KelulusanTeknikalDan PemantauanProjek Teknologi ... 101B Kelulusan...آ  5A Spesifikasi Teknikal...

download KelulusanTeknikalDan PemantauanProjek Teknologi ... 101B Kelulusan...آ  5A Spesifikasi Teknikal Statement

of 16

 • date post

  07-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of KelulusanTeknikalDan PemantauanProjek Teknologi ... 101B Kelulusan...آ  5A Spesifikasi Teknikal...

 • Kelulusan Teknikal Dan  Pemantauan Projek Teknologi

  Maklumat Dan Komunikasi (ICT)  Agensi Sektor Awam

  Kelulusan Teknikal Dan  Pemantauan Projek Teknologi

  Maklumat Dan Komunikasi (ICT)  Agensi Sektor Awam

 • SELEPAS PROSES TENDERSEBELUM PROSES TENDER

  PROSES PEROLEHAN PROJEK ICT

 • PUNCA KUASA PEROLEHAN PROJEK ICTPUNCA KUASA PEROLEHAN PROJEK ICT

  3

  1 • PK 2.1 Lampiran 2.27: GARIS PANDUAN MENGENAI  PENGURUSAN PEROLEHAN ICT KERAJAAN

  2

  • Pekeliling UPE Bil 3 Tahun 2009 • Semua projek bernilai RM50 juta dan ke atas perlu  Pengurusan Nilai (VM)

  3

  • SURAT PEKELILING AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA  BILANGAN 5 TAHUN 2018 • Kelulusan fungsi perakaunan

  4 • SPA Bil 3 Tahun 2015 • Kelulusan Projek ICT mengikut had nilai dan kategori

 • PENYEDIAAN DOKUMEN TENDER /  SEBUTHARGA ICT

  • SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2013 :  GARIS PANDUAN MENGENAI PENGURUSAN PEROLEHAN ICT  KERAJAAN

  Sedia Untuk Ditender/  Sebutharga

  Deraf Kontrak ICT, Lampiran

  5A

  Spesifikasi Teknikal

  Statement of  Need (SON)

 • Perolehan Hybrid

  Kerja

  Bekalan /  Perkhidmatan

  ICT

  PEROLEHAN PROJEK ICT

 • Perolehan Bekalan / 

  Perkhidmatan ICT

  Perolehan Bekalan / 

  Perkhidmatan ICT

  Perkakasan & Perisian ICT

  Sistem Rangkaian

  Peralatan menyalurkan data  ke server atau database

  Peralatan berfungsi dengan sokongan ICT

  PEROLEHAN PROJEK ICT

 • JTISAJPICT MOT JTICT  MOT

  JPICT  AGENSI

  PUNCA KUASA :  SURAT PEKELILING AM BIL 3 TAHUN 2015

  KELULUSAN TEKNIKAL PROJEK ICT

 • JTISA Jawatankuasa Teknikal ICT Sektor Awam

  JPICT MOT Jawatankuasa Pemandu ICT MOT

  JTICT MOT Jawatankuasa Teknikal ICT MOT

  JPICT AGENSI Jawatankuasa Pemandu ICT Agensi MOT

  TADBIR URUS JPICT MOT

  8

  PUNCA KUASA :  SURAT PEKELILING AM BIL 3 TAHUN 2015

  Tadbir Urus Kelulusan  Teknikal dan

  Pemantauan Projek ICT  Agensi Sektor Awam

 • KEAHLIAN JPICT MOT & JTICT MOT

  9

  KEANGGOTAAN JTI MOT JAWATAN

  PENGERUSI TKSU(P) / CIO

  AHLI PENGURUS ICT JLM

  AHLI PENGURUS ICT JKJR

  AHLI PENGURUS ICT CAAM

  AHLI PENGURUS ICT LPK

  AHLI PENGURUS ICT LPJ

  AHLI PENGURUS ICT LPKtn

  AHLI PENGURUS ICT LPB

  AHLI PENGURUS ICT SPPP

  AHLI PENGURUS ICT RAC

  AHLI PENGURUS ICT MIROS

  AHLI PENGURUS ICT APAD

  AHLI PENGURUS ICT LPKP  SABAH

  AHLI PENGURUS ICT LPKP  SARAWAK

  AHLI SUBJECT MATTER EXPERT SEKTOR UDARA

  AHLI SUBJECT MATTER EXPERT  SEKTOR MARITIM

  AHLI SUBJECT MATTER EXPERT  SEKTOR DARAT

  URUSETIA BPM

  KEANGGOTAAN JPICT  MOT

  JAWATAN

  PENGERUSI KSU

  AHLI TKSU(P) / CIO

  AHLI SEMUA CIO  JABATAN/AGENSI MOT

  AHLI SEMUA PENGURUS ICT  JABATAN/AGENSI MOT

  AHLI SEMUA ICTSO  JABATAN/AGENSI MOT

  AHLI SEMUA SETIAUSAHA  BAHAGIAN & KU MOT

  URUSETIA BPM

  CIO = Chief Information Officer ICTSO = ICT Security Officer

 • PRA‐SYARAT KELULUSAN JPICT

  Telah mendapat kelulusan peruntukan

  Telah melaksanakan  Pengurusan Nilai [Value Management (VM)] ‐ Projek ICT secara 

  PFI/PPP 

  Peruntukan kewangan  Persekutuan / Projek  ICT secara PFI/PPP

  Telah mendapat kelulusan JPICT  Jabatan/Agensi

 • HAD NILAI DAN PERINGKAT KELULUSAN TEKNIKAL PROJEK ICT  (KATEGORI : KEMENTERIAN) SPA Bil 3 Tahun 2015, MAMPU

  11

 • TEMPOH SAH KELULUSAN

  Tempoh kelulusan JPICT  MOT sah 3 tahun*

  * Dari tarikh JPICT bersidang

 • PERMANTAUAN PROJEK ICT

  JTISA & JPICT : SETIAP BULAN

  Kekerapan pemantauan dan  pelaporan kemajuan 

  pembangunan projek ICT adalah  setiap bulan dari tarikh kelulusan  JTISA atau JPICT Kementerian 

  JPPI : BERKALA

  Jawatankuasa Pemantauan Projek ICT  (JPPI) Sektor Awam ditubuhkan di MAMPU 

  bagi menambahbaik ekosistem pengurusan pengurusan pemantauan

  projek ICT Sektor Awam dan akan melapor kepada Jawatankuasa Jawatankuasa Kerja

  Tindakan Negara (JKTN) yang  dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha

  Negara (KSN) secara berkala

 • TAKWIM JPICT MOT 2019

  NAMA MESYUARAT CADANGAN PELAKSANAAN

  TARIKH HOST / LOKASI

  JPICT MOT BIL 1 2019 9/4/2019 9.30am

  MOT

  Bilik Mesyuarat  Kemudi   (Aras 6)

  JPICT MOT BIL 2 2019 4/6/2019 9.30am

  JPICT MOT BIL 3 2019 8/10/2019 9.30am

  * Jawatankuasa Teknikal ICT (JTICT) akan bersidang selewat-lewatnya seminggu sebelum tarikh JPICT

 • Versi 2019

  FORMAT KERTAS PERMOHONAN

  • Latar belakang • jadual pelaksanaan • perincian kos

  Lebih terperinci

  • menggunakan ArchiMate iaitu Enterprise Architecture (EA)  modeling language

  Diagram bisnes berasaskan Business,  Data, Application &  Technology (BDAT) 

  • Projek sewaan ICT Template khas

 • TERIMA KASIH