KSSR Muzik Tahun 1 - Band 4

download KSSR Muzik Tahun 1 - Band 4

of 23

 • date post

  07-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of KSSR Muzik Tahun 1 - Band 4

 • 8/3/2019 KSSR Muzik Tahun 1 - Band 4

  1/23

  CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

  DUNIA MUZIK TAHUN 1

  ITEM PERNYATAAN ITEM

  Band 4

  Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam

  aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

  Deskriptor B4D1

  Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul

  Eviden B4D1E1

  Bergerak mengikut tempo cepat dan lambat dengan betul

  Instrumen Pemerhatian Bersoal jawab

  Aktiviti Murid melakukan gerakan mengikut tempo cepat dan lambat secara

  berpasangan

  Contoh Item B4D1E1

  Guru memainkan lagu .

  Contoh CD 2 Track 01 dan 02

  Murid membuat gerakan mengikut tempo lagu

  Guru bersoal jawab tentang tempo lagu

  Guru membuat permerhatian

 • 8/3/2019 KSSR Muzik Tahun 1 - Band 4

  2/23

  CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

  DUNIA MUZIK TAHUN 1

  ITEM PERNYATAAN ITEM

  Band 4

  Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam

  aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

  Deskriptor B4D1

  Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul

  Eviden B4D1E2

  Membandingkan pic tinggi dan rendah dengan betul

  Instrumen Pemerhatian Bersoal jawab

  Aktiviti Guru memperdengarkan melodi lagu Mari Menyanyi Murid mengecam dan membandingkan pic tinggi dan rendah

  Contoh Item B4D1E2

  Guru memperdengarkan melodi lagu Mari Menyanyi denganmenggunakan kibod/piano

  Guru memaparkan skor lagu Mari Menyanyi Murid mengecam dan membandingkan pic tinggi dan rendah yang

  terdapat dalam lagu tersebut

  Rujuk Modul KSSR Muzik Tahun 1 muka surat 7.

 • 8/3/2019 KSSR Muzik Tahun 1 - Band 4

  3/23

  B4D1E2

 • 8/3/2019 KSSR Muzik Tahun 1 - Band 4

  4/23

  CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

  DUNIA MUZIK TAHUN 1

  ITEM PERNYATAAN ITEM

  Band 4

  Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam

  aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

  Deskriptor B4D1

  Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul

  Eviden B4D1E3

  Membandingkan warna ton suara manusia lelaki dan perempuan dengan

  betul

  Instrumen Bersoal jawab Gambar

  Aktiviti ARAHAN GURU:

  Guru meminta murid megenal pasti ton suara manusia

  ARAHAN MURID:

  Murid menandakan ( / ) pada ton suara yang betul

  Contoh Item Gambar

  Rujuk Lampiran B4D1E3

 • 8/3/2019 KSSR Muzik Tahun 1 - Band 4

  5/23

  B4D1E3

  NAMA: _______________________________ TAHUN: ________________

  - Murid menandakan (/) pada gambar mengikut ton suara yangdiperdengarkan.

  1.

  2.

  3.

  CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

 • 8/3/2019 KSSR Muzik Tahun 1 - Band 4

  6/23

  DUNIA MUZIK TAHUN 1

  ITEM PERNYATAAN ITEM

  Band 4

  Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam

  aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

  Deskriptor B4D1

  Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul

  Eviden B4D1E4

  Menepuk detik dengan betul

  Instrumen Pemerhatian Bersoal jawab Skor Lagu

  Aktiviti Murid menepuk detik lagu Selamat Pagi

  Contoh Item Skor Lagu Selamat Pagi

  Rujuk Lampiran B4D1E4

  B4D1E4

 • 8/3/2019 KSSR Muzik Tahun 1 - Band 4

  7/23

  - Murid menepuk detik lagu Selamat Pagi bersama iringan muzik dengan betul

  CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

 • 8/3/2019 KSSR Muzik Tahun 1 - Band 4

  8/23

  DUNIA MUZIK TAHUN 1

  ITEM PERNYATAAN ITEM

  Band 4

  Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam

  aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

  Deskriptor B4D1

  Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul

  Eviden B4D1E5

  Membandingkan bunyi panjang dan pendek dengan betul

  Instrumen

  Aktiviti

  Contoh Item

 • 8/3/2019 KSSR Muzik Tahun 1 - Band 4

  9/23

 • 8/3/2019 KSSR Muzik Tahun 1 - Band 4

  10/23

  CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

  DUNIA MUZIK TAHUN 1

  ITEM PERNYATAAN ITEM

  Band 4

  Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam

  aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

  Deskriptor B4D1

  Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul

  Eviden B4D1E6

  Membandingkan tekstur vokal tebal dan nipis dengan betul

  Instrumen

  Aktiviti

  Contoh Item

 • 8/3/2019 KSSR Muzik Tahun 1 - Band 4

  11/23

  B4D1E6

  NAMA: ___________________________ TAHUN: ______________

  Pentaksir : __________________________________________________________________________

  Nama Guru: ______________________________________ Tarikh: __________________

  tebal

  ni is

  tebal

  ni is

  tebal

  ni is

  tebal

  nipis

 • 8/3/2019 KSSR Muzik Tahun 1 - Band 4

  12/23

  CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

  DUNIA MUZIK TAHUN 1

  ITEM PERNYATAAN ITEM

  Band 4

  Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam

  aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

  Deskriptor B4D2

  Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul

  Eviden B4D2E1

  Memainkan perkusi mengikut detik dengan betul

  Instrumen

  Aktiviti

  Contoh Item

 • 8/3/2019 KSSR Muzik Tahun 1 - Band 4

  13/23

  B4D2E1NAMA: ______________________ TAHUN: ____________________

  Murid dikehendaki menulis detik yang mewakili setiap bilangan kastanet dalam kotak yang disediakan.

  Pentaksir: _____________________________________________________________________

  Nama Guru: ___________________________________ Tarikh: __________________

 • 8/3/2019 KSSR Muzik Tahun 1 - Band 4

  14/23

  CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

  DUNIA MUZIK TAHUN 1

  ITEM PERNYATAAN ITEM

  Band 4

  Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam

  aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

  Deskriptor B4D2

  Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul

  Eviden B4D2E2

  Memainkan alat perkusi dengan mengaplikasikan dinamik kuat dan lembut

  dengan betul

  Instrumen

  Aktiviti

  Contoh Item

 • 8/3/2019 KSSR Muzik Tahun 1 - Band 4

  15/23

  B4D2E2NAMA: __________________________ TAHUN: ______________

  - Membandingkan bunyi kuat (f) dan lembut (p) alat perkusi di bawah .- Letakkanfpada alat perkusi yang berbunyi kuat danp alat perkusi berbunyi lembut.

  Pentaksir: _____________________________________________________________________

  Nama Guru: __________________________________________ Tarikh: ___________________

 • 8/3/2019 KSSR Muzik Tahun 1 - Band 4

  16/23

  CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

  DUNIA MUZIK TAHUN 1

  ITEM PERNYATAAN ITEM

  Band 4

  Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam

  aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

  Deskriptor B4D2

  Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul

  Eviden B4D2E3

  Memainkan perkusi mengikut tempo dengan betul

  Instrumen

  Aktiviti

  Contoh Item

 • 8/3/2019 KSSR Muzik Tahun 1 - Band 4

  17/23

 • 8/3/2019 KSSR Muzik Tahun 1 - Band 4

  18/23

  CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

  DUNIA MUZIK TAHUN 1

  ITEM PERNYATAAN ITEM

  Band 4

  Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam

  aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

  Deskriptor B4D2

  Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul

  Eviden B4D2E4

  Memainkan perkusi dengan dinamik kuat dan lembut dengan betul

  Instrumen

  Aktiviti

  Contoh Item

 • 8/3/2019 KSSR Muzik Tahun 1 - Band 4

  19/23

 • 8/3/2019 KSSR Muzik Tahun 1 - Band 4

  20/23

  CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

  DUNIA MUZIK TAHUN 1

  ITEM PERNYATAAN ITEM

  Band 4

  Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam

  aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

  Deskriptor B4D2

  Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul

  Eviden B4D2E5

  Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut secara betul

  Instrumen

  Aktiviti

  Contoh Item

 • 8/3/2019 KSSR Muzik Tahun 1 - Band 4

  21/23

 • 8/3/2019 KSSR Muzik Tahun 1 - Band 4

  22/23

  CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

  DUNIA MUZIK TAHUN 1

  ITEM PERNYATAAN ITEM

  Band 4

  Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam

  aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

  Deskriptor B4D2

  Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul

  Eviden B4D2E5

  Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut secara betul

  Instrumen

  Aktiviti

  Contoh Item

 • 8/3/2019 KSSR Muzik Tahun 1 - Band 4

  23/23