Kepelbagaian Aliran Pemikiran Ulama Di Malaysia

download Kepelbagaian Aliran Pemikiran Ulama Di Malaysia

of 24

 • date post

  29-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  99
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Kepelbagaian Aliran Pemikiran Ulama Di Malaysia

Melaka Learning Centre, Open University Malaysia,No. 2.2-1, 2-2, Jalan KPA A3, Kompleks Perniagaan al Azim, 75150 Bandar Bukit Baru, Melaka, Malaysia.

MASTER OF ISLAMIC STUDIES 2013

ISU KONTEMPORARI DALAM PENGAJIAN HADITHAMSH5103

PUSPA BINTI ADAMustazahpuspa@gmail.com012-6936320

NAMA PENSYARAH EN. ABD. AZIZ BIN ABDULLAHTAJUK :KEPELBAGAIAN ALIRAN ULAMA DI MALAYSIA( KAUM MUDA DAN KAUM TUA )

PENGHARGAAN Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani.Bersyukur kepada Allah kerana dengan limpah kurniaNya, telah memberi kekuatan dan hidayah dalam menyiapkan tugasan bertajuk Kepelbagaian aliran ulama di Malaysia ( kaum Tua dan kaum Muda ) pada kali ini.Terima kasih tidak terhingga kepada seluruh ahli keluarga saya yang begitu memahami serta memberi galakan sepenuhnya kepada saya dalam meneruskan tuntutan terhadap tugasan dan pembelajaran saya di OUM Melaka ini. Tidak lupa juga kepada seluruh warga OUM semester Mei 2013 ini terutamanya rakan-rakan seunit yang telah memberikan kerjasama yang baik dalam membantu saya menyelesaikan tugasan.Saya juga ingin mengambil kesempatan mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah yang di hormati, En. Abd. Aziz bin Abdullah kerana telah memberi panduan dan tunjuk ajar kepada saya dan rakan-rakan dalam menghasilkan tugasan yang dikehendaki. Tanpa tunjuk ajar dan kerjasama yang diberikan tidak mungkin saya dapat menghasilkan tugasan ini. Akhir sekali, yang baik datangnya dari Allah dan segala kelemahan adalah dari diri saya sendiri. Wallahu a'lam.Sekian , terima kasih. ISI KANDUNGAN

HALAMAN

Penghargaan

Pendahuluan1

1.0

Definisi1.1 Kaum Tua1.2 Kaum Muda12

2.0

Sejarah kaum Tua dan kaum Muda2.1 Sejarah kaum Tua2.2 Sejarah kaum Muda2.3 Sejarah pertembungan kaum Tua dan Muda2.4 Isu-isu perdebatan kaum Tua dan Muda3447

3.0

Tokoh-tokoh3.1 Kaum Tua3.2 Kaum Muda1012

4.0

Sudut positif dan negatif pelbagai aliran4.1 Sudut positif4.2 Sudut negatif4.3 Penerimaan Masyarakat 4.3.1 Penerimaan terhadap aliran pemikiran kaum Tua 4.3.2 Penerimaan terhadap aliran pemikiran kaum Muda1314

1516

5.0Cadangan penyelesaian18

Penutup

20

Bibliografi

PENDAHULUANDewasa ini muncul kepelbagaian method dan aliran pemikiran hasil daripada perbezaan fahaman (i'tiqad). Kepelbagaian ini berdiri atas dasar pembawaan perjuangan masing-masing, sehingga timbul impak yang besar kepada masyarakat seperti perpecahan, perbalahan, dan tiada kesatuan dalam masyarakat. Antara contoh-contoh metod dan aliran pemikiran ini ialah kaum tua, kaum muda, anti hadis, Al Arqam, Tabligh dan lain-lain.Tugasan ini menjelaskan tentang sejarah kaum tua dan muda, sejarah pertembungan kedua-duanya, isu-isu perdebatan, tokoh-tokoh yang mewakili kedua-duanya, sudut positif dan negatif kepelbagaian aliran dan cadangan penyelesaian kepada keadaan negatif kepelbagaian method dan aliran ulama di Malaysia. 1.0 DEFINISI

1.1KAUM TUASecara umumnya, kaum tua boleh didefinasikan sebagai ulama-ulama tradisional yang berpegang kepada tradisi konservatif atau mempertahankan yang lama. Sesuai dengan pengertian konservatif, ulama-ulama ini sebagaimana biasanya cuma melihat sejarah atau masa lampau sebagai sumber inspirasi atau sesuatu yang harus dipertahankan. Di dalam banyak perkara, mereka lebih suka mengekalkan status quo sesuatu amalan yang telah lama bertapak di dalam masyarakat.Justeru itu, pendokong kaum tua ini dilihat seringkali bersikap negatif terhadap pembaharuan dan perubahan. Golongan tradisionalis ini seringkali menganggap bahawa kemunduran umat Islam adalah kerana mereka menjauhkan diri daripada ajaran-ajaran generasi yang lalu. Mereka lebih selesa untuk mengurung Islam dalam satu benteng tanpa jendela dan pintu keluar, tanpa ruangan terbuka ke arah langit, serta mempertahankan seluruh tradisi yang telah diwarisi oleh nenek moyang tanpa membezakan ajaran Islam yang tulen atau campuran dari pelbagi pengaruh yang lain.Kaum tua dikenali sebagai "..ulama-ulama yang enggan menerima pemikiran yang baru yang bercanggah dengan aliran-aliran pemikiran Islam yang sudahpun berakar umbi di kalangan masyarakat Melayu tempatan..".Kaum Tua atau dikenali sebagai 'Khalafi' yang berpegang kepada mazhab Syafie pula berhasrat memudahkan orang awam yang dirasakan kebanyakannya kurang mampu untuk mengikuti kaedah tadi, lalu mereka mempopularkan cara taqlid sebagai medium penyatuan dalam masyarakat dan juga ibadah, selain menganugerahkan kemudahan buat masyarakat yang majoritinya tidak mempunyai kemampuan untuk mengkaji secara mendalam hingga ke tahap dalil bagi sesuatu ibadat. Selain itu, mereka juga risau akan munculnya individu yang tidak berkelayakan lalu menggunakan kaedah rujukan dalil tadi sehingga menyeleweng. Menurut mereka lebih baik bertaqlid kepada satu mazhab (Syafie) berbanding silap atau menyeleweng atau lebih baik ber kepada pegang pendapat ulama syafie berbanding pendapat sendiri yang amat tidak 'alim.1.2 KAUM MUDAKaum Muda ialah gelaran yang diberikan oleh ulama-ulama tradisional (ulama-ulama Kaum Tua) terhadap beberapa ulama di pantai barat Tanah Melayu, Pulau Sumatera dan Mesir. Gelaran ini diberikan oleh kerana ulama-ulama ini dikatakan cuba membawa suatu ciri yang baru di dalam ajaran agama.Kaum Muda yang di namakan juga 'salafi', 'tajdid', 'sunnah' atau dicop juga sebagai 'wahabi' menginginkan seluruh masyarakat lebih 'selamat' dan hampir kepada Al-Quran dan as-Sunnah iaitu dengan cara membawa mereka kepada pegangan aqidah dan ibadat yang berdasarkan dengan dalil sahih tanpa hanya terikat dan taqlid kepada satu aliran atau pendapat sahaja. Ia satu niat yang amat baik dengan mengembalikan fungsi akal yang dikurniakan Allah S.W.T serta memurnikan ibadat dari rekaan-rekaan yang dijangkakan boleh menghilangkan pahala yang diletakkan oleh Rasulullah S.A.W (Ahmad Faidzurrahim, 2013).

2.0SEJARAH KAUM TUA DAN KAUM MUDA

2.1SEJARAH RINGKAS KAUM TUA

Permulaan kedatangan pengaruh Asia Barat terhadap alam melayu boleh dikatakan bermula dengan kepulangan mahasiswa melayu dari Mekah. Hasil dari kesinambungan tersebut maka lahirlah sebuah institusi pendidikan iaitu institusi pondok yang memberikan sumbangan terbesar dalam mempamerkan imej dan pengaruh Asia Barat di bumi Melayu. Antara pondok-pondok yang cukup terkenal ialah Dala, Bermin, Semela, Dual dan Teluk Manak di Pattani. Pondok-pondok tersebut bukan sahaja menjadi tumpuan penuntut tempatan, malahan juga penuntut dari luar negeri terutamanya dari kepulauan nusantara seperti Sri Lanka, Burma, Kemboja, Vietnam, Tanah Melayu, Filipina dan Indonesia.

Manakala ulama-ulama Pattani yang terkenal dan banyak menulis kitab agama dalam bahasa melayu ataupun bahasa arab ialah seperti Syeikh Daud Abdullah al-Fatoni, Sheikh Muhammad Zain al-Fatoni dan Sheikh Zainal Abidin al-Fatoni. Mereka bukan sahaja mengajar di rantau ini malahan berkesempatan mengajar di Masjid al-Haram, Mekah. Sistem dan kaedah yang diterapkan di dalam institusi ini ada persamaan dengan sistem pendidikan yang dilaksanakan dalam kaedah pembelajaran di Masjid al-Haram.

Perkara ini terus berkembang hingga sampai ke Tanah Melayu seperti Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Pendidikan agama mengalami perubahan dan perkembangan baru sebaik sahaja idea pembaharuan (islah) dari asia barat terutamnya Mesir mulai meluas di kalangan masyarakat Islam pada masa itu. Setelah itu, lahirlah sistem madrasah yang lebih sistematik dan lebih formal dari sistem pondok (Mahfuz Muhammad, 2008)

Di antara ulama-ulama yang berpegang kuat dengan aliran kaum tua ialah Haji Noh Penambang, HajiYaakub Legor(1892-1971), HajiOsmanJalaluddin al-Kelantani (1880-1952).Akhir sekali, timbulnya dari kaum tua nama-nama Ulama yang tidak asing bagi kita semua seperti Fathullah Suhaimi, Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli, Abu Bakar Muar, Syeikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Datuk Saiyid Alwi bin Thahir al-Haddad, Syeikh Abdullah Fahim dan lain-lain lagi. (Ahmad Fadhli bin Shaari, 2008).

2.2SEJARAH RINGKAS KAUM MUDADari sudut sejarah, pertumbuhan aliran kaum Muda ini dikatakan bermula pada abad ke-17 dan 18M iaitu merujuk kepada peranan Muhammad bin Abdul Wahhab (1703-1787) (Nik Yusri Musa, 2005). Aliran reformasi ini sebenarnya telah bermula ketika kemunculan Ibnu Taimiyyah (1263-1328) yang disifatkan oleh Profesor Ismail al-Faruqi sebagai "the first and greatest Muslim reformer" (Mohd. Yusuf Khalid,2013). Perkembangan aliran reformis di peringkat dunia diwarnai dengan kemunculan beberapa orang tokoh yang dianggap sinonim dengan gerakan ini. Antaranya ialah Jamaluddin al-Afghani (1838M-1897M), Sheikh Muhammad Abduh (1849M-1905M) dan Rasyid Redha (1865M-1935M). Pemikiran tokoh-tokoh ini akhirnya mempengaruhi beberapa orang ulama Melayu yang menuntut di TImur Tengah pada akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20. Dalam konteks Tanah Melayu, gerakan Kaum Muda ini bermula dari selatan iaitu Singapura seterusnya merebak ke Pantai Barat dan Kelantan merupakan antara lokasi terakhir yang berjaya diserapi oleh idea-idea Kaum Muda. Di antara tokoh-tokoh yang boleh disifatkan sebagai kaum muda ialah Syeikh Muhammad Tahir Jalaluddin (1869-1956), Syeikh Muhammad Salim al-Kalali, Syed Syeikh al-Hadi (1867-1934), Syed Muhammad Aqil dan Haji Abbas Mohd Taha. Mereka ini bergabung untuk menerbitkan majalah al-Imam (1906-1908) iaitu mirip majalah al-Manar dari sudut semangat dan prinsipnya. Selain dari mereka, Dr. Burhanuddin al-Hilmi, Haji Abbas Taha dan Za'ba sendri merupakan tokoh-tokoh pemikir yang mempunyai serapan pemikiran kaum Muda ini (Nik Yusri Musa, 2005).

2.3SEJARAH PERTEMBUNGAN KAUM TUA DAN KAUM MUDAPertembungan yang berlaku ke atas penganut Mazhab Shafi'i (KAUM TUA) melalui 3 gelombang;Gelombang pertama berlaku pada tahun 20-an dan 30-an. Pada masa itu gerakan kaum muda cuba mengemukakan idea-idea baru yang berbez