Laporan Tahunan TNB 2008

download Laporan Tahunan TNB 2008

of 288

 • date post

  12-Feb-2015
 • Category

  Documents

 • view

  283
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Laporan Tahunan TNB 2008

Transcript of Laporan Tahunan TNB 2008

laporan tahunan

2008

Gunakan mentol jimat tenaga untuk penggunaan tenaga yang lebih berhemat. Jimatkan tenaga. Kuasa di tangan anda.

Gunakan peralatan yang menggunakan tenaga dengan lebih cekap bagi mengelakkan pembaziran elektrik. Jimatkan tenaga. Kuasa di tangan anda.

Sentiasa pastikan peralatan elektrik dipadam apabila tidak digunakan. Jimatkan tenaga. Kuasa di tangan anda.

Tetapkan suhu penyaman udara pada 23-24C untuk keselesaan yang optimum. Jimatkan tenaga. Kuasa di tangan anda.

Sentiasa memastikan cahaya semulajadi digunakan untuk mengelakkan pembaziran elektrik. Jimatkan tenaga. Kuasa di tangan anda.

MisiKami beriltizam untuk mencapai kecemerlangan dalam produk dan perkhidmatan kami

VisiUntuk menjadi di antara badan korporat yang terunggul di dunia dalam bisnes tenaga dan bidang-bidang lain yang berkaitan

KANDUNGANmentaati amanat OrgAnIsasi 5 Misi 5 Visi 8 Mengenai Kami 9 Sorotan Kewangan Penting 10 Sorotan Anugerah Korporat 16 Notis Mesyuarat Agung Tahunan 19 Penyata Bersama Notis Mesyuarat Agung Tahunan Memperkukuhkan prestasi 20 Sorotan Penting 21 Sorotan Prestasi Lima Tahun 22 Carta Prestasi Korporat 24 Hasil Teras TK2008 25 Kalendar Kewangan 2008 26 Statistik Operasi 27 Prestasi Harga Saham MEMPERKASAKAN KEPIMPINAN 28 Utusan Pengerusi Kepada Pemegang Saham 34 Ulasan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif 45 Ulasan Operasi 46 Penjanaan 56 Penghantaran 62 Pembahagian 70 Kewangan 76 Hal Ehwal Korporat 78 Sumber Manusia Kumpulan 82 Perancangan 86 Pengurusan Pelaburan 90 Teknologi Maklumat & Komunikasi 96 Perolehan 100 Perkhidmatan Korporat 104 Sabah Electricity Sdn Bhd Membentangkan maklumat KORPORAT 114 Maklumat Korporat 116 Struktur Korporat Kumpulan 118 Struktur Organisasi 119 Kalendar Korporat 124 Sorotan Media MENYINARKAN KETELUSAN 126 Penyata Tadbir Urus Korporat 138 Pengurusan Risiko Perusahaan 142 Penyata Kawalan Dalaman 145 Laporan Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah 148 Terma Rujukan Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah MENJANA KECEMERLANGAN 152 Lembaga Pengarah 154 Profil Lembaga Pengarah 160 Jawatankuasa Tertinggi Kumpulan JTK 161 Jawatankuasa Pembekalan Tenaga JPT 162 Jawatankuasa Pengurusan Eksekutif Kumpulan JEK MENYALURKAN TENAGA KAMI 164 Tanggungjawab Sosial Korporat 170 Perkhidmatan-Perkhidmatan Lain Pengurusan Produktiviti dan Kualiti 171 Laporan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 172 Penyata Alam Sekitar ANGKA MENCERMINKAN KEKUATAN 174 Penyata Kewangan PETUNJUK-PETUNJUK UTAMA 274 Analisis Pegangan Saham 277 Analisis Pegangan Sekuriti Pendapatan Tidak Bercagar Boleh Tebus Boleh Tukar 2004-2009 (CRIS) 280 Senarai Hartanah Borang Proksi

Rasional KulitKita adalah pelindung alam sekitar dan juga penjaga masa depan yang bakal diwarisi generasi akan datang. Tanggungjawab ini telah membimbing kami menerajui pemeliharaan sumber kita yang amat tinggi nilainya. Panel solar itu menggambarkan komitmen Tenaga Nasional Berhad sebagai penggerak kemajuan negara yang menjaga kesejahteraan alam sekitar serta usaha yang berterusan untuk menggabungkan paradim pembangunan bagi keperluan masa depan. Langit biru nan jauh melambangkan hasrat kami yang tak terbatas untuk terus menyumbang kepada negara, masyarakat dan alam sekitar.

Mengenai Kami

[ Tenaga Nasional Berhad ] [ Laporan Tahunan 2008 ]

Te n a g a N a s i o n a l B e r h a d ( T N B ) merupakan syarikat utiliti elektrik terbesar di Malaysia dengan aset melebihi RM69.8 bilion. Disenaraikan di papan utama Bursa Malaysia, TNB mempunyai kira-kira 29,210 warga kerja dan menyediakan perkhidmatan kepada lebih tujuh juta pelanggan di Semenanjung Malaysia dan Sabah. TNB memainkan peranan yang utama untuk kemakmuran nasional, ekonomi dan sosial dengan menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan yang cekap dan berdaya harap. Bisnes teras TNB adalah penjanaan, penghantaran dan pembahagian tenaga elektrik. TNB merupakan penyumbang utama kepada kapasiti industri total di Semenanjung Malaysia menerusi enam stesen haba dan tiga janakuasa hidro utama. TNB juga mengurus dan mengendalikan rangkaian penghantaran yang komprehensif, iaitu Grid Nasional. Merentasi Semenanjung, rangkaian grid

ini menghubungkan stesen-stesen janaelektrik TNB dan Pengeluarpengeluar Tenaga Bebas (IPP) dengan rangkaian sistem pembahagian. Grid ini juga disambungkan dengan sistem penghantaran Thailand di Utara dan sistem penghantaran Singapura di selatan. Rangkaian pembahagian TNB pula diuruskan menerusi satu sistem yang komprehensif serta pusat-pusat perkhidmatan pelanggan dan pusatpusat pengurusan panggilan. Hari ini, TNB juga terlibat dalam pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan industri tenaga. Melalui subsidiarinya, TNB juga terlibat dalam pengeluaran alat ubah, perkakas suis bervoltan tinggi dan kabel; perkhidmatan perunding profesional, seni bina, perkhidmatan kejuruteraan awam dan elektrikal, penyenggaraan dan pembaikan kerosakan dan juga penyelidikan dan pembangunan; pembangunan hartanah; dan perkhidmatan-perkhidmatan pengurusan projek.

Dalam pembangunan modal insan, Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) ditubuhkan untuk melahirkan individuindividu yang berbakat dalam pelbagai bidang. Sebahagian besar tanggung jawab sosial korporat Syarikat dalam pendidikan, tajaan dan sumbangan, disalurkan menerusi sebuah badan amanah, iaitu Yayasan Tenaga Nasional. Bagi memastikan Syarikat terus menyediakan perkhidmatan yang cemerlang dan menyokong visi strategik kepimpinan global, kompetensi warga kerja TNB dipertingkatkan secara berterusan menerusi program-program yang tersusun. Sebagai warga korporat yang bertanggungjawab, TNB juga menitikberatkan perhubungan komuniti demi memastikan masyarakat umum mendapat faedah dan manfaat sewajarnya daripada usaha-usaha yang dilaksanakan.

8

Sorotan Kewangan Penting

Tahun Kewangan 2007Tahun Kewangan 2008 (RMjuta) (RMjuta)Hasil Perbelanjaan Operasi Pendapatan Operasi Lain Lebihan Operasi Kos Kewangan Keuntungan/(Kerugian) Translasi Keuntungan Sebelum Cukai & Keuntungan/ (Kerugian) Translasi Keuntungan Bersih Sebelum Keuntungan Translasi Keuntungan Translasi Keuntungan bagi Tahun Keuntungan diagihkan kepada: Pemegang Ekuiti Kepentingan Minoriti 4,061.1 6.5 4,067.6 2,594.0 6.4 2,600.4 23,320.4 (18,371.4) 593.7 5,542.7 (1,305.0) 33.5 25,750.6 (22,503.4) 794.8 4,042.0 (1,095.8) (19.1)

4,313.6

2,972.0

3,608.8

2,540.8

4,067.6

2,600.4

[ Tenaga Nasional Berhad ] [ Laporan Tahunan 2008 ]

452.3

53.2

9

Sorotan Anugerah Korporat

1. Anugerah Kecemerlangan Industri Perdana Menteri (AKIPM) & Anugerah Quality Management Excellence Award (QMEA) Tahun Kewangan 2008 paling bermakna bagi TNB kerana Syarikat telah diumumkan sebagai pemenang Anugerah Kecemerlangan Industri Perdana Menteri (AKIPM), setelah berjaya mengatasi lebih 217 syarikat lain, antaranya termasuk organisasi multinasional. TNB juga memenangi Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kualiti atau Quality Management Excellence Award (QMEA) yang menandakan kemajuan dan peningkatan Syarikat dalam kecemerlangan kualiti. AKIPM merupakan usaha Kerajaan memberi pengiktirafan kepada syarikat-syarikat tempatan yang telah memperlihatkan kecemerlangan dalam organisasi, inovasi dan tanggungjawab sosial korporat. Syarikat-syarikat yang menyertai akan dinilai berdasarkan lapan kriteria utama iaitu Kepimpinan Pengurusan Atasan dan Pengurusan Kualiti, Penggunaan Data dan Maklumat Berkualiti, Pengurusan Sumber Manusia, Fokus Pelanggan, Jaminan Kualiti Pembekal-pembekal Luar, Pengurusan Proses, Kualiti dan Hasil Operasi/Bisnes dan Tanggungjawab Sosial Korporat.

[ Tenaga Nasional Berhad ] [ Laporan Tahunan 2008 ]

10

2

2. TNB Finalis Anugerah Platts 2007 Global Energy Awards for Top Power Company of the Year, diletakkan pada kedudukan Ke-32 Antara Syarikat Tenaga Utama di Asia dan Ke-42 Syarikat Tenaga Utama Global TNB sekali lagi berjaya disenaraikan di antara 56 syarikat tenaga utama di Asia berikutan kaji selidik tahun 2007 ke atas 250 Syarikat Tenaga Utama Dunia oleh syarikat yang berpangkalan di Amerika Syarikat. Keputusan kaji selidik itu telah meletakkan TNB pada kedudukan ke-32 di kalangan syarikat-syarikat tenaga utama. Di peringkat global, TNB menduduki tempat ke-42 antara syarikat utiliti elektrik. Platts Top 250 memberi pengiktirafan kepada prestasi kewangan bagi tahun sebelumnya. Setiap syarikat yang disenaraikan dalam Platts Top 250 telah menunjukkan prestasi luar biasa serta usaha-usaha dan dedikasi cemerlang tenaga kerjanya. Kejayaan TNB dalam kedudukan Platts Top 250 merupakan satu pencapaian yang berprestij dan penghormatan bagi Syarikat dalam industri tenaga. Pengiktirafan ini penuh bermakna kerana ia meletakkan TNB di kalangan pengeluar-pengeluar tenaga yang paling berjaya serta yang terbesar di dunia. Bagi TNB pencapaian ini merupakan satu perjalanan yang berterusan ke arah kecemerlangan dalam usahanya hendak mencapai wawasan untuk menjadi di antara badan korporat yang terunggul di dunia dalam bisnes tenaga dan bidangbidang lain yang berkaitan.

3

3. TNB Memenangi Anugerah NAfMa 2007 BEST PRACTICE AWARD 2007 (Syarikat Awam Tersenarai) TNB dianugerahkan Winner for Best Practice Award 2007 (Syarikat Awam Tersenarai) untuk Anugerah Kebangsaan Pengurusan Perakaunan (NAfMA) 2007. Anugerah ini adalah untuk amalan-amalan terbaik dengan tumpuan terhadap pelaksanaan penuh sistem pengurusan perakaunan yang menetapkan piawaianpiawaian baru atau memperkenalkan inovasi di tempat kerja. Sistem-sistem ini telah ditanda aras serta diuji dan hasilnya diukur, dinilai serta didokumenkan dengan teliti. Amalan-amalan terbaik lazimnya membawa kesan dan keterterapan yang luas dalam sesebuah organisasi. Sebagai Syarikat yang buat julung kali mengambil bahagian, anugerah ini memberi kepuasan yang tinggi terhadap pasukan