Khasiat Buah Peria Katak

download Khasiat Buah Peria Katak

of 38

 • date post

  02-Mar-2018
 • Category

  Documents

 • view

  281
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Khasiat Buah Peria Katak

 • 7/26/2019 Khasiat Buah Peria Katak

  1/38

  Khasiat Buah Peria Katak

  07/09/2014 Buah, Herba,Ubat, Ulam

  Info dan Khasiat Buah Peria Katak

  Pengenalan Peria Katak atau dalam bahasa Inggeris disebut Bitter gourd dan Bitter melon

  adalah seenis sa!ur buah !ang "aling "ahit di dunia ini ditanam sebagai tanaman makanan#

  $ama sainti%ikn!a ialah &omordi'a 'harantia dan ia tergolong dalam %amili tumbuhan

  (u'urbita'eae# Pokok ini adalah seenis "okok herba menalar dan ban!ak tumbuh di )sia

  se"erti (hina, India, ke"ulauan

  Khasiat Buah Peria Katak

  *alam usaha mengum"ul in%o kha+anah herba di &ala!sia, kami susun dan senaraikan

  "elbagai herba dan ulam !ang terda"at di &ala!sia# &oga ian!a menadi mana%aat untuk

  semua# )malan memakan ulamulaman segar oleh mas!arakat kam"ung, menadikan mereka

  hidu" sihat se"anang ha!at# &oga ilmu dan kha+anah ini tidak hilang di telan +aman#

  )rtikel kali ini membin'angkan tentang Khasiat Buah Peria Katak!ang mana mem"un!ai

  "elbagai nama dan khasiat se"erti Bitter -ourd, &asalah mata, &era.at darah,&omordi'a

  'harantia,"en!akit ken'ing manis, Pen!akit taun,Peria Katak, umber enaga#

  In%o tentang Khasiat Buah Peria Katakini kami masukkan dalam kategori Buah, Herba,Ubat,Ulam

  http://www.khasiatherba.com/category/buahhttp://www.khasiatherba.com/category/herbahttp://www.khasiatherba.com/category/herbahttp://www.khasiatherba.com/category/ubathttp://www.khasiatherba.com/category/ulamhttp://www.khasiatherba.com/category/ulamhttp://www.khasiatherba.com/tag/bitter-gourdhttp://www.khasiatherba.com/tag/masalah-matahttp://www.khasiatherba.com/tag/merawat-darahhttp://www.khasiatherba.com/tag/merawat-darahhttp://www.khasiatherba.com/tag/momordica-charantiahttp://www.khasiatherba.com/tag/momordica-charantiahttp://www.khasiatherba.com/tag/penyakit-kencing-manishttp://www.khasiatherba.com/tag/penyakit-taunhttp://www.khasiatherba.com/tag/peria-katakhttp://www.khasiatherba.com/tag/peria-katakhttp://www.khasiatherba.com/tag/sumber-tenagahttp://www.khasiatherba.com/category/buahhttp://www.khasiatherba.com/category/herbahttp://www.khasiatherba.com/category/ubathttp://www.khasiatherba.com/category/ulamhttp://www.khasiatherba.com/category/ulamhttp://www.khasiatherba.com/category/herbahttp://www.khasiatherba.com/category/ubathttp://www.khasiatherba.com/category/ulamhttp://www.khasiatherba.com/tag/bitter-gourdhttp://www.khasiatherba.com/tag/masalah-matahttp://www.khasiatherba.com/tag/merawat-darahhttp://www.khasiatherba.com/tag/momordica-charantiahttp://www.khasiatherba.com/tag/momordica-charantiahttp://www.khasiatherba.com/tag/penyakit-kencing-manishttp://www.khasiatherba.com/tag/penyakit-taunhttp://www.khasiatherba.com/tag/peria-katakhttp://www.khasiatherba.com/tag/sumber-tenagahttp://www.khasiatherba.com/category/buahhttp://www.khasiatherba.com/category/herbahttp://www.khasiatherba.com/category/ubathttp://www.khasiatherba.com/category/ulamhttp://www.khasiatherba.com/category/buah
 • 7/26/2019 Khasiat Buah Peria Katak

  2/38

  Pengenalan

  Peria Katak atau dalam bahasa Inggeris disebut Bitter gourd dan Bitter melon adalah seenis

  sa!ur buah !ang "aling "ahit di dunia ini ditanam sebagai tanaman makanan#

  $ama sainti%ikn!a ialah&omordi'a 'harantiadan ia tergolong dalam %amili tumbuhan

  (u'urbita'eae# Pokok ini adalah seenis "okok herba menalar dan ban!ak tumbuh di )sia

  se"erti (hina, India, ke"ulauan $usantara dan Ke"ulauan (aribbean#

  *ikenali sebagai tanaman herba, namun, "okokn!a uga boleh ditanam sebagai tanaman

  hiasan !ang menarik kerana karakter tumbuhan !ang menarik#

  Ia mem"un!ai batang !ang lembut, menalar dan memanat dengan melilit menggunakan

  sulur "autn!a dan biasan!a ketinggian "okokn!a boleh men'a"ai sehingga lima meter#

  Pokok ini mem"un!ai akar tunang serta uga akar sisi berserabut !ang berkembang luas di

  ka.asan sekelilingn!a# *aunn!a !ang ber.arna hiau itu mem"un!ai tiga hingga tuuh lekuk!ang tumbuh berselangseli di batangn!a# Pokokn!a mengeluarkan bunga antan dan uga

  bunga betina !ang berasingan ber.arna kuning#

  Khasiat Pemakanan Peria Katak

  Kandungan kalori !ang rendah

  &engandungi 3itamin B1,B2, B, (, magnesium, asid %olik, +ink, %os%orus, manganese,

  %iber !ang sangat tinggi#

  Ka!a dengan +at besi#

  Kandungan betakarotenen!a 2 kali ganda dari"ada !ang terda"at dalam brokoli,

  kalsiumn!a 2 kali ganda dari"adaba!am,"otasssiumn!a 2 kali ganda dari"ada "isang#

  http://www.khasiatherba.com/ulam/khasiat-pokok-peria.htmlhttp://www.khasiatherba.com/ulam/khasiat-pokok-peria.htmlhttp://www.khasiatherba.com/ulam/khasiat-pokok-petai.htmlhttp://www.khasiatherba.com/ulam/khasiat-pokok-petai.htmlhttp://www.khasiatherba.com/ulam/khasiat-pokok-jering-3.htmlhttp://www.khasiatherba.com/ulam/khasiat-pucuk-midin.htmlhttp://www.khasiatherba.com/ulam/khasiat-pucuk-midin.htmlhttp://www.khasiatherba.com/ulam/khasiat-bayam-untuk-kesihatan.htmlhttp://www.khasiatherba.com/ulam/khasiat-bayam-untuk-kesihatan.htmlhttp://www.khasiatherba.com/ulam/khasiat-pokok-peria.htmlhttp://www.khasiatherba.com/ulam/khasiat-pokok-petai.htmlhttp://www.khasiatherba.com/ulam/khasiat-pokok-jering-3.htmlhttp://www.khasiatherba.com/ulam/khasiat-pucuk-midin.htmlhttp://www.khasiatherba.com/ulam/khasiat-bayam-untuk-kesihatan.html
 • 7/26/2019 Khasiat Buah Peria Katak

  3/38

  Khasiat Kesihatan Peria Katak

  &era.at darah tidak sihat, se"erti darah bertoksin, dengan men'am"urkan us "eria katak

  dengan sedikit us limau#

  Pen!akit taun 5 Peringkat a.al taun boleh dira.at dengan 'am"uran us daun "eria katakdengan us ba.ang merah dan us limau#

  Pen!akit ken'ing manis5 Peria katak mengandungi sebatian hypoglycemic6dikenali

  sebagai insulin tumbuhan !ang boleh menurunkan "aras gula dalam darah dan air ken'ing

  dengan berkesan#

  enaga 5 elalu minum us "eria katak da"at menambah tenaga dan stamina, di sam"ing

  mengurangkan masalah tidur !ang sering terganggu#

  &asalah mata 5 Kandungan betakarotenen!a !ang tinggi da"at membantu mem"erbaiki

  "englihatan mata#

  &embersih dan mem"erbaiki masalah hati 6he"a !ang disebabkan oleh "engambilan

  alkohol berlebihan#

  &eningkatkan sistem imun dan ketahanan badan terhada" angkitan "en!akit#

  Pen!akit Buasir5 Buasir boleh dira.at dengan men'am"urkan us daun "eria katak dengan

  buttermilk dan diminum semasa "erut kosong "ada a.al "agi# Bedak seuk 6"aste !ang

  di"erbuat dari"ada akar "okok "eria katak "ula boleh dibubuh "ada buasir su"a!a lukan!a

  'e"at sembuh,

  Psoriasis 5 elalu minum us "eria katak da"at mengurangkan "soriasis dan "en!akit

  %ungus !ang lain, se"erti kura", %ungus "ada kaki ahli sukan, dan lainlain#

  Pen!akit gangguan "erna%asan 5 (am"urkan us "eria katak dengan madu# 8ika diminum

  setia" hari ia da"at mera.at "en!akit se"erti asthma dan"en!akit "aru"aru!ang lain#

  oemia ialah "embersihan darah !ang kotor dari"ada toksin# 8us "eria katak ini uga

  mam"u membersihkan hati 6he"a dan da"at mengubat aundi'e#

  Perhatian: :anita hamil tidak digalakkan minum us "eria katak terlalu kera" atau terlaluban!ak kerana ia boleh merangsang "enge'utan di uterus !ang akan men!ebabkan kelahiran

  ba!i "ramatang#

  http://www.khasiatherba.com/ulam/herba-dan-ulam-yang-membantu-menurunkan-paras-kolesterol.htmlhttp://www.khasiatherba.com/ulam/khasiat-kangkung.htmlhttp://www.khasiatherba.com/ulam/khasiat-kangkung.htmlhttp://www.khasiatherba.com/herba/khasiat-herba-tutup-bumi.htmlhttp://www.khasiatherba.com/ulam/herba-dan-ulam-yang-membantu-menurunkan-paras-kolesterol.htmlhttp://www.khasiatherba.com/ulam/khasiat-kangkung.htmlhttp://www.khasiatherba.com/herba/khasiat-herba-tutup-bumi.html
 • 7/26/2019 Khasiat Buah Peria Katak

  4/38

  Kaedah pembiakan

  5 Pokok "eria katak mudah dibiakkan menggunakan bii benih !ang boleh dida"ati daribuahn!a !ang telah masak ranum#

  Kaedah penanamannya adalah seperti berikut:

  5 emai dulu bii benih dalam medium tanaman untuk "okok ber"asu ialah dalam nisbah

  21 6anah "eroi Bahan organik Pasir sungai# -unakan uga medium tanaman ini untuk

  "enanamann!a#

  5 )"abila anak "okok telah tumbuh bebera"a helai daun bolehlah di'abut# Berhatihati ketika

  men'abut dan "astikan terda"at medium tanaman !ang masih melekat "ada akarn!a# Ini bagi

  memastikan agar anak "okok da"at terus hidu" subur# anam sama ada dalam "asu atau ditanah untukn!a tumbuh membesar#

  Teknik penjagaan

  1#iram air dua kali sehari "agi dan "etang "ada hari "anas# Ini "erlu dilakukan su"a!a bahan

  tanamann!a tidak kering untuk mengelakkan daun, bunga atau "utik buahn!a la!u dan gugur

  se'ara tibatiba#

  iram bila "erlu sahaa#

  utu" bahagian atas medium tanaman di sekeliling "okok dengan bahan sungku"an untukmengelakkann!a 'e"at kering

  2# *edahkan ke"ada ban!ak 'aha!a matahari bagi menggalakkan ia berbunga dan berbuah

  lebat#

  #-unakan baa organik se"erti baa nais a!am atau kela.ar iaitu !ang terbaik untuk

  membaai "okok ini ketika membesar hingga berbunga dan berbuah# Baa kimia uga sesuai

  untukn!a#

  5 -unakan baa !ang mengandungi kandungan nitrogen 6$ !ang tinggi atau ber.arna hiauuntuk "ertumbuhan daun dan "okok !ang sihat#

 • 7/26/2019 Khasiat Buah Peria Katak

  5/38

  5 -unakan baa !ang mengandungi kandungan %os%at 6P atau ber.arna merah untuk

  "ertumbuhan bunga !ang ban!ak manakala baa !ang mengandungi kandungan kalium 6K

  !ang tinggi atau ber.arna biru "ula adalah untuk buah !ang ban!ak dan 'antik#

  4#egakkan ka!u "an'ang untuk memudahkan "okok ini memanat agar ia da"at tumbuh

  subur dan berbuah#

  Khasiat Buah Peria

 • 7/26/201