Laporan ar

download Laporan ar

of 46

 • date post

  16-Jan-2015
 • Category

  Documents

 • view

  132
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Laporan ar

 • 1. 1 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Kurikulum Sains Sekolah Rendah bagi murid tahap dua dibentuk untuk merangsang sikap ingin tahu dan mengembangkan minat murid agar mereka dapat memahami diri dan alam sekeliling melalui aktiviti berpusatkan murid. Proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) subjek Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Oleh itu, kemahiran saintifik amat ditekankan dalam pembelajaran subjek Sains kerana kemahiran saintifik ini terdiri daripada kemahiran proses sains (KPS) yang merupakan kemahiran penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2003). Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Kemahiran proses sains merupakan kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Malahan, ia juga merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara kritis, kreatif, analitis dan sistematik. Oleh yang demikian, penguasaan terhadap kemahiran proses sains sangat penting untuk menjamin keupayaan murid berfikir secara berkesan. Walau bagaimanapun, ramai murid tahap dua terutamanya murid yang berprestasi rendah mempunyai masalah untuk menjawab soalan penyiasatan kemahiran proses sains. Soalan penyiasatan yang dimaksudkan ini ialah soalan- soalan berbentuk subjektif yang menguji kefahaman murid berkaitan dengan kemahiran proses sains yang diaplikasikan dalam aktiviti eksperimen. Antara contoh soalan penyisatan adalah seperti soalan mengenai pemboleh ubah, inferens, tujuan dan hubungan antara. Soalan penyiasatan tujuan merujuk kepada kefahaman tentang tujuan sesuatu eksperimen dijalankan manakala soalan hubungan antara

2. 2 merujuk kepada kefahaman tentang perkaitan antara dua pemboleh ubah dalam eksperimen yang dijalankan. Oleh itu, saya telah menjalankan satu kajian untuk membantu murid meningkatkan kemahiran menjawab soalan penyiasatan tujuan dan hubungan antara dengan menggunakan kaedah KADMATNA iaitu kad maklumat berwarna. Kad merupakan salah satu bahan bantu mengajar (BBM) yang digunakan dalam proses PdP. Penggunaan kad sebagai BBM merupakan satu kaedah yang mudah dan murah. Ia juga membantu murid menguasai pembelajaran terutamanya murid yang berprestasi rendah. Selain itu, penggunaan kad juga sesuai untuk aktiviti berkaitan ujian memori dan ia boleh dijalankan secara permainan. 1.2 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Pada minggu pertama saya menjalankan proses PdP, masalah pertama yang dapat saya kenal pasti ialah murid kelas ini mungkin mempunyai kemahiran membaca dan menulis yang lemah. Buktinya, apabila saya meminta mereka membaca maklumat di dalam buku teks secara beramai-ramai, tidak semua murid membuka mulut untuk membaca. Kemudian, saya memanggil lima orang murid secara rawak termasuk dua orang murid yang tidak membuka mulut untuk membaca tadi. Saya meminta mereka membaca secara individu dan hasilnya saya dapati tiga orang murid pertama boleh membaca tetapi dalam keadaan kurang lancar manakala dua orang lagi lebih lemah daripada tiga orang yang pertama kerana mereka membaca dengan mengeja perkataan secara kuat. Aktiviti ini saya ulang beberapa kali untuk mengesan berapa orang murid yang boleh membaca dengan lancar dan berapa orang murid menghadapi masalah kelancaran membaca. Keseluruhannya, saya dapati hanya sekitar enam hingga lapan orang murid daripada 22 orang murid sahaja yang mempunyai kemahiran membaca yang lancar. Masalah yang wujud ini 3. 3 secara tidak langsung memberi kesan kepada saya untuk merancang aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan murid-murid kelas ini. Selain itu, saya juga mendapati bahawa murid kelas ini juga mungkin mempunyai masalah menulis jawapan pada lembaran kerja. Apabila saya mengedarkan lembaran kerja bertulis kepada setiap murid, terdapat beberapa orang murid mengambil masa yang lama untuk menulis jawapan. Pada peringkat awal, saya menyangkakan murid-murid ini tidak menulis jawapan kerana mereka tidak tahu jawapan yang betul. Namun, apabila saya membacakan soalan pada lembaran kerja tersebut, murid-murid ini boleh menyatakan jawapan yang betul secara lisan. Lalu, saya meminta mereka menulis jawapan yang disebutkan tadi di atas lembaran kerja tetapi mereka meyoal saya semula seperti; Cikgu, nak tulis kat mana?, Cikgu, macam mana nak tulis? dan Cikgu, macam mana nak eja perkataan ni?. Berdasarkan pemerhatian dan sesi soal jawab yang dijalankan, saya dapati murid-murid ini sebenarnya boleh menulis tetapi mereka kurang mahir membaca dan mengeja perkataan. Oleh itu, mereka menghadapi masalah menulis jawapan pada lembaran kerja. Malahan, saya juga dapati bahawa murid-murid ini tidak suka membaca soalan. Oleh yang demikian, mereka tidak tahu apa kehendak soalan dan kesan daripada masalah kelancaran membaca dan mengeja tersebut menyebabkan mereka tidak dapat menulis jawapan yang mereka ketahui. Hal inilah yang menyebabkan mereka mengambil masa yang lama untuk melengkapkan lembaran kerja bertulis yang diberi. Seterusnya, murid kelas ini juga mempunyai masalah dalam kawalan disiplin diri. Mereka suka bermain, menganggu rakan disebelah, berbual, berdiri dan berjalan ke tempat lain ketika proses pengajaran sedang berjalan. Walau bagaimanapun, tidak semua murid yang berperangai demikian dan hal ini berlaku mungkin kerana saya 4. 4 meletakkan hasil pembelajaran yang sedikit dalam satu-satu proses pengajaran. Oleh itu, murid berprestasi tinggi dan sederhana boleh mencapai hasil pembelajaran dengan mudah manakala murid berprestasi rendah pula memerlukan masa yang lama untuk mencapai hasil pembelajaran dan memerlukan bimbingan yang lebih secara individu. Apabila saya memberikan bimbingan yang lebih kepada murid berprestasi rendah ini, saya dapati murid berprestasi tinggi dan sederhana yang telah menguasai menyelesaikan tugasan menunjukkan reaksi muka bosan dan mula menimbulkan masalah di dalam kelas dengan mengganggu murid lain. Saya cuba mengatasi masalah ini dengan menggunakan khidmat murid berprestasi tinggi dan sederhana ini sebagai rakan pembimbing kepada murid berprestasi rendah. Hasilnya, keadaan kelas lebih terkawal dan murid-murid menunjukkan reaksi positif iaitu menunjukkan minat untuk belajar. Akan tetapi, pelaksanaan cara ini telah menyebabkan saya menggunakan masa yang panjang pada fasa penstrukturan semula idea. Tambahan pula, majoriti daripada murid ini mempunyai masalah menulis jawapan pada lembaran kerja, maka saya perlu menjalankan sesi soal jawab secara lisan untuk mengenal pasti sama ada murid- murid ini telah menguasai hasil pembelajaran atau tidak. Selain itu, hasil perbincangan dengan guru pembimbing, saya dimaklumkan bahawa aktiviti yang dirancang pada fasa pencetusan idea kurang sesuai dengan kemampuan murid kumpulan ini. Saya menggunakan lembaran kerja untuk mencungkil pengetahuan sedia ada murid berkaitan dengan isi pembelajaran pada hari tersebut. Namun, pelaksanaan aktiviti tersebut tidak berjaya mencapai objektifnya kerana murid saya menjadi pasif dan tidak melengkapkan lembaran kerja tersebut. Ini menyebabkan saya tidak dapat mengesan pengetahuan sedia ada mereka. Misalnya, saya meminta mereka menulis atau menyenaraikan nama-nama gas yang 5. 5 mereka ketahui di dalam lembaran kerja namun, tiada seorang murid pun yang menulis jawapan di dalam lembaran kerja tersebut. Saya menyangka mereka tidak memahami soalan saya, maka saya memudahkan arahan soalan dengan menggunakan ayat lain seperti; Cikgu nak kamu tulis nama gas yang kamu tahu dalam kertas yang cikgu bagi., Gas apa yang ada di persekitaran kita ni? dan Apa nama gas yang kita sedut setiap masa?. Apabila saya menggunakan perkataan yang lebih mudah difahami, murid mula memberikan tindak balas positif terhadap soalan yang saya ajukan. Terdapat beberapa orang murid memberikan jawapan angin dan udara kepada saya. Maka, berdasarkan respon daripada beberapa orang murid tersebut saya simpulkan bahawa kemungkinan besar murid-murid kelas ini mempunyai pengetahuan sedia ada yang rendah dan pengetahuan sedia ada mereka ini tidak dapat dicungkil melalui pelaksanaan aktiviti berbentuk lembaran kerja. Selain itu, murid-murid kelas ini juga menghadapi masalah untuk menjawab soalan KPS. Saya telah menyediakan beberapa set soalan penyiasatan KPS untuk dijawab oleh murid sebagai latihan ulang kaji sempena ujian yang bakal diadakan. Menurut guru pembimbing saya, murid-murid ini telah didedahkan dengan cara menjawab soalan penyiasatan KPS seperti mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah dimalarkan, membuat pemerhatian, inferens, menyatakan tujuan, hubungan antara dan kesimpulan. Namun, apa yang saya perhatikan semasa mengedarkan set soalan KPS yang pertama, murid-murid menjadi terpinga-pinga. Ada di antara mereka duduk termenung, bermain pensel dan berbual. Ekspresi wajah mereka pula menunjukkan bahawa mereka tidak menyukai dan tidak berminat untuk menjawab soalan KPS ini. 6. 6 Saya meminta mereka menjawab set soalan pertama dengan sendiri tetapi ramai di antara mereka termenung dan tidak menulis apa-apa jawapan pada lima minit pertama. Oleh itu, saya membantu mereka menjawab soalan tersebut dengan melakukan perbincangan. Saya meminta murid membaca maklumat mengenai gambar kemudian menganalisis gambar yang diberi. Soalan pertama yang saya ajukan ialah; Apa itu pemboleh ubah dimanipulasikan?. Pada permulaannya, murid-murid saya hanya menggelengkan kepala dan setelah beberapa ketika, seorang murid mula menjawab; Pemboleh ubah dimanipulasikan ialah benda yang berbeza. Pun begitu, apabila saya meminta murid tersebut menyatakan jawapan pemboleh ubah dimanipulasikan berdasarkan soalan di dalam lembaran kerja, murid tersebut tidak dapat menyatakan jawapan dengan betul. Hal ini berlaku mungkin disebabkan oleh mereka tidak dapat menghubungkaitkan maksud pemboleh ubah dimanipulasikan tersebut dengan isi penyiasatan berdasarkan soalan pada lembaran kerja