Koleksi Trial SPM @ .Koleksi Trial SPM @ Skema Jawapan Percubaan SPM 3756/1 2010 1 B 11 C 21 A 31

download Koleksi Trial SPM @ .Koleksi Trial SPM @ Skema Jawapan Percubaan SPM 3756/1 2010 1 B 11 C 21 A 31

of 37

 • date post

  29-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Koleksi Trial SPM @ .Koleksi Trial SPM @ Skema Jawapan Percubaan SPM 3756/1 2010 1 B 11 C 21 A 31

 • Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com

 • Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com

 • Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com

 • Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com

 • Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com

 • Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com

 • Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com

 • Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com

 • Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com

 • Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com

 • Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com

 • Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com

 • Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com

 • Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com

 • Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com

 • Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com

 • Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com

 • Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com

 • Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com

 • Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com

 • Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com

 • Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com

 • Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com

 • Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com

  Skema Jawapan Percubaan

  SPM 3756/1 2010

  1

  B

  11

  C

  21

  A

  31

  A

  2

  D

  12

  C

  22

  C

  32

  A

  3

  B

  13

  A

  23

  D

  33

  A

  4

  D

  14

  D

  24

  D

  34

  B

  5

  B

  15

  A

  25

  C

  35

  D

  6

  C

  16

  B

  26

  C

  36

  D

  7

  A

  17

  C

  27

  A

  37

  A

  8

  D

  18

  B

  28

  D

  38

  C

  9

  B

  19

  D

  29

  D

  39

  B

  10

  A

  20

  A

  30

  C

  40

  C

 • Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com SULIT 3756/2

  Hakcipta 2010 PKPSM Pahang 1

  Kertas 2

  JAWAPAN

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

  SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH

  NEGERI PAHANG 2010

  PRINSIP PERAKAUNAN

  TINGKATAN 5

 • Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com SULIT 3756/2

  Hakcipta 2010 PKPSM Pahang 2

  Soalan 1

  a)

  Skema Prinsip Perakaunan Kertas 2

  Jurnal Am

  Tarikh Butir Debit Kredit 2010 RM RM

  Ogos 1 Kenderaan 30 000 Stok 28 000 Tunai 1 000 Overdraf bank 1 200 Pemiutang: Arya Collection 5 800 Modal 52 000 (Aset, liabiliti dan modal pada tarikh ini) 59 000 59 000

  31 Ambilan 180) Belian 180 (Ambilan barang niaga untuk hadiah

  perkahwinan anaknya)

  Jurnal Jualan

  Tarikh Butir Jumlah 2010

  Ogos 17

  18

  Butik Batik Maya

  Noor Batik

  RM

  4 806

  3 960

  31 Akaun Jualan 8 766

  Jurnal Belian

  Tarikh Butir Jumlah 2010

  Ogos 2 Arya Collection

  RM

  11 728

  31 Akaun Belian 11 728

  Jurnal Pulangan Jualan

  Tarikh Butir Jumlah 2010

  Ogos 26 Butik Batik Maya

  RM

  207

  31 Akaun Pulangan Jualan 207

  (5 markah)

  Buku Tunai Tarikh Butir Dis Tunai Bank Tarikh Butir Dis Tunai Bank

  2010 2010 Ogos 1 Baki b/b 1 000 Ogos 1 Baki b/b 1 200 )

  3 Jualan 4 050 10 Arya Collection

  250

  5 550

  8 Pinjaman 10 000 13 Angkutan 800

  29 Noor Batik 3 960 30 Gaji 75

  31 Baki h/b 1 000 9 710 1 000 18 010 250 1 000 18 010

  (4 markah)

  [ 9 markah]

 • Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com SULIT 3756/2

  Hakcipta 2010 PKPSM Pahang 3

  b)

  Akaun Modal

  2010 RM 2010 RM Ogos 31 Baki h/b 52 000 Ogos 1 Baki b/b 52 000

  Akaun Kenderaan

  2010 RM 2010 RM Ogos 1 Baki h/b 30 000 Ogos 31 Baki h/b 30 000

  Akaun Stok

  2010 RM 2010 RM Ogos 1 Baki b/b 28 000 Ogos 31 Baki h/b 28 000

  Arya Collection

  2010 RM 2010 RM Ogos 10 Bank 5 550 Ogos 1 Baki b/b 5 800

  Diskaun 250 2 Belian 11 728) 31 Baki h/b 11 728

  17 528 17 528

  Akaun Ambilan

  2010 RM 2010 RM

  Ogos 30 Belian 180 Ogos31 Baki h/b 180

  Akaun Belian

  2010 RM 2010 RM

  Ogos 2 Pelbagai

  pemiutang 11 728

  Ogos 31 Ambilan 180

  Baki h/b 11 548

  11 728 11 728

  Butik Batik Maya

  2010 RM 2010 RM

  Ogos 18 Jualan 4 806 Ogos 26 Pulangan

  jualan 207

  Baki h/b 4 599

  4 806 4 806

  Noor Batik

  2010 RM 2010 RM

  Ogos 18 Jualan 3 960 Ogos 29 Bank 3 960

  3 960 3 960

 • Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com SULIT 3756/2

  Hakcipta 2010 PKPSM Pahang 4

  Akaun Jualan

  2010 RM 2010 RM

  Ogos 31 Baki h/b 12 816 Ogos 3 Bank 4 050

  31 Pelbagai

  penghutang *8 766

  12 816 12 816

  Akaun Pulangan Jualan 2010

  Ogos 31

  Pelbagai RM 2010

  Ogos 31

  Baki h/b RM

  207 penghutang 207

  Akaun Pinjaman

  2010 RM 2010 RM

  Ogos 31 Baki h/b 10 000 Ogos 8 Bank 10 000

  Akaun Angkutan

  2010 RM 2010 RM

  Ogos 31 Bank 800 Ogos 31 Baki h/b 800

  Akaun Gaji

  2010 RM 2010 RM

  Ogos 30 Bank 750 Ogos 31 Baki h/b 750

  Akaun Diskaun Diterima

  2010 RM 2010 RM

  Ogos 31 Bakih/b 250 Ogos 31 Pelbagai

  pemiutang 250

  [10 markah]

 • Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com SULIT 3756/2

  Hakcipta 2010 PKPSM Pahang 5

  c) Perniagaan Batik & Sutera

  Imbangan Duga pada 31 Ogos 2010

  Debit Kredit RM RM Kenderaan 30 000 Stok 28 000 Ambilan 180 Belian *11 548 Butik Batik Maya *4 599 Pulangan jualan 207 Angkutan 800 Gaji 750 Tunai 1 000 Bank *9 710

  Modal 52 000 Arya Collection *11 728 Jualan *12 816 Pinjaman 10 000 Diskaun diterima 250

  86 794 86 794

  ( 8 markah)

 • Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com SULIT 3756/2

  Hakcipta 2010 PKPSM Pahang 6

  Soalan 2

  (a) (i) Akaun Kawalan Penghutang

  RM RM

  Baki b/b 10 810 Bank 84 500

  Jualan 86 440 Diskaun diberi 210

  Kontra/ Ak Kawalan

  Pemiutang 700

  Hutang lapuk 250

  Baki h/b 11 590

  97 250 97 250

  (2 markah)

  (a) (ii) Akaun Kawalan Pemiutang

  Bank 52 640

  Diskaun diterima 840 1

  Kontra/Ak Kawalan

  Penghutang 700

  Baki h/b 4 930

  Baki b/b 3 670

  Belian 55 440

  59 110 59 110

  (2 markah)

  (b) Jualan tunai = RM15 480 + RM9 540 + RM800

  = RM25 820

  ATAU

  Akaun Tunai

  RM

  Jualan 25 820 Bank 15 480

  Ambilan 9 540

  Sewa 800

  25 820 25 820

  (2 markah)

 • Hakcipta 2010 PKPSM Pahang 7

  Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com SULIT 3756/2

  (c)

  ROSE

  Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2009

  RM RM

  Jualan 112 260

  Tolak Kos Jualan:

  Stok Awal 4 000

  Belian 55 440

  59 440

  (-) Stok Akhir 4 300

  Kos Jualan 55 140

  Untung Kasar 57 120

  Tambah Hasil :

  Diskaun diterima 840

  Peruntukan hutang ragu 80

  Tolak Perbelanjaan

  Sewa 9 400

  Belanja am 10 250

  Kadar bayaran 4 870

  Faedah atas pinjaman 1 200

  Diskaun diberi 210

  Hutang lapuk 250

  Belanja Susut Nilai Lengkapan 2 650

  Untung Bersih

  920

  58 040

  28 830

  29 210

  [ 9 markah ]

 • Hakcipta 2010 PKPSM Pahang 8

  Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com SULIT 3756/2

  (d)

  Aset Bukan Semasa

  QISTINA

  Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2008

  RM RM RM

  Lengkapan 10 600

  Aset Semasa

  Stok akhir 4 300

  Penghutang 11 590

  (-) Peruntukan Hutang

  Ragu 420 11 170

  Sewa terdahulu 500

  15 970

  Tolak Liabiliti Semasa

  Pemiutang 4 930

  Bank 330 5 260

  Modal Kerja 10 710

  21 310

  Dibiayai oleh:

  Ekuiti Pemilik

  Modal Awal 1 640

  (+) Untung bersih 29 210

  [ 5 markah ]

 • Hakcipta 2010 PKPSM Pahang 9

  Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com SULIT 3756/2

  Soalan 3 - Pilih antara 2 versi jawapan

  [Versi 1]

  (a) Akaun Realisasi

  RM RM

  Kenderaan 38 000 Bank 50 040

  Lengkapan 8 560 Bank 3 555

  Stok 11 250 Diskaun diterima 574

  Penghutang 3 950 Modal Nor 7 706

  Belanja realisasi 1 630 Rugi realisasi :

  Pauzi 606

  Halim 606

  Nor 303

  63 390 63 390

  [6 markah]

  (b) Akaun Modal

  Pauzi Halim Nor Pauzi Halim Nor

  RM RM RM RM RM RM

  Realisasi 7 706 Baki b/b 20 000 20 000 5 000

  Rugi 606

  realisasi 606 303 Bank 3 009

  Bank 19 394 19 394 20 000 20 000 8 009 20 000 20 000 8 009

  [4 markah]

  (c) Akaun Bank

  RM RM