kepentingan rekod rekod

download kepentingan rekod rekod

of 26

 • date post

  20-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  372
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of kepentingan rekod rekod

 • 1. REKOD-REKOD PERKEMBANGAN MERUPAKAN KAEDAH YANG MUDAH DAN BERKESAN UNTUK MENGESAN PERKEMBANGAN KANAK. DIPLOMA PENGAJIAN PRASEKOLAH ETD 1223 PENGESANAN PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK Nama : Nur Atikah binti Idrus Hamka ( 3122001711 ) Nur Farhani binti Nazri (3122000851) Nor Daini Shahira Binti roslan (3122003731) Nama Pensyarah : Tuan haji Yem bin Ismail

2. Kementerian Pendidikan telah menyatakan dalam AktaPendidikan 1996 dan diperjelaskan lagi dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Prasekolah) 1997, yang ditulis dalam perenggan :5. (1) Tiap-tiap tadika hendaklah membuat penilaian berterusan tentang perkembangan murid-muridnya dalam domain kognitif,afektif dan psikomotor. 22 (2) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang ditetapkan di bawah Subseksyen (1) hendaklah menyatakan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dijangka akan diperoleh oleh murid-murid pada akhir tempoh pendidikan prasekolah masing-masing. 3. Akta Pendidikan 1996 Seksyen 24, Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Prasekolah Kebangsaan) 2002, Menteri membuat peraturanperaturan berikut : Seksyen 24 Kuasa untuk membuat peraturan berhubungan dengan pendidikan prasekolahMenteri boleh membuat peraturan-peraturan untuk melaksanakan peruntukan Bab ini 4. Rekod Anekdot Rekod Berterusan Rekod Skala Kadar 5. DEFINISISatu catatan mengenai peristiwa atau tingkah laku murid yang dianggap penting, dan signifikan untuk direkodkan. Anekdot ditulis secara objektif untuk menerangkan apa yang berlaku, bila dan dimana berlaku. 6. Membuat pemerhatian terhadap peristiwa yangberlaku. Mengenal pasti peristiwa yang penting atau signifikankepada aspek perkembangan murid. Menulis maklumat selepas peristiwa berlaku. 7. Buat catatan dalam buku nota bagi memastikan insidenyang akan direkodkan tidak tercicir Rekod hasil pemerhatian sebaik sahaja selesaipemerhatian dibuat Menulis apa yang dilihat secara objektif Masukkan respon orang lain sekiranya ada kaitandengan tingkah laku murid yang diperhatikan Pastikan peristiwa dicatat mengikut urutan Maklumat yang direkod hendaklah berpandukanperistiwa yang menggambarkan perkembangan murid 8. Nama Murid : Fatin Nadia bt. Abdul Tarikh : 20 Februari 2010 Nama Guru : Pn. Puziah AnoUmur : 6 Tahun Masa : 10.00 pagi Perkara : Kebolehan membacaCatatanUlasanSelepas mengikuti sesi bacaan bersama guru kelas, Fatin menarik tangan Ani, Munah dan Siti ke Pusat Bahasa untuk mencari buku. Fatin memilih buku bergambar sama dengan buku yang dibaca oleh gurunya. Fatin ajak kawan-kawannya dengar cerita yang dia baca. Fatin pun membuka buku lalu membaca dengan gaya seperti Cikgu Rusnani. Ani, Munah dan Siti mendengar dengan penuh minat. Fatin tanya kawannya sedap tak cerita yang dibaca. Hei, Fatin kau dah boleh baca? Tanya Siti. Cikgu Rusnani memuji sambil bertepukFatin anak sulung dalam keluarga sangat rapat dengan Ani, Munah dan Siti. Mereka ini sentiasa patuh dan hormat pada Fatin. Fatin sudah mula berminat dengan buku, cuba membaca walaupun masih belum mengenal semua huruf. 9. DEFINISIRekod berterusan merupakan catatan dalam bentuk cerita (narative) yang dibuat ke atas individu atau kumpulan murid semasa berlakunya sesuatu peristiwa. Pelakuan atau pertuturan murid dicatat sepanjang tempoh pemerhatian. Tempoh pemerhatian antara 3-5 minit. 10. Fokus kepada murid yang ingin diperhatikan. Pastikan item yang akan difokuskan semasapemerhatian. Rekodkan apa yang dilakukan oleh murid secaraterperinci, tepat dan padat. Catatkan dengan jelas setiap perlakuan mengikuturutan. 11. Rekod perkara yang benar-benar berlaku Guna bahasa yang mudah difahami Guna singkatan semasa mencatat Tulis secara terperinci tingkahlaku yang diperhatikan Tulis secara objektif, tidak terlalu deskritif danjudgemental Pastikan buku nota atau kertas catatan atau penseldiletak di tempat yang strategik dan sulit 12. Nama Umur Tarikh Masa Nama Guru Item: Ainon Bakar : 6 Tahun : 26 September 2005 : 10.00- 10.10 pagi : Puan Sofia : KepimpinanPemerhatianUlasanAinon sedang bermain pasir dengan beberapa orang rakannya. Dia Ada ciri kepimpinan bangun dan mengataka Penatlah main pasir, jom main jongkat jongkit. Ainon memanggil rakan-rakannya. Beberapa orang murid berebut-rebut menaiki jongkat jongkit itu. Ainon : Jangan berebut. Liza : Saya pun nak naik. Ainon : Gilir-gilirlah. Ok..Minah, Rozi duduk hujung sana. Noni, Milah hujung sini, ya! Milah : Saya tak boleh dengan Noni, sebab dua-dua kurus, ringan, tak sama. Ainon : aaa la, nanti tak sama. Rozi : Tak mau, saya nak duduk dengan Minah juga Ainon : Ok, Som pun kurus, duduk depan Noni. Hah, baru samaMenunjukkan sifat tolenrasi dan kerjasama Memahami kosep (berat/ringan) Memahami kosep kesimbangan 13. DEFINISIBoleh digunakan untuk menunjukkan darjah kemajuan pencapaian sesuatu tngkah laku murid. Menilai kemahiran atau amalan murid bedasarkan skala. Dinyatakan secara angka atau gred 14. Semasa merancang guru perlu menentukan : Tajuk Kemahiran, tingkahlaku dan aktiviti dinyatakan denganjelas Penerangan skala dinyatakan Skala kadar boleh digunakan secara individu, kelasatau kumpulan 15. SKOR (Tahap Penguasaan) A B C DKRITERIA Amat Baik Baik Sederhana Perlu Bimbingan 16. Rekod skala yang disediakan ini boleh diabaikansekiranya pencapaian dapat dinilai melalui sumber evidens lain seperti lisan, tingkahlaku, projek atau lembaran kerja. 17. REKOD ANEKDOTREKOD BERTERUSAN Dirancang / tidak dirancang Dirancang Cerita semula Catat setiap perlakuan pertuturan diperhatikan (rakaman semula) 18. Instrumen (digunakan untuk menilai murid secarakumpulan ) disimpan di dalam fail induk Instrumen (digunakan untuk menilai murid secaraindividu ) disimpan dalam portfolio Di simpan di tempat berstatus sulit Perlu dikemaskini dari masa ke semasa 19. Mempunyai 2 jenis tindakan susulan : I.Pengukuhan dan pengayaan pembelajaran - Murid yang sudah menguasai - Perlu latihan lebih mencabarII. Bimbingan dan pemulihan- Murid belum menguasai dan masih dalam proses menguasai standard - Perlu galakkan aktiviti bimbingan 20. Hasil pemerhatian hanya boleh dibincangkan denganpihak tertentu sahaja Rekod tidak boleh dipamerkan Mengambil gambar atau rakaman video perlu ataskebenaran ibu bapa/ penjaga Rekod perlu diberi kepada ibu bapa/ penjaga di akhirtahun 21. Keseluruhannya, rekod penilaian amat penting bagi setiap diri pelajar. Ini adalah untuk mengesan tentang potensi dan kelemahan pelajar dan secara tidak langsung guru dapat membangkit dan membantu murid-murid untuk lebih berjaya