LAM-PUS02-04 · Web viewPara 5.16 frasa ”Senarai Harian Temu Duga” ditukar kepada ”Laporan...

of 139/139
LAM-PUS02-04 REKOD PINDAAN MK 01 Bil . Keluara n/ Pindaan Tarikh Bahagia n/ Muka Surat Keterangan Ringkas Pindaan 1. 04/00 01.02.0 7 4/56 No. Salinan Terkawal 02: Pengarah Pendidikan Guru (Wakil Pengurusan) ... dipinda kepada ... Pengarah Bahagian Pendidikan (Wakil Pengurusan) No. Salinan Terkawal 03: Timbalan Pengarah Pendidikan Guru (Timbalan Wakil Pengurusan) ... dipinda kepada ... Timbalan Pengarah Bahagian Pendidikan (Timbalan Wakil Pengurusan) No. Salinan Terkawal 04: Timbalan Pengarah Pendidikan Guru Sektor- Latihan Dalam Perkhidmatan (Timbalan Wakil Pengurusan) ... dipinda kepada ... Timbalan Pengarah Bahagian Pendidikan Sektor Latihan Dalam Perkhidmatan (Timbalan Wakil Pengurusan) No. Salinan Terkawal 08: Pengarah Institut Perguruan Persekutuan Pulau Pinang (Timbalan Wakil Pengurusan) ... dipinda kepada... Pengarah Institut Perguruan Persekutuan (Timbalan Wakil Pengurusan) No. Salinan Terkawal 13: Pengarah Institut Bahasa Melayu Malaysia (Timbalan Wakil Pengurusan) ... dipinda kepada... Pengarah Institut Perguruan Bahasa Melayu Malaysia (Timbalan Wakil Februari 2008 Borang Rekod Pindaan daripada 82 1
 • date post

  25-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  14
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of LAM-PUS02-04 · Web viewPara 5.16 frasa ”Senarai Harian Temu Duga” ditukar kepada ”Laporan...

LAM-PUS02-04

LAM-PUS02-04

REKOD PINDAAN MK 01

Bil.

Keluaran/ Pindaan

Tarikh

Bahagian/ Muka Surat

Keterangan Ringkas Pindaan

1.

04/00

01.02.07

4/56

No. Salinan Terkawal 02: Pengarah Pendidikan Guru (Wakil Pengurusan) ... dipinda kepada ... Pengarah Bahagian Pendidikan (Wakil Pengurusan)

No. Salinan Terkawal 03: Timbalan Pengarah Pendidikan Guru (Timbalan Wakil Pengurusan) ... dipinda kepada ... Timbalan Pengarah Bahagian Pendidikan (Timbalan Wakil Pengurusan)

No. Salinan Terkawal 04: Timbalan Pengarah Pendidikan Guru Sektor- Latihan Dalam Perkhidmatan (Timbalan Wakil Pengurusan) ... dipinda kepada ... Timbalan Pengarah Bahagian Pendidikan Sektor Latihan Dalam Perkhidmatan (Timbalan Wakil Pengurusan)

No. Salinan Terkawal 08: Pengarah Institut Perguruan Persekutuan Pulau Pinang (Timbalan Wakil Pengurusan) ... dipinda kepada... Pengarah Institut Perguruan Persekutuan (Timbalan Wakil Pengurusan)

No. Salinan Terkawal 13: Pengarah Institut Bahasa Melayu Malaysia (Timbalan Wakil Pengurusan) ... dipinda kepada... Pengarah Institut Perguruan Bahasa Melayu Malaysia (Timbalan Wakil Pengurusan)

No. Salinan Terkawal 18: Pengarah Institut Perguruan Batu Pahat (Timbalan Wakil Pengurusan) dipinda kepada Institut Perguruan Tun Hussein Onn Batu Pahat (Timbalan Wakil Pengurusan)

2.

04/00

01.02.07

5/56

No. Salinan Terkawal 33: KPP Unit Penilaian dan Peperiksaan (PEN),BPG dipinda kepada KPP Unit Peperiksaan dan Penilaian (PEN), BPG

No. Salinan Terkawal 39: Pegawai Eksekutif Kanan (PEK), BPG dipinda kepada Pegawai Eksekutif , BPG.

No. Salinan Terkawal 44: Pengarah ELTC (Timbalan Pengarah) gugurkan.

3.

04/00

01.02.07

7/56

No. Salinan Terkawal 31: Setiausaha Latihan Dalam Perkhidmatan dipinda kepada Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan.

No. Salinan Terkawal 32: Setiausaha GERKO dipinda kepada Ketua Unit Kokurikulum

No. Salinan Terkawal 33: Setiausaha Peperiksaan dipinda kepada Ketua Unit Peperiksaan.

No. Salinan Terkawal 35: Pegawai Eksekutif dipinda kepda Pegawai Eksekutif Kanan

No. Salinan Terkawal 51: Setiausaha Praktikum dipinda kepada Ketua Unit Praktikum.

No. Salinan Terkawal 53: Tambahan kepada Ketua Unit Khidmat Pengurusan

4.

04/00

01.02.07

8/56

1.1 Dokumen ini merupakan Manual Kualiti (MK) Bahagian Pendidikan Guru (BPG), Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) serta semua institut dan Institut Perguruan Malaysia dipinda kepada Dokumen ini merupakan Manual Kualiti (MK) Bahagian Pendidikan Guru (BPG), Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) serta semua institut Pendidikan Guru.

5.

04/00

01.02.07

9/56

1.7.1 Majlis Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran (MPPP) ialah jawatankuasa tertinggi peringkat BPG dan IPM bagi membuat keputusan mengenai dasar, … dipinda kepada Majlis Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran (MPPP) ialah jawatankuasa tertinggi peringkat BPG dan IPG bagi membuat keputusan mengenai dasar, …

1.7.2Pelajar KPLI merujuk kepada pelajar sepenuh masa kursus perguruan lepas ijazah kecuali pelajar mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS) dan mod Kursus Dalam Cuti (KDC) dipinda kepada Pelajar merujuk kepada pelajar sepenuh masa kursus perguruan lepas ijazah (KPLI), Kursus Diploma Perguruan Malaysia (KDPM) dan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)

1.7.4 Tambahan : Skala bagi semua instrumen pemantauan dalam prosedur kualiti ialah 4.0

1.7.5 Skor min maksimum bagi semua instrument pemantauan dalam prosedur kualiti ialah 4.0. dipinda kepada Skor min bagi pencapaian pemantauan dalam prosedur kualiti ialah 3.5.

1.7.6 Perkataan “ Contoh” …. Perubahan nombor.

6.

04/00

01.02.07

10/56

2.1Pengenalan

…….Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62640 PUTRAJAYA. Nama dan alamat semua institute perguruan adalah……dipinda kepada …….Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 PUTRAJAYA. Nama dan alamat semua IPG adalah……

1. Nama Institut: Institut Perguruan Perlis, Perlis dipinda kepada Institut Perguruan Perlis

4.Nama Institut: Institut Perguruan Persekutuan Pulau Pinang dipinda kepada Institut Perguruan Persekutuan

6. Nama Institut: Institut Perguruan Ipoh, Perak dpinda kepada Institut Perguruan Ipoh.

Alamat: Hulu Kinta 31150, Perak dipinda kepada 31150, Hulu Kinta,…..

9. Nama Institut: Institut Bahasa Melayu Malaysia dipinda kepada Institut Perguruan Bahasa Melayu Malaysia

14. Nama Institut: Institut Perguruan Batu Pahat dipinda kepada Institut Perguruan Tun Hussein Onn

28. Digugurkan

7.

04/00

01.02.07

11/56

Fungsi

2.2.6 …… pelaksanaan Gerak Kerja Kokurikulum (GERKO)… dipinda kepada pelaksanaan Kokurikulum….

8.

04/00

01.02.07

13/56

2.3.3 Visi

Sistem pendidikan …… dipinda kepada Mencapai sistem pendidikan…….

2.4 Piagam Pelanggan

2.4.4menganugerahkan Diploma Perguruan Malaysia…….dipinda kepada menganugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dan Diploma Perguruan …..

9.

04/00

01.02.07

14/56

2.5.2 Pelanggan operasi ialah pelajar sepenuh masa KDPM dan KPLI dan….. dipinda kepada Pelanggan operasi ialah pelajar sepenuh masa KDPM, KPLI dan PISMP

2.6.1.3 c. Unit Pengurusan Institut Perguruan (PMP) dipinda kepada Unit Pengurusan Institut Pendidikan Guru (PIPG)

2.6.1.5 ….dipantau oleh Pengarah Pendidikan Guru dipinda kepada ……dipantau oleh Pengarah Bahagian Pendidikan Guru

10.

04/00

01.02.07

15/56

2.6.1.8 Semua institut perguruan diselia……dan sembilan orang ketua unit berkenaan …… .dipinda kepada semua IPG diselia……….dan sembilan orang Ketua Penolong Pengarah unit berkenaan

2.6.1.9 ……..dan diluluskan dalam Mesyuarat Pengarah Institut Perguruan untuk dilaksanakan oleh semua institut perguruan dipinda kepada …..dan diluluskan dalam Mesyuarat Pengarah IPG untuk dilaksanakan oleh semua IPG

11.

04/00

01.02.07

17/56

3 Skop Pelaksanaan

……iaitu Kursus Diploma Perguruan Malaysia (KDPM) dan Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI) dipinda kepada ……iaitu Kursus Diploma Perguruan Malaysia (KDPM) dan Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI) dan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan.

3.1 Objektif Kualiti

3.3.1 Objektif Organisasi

a) Menyediakan unjuran ambilan guru BPG/IPM memenuhi sekurang-kurangnya 95%..........oleh Jawatankuasa Unjuran Guru dipinda kepada Memastikan unjuran ambilan guru BPG/IPG mencapai 100% seperti..........oleh Jawatankuasa Unjuran Keperluan Guru, KPM.

12.

04/00

01.02.07

18/56

3.3.1d) ………tempoh yang ditetapkan mencapai 80% dipinda kepada

………tempoh yang ditetapkan mencapai 87.5%

3.3.2 Objektif Operasi bagi unit-unit Di BPG:

b) i. penilaian prestasi perbelanjaan tahunan dibuat bagi merancang penyediaan …….. dipinda kepada prestasi perbelanjaan diakhir tahun mencapai tahap varian yang ditetapkan iaitu 5% sebagaimana yang dipersetujui di peringkat KPM

f) i. …….tidak berlaku kesilapan melebihi 5% daripada jumlah soalan dipinda kepada ……tidak berlaku kesilapan yang melibatkan markah tidak melebihi 5% daripada jumlah markah.

ii. ………untuk penganugerahan diploma dimaklumkan dalam tempoh ……. Dipinda kepada ………untuk penganugerahan diploma dan ijazah dimaklumkan dalam tempoh………

13.

04/00

01.02.07

19/56

h) i. kemudahan makmal pengajaran ……. latihan di institut perguruan dipinda kepada keberkesanan pengendalian makmal pengajaran ……..latihan di IPG

ii. …….di institut perguruan dapat dijalankan sekurang kurang setahun sekali dipinda kepada …….. di IPG dijalankan setiap semester.

i) v. ……..terhadap aktiviti GERKO dipinda kepada …….terhadap aktiviti kokurikulum

14.

04/00

01.02.07

22/56

3.5.1 …….. Beliau dibantu oleh Wakil Pengurusan (WP) iaitu Pengarah Pendidikan Guru (PPG). dipnda kepada …….. Beliau dibantu oleh Wakil Pengurusan (WP) iaitu Pengarah Bahagian Pendidikan Guru (BPG).

3.5.4Di peringkat institut, Majlis Kualiti Institut (MKI) dibentuk ……..SPK BPG dan institut. Majlis diketuai oleh TWP (Institut) iaitu…… ……Struktur MKI ini adalah seperti dalam Rajah 3. dipinda kepada Di peringkat IPG, Majlis Kualiti IPG (MKIPG) dibentuk ……..SPK BPG dan IPG. Majlis diketuai oleh TWP (IPG) iaitu…… ……Struktur MKIPG ini adalah seperti dalam Rajah 3.

15.

04/00

01.02.07

23/56

3.6 …MKBPG Timbalan Wakil Pengurusan Institut Perguruan (Pengarah 27 Institut Perguruan) dipinda kepada Timbalan Wakil Pengurusan Institut Pendidikan Guru (Pengarah 27 Institut Pendidikan Guru)

…Pasukan Audit Dalam (Pengerusi :KPP Unit PEN, BPG) dipinda kepada Jawatan Kuasa Audit Dalam (Pengerusi :KPP Unit PEN, BPG)

…Sekretariat (Pengerusi : KPP Unit PMP, BPG) dipinda kepada Sekretariat (Pengerusi : KPP Unit IPG, BPG)

…Pasukan Pelaksana Institut Perguruan dipinda kepada Pasukan Pelaksana Institut Pendidikan Guru

16.

04/00

01.02.07

24/56

3.7 …Majlis Kualiti Institut (MKI) dipinda kepada Majlis Kualiti Institut Pendidikan Guru(MKIPG)…

Rajah 3: Majlis Kualiti Institut (MKI) dipinda kepada Rajah 3: Majlis Kualiti Institut Pendidikan Guru(MKIPG)

17.

04/00

01.02.07

25/56

4.1 BPG menyenggarakan SPK yang didokumenkan. SPK ini perlu dipatuhi dalam pelaksanaan proses perkhidmatan PPK sepenuh masa untuk pelajar praperkhidmatan iaitu Kursus Diploma Perguruan Malaysia (KDPM) dan Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI) dipinda kepada BPG menyenggarakan SPK yang didokumenkan. SPK ini perlu dipatuhi dalam pelaksanaan proses perkhidmatan PPK sepenuh masa untuk pelajar praperkhidmatan iaitu Kursus Diploma Perguruan Malaysia (KDPM) dan Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI) dan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP).

...Bagi memastikan SPK terlaksana sebagaimana yang dirancang, PT bertanggungjawab dipinda kepada Bagi memastikan SPK terlaksana sebagaimana yang dirancang, Pengurusan tertinggi bertanggungjawab:...

18.

04/00

01.02.07

26/56

…c. Prosedur Kualiti ditambah (PK) selepas Prosedur Kualiti

...d. Arahan Kerja ditambah (AK) selepas Arahan Kerja

19.

04/00

01.02.07

27/56

4.2.2 Manual Kualiti ditambah (MK)...

4.2.2 b. Prosedur yang didokumenkan dan rujukan prosedur ini dan penerangan mengenai hubungan dan kaitan antara proses-prsoes dalam SPK BPG-IPM. ...Dipinda kepada Prosedur yang didokumenkan dan rujukan prosedur ini dan penerangan mengenai hubungan dan kaitan antara proses-proses dalam SPK BPG-IPM.

20.

04/00

01.02.07

28/56

iii. ... PD BPG mengedarkan satu salinan CD dokumen kualiti kepada semua unit BPG dan satu salinan CD ke semua institut perguruan dan PD Institut menyediakan satu salinan CD bagi setiap Pemegang Dokumen. Setiap salinan CD dilabelkan dengan Logo BPG, Nama Pemegang Dokumen dan Nombor Salinan Terkawal;... dipinda kepada PD BPG mengedarkan satu salinan CD dokumen kualiti kepada semua unit BPG dan satu salinan CD ke semua institut perguruan dan PD IPG menyediakan satu salinan CD bagi setiap Pemegang Dokumen. Setiap salinan CD dilabelkan dengan Logo BPG, Nama Pemegang Dokumen dan Nombor Salinan Terkawal;...

b. ...PD ditambah PD BPG dan PD IPG bertanggungjawab...

... Senarai Edaran Terkawal ditambah BPG dan IPG.

21.

04/00

01.02.07

29/56

c. ... IPG ditambah selepas Senarai Edaran Terkawal...

d. ... diluluskan hendaklah yang terkini ditambah dengan untuk rujukan.

22.

04/00

01.02.07

32/56

5.4.2 Perancangan Sistem Pengurusan Kualiti

a. i. Menyediakan stategi perancangan tahunan BPG dan IPM dipinda kepada .... BPG dan IPG.

... Output perancangan kualiti BPG dan IPM ... dipinda kepada IPG...

23.

04/00

01.02.07

33/56

5.5.1 Tanggungjawab, kuasa dan Komunikasi

... organisasi BPG dan institut... dipinda kepada oraganisasi BPG dan IPG.

5.5.2 Wakil Pengurusan

... komitmen staf BPG dan institut... dipinda kepada komitmen staf BPG dan IPG.

... dan Pengarah Institut ...dipinda kepada Pengarah IPG...

5.5.3 Komunikasi Dalam

e. ... liu dan masalah ... dipinda kepada ...isu dan masalah.

24.

04/00

01.02.07

34/56

5.6.1 Am

... iaitu pada peringkat institut ... dipinda kepada iaitu pada peringkat IPG...

25.

04/00

01.02.07

35/56

5.6.2 Input dan Agenda Kajian Semula Pengurusan

b. Laporan Penemuan Audit... dipinda kepada Laporan Audit Dalaman;

26.

04/00

01.02.07

37/56

6.1 Am

a. ... persekitaran kerja, pembekal dan infrastruktur... dipinda kepada persekitaran kerja dan infrastruktur...

BPG-PPK-PT-06 Perancangan Tahunan BPG dan Institut ... dipinda kepada Perancangan Tahunan BPG dan IPG

6.2 Sumber Manusia

a. Staf yang dipertanggungjawabkan ... dipinda kepada ... Anggota organisasi yang dipertanggungjawabkan...

b. Keupayaan, Kesedaran dan Latihan

BPG bertanggungjawab:

a. mengenal pasti keperluan kepakaran bagi staf;

b. mengadakan latihan atau tindakan bagi memenuhi keperluan;

c. menilai keberkesanan tindakan yang telah diambil;

d. meningkatkan kesedaran dalam kalangan warga BPG dan institut mengenai kepentingan aktiviti dan sumbangan mereka terhadap pencapaian objektif kualiti. Ini disampaikan melalui mesyuarat MPPP di BPG dan institut serta Mesyuarat Pengarah Institut Perguruan Malaysia; dan

e. menyenggara rekod berkaitan dengan latihan pendidikan, kelayakan dan pengalaman.

... dipinda kepada ...

b. Keupayaan, Kesedaran dan Latihan; BPG bertanggungjawab:

i.mengenal pasti keperluan kepakaran bagi anggota organisasi;

ii.mengadakan latihan atau tindakan bagi memenuhi keperluan;

iii.menilai keberkesanan tindakan yang telah diambil;

iv. meningkatkan kesedaran dalam kalangan warga BPG dan IPG mengenai kepentingan aktiviti dan sumbangan mereka terhadap pencapaian objektif kualiti. Ini disampaikan melalui mesyuarat MPPP di BPG dan IPG serta Mesyuarat Pengarah-Pengarah Institut Pendidikan Guru; dan

v.menyenggara rekod berkaitan dengan latihan pendidikan, kelayakan dan pengalaman.

27.

04/00

01.02.07

38/56

6.3 Instruktur

a. bangunan, tempat kerja dan kemudahan yang berkaitan seperti dewan, bilik kuliah, makmal p - p, asrama, pusat sumber, gelanggang sukan dan sebagainya;

b. peralatan, perkakasan dan perisian untuk p - p;

... dipinda kepada...

a. bangunan, tempat kerja dan kemudahan yang berkaitan seperti dewan, bilik kuliah, makmal, bengkel pengajaran dan pembelajaran, asrama, pusat sumber, gelanggang sukan dan sebagainya;

peralatan, perkakasan dan perisian untuk pengajaran dan pembelajaran;...

28.

04/00

01.02.07

38/56

Dokumen yang berkaitan:

BPG-PPK-PT-11 Pelaksanaan GERKO ... dipinda kepada... Pelaksanaan Kokurikulum...

29.

04/00

01.02.07

39/56

7.1 Perancangan Penyampaian Perkhidmatan PPK

... dalam SPK BPG dan IPM... dipinda kepada ...dalam SPK BPG dan IPG...

... Perancangan Tahunan BPG dan Institut ... dipinda kepada ... Perancangan Tahunan BPG dan IPG...

Dokumen yang berkaitan:

BPG-PPK-PT-06 Perancangan Tahunan BPG dan Institut ... dipinda kepada ... Perancangan Tahunan BPG dan IPG...

BPG-PPK-PT-11Pelaksanaan GERKO ... dipinda kepada ... Pelaksanaan Kokurikulum ...

30.

04/00

01.02.07

40/56

7.2.2 ... dihebahkan kepada staf dalam organisasi ... dipinda kepada dihebahkan kepada anggota organisasi...

31.

04/00

01.02.07

41/56

BPG-PPK-PT-06Perancangan Tahunan BPG dan Institut ... dipinda kepada ... Perancangan Tahunan BPG dan IPG...

32.

04/00

01.02.07

43/56

7.4.1 Proses Perolehan

BPG perlu memastikan barangan dan perkhidmatan yang diperoleh untuk melaksanakan PPK menepati keperluan perolehan yang ditetapkan. Tahap dan jenis kawalan yang dikenakan ke atas pembekal bergantung pada kesan terhadap perkhidmatan PPK .

…Dipinda kepada …

BPG perlu memastikan barangan dan perkhidmatan yang diperoleh untuk melaksanakan PPK menepati keperluan perolehan yang ditetapkan. Jenis dan Tahap kawalan ke atas pembekal dan bahan yang diperolehi hendaklah bergantung kepada kesan perolehan bahan tersebut ke atas proses pemberian perkhidmatan yang seterusnya atau perkhidmatan akhir yang disampaikan kepada pelanggan.

33.

04/00

01.02.07

45/ 56

f. menyerahkan senarai pelajar yang tamat latihan ke Bahagian Sekolah untuk penempatan. Maklum balas daripada pelanggan tentang prestasi PPK dianalisis dalam tempoh enam bulan selepas penempatan.

... dipinda kepada ...

f. menyerahkan senarai pelajar yang tamat latihan ke Bahagian Sekolah, Jabatan Pendidikan Teknikal, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral serta Jabatan Pendidikan Khas untuk penempatan. Maklum balas daripada pelanggan tentang prestasi PPK dianalisis dalam tempoh enam bulan selepas penempatan.

7.5.3 Identifikasi dan kemudahankesanan

... Setiap Institut juga ... dipinda kepada ... setiap IPG

... kepada nama Institut ... dipinda kepada ... kepada IPG

34.

04/00

01.02.07

48/56

8.1 Pengenalan

b. memastikan kepatuhan kepada SPK BPG-IPM; dan

...dipinda kepada...

b. memastikan kepatuhan kepada SPK BPG-IPG; dan

35.

04/00

01.02.07

49/56

b. ... Dapatan audit direkodkan secara bertulis dan dilaporkan kepada WP atau TWP yang bertanggungjawab mengambil tindakan pembetulan segera. WP atau TWP juga bertanggungjawab untuk memastikan audit susulan dijalankan bagi memastikan tindakan pembetulan ke atas ketidakpatuhan yang ditemui dilaksanakan dengan berkesan. Tindakan pembetulan yang tidak melibatkan dasar dilaksanakan oleh WP atau TWP dan dilaporkan kepada MKSP.

WP atau TWP bertanggungjawab memastikan tindakan pembetulan yang diputuskan oleh PT berkaitan dengan dasar dilaksanakan dan diambil tindakan susulan.

Audit Dalaman dijalankan sekurang-kurangnya dua kali setahun sebelum MKSP diadakan.

...dipinda kepada...

Dapatan audit direkodkan secara bertulis dan dilaporkan kepada WP atau TWP yang bertanggungjawab memastikan tindakan pembetulan diambil dengan segera. WP atau TWP juga bertanggungjawab untuk memastikan audit susulan dijalankan bagi memastikan tindakan pembetulan ke atas ketidakpatuhan yang ditemui dilaksanakan dengan berkesan. Tindakan pembetulan yang tidak melibatkan dasar dilaksanakan oleh WP atau TWP dan dilaporkan kepada MKSP.

WP atau TWP bertanggungjawab memastikan tindakan pembetulan yang diputuskan oleh PT berkaitan dengan dasar dilaksanakan dan diambil tindakan susulan.

Audit Dalaman dijalankan sekurang-kurangnya dua kali setahun. Pengauditan perlu dilaksanakan sebelum MKSP .

36.

04/00

01.02.07

50/56

b.Semasa Proses Perkhidmatan PPK

Proses penyemakan perkhidmatan PPK yang dijalankan semasa proses adalah seperti yang berikut:

i.Pengajaran dan Pembelajaran, Praktikum, GERKO

Komponen dalam proses pengajaran dan pembelajaran diperiksa dan dinilai untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berkesan mengikut struktur kurikulum, sukatan pelajaran dan garis panduan Gerko dan Praktikum melalui:

· pemantauan proses pengajaran dan pembelajaran, praktikum dan GERKO; dan

· penilaian ke atas kemudahan pengajaran dan pembelajaran, praktikum, dan GERKO.

…dipinda kepada…

b.Semasa Proses Perkhidmatan PPK Proses penyemakan perkhidmatan PPK yang dijalankan pada peringkat pemerosesan adalah seperti yang berikut:

i.Pengajaran dan Pembelajaran, Praktikum, Kokurikulum

Komponen dalam proses pengajaran dan pembelajaran diperiksa dan dinilai untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berkesan mengikut struktur kurikulum, sukatan pelajaran dan garis panduan Kokurikulum dan Praktikum melalui:

· pemantauan proses pengajaran dan pembelajaran, praktikum dan Kokurikulum; dan

· penilaian ke atas kemudahan pengajaran dan pembelajaran, praktikum, dan Kokurikulum.

37.

04/00

01.02.07

50/56

ii. Kelayakan menduduki peperiksaan

…Gerko… dipinda kepada ... Kokurikulum...

38.

04/00

01.02.07

51/56

i. Menyemak transkrip keputusan peperiksaan pelajar untuk memastikan tanskip itu sebelum diserahkan kepada pelajar;

ii. Menyemak maklumat dalam lembaran Diploma untuk memastikannya betul sebelum diserahkan kepada pelajar; dan

... dipinda kepada...

i. Menyemak transkrip keputusan peperiksaan pelajar untuk memastikan transkrip itu tepat sebelum diserahkan kepada pelajar;

ii. Menyemak maklumat dalam lembaran Diploma dan Ijazah untuk memastikannya betul sebelum diserahkan kepada pelajar; dan

39.

04/00

01.02.07

52/56

b. Proses Pentaksiran

...tatatertib institut ... dipinda kepada... tatatertib IPG.

iii. ... Kerja Kursus dan GERKO... dipinda kepada Kerja Kursus Kokurikulum.

c. Peringkat Akhir

i. ...Mesyuarat JKPPMPG ... dipinda kepada ...Mesyuarat JKPPIPG ...

iii. ...lembaran Diploma yang tersilap... ditambahkan... lembaran Diploma dan Ijazah yang tersilap...

40.

04/00

01.02.07

52/56

BPG-PPK-PT-11Pelaksanaan GERKO ...dipinda kepada...Pelaksanaan Kokurikulum

BPG-PPK-PT-14Penilaian Kerja Kursus dan Taksiran ... dipinda kepada ...Pentaksiran Kerja Kursus

41.

04/00

01.02.07

54/56

8.4 Analisa Data

... Peringkat BPG dan Institut... dipinda kepada ... Peringkat BPG dan IPG...

c. ciri-ciri dan trend... dipinda kepada ... ciri-ciri dan trenda...

... temasuk ... dipinda kepada ... termasuk...

42.

04/00

01.02.07

55/56

... Kajian semula pengurusan ... dipinda kepada ... MKSP.

43.

04/00

01.02.07

55/56

8.5.3 Tindakan Pencegahan

...BPG/IPM ... dipinda kepada ... BPG/ IPG...

44.

04/00

01.02.07

LAMPIRAN 2

BPG-PPK-PT-03 Pengurusan Ujian Kelayakan Pendidikan Guru ... dipinda kepada ... Pengurusan Ujian Kelayakan Pendidikan Guru

BPG-PPK-PT-11Pelaksanaan GERKO ... dipinda kepada ... Pelaksanaan Kokurikulum

BPG-PPK-PT-14Penilaian Kerja Kursus dan Taksiran ... dipinda kepada ... Pentaksiran Kerja Kursus

BPG-PPK-PT-19Penyediaan Aanalisis dan Bank Item serta Analisis Keputusan Peperiksaan ... dipinda kepada... Penyediaan Aanalisis dan Bank Item

BPG-PPK-PT-20Pengurusan Maklumat Penempatan ... Digugurkan.

45.

04/00

01.02.07

LAMPIRAN 3

BPG-PPK-PUP-09Pengurusan Aset dan Stor ... Ditambahkan...

REKOD PINDAAN MK 01 – AUDIT PENSIJILAN SIRIM - QAS INTERNATIONAL

Bil

Keluaran/pindaan

Tarikh

Bahagian/Muka surat

Keterangan Ringkas

1.

05

15.02.08

1

DATO’ HJH NOOR REZAN BINTI BAPOO HASHIM

TIMBALAN KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA – JABATAN SEKOLAH

(Pengurusan Tertinggi)

Dipinda kepada

DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN

SEKTOR PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN

(Pengurusan Tertinggi)

2.

05

15.02.08

4

Senarai Induk Edaran Terkawal

Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia - Jabatan Sekolah (Pengurusan Tertinggi)

Dipinda kepada

Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia - Pembangunan Profesionalisme Keguruan (Pengurusan Tertinggi)

3.

05

15.02.08

4

Senarai Induk Edaran Terkawal

Ditambah No. Salinan Terkawal 48 Timbalan Pengarah Bahagian Pendidikan Guru – Sektor Pengurusan Institut Pendidikan Guru (Timbalan Wakil Pengurusan)

4.

05

15.02.08

4

Senarai Induk Edaran Terkawal

Ditambah No. Salinan Terkawal 42

KPP Unit Teknologi dan Pengurusan Maklumat (TPM), BPG

5.

05

15.02.08

4

Senarai Induk Edaran Terkawal

Ditambah No. Salinan Terkawal 43

KPP Unit Penyelidikan dan Pembangunan Profesionalisme (R&D), BPG

6.

05

15.02.08

4

Senarai Induk Edaran Terkawal

Ditambah No. Salinan Terkawal 44

KPP Unit Pembangunan, Bekalan dan Kewangan (BPK), BPG

7.

05

15.02.08

5

Senarai Induk Edaran Terkawal

Ditambah No. Salinan Terkawal 45

KPP Unit Latihan dan Pembangunan Staf (LPS), BPG

8.

05

15.02.08

5

Senarai Induk Edaran Terkawal

Ditambah No. Salinan Terkawal 46

KPP Unit Kaunseling dan Keutuhan (KK), BPG

9.

05

15.02.08

5

Senarai Induk Edaran Terkawal

Ditambah No. Salinan Terkawal 47

KPP Unit Khidmat Pengurusan (KP), BPG

10.

05

15.02.08

7

Senarai Induk Edaran Terkawal IPG

Ditambah No. Salinan Terkawal 54

Ketua Jabatan PraSekolah

11.

05

15.02.08

8

1.4. MK ini hanya terpakai dan berkuat kuasa setelah diluluskan oleh Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (TKPPM) - Jabatan Sekolah sebagai Pengurusan Tertinggi (PT).

Dipinda kepada

1.4. MK ini hanya terpakai dan berkuat kuasa setelah diluluskan oleh Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (TKPPM) –Pembangunan Profesional Keguruan sebagai Pengurusan Tertinggi (PT).

12.

05

15.02.08

10

1.7.1. Majlis Profesional, Pengurusan, dan Pentadbiran (MPPP) ialah jawatankuasa tertinggi peringkat BPG dan IPG bagi membuat keputusan mengenai dasar, akademik, pengurusan, dan pentadbiran, bukan akademik dan hal ehwal pelajar.

Dipinda kepada

1.7.1. Majlis Profesional, Pengurusan, dan Pentadbiran (MPPP) dan Mesyuarat Pengurusan Pendidikan Guru ialah jawatankuasa tertinggi peringkat BPG/ IPG bagi membuat keputusan mengenai dasar, akademik, pengurusan kewangan dan pengurusan pentadbiran, bukan akademik dan hal ehwal pelajar.

13.

05

15.02.08

11

2.1 Pengenalan

BPG merupakan satu bahagian dalam Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan Jabatan Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia yang bertanggungjawab merancang dan memantau Pengurusan Pendidikan Keguruan (PPK) yang dilaksanakan oleh IPG.

Dipinda kepada

Penstrukturan semula Kementerian Pelajaran Malaysia berdasarkan kepada tiga fungsi. BPG merupakan satu bahagian dalam fungsi Pembangunan Profesionalisme Keguruan, Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian ini bertanggungjawab merancang dan memantau Pengurusan Pendidikan Keguruan (PPK) yang dilaksanakan oleh IPG.

REKOD PINDAAN MK 01 – MKSP 2/2008

Bil

Keluaran/pindaan

Tarikh

Bahagian/Muka surat

Keterangan Ringkas

1

05

15.02.08

11

14

15

17

18

19

20

29

38

46

47

Tambah pada 2.2 Fungsi (untuk Unit KDP):

2.2.9 merancang dan melaksana program peningkatan akademik dan profesionalisme guru

2.6.1.1. ”TKPPM Jabatan Sekolah” diganti dengan ”TKPPM Pembangunan Profesionalisme Keguruan”

2.6.1.4 (a) ”Unit Dasar, Perancangan dan Pembangunan” diganti dengan ”Unit Dasar, Perancangan dan Penyelidikan” (DPP)

Maklumat dan Komunikasi (TMK)” diganti dengan ” Unit Teknologi Pengurusan Maklumat (TPM)”

”Unit Penyelidikan dan Pembangunan Profesionalisme (R&D) di bawah penyeliaan dan pemantauan oleh Pengarah Bahagian Pendidikan Guru”

diganti dengan ”Unit Penyelidikan dan Pembangunan Profesionalisme (R&D) yang diwujudkan secara pentadbiran diletak di bawah penyeliaan dan pemantauan Pengarah Pendidikan Guru”

2.6.1.9. Ayat ”Setiap IPG diketuai oleh seorang Pengarah yang dibantu oleh seorang Timbalan Pengarah.

diganti dengan

”Setiap IPG diketuai oleh seorang Pengarah yang dibantu oleh seorang atau dua orang Timbalan Pengarah.”

Skop Pelaksanaan

”Sistem kualiti yang dilaksanakan ialah perkhidmatan Pengurusan Pendidikan Keguruan (PPK) bagi pelajar sepenuh masa untuk praperkhidmatan, iaitu Kursus Diploma Perguruan Malaysia (KDPM), Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI), dan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) termasuk kursus persediaan. Sistem kualiti ini dilaksanakan di BPG dan di 27 buah IPG berasaskan MS ISO 9001:2000” diganti dengan

“Sistem kualiti yang dilaksanakan BPG ialah Pengurusan Pendidikan Keguruan (Praperkhidmatan) di IPG.

Sistem kualiti yang dilaksanakan IPG ialah Perkhidmatan Pengurusan Pendidikan Keguruan (PPK) bagi pelajar praperkhidmatan sepenuh masa, iaitu Kursus Diploma Perguruan Malaysia (KDPM), Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI), Kursus Persediaan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) dan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)”.

Objektif Unit Pembangunan, Bekalan dan Kewangan 3.3.2 b (v)

Perkataan ”pengurusan” digugurkan

Objektif Unit LPS 3.3.2 c (ii)

”Proses kenaikan pangkat bagi AKS yang telah memenuhi syarat dilaksanakan mengikut tempoh perkhidmatan yang ditetapkan” digugurkan.

Seluruh objektif Unit Kaunseling dan Keutuhan 3.3.2 (d) digugurkan

Objektif Unit Dasar, Perancangan dan Penyelidikan 3.3.2 e (iii)

”Dasar latihan dan perancangan pendidikan keguruan memenuhi Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework)”

diganti dengan

“Dasar latihan dan perancangan pendidikan guru akur kepada Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework) dengan memenuhi kriteria dan standard yang ditetapkan enam bulan sebelum guru pelatih dianugerahkan ijazah”.

Objektif Unit TPM 3.3.2 (g)

”Unit Teknologi Dan Pengurusan Maklumat” diganti dengan ”Unit Teknologi Pengurusan Maklumat (TPM)”

Objektif Unit TPM 3.3.2 g (i)

”keberkesanan pengendalian makmal pengajaran dan pembelajaran memenuhi 80% keperluan latihan di IPG”;

diganti dengan ”keberkesanan perkhidmatan makmal pengajaran dan pembelajaran memenuhi 80% kepuasan pelanggan di IPG;”

Objektif Unit Khidmat Pengurusan 3.3.2 (h) ”Urusan perjawatan, perkhidmatan dan pentadbiran BPG dilaksanakan dengan cekap dan teratur berdasarkan arahan-arahan dan peraturan yang sedang berkuatkuasa”

diganti dengan

ipengisian kekosongan perjawatan dapat dipenuhi sekurang-kurangnya 80% daripada yang diluluskan;

ii.pengurusan pejabat BPG-IPG dilaksanakan mengikut pekeliling dan peraturan yang sedang berkuatkuasa.

Objektif Unit Kurikulum 3.3.2 i

Unit Kurikulum memastikan

(ii) ”pemantauan keberkesanan pelaksanaan kurikulum dijalankan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh satu pusingan pertama pelaksanaan dan berikutnya secara berkala”

diganti dengan

”pemantauan keberkesanan kurikulum dijalankan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh satu pusingan pertama pelaksanaan berdasarkan program yang berikut:

a) KDPM - tiga tahun

b) KPLI - setahun

c) Kursus Persediaan - satu setengah tahun

PISMP - empat tahun”

Tambah objektif Unit Kurikulum seperti berikut:

iii menyemak semula kurikulum yang telah dilaksanakan berdasarkan kepada surat punca kuasa atau mengikut ketetapan yang berikut:

a) KDPM - dua pusingan (enam tahun)

b) KPLI - lima pusingan (lima tahun)

c) Kursus Persediaan - 4 pusingan (enam tahun)

PISMP - dua pusingan (lapan tahun)

4.2.3Kawalan ke Atas Dokumen

Perkataan TKPPM diganti dengan Pengarah Pendidikan Guru

Sebarang pindaan dalam MK mesti mendapat kelulusan TKPPM, dan pindaan dalam PK dan AK perlu mendapat kelulusan daripada WP. WP dibantu oleh Pegawai Dokumen (PD) bagi menyelaraskan tugas yang berkaitan dengan kawalan dokumen.

diganti dengan Pindaan dalam MK PK, AK dan dokumen rujukan perlu mendapat kelulusan Pengurusan Tertinggi. Pengurusan Tertinggi dibantu oleh Pegawai Dokumen (PD) bagi menyelaraskan tugas yang berkaitan dengan kawalan dokumen

4.2.3 (b) Frasa ”bahagian yang” digugurkan

4.2.3 (e) Frasa ”terkini sentiasa dalam keadaan boleh dibaca dan mudah dikesan” digugurkan

4.2.3 (g) ”Menghalang penggunaan dokumen usang dan dokumen ini perlu ditandakan dan sekiranya disimpan untuk sebarang tujuan”

diganti dengan ”Mengelak penggunaan dokumen usang dan memberi identifikasi yang sesuai sekiranya disimpan untuk sebarang tujuan “

Di bawah 6.3 Infrastruktur, dokumen yang berkaitan, yang perlu ditambah:

a) BPG-PPK-PT-13: Penggubalan Kertas Soalan Dan Peraturan Memberi Markah

b) BPG-PPK-PT-14: Pentaksiran Kerja Kursus

c) BPG-PPK-PT-16: Pemeriksaan Kertas Jawapan Bertulis

d) BPG-PPK-PT-19:Penyediaan Analisis Dan Bank Item

6.4 Persekitaran kerja:

Ayat “BPG hendaklah mengenal pasti .... organisasi” ditambah dengan

... melalui:.

— kaedah kerja yang kreatif dan peluang untuk melibatkan sebahagian besar anggota organisasi bagi merealisasikan potensi mereka;

— panduan dan peraturan keselamatan, termasuk penggunaan peralatan keselamatan,

— ergonomik,

— tempat kerja,

— interaksi sosial,

— kemudahan untuk anggota organisasi,

— kepanasan, cahaya, peredaran udara dan kelembapan, dan

— hygiene, kebersihan, bunyi, getaran dan pencemaran

7.5.2 Validasi Proses Pemberian PPK

Ayat ”Subseksyen ini dikecualikan kerana semua proses PPK boleh diverifikasi.” digantikan dengan:

”BPG hendaklah membuat validasi ke atas mana-mana proses penyediaan dan penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan yang hanya boleh diukur sama ada memenuhi kehendak pelanggan atau tidak setelah perkhidmatan tersebut disampaikan kepada pelanggan. Validasi hendaklah menunjukkan keupayaan proses penyediaan dan pembelian perkhidmatan menghasilkan perkhidmatan yang memenuhi keperluan-keperluan yang telah dirancang dan ditetapkan. BPG hendaklah:

a.Menentukan kriteria untuk penyemakan dan kelulusan proses-proses berkenaan;

b.Kelulusan peralatan dan personel berkelayakan;

c.Pengguna kaedah di prosedur yang tertentu;

d.Menyenggara rekod (lihat 4.2.6); dan

e.Membuat validasi semula..

7.6 Kawalan Alat Pemantauan dan Pengukuran

Ganti seksyen ini dengan ayat:

”Subseksyen ini dikecualikan kerana peralatan/ kaedah penilaian tidak perlu dikalibrasi atau diverifikasi”.

Muka surat 49

8.2.2 Audit Dalaman

Tambah ayat

”Program audit dirancang dengan mengambilkira status dan kepentingan sesuatu proses dan bidang yang akan diaudit selain daripada mengambilkira hasil audit yang lepas. Kriteria-kriteria audit, skop, kekerapan dan kaedah pengauditan juga ditentukan.”

selepas ayat ”.... merangkumi tarikh audit, proses yang perlu diaudit”

8.4 Analisis Data

Frasa ”(rujuk Lampiran 4)” digugurkan

REKOD PINDAAN PT 01

Bil.

Keluaran/Pindaan

Tarikh

Bahagian/ Muka Surat

Keterangan Ringkas Pindaan

1.

04/00

15.8.07

2/7

Perkara 3.0 RUJUKAN perkara yang digugurkan ialah

3.2,3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 dan 3.12

2.

04/00

15.8.07

3/7

Perkara 4.1 Istilah, perkara yang digugurkan ialah

4.1.1, 4.1.2, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8

3

04/00

15.8.07

2/7

Pembetulan ejaan Perjawataan kepada Perjawatan dalam 3.4 di bawah RUJUKAN.

4.

04/00

15.8.07

3/7

Perkara 5.0 no. 14 semua bahagian/jabatan ditukar kepada semua unit-unit di BPG

5.

04/00

15.8.07

4/7

Perkara 5.0 perkataan baharu ditukar kepada baru

6.

04/00

15.8.07

4/7

Di bawah tajuk Singkatan (4.2) digugurkan perkataan:

BB - Bahagian Biasiswa

JAPIM - Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

JMP - Jawatankuasa Mesyuarat Pengurusan

JPK - Jabatan Pendidikan Khas

JPP - Jawatankuasa Perancangan Pendidikan

JPT - Jabatan Pengajian Tinggi

JP TEK - Jabatan Pendidikan Teknikal

MAP - Maklumat Asas Pendidikan

PPK - Pusat Perkembangan Kurikulum

7.

04/00

15.8.07

5/7

5/7

6/7

6/7

6/7

6/7

Di bawah 5.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN – Tindakan KPP-DPP digugurkan perkara 2, 3, 4, 5, dan 7

Digugurkan perkara 8,9,10,11

(Tanggungjawab TPPG-LPP)

Tanggungjawab KPP-DPP digugurkan perkara 12, dan 13

Tanggungjawab KPP-DPP digugurkan perkara 17 dan 18

Tanggungjawab TPPG-LPP perkara 19, 20, dan 21

Perkara 22 dan 23 ditambah (Rujuk LAM-PT01-05 dan LAM-PT01-07

16.

04/00

15.8.07

7/7

6.0 REKOD KUALITI

Digugurkan Bil. 1,2,3,4, dan 6

REKOD PINDAAN PT 02

Bil.

Keluaran/

Pindaan

Tarikh

Bahagian/

Muka Surat

Keterangan Ringkas Pindaan

1

04/00

1.02.07

2/6

Di bawah tajuk Objektif (1.0) dibuat pindaan pada ... menjelaskan tentang pengurusan permohonan calon kursus perguruan praperkhidmatan ....

2

04/00

1.02.07

2/6

Di bawah tajuk Skop (2.0) dibuat pindaan pada perkataan Pengambilan ke Permohonan.

3

04/00

1.02.07

2/6

Dibawah tajuk Rujukan (3.0), menjadi,

· Skop kualiti kepada KPLI dan PISMP

· Para 3.2 Iklan Permohonan Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI) dan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)

· para 3.3 e- Panduan Permohonan KPLI dan PISMP

4

04/00

1.02.07

3/6

Dibawah tajuk Definisi (4.0), subtajuk 4.1 Istilah, menjadi,

· para 4.1.2 Definisi Borang Permohonan ditambah.

· para 4.1.3 Definisi diubah kepada

...bermaksud arahan, panduan dan prosedur ketika mengisi borang permohonan secara dalam talian.

· para 4.1.4 Perkataan Nombor Pin menjadi Nombor PIN.

· para 4.1.5 Definisi Buku Panduan Permohonan digugurkan.

5

04/00

1.02.07

4/6

Dibawah tajuk Definisi (4.0), subtajuk 4.2 Singkatan, menjadi,

· PISMP, PIPG, PIN dan KPM ditambah

· KDPM, OMR, KKU, PMP, UKELP, PT, PTR, PAR dan JABP digugurkan.

6

04/00

1.02.07

5/6

Dibawah tajuk Tanggungjawab Dan Tindakan (5.0) dibuat pindaan skop kepada KPLI dan PISMP

· butiran ke 3 menjadi ... Menyediakan bahan dokumentasi dan e-panduan permohonan (Rujuk AK-PT02-01)

· butiran ke 5 menjadi ... Mengurus penjualan nombor PIN permohonan perguruan.

(Rujuk AK-PT02-03)

· butiran ke 7 dan 8, digugurkan.

7

04/00

1.02.07

6/6

Di bawah tajuk Rekod Kualiti (6.0), singkatan PMP ditukar menjadi PIPG.

· butiran 5 dan 6, digugurkan.

· butiran 9, 10, 11 dan 12 digabungkan menjadi, ... e- Panduan Permohanan KPLI dan PISMP

· butiran 13 dan 14, digugurkan.

· butiran 15 menjadi ... Memo kepada BTMK untuk bantuan memproses permohonan

· butiran 16 menjadi ... Analisis dan statistik permohonan dan tawaran calon perguruan.

8

04/00

1.02.07

AK-PT02-01

Tajuk diubah menjadi Arahan Kerja Penyediaan Bahan Dokumentasi dan e-Panduan Permohonan.

· Tindakan Kerja dipinda mengikut prosedur dan kesesuaian seperti di dalam Arahan Kerja.

9

04/00

1.02.07

AK-PT02-02

Singkatan KDPM ditukar kepada PISMP.

10

04/00

1.02.07

AK-PT02-03

Tajuk diubah menjadi Arahan Kerja Pengurusan Penjualan Nombor Pengenalan Individu Permohonan Perguruan.

· Tindakan Kerja dipinda mengikut prosedur dan kesesuaian seperti di dalam Arahan Kerja.

REKOD PINDAAN PT 03

Bil.

Keluaran/

Pindaan

Tarikh

Bahagian/

Muka Surat

Keterangan Ringkas Pindaan

1.

04/00

1.02.07

2/8

Dibawah tajuk Objektif (1.0) dibuat pindaan pada singkatan UKELP ke Ujian Kelayakan dan pindaan ayat pada baris dua ….dan pentadbiran ujian….

2.

04/00

1.02.07

2/8

Dibawah tajuk Skop(2.0) dibuat pindaan pada singkatan UKELP ke Ujian Kelayakan.

3.

04/00

1.02.07

2/8

Dibawah tajuk Rujukan (3.0) para 3.1 digugurkan nombor-nombor 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15.

4.

04/00

1.02.07

2/8

Dibawah tajuk Rujukan (3.0) para 3.3 digugurkan singkatan KDPM dan ditukar ke PISMP.

5.

04/00

1.02.07

2/8

Dibawah tajuk Rujukan (3.0) dibuat pindaan pada para 3.5 JPU Keupayaan Verbal, 3.6 JPU Kuantitatif, 3.7 JPU Analitikal, 3.8 JPU Bahasa Inggeris, 3.9 Panduan Penyeliaan, 3.10 Borang Pentadbiran Ujian, 3.11 Arahan Penyeliaan.

6.

04/00

1.02.07

3/8

Dibawah tajuk Definisi (4.0) dibuat pindaan pada para 4.1 pecahan 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8

7.

04/00

1.02.07

4/8

Di bawah para Singkatan (4.2) digugurkan singkatan KS, SUP, PT, PTR, UKELP, KDPM.

8.

04/00

1.02.07

4/8

Di bawah para Singkatan (4.2) dibuat pindaan singkatan KSUK Ketua Sub Unit Ujian Kelayakan, MTeST Malaysian Teacher Selection Test., PISMP-IPG Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan.

9.

04/00

1.02.07

5/8

Di bawah tajuk Tanggungjawab dan Tindakan (5.0) maklumat dalam para 5A hingga para 5C ditukar sepenuhnya kepada maklumat baru seperti dalam para 5.1 hingga 5.3.

10.

04/00

1.02.07

8/8

Di bawah tajuk Rekod Kualiti (6.0) dibuat pindaan dalam lajur Nama Rekod bilangan 1 – 11, lajur Tempoh Simpanan dari 3 tahun kepada 1 tahun.

11.

04/00

1.02.07

AK-PT03-01

Dibawah tajuk Arahan Kerja Penyediaan Soalan UKELP ditukar kepada Arahan Kerja Penggubalan Soalan, di bawah lajur Tanggungjawab ditukar KS ke KSUK dan PP. Di bawah lajur Tindakan maklumat baru 1 – 5 dimasukkan.

12.

04/00

1.02.07

AK-PT03-02

Dibawah tajuk Arahan Kerja Pelaksanaan UKELP ditukar kepada Arahan Kerja Pentadbiran Ujian, di bawah lajur Tanggungjawab dan Tindakan ditukar keseluruhannya.

13.

04/00

1.02.07

AK-PT03-03

Dibawah tajuk Arahan Kerja Pelaksanaan Ujian INSAK Untuk KPLI ditukar kepada Arahan Kerja Pelaksanaan Ujian INSAK untuk PISMP. Di bawah lajur Tanggungjawab singkatan KS ditukar ke KSUK dan di bawah lajur Tindakan bilangan 4 singkatan KPLI di tukar ke PISMP.

14

04/00

1.02.07

LAM-PT03-01

Borang LAM-PT03-01 - LAM-PT03-11 dibuat perubahan keseluruhannya dari aspek tajuk dan semua butiran dalam borang berkenaan.

15

04/00

1.02.07

LAM-PT03-02

16

04/00

1.02.07

LAM-PT03-03

17

04/00

1.02.07

LAM-PT03-04

18

04/00

1.02.07

LAM-PT03-05

19

04/00

1.02.07

LAM-PT03-06

20

04/00

1.02.07

LAM-PT03-07

21

04/00

1.02.07

LAM-PT03-08

22

04/00

1.02.07

LAM-PT03-09

23

04/00

1.02.07

LAM-PT03-10

24

04/00

1.02.07

LAM-PT03-11

REKOD PINDAAN PT 04

Bil.

Keluaran/Pindaan

Tarikh

Bahagian/ Muka Surat

Keterangan Ringkas Pindaan

1

04/00

01.02.07

2/11

Para 1.0: perkataan “untuk” selepas ”Prosedur ini bertujuan” digugurkan. Frasa ”kursus perguruan” ditambah selepas frasa ”pengurusan temu duga calon”. Frasa ”mengikut Buku Panduan Temu Duga” digugurkan

2

04/00

01.02.07

2/11

Para 2.0: frasa ”calon praperkhidmatan”, ”skor tara dan” dan perkatan ”temu duga” selepas ”skor merit” digugurkan

3

04/00

01.02.07

2/11

3/11

Para 3.2, 3.5 dan 3.10: perkataan ”KDPM” digantikan dengan ”PISMP”.

Para 3.4: digugurkan.

Para 3.7: farasa ”Pengambilan KDPM” digantikan dengan ”Permohonan PISMP”

3.9: frasa ”Ujian Kelayakan Pendidikan Guru (UKELP)” ditukar kepada ”Ujian Pemilihan Guru Malaysia (MTeST)

Para 4.1.1: frasa ”telah menghadiri Kursus Dinamika Menemu Duga dan” digugurkan.

Para 4.1.2: frasa ”membantu Panel Temu Duga” digugurkan.

Para 4.1.3: frasa ”jumlah skor calon bagi Kemahiran” ditukar kepada ” jumlah skor yang diberi bagi menilai calon dalam kemahiran”.

Para 4.1.4: ditambah ”dengan penilaian panel temu duga keseluruhan” dihujung ayat.

Para 4.1.5: frasa ” dalam Borang Temu Duga bermaksud jumlah skor calon berdasarkan kepada keputusan peperiksdaan mereka” ditukar kepada ” bermaksud jumlah skor diperolehi calon berdasarkan keputusan peperiksaan dan taraf akademik mereka”.

Para 4.1.6: frasa ”jumlah skor berdasarkan penglibatan calon dalam kokurikulum” ditukat kepada ”jumlah skor yang diperolehi berdasarkan penglibatan calon dalam kegiatan kokurikulum”.

Para 4.1.7: frasa ”bermaksud skor tara temu duga” ditukar kepada ”bermaksud jumlah skor tara temu duga”.

Para 4.1.8: frasa ”Senarai Harian” ditukar kepada ”Laporan Harian”

Para 4.1.9: ditambah ”markah” sebelum frasa ”yang tertinggi hingga yang terendah”.

3

04/00

01.02.07

4/11

Para 4.1.11 digugurkan.

Para 4.1.14 perkataan ”bahan-bahan” ditukarkan kepada ”dokumen”.

Para 4.1.15 ditambah ”dan laporan” sebelum ”setiap calon yang ditemu duga”.

Para 4.1.16 perkataan ”Tiket Panggilan” ditukar kepada ”Surat Panggilan”.

Para 4.1.17 dan 4.1.18: frasa ”mengandungi maklumat dan panduan pemarkahan” ditukar kepada ”maklumat, prosedur dan panduan pemarkahan”.

4

04/00

01.02.07

5/11

Para 4.1.19: frasa ”butiran diri calon” ditukar kepada ”butiran peribadi diri calon”.

Para 4.1.20: frasa ”perbincangan dalam Temu Duga” ditukar kepada ”perbincangan calon-calon dalam temu duga”.

Para 4.1.24: frasa ”Fail Harian Temu Duga Calon” ditukar kepada ”Fail Harian Temu Duga” .

Para 4.1.24 b) ”Senarai Harian Temu Duga” ditukar kepada ”Senarai Kehadiran Calon Temu Duga”

Para 4.1.24 ditambah dengan ”c) Laporan Harian Temu Duga”.

Para 4.1.26: frasa ” yang terlibat dalam menemu duga” ditukar kepada ”yang dilantik dalam menemu duga”.

Para 4.1.27: frasa ”Pengarah-Pengarah Maktab / Timbalan-Timbalan Pengarah Maktab dan Pegawai-Pegawai BPG” ditukar kepada ”pegawai”.

5

04/00

01.02.07

6/11

Para 4.2 ”KDPM: Kursus Diploma Perguruan Malaysia” ditukar kepada ”PISMP: Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan”.

Para 4.2 ”KS: Ketua Subunit” ditukar kepada ”KSTD: Ketua Subunit Temu Duga”.

Para 4.2 ”UAPJ: Ujian Amali Penilaian Jasmani” ditukar kepada ”Ujian Amali Pendidikan Jasmani”.

Para 4.2 ”Unit PMP: Unit Pengurusan Maktab Perguruan” ditukar kepada ”UNIT PIPG: Unit Pengurusan Institut Pendidikan Guru”.

6

04/00

01.02.07

7/11

Para 5.2 a) digugurkan

b) perkataan ”KDPM” digugurkan

f) frasa ”Instrumen penilaian amali PJ (Borang UAPJ) digantikan dengan ”Instrumen penilaian amali (Muzik dan PJ)

h) tambah ”Makluman” sebelum ”Arahan kepada calon”

Para 5.3 ”Menyediakan senarai panel” ditukar kepada ”Mengemas kini senarai panel” dan ditambah ”(Rujuk AK-PT04-01)” di akhir ayat.

Para 5.4 ”Menyediakan Jadual Agihan Calon” ditukar kepada ”Menetapkan jadual temu duga calon”.

Para 5.5: frasa ”bidang berkaitan berdasarkan Jadual Agihan Calon” digugurkan.

7

04/00

01.02.07

7/11

Para 5.7 d) digugurkan

8

04/00

01.02.07

8/11

Para 5.8 b) ”Senarai Harian Temu Duga” ditukar kepada ” Senarai Kehadiran Calon Temu Duga”

Ditambah 5.8 d) ”Laporan Harian Temu Duga”

9

04/00

01.02.07

8/11

Para 5.9 b) ditambah perkataan ”Makluman” sebelum ”Arahan Kepada Calon”

Para 5.9 d) dugugurkan

Para 5.9 e) digantikan dengan ”Instrumen Amali (Muzik dan PJ)

Para 5.9 f) ditambah perkataan ”Borang” sebelum ”Maklumat Diri Calon”

Para 5.9 i) ”Contoh Iklan” ditukar kepada ”Iklan Permohonan”

Para 5.9 j) dan k) ditambah perkataan ”Contoh” diawal penyataan

Para 5.9 m) digugurkan dan digantikan dengan ”Contoh Borang Laporan Temu Duga Harian”

Para 5.9 n) perkataa ”Tiket” digantikan dengan perkataa ”Surat”

Para 5.9 o) digugurkan

10

04/00

01.02.07

8/11

Perkara baru di masukkan pada Para 5.10 iaitu Menyediakan Fail Temu Duga Harian yang mengandungi perkara berikut:

a) Instrumen Temu Duga Individu

b) Instrumen Temu Duga Kumpulan

c) Borang Laporan Temu Duga Harian

d) Senarai Kehadiran Calon Temu Duga

e) Rangsangan Temu Duga Kumpulan

11

04/00

01.02.07

8/11

Para 5.10 asal menjadi Para 5.11

12

04/00

01.02.07

8/11

Para 5.11 asal digugurkan

13

04/00

01.02.07

9/11

Para 5.13 digugurkan digantikan dengan ”Mengedarkan Fail Temu Duga Harian kepada pusat-pusat temu duga”

14

04/00

01.02.07

9/11

Para 5.15 frasa ”daripada Pengerusi Temu Duga” digugurkan

Para 5.16 frasa ”Senarai Harian Temu Duga” ditukar kepada ”Laporan Temu Duga Harian”

15

04/00

01.02.07

9/11

Para 5.17 ditukar kepada ”Key-in markah temu duga untuk diproses bagi mendapatkan skor tara dan skor merit calon”

Para 5.18 frasa ”skor tara dan” digugurkan

16

04/00

01.02.07

10/11

Para 6.4 digugurkan

Para 6.5 ditambah perkataan ”Amali” dihujung perkataan ”Penilai”

Para 6.8 digantikan dengan ”Borang Laporan Temu Duga Harian”

Para 6.11 ditambah ”Makluman” diawal penyataan

Para 6.12 ditukar kepada ”Instrumen Amali (Muzik dan PJ)”

Para 6.13 ditukar kepada ”Borang Maklumat Diri Calon”

Para 6.16 ditukar kepada ”Iklan Permohonan”

17

04/00

01.02.07

AK-PT04-01

Perkara 3: ditambah ”dan unjuran” sebelum ”dalam mesyuarat Unit PPP”

Perkara 6: ditukar kepada ”Menyediakan jadual temu duga calon yang layak dipanggil temu duga mengikut pusat ujian”

Perkara 7 a) digugurkan

Perkara 7 b) ”KDPM” ditukar kepada ”PISMP” dan ditambah ”/KPLI”

Perkara 7 c) ditukar kepada ”Senarai kehadiran calon temu duga”

Perkara 7 e) dimasukkan perkara baru iaitu ”Borang Laporan Temu Duga Harian”

18

04/00

01.02.07

AK-PT04-01

Perkara 8 ditukar kepada ”Memaklumkan surat panggilan temu duga kepada calon secara dalam talian”

19

04/00

01.02.07

AK-PT04-02

Perkara 4 ditambah ”dan kemahiran Muzik calon” selepas frasa ”Pendidikan Jasmani”

Perkara 5 ditambah perkataan ”mengesahkan” perkataan ” Menyemak”

Perkara 10 ditambah diawalnya dengan ”Pengerusi dan ahli” dan perkataan ”calon” diakhir penyataan

Perkara 13 ”Senarai Harian” ditukar kepada ”Laporan Temu Duga Harian”

REKOD PINDAAN PT 05

Bil.

Keluaran/Pindaan

Tarikh

Bahagian/ Muka Surat

Keterangan Ringkas Pindaan

1

04/00

1.02.07

2/7

Di bawah tajuk Skop (2.0) pada baris kedua ditambah frasa ....ke Institut Pendidikan Guru (IPG) ......

pada baris kelima ditambah ayat ....Seterusnya maklumat calon yang tamat kursus diterima daripada IPG dan diserahkan ke Bahagian Sekolah (BS), Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (JAPIM) dan Jabatan Pendidikan Khas (JPK) bagi tujuan penempatan ke sekolah.

2

04/00

1.02.07

2/7

Di bawah tajuk Rujukan (3.0) pada para 3.3 pindaan KDPM kepada PISMP dan para 3.4 digugurkan.

3

04/00

1.02.07

2/7

Di bawah tajuk Definisi (4.0) pada para 4.1.1 pindaan Kursus Diploma Perguruan Malaysia kepada PISMP dan para 4.1.3 digugurkan.

4

04/00

1.02.07

3/7

Di bawah tajuk Definisi (4.0) pada para 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.9, 4.1.10, 4.1.11 digugurkan.

5

04/00

1.02.07

3/7

Di bawah tajuk Definisi (4.0) bilangan 4.1.8 ditukar lepada 4.1.3, bilangan 4.1.2 ditukar lepada 4.1.4 dan butiran KDPM ditukar kepada PISMP.

6

04/00

1.02.07

3/7

Di bawah tajuk Definisi (4.0) bilangan 4.1.13 ditukar kepada 4.1.5 dan ditambah ayat pada penghujung ayat sedia ada iaitu ”Buku Panduan Tawaran dimasukkan dalam Laman Web Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

7

04/00

1.02.07

4/7

Di bawah tajuk Definisi (4.0) para 4.1.14 digugurkan.

8

04/00

1.02.07

4/7

Di bawah tajuk Singkatan (4.2) dibuat pindaan pada frasa Unit Pengambilan dan Penempatan Pelajar ke IPG, Unit PMP ditukar kepada PIPG, KDPM ditukar kepada PISMP (Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan).

Singkatan baru yang ditambah ialah KPM (Kementerian Pelajaran Malaysia).

Singkatan MPPK dan frasa digugurkan.

9

04/00

1.02.07

5/7

Di bawah tajuk Tanggungjawab dan Tindakan (5.0) pada para 5.3 dan 5.6 dibuat pindaan pada KDPM kepada PISMP.

10

04/00

1.02.07

5/7

Di bawah tajuk Tanggungjawab dan Tindakan (5.0) pada para 5.8 dibuat pindaan pada ayat lepada “Memilih calon yang layak dan calon gantian/simpanan secara berpusat berdasarkan kriteria pemilihan tawaran yang telah diluluskan.

11

04/00

1.02.07

5/7

Di bawah tajuk Tanggungjawab dan Tindakan (5.0) pada para 5.11 digugurkan.

12

04/00

1.02.07

5/7

Di bawah tajuk Tanggungjawab dan Tindakan (5.8) pada para 5.13 ayat ditukar lepada “Memaparkan maklumat senarai calon berjaya melalui laman web sekurang-kurangnya sepuluh hari bekerja sebelum tarikh pendaftaran.

13

04/00

1.02.07

6/7

Di bawah tajuk Tanggungjawab dan Tindakan (5.0) pada para 5.14 di bawah pecahan 5.14.1, 5.14.2, para 5.16 di bawah pecahan 5.16.1, 5.16.2, dan para 5.21 dibuat pindaan pada singkatan KDPM kepada PISMP.

14

04/00

1.02.07

6/7

Di bawah tajuk Tanggungjawab dan Tindakan (5.0) para 5.15, 5.16.3, 5.19, 5.20 digugurkan.

15

04/00

1.02.07

6/7

Di bawah tajuk Tanggungjawab dan Tindakan (5.0) dibuat penambahan ”KS, PP dan PT” pada lajur Tanggungjawab dan pada lajur Tindakan dibuat penambahan para 5.18 dengan huraian ”Menerima borang maklumat dan senarai nama calon yang tamat kursus dari IPG untuk diserahkan ke BS, JAPIM, dan JPK bagi tujuan penempatan ke sekolah-sekolah

16

04/00

1.02.07

7/7

Di bawah tajuk Rekod Kualiti (6.0) pada bilangan 5, 6 dan 7 dibuat pindaan pada singkatan KDPM ke PISMP.

17

04/00

1.02.07

7/7

Di bawah tajuk Rekod Kualiti (6.0) bilangan 9, dan 12 digugurkan

18

04/00

1.02.07

AK-PT05-01

Di bawah lajur tindakan bilangan 2 singkatan PMP ditukar ke PIPG.

19

04/00

1.02.07

AK-PT05-02

Di bawah lajur tindakan bilangan 1 dibuat pindaan dengan menggugurkan frasa ”..dan penangguhan..”.

20

04/00

1.02.07

AK-PT05-02

Di bawah lajur tindakan bilangan 3 dan 6 digugurkan.

21

04/00

1.02.07

AK-PT05-03

AK-PT05-03 digugurkan.

22

04/00

1.02.07

BPG-PPK-PT-20

PT-20 digabungkan dengan PT-05 mengikut kesesuaian proses kerja.

REKOD PINDAAN PT 06

Bil.

Keluaran/ Pindaan

Tarikh

Bahagian/ Muka Surat

Keterangan Ringkas Pindaan

1

04/00

1.02.07

2/7

Perkara 3.8, (MSKP) dipinda kepada (MKSP).

2

04/00

1.02.07

3/7

KUKP dimasukkan dalam 4.1.3 dibawah Istilah (4.1).

3

04/00

1.02.07

4/7

Ketua Unit Khidmat Pengurusan (KUKP) dimasukkan dalam Singkatan (4.2).

4

04/00

1.02.07

4/7

IPG dipinda kepada IPG,M: Institut Pendidikan Guru, Malaysia dalam Singkatan (4.2).

5

04/00

1.02.07

5/7

KUKP dimasukkan dalam Langkah 5.3 dan 5.5 dalam lajur Tanggungjawab.

6

04/00

1.02.07

5/7

(f) ditukarkan kepada (e) dalam langkah 5.4 dalam lajur Tindakan.

7

04/00

1.02.07

5/7

Para 5.5 dipinda kepada ”Mengadakan bengkel bagi menyedia, membincang, dan meluluskan Buku Perancangan Tahunan BPG/IPG. (Rujukan LAM-PT06-02)

8

04/00

1.02.07

5/7

Para 5.6, iaitu ”Mengadakan mesyuarat untuk membincang dan meluluskan Perancangan Tahunan BPG/IPG” digugurkan.

9

04/00

1.02.07

6/7

KUKP dimasukkan dalam Langkah 5.8, 5.9 dan 5.10 dalam lajur Tanggungjawab.

10

04/00

1.02.07

7/7

KUKP dimasukkan dalam 6.3, 6.4 dan 6.5 dalam lajur Lokasi.

11

04/00

1.02.07

LAM-PT06-01

Perkataan Institut dalam tajuk ditukarkan kepada IPG

12

04/00

1.02.07

LAM-PT06-02

Perkataan Institut dalam tajuk ditukarkan kepada IPG

REKOD PINDAAN PT 07

Bil.

Keluaran/ Pindaan

Tarikh

Bahagian/ Muka Surat

Keterangan Ringkas Pindaan

1.

04/00

15.08.07

m.s .2 hingga 7

Perkataan Institut Perguruan digantikan dengan IPG

2.

04/00

15.08.07

2/11

Dalam 2.0 SKOP betulkan ejaan baru kepada baharu

3.

04/00

15.08.07

2/11

Dalam 2.0 SKOP tambah perkataan KDPM, KPLI dan PISMP selepas perkataan pelajar baharu

4.

04/00

15.08.07

4.11

Tambah huraian untuk IPG, KDPM, KPLI dan PISMP

5.

04/00

15.08.07

6/11

Tindakan 10.1 kes penangguhan kursus digugurkan dan diganti dengan bilangan kes tidak layak mendaftar.

6.

04/00

15.08.07

LAM-PT- 07-02

Gugurkan perkataan Maktab

7.

04/00

15.08.07

LAM-PT- 07-05

Betulkan ejaan baru kepada baharu

8.

04/00

15.08.07

LAM-PT- 07-05

Huraian untuk perkara 3 Peringatan Penting dijadikan lebih terperinci

9.

04/00

15.08.07

LAM-PT- 07-08

Item 3 digugurkan dan item 4 dipinda

REKOD PINDAAN PT 08

Bil.

Keluaran/ Pindaan

Tarikh

Bahagian/ Muka Surat

Keterangan Ringkas Pindaan

1.

04/00

1/02/07

BPG-PPK-PT 08 / ,3,4,5,

Perkataan Institut Perguruan digantikan dengan IPG

2.

04/00

1/02/07

BPG-PPK-PT 08 /3 -3.6

Tambah ”Pelajar Baharu ”

3.

04/00

1/02/07

BPG-PPK-PT 08 /4

Kementerian Pendidikan diganti dengan Kementerian Pelajaran Malaysia

4.

04/00

1/02/07

BPG-PPK-PT 08 /4

Tambah huraian untuk IPG, KDPM, KPLI dan PISMP

5.

04/00

1/02/07

BPG-PPK-PT 08 /5

Bahagian Tanggungjawab dan Tindakan Gunakan Pengarah Bahagian Pendidikan Guru dan bukan Pengarah Pendidikan Guru

6.

04/00

1/02/07

LAM-PT- 08-04

Tambah Penilaian Keberkesanan dalam laporan

7.

04/00

1/02/07

LAM-PT- 08-05

Gugurkan item 3 dan ganti dengan taklimat ibu bapa/ waris pelajar

Tambah satu lagi item berkaitan dengan keselesaan dan kebajikan sepanjang Minggu Pengurusan

8.

04/00

1/02/07

LAM-PT- 08-06

Tambah item berkaitan dengan sesi bersama waris dan pengenalan kepada budaya BPG

REKOD PINDAAN PT 09

LAM-PT09-03

Bil.

Keluaran/Pindaan

Tarikh

Bahagian/ Muka Surat

Keterangan Ringkas Pindaan

1

04/00

01.02.2007

Maklumat pertama selepas tajuk

Perkataan “Maktab” diganti dengan “Institut”

2

04/00

01.02.2007

Merujuk jadual, BIL. 3.

Perkataan “Pelaksanan” dibetulkan ejaannya kepada “Pelaksanaan”

Tambah perkataan “dan pembelajaran” selepas perkataan “pengajaran” sebelum perkataan “mengikut….”

3

04/00

01.02.2007

Merujuk jadual, BIL. 4.

Frasa “Berusaha untuk meningkatkan” pada permulaan ayat digugurkan.

4.

04/00

01.02.2007

Merujuk jadual, BIL. 5.

Perkataan “Menyediakan” pada permulaan ayat diganti dengan “Penyediaan”.

5.

04/00

01.02.2007

Merujuk jadual, BIL. 7.

Perkataan “Memantau” pada permulaan ayat diganti dengan “Pemantauan”. Perkataan “memberikan” pada baris yang sama digantikan dengan “pemberian”

6.

04/00

01.02.2007

Merujuk jadual, BIL. 8.

Frasa “Menunjukkan iltizam” pada permulaan ayat diganti dengan “Keiltizaman”.

7.

04/00

01.02.2007

Merujuk jadual, BIL. 10.

Keseluruhan ayat dalam Bil. 10 ini dipinda menjadi:

“Kesedaran yang berterusan terhadap pembangunan modal insan”

AK-PT09-01

Bil.

Keluaran/Pindaan

Tarikh

Bahagian/ Muka Surat

Keterangan Ringkas Pindaan

1

04/00

01.02.2007

Muka surat 1/2 TAJUK KERJA,

Merujuk kepada Jadual : Bil. 1. baris 1

Perkataan “MAKTAB” pada TAJUK KERJA diganti dengan “INSTITUT”

Perkataan “maktab” pada Bil. 1 dalam jadual diganti dengan “institut”

2

04/00

01.02.2007

Muka surat 1/2 Merujuk jadual: Bil. 2.

Singkatan “KJ” pada baris 1 diganti dengan “KJA”:

Frasa “selewat-lewatnya 2 minggu” selepas singkatan MPPP pada baris 2 digugurkan dan tambah tanda “/ “ serta perkataan “Pengarah “ selepas singkatan tersebut menjadi:

“….Mesyuarat MPPP/Pengarah sebelum…”

3

04/00

01.02.2007

Muka surat 1/2 Merujuk jadual: Tajuk bagi Bil. 3.

Tambah perkata “Akademik” pada akhir frasa “Tindakan Ketua Jabatan” menjadi:

“Tindakan Ketua Jabatan Akademik”

4.

04/00

01.02.2007

Muka surat 1/2 Merujuk jadual: Bil. 3.

Keseluruhan ayat dalam Bil. 3 ini dipinda menjadi:

“Menyemak dan membentangkan kertas kerja tersebut untuk mendapatkan kelulusan MPPP/ Pengarah berdasarkan kesesuaian aktiviti, implikasi kewangan serta keselamatannya”.

5.

04/00

01.02.2007

Muka surat 1/2 Merujuk jadual: Bil. 4.

Perkataan “semula” selepas perkataan “dikemukakan” pada baris 1 dipindahkan ke selepas perkataan “Menyemak” pada permulaan ayat menjadi:

“Menyemak semula kertas kerja yang dikemukakan sekiranya ….”

6.

04/00

01.02.2007

Muka surat 2/2 Merujuk jadual: Bil. 6.

Tambah tanda “/ “ serta perkataan “Pengarah “ selepas singkatan MPPP pada baris 1 menjadi:

“….setelah kelulusan MPPP/Pengarah diperoleh.”

Perkataan “pelajar” pada bil. (e) baris 1 diganti dengan “peserta” dan ayat ini terus disambung dengan “insuran tambahan sekiranya melibatkan aktiviti yang berisiko tinggi”.

7.

04/00

01.02.2007

Muka surat 2/2 Merujuk jadual: Bil. 8.

Keseluruhan ayat dalam Bil. 8 ini dipinda menjadi:

“Memberi taklimat persediaan awal kepada peserta mengenai perkara-perkara berikut:”

8.

04/00

01.02.2007

Muka surat 2/2 Merujuk jadual: Bil. 9.

Tambahkan perkataan “disemak” selepas perkataan “berikut “sebelum perkataan “bertolak”. Tambah perkataan “iaitu” selepas frasa “bertolak balik”. Frasa “ yang melibatkan aktiviti bersama-sama pelajar “ digugurkan.

REKOD PINDAAN PT 11

Bil.

Keluaran/ Pindaan

Tarikh

Bahagian/ Muka Surat

Keterangan Ringkas Pindaan

04/00

1.02.07

5/11

1.0 Objektif

“GERKO” ditukar kepada Kokurikulum

04/00

1.02.07

5/11

2.0 Skop

“GERKO” ditukar kepada Kokurikulum.

Tambah “PISMP-IPG” selepas “KDPM, KPLI”.

04/00

1.02.07

5/11

3.0 Rujukan

3.2 “Gerak Kerja Kokurikulum (GERKO)” ditukar kepada Kokurikulum dan tambah “PISMP-IPG” selepas KDPM, KPLI.

3.3 “GERKO” ditukar kepada Kokurikulum

04/00

1.02.07

6/11

4.0 Definisi

4.1.1 “GERKO” ditukar kepada Kokurikulum

4.1.2 “Majlis GERKO” ditukar kepada Majlis Kokurikulum; “GERKO” ditukar kepada Kokurikulum; dan “SUG” ditukar kepada KUK.

4.1.3 “KUG” ditukar kepada KUK, dan “GERKO” kepada Kokurikulum.

4.1.4, 4.1.5 dan 4.1.6 ”GERKO” ditukar kepada Kokurikulum

4.1.7 ”maktab’ ditukar kepada IPG

4.2 Singkatan

”KUG” ditukar kepada KUK

”GERKO : Gerak Kerja Kokurikulum” digugurkan.

04/00

1.02.07

8/11

-

9/11

5.1 “SUG” ditukar kepada KUK dan “GERKO” ditukar kepada Kokurikulum

5.2 ”GERKO” ditukar kepada Kolurikulum

5.3 Ayat ”Menyediakan draf perancangan pelaksanaan Kokurikulum ... ditambah dengan ”mengikut keperluan dan kepakaran yang sedia ada di IPG, berdasarkan kepada sukatan pelajaran”.

5.4 ”GERKO” ditukar kepada Kokurikulum

5.5 ”lantikan ” tambah imbuhan pelantikan

5.6 & 5. 7 ”GERKO” ditukar kepada Kokurikulum

5.8 ”KUG” ditukar kepada ”KUK”

5.9 & 5.11 ”GERKO” ditukar kepada Kokurikulum

5.13 ”SUP” ditukar kepada KUP

5.15 ”GERKO” ditukar kepada Kokurikulum.

Ayat ”Melaporkannya dalam Mesyuarat MPPP ... ditambah dengan ”Jk Kurikulum /PraMKSP”.

04/00

1.02.07

10/11

-

11/11

6.0

”GERKO” ditukar kepada Kokurikulum

”KUG” ditukar kepada KUK

04/00

1.02.07

AK –PT11-01/02/03/04/05/06

”GERKO” ditukar kepada Kokurikulum

”KUG” ditukar kepada ”KUK”

AK-PT11-05

7. Ayat ”KUK membuat laporan ... pada akhir ayat tambah ” JK Kurikulum / PraMKSP”.

REKOD PINDAAN PT 11 – Audit Pensijilan SIRIM QAS-INTERNATIONAL

Bil.

Keluaran/ Pindaan

Tarikh

Bahagian/ Muka Surat

Keterangan Ringkas Pindaan

1

05

15/2/08

1

Menambah perkataan ‘semua’ pada bil. 2.

REKOD PINDAAN PT 12

BIL

Keluaran/

Pindaan

Tarikh

Bahagian/

Muka Surat

Keterangan Ringkas Pindaan

1.

04

01.02.07

2.0 SKOP

m.s 2/9

Ayat : Rancangan Orientasi Sekolah (ROS) dan/atau Praktikum Fasa I dan II / digugurkan

2..

04

01.02.07

4.1 Istilah

m.s 2/9

Dalam perkara 4.1.1 JPTek digugurkan

3.

04

01.02.07

4.1.4

m.s 3/9

Baris 5 ditambah KUKoku ; SULDP ditukar kepada KULDP

4

04

01.02.07

4.1.5

4.1.6

m.s. 3/9

Perkara 4.1.5 dan Perkara 4.1.6 digugurkan keseluruhannya

5

04

01.02.07

4.1.9

m.s. 3/9

Perkara 4.1.9 JPTek digugurkan

6

04

01.02.07

4.1.11

m.s 4/9

Baris 4 dalam perkara 4.1.11 JPTek digugurkan

7

04

01.02.07

Istilah

4.1.16 & 4.1.17

m.s 4/9

Keterangan mengenai Perkara 4.1.16 praktikum Fasa I dan Perkara 4.1.17 praktikum Fasa II digugurkan keseluruhannya

8

04

01.02.07

Istilah

4.1.20

m.s 5/9

Pada perkara 4.1.20 Borang Penilaian - PR1/P digugurkan

9

04

01.02.07

Singkatan

4.2

m.s. 6/9

Singkatan p-p ditukar kepada p&p

ROS digugurkan

Ditambah singkatan :

KuKoku : Ketua Unit Kokurikulum

KULDP : Ketua Unit Latihan Dalam

Perkhidmatan

10

04

01.02.07

Tanggungjawab dan Tindakan

5.0

m.s 6/9

Pada lajur Tindakan bertajuk Perancangan Praktikum:

Tindakan 2. (a), (b) dan (c) digugurkan. Susuna ayat yang baharu adalah seperti berikut :

`Merancang dan menyelaraskan pelaksanaan praktikum berasaskan struktur kurikuluk KPLI SR/ Garis Panduan Praktikum latihan Perguruan Praperkhidmatan/ surat arahan BPG ’

Tindakan 3 perkataan Fasa I dan Fasa II digugurkan

11

04

01.02.07

Tanggungjawab dan Tindakan

5.0

m.s 6/9

Pada Lajur Tanggungjawab : KUPr dan Penyelaras ROS digugurkan

Pada lajur Tindakan, Pelaksanaan ROS bagi tindakan 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 digugurkan

12

04

01.02.07

Tanggungjawab dan Tindakan

5.0

m.s 7/9

Pada Lajur Tindakan - Tajuk utama ditulis PELAKSANAAN PRAKTIKUM. Gugurkan FASA I/ II/ PRAKTIKUM

13

04

01.02.07

Tanggungjawab dan Tindakan

Perkara 5.0

m.s 7/9

(sambungan)

Pada Tindakan11- Fasa I dan Fasa II digugurkan;

Borang (Rujuk LAM PT 12 -1B) ditukar kepada (Rujuk LAM PT 12 -01)

Pada Tindakan 13 gugurkan Fasa I dan FasaII

Pada Tindakan 17 gugurkan Fasa I dan FasaII

14

04

01.02.07

Tanggungjawab dan Tindakan

Perkara 5.0

m.s 7/9

Pada Tindakan 11 ditambah (Rujuk LAM12 -13)

15

04

01.02.07

Tanggungjawab dan Tindakan

Perkara 5.0

m.s 7/9

Pada Tindakan 19 ditambah (Rujuk LAM-PT12- 14 )

16

04

01.02.07

Tanggungjawab dan Tindakan

Perkara 5.0

m.s 7/9

Pada Tindakan 26 ditambah (Rujuk LAM

PT 12 – 15)

17

04

01.02.07

Lampiran

LAM-PT 12- 12

Format Instrumen Refleksi Praktikum lama yang mengandungi Tiga (3) Bahagian diganti dengan format instrumen baru yang mengandungi Lima (5) bahagian. Nama instrumen tetap sama iaitu LAM-PT 12- 12

18

04

01.02.07

Lampiran

LAM-PT12-06

Format Borang Maklumat Guru Pembimbing ditukar daripada potrait kepada landskap. Ditambah maklumat tentang no. Kad pengenalan baru dan no gaji. Nama borang tetap sama iaitu LAM-PT12-06

19

04

01.02.07

Lampiran

LAM-PT12-13

Ditambah Carta Alir Perancangan Praktikum sebagai lampiran LAM-PT12-13

20

04

01.02.07

Lampiran

LAM-PT12-14

Ditambah Carta Alir Pemantauan Praktikum sebagai lampiran LAM-PT12-14

21

04

01.02.07

Lampiran

LAM-PT12-15

Ditambah Carta Alir Penilaian Praktikum sebagai

Lampiran LAM-PT12-15

REKOD PINDAAN PT 13

Bil.

Keluaran/

Pindaan

Tarikh

Bahagian/ Muka Surat

Keterangan Ringkas Pindaan

1.

04/00

01.02.07

2/7

Perkara 1.0 “…menepati format dan jadual penentuan ujian(JPU)…ditambah perkataan JSU selepas JPU

2.

04/00

01.02.07

2/7

Perkara 3.2 “…Format dan Jadual Penentuan Ujian… ditambah Jadual Spesifikasi Ujian selepas JPU

3.

04/00

01.02.07

3/7

Perkara 4.1.1 “…Jadual Penentuan Ujian ditambah Jadual Spesifikasi Ujian selepas JPU

4.

04/00

01.02.07

3/7

Perkara 4.1.4 “… Penggubalan JPU … ditambah JSU selepas JPU

5.

04/00

01.02.07

3/7

Perkara 4.1.5 “ …Penyemakan Draf Kertas Soalan… diubah kepada Penggubalan Kertas Soalan

6.

04/00

01.02.07

3/7

Perkara 4.1.5 “…PMM Maktab ditukar kepada … PMM Institut

7.

04/00

01.02.07

3/7

Pekara 4.1.5 “…PMM peringkat maktab diubah kepada …PMM peringkat Institut

8.

04/00

01.02.07

3/7

Perkara 4.1.5 “…oleh Pengarah Maktab/TPM/SUP diubah kepada oleh Pengarah Institut/TIPG/KUPP

9.

04/00

01.02.07

3/7

Perkara 4.1.5 “ …spesifikasi JPU ditambah JSU selepas JPU

10.

04/00

01.02.07

3/7

Perkara 4.1.7 “ Pemurnian.. di kekal/mansuh?

11.

04/00

01.02.07

4/7

Perkara 4.2 “ …Jadual Penentuan Ujian ditambah Jadual Spesifikasi Ujian selepas JPU

12.

04/00

01.02.07

4/7

Perkara 4.2 …Perkataan TPM diubah kepada TPIPG

13.

04/00

01.02.07

5/7

Perkara 5.1.5 …”menyediakan draf kertas soalan diubah kepada “… menyediakan kertas soalan

14.

04/00

01.02.07

5/7

Perkara 5.1.6 …”menyediakan draf kertas soalan diubah kepada “… menyediakan kertas soalan

15.

04/00

01.02.07

5/7

Perkara 5.1.7 … “Mendapatkan -dimansuhkan.

16.

04/00

01.02.07

5/7

Perkara 5.2 …” P/TPM diubah kepada P/TPIPG

17.

04/00

01.02.07

5/7

Perkara 5.2 … penggubalan draf soalan-soalan…dibah kepada penggubalan kertas soalan

18.

04/00

01.02.07

5/7

Perkara 5.4 … PMM mengikut JPU…ditambah JSU selepas JPU

19.

04/00

01.02.07

5/7

Perkara 5.5… “menguruskan penyemakan draf kertas soalan…diubah kepada …menguruskan penyemakan kertas kertas soalan…

20.

04/00

01.02.07

6/7

Perkara 5.6 …P/TPM diubah kepada P/TPIPG

21.

04/00

01.02.07

6/7

Perkara 5.6 … penyemakan draf kertas soalan dan PMM pada peringkat maktab…diubah kepada… penyemakan kertas soalan dan PMM pada peringkat institut…

22.

04/00

01.02.07

6/7

Perkara 5.7 … draf kertas soalan diubah kepada …kertas soalan

23.

04/00

01.02.07

6/7

Perkara 5.8 …Menghantar draf soalan … diubah kepada …Menghantar kertas soalan

24.

04/00

01.02.07

6/7

Perkara 5.8 …kepada Unit PEN diubah kepada…ke BPG

25.

04/00

01.02.07

7/7

Perkara 6.1 … Surat arahan Penyediaan Draf Soalan dan PMM …diubah kepada Surat arahan Penyediaan Kertas Soalan dan PMM

26.

04/00

01.02.07

7/7

Perkara 6.3 … Draf soalan dan PMM … diubah kepada …Kertas soalan dan PMM.

27.

04/00

01.02.07

7/7

Perkara 6.7 … Perakuan Panel Penyemakan Draf Kertas Soalan dan PMM pada peringkat institut ditukar kepada …Perakuan Panel Penyemakan Draf Kertas Soalan dan PMM pada peringkat IPG

28.

04/00

01.02.07

Borang LAM-PT13-01 .. Tambahan pada tajuk …Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI) dan PISMP

29.

04/00

01.02.07

Borang LAM-PT13-01 .. Tambah ruang bagi No.Kad Pengenalan

30.

04/00

01.02.07

Borang LAM-PT13-02 … Tanda “©” Hak Cipta Kerajaan Malaysia pada halaman akhir ditambah “©” Hak Cipta Kerajaan Malaysia 20__

31.

04/00

01.02.07

Borang LAM-PT13-02 …Tambahan kriteria… Urutan rajah dan jadual jelas betul

32.

04/00

01.02.07

Borang LAM-PT13-02 Tambahan kriteria… Rajah dan jadual jelas apabila dicetak semula

33.

04/00

01.02.07

Borang LAM-PT13-02… Nama pembaca pruf … masuk dalam tambahan kriteria.

34.

04/00

01.02.07

Borang LAM-PT13-02 …Tandatangan dan tarikh pembaca pruf dimansuhkan

35.

04/00

01.02.07

Borang LAM-PT13-02… Tandatangan Pegawai Penyelaras BPG/SUP diubah kepada Tandatangan Pegawai Penyelaras BPG/SUPP

REKOD PINDAAN PT 14

Bil.

Keluaran/Pindaan

Tarikh

Bahagian/ Muka Surat

Keterangan Ringkas Pindaan

1

04/00

2/9

Perkara 2.0 “Kursus Diploma Perguruan Malaysia dan Kursus Perguruan Lepas Ijazah” tukar kepada “Kursus Diploma Perguruan Malaysia, Kursus Perguruan Lepas Ijazah dan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan”

2

04/00

2/9

Tambah ”3.7 Buku Struktur dan Peraturan Penilaian, Pentaksiran dan Penganugerahan Institut Pendidikan Guru (IPG) ”

3

04/00

3/9

”4.1.1 ......kursus pendek dan ujian amali..” tukar kepada ”...kursus pendek, ujian amali dan ujian akhir kursus...”

4

04/00

3/9

4.1.6 ubah kepada 4.1.7

5

04/00

3/9

Tambah ”4.1.6 Ujian Akhir Kursus merupakan kaedah pentaksiran yang dijalankan bagi kursus-kursus yang melibatkan 100% pentaksiran secara kerja kursus.”

6

04/00

4/9

4.2 Singkatan

”KUP Ketua Unit Peperiksaan” tukar kepada ”KUPP Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian”

7

04/00

4/9

4.2 Singkatan – tambah singkatan baru

”JSU Jadual Spesifikasi Ujian”

8

04/00

4/9

5.0 perkara 2: ”SUP” tukar kepada ”KUPP”

9

04/00

4/9

5.0 perkara 3: ”SUP” tukar kepada”KUPP”

10

04/00

5/9

5.0 perkara 5; “Penyelaras KK IPG/KJ” tukar kepada “Penyelaras KK IPG” dan dimasukkan dalam satu baris berasingan.

11

04/00

5/9

5.0 perkara j) tanggungjawab ”KJ” ditambah

12

04/00

5/9

5.0 perkara 7: “SUP” ditukar kepada”KUPP”

13

04/00

5/9

5.0 perkara 11 ubah menjadi perkara 12 dan ”Penyelaras KK IPG” digugurkan

14

04/00

Tambah ”11. mendapatkan jadual pelaksanaan moderasi KK daripada KJ berkaitan”

15

04/00

5/9

5.0 perkara 11 ubah menjadi perkara 12

16

04/00

5/9

5.0 perkara 12: Tanggungjawab ”Penyelras KK IPG/Ketua Moderator” tukar kepada ”Ketua Jabatan”

17

04/00

5/9

5.0 perkara 12 ubah menjadi perkara 13

18

04/00

5/9

5.0 perkara 13 ubah menjadi perkara 14

19

04/00

5/9

5.0 perkara 14 ubah menjadi perkara 15

20

04/00

5/9

5.0 perkara 15 ubah menjadi perkara 16

21

04/00

6/9

5.0 perkara 16 ubah menjadi perkara 17

22

04/00

6/9

5.0 perkara 18 ubah menjadi perkara 19

23

04/00

6/9

5.0 perkara 19 ubah menjadi perkara 20

24

04/00

6/9

5.0 perkara 20 ubah menjadi perkara 21

25

04/00

6/9

5.0 perkara 21 ubah menjadi perkara 22 dan ”SUP” tukar kepada ”KUPP”

26

04/00

6/9

5.0 perkara 22 ubah menjadi perkara 23

27

04/00

6/9

5.0 perkara 23 ubah menjadi perkara 24

28

04/00

6/9

5.0 perkara 24 ubah menjadi perkara 25

29

04/00

6/9

5.0 perkara 25 ubah menjadi perkara 26

30

04/00

6/9

5.0 perkara 26 ubah menjadi perkara 27 dan ”SUP” tukar kepada ”KUPP”

31

04/00

6/9

5.0 perkara 27 ubah menjadi perkara 28

32

04/00

6/9

5.0 perkara 28 ubah menjadi perkara 29. Tanggungjawab ”SUP” tukar kepada ”KJ”

33

04/00

6/9

5.0 perkara 29 ubah menjadi perkara 30

34

04/00

6/9

5.0 perkara 30 ubah menjadi perkara 31

35

04/00

Tambah proses baru:

V. Pelaksanaan Ujian Akhir Kursus

32. Menghantar JSU kepada semua IPG

33. Menguruskan penggubalan soalan UAK berpandukan JSU yang diterima.

34. Menyelaraskan pelaksanaan UAK untuk semua mata pelajaran yang berkaitan.

35. Menanda UAK dan merekodkannya ke dalam BKKP

36. Menyerahkan BKKP kepada KUPP

36

04/00

7/9

5.0 perkara 31 ubah menjadi perkara 37

37

04/00

7/9

5.0 perkara 32 ubah menjadi perkara 38

38

04/00

7/9

5.0 perkara 33 ubah menjadi perkara 39 dan ”SUP” tukar kepada KUPP”

39

04/00

7/9

5.0 perkara 34 ubah menjadi perkara 40 dan ”KUP” tukar kepada ”KUPP”

40

04/00

7/9

5.0 perkara 35 ubah menjadi perkara 41 dan tambah ”KSU KKAI” dalam tanggungjawab

41

04/00

8/9

6.0 Rekod Kualiti ”3. Borang Markah Taksiran” tukar kepada ”3. Borang Markah KKP”

42

04/00

8/9

Rekod Kualiti 4 hingga 11: ”KUP” tukar kepada ”KUPP”

43

04/00

Tambah Rekod Kualiti baru

12. Tugasan Projek

13. Borang Markah Ujian Amali

REKOD PINDAAN PT 14

Bil.

Keluaran/ Pindaan

Tarikh

Bahagian/ Muka Surat

Keterangan Ringkas Pindaan

1

05

Februari 2009

Perkara 3.0 Dokumen Rujukan / ms 2/8

Perkara 3.7 dikeluarkan kerana

ia belum dilaksanakan dan digantikan dengan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) untuk penggubalan Ujian Akhir Kursus (UAK)

Perkara 4.0 Definisi / ms 3/8

4.1 Istilah

i) Perkara 4.1.3 – Istilah Projek dibetulkan dari (lebih daripada 6 minggu) kepada (4 hingga 8 minggu)

ii) Perkara 4.1.4 – Istilah Kerja Kursus Pendek dibetulkan dari (melebihi dua minggu) kepada (tidak melebihi 4 minggu)

iii) Keseluruhan Perkara 4.1.8 ditambah

Perkara 4.2 Singkatan / ms 4/8

i) JPT Jadual Penentuan Tugasan digugurkan

(i) Pelaksanaan Projek /

ms 5/8

Tajuk telah diubah kepada Pelaksanaan dan Pentaksiran Kerja Kursus; perkataan ”projek” digugurkan dari tajuk dan dalamTindakan 6 hingga 15

i) Tindakan 6 & 7 - Perkataan ”JPT” digugurkan

ii) Tindakan 7 – Perkataan ”major” digugurkan

iii) Tindakan 10 – Diubah kepada Menilai kerja kursus setiap pelajar dengan merujuk kepada PMM

iv) Keseluruhan Tindakan 11 ditambah

(ii) Pengurusan Moderasi Kerja Kursus Peringkat IPG / ms 5/8

Tajuk Pengurusan Moderasi Pentaksiran Projek Peringkat IPG ditukar kepada Pengurusan Moderasi Kerja Kursus Peringkat IPG

i) Tanggungjawab bagi Tindakan 15 digabungkan kepada Ketua Moderator/Moderator

ii) Tindakan 15 -Lampiran Borang Moderasi LAM-PT14-03 menjadi LAM-PT14-01 (juga untuk Perkara 18, 20 dan 21)

iii) Tindakan 17 - Lampiran Laporan Panel Moderator Kerja Kursus LAM-PT14-04 menjadi LAM-PT14-02 (juga untuk Perkara 18, 20 dan 21)

(iii) Pelaksanaan Kerja Kursus Pendek / ms 6/8

iii) Pelaksanaan Ujian Amali / ms 6/8

Keseluruhan bahagian ini digugurkan (dari Perkara 21 hingga 26)

Bahagian ini diikuti dengan (iii) Pelaksanaan Ujian Amali Keseluruhan urutan Perkara bahagian ini telah diubah bermula dengan Perkara 23 hingga Perkara 26

iv) Pelaksanaan Ujian Akhir Kursus / ms 6/8

i) Keseluruhan urutan Perkara bahagian ini telah diubah bermula dengan Perkara 27 hingga Perkara 31

ii) Tindakan 30 – Menanda UAK digantikan dengan Melaksanakan moderasi ke atas skrip jawapan UAK

iv) Penilaian Pelaksanaan Kerja Kursus / ms 7/8

i) Keseluruhan urutan Perkara bahagian ini telah diubah bermula dengan Perkara 32 hingga Perkara 36

ii) Tindakan 32 – Mentadbir borang Instrumen Penilaian Pelaksanaan Kerja Kursu bagi pelajar (LAM-PT14-05) dan pensyarah (LAM-PT14-06) serta membuat analisis ditukarkan kepada Instrumen Penilaian Pelaksanaan Kerja Kursu bagi pelajar (LAM-PT14-03)

iii) Tindakan 33 – Perkataan bagi pelajar dan pensyarah digugurkan.

REKOD PINDAAN PT 15

Bil.

Keluaran/

Pindaan

Tarikh

Bahagian/ Muka Surat

Keterangan Ringkas Pindaan

1

04/00

01.02.07

2/12

Perkara 2.0 “Kursus Diploma Perguruan Malaysia dan Kursus Perguruan Lepas Ijazah” tukar kepada “Kursus Diploma Perguruan Malaysia, Kursus Perguruan Lepas Ijazah dan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan”(PISMP)

2

04/00

01.02.07

5/12

4.2 Singkatan

HEP : Jabatan Hal Ehwal Pelajar Institut ditukar kepada Jabatan Hal Ehwal Pelajar IPG

3

04/00

01.02.07

5/12

4.2 Singkatan

KS PS ditukar kepada KS KKAI : Ketua Subunit Kerja Kursus dan Analisis Item

4

04/00

01.02.07

5/12

4.2 Singkatan

”KUP Ketua Unit Peperiksaan” tukar kepada ”KUPP Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian”

5

04/00

01.02.07

5/12

4.2 Singkatan

TP : Timbalan Pengarah ”Institut” ditukar kepada Timbalan Pengarah IPG

6

04/00

01.02.07

6/12

5 Tanggungjawab : ”KUP” ditukar kepada KUPP

7

04/00

01.02.07

6/12

5. Perkara 1 perkataan ”institut” ditukar kepada IPG

8

04/00

01.02.07

6/12

5 Tanggungjawab : ”KUP” ditukar kepada KUPP

9

04/00

01.02.07

6/12

5. Perkara 5 perkataan ”KUP” ditukar kepada KUPP

10

04/00

01.02.07

6/12

5. Tanggungjawab ”Pengarah Institut” ditukar kepada Pengarah IPG

11

04/00

01.02.07

6/12

5 Tanggungjawab ”KUG” ditukar kepada KU KOKU

12

04/00

01.02.07

6/12

5 perkara 9: “GERKO” ditukar kepada Kokurikulum

13

04/00

01.02.07

6/12

5. Perkara 11 Tanggungjawab ”KUP” ditukar kepada KUPP

14

04/00

01.02.07

7/12

Perkara 13 perkataan ”institut” ditukar kepada IPG

15

04/00

01.02.07

7/12

5. Perkara 14 Tanggungjawab ”Pengarah Institut” ditukar kepada Pengarah IPG

16

04/00

01.02.07

7/12

Perkara 16 perkataan ”institut” ditukar kepada IPG

17

04/00

01.02.07

7/12

5. Perkara 17 Tanggungjawab ”Pengarah Institut/KUP” ditukar kepada Pengarah IPG/KUPP

18

04/00

01.02.07

7/12

Perkara 18 perkataan ”institut” ditukar kepada IPG

19

04/00

01.02.07

7/12

5. Perkara 19 Tanggungjawab ”KUP” ditukar kepada KUPP

20

04/00

01.02.07

7/12

5. Perkara 21 Tanggungjawab ”Pengarah Institut” ditukar kepada Pengarah IPG

21

04/00

01.02.07

7/12

5. Perkara 22 Tanggungjawab ”KUP” ditukar kepada KUPP

22

04/00

01.02.07

7/12

Perkara 22 perkataan ”maktab” ditukar kepada IPG

23

04/00

01.02.07

7/12

5. Perkara 24 Tanggungjawab ”Pengarah Institut/KUP” ditukar kepada Pengarah IPG/KUPP

24

04/00

01.02.07

712

5. Perkara 25 Tanggungjawab ”KUP” ditukar kepada KUPP

25

04/00

01.02.07

8/12

5. Perkara 28 Tanggungjawab ”KUP” ditukar kepada KUPP

26

04/00

01.02.07

8/12

5. Perkara 29 Tanggungjawab ”KUP” ditukar kepada KUPP

27

04/00

01.02.07

8/12

Perkara 29 diubah kepada Menyerah dan merekod bahan peperiksaan dan Laporan Peperiksaan yang mengandungi Laporan Pengawasan dan Laporan Penyelewengan kepada KPW/KPY (Rujuk LAM-PT15-05 dan LAM-PT15-06)

28

04/00

01.02.07

8/12

5. Perkara 31 Tanggungjawab ”Pengarah Institut/TP/KUP/Pegawai Pemantau” ditukar kepada Pengarah IPG/TP/KUPP/Pegawai Pemantau

29

04/00

01.02.07

8/12

Perkara 32 singkatan ”SUP” ditukar kepada KUPP

30

04/00

01.02.07

8/12

Perkara 33 perkataan ”institut” ditukar kepada IPG.

31

04/00

01.02.07

8/12

5. Perkara 33 Tanggungjawab ”KUP” ditukar kepada KUPP

32

04/00

01.02.07

8/12

5. Perkara 37 Tanggungjawab ”KUP” ditukar kepada KUPP

33

04/00

01.02.07

9/12

Perkara 40 diubah kepada Mengurus pemindahan markah daripada BKKP dan JMK ke dalam BIKP.

34

04/00

01.02.07

9/12

Perkara 42 diubah kepada perkara 41 dan singkatan ”JKPPMPG” diubah kepada JKPPIPG

35

04/00

01.02.07

9/12

Perkara 42 singkatan ”JKPPMPG” diubah kepada JKPPIPG

36

04/00

01.02.07

9/12

Perkara 43 diubah menjadi perkara 42

37

04/00

01.02.07

9/12

Perkara 44diubah menjadi perkara 43 dan perkara 44.1 dan 44.2 diubah kepada 43.1 dan 43.2

38

04/00

01.02.07

9/12

Perkara 45, 46, 47, 48, 49 diubah menjadi perkara 44, 45, 46, 47, 48

39

04/00

01.02.07

9/12

5. Perkara 46 Tanggungjawab ”KUP” ditukar kepada KUPP

40

04/00

01.02.07

9/12

Perkara 47 digugurkan perkataan ”Laporan Mesyuarat JKPPIPG”

41

04/00

01.02.07

10/12

Perkara 51 diubah menjadi perkara 50 dan perkara 51.1 dan 51.2 diubah kepada 50.1 dan 50.2