Kolej vokasional

of 42/42
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL TAJUK TUGASAN KUMPULAN: KOLEJ VOKASIONAL DISEDIAKAN UNTUK: EN. GHAZALLY BIN SPAHAT NAMA AHLI KUMPULAN : NAMA PELAJAR : NORMANHISHAM BIN SUDIN NO. KP : 781022-03-5445 NO. MATRIK : GB 130149 NAMA PELAJAR : ANAS REDZUAN BIN SHARIFF NO. KP : 820611-01-6241 PEMBANGUNAN KURIKULUM DALAM PTV MBE 12503
 • date post

  13-Dec-2014
 • Category

  Education

 • view

  5.232
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Kolej Vokasional Anas Redzuan Shariff GB130197 Normanhisham Sudin GB130149

Transcript of Kolej vokasional

 • 1. UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONALPEMBANGUNAN KURIKULUM DALAM PTV MBE 12503TAJUK TUGASAN KUMPULAN: KOLEJ VOKASIONAL DISEDIAKAN UNTUK: EN. GHAZALLY BIN SPAHAT NAMA AHLI KUMPULAN: NAMA PELAJAR:NORMANHISHAM BIN SUDINNO. KP:781022-03-5445NO. MATRIK:GB 130149NAMA PELAJAR:ANAS REDZUAN BIN SHARIFFNO. KP:820611-01-6241NO. MATRIK:GB 130197SARJANA PENDIDIKAN TEKNIKAL (REKABENTUK INSTRUKSIONAL & TEKNOLOGI)

2. ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN....................................................................................................................2 1.0 PENDAHULUAN................................................................................................................3 2.0 APAKAH ITU KOLEJ VOKASIONAL.............................................................................5 3.0 OBJEKTIF PENUBUHAN KOLEJ VOKASIONAL ........................................................5 4.0 JENIS PROGRAM DITAWARKAN DI KOLEJ VOKASIONAL....................................6 5.0 KURSUS KURSUS DAN SYARAT KEMASUKAN DALAM PENDIDIKAN KOLEJ VOKASIONAL..........................................................................................................................7 6.0 MATAPELAJARAN DAN DAN KURSUS KURSUS YANG DITAWARKAN DI KOLEJ VOKASIONAL............................................................................................................8 7.0 PERLAKSANAAN KURIKULUM DALAM KOLEJ VOKASIONAL..........................10 8.0 KOLEJ VOKASIONAL YANG TERDAPAT DI MALAYSIA ......................................13 9.0 SISTEM PEMBELAJARAN DI KOLEJ VOKASIONAL...............................................15 10.0 SISTEM PENTAKSIRAN ATAU PENILAIAN DI KOLEJ VOKASIONAL ..............16 11.0 TENAGA KERJA DI KOLEJ VOKASIONAL .............................................................16 12.0 SISTEM PENTADBIRAN DI KOLEJ VOKASIONAL ................................................17 13.0 HALATUJU KOLEJ VOKASIONAL............................................................................18 14.0 KEKANGAN DAN CABARAN KOLEJ VOKASIONAL............................................19 15.0 KESIMPULAN................................................................................................................22 16.0 RUJUKAN......................................................................................................................252 3. 1.0 PENDAHULUAN Aspirasi Program Transformasi Kerajaan dan Model Baru Ekonomi yang berteraskan ekonomi pendapatan tinggi adalah untuk melahirkan modal insan yang berkeupayaan untuk berinovasi dan meneroka bidang-bidang baharu dalam usaha menjana kekayaan Negara. Pertumbuhan ekonomi nasional ini telah menuntut peningkatan bilangan graduan dalam bidang teknikal dan vokasional. Kerajaan melalui Bajet 2013 telah memperuntukkan sejumlah dana yang besar untuk mempertingkatkan kualiti pendidikan negara khususnya bagi memenuhi hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan Nasional (2013 2025) ataupun PPPM. PPPM telah menggariskan keperluan transformasi pendidikan melalui Gelombang pertama yang akan dilaksanakan dari tahun 2013 hingga 2015. Gelombang pertama ini merupakan fasa di mana sistem perlu dirombak untuk memberi sokongan kepada guru dan memberi fokus kepada kemahiran utama. Dalam hal ini, Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional, telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan tiga perkara iaitu: Meningkatkan enrolmen dalam pendidikan vokasional .Merombak kurikulum pendidikan vokasional supaya relevan dengan keperluan industri.Meningkatkan kolaborasi dengan pihak industri.Dalam memenuhi aspirasi ini, usaha memperkukuhkan jalinan kerjasama dengan pihak industri sedang dipergiatkan agar lebih responsif dan menepati keperluan serta perkembangan ekonomi negara. Peranan yang dinamik dari pihak industri menjadi faktor penting untuk melahirkan tenaga kerja yang kompetitif dan berdaya saing untuk melahirkan sekurang-kurangnya 3.3 juta pekerja mahir dalam tempoh 10 tahun akan datang. Langkah yang proaktif telah diambil oleh Kementerian Pelajaran sejak tahun 2009 lagi untuk memastikan pendidikan teknikal dan vokasional di negara ini setaraf dengan negara maju dan negara serantau. Kadar purata enrolmen pelajar aliran teknikal dan vokasional di peringkat menengah atas hanya 10% di Malaysia berbanding 44% bagi negara Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).3 4. Kekuatan utama dalam sistem pendidikan di semua negara maju adalah pendidikan teknikal dan vokasional. Sebagai contoh, di Jerman, Finland dan Austria, hampir 50 peratus hingga 80 peratus pelajarnya mengikuti pendidikan vokasional di peringkat menengah atas melalui program sepenuh masa (4 - 5 tahun) atau program apprenticeship. Manakala di negara-negara serantau seperti Indonesia dan Thailand, enrolmen pelajar yang mengambil aliran ini di peringkat menengah atas telah menjangkau 40 hingga 60 peratus. Melihat kepada perkembangan yang berlaku di negara maju dan negara serantau, pendidikan vokasional di Malaysia telah melalui perubahan yang besar semenjak Transformasi Pendidikan Vokasional ini dilancarkan pada 6 Januari 2012. Definisi baru kejayaan melalui pendidikan vokasional sudah dapat dilihat melalui pengoperasian sebanyak 15 buah Sekolah Menengah Vokasional yang telah dinaiktarafkan kepada Kolej Vokasional pada tahun 2012 dengan pengambilan seramai 3120 orang pelajar lepasan Penilaian Menengah Rendah (PMR). Pada tahun 2013 sejumlah 72 buah lagi Kolej Vokasional beroperasi dengan pengambilan pelajar lepasan PMR seramai 21250 orang. Manakala di peringkat menengah rendah (Tingkatan 1 hingga 3) bilangan sekolah yang menawarkan Pendidikan Asas Vokasional (PAV) meningkat dari 15 kepada 65 buah Sekolah Menengah Harian pada tahun 2013. Selain daripada itu terdapat dua institusi swasta yang telah melaksanakan program Kolej Vokasional dengan kursus dalam bidang berimpak tinggi iaitu Aircraft Maintenance dan Mechatronic. Sesi pengambilan tahun 2013, sebanyak 117,000 permohonan untuk memasuki Kolej Vokasional telah diterima tetapi kapasiti yang mampu ditampung hanyalah 21 ribu orang sahaja. Permintaan yang sangat menggalakkan ini adalah hasil usaha BPTV dan KV yang telah banyak melaksanakan program promosi melalui media arus perdana, Program Jelajah KV, Taklimat Penataran Transformasi Pendidikan Vokasional, Program Konsolidasi serta Persidangan Kebangsaan Pendidikan Vokasional sebagai satu proses penyampaian dan usaha untuk mendekatikan setiap lapisan masyarakat. Usaha mengangkat martabat pendidikan vokasional di Malaysia akan dapat dicapai dengan jayanya melalui sokongan semua lapisan masyarakat.. Selain itu, kerjasama dua hala sedang dijalankan antara KPM dan Jaringan Universiti Teknikal Malaysia (MTUN) yang dianggotai oleh empat universiti teknikal iaitu Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), Universiti Malaysia Pahang (UMP), Universiti Tun Hussein Onn (UTHM) dan Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) bagi memastikan artikulasi pelajar Kolej Vokasional melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. (Buletin BPTV)4 5. 2.0 APAKAH ITU KOLEJ VOKASIONAL Usaha kerajaan dalam membangunkan modal insan di Malaysia telah direalisasikan dengan satu lagi program iaitu menaik taraf sekolah menengah vokasional menjadi kolej vokasional. Segala draf dan proposal telah pun siap dan mendapat persetujuan Menteri Pelajaran sendiri. Sebuah sekolah menengah vokasional di setiap negeri telah dipilih untuk menjadi perintis ke arah kolej vokasional dan pengambilan pelajar perintis telah bermula pada tahun 2012. Kursus yang ditawarkan ialah kursus-kursus yang terkandung dalam Sijil Kemahiran Malaysia (SKM). Pelajar yang belajar di kolej vokasional boleh mendapatkan SKM sehingga tahap 3 jika mereka berjaya melaksanakan tugasan yang diberi dalam setiap tahap tersebut. Selain daripada kursus yang di ambil, pelajar juga di ajar subjek akademik yang lain seperti Bahasa Melayu, Matematik, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam, Moral dan Sejarah. Kewujudan kolej vokasional adalah strategi serampang 2 mata iaitu bukan sahaja memberi kemahiran kepada pelajar, malah ia juga dapat mengatasi masalah keciciran pelajar dalam bidang akademik. Ini bermaksud, pelajar yang akan dipilih ke kolej vokasional nanti ialah pelajar yang mendapat keputusan yang rendah dalam PMR. Kemasukan mereka ke kolej vokasional adalah untuk memberi peluang kepada mereka untuk mempelajari kemahiran dan mencerahkan harapan mereka untuk bersaing di alam pekerjaan kelak.3.0 OBJEKTIF PENUBUHAN KOLEJ VOKASIONAL Penubuhan Kolej Vokasional ini menumpukan kepada lima objektif berikut: 1. Menghasilkan lepasan pendidikan KV yang memiliki sijil kemahiran atau diploma yang diiktiraf oleh kerajaan dan badan-badan pensijilan kebangsaan. 2. Menghasilkan 20 peratus lepasan pendidikan pengajian vokasional ke peringkat yang lebih tinggi. 5yang bersedia melanjutkan 6. 3. Menghasilkan lepasan pendidikan KV yang mempunyai tahap kebolehpekerjaan yang tinggi. Di sasarkan seramai 70 peratus daripada graduan akan mendapat pekerjaan di industri. 4. Menghasilkan 10 peratus lepasan pendidikan KV yang berupaya menjadi usahawan yang berdaya saing. 5. Memperkasakan sistem penyampaian Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melaksanakan transformasi vokasional.4.0 JENIS PROGRAM DITAWARKAN DI KOLEJ VOKASIONAL Terdapat tiga program yang ditawarkan di KV iaitu: a) Diploma Vokasional Malaysia (DVM) b) Program Latihan Kemahiran (SKM) c) Program Apprenticeship atau Mode SLDN a) Diploma Vokasional Malaysia (DVM) Program ini dijalankan sepenuh masa selama empat tahun dan pelajar akan menjalani tiga bulan On Job Training di industry. Satu tahun pengajian dibahagikan kepada dua semester dan satu semester pendek. Semester pendek mengandungi latihan pratikal, entrepreneurship, pendidikan berasaskan produk (PBE), trainneeship dan modul-modul tertentu mengikut keperluan. Tahun satu dan tahun dua dikenali sebagai pra-diploma manakala tahun tiga dan tahun empat adalah pringkat diploma. Komposisi pembelajaran yang merangkumi 30 peratus akademik dan 70 peratus kemahiran. Pelajar diperolehi Diploma Vokasional Malaysia (DVM) dalam tempoh empat tahun pengajian b) Program Latihan Kemahiran (SKM) Tempoh pengajian adalah dua tahun hingga tiga tahun. Pelajar melaksanakan program SKM sepenuhnya di Kolej Vokasional dan menjalani tiga bulan On Job Training di industry. Komposisi pembelajaran yang merangkumi 20 peratus akademik dan 80 peratus kemahiran. Menekankan pendidikan berasaskan produk (PBE), School Enterprise (SE) dan CompetencyBased Education and Training (CBET). Setelah tamat pengajian, pelajar dianugerahkan sijil kemahiran malaysia atau juga sijil agensi latihan lain.6 7. c) Program Apprenticeship atau Mode SLDN Temph pengajian Program Apprenticeship atau Mode Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) akan berjalan selama dua tahun. Pelajar akan belajar 30 peratus teori di Kolej Vokasional manakala 70 peratus amali dilaksanakan di industri. Pelajar akan mengutip pengalaman dan menguasai kemahiran dengan bantuan dari pihak industri. Pengalaman secara langsung ini akan membolehkan pelajar memahami dan menguasai kemahiran dengan lebih baik lagi. Pelajar aliran ini boleh memperolehi Sijil Pelajaran Aliran Kemahiran (SPAK) yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan dan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) tahap 2 dan tahap 3.5.0 KURSUS KURSUS DAN SYARAT KEMASUKAN DALAM PENDIDIKAN KOLEJ VOKASIONAL Berikut adalah merupakan syarat untuk pelajar pelajar lepasan PMR untuk masuk ke kolej vokasional. KATEGORI ABCKURSUS 1.Teknologi Mekatronik 2. Penyelenggaraan Pesawat 3. Perakaunan 4. Pengurusan perniagaan1. Teknologi Elektrik 2. Teknologi Elektronik 3. Teknologi Automotif 4. Sistem Komputer dan Rangkaian 5. Sistem Pengurusan Pengkalan Data dan Aplikasi Web 6. Teknologi Pembinaan 7. Pembuatan Peralatan - Metal Stamping Die 8. Pembuatan Peralatan MouldSYARAT Mendapat sekurangkurangnya Gred B pada peringkat PMR dalam mata pelajaran berikut: Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Matematik Sains Kemahiran Hidup. Mendapat sekurangkurangnya Gred C pada peringkat PMR dalam mata pelajaran berikut: Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Matematik Sains Kemahiran Hidup.1. Pelancongan 2. Seni Kulinari 3. Bakeri dan KonfeksioneriMendapat sekurangkurangnya Gred D pada peringkat PMR dalam mata 7 8. 4. Fesyen dan Pembuat Pakaian pelajaran berikut: 5. Perkhidmatan Asuhan Kanak-kanak Bahasa Melayu 6. Kosmetologi Bahasa Inggeris 7. Teknologi Penyejukbekuan dan Penyaman Matematik Udara Sains 8. Pemesin Industri Kemahiran Hidup. 9. Teknologi Kimpalan 10. Hotikultur Hiasan 11. Landskap 12. Mekanisasi Pertanian 13. Agroindustri Tanaman 14. Agroindustri Ruminan 15. Agoindustri Poltri 16. Bioteknologi 17. Herba 18. Pemprosesan Hasil Pertanian 19. Akuakultur 20. Florikultur 21. Kesetiausahaan Pentadbiran 22. Insurans 23. Perbankan 24. Pemasaran 25. Pengurusan Peruncitan SUMBER : www.bptv.edu.my/kolej vokasional/syarat-khusus.htm6.0 MATAPELAJARAN DAN DAN KURSUS KURSUS YANG DITAWARKAN DI KOLEJ VOKASIONAL. Berikut adalah merupakan matapelajaran umun yang wajib diambil oleh pelajar KV dan pecahan bidang-bidang kursus yang boleh disertai oleh pelajar : BILBIDANG MATA PELAJARAN UMUM1CIVIL ENGINEERING TECHNOLOGY (TeknologiBIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2KURSUS Bahasa Melayu Matematik Pendidikan Islam Moral Bahasa Inggeris Pendidikan Kesihatan Sejarah Pendidikan Jasmani Sains Construction Technology (Teknologi Binaan) Building Services and Maintenance (Perkhidmatan dan8 9. Kejuruteraan Awam) 3 234MECHANICAL AND MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY (Teknologi Kejuruteraan Mekanikal Dan Pembuatan) ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY (Teknologi Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik) BUSINESS (Bisnes)1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 75HOSPITALITY (Hospitaliti )1 2 3 4 5 66MARINE ENGINEERING TECHNOLOGY7ARTS AND CULTURAL SUPPORT SYSTEM8910 111 2 1 2TRANSPORTATIONHEALTH SCIENCES (Sains Kesihatan)EQUINE (Ekuin) INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (Teknologi Maklumat Dan Komunikasi)1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3Penyelenggaraan Bangunan) Timber Processing and Manufacturing (Proses Perkayuan dan Perkilangan) Industrial Machining (Pemesinan Industri) Welding Technology (Kimpalan) (KFL) Automotive Technology (Automotif) (AUTO) Air Conditioning Technology (Penyejukan dan Penyamanan Udara) (PPU) Electric (Elektrik) Electronics (Elektronik) Telecommunication (Perhubungan) Mechatronics (Mekatronik) Business Administration (Pengurusan Perniagaan) Accountancy (Akauntansi) Office Management and Technology (Pengurusan Teknologi Pejabat) Insurance (Insurans) Banking (Perbankan) Marketing (Pemasaran) Retailing Management (Pengurusan Peruncitan) Tourism (Pelancongan) Culinary Arts (Seni Kulinari) Bakery and Confectionary (Bakeri dan Konfeksioneri) Fashion and Dressmaking (Fesyen dan Membuat Pakaian) Child Development and Services (Perkembangan dan Perkhidmatan Kanak-Kanak) Cosmetology and Wellness (Seni Kecantikan dan Terapi Kecantikan) Marine Engine Technology (Teknologi Enjin Marin) Ship Building Technology (Teknologi Pembinaan Kapal) Event Management (Pengurusan Acara) (2015) Broadcasting Technician (Juruteknik Penyiaran) Aircraft Maintenance - MRO (Penyelenggaraan Pesawat MRO) LRT / Locomotive Maintenance Technology (Teknologi Penyelenggaraan LRT/Lokomotif) Medical Laboratory Technology (Teknologi Makmal Perubatan) Nursing Aide (Pembantu Jururawat) Occupational Safety and Health Emergency Aide Forensic Aide Emergency Technician Environmental Health Equestrian (Ekuestrian) Computer System and Networking (Sistem Komputer dan Jaringan) Digital Graphic Design (Rekabentuk Grafik Digital) Multimedia Production (Produksi Multimedia)9 10. 4 12AGRICULTURE (Pertanian)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Application Development - Database Management System (Pembangunan Aplikasi -Sistem Pengurusan Data) Plants Agroindustry (Agroindustri Tanaman) Poultry Agroindustry (Agroindustri Ternakan- Kaki 2) Ruminen Agroindustry (Agroindustri Ternakan- Kaki 4) Ornamental Horticulture (Hortikultur Hiasan) Landscape (Landskap) Biotechnology (Biotechnologi) Agro Mechanization (Mekanisasi Agro) Herb Agroindustry (Agroindustri Herba) Processing of Agriculture Products (Pemprosesan Hasil Pertanian) Aquaculture (Akuakultur) Florist culture (Floriskultur)7.0 PERLAKSANAAN KURIKULUM DALAM KOLEJ VOKASIONAL Transformasi pendidikan vokasional yang bermula pada tahun 2013 memberi penekanan kepada amalan industri atau amali teknikal dan akan mengurangkan komposisi akademik. Kurikulumnya merujuk kepada Piawaian Kemahiran Guna Tenaga Kebangsaan (NOSS), SKM dan lain-lain bentuk pensijilan yang diiktiraf oleh pihak industri.Pendidikan dan latihan vokasional sememangnya mempunyai peranan cukup penting dalam menyediakan laluan utama ke arah melahirkan modal insan yang berkemahiran tinggi seterusnya menyumbang kepada penjanaan kekayaan baru bagi negara. Untuk itu, kualiti kurikulumnya perlu dipertingkat dan disesuaikan dengan keperluan industri. Kurikulum KV melibatkan 53 jenis kursus kemahiran dalam 12 bidang kemahiran yang ditawarkan di Kolej Vokasional yang mengambil alih beransur-ansur 88 sekolah menengah vokasional/teknik mulai tahun 2013. Kurikulum Kolej Vokasional digubal mengikut standard kompetensi bekerja yang ditetapkan oleh organisasi standard pekerjaan dan aras pembelajaran menepati Kerangka Kelayakan Malaysia tahap 1 hingga tahap 4.Kurikulum KV mempunyai ciri-ciri utama iaitu :10 11. a) Pembelajaran berorientasikan pekerjaan yang mengandungi tiga aspek kompetensi bekerja, kompetensi keusahawanan dan kompetensi insaniah. b) Nisbah komponen akademik-vokasional ialah 30:70 c) Mengandungi empat eleman ilmu, aplikasi, kreativiti dan inovasi d) Merentasi tiga domain jati diri (hearts-on), ketajaman minda (minds-on) dan kecekalan (hands-on) e) Pendekatan pengajaran dan pembelajaran berbentuk modular Manakala modul pembelajaran di Kolej vokasional ini terbahagi kepada berikut :a) Modul akademik meliputi pengajian pelbagai bahasa, sains, matematik, sejarah dan pendidikan agama/moral b) Modul vokasional dalam bentuk kluster program kemahiran vokasional c) Modul kompetensi kompetitif yang meliputi kompetensi keusahawanan, kompetensi bekerja dan kompetensi insaniah. Pengajian di Kolej Vokasional kini adalah berbentuk sistem semester selama empat tahun pengajian yang membolehkan graduan KV dianugerahkan Diploma Vokasional Malaysia ataupun Sijil Kemahiran Malaysia (SKM). Semasa tempoh itu mereka juga akan mengikuti On Job Training (OJT), Production Based Education (PBE), School Enterprise (SE) serta aspek kokurikulum yang mantap bagi melahirkan kumpulan tenaga mahir yang mempunyai employability skills yang tinggi. Pengiktirafan Diploma dan sijil ini diberikan oleh MQA, JPK, JPA, industri atau lain-lain badan bertauliah antarabangsa seperti City & Guild (C&G), TWI (London) serta LCCI sekiranya syarat-syarat dipenuhi. Sekiranya jurutera di negara ini boleh memperolehi pengiktirafan profesional daripada Lembaga Jurutera Malaysia maka graduan Kolej Vokasional yang dianugerahkan dengan Diploma ini boleh memperolehi pengiktirafan profesional melalui pengwujudan Malaysian Board of Technology (MBOT). MBOT akan bertanggungjawab memberi pengiktirafan kepada Technologists dan Certified Technician (Juruteknik Bertauliah). Kementerian Pelajaran amat menggalakkan sebarang bentuk jalinan kerjasama (MoU) antara institusi latihan dan industri kerana dengan adanya perkongsian teknologi dan kepakaran ini secara tidak langsung dapat memantapkan lagi proses pembelajaran dan latihan para pelajar untuk menempuhi alam pekerjaan yang sebenar. Maka bagi tahun 2013 sahaja sebanyak 100 MoU atau perjanjian kerjasama telah diusaha untuk ditandatangani yang merupakan salah satu KPI BPTV. Selain daripada program sepenuh masa, KV juga 11 12. menawarkan program jangka pendek (short courses) melalui apprenticeship seperti Timber Processing and Finishing (TPF) serta kursus rintis Ekuin yang dilaksanakan mulai tahun 2010. Kedua program ini telah membuahkan hasil di mana graduan Ekuin seramai 35 orang telah telah mencapai tahap kompetensi untuk persijilan SKM Tahap 2 dan para pelajarnya telah diambil bekerja oleh beberapa syarikat dalam bidang Ekuin dengan gaji minimum RM1200.00. Manakala seramai 16 daripada 20 orang pelajar TPF telah diterima bekerja di syarikat yang melaksanakan SLDN tersebut. Kurikulum dalam kolej vokasional sudah berbeza sama sekali dengan kurikulum sekolah akademik biasa, dimana dalam kolej vokasional penekanan terhadap kerja amali 70% berbanding dengan kerja akademik iaitu sebanyak 30%. Pelajar akan didedahkan sebanyak 6 11 modul vokasional setiap tahun mencakupi setiap duties dan task mengikut tahap. Penentuan jam kredit bagi modul adalah berdasarkan keperluan jam pertemuan setiap tahap Jumlah Jam kredit bagi setiap semester maksimum 18-20 termasuklah modul akademik dimana 1 Jam kredit = 1 jam kelas teori / 2 3 jam bagi kelas amali. Standard bagi penetapan kurikulum bagi Kolej Vokasional adalah sebagaimana berikut :1. Standard Kandungan Standard Kandungan mengandungi penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. 2. Standard Pembelajaran Standard Pembelajaran merupakan satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard. 3. Kriteria pencapaian - Kriteria pencapaian adalah kenyataan yang mengkhususkan kepada apa yang perlu ditaksir dan tahap pencapaian yang diperlukan.12 13. Rajah 1 : Kerangka Kurikulum Kolej Vokasional8.0 KOLEJ VOKASIONAL YANG TERDAPAT DI MALAYSIA Berikut adalah merupakan Kolej Vokasional yang menjadi perintis dan telah dilaksanakan pada tahun 2012 1. Kolej Vokasional Arau9. Kolej Vokasional Kluang2. Kolej Vokasional Sungai Petani 110. Kolej Vokasional Muadzam Shah3. Kolej Vokasional Balik Pulau11. Kolej Vokasional Kuala Terengganu4. Kolej Vokasional Seri Manjung12. Kolej Vokasional Pengkalan Chepa5. Kolej Vokasional Shah Alam13. Kolej Vokasional Kuching6. Kolej Vokasional ERT Setapak14. Kolej Vokasional Beaufort7. Kolej Vokasional Dato Lele Maharaja15. Kolej Vokasional Labuan8. Kolej Vokasional Datuk seri Mohd Zin Berikut pula adalah merupakan Kolej Vokasional yang telah dibuka pada tahun 2013 1. Kolej Vokasional Kangar8. Kolej Vokasional Batu Lanchang2. Kolej Vokasional Kulim9. Kolej Vokasional Seri Iskandar3. Kolej Vokasional Langkawi10. Kolej Vokasional Slim River4. Kolej Vokasional Alor Setar11. Kolej Vokasional Taiping5. Kolej Vokasional Sungai Petani 212. Kolej Vokasional Kuala Kangsar6. Kolej Vokasional Nibong Tebal13. Kolej Vokasional Lebuh Cator7. Kolej Vokasional Butterworth14. Kolej Vokasional Kerian 13 14. 15. Kolej Vokasional Teluk Intan37. Kolej Vokasional Sultan Ahmad Shah16. Kolej Vokasional Sungai Buloh38. Kolej Vokasional Sultan Haji Ahmad17. Kolej Vokasional KlangShah Al-Mustain Billah18. Kolej Vokasional Kajang39. Kolej Vokasional Temerloh19. Kolej Vokasional Gombak40. Kolej Vokasional (Pertanian) Chenor20. Kolej Vokasional Setapak41. Kolej Vokasional Kuala Krai21. Kolej Vokasional Melaka Tengah42. Kolej Vokasional Pasir Mas22. Kolej Vokasional Port Dickson43. Kolej Vokasional Tanah Merah23. Kolej Vokasional Ampangan44. Kolej Vokasional Kemaman24. Kolej Vokasional Kuala Klawang45. Kolej Vokasional Besut25. Kolej Vokasional Juasseh46. Kolej Vokasional Kudat26. Kolej Vokasional Dato Undang Haji47. Kolej Vokasional KeningauMuhammad Sharip48. Kolej Vokasional Sandakan27. Kolej Vokasional Batu Pahat49. Kolej Vokasional Lahat Datu28. Kolej Vokasional Segamat50. Kolej Vokasional Tawau29. Kolej Vokasional Kota Tinggi51. Kolej Vokasional Matang30. Kolej Vokasional Muar52. Kolej Vokasional Betong31. Kolej Vokasional Tanjung Puteri53. Kolej Vokasional Sibu32. Kolej Vokasional Perdagangan JB54. Kolej Vokasional Bintulu33. Kolej Vokasional ERT Azizah55. Kolej Vokasional Miri34. Kolej Vokasional ERT Puteri56. Kolej vokasional Likas35. Kolej Vokasional Kuantan57. SMK Sultan Abdul Samad, Banting36. Kolej Vokasional Tengku Ampuan Afzan KV Swasta 2013 1. Malaysia Aviation Training Academy (MATA), Kuantan 2. Malaysian Institute of Technology Academy (MITA), Shah Alam14 15. 9.0 SISTEM PEMBELAJARAN DI KOLEJ VOKASIONAL Jika beberapa tahun lalu aliran teknik dan vokasional pernah dianggap sebagai bidang buat pelajar yang malas belajar, kini tidak lagi. Kemahiran merupakan bakat yang amat berharga dalam pasaran pekerjaan. Keperluan industri terhadap lulusan berkemahiran semakin terbuka luas. Sistem pengajian Kolej Vokasional merangkumi 30 peratus akademik dan 70 peratus menumpukan kepada kemahiran. Waktu pembelajaran juga dipanjangkan iaitu daripada pukul 8.00 pagi hingga 5.00 petang. kemasukan bermula daripada peringkat lepasan PMR. Untuk memasuki kolej ini, pelajar-pelajar lepasan PMR yang melepasi syaratsyarat kelayakan ditetapkan boleh memohon. Pelajar dinasihatkan agar memilih kolej ini bukan kerana sudah jemu dengan sekolah lama atau tidak minat belajar. Sebaliknya biarlah keinginan itu kerana mereka benar-benar berminat dalam bidang kemahiran. Penting untuk mereka ingat bahawa sistem kolej tidak sama seperti sekolah lagi di mana mereka mempunyai peperiksaan akhir pada setiap semester. Sememangnya keputusan untuk berada di kolej ini perlu diambil serius oleh pelajar kerana ketika sepatutnya berada di tingkatan empat, mereka sudah belajar dengan sistem semester. Sebanyak lapan semester atau empat tahun perlu ditamatkan bagi memperoleh Diploma. Mereka juga tidak perlu lagi menduduki peperiksaan SPM. Pembelajaran di Kolej Vokasional telah mengantikan sistem penggal kepada sistem semester iaitu keseluruhan program pembelajaran ini mengambil masa empat tahun iaitu sebanyak lapan semester. Satu tahun pengajian dibahagikan kepada dua semester dan satu semester pendek. Satu semester mengandungi 16 minggu manakala empat minggu dikhaskan untuk semester pendek. Semester pendek mengandungi latihan pratikal, entrepreneurship, pendidikan berasaskan produk (PBE), trainneeship dan modul-modul tertentu mengikut keperluan. Satu waktu pembelajaran adalah satu jam bukannya 30 hingga 40 minit seperti mana yang diamalkan di sistem sekolah harian. Pelajar akan mengambil masa selama empat tahun pembelajaran iaitu tahun satu dan tahun dua merupakan Pra-Diploma manakala tahun tiga dan tahun empat adalah peringkat diploma. Pelajar perlu mencapai CGPA sekurangkurangnya 2.5 bagi melayakkan ke peringkat diploma. Jika tidak mereka akan hanya memperolehi sijil SKM sampai tahap 3 sahaja. Manakala jenis program Latihan Kemahiran (SKM) pula mengandungi tempoh pengajian selama dua hingga tiga tahun 15 16. Keistimewaan pertama yang dapat kita lihat kepada graduan lepasan kolej ini ialah memperoleh Diploma di usia muda. Mereka juga bakal menjadi rebutan di pasaran kerjaya kerana memiliki kemahiran yang tinggi iaitu sehingga ke tahap empat SKM. Malah, beruntungnya kerana pengajian dibiayai sepenuhnya. Dua tahun pertama, pelajar akan belajar subjek-subjek asas manakala dua tahun terakhir pembelajaran lebih spesifik dengan adanya praktikal atau latihan industri pada tahun terakhir.10.0 SISTEM PENTAKSIRAN ATAU PENILAIAN DI KOLEJ VOKASIONAL Sistem pentaksiran Kolej Vokasional telah bertukar dari kaedah konvensional kepada kaedah holistic. Komponen pentaksiran merangkumi pentaksiran sekolah, pentaksiran pusat, peperiksaan pusat, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum serta pentaksiran psikometrik. Di Kolej Vokasional ini terdapat 2 kaedah penilaian iaitu kaedah pentaksiran berterusan (PB) dan pentaksiran berpusat. Pentaksiran berterusan (PB) akan memperuntukkan markah sebanyak 70 peratus manakala pentaksiran pusat akan memperuntukkan markah sebanyak 30 peratus (amali dan bertulis). Penyediaan instrumen penilaian dibuat oleh guru semasa setiap proses P&P kerana pentaksiran pusat dibina oleh Lembaga Peperiksaan berdasarkan Standard Kompetensi tetapi dirancang, ditadbir, diperiksa dan dilapor oleh guru.11.0 TENAGA KERJA DI KOLEJ VOKASIONAL Tenaga pengajar di Kolej Vokasional ini masih menggunakan tenaga kerja daripada sekolah yang asal. Namun begitu, bagi tenaga pengajar kemahiran, mereka ini perlu menghadiri beberapa kursus untuk peningkatan dalam bidang kemahiran. Mereka ini perlu mendapatkan beberapa sijil untuk memberikan pengiktirafan untuk mereka mengajar kemahiran tersebut seperti sijil SKM, Sijil VTO, VTE, VTM, PPL dan PPD. Sijil sijil ini dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)16 17. 12.0 SISTEM PENTADBIRAN DI KOLEJ VOKASIONAL Sistem pentadbiran di kolej vokasional ini juga telah diubah strukturnya sama sekali dimana ianya telah diketuai oleh pengarah dan bukannya lagi pengetua. Beberapa jabatan dan bahagian baru telah diterbitkan. Setiap jabatan dan bahagian ini akan berfungsi mengikut bidang tugas masing-masing. Kolej vokasional ini juga perlu memohon dengan JPK untuk diberi penarafan sebagai pusat bertauliah untuk menghasilkan pelajar yang berkemahiran yang memiliki sijil kemahiran.Rajah 2: Contoh struktur organisasi Kolej Vokasional17 18. 13.0 HALATUJU KOLEJ VOKASIONAL Sasaran graduan KV adalah 10 peratus akan menjadi usahawan, 70 peratus terus bekerja manakala 20 peratus lagi melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Kelebihan pengajian kemahiran di sini juga bagi melahirkan graduan yang tidak hanya memiliki mentaliti makan gaji tetapi mampu mengusahakan perniagaan sendiri. Walaupun fokus utama kepada peningkatan kemahiran, KV juga memperkenalkan modul-modul insaniah bagi meningkatkan lagi kebolehan pasaran. Soft Skills juga ditekankan di sini supaya para pelajar bukan hanya cemerlang di dalam kemahiran mereka malah gemilang di dalam faktor persembahan diri dan komunikasi. Pelaksanaan program Kolej Vokasional ini juga telah diperluaskan di Institut Latihan Perindustrian, Jabatan Tenaga Manusia, kementerian Sumber Manusia. Program Peluasan Kolej Vokasional di Institut Latihan Perindustrian (ILP) ini terkandung dalam perancangan RMKe-10 dan seiring dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 yang memberi penekanan utama terhadap mengarus perdana serta meningkatkan kualiti lulusan pelajar dalam pendidikan teknikal dan vokasional. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah mensasarkan peningkatan enrolmen pelajar aliran vokasional daripada 5 peratus kepada 20 peratus keseluruhan enrolmen menjelang tahun 2020. Selain daripada itu, peluasan ini juga akan dapat menyediakan penyelesaian kos efisien untuk pendidikan vokasional dan seterusnya memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit yang dibelanjakan oleh Kementerian Pendidikan. Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) telah menjalankan kerjasama dengan Institut Latihan Perindustrian di bawah Jabatan Tenaga Manusia (JTM), Kementerian Sumber Manusia (KSM). Program Kolej Vokasional di Institut Latihan Perindustrian akan bermula dengan pengambilan program rintis mulai Julai 2013. Program Kolej Vokasional di Institut Latihan Perindustrian ini akan melibatkan 11 Institut Latihan Perindustrian terpilih dengan penawaran 12 kursus dan pengambilan seramai 465 pelajar yang akan mula mendaftar mulai 8 Julai 2013. Majlis Pelancaran program KV di ILP ini dijangka telah diadakan pada 8 Julai 2013. Y.A.B. Tan Sri Dato Haji Muhyiddin bin Haji Mohd Yassin,18 19. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan 1 akan menyempurnakan Majlis tersebut bersama Y.B. Datuk Richard Riot Anak Jaem, Menteri Sumber Manusia.14.0 KEKANGAN DAN CABARAN KOLEJ VOKASIONAL Dalam membincangkan aspek cabaran-cabaran yang perlu dihadapi dan ditangani dalam perlaksanaan Kolej Vokasional, bolehlah dibahagiakan kepada empat aspek yang utama :a) Sikap masyarakat terhadap pendidikan teknik dan vokasional. Masyarakat dilihat menganggap pelajar-pelajar vokasional adalah hanya mereka yang gagal dalam bidang akademik. Fenomena ini turut mendapat perhatian Siti Maspah dan Nor Azizah (1995) yang dalam kertas kerja mereka mengatakan bahawa: "Satu masalah yang besar ialah untuk menarik minat pelajar terhadap pendidikan vokasional. Ibubapa lebih memberikan perhatian kepada pendidikan di sekolah akademik. Pendidikan di sekolah vokasional dianggap sebagai "Second Class". Lulusan dari sekolah vokasional juga dianggap rendah tarafnya walaupun sijil diiktiraf sama dengan SPM. Sekolah vokasional adalah untuk pelajar yang lemah atau yang tercicir." Tanggapan masyarakat yang sebegini sememangnya tidak tepat kerana pendidikan teknik dan vokasional memberikan masa depan yang cerah kepada para lulusannya samada dalam peluang pekerjaan mahupun bidang pendidikan peringkat tinggi. Akhbar melaporkan bahawa Malaysia hanya mampu melatih seramai 32,166 jurutera lagi dari institusi pendidikan tinggi awam menjelang tahun 2020 sedangkan menjelang tahun 2000 sahaja sektor industri memerlukan seramai 51,000 jurutera (The Star, 10 Februari 1993), Setakat ini timbul beberapa isu yang kurang menyenangkan ibubapa dan guru yang mengajar KV. Dikalangan ibubapa, mereka risau akan masa depan anak mereka kerana tidak mengambil Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), halatuju KV yang tidak diperjelaskan dengan terperinci dan peluang kerjaya yang tidak stabil. Untuk pengetahuan ibubapa, matlamat KV adalah untuk melahirkan tenaga mahir dan separa mahir untuk memenuhi industri diluar sana. Pecahan keluaran KV adalah 70% untuk industri, 20% untuk melanjutkan pelajaran dan 10% untuk menjadi usahawan. Pihak 19 20. Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) dari semasa ke semasa akan berbincang dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan untuk melaksanakan kurikulum KV dan badan-badan pengiktirafan di dalam dan luar Negara untuk mengiktiraf kursus-kursus yang dijalankan. Sehingga kini KV telah diiktiraf oleh MQA dan badan kemahiran. b) Pendidikan teknik dan vokasional untuk melahirkan sumber tenaga manusia yang mahir. Dalam aspek pembangunan sumber manusia, pelajar yang dihasil oleh KV ini perlulah berkebolehan untuk bekerja secara profesional di samping berupaya menerima dan menguasai pengetahuan baru yang berkaitan dengan cepat. Menurut Isahak Haron (1992), tenaga manusia yang diperlukan di dalam masyarakat industri tentulah tenaga manusia yang cekap dan profesional, berfikiran terbuka untuk menerima dan mengkaji maklumat dan ilmu dan dapat membuat penyesuaian dengan tepat. Bagi membentuk kurikulum yang bersesuaian dengan keperluan industri semasa, maka kerjasama yang erat daripada pihak swasta adalah diperlukan. Melalui kerjasama ini, program dan kandungan kursus yang berkaitan dapat diawasi secara konsisten dan diubahsuai bagi memenuhi permintaan pasaran pekerjaan yang berubah-ubah. Pandangan ini turut dikongsi oleh Siti Maspah dan Nor Azizah (1995) yang mengatakan bahawa pendidikan teknik dan vokasional perlu mengadakan hubungan dan kerjasama yang rapat dengan industri bagi menjayakan program latihan dan menyusun kurikulumya. Sokongan industri penting agar sistem sekolah dapat mengikuti perubahan teknologi dan memenuhi keperluan permintaan serta keadaan kerja mereka. Programprogram kerjasama yang dijalankan di antara institusi pendidikan teknik dan swasta berupaya mempertingkatkan lagi kualiti pendidikan teknik dan vokasional. Masalah yang timbul adakah pihak industri ini sanggup berkerjasama dengan baik untuk sama sama melatih pelajar KV ini. lagipun adakah sejajar teknologi yang diajar di KV dengan teknologi yang diguna pakai di KV. KV perlu menyediakan pelajar yang mahir dengan penggunaan teknologi-teknologi industry terkini supaya pelajar yang terhasil nanti releven dengan kehendak industry. c) Mempertingkatkan kualiti dalam latihan kemahiran tenaga pengajar. Pengalaman dan pengetahuan tenaga pengajar di institusi latihan teknikal dan vokasional merupakan faktor yang mempengaruhi kualiti lulusan yang dikeluarkan. Siti Maspah dan Nor Azizah (1995) mengatakan bahawa tenaga pengajar yang berkelayakan juga 20 21. menjadi masalah utama. Mereka diambil terus dari universiti tempatan dan Maktab Khas untuk latihan teknik atau vokasional. Kebanyakan tenaga pengajar tiada pengalaman perindustrian dan kerja. Fenomena tersebut wajar diambil perhatian kerana tenaga pengajar yang hanya mempunyai kelayakan akademik tanpa memiliki pengalaman industri dan kerja akan menjadikan pelaksanaan program latihan atau pendidikan teknik dan vokasional lebih bercorak teori sahaja. Ini akan melahirkan lepasan institusi vokasional yang kurang terlatih bagi memenuhi tuntutan yang diperlukan oleh bakal majikan mereka kelak. Sehubungan dengan itu, sistem pengambilan tenaga pengajar perlulah dilakukan secara lebih terbuka di mana kelayakan akademik tidak dijadikan faktor utama tetapi mengambil kira pengalaman industri dan kemahiran teknikal yang dimiliki adalah suatu yang wajar. Ini adalah kerana Kerajaan melalui Kementerian pendidikan juga telah mewujudkan kelonggaran dalam pengambilan staf dan bekerja rapat dengan industri untuk mendapatkan tenaga pengajar sebagai kakitangan sementara atau pinjaman (Siti Maspah & Nor Azizah, 1995). Program berkembar dengan pusat-pusat pengajian tempatan dan luar negara juga wajar dilaksanakan bagi melatih tenaga pengajar di Kolej Vokasional. Ini dapat meningkatkan lagi taraf kualiti pendidikan teknik dan vokasional melalui mutu pengajaran yang tinggi dan lebih berkesan.d) Isu keguruan sedia ada Dikalangan guru pula, wujud yang tidak puas hati kerana terpaksa mengajar lebih masa berbanding sekolah biasa dengan gaji yang sama. Guru juga hanya dibekalkan dengan NOSS KV dan perlu menggubalsendiri kertas penerangan, kertas tugasan dan kertaspenilaian yang akan digunakan. Ini akan mewujudkan ketidak seragaman dari segi bahan edaran tersebut di setiap KV. KV juga masih lagi menghadapi masalah dari segi prasarana dan kelengkapan bengkel untuk menjalankan kursus. Terdapat juga guru guru yang mengajar di Kolej Volasional ini yang belum mempunyai sijil sijil kelayakan untuk mengajar kemahiran. Manakala guru guru baru yang dihantar oleh kementerian kurang memiliki kepakaran untuk mengajar kemahiran disebabkan mereka lebih didedahkan dengan akademik sahaja. Pihak kementerian perlu melaksanakan kursus kursus bersifat in house bagi memberikan pengetahuan dan kepakaran dalam bidang kemahiran supaya mereka boleh mengajar dengan baik.21 22. 15.0 KESIMPULAN Masyarakat diseru agar mengubah pandangan mereka terhadap pendidikan teknik dan vokasional. Namun begitu, usaha-usaha yang berterusan perlulah dilakukan bagi mengubah semula sikap dan nilai masyarakat ke arah yang lebih positif. Ini termasuklah menanamkan sikap dan norma yang baik di kalangan mereka agar mampu menjadi tenaga kerja yang berkemahiran tinggi (Abdul Shukur,1997). Di samping itu, kerajaan dan swasta disarankan mengeratkan lagi kerjasama bagi menangani masalah guna tenaga di dalam bidang teknik dan vokasional ini. Apabila transformasi pendidikan vokasional dilaksanakan secara besar-besaran mulai tahun 2013 maka aliran ini tidak lagi dianggap sebagai pendidikan kelas dua. Ketika ini masyarakat umum beranggapan ia sebagai tempat pelajar yang tidak berminat belajar dalam aliran akademik. Pelajar aliran ini juga dikira kurang berpeluang untuk ke menara gading jika dibandingkan dengan sebahagian rakan-rakan mereka daripada aliran akademik yang akan memasuki kelas matrikulasi atau tingkatan enam selepas menamatkan peperiksaan SPM. Transformasi ini telah menjanjikan kelulusan hingga ke peringkat diploma secara jalan pintas melalui pewujudan Kolej Vokasional (KV) selepas tingkatan tiga. Apa yang menarik pelajar mula didedahkan asas mata pelajaran vokasional dan boleh memilih jurusan kemahiran seawal usia 13 tahun iaitu semasa berada di tingkatan satu. Sesungguhnya peluasan aliran vokasional dalam sistem pendidikan telah diamalkan di kebanyakan negara dan bilangan pelajarnya sangat ramai kerana ia dianggap selari dengan kemajuan teknologi. Transformasi pendidikan vokasional yang bermula pada tahun 2013 ini memberikan penekanan kepada amalan industri atau amali teknikal dan akan mengurangkan komposisi akademik. Apa yang menariknya Pendidikan Asas Vokasional (PAV) telah diperkenalkan kepada pelajar mulai tingkatan satu. Mereka juga dibenarkan mengambil peperiksaan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) pada tahap satu iaitu semasa berada di tingkatan dua dan SKM tahap dua semasa berada di tingkatan tiga. Sementara itu pelajar yang mengikuti aliran vokasional ini selepas tingkatan tiga akan diberi peluang mengikuti pendidikan selama empat tahun sehingga peringkat diploma iaitu SKM tahap empat. Kurikulumnya merujuk kepada 22 23. Piawaian Kemahiran Guna Tenaga Kebangsaan (NOSS), SKM dan lain-lain bentuk pensijilan yang diiktiraf oleh pihak industri. Sudah sampai masanya diperkenalkan bidang bertahap tinggi seperti aviation, maritime, oil and gas, ICT, kejuruteraan, perakaunan, pengajian perniagaan dan lain-lain dalam aliran ini. Dengan kata lain usaha memartabatkan pendidikan vokasional perlu dilaksanakan supaya berlaku perubahan landskap di mana aliran ini akan menjadi pilihan utama pelajar-pelajar dan ibu bapa seperti kebiasaan amalan di negara-negara maju..Ketika ini dalam sistem pendidikan kita hanya 10 peratus (%) daripada jumlah pelajar yang mengikuti pendidikan vokasional. Bilangan ini dikira kecil jika dibandingkan dengan negara lain seperti Korea Selatan 28%, Thailand 41%, Indonesia 51%, Jerman 59%, Australia 62% dan Belanda 68%. Sementara itu di kalangan negara OECD yang berjumlah 44 negara puratanya ialah sebanyak 44%. Seperti yang diumumkan oleh Timbalan Perdana Menteri bilangan pelajar vokasional akan ditingkatkan kepada 20% pada tahun 2013. Jumlah ini boleh dicapai sekiranya pihak swasta diberi peluang dan dilibatkan sama bagi menyediakan kemudahan pendidikan tersebut. Perubahan ini diperlukan tidak lain tidak bukan untuk menyediakan tenaga kerja terlatih yang berkemahiran bagi memenuhi keperluan Negara.Dengan mengikuti bidang kemahiran dan teknikal serta didedahkan dengan latihan amali sejak dibangku sekolah akan membolehkan mereka menyesuaikan diri dengan mudah dalam alam pekerjaan. Pekerja yang mempunyai kemahiran teknikal dan pernah mengikuti latihan amali sangat diperlukan oleh pihak industri pada masa kini Dilaporkan juga hampir 80% daripada tenaga kerja yang memasuki pasaran pekerjaan adalah mereka yang hanya mempunyai kelulusan SPM. Kelayakan akademik tanpa kemahiran teknikal ini akan memberi kesan kepada kualiti pekerjaan dan pendapatan bulanan. Pendapatan permulaan sekitar RM600 hingga RM800 sebulan.Sekiranya mereka mempunyai kelulusan diplomapendapatan permulaan boleh meningkat di antara RM1,000 hingga RM1,500 sebulan. Peningkatan pendapatan ini adalah selaras dengan Program Transformasi Kerajaan yang menyasarkan pendapatan tinggi di kalangan pekerja dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai negara maju menjealan tahun 2020. Memartabatkan aliran pendidikan ini juga ada kaitan dengan usaha membantu kerajaan bagi menyediakan peluang pekerjaan. Peningkatan pertambahan penduduk dan 23 24. jumlah pelajar yang meninggalkan bangku sekolah lebih daripada setengah juta orang setiap tahun menyukarkan pihak kerajaan dan swasta menyediakan pekerjaan. Transformasi pendidikan vokasional ini sudah tentu akan menarik minat lebih ramai pelajar cemerlang memasuki aliran ini. Sekiranya pendidikan ini dapat menjanjikan peluang pekerjaan yang baik dan pendapatan yang tinggi kepada pelajar maka sudah tentu ibu bapa turut menggalakkan anak-anak mereka mengambil peluang untuk mengikuti aliran ini. Diharapkan dengan memartabatkan pendidikan vokasional ini akan mempercepatkan lagi usaha untuk menyediakan tenaga kerja yang berkebolehan, berkemahiran dan berpendapatan tinggi bagi menjadikan Malaysia negara maju dalam tahun 2020.24 25. 16.0 RUJUKAN Ab. Aziz Yusuf (2001). Usahawan dan keusahawanan satu penilaian. Selangor: Pearson Education Malaysia Sdn.Bhd. Abdul Shukor Abdullah (1997). Isu dan cabaran pendidikan vokasional dan teknikal di Abad 21. Ucap Utama Seminar Kebangsaan PTV. Universiti Putra Malaysia, Serdang. Selangor. Isahak Haron (1992). "Aliran perkembangan Pendidikan dan Pembentukan Malaysia Sebagai Negara Industri Abad Ke 21". Dalam Pidato Umum Aminuddin Baki Kali Ke 4 di UPM, Serdang pada 4 Januari 1992. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (2006). Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) untuk Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Nurul Nadya Abu Bakar, Rohana Hamzah& Amirmudin Udin.(2011) Cabaran-Cabaran Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Membangunkan Sumber Manusia. Journal of Edupres, Volume 1 September 2011, Pages 159-164 Shahril Marzuki, (1993). "Peranan Pendidikan Vokasional Dalam Pembangunan Sumber Manusia Bagi Mencapai Matlamat Wawasan 2020". Jurnal Pendidikan Jilid 37 Kementerian Pendidikan Malaysia keluaran 8 Jun 1993. Siti Maspah Hassan; Nor Azizah Mohd.Salleh, (1995). Kertas Kerja Bertajuk: Pendidikan Vokasional- Formal Dan Non Formal Ke Arah Wawasan 2020. Dalam Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Abad Ke 21 di UKM, Bangi pada 9 November 1995. Yahya, B. (2004). Integrasi Kemahiran employability Program Pendidikan Vokasional Pertanian Dan Industri Di Malaysia. Thesis P.hd UTM Yahya, E (1993). Pendidikan teknik voksional di Malaysia. Kuala Lumpur: IBS Buku Sdn.Bhd __________The Star, 10 Februari 1993. Berita Harian, 15 April 2013. Buletin BPTV. Isu 1, 30 JUN 2013. 25 26. NAMA : TAJUK :KOLEJ VOKASIONAL1. Yang manakah di antara Negara Negara berikut yang telah dijadikan model pembandingan oleh Kementerian Pelajaran dalam membentuk pelaksanaan Kolej Vokasional. i. India ii. Finland iii. Korea Selatan iv. Indonesia A. B. C. D.i, ii, dan iv ii, iii dan iv i, iii, dan iv semuanya2. Berikut adalah merupakan objektif penubuhan Kolej Vokasional. Senaraikan objektif penubuhan tersebut. i. Menghasilkan lepasan pendidikan vokasional yang berupaya menjadi usahawan ii. Melahirkan warganegara yang mempunyai kemahiran tinggi iii. Menghasilkan lepasan pendidikan vokasional yang memiliki sijil atau diploma yang diiktiraf oleh badan pensijilan, industri dan kerajaan. iv. Menghasilkan lepasan pendidikan vokasional yang boleh melanjutkan pengajian atau latihan lanjutan ke peringkat yang lebih tinggi A. B. C. D.i, ii, dan iv ii, iii dan iv i, iii, dan iv semuanya3. Dalam penubuhan kolej vokasional terdapat beberapa komponen kerangka utama dalam membentuk kebolehkerjaan pelajarnya antaranya adalah :i. jasmani, emosi, rohani dan intelek ii. kemahiran dan teori vokasional iii. pengalaman industri iv. kognitif dan psikomotor A. B. C. D.i dan ii ii dan iii iii dan iv i, dan iv26 27. 4. Berikut adalah merupakan pendekatan yang digunakan dalam sistem pembelajaran di Kolej Vokasional. Pendekatan tersebut adalah sebagaimana berikut. Nyatakan :i. Competency Based Education & Training(CBET) ii. Pentaksiran Berasaskan sekolah (PBS) iii. Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSR) iv. Production-Based Education (PBE) A. B. C. D.i dan ii ii dan iii iii dan iv i, dan iv5. Struktur pembelajaran di Kolej Vokasional telah menekankan kemahiran dan akademik dalam pecahan tertentu supaya boleh memenuhi kehendak NOSS. Berapakah pecahan kedua dua aspek tersebut :A. 70 % kemahiran 30 % akademik B. 65 % kemahiran 35 % akademik C. 55 % kemahiran 45 % akademik D. 85 % kemahiran 15 % akademik 6. Terdapat 2 buah kolej swasta yang bernaung di bawah Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) dan melaksanakan pengambilan pelajar sepertimana Kolej Vokasional dibawah BPTV. Kolej kolej tersebut adalah :i. institute Latihan perindustrian (ILP) ii. Institut Latihan Kemahiran Belia Negara (IKBN) iii. Malaysia Aviation Training Academy (MATA) iv. Malaysian Institute of Technology Academy (MITA) A. B. C. D.i dan ii ii dan iii iii dan iv i, dan iv7. Selepas tamat belajar di Kolej Vokasional ini, pelajar pelajar akan memperolehi sijil. Antara sijil yang boleh diperolehi oleh pelajar ialah :i. Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) ii. Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) iii. Sijil Kolej Vokasional (SKV) iv. Diploma Vokasional Malaysia (DVM) A. B. C. D.i, ii, dan iv ii, iii dan iv i, iii, dan iv semuanya27 28. 8. Pembangunan standard kurikulum bagi kolej vokasional terdiri daripada beberapa kriteria. Kriteria tersebut adalah sebagaimana berikut :i. Standard Kandungan ii. Standard Pembelajaran iii. Kriteria Pencapaian iv. National Occupational Skills Standard (NOSS) A. B. C. D.i, ii, dan iii ii, iii dan iv i, iii, dan iv semuanya9. Pelbagai bidang kursus pembelajaran telah disediakan di Kolej Vokasional antaranya ialah : i. Hospitaliti ii. Bisnes iii. Teknologi Kejuruteraan iv. Agro Teknologi A. B. C. D.i, ii, dan iii ii, iii dan iv i, iii, dan iv semuanya10. Berikut adalah merupakan cabaran yang terpaksa dihadapi oleh Kolej Vokasional Kecuali :i. ii. iii. iv.Menyediakan tenaga pengajar yang benar berkemahiran Mendapatkan pelajar untuk masuk Ke KV Mengubah tanggapan masyarakat bahawa KV adalah untuk pelajar lemah Menyediakan bangunan untuk pembelajaranA. B. C. D.i, dan iii ii, dan iv i, dan iv semuanyaSELAMAT MENJAWAB DISEDIAKAN OLEH NORMAN & ANAS28