KBK 3053 Snoezelen & forum.

download KBK 3053 Snoezelen & forum.

If you can't read please download the document

 • date post

  14-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of KBK 3053 Snoezelen & forum.

 • 7/27/2019 KBK 3053 Snoezelen & forum.

  1/13

  KBK 3053: KO-KURIKULUM DAN REKREASI

  TAJUK TUGASAN 1 dan 2

  KUMPULAN

  _________

  DISEDIAKAN OLEH

  NAMA NO. ID NO. TELEFON

  NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________

  TARIKH SERAH: ________________

  PEMARKAHAN

  2. ESEI:

  (a)

  (b)

  3. FORUM

  JUMLAH

  LAMPIRAN 1

 • 7/27/2019 KBK 3053 Snoezelen & forum.

  2/13

  ISI KANDUNGAN

  Halaman

  1.0 Pendahuluan

  2.0 Definisi terapi dalam konsep pendidikan khas

  3.0 Sejarah Terapi Snoezelen

  4.0 Jenis-jenis peralatan yang terdapat di bilik Terapi Snoezelen dan

  Fungsinya kepada kanak-kanak berkeperluan khas

  5.0 Kesan-kesan Terapi Snoezelen terhadap kognitif , tingkah laku dan

  Emosi kanak-kanak berkeperluan khas

  6.0 Aktiviti pembelajaran yang boleh dijalankan di bilik Terapi Snoezelen

  7.0 Penutup

  FORUM E-LEARNING

  1 Tajuk Forum 1

  2 Tajuk Forum 2

  3 Tajuk Forum 3

  4 Tajuk Forum 4

  LAMPIRAN 2

 • 7/27/2019 KBK 3053 Snoezelen & forum.

  3/13

  FORUM

  1

  Salam sejahtera

  Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) dan

  Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu, OKU bermakna individu

  yang tidak berupaya menentukan sendiri bagi memperolehkeperluan biasa bagi dirinya sendiri dan gagal untuk hidup

  bermasyarakat disebabkan kecacatan dari segi fizikal atau

  mental semenjak kelahiran ataupun kemudiannya.

  Rekreasi pula berasal dari perkataan Inggeris

  "recreation" bermakna "aktiviti-aktiviti yang mengisi

  kesenggangan masa seseorang individu yang memberikan

  ketenangan dan kepuasan. Rekreasi ada tiga jenis - rekreasi

  darat, rekreasi udara dan rekreasi air.

  Manakala halangan persekitaran merangkumi aspek

  yang luas termasuklah dari faktor keluarga, rakan sebaya,

  status sosio ekonomi, kebudayaan , kepercayaan masyarakat

  serta kemudahan-kemudahan yang disediakan .

  Halangan persekitaran yang dihadapi oleh golongan

  OKU antaranya ialah kemudahan yang disediakan tidak

  bercirikan keselamatan, keselesaan dan kesuaian untuk

  digunakan oleh OKU disamping tidak mudah untuk sampai ke

  satu-satu destinasi dan perletakan sesuatu kemudahanrekreasi jauh untuk dikunjungi. Dalam hal ini kemudahan

  rekreasi ini dibina tanpa mengambil kira mengenai akses

  untuk golongan OKU ke kawasan rekreasi tersebut . Ini

  menyebabkan pergerakan dan aktiviti rekreasi mereka

  terbatas.

  26 Feb

  2013

  06:45:32

  PM

  SHARIAH BT

  AWALDEEN

  FORUM

  1

  Salam sejahtera

  Saya bersetuju dengan pendapat cikgu dan ingin menambah

  iaitu faktor keluarga juga merupakan antara halanganpersekitaran bagi OKU untuk berekreasi. Ini kerana ada

  diantara keluarga ini bersikap terlalu melindungi anak-anak

  OKU. Mereka tidak yakin dengan kebolehan anak mereka.

  Oleh kerana terlalu melindungi, ada anak-anak OKU ini tidak

  dibenarkan berekreasi di luar rumah bersama rakan sebaya .

  Bukan itu sahaja , mempunyai sifat malu kerana ada anak OKU

  juga menyebabkan keluarga ini tidak membenarkan anak

  mereka di bawa keluar rumah dan juga berekreasi dengan

  masyarakat sekeliling.

  01 Mar

  2013

  11:04:39

  PM

  SHARIAH BT

  AWALDEEN

 • 7/27/2019 KBK 3053 Snoezelen & forum.

  4/13

  FORUM

  1

  Salam sejahtera

  Saya bersetuju dengan pendapat cikgu , antara halangan

  persekitaran terhadap golongan OKU untuk berekreasi ialah

  sikap masyarakat. Saya ingin menambah lagi tidak semua

  komuniti dalam masyarakat yang dapat menerima golongan

  OKU ini. Ada antaranya menjauhkan diri apabila berjumpaatau didekati oleh golongan ini, ada yang mencemuh dan

  melabel dengan pelbagai gelaran terhadap golongan ini. Hal

  ini menambahkan lagi rasa rendah diri golongan ini. Ada juga

  yang menggunakan hak OKU untuk kepentingan mereka . Ini

  dapat dilihat terutamanya kawasan meletak kereta golongan

  OKU ini sewenang-wenangnya digunakan oleh mereka yang

  tidak bertanggungjawab.

  03 Mar

  2013

  09:31:56

  PM

  SHARIAH BT

  AWALDEEN

  FORUM

  1

  Salam sejahtera

  Saya menyokong pemdapat cikgu , setengah-setengah

  kemudahan yang disediakan tidak menepati kriteria bagi

  digunakan untuk rekreasi golongan OKU malah kemudahan

  yang disediakan adalah terhad. Bukan itu sahaja kadang-

  kadang kala kemudahan rekreasi yang disediakan tidak

  disediakan secara percuma malah mengenakan kos yang

  tinggi untuk digunakan oleh golongan ini. Tidak semua

  golongan OKU ini yang mampu untuk menggunakan

  kemudahan rekreasi yang mengenakan bayaran yang tinggi.

  Ini antara halangan persektiaran bagi golongan OKU untuk

  berekreasi.

  03 Mar

  2013

  09:44:44

  PM

  SHARIAH BT

  AWALDEEN

  FORUM

  1

  Salam sejahtera

  Saya ingin menambah pendapat cikgu yang ketiga

  mengenai halangan persekitaran yang dihadapi golongan

  masalah pendengaran. Dalam hal ini golongan OKU yang

  menghadapi masalah penglihatan juga terpaksa menghadapi

  rintangan untuk berekreasi.

  Bagi mereka yang menghadapi masalah penglihatan,

  perasaan kurang yakin pada diri sendiri untuk menghadapi

  persekitaran luar juga merupakan satu halangan untuk

  mereka berekreasi. Keadaan tempat rekreasi yang bertangga,

  tidak rata antara satu tempat ke satu tempat serta yang tiada

  kemudahan untuk golongan masalah penglihatan aksess

  merupakan halangan persekitaran yang terpaksa golongan ini

  hadapi.

  23 Mar

  2013

  07:27:39

  PM

  SHARIAH BT

  AWALDEEN

 • 7/27/2019 KBK 3053 Snoezelen & forum.

  5/13

  Forum

  2

  Salam sejahtera

  Rekreasi merupakan aktiviti terancang yang dilakukan

  untuk memenuhi masa lapang bagi memperolehi keseronokan

  dan ketenangan minda . Inklusif keadaan dimana kanak-kanak

  berkeperluan khas ini diberi peluang melakukan aktiviti

  bersama-sama kanak-kanak normal. Oleh itu rekreasi inklusifadalah aktiviti terancang yang dilakukan bersama antara

  kanak-kanak berkeperluan khas dengan kanak-kanak normal

  bagi memperolehi keseronokan.

  Rekreasi inklusif perlu dilaksanakan bagi memberi

  pendedahan murid-murid berkeperluan khas ini kepada dunia

  luar dengan meluaskan kemahiran sosial mereka dengan

  masyarakat luar. Keadaan ini dapat membantu bukan sahaja

  kanak-kanak berkeperluan khas ini malah masyarakat

  sekeliling untuk mengenali mereka dengan lebih dekat lagidan menggalakkan interaksi antara kanak-kanak ini dengan

  kanak-kanak normal di samping memperkui hak pendidikan

  yang sama untuk semua kanak-kanak tanpa mengira

  perbezaan individu.

  Selain itu rekreasi inklusif ini akan memberi peluang

  kepada kanak-kanak berkeperluan khas ini bersaing dengan

  kanak-kanak normal secara aktif bagi mengembangkan bakat

  mereka . Kanak-kanak normal boleh membantu kanak-kanak

  berkeperluan khas ini semasa bersama terlibat dalam rekreasiinklusif ini. Secara tidak langsung dapat menerapkan nilai

  murni bekerjasama antara satu sama lain tanpa mengira

  keadaan seseorang.

  Kelemahan yang ada dalam rekreasi inklusif ialah dari

  segi penerimaan masyarakat bukan sahaja masyarakat

  setempat malah di kalangan murid-murid sekolah. Terdapat

  unsurunsur negatif yang berlaku antaranya ialah ejekan atau

  pelabelan yang menyebabkan kanak-kanak berkeperluan khas

  ini merasa rendah diri.

  Di samping itu terdapat juga keadaan di mana kanak-

  kanak berkeperluan khas ini tidak mendapat perhatian di

  mana kehadiran mereka tidak diendahkan dan dianggap

  sebagai satu gangguan atau bebanan.

  17 Mar

  2013

  06:20:11

  PM

  SHARIAH BT

  AWALDEEN

  Forum

  2

  Salam sejahtera

  Saya bersetuju dengan pendapat cikgu berkenaan

  rekreasi inklusif ini boleh memberi motivasi kepada kanak-kanak berkeperluan. Malah rekreasi inklusif ini boleh

  17 Mar

  2013

  07:18:17

  PM

  SHARIAH BT

  AWALDEEN

 • 7/27/2019 KBK 3053 Snoezelen & forum.

  6/13

  mengurangkan masalah kesihatan mental yang dihadapi oleh

  kanak-kanak yang terlibat ini. Apabila berekreasi mereka akan

  dapat merasai suasana sosial yang menarik , dapat

  menghilangkan masalah yang dihadapi serta membantu

  meningkatkan mood positif yang berkaitan dengan harga diri

  apabila bersama-sama dengan masyarakat sekeliling. Keadaan

  ini disebabkan apabila mereka berekreasi mereka akan

  terleka dan berasa seronok dengan aktiviti yang disertai lantas

  dapat melupakan tekanan yang dihadapi.

  Namun terdapat juga kelemahan disebalik kebaikan

  rekreasi inklusif ini di mana sikap tolenrasi individu normal

  adalah sangat tipis terhadap kanak-kanak berkeperluan khas

  ini. Kepentingan diri mereka diutamakan tanpa

  mempertimbangkan orang lain terutama mereka yang

  berkeperluan khas. Tidak memberi peluang dan sukar untuk

  membantu semasa melakukan aktivti rekreasi inklusif. Hal ini

  akan menyebabkan kanak-kanak berkeperluan khas ini akan

  terus tertekan dan menghadapi kemurungan.

  Forum

  2

  Salam sejahtera

  Saya ingin menambah lagi pendapat cikgu berkenaan rekreasi

  inklusif ,sebagaimana kanak-kanak normal perlu rekreasi bagi

  memenuhi tuntutan hidup mereka, begitu juga kanak-kanak

  khas ini mereka juga perlu berekreasi bagi memenuhi tuntuan

  hidup mereka juga. Dalam hal ini rekreasi inklusif perlu