 nd ed ). New York:

  Harper & Row. Pub.

  Wolberg, L.R. (1954). The technique of psychotherapy. American Journal of psychotherapy.

  4, 525-558.

  P O S T E D B Y M O H A M A D S H U H M Y S H U I B A T 1 : 4 2 P M

  E M A I L T H I S B L O G T H I S ! S H A R E T O T W I T T E R S H A R E T O F A C E B O O K

  L A B E L S : K

  https://plus.google.com/114715128005114924021http://bimbingandankaunseling.blogspot.com/2010/06/kemahiran-asas-kaunseling.htmlhttp://www.blogger.com/email-post.g?blogID=6827994121671335649&postID=8156233663394788083http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6827994121671335649&postID=8156233663394788083&target=emailhttp://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6827994121671335649&postID=8156233663394788083&target=twitterhttp://bimbingandankaunseling.blogspot.com/search/label/kaunselinghttp://bimbingandankaunseling.blogspot.com/search/label/kaunselinghttp://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6827994121671335649&postID=8156233663394788083&target=twitterhttp://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6827994121671335649&postID=8156233663394788083&target=twitterhttp://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6827994121671335649&postID=8156233663394788083&target=emailhttp://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6827994121671335649&postID=8156233663394788083&target=emailhttp://www.blogger.com/email-post.g?blogID=6827994121671335649&postID=8156233663394788083http://bimbingandankaunseling.blogspot.com/2010/06/kemahiran-asas-kaunseling.htmlhttps://plus.google.com/114715128005114924021