KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH wlM, 2016-01-05¢  3.6 Cuti Tanpa Rekod (CTR)...

KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH wlM, 2016-01-05¢  3.6 Cuti Tanpa Rekod (CTR) untuk menghadiri
KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH wlM, 2016-01-05¢  3.6 Cuti Tanpa Rekod (CTR) untuk menghadiri
KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH wlM, 2016-01-05¢  3.6 Cuti Tanpa Rekod (CTR) untuk menghadiri
download KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH wlM, 2016-01-05¢  3.6 Cuti Tanpa Rekod (CTR) untuk menghadiri

of 3

 • date post

  17-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH wlM, 2016-01-05¢  3.6 Cuti Tanpa Rekod (CTR)...

 • PIHAl( BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

  cERnrED TO tSdEC 2700r,tui3

  BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA TINGKAT 10, IBU PEJABAT RISDA KARUNG BERKUNCI 11067 JALAN AMPANG

  Telefon : 03-42564022 Fax No. : 03-42576726

  50990 KUALA LUMPUR E-mel: perkhidmatan@risda.sov.mv Bilangan : ( 18 )d|m.11.0/9650.05 Klt.6 Tarikh : 14 Disember 2015

  02 Rabiulawal 1437H

  Semua Pengarah Bahagian

  Semua Pengarah RISDA Negeri

  Semua Pegawai RISDA Daerah/Jajahan/Bahagian

  Semua Pengetua lnstitut Kemajuan Pekebun Kecil (IKPK)

  Pengetua Pusat Latihan RISDA (RISTEC)

  SURAT PEKELILING BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA RISDA BILANGAN 15 TAHUN 2015

  PERMOHONAN KELULUSAN MELANJUTKAN PELAJARAN KE INSTITUT PENGAJIAN TINGGI (IPT) SEGARA JARAK JAUH (PJJ) ATAU SEPARUH MASA/SAMBILAN

  Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

  2. Dimaklumkan bahawa, sebagai satu galakkan kepada pegawai agar dapat melengkapkan diri dengan pengetahuan yang lebih tinggi sejajar dengan

  keperluan untuk mewujudkan pekerja berasaskan pengetahuan (knowledge-

  base workers), Pengurusan RISDA telah bersetuju untuk membenarkan pegawai-pegawai menyambung pengajian secara jarak jauh (PJJ) atau separuh masa/sambilan serta menikmati kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Kerajaan Malaysia.

  MEMBENTUK.#:liff XTr','fX="JJ.[5il't"A]3f^iP3'ff

  ==SSiINSEJAHTERA

  ("'*= (|ffi)-qF 3g slRtil

  PENGIKTIMFAI{ a.ls ISO 9OO1 : 2OlB t{o suil : AR 5234

  -e-r l--6;l

  wlM, l

  'ffi

 • Bilangan : Tarikh :

  ( 18 )dlm.1 1 .0/9650.05 Klt.6 14 Disember 2015

  02 Rabiulawal 1437H

  3. walaubagaimanapun, bagi memastikan tugas hakiki pegawai tidak terganggu, Pengurusan RISDA telah menetapkan bederapa syarat sebelum

  meluluskan permohonan melanjutkan pengajian seperti berikut:

  Pegawai telah disahkan dalam perkhidmatan.

  Pegawai telah mendapat kebenaran/sokongan bertulis daripada

  Ketua Pusat Tanggungjawab untuk mengikuti pengajian tersebut.

  Bagi pegawai yang bertugas di PRD/PRJ/PRB semua permohonan hendaklah melalui Pengarah RISDA Negeri.

  Pengajian yang diikuti adalah diperingkat Diploma, ljazah Pertama, Diploma Lanjutan, Sarjana dan Kedoktoran (PHD).

  Pengajian yang diikuti adalah yang telah diiktiraf oleh Kerajaan

  Malaysia.

  3.5 Sebelum mendaftar ke IPT untuk melanjutkan pelajaran pegawai perlu mendapat kelulusan melanjutkan pelajaran daripada Pengarah Bahagian Pengurusan Sumber Manusia terlebih dahulu.

  3.6 Cuti Tanpa Rekod (CTR) untuk menghadiri peperiksaan serta kemudahan Cuti Kursus Sambilan hanya boleh diberikan sekiranya telah mendapat kelulusan menyambung pelajaran

  daripada Pengarah Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dan

  menepati syarat yang ditetapkan. Tiada Cuti Tanpa Rekod diberikan sekiranya tidak mendapat kelulusan menyambung pelajaran dan pegawai dinasihatkan mengambil Cuti Rehat.

  MEMBENTUK MASYARAKAT PEKEBUN KECIL YANG PROGRESIF DAN SEJAHTERA MELALUI AKTIVITI PERLADANGAN DAN KOMERSIAL

  3.1

  3.2

  3.3

  3.4

 • Bilangan : ( 18 )d|m.11.0/9650.05 Klt.6 Tarikh : 14 Disember 2015

  02 Rabiulawal 1437H

  3.7 Sekiranya sebelum dilantik ke RISDA dan pegawai sedang melanjutkan pengajian secara jarak jauh (PJJ) atau secara separuh masa/sambilan, permohonan untuk kelulusan menyambung pengajian hanya boleh dibuat setelah pegawai

  disahkan dalam perkhidmatan dan secara tidak langsung pegawai tidak diberikan kemudahan Cuti Tanpa Rekod untuk

  hadir peperiksaan serta kemudahan cuti kursus sambilan.

  4. Sehubungan dengan itu, semua pegawai yang ingin melanjutkan pelajaran secara jarak jauh (PJJ) atau separuh masa/sambilan perlu mematuhi

  syarat-syarat yang telah ditetapkan sebelum kelulusan melanjutkan pengajian

  dapat diberikan.

  5. Pekeliling ini berkuatkuasa serta merta.

  Sekian, terima kasih.

  ..BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

  ..RISDA EFEKTIF PEKEBUN KECIL PRODUKTIF' 'Komuniti Berdaya Desa Beriaya' ' Baja Cukup Hasil Melonjak'

  +( HAJ! MOHD rHWAltBrN SUDIM ) Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan & Korporat) b/p: Ketua Pengarah RISDA.

  s.k.

  i. Ketua Pengarah RISDA ii. Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan dan Korporat) iii. Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan)

  HI MS/TN HSJ/AAT/Li ly...... SPBPSM Bi l. 1 5/201 5

  MEMBENTUK'#PHXlHr",={=i='ll-XSii'!"AI3f^iP3,[E35^'INSEJAHTERA

  SPBPSM BIL.15 TAHUN 2015 MS1 (1).pdf SPBPSM BIL.15 TAHUN 2015 MS2.pdf SPBPSM BIL.15 TAHUN 2015 MS3.pdf