LAPORAN AKTIVITI SPAN JUN 2010

Click here to load reader

 • date post

  05-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  245
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of LAPORAN AKTIVITI SPAN JUN 2010

 • CYBERJAYA 10 JUN-

  Kementerian Tenaga,

  Teknologi Hijau dan Air

  (KeTTHA) akan memban-

  gunkan kerangka penetapan

  tarif yang menggalakkan ke-

  cekapan, ketelusan, disamp-

  ing menyediakan struktur

  harga yang termampu

  kepada pengguna.

  Ketua Pegawai Eksekutif

  SPAN, Dato Teo Yen Hua

  berkata, kerangka yang di-

  bangunkan dengan bantuan

  juru perunding yang dilan-

  tik KeTTHA itu akan men-

  gambil kira pulangan yang

  munasabah kepada yang

  terpaksa ditanggung oleh

  penyedia

  perkhidmatan

  dalam

  JUN 2010 Muka Satu 1

  SPAN

  SPAN Bil. 2/10 LAPORAN AKTIVITI

  LAPORAN AKTIVITI SPAN JUN 2010

  KeTTHA AKAN BANGUNKAN KERANGKA PENETAPAN TARIF, GALAKKAN STRUKTUR HARGA TERMAMPU KEPADA PENGGUNA

  penyedia perkhidmatan

  bekalan air dengan risiko

  memberikan perkhidmatan

  yang berkualiti kepada peng-

  guna.

  Dalam tembual bersama Ma-

  jalah Lembaga Jurutera Ma-

  laysia (BEM) di sini,

  Dato Teo Yen Hua berkata

  kerangka itu nanti juga di-

  jangka menggalakkan ketelu-

  san dan kebertanggungjawa-

  ban SPAN dalam mengawal

  selia pemegang lesennya.

  Disamping itu katanya,

  (Bersambung di sebelah)

  Dato Teo Yen Hua ketika ditemubual oleh Kumpulan editorial Majalah BEM

 • LAPORAN AKTIVITI JUN 2010

  Muka 2 LAPORAN AKTIVITI SPAN JUN 2010

  KeTTHA AKAN BANGUNKAN KERANGKA PENETAPAN TARIF (Sambungan dari sebelah)

  pengguna juga dapat memastikan tarif peng-

  gunaan air di masa depan dibuat dengan

  saksama. Tarif air itu juga, katanya, akan di-

  kaji SPAN berdasarkan kecekapan yang di-

  capai oleh penyedia perkhidmatan ber-

  dasarkan petunjuk prestasi utama mereka

  yang ditentukan oleh SPAN.

  Selain daripada itu, Dato Teo Yen Hua men-

  jelaskan bahawa SPAN menentu aras ke-

  cekapan penyedia perkhidmatan air di ne-

  gara ini, menerusi empat perkara utama

  iaitu liputan perkhidmatan air, termasuk

  bekalan air, kualiti bekalan air, tindak balas

  pembaikan kerosakan dan tekanan air mini-

  mum.

  Bekalan air yang kurang sempurna boleh menjejaskan

  kesihatanGambar fail

  Perkara kedua ialah berhubung prestasi

  khidmat pengguna yang diberikan oleh

  penyedia perkhidmatan, termasuk isu

  pengebilan dan maklum balas aduan yang

  diterima daripada pengguna oleh penyedia

  perkhidmatan.

  Disamping itu, prestasi operasi dan eko-

  nomi penyedia perkhidmatan iaitu pengu-

  rangan kada air tidak terhasil (NRW), ke-

  cekapan pengebilan, kos unit operasi dan

  prestasi operasi turut diambil kira.

  Dato Teo Yen Hua juga menekankan ke-

  pentingan prestasi dalam penjagaan alaam

  sekitar terutama kemudahan rawatan sisa

  rawatan air dalam menentu ukur prestasi

  penyedia perkhidmatan air di negara ini.

  Pengguna berhak untuk mendapat bekalan air yang berkualiti

  daripada penyedia perkhidmatanGambar hiasan

 • TINDAKAN MAHKAMAH JIKA PEMAJU GAGAL

  SELENGGARA LOJI KUMBAHAN

  Muka 3 LAPORAN AKTIVITI SPAN JUN 2010

  JOHOR BAHRU 13 MEI-Suruhanjaya

  Perkhidmatan Air Negara (SPAN) akan

  mengambil tindakan mahkmah jika men-

  dapati ada pemaju yang masih tidak mahu

  menyelenggara loji rawatan kumbahan di

  kawasan yang dibangunkan oleh mereka

  sebelum diserahkan kepada IWK atau Pi-

  hak Berkuasa Tempatan (PBT).

  Pengarah Wilayah Selatan SPAN, Abdull

  Sukor Ismail berkata, tindakan itu perlu

  kerana kegagalan pemaju terbabit menye-

  lenggara loji rawatan kumbahan boleh

  mengakibatkan ketidak selesaan penghuni

  di kawasan perumahan berhampiran.

  SPAN, menurut Abdull Sukor lagi, tidak

  akan teragak-agak untuk mengambil tinda-

  kan sedemikian, jika mendapati pemaju

  berkenaan masih berdegil selepas dimak-

  lumkan berhubung arahan penyelengga-

  raan yang dikeluarkan.

  Abdull Sukor meninjau Loji Rawatan Kumbahan Taman

  Tampoi Utama Fasa 3 yang telah siap dibaikpulih

  Tindakan katanya, boleh diambil mengikut

  Seksyen 65 dan 66 Akta Industri Perkhid-

  matan Air 2006. Menurutnya, mengikut

  Seksyen 65 Akta itu, mana-mana pemaju

  yang didapati gagal menyelenggara loji den-

  gan sempurna boleh dikenakan denda 50

  ribu ringgit. Sementara mengikut Seksyen

  66, mana-mana pemaju yang mengakibatkan

  loji rawatan kumbahan seliaan mereka yang

  mendatangkan kacau ganggu kepada perse-

  kitaran, boleh dikenakan denda atau penjara

  enam bulan atau kedua-duanya sekali.

  Dalam sidang medianya semasa lawatan ke

  Loji Rawatan Kumbahan Taman Tampoi

  Utama Fasa 3 di sini, beliau memuji tinda-

  kan YPJ Holdings Sdn. Bhd. yang telah men-

  gambil tindakan pantas untuk membaiki loji

  rawatan kumbahan di tanah milik mereka

  selepas mendapat aduan penduduk pada 1

  Disember 2009 lalu.

  Pembaikan ditanggung YPJ Holdings Sdn.

  Bhd., selepas syarikat pemaju yang bertang-

  gungjawab untuk menyelenggara loji berke-

  naan muflis sebelum itu.

  Bagaimanapun, menurut Abdull Sukor lagi,

  setakat ini SPAN Wilayah Selatan masih be-

  lum mengambil tindakan terhadap mana-

  (bersambung di sebelah)

 • LAPORAN AKTIVITI JUN 2010

  Muka 4 LAPORAN AKTIVITI SPAN JUN 2010

  Tindakan mahkamah jika pemaju gagal selenggara loji

  rawatan kumbahan (sambungan)

  mana pemaju yang gagal menyelenggara

  dan mahu pemaju mengambil tindakan

  segera untuk memperbaiki dan menye-

  lenggara loji rawatan kumbahan di bawah

  seliaan pemaju masing-masing.

  Sementara itu penduduk di kawasan

  persekitaran iaitu di Taman Tampoi Utama

  dan Kondominium Villa Ros, melahirkan

  rasa kesyukuran kerana YPJ Holdings telah

  mengambil tindakan membaiki dan menye-

  lenggara loji rawatan kumbahan berkenaan

  selepas dimaklumkan oleh SPAN.

  Sidang media oleh Abdull Sukor di Loji Rawatan Kumbahan

  Taman Tampoi Utama Fasa 3

  Ahli Jawatankuasa Badan Pengurusan Ber-

  sama Kondominium Villa Ros, Norazman

  Bosri, 31, berkata, kini penduduk di kawa-

  san perumahan terbabit tidak lagi diancam

  bau busuk selepas SPAN dan YPJH men-

  gambil tindakan terhadap loji rawatan

  kumbahan berkenaan yang terbiar sebelum

  ini.

  Abdull Sukor membawa media melawat Loji Rawatan Kum-

  bahan Taman Tampoi Utama Fasa 3

  Tindakan YPJ Holdings Sd. Bhd. mengam-

  bil tanggungjawab untuk membaiki dan

  menyelenggara loji ini patut dipuji dan

  menjadi dcontoh kepada pemaju hartanah

  yang lain. - Abdull Sukor Ismail, Pengarah

  Wilayah Selatan SPAN

 • SPAN KOMITED BERI KHIDMAT TERBAIK KEPADA

  PENGGUNA

  Muka 5 LAPORAN AKTIVITI SPAN JUN 2010

  BANDAR UTAMA, PETALING JAYA,

  11 JUN-Suruhanjaya Perkhidmatan Air

  Negara, SPAN, komited dalam menguat-

  kuasakan Akta Industri Perkhidmatan Air

  2006 yang memelihara kepentingan peng-

  guna perkhidmatan air dan pembetungan

  di negara ini.

  Ketika ditemubual dalam rancangan bual

  bicara The Breakfast Show yang disiar-

  kan secara langsung di ntv7, Ketua Ba-

  hagian Hal Ehwal Pengguna, Pemantauan

  dan Penguatkuasaan SPAN, Mohd. Ashwar

  Abdul Aziz berkata, ini jelas dengan 85

  peratus aduan pengguna telah ditangani

  dan diselesaikan oleh SPAN berjumlah

  1048 aduan keseluruhannya sejak berkuat-

  kuasanya Akta Industri Perkhidmatan Air

  2006 pada tahun 2008.

  Menurutnya, dalam memastikan pengguna

  dapat menyalurkan maklumat yang ber-

  guna kepada industri, terutama dalam in-

  dustri perkhidmatan air, SPAN telah mem-

  bantu dalam mewujudkan Forum Air, yang

  berperanan untuk membuat cadangan

  penambah baikkan bagi industri perkhid-

  matan air dan menyuarakan pendapat

  pengguna dalam struktur tarif air, pengu-

  rangan kadar air tidak terhasil (NRW) dan

  juga pemuliharaan sumber air mentah

  serta kawasan tadahan air.

  Dalam temubual oleh dua pengacara ran-

  cangan itu iaitu Daphne Iking dan Aishah

  Sinclair itu juga Mohd. Ashwar turut diser-

  tai oleh pengacara rancangan Talian Hayat

  ntv7, Wan Kamaruddin Wan Ibrahim.

  Dalam temubual itu juga, Mohd. Ashwar

  juga telah diajukan soalan berhubung ma-

  salah penduduk di Kampung Bukit Air Nasi,

  Bedong Kedah yang dikatakan tidak menda-

  pat bekalan air sejak 30 tahun lalu yang se-

  dang ditangani pihak berkaitan, iaitu Syari-

  kat Air Darul Aman, SADA.

  Ini jelas dengan 85 peratus aduan peng-

  guna telah ditangani dan diselesaikan oleh

  SPAN berjumlah 1048 aduan keseluru-

  hannya sejak berkuatkuasanya Akta Industri

  Perkhidmatan Air 2006 pada tahun 2008. -

  Mohd Ashwar Abdul Aziz

  Mohd. Ashwar sedang diwawancara dalam rancangan The

  Breakfast Show di ntv7

 • SYARIKAT BARANGAN LOGAM DIDENDA

  Muka 6 LAPORAN AKTIVITI SPAN JUN 2010

  SHAH ALAM 30 JUN Sebuah Syarikat perniagaan

  barangan logam telah didenda

  RM20,000 atau lima bulan pen-

  jara oleh Mahkamah Sesyen Shah

  Alam kerana didapati bersalah

  membuat sambungan bekalan air

  tidak sah di premisnya di Jalan

  Sungai Buloh, Kampung Subang

  dekat sini.

  Hakim, Sharina Ali Pitchay men-

  jatuhi hukuman itu selepas ter-

  tuduh, Chin Chun Hardware &

  Timber Trading mengaku ber-

  salah di atas tuduhan dibacakan.

  Hadir bagi mewakili syarikat

  berkenaan ialah Chua Kok Lim.

  Menurut fakta kes, dalam satu

  serbuan Suruhanjaya Perkhidma-

  tan Air Negara (SPAN) ke lokasi

  kejadian pada 6 November 2008

  mendapati, satu sambungan tidak

  sah secara tee-off kelihatan

  menuju ke rumah kongsi yang di-

  huni oleh pekerja Chin Chun

  Hardware & Timber Trading yang

  berada di kawasan premis Chin

  Chun Hardware & Timber Trading

  tersebut.

  Pendakwaan dilakukan Pegawai Pen-

  dakwa SPAN, V. Kirupakaran dan Noor

  Ashikin Mohamad.

  Ketika serbuan, didapati wujud aliran air

  ke dalam rumah kongsi tersebut dan

  juga terdapat pili air dan singki yang

  menunjukkan penggunaan air.

  Kes dibicarakan mengikut Seksyen 123

  Akta Industri Perkhidmatan Air 2006.

  Sabit kesalahan, denda maksimum 100

  ribu ringgit atau penjara tidak lebih satu

  tahun boleh dikenakan.

  Tertuduh membayar denda yang dikena-

  kan.

  LAPORAN AKTIVITI SPAN JUN 2010

  Serbuan Suruhanjaya Perkhidmatan Air

  Negara (SPAN) ke lokasi kejadian pada

  6 November 2008 mendapati, satu sam-

  bungan tidak sah secara tee-off keli-

  hatan menuju ke rumah kongsi yang di-

  huni oleh pekerja Chin Chun Hardware

  & Timber Trading .

 • LAPORAN AKTIVITI SPAN JUN 2010

  Muka 7 LAPORAN AKTIVITI SPAN JUN 2010

  KOLAM UDANG DISYAKI CURI AIR

  KUALA LUMPUR 28 JUN

  2010- Taktik licik seorang pen-

  gusaha kolam udang galah di Ta-

  man Keramat, Hulu Kelang yang

  menanam paip sambungan tidak

  sah berjaya dihidu oleh SPAN

  dalam satu serbuan di kolam

  udang galah berkenaan.

  Dalam serbuan Bahagian Hal Eh-

  wal Pengguna, Pemantauan &

  Penguatkuasaan SPAN di tapak

  kolam berkenaan mendapati,

  paip sambungan berkenaan tidak

  melalui meter dan ia digunakan

  untuk menyalurkan air ke kolam

  udang berkenaan.

  Dalam serbuan itu, SPAN telah

  menyita paip yang disyaki diguna-

  kan bagi tujuan sambungan tidak

  sah berkenaan.

  Kes kini disiasat mengikut Sek-

  syen 123 Akta Industri Perkhid-

  matan Air 2006 yang boleh mem-

  bawa denda maksimum

  RM100,000 atau 1 tahun penjara

  atau kedua-duanya sekali.

  Kolam udang yang disyaki mencuri air

  Sambungan paip air tanpa melalui meter tertanam di bawah

  lapisan lantai premis tersebut disita oleh SPAN

 • BANGLO BUKIT DAMANSARA DISYAKI CURI AIR

  Muka 8 LAPORAN AKTIVITI SPAN JUN 2010

  KUALA LUMPUR 11 JUN 2010

  -Bertindak hasil aduan yang diterima

  dari orang awam, Bahagian Hal Ehwal

  Pengguna, Pemantauan & Penguata-

  kuasaan SPAN telah menyerbu sebuah

  lot banglo yang dalam proses pen-

  gubahsuaian di Bukit Damansara di

  sini yang disyaki terdapat sambungan

  bekalan air tidak sah.

  Ketika serbuan, BHEPPP SPAN men-

  dapati kontraktor yang menjalankan

  kerja-kerja pengubahsuian berkenaan

  telah membuat penyambungan paip

  air secara menyalahi undang-undang

  tanpa melalui meter bagi menjalankan

  kerja-kerja pembinaan.

  Pihak BHEPPP juga telah menyita per-

  alatan perpaipan yang disyaki diguna-

  kan untuk membuat penyambungan

  tersebut dan akan memanggil pihak

  yang berkenaan hadir memberi keter-

  angan.

  Kes disiasat dibawah Seksyen 123

  Akta Industri Perkhidmatan Air 2006.

  Lot banglo yang dalam proses pengubahsuaian yang disyaki

  terdapat penyambungan paip air secara menyalahi undang-

  undang

  Kes disiasat dibawah Seksyen

  123 Akta Industri Perkhidma-

  tan Air 2006

  Paip air yang disambung secara menyalahi undang-undang

  tanpa menggunakan meter.

 • PREMIS KITAR SEMULA DISERBU, DISYAKI CURI AIR

  Muka 9 LAPORAN AKTIVITI SPAN JUN 2010

  NILAI 15 JUN 2010-Sebuah pre-

  mis yang menjalankan perniagaan kitar

  semula di Kawasan Perindustrian Nilai

  3, di sini, diserbu BHEPPP SPAN ker-

  ana disyaki membuat sambungan

  bekalan air tidak sah ke premis berke-

  naan.

  Serbuan dilakukan SPAN hasil maklu-

  mat orang ramai di premis yang men-

  gitar semula bahan-bahan plastik itu.

  Ketika serbuan, terdapat sambungan

  paip yang disyaki tidak menggunakan

  meter.

  Tuan punya premis akan dipanggil oleh

  SPAN untuk memberi keterangan

  berhubung kes berkenaan dan paip

  sambungan yang disyaki tanpa meng-

  gunakan meter telah disita. Kes disi-

  asat dibawah Seksyen 89(9) Akta In-

  dustri Perkhidmatan Air 2006.

  Sabit kesalahan denda RM50,000 atau

  6 bulan penjara atau kedua-duanya

  sekali boleh dikenakan.

  Serbuan dilakukan SPAN hasil

  maklumat orang ramai di premis

  yang mengitar semula bahan-

  bahan plastik itu.

  Sambungan paip air tanpa melalui meter telah disita oleh

  pihak BHEPPP.

  Premis kitar semula yang disyaki membuat penyambungan

  bekalan air secara menyalahi undang-undang

 • LAPORAN AKTIVITI SPAN JUN 2010

  Muka 10 LAPORAN AKTIVITI SPAN JUN 2010

  PEMILIK PREMIS DI LANGKAWI DIMINTA BUAT

  SAMBUNGAN KE PAIP PEMBETUNGAN AWAM

  LANGKAWI, KEDAH 10 MEI

  SPAN Wilayah Utara dengan ker-

  jasama daripada Jabatan Kawal Selia

  Pembetungan dan Bahagian Hal Eh-

  wal Pengguna, Pemantauan dan

  Penguatkuasaan telah mengeluar-

  kan notis di bawah seksyen 57 Akta

  Industri Perkhidmatan Air 2006

  kepada pemilik-pemilik premis di

  sepanjang Pantai Cenang dan Pan-

  tai Tengah, di sini.

  Tujuan notis dikeluarkan adalah un-

  tuk meminta pemilik premis

  terbabit untuk membuat sambun-

  gan kepada paip pembetungan

  sedia ada di sepanjang jalan di Pan-

  tai Cenang.

  Aktiviti dua hari itu dibuat dengan

  kerjasama Majlis Perbandaran

  Langkawi Bandaraya Pelancongan

  dan IWK.

  Pegawai-pegawai SPAN sedang menyerahkan notis kepada

  pemilik premis di kawasan Pantai Chenang, Langkawi

  Dalam notis yang diserahkan itu

  SPAN telah memberi tempoh selama

  enam bulan kepada semua pemilik

  premis terbabit untuk membuat sam-

  bungan kepada paip pembetungan

  sedia ada di sepanjang jalan di Pantai

  Chenang.

  Sambungan kepada paip pembetungan

  yang telah siap itu perlu dibuat, bagi

  memastikan pencemaran sisa kumba-

  han tidak berlaku di kawasan tumpuan

  pelancong berkenaan.

 • PEMAJU BINA TANGKI SEPTIK TANPA KELULUSAN

  Muka 11

  LAPORAN AKTIVITI SPAN JUN 2010

  TAIPING, PERAK 16 JUN-

  sebuah syarikat pembinaan di

  sini, telah diarahkan oleh SPAN

  Wilayah Utara untuk membuat

  sambungan pembetungan ke

  paip pembetungan IWK tanpa

  membuat sambungan ke tangki

  septik yang dibina mereka tanpa

  kebenaran sebelum ini. Ketika lawatan ke tapak sambun-

  gan di Taman Desa Aulong Utama di

  sini, mendapati pemaju terbabit eng-

  gan menyambung saluran pem-

  betungan ke paip pembetungan

  IWK yang disediakan, sebaliknya

  membina tangki septik sendiri un-

  tuk menyalurkan kumbahan di ka-

  wasan perumahan berkenaan.

  SPAN Wilayah Utara telah memberi

  tempoh dua minggu kepada pemaju

  perumahan terbabit untuk menyam-

  bung paip pembetungan di kawasan

  perumahan berkenaan kepada salu-

  ran pembetungan IWK.

  Kawasan tangki septik yang telah dirobohkan untuk

  disambung kepada sistem pembetungan IWK

  Dan selepas surat pemberitahuan

  dihantar, tindakan pembetulan

  oleh pemaju telah dilakukan, den-

  gan sambungan ke paip pembetun-

  gan IWK telahpun dibuat.

  SPAN. Bil.1/10

  Tinjauan pegawai-pegawai SPAN Wilayah Utara ke

  lokasi

 • Muka 12 LAPORAN AKTIVITI SPAN JUN 2010

  KSU KeTTHA LAWAT PROJEK PEMBETUNGAN

  NEGERI PERLIS

  LAPORAN AKTIVITI SPAN JUN 2010

  KANGAR, PERLIS, 29

  JUN - Ketua Setiausaha

  Kementerian Tenaga,

  Teknologi Hijau dan Air,

  Dato Dr. Halim Man, telah

  melawat projek penyam-

  bungan premis ke rang-

  kaian paip pembetungan di

  Perlis.

  Hadir sama pada lawatan itu,

  Ketua Pengarah Jabatan

  Perkhidmatan Pembetungan,

  Tuan Haji Md. Akhir Jiwa dan

  Pengarah Wilayah Utara

  SPAN, Mohd. Rafie Othman.

  Dato KSU KeTTHA sedang melawat kawsan yang terlibat

  dalam projek penyambungan paip pembetungan

  Dalam rangka lawatan sehari

  itu juga, Dato Dr. Halim Man

  juga telah memberikan takli-

  mat kepada YAB Menteri Be-

  sar Perlis, Dato Dr. Md. Isa

  Sabu, berhubung projek pe-

  yambungan itu, di Pejabat

  Menteri Besar di sini.

  Dato KSU KeTTHA sedang menyampaikan taklimat

  kepada YAB Menteri Besar Perlis

  Bergambar ketika lawatan

 • LAPORAN AKTIVITI SPAN JUN 2010

  Muka 13 LAPORAN AKTIVITI SPAN JUN 2010

  SPAN SERTAI KELANTAN FIESTA 2010

  KOTA BAHRU, KELANTAN, 16 JUN

  SPAN buat telah menyertai karnival sempena

  Kelantan Fiesta yang julung-julung kalinya

  diadakan di negeri Cik Siti Wan Kembang

  selama empat hari.

  Karnival anjuran Kerajaan Negeri Kelantan

  dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa

  dan Industri telah berlangsung dari 16 hingga

  19 Jun 2010, bertempat di perkarangan Sta-

  dium Sultan Mohamad ke IV, di sini.

  Perasmian karnival telah dilakukan Menteri

  Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Da-

  tuk Mustapa Mohamed. Sebanyak 100 pem-

  pamer, terdiri daripada Kementerian, agensi

  kerajaan dan pihak swasta dalam dan luar Ke-

  lantan termasuk SPAN mengambil bahagian

  dalam karnival berkenaan.

  SPAN diwakili oleh Pejabat Wilayah Timur

  dan Bahagian Hal Ehwal Korporat

  Salah seorang pengunjung sedang membuat aduan di

  kaunter pameran SPAN

  Kakitangan petugas pameran sedang menerangkan

  fungsi SPAN kepada pengunjung gerai pameran

  diketuai oleh Pengarah Wilayah Timur

  SPAN, Mohamad Nasir Mahmood.

  Pada pameran berkenaan, SPAN men-

  gambil peluang untuk mendedahkan

  kepada orang ramai peranan dan fungsi

  SPAN dalam menguatkuasa Akta Industri

  Perkhidmatan Air 2006, disamping men-

  gawal selia industri bekalan air dan pem-

  betungan di Semenanjung Malaysia dan

  Wilayah Persekutuan Labuan.

  Pada pameran itu juga, SPAN telah mem-

  buka kaunter aduan di mana aduan akan

  disalurkan kepada pihak bertanggung-

  jawab untuk tindakan segera pada hari

  yag sama. Sebanyak 26 aduan telah dire-

  kodkan. SPAN adalah satu-satunya pem-

  pamer yang membuka kaunter aduan

  pada pameran empat hari itu. Kira-kira

  dua ribu pengunjung telah mengunjungi

  gerai pameran SPAN sepanjang karnival

  itu berlangsung.

 • Muka 14 LAPORAN AKTIVITI SPAN JUN 2010

  KERATAN AKHBAR

  UTUSAN MALAYSIA 14 MEI 2010

 • KERATAN AKHBAR

  Muka 15 LAPORAN AKTIVITI SPAN JUN 2010

  THE STAR 17 MEI 2010

 • LAPORAN AKTIVITI SPAN JUN 2010

  Muka 16 LAPORAN AKTIVITI SPAN JUN 2010

  KERATAN AKHBAR

  NEW STRAITS TIMES 18 MEI 2010

 • LAPORAN AKTIVITI SPAN JUN 2010

  Muka 17 LAPORAN AKTIVITI SPAN JUN 2010

  KERATAN AKHBAR

  NEW STRAITS TIMES 27 MEI 2010